Amazon S3 cung cấp một loạt các lớp lưu trữ mà bạn có thể lựa chọn dựa trên các yêu cầu về quyền truy cập dữ liệu, khả năng phục hồi và chi phí tương ứng với khối lượng công việc. Các lớp lưu trữ S3 được xây dựng nhằm mục đích cung cấp khả năng lưu trữ với chi phí thấp nhất cho các kiểu truy cập khác nhau. Lớp lưu trữ S3 lý tưởng cho hầu hết mọi trường hợp sử dụng, bao gồm cả những trường hợp có nhu cầu hiệu năng cao, yêu cầu lưu trữ dữ liệu, kiểu truy cập không xác định hoặc hay thay đổi, hoặc dùng để lưu trữ.

Các lớp lưu trữ S3 bao gồm S3 Intelligent-Tiering để tự động tiết kiệm chi phí đối với dữ liệu có kiểu truy cập không xác định hoặc hay thay đổi; S3 Standard cho dữ liệu được truy cập thường xuyên; S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA)S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) cho dữ liệu ít truy cập; S3 Glacier Instant Retrieval cho dữ liệu lưu trữ cần truy cập tức thì, S3 Glacier Flexible Retrieval (trước đây là S3 Glacier) cho dữ liệu tồn tại lâu dài, hiếm khi truy cập mà không yêu cầu quyền truy cập tức thì và Amazon S3 Glacier Deep Archive (S3 Glacier Deep Archive) để lưu trữ lâu dài và bảo quản kỹ thuật số với khả năng truy xuất trong vài giờ với chi phí lưu trữ thấp nhất trên đám mây. Nếu một Khu vực AWS hiện có không thể đáp ứng yêu cầu về nơi lưu trữ dữ liệu, bạn có thể sử dụng lớp lưu trữ S3 Outposts để lưu trữ dữ liệu S3 tại chỗ. Amazon S3 cũng cho phép bạn quản lý dữ liệu của mình trong suốt vòng đời của dữ liệu. Sau khi thiết lập chính sách S3 Lifecycle, dữ liệu của bạn sẽ tự động chuyển sang lớp lưu trữ khác mà không cần thay đổi về ứng dụng.

Đa dụng

Amazon S3 Tiêu chuẩn (S3 Tiêu chuẩn)

S3 Tiêu chuẩn cung cấp khả năng lưu trữ có độ bền, độ khả dụng và hiệu suất cao cho dữ liệu thường xuyên truy cập. Do có độ trễ thấp và thông lượng cao nên S3 Tiêu chuẩn là giải pháp phù hợp cho nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, bao gồm các ứng dụng trên đám mây, trang web động, phân phối nội dung, các ứng dụng di động và game cũng như các phân tích dữ liệu lớn. Lớp lưu trữ S3 có thể được cấu hình ở cấp đối tượng và một vùng lưu trữ có thể chứa các đối tượng được lưu trữ trên S3 Tiêu chuẩn, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-IA và S3 One Zone-IA. Bạn có thể sử dụng các chính sách Vòng đời S3 để tự động chuyển các đối tượng giữa các lớp lưu trữ mà không có thay đổi nào trong ứng dụng.

Tính năng chính:

 • Có độ trễ thấp và thông lượng cao
 • Thiết kế đảm bảo độ bền 99,999999999% cho đối tượng trên nhiều Vùng sẵn sàng
 • Khả năng linh hoạt để hạn chế ảnh hưởng của các sự kiện đến toàn bộ Vùng sẵn sàng
 • Thiết kế có độ khả dụng bằng 99,99% trong một năm cho trước
 • Thỏa thuận mức dịch vụ của Amazon S3 để đảm bảo độ sẵn sàng
 • Hỗ trợ SSL đối với dữ liệu đang truyền và mã hóa dữ liệu đã lưu trữ
 • Quản lý Vòng đời S3 để tự động di chuyển đối tượng sang các lớp lưu trữ S3 khác  

Truy cập không xác định hoặc hay thay đổi

Amazon S3 Intelligent-Tiering (S3 Intelligent-Tiering)

Amazon S3 Intelligent-Tiering (S3 Intelligent-Tiering) là dịch vụ lưu trữ đám mây đầu tiên giúp tự động giảm chi phí lưu trữ của bạn ở cấp độ đối tượng chi tiết bằng cách tự động di chuyển dữ liệu sang bậc truy cập tiết kiệm chi phí nhất dựa trên tần suất truy cập mà không ảnh hưởng đến hiệu năng, phí truy xuất hoặc chi phí vận hành. S3 Intelligent-Tiering có độ trễ chỉ vài mili giây và thông lượng cao cho dữ liệu được truy cập thường xuyên, không thường xuyên và hiếm khi truy cập ở các bậc Truy cập Thường xuyên, Truy cập không thường xuyên và Truy cập lưu trữ tức thì. Bạn có thể sử dụng S3 Intelligent-Tiering làm lớp lưu trữ mặc định cho hầu hết mọi khối lượng công việc, đặc biệt là các hồ dữ liệu, hoạt động phân tích dữ liệu, ứng dụng mới và nội dung do người dùng tạo.

Với mức phí tự động hóa và theo dõi đối tượng hàng tháng thấp, S3 Intelligent-Tiering sẽ theo dõi các kiểu truy cập và tự động chuyển các đối tượng chưa được truy cập đến các bậc truy cập có chi phí thấp hơn. S3 Intelligent-Tiering tự động lưu trữ các đối tượng trong ba bậc truy cập: một bậc được tối ưu hóa cho truy cập thường xuyên, một bậc có chi phí thấp hơn 40% được tối ưu hóa cho truy cập không thường xuyên và một bậc có chi phí thấp hơn 68% được tối ưu hóa cho dữ liệu hiếm khi truy cập. S3 Intelligent-Tiering giám sát các kiểu truy cập rồi di chuyển các đối tượng không được truy cập trong 30 ngày liên tiếp vào bậc Truy cập không thường xuyên và sau 90 ngày không truy cập thì chuyển vào bậc Truy cập lưu trữ tức thì. Đối với dữ liệu không yêu cầu truy xuất ngay lập tức, bạn có thể thiết lập để S3 Intelligent-Tiering giám sát và tự động di chuyển các đối tượng không được truy cập trong 180 ngày trở lên sang bậc Truy cập lưu trữ sâu để tiết kiệm tới 95% chi phí lưu trữ.

Bạn không mất phí truy xuất cho S3 Intelligent-Tiering. Nếu sau đó, một đối tượng trong bậc Truy cập không thường xuyên hoặc Truy cập lưu trữ tức thì được truy cập thì đối tượng đó sẽ tự động được chuyển về bậc Truy cập thường xuyên. Nếu đối tượng bạn đang truy xuất được lưu trữ trong các bậc tùy chọn Lưu trữ sâu thì trước khi truy xuất đối tượng, bạn phải khôi phục một bản sao bằng RestoreObject.  Để biết thông tin về cách khôi phục các đối tượng đã lưu trữ, hãy xem phần Khôi phục đối tượng đã lưu trữ. Bạn không mất thêm phí phân bậc khi các đối tượng được di chuyển giữa các bậc truy cập trong lớp lưu trữ S3 Intelligent-Tiering.

Tính năng chính:

 • Các bậc Truy cập thường xuyên, Truy cập không thường xuyên và Truy cập lưu trữ tức thì có độ trễ thấp và thông lượng cao giống như S3 Standard
 • Bậc Truy cập không thường xuyên tiết kiệm đến 40% chi phí lưu trữ
 • Bậc Truy cập lưu trữ tức thì tiết kiệm đến 68% chi phí lưu trữ
 • Khả năng tùy chọn cho phép lưu trữ không đồng bộ những đối tượng hiếm khi được truy cập
 • Bậc Truy cập lưu trữ sâu có hiệu năng giống như Glacier Deep Archive, đồng thời tiết kiệm đến 95% đối với đối tượng hiếm khi được truy cập
 • Thiết kế đảm bảo độ bền 99,999999999% cho các đối tượng trên nhiều Vùng sẵn sàng và tính sẵn sàng 99,9% trong một năm nhất định
 • Thỏa thuận mức dịch vụ của Amazon S3 để đảm bảo độ sẵn sàng
 • Phí theo dõi và tự động phân bậc hàng tháng thấp
 • Không mất chi phí vận hành, phí vòng đời, phí truy xuất và không có thời gian lưu trữ tối thiểu
 • Những đối tượng nhỏ hơn 128 KB có thể được lưu trữ trong S3 Intelligent-Tiering nhưng sẽ luôn bị tính phí theo bậc Truy cập thường xuyên và không bị tính phí tự động hóa và giám sát.

