Cơ sở dữ liệu đám mây AWS

Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng dữ liệu của bạn bằng cơ sở dữ liệu chuyên dụng, được quản lý hoàn toàn
Chọn công cụ chuyên dụng phù hợp

Xây dựng các ứng dụng định hướng theo trường hợp sử dụng, có khả năng mở rộng cao, phân tán, phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn. AWS cung cấp hơn 15 công cụ chuyên dụng để hỗ trợ các mô hình dữ liệu đa dạng, bao gồm cơ sở dữ liệu quan hệ, khóa-giá trị, tài liệu, trên bộ nhớ, biểu đồ, chuỗi thời gian, cột rộng và sổ cái.

Chạy cơ sở dữ liệu được quản lý hoàn toàn

Giúp nhóm của bạn không phải thực hiện các tác vụ cơ sở dữ liệu tốn thời gian như cung cấp máy chủ, vá lỗi và sao lưu. Các dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý hoàn toàn của AWS cung cấp khả năng liên tục giám sát, lưu trữ tự phục hồi và mở rộng quy mô tự động để giúp bạn tập trung vào việc phát triển ứng dụng.

Đạt được hiệu suất trên quy mô lớn

Bắt đầu với quy mô nhỏ rồi mở rộng khi các ứng dụng của bạn phát triển với cơ sở dữ liệu quan hệ nhanh hơn 3-5 lần so với các phương án thay thế phổ biến hoặc cơ sở dữ liệu phi quan hệ mang đến cho bạn độ trễ từ micro giây đến dưới một mili giây. Dễ dàng đáp ứng các nhu cầu lưu trữ và điện toán của bạn, thường không có thời gian ngừng hoạt động.

Dựa vào độ sẵn sàng và bảo mật cao

Hỗ trợ sao chép nhiều khu vực, nhiều phiên bản chính và cung cấp khả năng giám sát toàn bộ dữ liệu với nhiều cấp độ bảo mật, bao gồm cô lập mạng và mã hóa đầu cuối. Cơ sở dữ liệu AWS cung cấp độ sẵn sàng, độ tin cậy và bảo mật cao mà bạn cần cho khối lượng công việc tối quan trọng của doanh nghiệp.

Cơ sở dữ liệu AWS: Thoát ly để tiết kiệm, tăng trưởng và phát triển nhanh hơn (2:02)

Cách tối ưu hóa chi phí dễ dàng

cải thiện tỷ lệ hiệu năng/giá lên đến hơn 20%

với AWS Graviton3 trên Amazon Aurora và Amazon RDS

tiết kiệm chi phí lên đến 90%

với Amazon Aurora phi máy chủ phiên bản 2 và Amazon Neptune phi máy chủ

tiết kiệm chi phí lên đến 66%

khi nhập Amazon DynamoDB từ S3 so với việc ghi dựa trên máy khách với dung lượng được cung cấp

tăng thông lượng lên đến 72%

và giảm độ trễ đọc đến 71% với Amazon ElastiCache dành cho Redis 7

tăng thông lượng lên đến 46%

và giảm độ trễ P99 đến 21% với Amazon MemoryDB dành cho Redis

...và nội dung được tải xuống nhiều nhất

Dịch vụ cơ sở dữ liệu

Loại cơ sở dữ liệu
Ví dụ
Dịch vụ AWS
Đóng

Cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ lưu trữ dữ liệu bằng lược đồ định sẵn và các mối quan hệ giữa các lược đồ này. Những cơ sở dữ liệu này được thiết kế để hỗ trợ giao dịch ACID và duy trì tính toàn vẹn tham chiếu cũng như độ nhất quán cao của dữ liệu.

Các ứng dụng truyền thống, hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP), quản lý quan hệ khách hàng (CRM), thương mại điện tử
Đóng

Amazon Aurora

Cơ sở dữ liệu quan hệ tương thích với MySQL và PostgreSQL dành riêng cho đám mây. Hiệu năng và tính khả dụng của cơ sở dữ liệu chất lượng thương mại với giá chỉ bằng 1/10 

Đóng

Amazon Relational Database Service (RDS)

Thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu quan hệ trong đám mây chỉ bằng vài cú nhấp chuột

Đóng

Amazon Redshift

Phân tích tất cả dữ liệu của bạn với kho dữ liệu đám mây nhanh nhất và được sử dụng rộng rãi nhất

Đóng

Cơ sở dữ liệu khóa-giá trị

Cơ sở dữ liệu khóa-giá trị được tối ưu hóa cho các cấu trúc truy cập phổ biến, thường để lưu trữ và truy xuất khối lượng lớn dữ liệu. Các cơ sở dữ liệu này cung cấp thời gian phản hồi nhanh, ngay cả với khối lượng cực lớn của các yêu cầu đồng thời.

