Amazon EC2

Công suất điện toán bảo mật và có quy mô linh hoạt dành cho hầu hết mọi khối lượng công việc

750 giờ mỗi tháng

trong 12 tháng với Bậc miễn phí của AWS 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) mang đến nền tảng điện toán sâu rộng nhất, cùng với đó là hơn 500 phiên bản và tuyển tập bộ xử lý, dung lượng lưu trữ, kết nối mạng, hệ điều hành và mô hình mua hàng mới nhất để giúp bạn đáp ứng tốt nhất những nhu cầu về khối lượng công việc của mình. Chúng tôi là nhà cung cấp đám mây lớn đầu tiên hỗ trợ các bộ xử lý Intel, AMD và Arm, đám mây duy nhất có phiên bản EC2 Mac theo nhu cầu và đám mây duy nhất có kết nối mạng Ethernet 400 Gbps. Chúng tôi mang đến hiệu năng giá tốt nhất để đào tạo máy học cũng như mức chi phí thấp nhất cho mỗi phiên bản suy luận trên đám mây. Các khối lượng công việc liên quan đến SAP, điện toán hiệu năng cao (HPC), ML và Windows chạy trên AWS nhiều hơn bất kỳ đám mây nào khác.

Trường hợp sử dụng

Chạy các ứng dụng hoạt động trên đám mây và tại doanh nghiệp

Amazon EC2 cung cấp cơ sở hạ tầng điện toán bảo mật, đáng tin cậy, hiệu năng cao và tiết kiệm chi phí nhằm đáp ứng các nhu cầu kinh doanh khắt khe.

Di chuyển các ứng dụng kinh doanh của doanh nghiệp sang AWS »

Thay đổi quy mô cho các ứng dụng HPC

Tiếp cận cơ sở hạ tầng và công suất theo nhu cầu mà bạn cần để chạy các ứng dụng HPC nhanh hơn và tiết kiệm chi phí.


Tìm hiểu thêm về HPC trên AWS »

Phát triển các nền tảng Apple

Xây dựng, kiểm thử và xác nhận các khối lượng công việc liên quan đến macOS theo nhu cầu. Tiếp cận các môi trường trong vài phút, chủ động thay đổi công suất theo quy mô khi cần thiết và hưởng lợi từ cơ chế định giá theo mức sử dụng của AWS.

Tìm hiểu thêm về các phiên bản EC2 Mac »

Đào tạo và triển khai các ứng dụng ML

Amazon EC2 cung cấp tuyển tập các dịch vụ điện toán, kết nối mạng (tối đa 400 Gbps) và lưu trữ chuyên dụng để tối ưu hóa hiệu năng theo mức giá cho các dự án ML.

Tìm hiểu thêm về 
cơ sở hạ tầng ML »

Giờ đã có thể xem theo nhu cầu các phiên về điện toán trong sự kiện re:Invent 2022
Cập nhật những nội dung chính về điện toán trong sự kiện re:Invent 2022
Xem toàn bộ danh sách phát phiên Điện toán AWS »
Phiên dành cho lãnh đạo ngành điện toán trong sự kiện AWS re:Invent 2022

Cách bắt đầu sử dụng

Xem qua các tính năng của Amazon EC2


Tìm hiểu thêm về khả năng bảo mật, dung lượng lưu trữ, kết nối mạng và tự động thay đổi quy mô, v.v. của phiên bản.

Truy cập trang tính năng »

Tìm hiểu sâu về các công cụ của Amazon EC2

Tìm hiểu các mẹo và kỹ thuật để tận dụng tối đa trải nghiệm Amazon EC2 của bạn.

Truy cập trang Tài nguyên »

Kết nối với chuyên gia


Từ các chương trình cấp độ phát triển đến cấp độ doanh nghiệp, được hỗ trợ phù hợp vào đúng thời điểm.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS