Khi chọn tận dụng giải pháp đám mây, điều quan trọng là cần xem xét lập một chính sách ưu tiên đám mây cho tổ chức của bạn, trong đó yêu cầu xem xét giải pháp đám mây trước khi sử dụng cách tiếp cận tại cơ sở. Để hợp lý hóa dự án của bạn, AWS có một nhóm chuyên gia đẳng cấp quốc tế, được trang bị những công cụ phù hợp để giúp bạn khai thác được nhiều hơn từ hành trình với nền tảng đám mây của mình.

cloud-first-cropped1

Chính sách ưu tiên đám mây phát đi một thông điệp quan trọng rằng nền tảng đám mây chính là chuẩn mực bình thường mới. Chính sách đặt ra giai đoạn để đạt nhiều lợi ích nhất từ nền tảng đám mây, tạo điều kiện cho đội ngũ nhân viên có thêm thời gian tập trung cống hiến cho các mục tiêu cốt lõi.

Ở Hoa Kỳ, Ưu tiên đám mây là một chỉ thị mà giám đốc công nghệ thông tin đưa ra đối với tất cả cơ quan liên bang vào tháng 12 năm 2010. Nhiều tổ chức thuộc khu vực công đã nhận thấy nhiều lợi ích từ việc thực hiện chính sách ưu tiên đám mây, bao gồm Trường đại học Notre Dame, Federal Home Loan Bank of Chicago, Municipal Property Assessment CorporationThành phố McKinney.

Để biết thêm thông tin:

AWS-Logo_Full-Color_100x60

AWS có một nhóm dịch vụ chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới có khả năng giúp bạn khai thác được nhiều hơn từ việc triển khai đám mây. Thật dễ để xây dựng giải pháp bằng cách sử dụng các bộ công cụ của chúng tôi hoặc nếu bạn cần giúp xây dựng giải pháp phức tạp hoặc di chuyển từ một môi trường tại cơ sở, chúng tôi đều sẵn sàng.

Hãy nói chuyện với Chuyên gia về chính phủ & giáo dục của bạn để tìm hiểu thêm về các dịch vụ chuyên nghiệp từ AWS.

200x153_APN_case-studies

Tìm hiểu thêm về những chiến lược triển khai đám mây thành công: