Amazon RDS dành cho PostgreSQL

Thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu quan hệ trên đám mây chỉ bằng vài cú nhấp chuột

PostgreSQL đã trở thành cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở được ưa chuộng của nhiều nhà phát triển là doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp, dùng để chạy những ứng dụng dành cho doanh nghiệp và ứng dụng di động hàng đầu. Amazon RDS giúp việc thiết lập, vận hành và điều chỉnh quy mô các triển khai PostgreSQL trên nền tảng đám mây trở nên dễ dàng hơn. Với Amazon RDS, bạn có thể thực hiện các triển khai PostgreSQL có quy mô linh hoạt trong vài phút, với công suất phần cứng có chi phí hợp lý và kích thước linh hoạt. Amazon RDS quản lý những tác vụ quản trị phức tạp và tiêu tốn nhiều thời gian như cài đặt và nâng cấp phần mềm PostgreSQL; quản lý lưu trữ; sao chép đảm bảo độ khả dụng và thông lượng đọc cao; và bản sao lưu để phục hồi sau thảm họa.

Amazon RDS dành cho PostgreSQL cho phép bạn truy cập các tính năng của một công cụ cơ sở dữ liệu PostgreSQL quen thuộc. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể sử dụng mã, ứng dụng và công cụ mà bạn hiện đang sử dụng cho các cơ sở dữ liệu hiện tại của mình cùng với Amazon RDS. Amazon RDS dành cho PostgreSQL hiện hỗ trợ PostgreSQL 9.6, 10, 11, 12, 13, 14 và 15. Với Tiện ích mở rộng ngôn ngữ tin cậy (TLE) dành cho PostgreSQL, bạn có thể xây dựng và chạy các tiện ích hiệu năng cao trên Amazon RDS một cách an toàn bằng các ngôn ngữ tin cậy phổ biến mà không cần AWS chứng nhận mã.

Lợi ích của RDS dành cho PostgreSQL

Chỉ cần thực hiện vài bước trong Bảng điều khiển quản lý AWS để khởi chạy và kết nối với cơ sở dữ liệu PostgreSQL sẵn sàng sản xuất trong vòng vài phút. Phiên bản cơ sở dữ liệu Amazon RDS dành cho PostgreSQL được cấu hình sẵn với các thông số và cài đặt cho kiểu máy chủ bạn đã chọn. Nhóm tham số cơ sở dữ liệu cho phép kiểm soát chi tiết và tinh chỉnh cơ sở dữ liệu PostgreSQL của bạn. Khi bạn cần cập nhật cơ sở dữ liệu, hoạt động, Triển khai lục/lam
trên Amazon RDS
được thiết kế để trở nên an toàn hơn, đơn giản hơn và nhanh hơn.

Amazon RDS cung cấp hai lựa chọn lưu trữ trên ổ SSD cho cơ sở dữ liệu PostgreSQL của bạn. Lưu trữ mục đích chung cho phép lưu trữ ở mức chi phí hợp lý đối với khối lượng công việc nhỏ hoặc trung bình. Đối với ứng dụng OLTP hiệu suất cao, IOPS được cung cấp đảm bảo hiệu suất ổn định lên tới 40.000 IO mỗi giây. Khi yêu cầu về lưu trữ của bạn tăng lên, bạn có thể cung cấp lưu trữ bổ sung ngay trong lúc đang hoạt động và không có thời gian ngừng hoạt động.

Tính năng sao lưu tự động của Amazon RDS cho phép khôi phục phiên bản cơ sở dữ liệu PostgreSQL về một thời điểm bất kỳ trong khoảng thời gian lưu giữ đã chỉ định lên đến 35 ngày. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện các bản sao lưu do người dùng khởi tạo cho Phiên bản CSDL của bạn. Các bản sao lưu cơ sở dữ liệu đầy đủ này sẽ được Amazon RDS lưu trữ đến khi bạn thực sự xóa chúng.

Triển khai nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS tăng cường độ sẵn sàng và độ bền của cơ sở dữ liệu PostgreSQL, giúp chúng mặc nhiên phù hợp với những khối lượng công việc của cơ sở dữ liệu sản xuất. Bản sao chỉ có quyền đọc Amazon RDS giúp bạn mở rộng quy mô hơn mức giới hạn công suất của một phiên bản cơ sở dữ liệu cho những khối lượng công việc của cơ sở dữ liệu có tần suất đọc cao một cách dễ dàng hơn.

Là dịch vụ được quản lý, Amazon RDS cung cấp mức bảo mật cao cho cơ sở dữ liệu PostgreSQL của bạn. Trong đó có việc cách ly mạng bằng Đám mây riêng ảo (VPC) của Amazon, mã hóa khi dữ liệu đang được lưu trữ bằng các khóa do bạn tạo ra và kiểm soát thông qua Dịch vụ quản lý khóa (KMS) của AWS, cũng như mã hóa dữ liệu đang được truyền bằng SSL.