Amazon EventBridge

Xây dựng ứng dụng định hướng theo sự kiện ở quy mô lớn trên AWS, các hệ thống hiện có hoặc ứng dụng SaaS

Tất cả sự kiện thay đổi trạng thái được xuất bản bởi

Dễ dàng xây dựng kiến trúc định hướng theo sự kiện, gắn kết lỏng để giúp bạn triển khai các tính năng mới nhanh chóng hơn.

Tải nhập, lọc, chuyển đổi và phân phối các sự kiện từ những ứng dụng được kết nối mà không cần viết mã tùy chỉnh hoặc quản lý và cung cấp máy chủ.

Kết nối các dịch vụ AWS, ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) và ứng dụng tùy chỉnh làm đối tượng tạo sự kiện để khởi chạy hàng loạt các quy trình làm việc.

Tạo, thực thi và quản lý hàng triệu sự kiện cũng như nhiệm vụ từ một nguồn duy nhất với Trình lập lịch EventBridge.

Cách thức hoạt động

Amazon EventBridge là một bus sự kiện phi máy chủ, cho phép bạn nhận, lọc, chuyển đổi, định tuyến và phân phối các sự kiện.
Giới thiệu về Amazon EventBridge (9:13)
Giới thiệu về Amazon EventBridge
Tìm hiểu cách Amazon EventBridge giúp quá trình xây dựng các ứng dụng định hướng theo sự kiện ở quy mô lớn trở nên dễ dàng hơn bằng cách sử dụng những sự kiện từ ứng dụng của bạn, ứng dụng SaaS tích hợp sẵn và dịch vụ AWS.
Giới thiệu về Amazon EventBridge
Tìm hiểu cách Amazon EventBridge giúp quá trình xây dựng các ứng dụng định hướng theo sự kiện ở quy mô lớn trở nên dễ dàng hơn bằng cách sử dụng những sự kiện từ ứng dụng của bạn, ứng dụng SaaS tích hợp sẵn và dịch vụ AWS.

Trường hợp sử dụng

Cải thiện tính linh hoạt của các nhà phát triển

Cho phép các nhóm dịch vụ không cần phối hợp với nhau nhờ những vi dịch vụ tách biệt bằng cách sử dụng các ứng dụng AWS, SaaS hoặc ứng dụng tùy chỉnh của riêng bạn.

Giám sát và kiểm tra ứng dụng

Giám sát và kiểm tra các môi trường AWS của bạn và ứng phó với những thay đổi hoạt động trong ứng dụng theo thời gian thực để ngăn các lỗ hổng cơ sở hạ tầng.

 

Mở rộng chức năng bằng các tiện ích tích hợp SaaS

Kết nối ứng dụng của bạn với các ứng dụng SaaS khác. Bạn có thể gửi một sự kiện tùy chỉnh tới EventBridge và sau đó gửi sự kiện đó qua Đích đến API tới Zendesk CRM.

Tùy chỉnh SaaS bằng AI/ML

Tải dữ liệu từ ứng dụng SaaS vào EventBridge và sử dụng trí tuệ nhân tạo cũng như máy học (AI/ML) để gắn thẻ hình ảnh của các sản phẩm bán lẻ mới.

 

Cách bắt đầu sử dụng

Khám phá các tính năng của EventBridge


Tìm hiểu thêm về các nguồn sự kiện được tích hợp sẵn, tiện ích tích hợp SaaS và nhiều hơn nữa.

Khám phá các tính năng »

Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển


Bắt đầu dựng với EventBridge trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập »

Hiểu sâu hơn về EventBridge

Xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển, ứng dụng mẫu và bản minh họa để bắt đầu xây dựng.

Tìm hiểu thêm »

Khám phá thêm về AWS