Ứng dụng web, hệ thống thương mại điện tử, ứng dụng trò chơi có lưu lượng cao
Đóng

Amazon DynamoDB

Trải nghiệm một cơ sở dữ liệu NoSQL nhanh chóng, linh hoạt và phi máy chủ dành cho mọi quy mô để hỗ trợ các khối lượng công việc dưới dạng khóa-giá trị và tài liệu

Đóng

Cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ

Cở sở dữ liệu trong bộ nhớ được sử dụng cho các ứng dụng yêu cầu quyền truy cập theo thời gian thực đối với dữ liệu. Bằng cách lưu trữ dữ liệu trực tiếp trong bộ nhớ, những cơ sở dữ liệu này cung cấp độ trễ chỉ một phần triệu giây khi mà độ trễ mili giây là chưa đủ.

Ứng dụng lưu trữ bộ nhớ đệm, quản lý phiên, bảng xếp hạng trò chơi, không gian địa lý
Đóng

Amazon MemoryDB for Redis

Dịch vụ cơ sở dữ liệu trên bộ nhớ, bền, tương thích cho hiệu suất siêu nhanh.

Đóng

Amazon ElastiCache

Đạt được độ trễ micro giây với một dịch vụ bộ nhớ đệm có thể mở rộng, tương thích với Redis hoặc Memcached.

Đóng

Cơ sở dữ liệu tài liệu

Cơ sở dữ liệu tài liệu được thiết kế để lưu trữ dữ liệu bán cấu trúc như tài liệu dạng JSON. Các dữ liệu này giúp nhà phát triển nhanh chóng dựng và cập nhật ứng dụng.

Quản lý nội dung, danh mục, hồ sơ người dùng
Đóng

Amazon DocumentDB (có khả năng tương thích với MongoDB)

Dễ dàng mở rộng khối lượng công việc JSON bằng cách sử dụng một dịch vụ cơ sở dữ liệu tài liệu sẵn sàng để doanh nghiệp sử dụng, tương thích với MongoDB.

Đóng

Cơ sở dữ liệu cột rộng

Cơ sở lưu trữ cột rộng là một loại cơ sở dữ liệu NoSQL. Cơ sở dữ liệu này sử dụng các bảng, hàng và cột nhưng không giống như cơ sở dữ liệu quan hệ, tên và định dạng của các cột có thể thay đổi từ hàng này sang hàng khác trong cùng một bảng.

Các ứng dụng công nghiệp quy mô lớn phục vụ việc bảo trì thiết bị, quản lý đội xe và tối ưu hóa tuyến đường
Đóng

Amazon Keyspaces

Chạy các khối lượng công việc Apache Cassandra của bạn trên một dịch vụ cơ sở dữ liệu cột rộng có thể mở rộng, độ sẵn sàng cao và được quản lý.

Đóng

Cơ sở dữ liệu đồ thị

Cơ sở dữ liệu đồ thị được sử dụng cho các ứng dụng cần điều hướng và truy vấn hàng triệu mối quan hệ giữa các bộ dữ liệu đồ thị mật độ kết nối cao với độ trễ tính bằng mili-giây trên quy mô lớn.

Phát hiện lừa đảo, mạng xã hội và công cụ đề xuất
Đóng

Amazon Neptune

Xây dựng các ứng dụng hoạt động với những tập dữ liệu có tính kết nối cao bằng cách sử dụng một dịch vụ cơ sở dữ liệu biểu đồ nhanh chóng, đáng tin cậy.

Đóng

Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian

Cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian thu thập, tổng hợp và khai thác thông tin chuyên sâu một cách hiệu quả từ dữ liệu thay đổi theo thời gian và với các truy vấn trên nhiều khoảng thời gian.

Các ứng dụng Internet of Things (IoT), DevOps, phép đo từ xa trong công nghiệp
Đóng

Amazon Timestream

Lưu trữ và phân tích hàng nghìn tỷ sự kiện mỗi ngày với một dịch vụ cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian nhanh chóng, có thể mở rộng và phi máy chủ.

Đóng

Cơ sở dữ liệu sổ cái

Cơ sở dữ liệu sổ cái cung cấp một cơ quan tập trung và đáng tin cậy để duy trì bản ghi giao dịch có quy mô linh hoạt, bất biến và có thể xác minh bằng mật mã cho mọi ứng dụng.

