Làm nổi bật chuyên ngành và chuyên môn kỹ thuật về AWS của bạn để tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp

Bạn có phải là Đối tác AWS không? Đăng nhập vào Trung tâm đối tác AWS »

Chương trình năng lực AWS sẽ xác thực và quảng bá những Đối tác AWS đã chứng minh chuyên môn kỹ thuật về AWS và được kiểm chứng câu chuyện thành công của khách hàng.
 
Chương trình năng lực AWS là một Chương trình chuyên môn của AWS nhằm xác thực chuyên môn của đối tác về xây dựng phần mềm hoặc cung cấp dịch vụ trên khắp các ngành, trường hợp sử dụng và khối lượng công việc. Các đối tác năng lực được đánh giá dựa trên tiêu chuẩn cao để đạt chứng nhận Chuyên môn AWS, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm những đối tác có chuyên môn và kinh nghiệm thích hợp để phát triển doanh nghiệp của họ.
 
Năng lực AWS giúp bạn tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp của mình

Bạn có phải là khách hàng AWS?

Cách khách hàng của đám mây chọn đối tác

Chuyên môn AWS
87% khách hàng của đám mây xếp hạng các chuyên môn là một trong ba tiêu chí lựa chọn đối tác hàng đầu và 74% đánh giá chứng nhận của đối tác của họ ít nhất hai lần một năm.
Đọc Báo cáo của Canalys 

Câu chuyện thành công của Chương trình đối tác năng lực AWS

không tìm thấy mục nào 

1

Bắt đầu

Chứng thực của đối tác

Năng lực AWS

Được hướng dẫn từng bước và đạt các chuyên môn của Năng lực AWS nhanh hơn với Lộ trình điều hướng.