Truy cập không thường xuyên

Amazon S3 Tiêu chuẩn-Truy cập không thường xuyên (S3 Standard-IA)

S3 Standard-IA dành cho dữ liệu được truy cập ít thường xuyên hơn nhưng yêu cầu truy cập nhanh khi cần. S3 Standard-IA đảm bảo S3 Standard có độ bền, thông lượng cao và độ trễ thấp, với mức giá lưu trữ tính trên một GB và phí truy xuất trên một GB thấp. Sự kết hợp giữa chi phí thấp và hiệu suất cao này khiến S3 Standard-IA trở thành một lựa chọn lý tưởng để lưu trữ và sao lưu dài hạn, đồng thời dùng làm một kho dữ liệu cho các tệp khôi phục sau thảm họa. Lớp lưu trữ S3 có thể được cấu hình ở cấp đối tượng và một vùng lưu trữ có thể chứa các đối tượng được lưu trữ trên S3 Tiêu chuẩn, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-IA và S3 One Zone-IA. Bạn có thể sử dụng các chính sách Vòng đời S3 để tự động chuyển các đối tượng giữa các lớp lưu trữ mà không có thay đổi nào trong ứng dụng.

Tính năng chính:

 • Có độ trễ thấp và thông lượng cao tương đương với S3 Tiêu chuẩn
 • Thiết kế đảm bảo độ bền 99,999999999% cho đối tượng trên nhiều Vùng sẵn sàng
 • Khả năng linh hoạt để hạn chế ảnh hưởng của các sự kiện đến toàn bộ Vùng sẵn sàng
 • Dữ liệu bền vững trong trường hợp một Vùng sẵn sàng bị phá hủy hoàn toàn
 • Thiết kế đảm bảo độ sẵn sàng 99,9% trong một năm
 • Thỏa thuận mức dịch vụ của Amazon S3 để đảm bảo độ sẵn sàng
 • Hỗ trợ SSL đối với dữ liệu đang truyền và mã hóa dữ liệu đã lưu trữ
 • Quản lý Vòng đời S3 để tự động di chuyển đối tượng sang các lớp lưu trữ S3 khác

Amazon S3 Một vùng-Truy cập không thường xuyên (S3 One Zone-IA)

S3 One Zone-IA dành cho dữ liệu được truy cập ít thường xuyên hơn nhưng yêu cầu truy cập nhanh khi cần. Không giống như các lớp lưu trữ Amazon khác lưu trữ dữ liệu trên tối thiểu ba Vùng sẵn sàng (AZ), S3 One Zone-IA lưu trữ dữ liệu trong một Vùng sẵn sàng duy nhất và có giá thấp hơn 20% so với S3 Standard-IA. S3 One Zone-IA lý tưởng cho những khách hàng muốn có lựa chọn chi phí thấp hơn cho dữ liệu truy cập không thường xuyên và không yêu cầu phải có độ khả dụng và độ bền như lưu trữ trên S3 Tiêu chuẩn hay S3 Standard-IA. S3 One Zone-IA là một lựa chọn tốt để lưu trữ các bản sao dự phòng thứ cấp của dữ liệu tại chỗ hoặc dữ liệu dễ dàng tạo lại. Bạn cũng có thể sử dụng S3 One Zone-IA như một tùy chọn lưu trữ hiệu quả về chi phí cho dữ liệu được sao chép từ một Khu vực AWS khác bằng cách sử dụng Sao chép liên khu vực S3.

S3 One Zone-IA đảm bảo có cùng độ bền cao†, thông lượng cao và độ trễ thấp so với S3 Standard, với giá lưu trữ trên mỗi GB và phí truy xuất mỗi GB thấp. Lớp lưu trữ S3 có thể được cấu hình ở cấp đối tượng và một vùng lưu trữ có thể chứa các đối tượng được lưu trữ trên S3 Tiêu chuẩn, S3 Intelligent-Tiering, S3 Standard-IA và S3 One Zone-IA. Bạn có thể sử dụng các chính sách Vòng đời S3 để tự động chuyển các đối tượng giữa các lớp lưu trữ mà không có bất kỳ thay đổi nào trong ứng dụng.

Tính năng chính:

 • Có độ trễ thấp và thông lượng cao tương đương với S3 Tiêu chuẩn
 • Thiết kế có độ bền bằng 99,999999999% đối tượng trên nhiều Vùng sẵn sàng†
 • Thiết kế có độ khả dụng bằng 99,5% trong một năm cho trước
 • Thỏa thuận mức dịch vụ của Amazon S3 để đảm bảo độ sẵn sàng
 • Hỗ trợ SSL đối với dữ liệu đang truyền và mã hóa dữ liệu đã lưu trữ
 • Quản lý Vòng đời S3 để tự động di chuyển đối tượng sang các lớp lưu trữ S3 khác

† Do S3 One Zone-IA lưu trữ dữ liệu trên một Vùng sẵn sàng của AWS, dữ liệu lưu trữ trên lớp lưu trữ này sẽ bị mất trong trường hợp Vùng sẵn sàng bị phá hủy.

Lưu trữ

Lớp lưu trữ của Amazon S3 Glacier được xây dựng nhằm mục đích lưu trữ dữ liệu và được thiết kế để mang lại hiệu năng cao nhất, khả năng truy xuất linh hoạt nhất và chi phí lưu trữ thấp nhất trên đám mây. Bạn có thể lựa chọn trong ba lớp lưu trữ được tối ưu hóa cho các kiểu truy cập và thời gian lưu trữ khác nhau. Đối với dữ liệu lưu trữ cần truy cập tức thì, chẳng hạn như hình ảnh y tế, tài sản phương tiện truyền thông tin tức hoặc dữ liệu cấu trúc gen, hãy chọn lớp lưu trữ S3 Glacier Instant Retrieval, lớp lưu trữ có chi phí lưu trữ thấp nhất với khả năng truy xuất tính bằng mili giây. Đối với dữ liệu lưu trữ không yêu cầu truy cập tức thì nhưng cần sự linh hoạt để truy xuất miễn phí các bộ dữ liệu lớn, chẳng hạn như dùng để sao lưu hoặc phục hồi sau thảm họa, hãy chọn lớp lưu trữ S3 Glacier Flexible Retrieval (trước đây là S3 Glacier), với khả năng truy xuất trong vài phút hoặc truy xuất khối lượng lớn miễn phí trong 5 – 12 giờ. Để tiết kiệm hơn nữa khi lưu trữ lâu dài như lưu trữ theo yêu cầu tuân thủ và bảo quản phương tiện kỹ thuật số, hãy chọn S3 Glacier Deep Archive, bộ lưu trữ có chi phí thấp nhất trên đám mây với khả năng truy xuất dữ liệu trong vòng 12 – 48 giờ.

Amazon S3 Glacier Instant Retrieval

Amazon S3 Glacier Instant Retrieval là lớp lưu trữ mang lại dung lượng lưu trữ với chi phí thấp nhất cho dữ liệu tồn tại lâu dài, hiếm khi được truy cập và yêu cầu truy xuất trong vài mili giây. Với S3 Glacier Instant Retrieval, bạn có thể tiết kiệm đến 68% chi phí lưu trữ so với việc sử dụng lớp lưu trữ S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA), khi dữ liệu của bạn được truy cập mỗi quý một lần. S3 Glacier Instant Retrieval mang đến khả năng truy cập nhanh nhất vào bộ nhớ lưu trữ, với cùng thông lượng và khả năng truy cập chỉ vài mili giây như các lớp lưu trữ S3 Standard và S3 Standard-IA. S3 Glacier Instant Retrieval lý tưởng để lưu trữ dữ liệu cần truy cập tức thì, chẳng hạn như hình ảnh y tế, nội dung phương tiện truyền thông tin tức hoặc lưu trữ nội dung do người dùng tạo. Bạn có thể tải trực tiếp các đối tượng lên S3 Glacier Instant Retrieval hoặc sử dụng các chính sách S3 Lifecycle để truyền dữ liệu từ các lớp lưu trữ S3. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Amazon S3 Glacier Instant Retrieval »

Tính năng chính:

 • Truy xuất dữ liệu trong vài mili giây với hiệu năng giống như S3 Standard
 • Thiết kế đảm bảo độ bền 99,999999999% cho đối tượng trên nhiều Vùng sẵn sàng
 • Dữ liệu có khả năng phục hồi trong trường hợp một Vùng sẵn sàng bị phá hủy hoàn toàn
 • Thiết kế đảm bảo tính sẵn sàng 99,9% cho dữ liệu trong một năm nhất định
 • Kích thước đối tượng tối thiểu 128 KB
 • Thỏa thuận mức dịch vụ của Amazon S3 để đảm bảo độ sẵn sàng
 • API PUT của S3 để tải trực tiếp lên S3 Glacier Instant Retrieval và khả năng quản lý của S3 Lifecycle để tự động di chuyển các đối tượng
Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval (trước đây là S3 Glacier)

S3 Glacier Flexible Retrieval cung cấp dung lượng lưu trữ với chi phí thấp hơn tới 10% (so với S3 Glacier Instant Retrieval) dành cho dữ liệu lưu trữ được truy cập mỗi năm 1 – 2 lần và truy xuất không đồng bộ. Đối với dữ liệu lưu trữ không yêu cầu truy cập tức thì nhưng cần sự linh hoạt để truy xuất miễn phí các bộ dữ liệu lớn, chẳng hạn như dùng để sao lưu hoặc phục hồi sau thảm họa, S3 Glacier Flexible Retrieval (trước đây là S3 Glacier) là lớp lưu trữ lý tưởng. S3 Glacier Flexible Retrieval mang đến các tùy chọn truy xuất linh hoạt nhất giúp cân bằng chi phí, với thời gian truy cập từ vài phút đến nhiều giờ và cho phép truy xuất khối lượng lớn miễn phí. Đây là giải pháp lý tưởng cho các nhu cầu sao lưu, phục hồi sau thảm họa, lưu trữ dữ liệu ngoài cơ sở và khi một số dữ liệu đôi khi cần truy xuất trong vài phút và bạn không muốn bận tâm về chi phí. S3 Glacier Flexible Retrieval được thiết kế đảm bảo độ bền dữ liệu 99,999999999% (11 chữ số 9) và tính sẵn sàng 99,99% bằng cách lưu trữ dư thừa dữ liệu trên nhiều Vùng sẵn sàng của AWS phân tách về mặt vật lý trong một năm nhất định. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang về lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier »

Tính năng chính:

 • Thiết kế đảm bảo độ bền 99,999999999% cho đối tượng trên nhiều Vùng sẵn sàng
 • Dữ liệu bền vững trong trường hợp một Vùng sẵn sàng bị phá hủy hoàn toàn
 • Hỗ trợ SSL đối với dữ liệu đang truyền và mã hóa dữ liệu đã lưu trữ
 • Lý tưởng cho các trường hợp sử dụng để sao lưu và phục hồi sau thảm họa, khi cần truy cập vào các bộ dữ liệu lớn trong vài phút, mà không cần quan tâm đến chi phí
 • Thời gian truy xuất dễ dàng cấu hình, từ vài phút đến nhiều giờ, với khả năng truy xuất khối lượng lớn miễn phí
 • API PUT S3 để tải trực tiếp lên S3 Glacier Flexible Retrieval và khả năng quản lý của S3 Lifecycle để tự động di chuyển các đối tượng