Hệ thống bản ghi, chuỗi cung ứng, quá trình đăng ký và giao dịch ngân hàng
Đóng

Amazon Quantum Ledger Database (QLDB)

Cung cấp nhật ký giao dịch minh bạch, bất biến, có thể xác minh bằng mật mã với một dịch vụ cơ sở dữ liệu sổ cái được quản lý hoàn toàn.

Tối đa hóa tốc độ đổi mới trong khi giảm tổng chi phí sở hữu

Di chuyển sang đám mây bằng cách chuyển sang cơ sở dữ liệu AWS được quản lý

Chuyển sang cơ sở dữ liệu được quản lý

Tự động hóa các tác vụ tốn thời gian gồm thiết lập, quản lý và mở rộng cơ sở dữ liệu. Dành nhiều thời gian hơn vào việc phát triển ứng dụng thay vì phải xoay sở cung cấp và quản lý cơ sở dữ liệu tại chỗ - một công việc nặng nhọc, lặp lại.
Xây dựng các ứng dụng mới với cơ sở dữ liệu AWS chuyên dụng

Xây dựng các ứng dụng hiện đại với cơ sở dữ liệu chuyên dụng

Chọn dịch vụ cơ sở dữ liệu phù hợp nhất với tác vụ để giúp bạn tối ưu hóa quy mô, hiệu suất và chi phí khi thiết kế các ứng dụng. Xem cách cơ sở dữ liệu chuyên dụng tương hợp các kiến trúc vi dịch vụ hiện đại.

Hiện đại hóa các ứng dụng cũ của bạn với cơ sở dữ liệu AWS

Thoát ly khỏi cơ sở dữ liệu cũ kỹ

Bạn không cần làm việc với các tiêu chuẩn độc quyền, điều khoản định giá cao ngất ngưởng và hoạt động kiểm tra thường xuyên nữa. Hãy đón nhận cơ sở dữ liệu đám mây tương thích mã nguồn mở với hiệu suất, độ sẵn sàng và quy mô cấp thương mại có chi phí thấp.

Các ứng dụng hiện đại đi kèm với những yêu cầu mà các phương pháp quản lý dữ liệu truyền thống không thể đáp ứng được. AWS cung cấp các giải pháp cơ sở dữ liệu phân tán hiệu suất cao, độ sẵn sàng cao, có quy mô linh hoạt, bao gồm các Dịch vụ được xây dựng cho mục đích nhất định, Giải pháp AWS, Giải pháp đối tác và Hướng dẫn để hỗ trợ cho các ứng dụng hiệu suất cao hiện đại của bạn.

Di Chuyển Cơ Sở Dữ Liệu

Đẩy nhanh và hỗ trợ việc di chuyển từ các hệ thống cũ sang nền tảng đám mây bằng các công cụ được xây dựng nhằm giúp hợp lý hóa việc truyền dữ liệu, tăng hiệu năng xử lý và đơn giản hóa kết nối giữa các cơ sở dữ liệu và ứng dụng của bạn.

Cơ sở dữ liệu hiệu năng cao

Xây dựng các ứng dụng hiện đại cần cơ sở dữ liệu có hiệu năng cao, độ sẵn sàng cao và quy mô linh hoạt.

Samsung đã di chuyển 1,1 tỷ người dùng trên ba lục địa từ Oracle sang Amazon Aurora.

"Khả năng mở rộng của Amazon Aurora là lợi ích tốt nhất — đặc biệt nếu chúng tôi tập trung vào chi phí. Samsung đã giảm 44% chi phí cơ sở dữ liệu hằng tháng."

- Salva Jung, Kiến trúc sư chính kiêm Giám đốc kỹ thuật

Tìm hiểu thêm »

Nghiên cứu điển hình

Experian tận dụng độ sẵn sàng cao của Amazon DynamoDB và Amazon Aurora để đảm bảo thời gian hoạt động đạt 100 phần trăm. Tìm hiểu thêm »

A + E Networks sử dụng cơ sở dữ liệu AWS phi máy chủ để tạo điều kiện mở rộng bằng cách tạo các ứng dụng hoạt động trên đám mây định hướng theo vi dịch vụ. Tìm hiểu thêm »

Pokémon đã chuyển sang cơ sở dữ liệu chuyên dụng AWS để tiết kiệm hàng chục nghìn đô la mỗi tháng. Tìm hiểu thêm »

Cathay Pacific đã hiện đại hóa hệ thống tối ưu hóa doanh thu từ hành khách của hãng trên AWS và tăng hiệu suất thêm 20 phần trăm. Tìm hiểu thêm »