Chương trình năng lực AWS

Làm nổi bật chuyên môn kỹ thuật AWS và chuyên ngành của bạn để tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp

Chương trình năng lực AWS là gì?

Chương trình năng lực AWS được thiết kế để xác định, xác thực và quảng bá những Đối tác AWS đã chứng minh chuyên môn kỹ thuật AWS và được kiểm chứng câu chuyện thành công của khách hàng.

Việc đạt được Năng lực AWS giúp bạn tiếp thị và tạo ra sự khác biệt cho doanh nghiệp của mình trong số khách hàng AWS thông qua việc thể hiện các kỹ năng của bạn trong các lĩnh vực chuyên môn trên nhiều ngành, trường hợp sử dụng và khối lượng công việc. Các đối tác của AWS được xem xét kỹ lưỡng, xác thực và xác minh theo tiêu chuẩn cao để đạt chứng nhận Năng lực AWS.

Hãy khám phá các lợi ích của chương trình, quy trình đăng ký, các năng lực sẵn có và câu chuyện thành công từ Đối tác năng lực AWS bên dưới.  

Năng lực AWS giúp bạn tạo sự khác biệt cho doanh nghiệp của mình

Bạn có phải là khách hàng AWS?

Lợi ích của Đối tác năng lực AWS

Tăng khả năng tiếp cận khách hàng và AWS

Tăng khả năng tiếp cận khách hàng và các nhóm lĩnh vực AWS khi được giới thiệu trên các trang web AWS, bao gồm cả Trình tìm kiếm giải pháp đối tác AWS.

Bạn còn có cơ hội tạo ra các nghiên cứu điển hình liên kết thương hiệu với AWS và được giới thiệu nổi bật trên Blog APN cũng như mạng xã hội.

Nhận hỗ trợ để thâm nhập thị trường

Có đủ tư cách để tham gia các chiến dịch tiếp thị và kỹ thuật số liên kết thương hiệu như The Next Smart.

Quảng cáo các sản phẩm dịch vụ của bạn tới khách hàng AWS thông qua Thư viện giải pháp AWS và tiếp cận các khách hàng tiềm năng thông qua Chương trình gắn kết với khách hàng APN (ACE).

Truy cập các quỹ đầu tư và nhận chiết khấu

Nhận thêm Quỹ phát triển thị trường (MDF) với tư cách là Đối tác năng lực AWS.

Đồng thời đủ điều kiện để nhận chiết khấu thông qua AWS Solution Provider Program. Chương trình này cho phép bạn bán lại các sản phẩm và dịch vụ của mình cho các khách hàng AWS.

Quảng bá doanh nghiệp của bạn tại các sự kiện

Tham gia vào các hoạt động quảng cáo tại các sự kiện trong ngành của bên thứ 3 và được tổ chức bởi AWS thông qua chương trình Tài trợ AWS.

Nhận huy hiệu Đối tác năng lực AWS để sử dụng trong các nỗ lực tiếp thị chung nhằm thể hiện chuyên môn AWS của bạn.

Hành trình trở thành Đối tác năng lực AWS

Nếu bạn chưa đăng ký công ty của mình với APN, hãy tham gia APN bằng cách tạo tài khoản Trung tâm đối tác AWS miễn phí. Là Đối tác AWS, bạn có thể đăng ký một hoặc nhiều Năng lực AWS thông qua việc chứng minh chuyên môn kỹ thuật của công ty bạn cũng như sự thành công của khách hàng. Hãy làm theo các bước sau để bắt đầu hành trình trở thành Đối tác năng lực AWS.

 • Bước 1: Đáp ứng yêu cầu
 • Bước 2: Xác định Năng lực AWS
 • Bước 3: Đăng ký Năng lực AWS
 • Bước 4: Quảng bá Doanh nghiệp của bạn
 • Bước 1: Đáp ứng yêu cầu
 • Đối với những doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm phần mềm chạy trên hoặc được tích hợp với AWS:

  • Tham gia Lộ trình đối tác ISV AWS để áp dụng những phương pháp tốt nhất được trình bày trong Khung kiến trúc tối ưu AWS và tiến hành Đánh giá kỹ thuật nền tảng AWS (FTR) để đáp ứng tiêu chuẩn nền tảng AWS
  • Khi đã đáp ứng tiêu chuẩn nền tảng của AWS và thanh toán phí hàng năm APN, hãy chọn và đăng ký Năng lực AWS phù hợp nhất với chuyên môn kỹ thuật của bạn.

  Đối với những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, tư vấn và quản lý:

  • Bạn phải là Đối tác tư vấn nâng cao hoặc cao cấp của AWS để đăng ký Năng lực AWS, hãy tìm hiểu Yêu cầu đối tác tư vấn AWS »
  • Bạn có thể kiểm tra trạng thái bậc Đối tác AWS của mình trong Thẻ điểm đối tác tại Trung tâm đối tác AWS
 • Bước 2: Xác định Năng lực AWS
 • Chọn Năng lực AWS phù hợp nhất với chuyên môn kỹ thuật và nhu cầu kinh doanh của bạn.

  • Chọn một Năng lực AWS cho ngành, trường hợp sử dụng hoặc khối lượng công việc
  • Đáp ứng các yêu cầu được nêu trong Danh mục kiểm tra xác thực cho năng lực AWS bạn đã chọn
  • Bắt đầu chuơng trình Điều hướng APN để theo dõi Năng lực AWS được cung cấp nhằm giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về Năng lực AWS
 • Bước 3: Đăng ký Năng lực AWS
 • Sau khi công ty của bạn đã đáp ứng các yêu cầu về Năng lực AWS được nêu trong Danh mục kiểm tra xác thực, bạn có thể đăng ký Năng lực AWS đã chọn.

  • Hoàn thành và gửi bản tự đánh giá thông qua tài khoản Trung tâm đối tác APN của bạn
  • AWS sẽ xem xét đơn đăng ký của bạn để kiểm tra tuân thủ các yêu cầu của chương trình và liên hệ trực tiếp với bạn khi cần
  • Nhân viên đánh giá kỹ thuật sẽ làm việc với bạn để chuẩn bị, lên lịch và hoàn thành xác thực kỹ thuật đối với sản phẩm của bạn qua điện thoại
  • Khi xác thực kỹ thuật của bạn hoàn tất và các mục hành động chưa được giải quyết đã được hoàn tất, AWS sẽ liên hệ với bạn để thông báo quyết định cuối cùng về đơn đăng ký chương trình của bạn và hợp tác với bạn trong các bước tiếp theo
 • Bước 4: Quảng bá Doanh nghiệp của bạn
 • Sau khi được công nhận Năng lực AWS, bạn sẽ nhận được một bộ công cụ chào mừng chứa hướng dẫn chi tiết về Huy hiệu đối tác AWS và mẫu PR tùy chỉnh. Bạn có thể tận dụng các hoạt động thâm nhập thị trường khác nhau để quảng bá doanh nghiệp của mình với tư cách là Đối tác năng lực AWS.

Chứng thực của đối tác

Năng lực AWS

Xác định Năng lực AWS phù hợp nhất với chuyên môn kỹ thuật của bạn. Bắt đầu Hành trình trở thành đối tác năng lực AWS với các tài nguyên Điều hướng APN dành cho những Năng lực AWS được tuyển chọn. 

 • Ngành
 • Trường hợp sử dụng
 • Khối lượng công việc

Câu chuyện thành công của Năng lực AWS

Đối tác năng lực AWS giúp giải quyết các nhu cầu về CNTT của khách hàng AWS là The Next Smart.
 
 
 
 
TNS_darkpattern