Amazon S3 Glacier Deep Archive

S3 Glacier Deep Archive là lớp lưu trữ chi phí thấp nhất của Simple Storage Service (Amazon S3), hỗ trợ lưu giữ lâu dài và bảo quản kỹ thuật số cho dữ liệu có thể được truy cập một hoặc hai lần trong một năm. S3 Glacier Deep Archive được thiết kế cho khách hàng – đặc biệt là những khách hàng trong các ngành có sự điều tiết cao độ, như dịch vụ tài chính, chăm sóc sức khỏe và khu vực công – cần lưu giữ các tập dữ liệu trong 7 – 10 năm hoặc lâu hơn nhằm đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ theo quy định. S3 Glacier Deep Archive cũng có thể được dùng cho các trường hợp sử dụng sao lưu và phục hồi sau thảm họa, là một giải pháp thay thế hiệu quả và dễ quản lý cho các hệ thống băng từ, dù sử dụng thư viện tại chỗ hay dịch vụ ngoài cơ sở. S3 Glacier Deep Archive bổ sung cho Amazon S3 Glacier, là giải pháp lý tưởng cho các kho lưu trữ có dữ liệu được truy xuất thường xuyên và một số dữ liệu có thể cần đến chỉ trong vài phút. Tất cả các đối tượng được lưu trữ trong S3 Glacier Deep Archive được sao chép và lưu trữ trên ít nhất ba Vùng sẵn sàng phân tán về mặt địa lý, được bảo vệ với độ bền 99,999999999% và có thể khôi phục trong vòng 12 giờ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang về lớp lưu trữ Amazon S3 Glacier »

Tính năng chính:

 • Thiết kế đảm bảo độ bền 99,999999999% cho đối tượng trên nhiều Vùng sẵn sàng
 • Lớp lưu trữ chi phí thấp nhất được thiết kế để lưu giữ dữ liệu trong thời gian dài từ 7-10 năm
 • Giải pháp thay thế lý tưởng cho các thư viện băng từ
 • Thời gian truy xuất trong vòng 12 giờ
 • API PUT S3 cho dữ liệu tải trực tiếp lên S3 Glacier Deep Archive và quản lý Vòng đời S3 để tự động di chuyển các đối tượng

S3 trên Outposts

S3 Outposts

Simple Storage Service (Amazon S3) trên Outposts cung cấp dung lượng lưu trữ đối tượng cho môi trường AWS Outposts tại chỗ của bạn. Khi sử dụng các API S3 và các tính năng có sẵn trong các Khu vực AWS hiện nay, S3 trên Outposts giúp bạn dễ dàng lưu trữ và truy xuất dữ liệu trên Outpost của mình, cũng như bảo mật dữ liệu, kiểm soát quyền truy cập, gắn thẻ và báo cáo về dữ liệu đó. S3 trên Outposts cung cấp một lớp lưu trữ Amazon S3 duy nhất, có tên là 'OUTPOSTS', sử dụng các API S3 và được thiết kế để lưu trữ dữ liệu dự phòng và lâu dài trên nhiều thiết bị và máy chủ trên Outposts của bạn. Lớp lưu trữ S3 Outposts là lựa chọn lý tưởng cho các khối lượng công việc với yêu cầu lưu trữ dữ liệu cục bộ và để đáp ứng nhu cầu hiệu năng khắt khe bằng cách lưu trữ dữ liệu gần với các ứng dụng tại chỗ.

Tính năng chính:

 • Tính tương thích đối tượng S3 và quản lý vùng lưu trữ thông qua SDK S3
 • Được thiết kế để lưu trữ dữ liệu dự phòng và lâu dài trên Outposts của bạn
 • Mã hóa bằng SSE-S3 và SSE-C
 • Xác thực và ủy quyền bằng IAM và Điểm truy cập S3
 • Truyền dữ liệu đến các Khu vực AWS bằng AWS DataSync
 • Hành động kết thúc hiệu lực Vòng đời S3

