Kết nối mạng và phân phối nội dung AWS

Chạy mọi khối lượng công việc trên một mạng toàn cầu bảo mật và đáng tin cậy
Trải nghiệm một loạt các dịch vụ kết nối mạng và phân phối nội dung phong phú nhất, sâu rộng nhất trên thế giới với AWS. Chạy các ứng dụng với mức độ tin cậy, tính bảo mật và hiệu năng cao nhất trên đám mây.
Bảo mật nhất
Đáp ứng những yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt nhất trên thế giới với các tính năng kết nối mạng AWS. Đảm bảo độ bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng cho dữ liệu của bạn thông qua quy trình giám sát cơ sở hạ tầng 24/7.
Độ sẵn sàng mạng cao nhất
Duy trì mức độ sẵn sàng cao nhất cho các khối lượng công việc tối quan trọng bằng cách sử dụng mô hình Khu vực/Vùng sẵn sàng (AZ) AWS. Các chuyên gia phân tích ngành công nhận mô hình AZ là phương pháp được đề xuất để chạy những ứng dụng doanh nghiệp cần độ sẵn sàng cao.
Hiệu năng cao, ổn định
Chạy các khối lượng công việc bằng cách sử dụng mạng đám mây có thông lượng cao nhất và độ trễ thấp nhất. Sử dụng mạng AWS để cung cấp cho khách hàng của bạn các ứng dụng nhanh hơn, phản hồi tốt hơn.
Phạm vi toàn cầu rộng lớn nhất
Phân phối các ứng dụng và nội dung ở bất kỳ đâu trên thế giới thông qua một mạng chuyên dụng. AWS cung cấp phạm vi cơ sở hạ tầng toàn cầu lớn nhất so với bất kỳ nhà cung cấp nào.
AWS re:Invent 2023 - Sức mạnh từ đổi mới mạng đám mây (1:02)
Tối đa hóa hiệu quả và giảm chi phí bằng cách di chuyển sang AWS

Công ty phân tích Enterprise Strategy Group xác nhận rằng nhiều tổ chức đã giảm được đến 66% chi phí kết nối mạng, điện toán và lưu trữ bằng cách di chuyển sang AWS

Các dịch vụ kết nối mạng và phân phối nội dung của AWS

Nền tảng về mạng

Kết nối mạng cho ứng dụng

Kết nối mạng biên

Khả năng kết nối kết hợp

Bảo mật mạng

Các lĩnh vực giải pháp

Nền tảng về kết nối mạng

Xây dựng các nền tảng mạng vững chắc
Giám sát lưu lượng mạng phức hợp của bạn với nền tảng mạng AWS. Đơn giản hóa việc khởi chạy tài nguyên, quản lý mạng, kết nối và giám sát lưu lượng bằng các dịch vụ bao gồm Amazon VPC, AWS Transit Gateway, AWS PrivateLink, Nhật ký luồng Amazon VPC và Phản chiếu lưu lượng VPC.

Tìm hiểu thêm »

Digital Marketing - Segment Content Delivery

Kết nối cơ sở hạ tầng kết hợp
Liên kết các dịch vụ chạy trên AWS và cơ sở của bạn bằng giao tiếp mạng bảo mật và hiệu quả. Các giải pháp kết nối kết hợp của AWS cung cấp một loạt các loại kết nối và dịch vụ để xây dựng những mạng kết hợp hoạt động liền mạch từ đám mây đến môi trường tại chỗ và vươn tới biên mạng.

Tìm hiểu thêm »

Kết nối mạng biên

Phân phối các ứng dụng nhanh hơn, bảo mật hơn bằng kết nối mạng biên
Phân phối các ứng dụng và dữ liệu người dùng với khả năng bảo mật tăng cường và độ trễ thấp bằng cách sử dụng kết nối mạng biên. Di chuyển lưu lượng khỏi Internet và chuyển lên mạng đám mây bảo mật nhất, hoạt động tốt nhất trên thế giới. Amazon CloudFront, AWS Global Accelerator và Amazon Route 53 phân phối dữ liệu của bạn một cách bảo mật với độ trễ thấp và thông lượng cao.

Tìm hiểu thêm »

Khả năng kết nối kết hợp

Tổ chức kết nối mạng ứng dụng tốt hơn
Đơn giản hóa và cải thiện kiến trúc mạng của ứng dụng bằng kết nối mạng ứng dụng AWS. Elastic Load Balancing (ELB), AWS Global Accelerator (AGA), và AWS App Mesh cùng nhau hoạt động để cung cấp độ bảo mật, độ sẵn sàng, hiệu năng và các tính năng giám sát có tổ chức tốt được cải thiện.

Tìm hiểu thêm »

Khám phá Dịch vụ được xây dựng cho mục đích nhất định, Giải pháp AWS, Giải pháp đối tác và Hướng dẫn để nhanh chóng giải quyết các trường hợp sử dụng kỹ thuật và doanh nghiệp của bạn.

Điều phối mạng dành cho Cổng chuyển tiếp AWS

Tự động hóa quy trình thiết lập và quản lý mạng chuyển tiếp trong môi trường AWS phân tán. Trực quan hóa và giám sát mạng toàn cầu của bạn từ một bảng điều khiển duy nhất trong Bảng điều khiển AWS để bạn có thể kiểm soát, kiểm tra và phê duyệt các thay đổi mạng (chuyển tiếp).

Tự động hóa tường lửa cho lưu lượng truy cập mạng trên AWS

Triển khai một giải pháp giúp tự động hóa quy trình cung cấp Tường lửa mạng của AWS tập trung để kiểm tra lưu lượng giữa các Amazon VPC của bạn.