Amazon RDS cho PostgreSQL

Thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu quan hệ trong đám mây chỉ bằng vài cú nhấp chuột

PostgreSQL đã trở thành cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở được ưa chuộng của nhiều nhà phát triển là doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp, dùng để chạy những ứng dụng dành cho doanh nghiệp và ứng dụng di động hàng đầu. Amazon RDS giúp dễ dàng thiết lập, vận hành và điều chỉnh quy mô các triển khai PostgreSQL trên nền tảng đám mây. Với Amazon RDS, bạn có thể thực hiện các triển khai PostgreSQL có quy mô linh hoạt trong vài phút, với công suất phần cứng có chi phí hợp lý và kích thước linh hoạt. Amazon RDS quản lý những tác vụ quản trị phức tạp và tiêu tốn nhiều thời gian như cài đặt và nâng cấp phần mềm PostgreSQL; quản lý lưu trữ; sao chép đảm bảo độ khả dụng và thông lượng đọc cao; và bản sao lưu để phục hồi sau thảm họa.

Amazon RDS for PostgreSQL cho phép bạn truy cập các tính năng của một công cụ cơ sở dữ liệu PostgreSQL quen thuộc. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể sử dụng mã, ứng dụng và công cụ mà bạn hiện đang sử dụng cho các cơ sở dữ liệu hiện tại của mình cùng với Amazon RDS. Amazon RDS hỗ trợ PostgreSQL phiên bản chính 11, trong đó bao gồm một số cải tiến về hiệu suất, độ chắc chắn, quản lý giao dịch, truy vấn song song, v.v.

Chỉ bằng vài cú nhấp chuột trên Bảng điều khiển quản lý AWS, bạn có thể triển khai một cơ sở dữ liệu PostgreSQL với những thông số cơ sở dữ liệu được tự động cấu hình để đảm bảo hiệu suất tối ưu. Phiên bản cơ sở dữ liệu của Amazon RDS cho PostgreSQL có thể được cung cấp với dung lượng lưu trữ tiêu chuẩn hoặc dung lượng lưu trữ IOPS dự phòng. Sau khi được cung cấp, bạn có thể điều chỉnh quy mô lên tới 16 TB dung lượng lưu trữ và 40.000 IOPS. Amazon RDS cho PostgreSQL cũng cho phép bạn điều chỉnh quy mô vượt quá công suất của một bản triển khai cơ sở dữ liệu đơn lẻ cho những khối lượng công việc cơ sở dữ liệu có tần suất đọc nhiều.

postgresql_logo
Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
Xem các thông tin chi tiết về sản phẩm

Tìm hiểu cách làm việc với hoặc di chuyển sang Amazon RDS cho PostgreSQL

Tìm hiểu thêm 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu với Amazon RDS cho PostgreSQL trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập