Củng cố khả năng bảo mật của bạn trên nền tảng đám mây

Tìm hiểu thông tin chi tiết có giá trị về chức năng Cloud Workload Security (CWS) mới có thể đem đến cho bạn khả năng phát hiện hiểm họa, tăng khả năng kiểm soát và nhiều thứ khác nữa như thế nào.

Tình hình nhà cung cấp: Giải pháp bảo mật khối lượng công việc trên nền tảng đám mây

Báo cáo bảo mật đám mây của Forrester

Báo cáo bảo mật đám mây của Forrester: Tình hình nhà cung cấp: Giải pháp bảo mật khối lượng công việc trên nền tảng đám mây, quý 3 năm 2017. Tài liệu này cung cấp giới thiệu tổng quan về tình hình các nhà cung cấp dịch vụ Bảo mật khối lượng công việc trên nền tảng đám mây (CWS), các tiêu chí lựa chọn tối quan trọng cũng như sự khác biệt giữa các nhà cung cấp chính.

Tìm hiểu xem các chuyên gia CNTT như bạn ứng phó như thế nào với các thách thức khác nhau mà họ phải đối mặt khi thực hiện công tác bảo mật cho khối lượng công việc.

Đơn giản hóa việc khám phá, thu mua và triển khai phần mềm

Nhiều tổ chức đã đón nhận rộng rãi nền tảng đám mây. Tuy nhiên, bằng cách tiếp nhận các lợi ích của công nghệ này, từ tăng hiệu quả đến giảm chi phí CNTT, các thách thức khác cũng phát sinh. Đối với nhiều người, việc vượt qua các vấn đề này sao cho tiết kiệm chi phí hóa ra cũng phức tạp như chính đám mây.

Việc đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp ngày nay đòi hỏi phải thực hiện bằng lối tiếp cận đa hướng: bỏ đi các công cụ phát hiện vi phạm thủ công; áp dụng các yêu cầu về bảo mật, toàn vẹn và khả dụng mang tính bắt buộc trên đám mây; cũng như làm sao để tốc độ phát triển và vận hành cũng như bảo mật phải khớp với nhau giữa bối cảnh phức tạp của môi trường vật lý và ảo.

Chìa khóa để giải quyết các vấn đề này nằm ở khả năng tự động hóa, giảm lỗi do con người gây ra và đưa ra cách thức có thể kiểm tra giúp tìm được khả năng hiển thị mà bạn cần để theo dõi và bảo mật cho các khối lượng công việc trên đám mây của mình. AWS Marketplace có thể giúp bạn giải quyết nhiều sự cố công nghệ với độ bảo mật, mức độ linh hoạt và đơn giản được tăng cường mà mô hình vận hành của bạn cần có, bằng cách giúp bạn tìm các ứng dụng dựa trên nền tảng kết nối đám mây và có độ bảo mật đáng tin cậy sẵn sàng chạy trên AWS mà bạn đang tìm kiếm—đáp ứng nhu cầu ngân sách và giải pháp của bạn.

Đơn giản hóa việc khám phá, thu mua và triển khai phần mềm

Giúp đơn giản hóa công tác vận hành mạng, tăng độ bảo mật

DUY TRÌ TUÂN THỦ

DUY TRÌ TUÂN THỦ

Việc tuân thủ các phương pháp thực hành tốt nhất về bảo mật và tuân thủ sẽ hỗ trợ các chính sách và hướng dẫn của tổ chức của bạn, vừa tổ chức hợp lý hóa công tác xác thực xuyên suốt tất cả tiến trình.

Xác định các lỗ hổng và quản lý cấu hình cơ sở hạ tầng đám mây bằng các dịch vụ đánh giá bảo mật tự động hóa từ nhà cung cấp phần mềm trên AWS Marketplace.

Tìm hiểu thêm về Cấu hình và phân tích lỗ hổng

CÓ KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT TỐT HƠN

CÓ KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT TỐT HƠN

Vừa tăng khả năng hiển thị vừa giảm rủi ro về bảo mật và tuân thủ. Tuy nhiên, vẫn có khả năng quản lý và theo dõi chuyển động của dữ liệu—mà không cần hy sinh nhiều tốc độ.

Kiểm tra và lọc lưu lượng mạng, xác định hoạt động đáng ngờ có thể báo hiệu có sự hiện diện của các mối đe dọa lớn hơn, với nhiều giải pháp được cung cấp bởi các nhà cung cấp trên AWS Marketplace.

Tìm hiểu thêm về Lọc lưu lượng mạng và phòng ngừa hiểm họa

BẢO MẬT TRUY CẬP TỪ XA

BẢO MẬT TRUY CẬP TỪ XA

Lọc kiểu phễu lưu lượng bảo mật đến người dùng từ xa bằng kết nối Mạng riêng ảo (VPN) và tích hợp tài nguyên, bằng cách mở rộng mạng nội bộ của bạn lên Đám mây AWS.

Kiểm soát lưu lượng vào và ra ở cấp phiên bản từ giao diện mạng trong Amazon Virtual Private Cloud (VPC) của bạn bằng phần mềm được cung cấp trên AWS Marketplace.

Tìm hiểu thêm về Mạng riêng ảo và bảo mật

HIỆU NĂNG ỔN ĐỊNH

HIỆU NĂNG ỔN ĐỊNH

Tận dụng Elastic Load Balancing cho phép bạn tự động phân phối lưu lượng mạng và ứng dụng đến nhiều mục tiêu, phiên bản, bộ chứa và thiết bị theo IP cho một dịch vụ.

Tăng hoặc giảm quy mô khi lưu lượng thay đổi—tự động thực hiện việc này cho hầu hết các khối lượng công việc và giúp tăng dung sai cao của ứng dụng bằng các phần mềm được cung cấp trên AWS Marketplace.

Tìm hiểu thêm về Elastic Load Balancing

Đơn giản hóa vận hành mạng và bảo mật

Nhận 200 USD dưới dạng tín dụng khuyến mãi của AWS. Đăng ký nhận sản phẩm đủ điều kiện trên AWS Marketplace được liệt kê bên dưới.


Cấu hình và phân tích lỗ hổng


Lọc lưu lượng mạng và phòng ngừa hiểm họa


Mạng riêng ảo và bảo mật


Cân bằng tải

Tìm, mua và triển khai phần mềm trên nền tảng đám mây

Marketplace của Amazon Web Services (AWS) là danh mục kỹ thuật số được quản lý giúp khách hàng dễ dàng tìm, mua và triển khai phần mềm từ nhà cung cấp phần mềm độc lập mà khách hàng cần để xây dựng giải pháp và vận hành hoạt động kinh doanh của mình.
Logo AWS Marketplace

Hãy liên hệ với chúng tôi

Bạn có muốn tìm hiểu thêm không? Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn bắt đầu sử dụng AWS Marketplace.