Khi chọn tận dụng lợi thế của đám mây, bạn cần phải xem xét việc tạo chính sách ưu tiên đám mây cho tổ chức mình, chính sách này yêu cầu xem xét đám mây trước khi thực hiện cách tiếp cận tại chỗ. Để tinh giản dự án của bạn, AWS cung cấp một đội ngũ đẳng cấp thế giới được trang bị các công cụ phù hợp để giúp bạn khai thác nhiều hơn từ hành trình đám mây của mình.

cloud-first-cropped1

Chiến lược ưu tiên đám mây gửi một thông điệp quan trọng rằng đám mây thực sự là điều bình thường mới. Chiến lược này sẽ tạo tiền đề để đạt được nhiều lợi ích nhất từ đám mây, giải phóng nhiều tài nguyên hơn để dành cho các mục tiêu chủ chốt.

Tại Hoa Kỳ, giám đốc công nghệ thông tin giao nhiệm vụ Ưu tiên đám mây cho tất cả các cơ quan liên bang từ tháng 12 năm 2010. Nhiều tổ chức thuộc khu vực công đã nhận ra nhiều lợi ích của việc triển khai chiến lược ưu tiên đám mây, trong đó có University of Notre Dame, Federal Home Loan Bank of Chicago, Municipal Property Assessment CorporationCity of McKinney.

AWS-Logo_Full-Color_100x60

AWS có đội ngũ dịch vụ nghiệp vụ đẳng cấp thế giới có thể giúp bạn khai thác nhiều hơn từ việc triển khai đám mây của mình. Thật dễ dàng để xây dựng các giải pháp thông qua bộ công cụ của chúng tôi hoặc nếu bạn cần xây dựng giải pháp phức tạp hay di chuyển từ môi trường tại chỗ, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.

Hãy trao đổi với chuyên gia về lĩnh vực Chính phủ và Giáo dục của bạn để tìm hiểu thêm về các dịch vụ chuyên nghiệp từ AWS.

200x153_APN_case-studies

Hãy tìm hiểu thêm về các chiến lược triển khai đám mây thành công: