Giải pháp chính phủ mở

Học hỏi từ nghiên cứu và kinh nghiệm của các tổ chức khác trong lĩnh vực công sử dụng mã nguồn mở, các tiêu chuẩn và phương pháp được chính phủ trên khắp thế giới triển khai.

Giải pháp chính phủ mở / Dịch vụ kỹ thuật số, mã và dữ liệu

Dịch vụ kỹ thuật số, mã và dữ liệu

Tái sử dụng mã nguồn mở và dịch vụ kỹ thuật số được các chính phủ phát triển để đẩy nhanh quá trình phát triển của bạn.
Lọc theo:
Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Thông tin cập nhật mới nhất (mới – cũ)
  • Tiêu đề (A–Z)
  • Tiêu đề (Z–A)
Không tìm thấy kết quả nào.
1
Các thông tin và liên kết trên trang này, cũng như nội dung nguồn mở được liên kết với trang này, được quy định theo
Đóng

Các thông tin và liên kết trên trang này được quy định theo Điều khoản trang web của Amazon Web Services (AWS). Nội dung nguồn mở liên kết đến các trang này do bên thứ ba phát triển, vận hành, duy trì và sở hữu. AWS không xác nhận, phê duyệt hoặc chứng nhận nội dung hay nguồn của những nội dung này. Các thông tin và liên kết trên những trang này được cung cấp theo nguyên trạng. AWS không bảo đảm và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với các thông tin, liên kết và nội dung nguồn mở (bao gồm thông tin cấp phép) đó. Người dùng tự chịu rủi ro khi sử dụng chúng. Người dùng nên tuân thủ các quy trình và bước kiểm tra mà họ thiết lập trước khi triển khai tài nguyên của bên thứ ba.

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng liên hệ với nhóm Đổi mới chính phủ của AWS để được giải đáp mọi thắc mắc.