Hiệu năng trên các Lớp lưu trữ S3

  S3 Tiêu chuẩn S3 Intelligent-Tiering*
S3 Standard-IA
S3 One Zone-IA†
S3 Glacier
Instant Retrieval
S3 Glacier Flexible Retrieval S3 Glacier
Deep Archive
Thiết kế có độ bền
99,999999999%
(11 số 9)
99,999999999%
(11 số 9)
99,999999999%
(11 số 9)
99,999999999%
(11 số 9)
99,999999999%
(11 số 9)
99,999999999%
(11 số 9)
99,999999999%
(11 số 9)
Thiết kế có độ khả dụng
99,99% 99,9% 99,9% 99,5% 99,9% 99,99% 99,99%
SLA về độ sẵn sàng 99,9% 99% 99% 99% 99%
99,9% 99,9%
Vùng sẵn sàng ≥3 ≥3 ≥3 1 ≥3 ≥3 ≥3
Phí dung lượng tối thiểu trên một đối tượng Không áp dụng Không áp dụng 128 KB 128 KB 128 KB Không áp dụng Không áp dụng
Phí thời lượng lưu trữ tối thiểu Không áp dụng Không áp dụng 30 ngày 30 ngày 90 ngày 90 ngày 180 ngày
Phí truy xuất Không áp dụng
Không áp dụng
trên mỗi GB truy xuất
trên mỗi GB truy xuất trên mỗi GB truy xuất trên mỗi GB truy xuất trên mỗi GB truy xuất
Độ trễ byte đầu tiên mili giây mili giây mili giây mili giây mili giây phút hoặc giờ giờ
Kiểu lưu trữ Đối tượng Đối tượng Đối tượng Đối tượng Đối tượng Đối tượng Đối tượng
Chuyển đổi vòng đời

† Do S3 One Zone-IA lưu trữ dữ liệu trên một Vùng sẵn sàng của AWS nên dữ liệu lưu trữ trên lớp lưu trữ này sẽ bị mất trong trường hợp Vùng sẵn sàng bị hủy.

* S3 Intelligent-Tiering tính phí giám sát và tự động hóa nhỏ và có kích thước đối tượng đủ điều kiện tối thiểu là 128KB để tự động phân bậc. Những đối tượng nhỏ hơn có thể được lưu trữ nhưng sẽ luôn bị tính phí theo mức giá cho bậc Truy cập thường xuyên và không bị tính phí tự động hóa và giám sát. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Giá của Amazon S3.

** Hoạt động truy xuất tiêu chuẩn trong bậc truy cập lưu trữ và bậc truy cập lưu trữ sâu được miễn phí. Khi sử dụng bảng điều khiển S3, bạn có thể thanh toán cho hoat động truy xuất nhanh nếu bạn cần truy cập nhanh hơn vào dữ liệu từ các bậc truy cập lưu trữ.

*** Độ trễ byte đầu tiên của S3 phân bậc thông minh đối với bậc truy cập thường xuyên và không thường xuyên là thời gian truy cập bằng mili giây và độ trễ byte đầu tiên của bậc truy cập lưu trữ và bậc truy cập lưu trữ sâu tính bằng phút hoặc giờ.

**** S3 Glacier truy xuất linh hoạt yêu cầu 40 KB siêu dữ liệu bổ sung cho mỗi đối tượng được lưu trữ. Lượng dữ liệu này bao gồm 32 KB siêu dữ liệu được tính theo mức phí của S3 Glacier truy xuất linh hoạt, cần thiết để xác định và truy xuất dữ liệu của bạn. Và 8 KB dữ liệu bổ sung được tính theo mức phí S3 tiêu chuẩn, cần thiết để duy trì tên do người dùng đặt và siêu dữ liệu cho các đối tượng được lưu trữ vào S3 Glacier truy xuất linh hoạt.

***** S3 Glacier lưu trữ sâu yêu cầu 40 KB siêu dữ liệu bổ sung cho mỗi đối tượng được lưu trữ. Lượng dữ liệu này bao gồm 32 KB siêu dữ liệu được tính theo mức phí của S3 Glacier lưu trữ sâu, cần thiết để xác định và truy xuất dữ liệu của bạn. Và 8 KB dữ liệu bổ sung được tính theo mức phí S3 tiêu chuẩn, cần thiết để duy trì tên do người dùng đặt và siêu dữ liệu cho các đối tượng được lưu trữ vào S3 Glacier lưu trữ sâu.

Bạn đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Tìm hiểu thêm về giá sản phẩm

Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Không áp dụng mức phí tối thiểu.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Truy cập ngay vào Bậc miễn phí của AWS và bắt đầu trải nghiệm Amazon S3. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon S3 trên Bảng điều khiển AWS.

Bắt đầu