Amazon Aurora Serverless là cấu hình theo nhu cầu, tự động thay đổi quy mô dành cho Amazon Aurora. Cấu hình sẽ tự động khởi động, dừng, tăng hoặc giảm dung lượng theo nhu cầu của ứng dụng. Nhờ có Amazon Aurora Serverless, bạn có thể chạy cơ sở dữ liệu của mình trên nền tảng đám mây mà không phải quản lý bất kỳ dung lượng cơ sở dữ liệu nào.

Việc quản lý thủ công dung lượng cơ sở dữ liệu có thể sẽ chiếm nhiều thời gian quý giá và dẫn đến việc sử dụng không hiệu quả tài nguyên cơ sở dữ liệu. Với Aurora Serverless, bạn chỉ cần tạo điểm cuối cơ sở dữ liệu hoặc tùy ý chỉ định thêm phạm vi công suất cơ sở dữ liệu mong muốn, rồi kết nối với ứng dụng của mình. Bạn sẽ chi trả theo giây cho dung lượng cơ sở dữ liệu mà mình sử dụng khi cơ sở dữ liệu hoạt động và di chuyển giữa các cấu hình tiêu chuẩn và cấu hình phi máy chủ chỉ bằng vài lần nhấp trong Bảng điều khiển quản lý Amazon RDS.

 •  MỚI: Amazon Aurora Serverless phiên bản 2 (Thử nghiệm)
 • Amazon Aurora Serverless phiên bản 2, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm, mở rộng lên ngay lập tức từ hàng trăm nghìn giao dịch trong chưa đến một giây. Khi cấu hình mở rộng quy mô, nó sẽ điều chỉnh mức tăng một cách chi tiết để cung cấp vừa đủ lượng tài nguyên cơ sở dữ liệu mà ứng dụng cần. Bạn không cần phải quản lý dung lượng cơ sở dữ liệu nào, bạn chỉ phải chi trả cho dung lượng mà ứng dụng của bạn sử dụng và bạn có thể tiết kiệm đến 90% chi phí cơ sở dữ liệu của mình so với chi phí cung cấp dung lượng cho tải cao điểm.

  Aurora Serverless phiên bản 2 (Thử nghiệm) hỗ trợ tất cả các loại khối lượng công việc cơ sở dữ liệu, từ môi trường phát triển và thử nghiệm, trang web và ứng dụng có khối lượng công việc không thường xuyên, không liên tục hoặc không thể đoán trước được đến các ứng dụng kinh doanh quan trọng, khắt khe nhất đòi hỏi quy mô lớn và tính sẵn sàng cao. Nó hỗ trợ toàn bộ các tính năng của Aurora, bao gồm Cơ sở dữ liệu toàn cầu, Triển khai nhiều vùng sẵn sàng và đọc bản sao. Aurora Serverless phiên bản 2 (Thử nghiệm) hiện chỉ có sẵn trong bản thử nghiệm cho Aurora có khả năng tương thích với MySQL.

  Đăng ký Aurora Serverless phiên bản 2 (Thử nghiệm) »

  Lợi ích

  KHẢ NĂNG MỞ RỘNG LINH HOẠT

  Mở rộng lên ngay lập tức từ hàng trăm đến hàng trăm nghìn giao dịch trong chưa đến một giây.

  ĐỘ SẴN SÀNG CAO

  Hỗ trợ cho khối lượng công việc kinh doanh quan trọng của bạn với toàn bộ các tính năng của Aurora, bao gồm quay lui, nhân bản, Cơ sở dữ liệu toàn cầu, Triển khai nhiều vùng sẵn sàng và đọc bản sao.

  MỨC CHI PHÍ HỢP LÝ

  Mở rộng quy mô theo từng mức tăng chi tiết để cung cấp vừa đủ lượng tài nguyên cơ sở dữ liệu và chi trả cho dung lượng tiêu thụ.

  ĐƠN GIẢN

  Loại bỏ sự phức tạp của việc cung cấp và quản lý dung lượng cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu sẽ tự khởi động, tắt và thay đổi quy mô cho phù hợp với nhu cầu ứng dụng của bạn.

  MINH BẠCH

  Aurora Serverless phiên bản 2 (Thử nghiệm) ngay lập tức mở rộng dung lượng cơ sở dữ liệu mà không làm gián đoạn bất kỳ yêu cầu ứng dụng nào nhận về.

  ĐỘ BỀN CAO

  Dịch vụ được xây dựng trên hệ thống lưu trữ Aurora phân tán, dung sai cao và tự phục hồi với tính năng sao chép 6 hướng để phòng chống mất dữ liệu.

  Trường hợp sử dụng

  Khối lượng công việc thay đổi

  Bạn đang vận hành một ứng dụng có mức sử dụng thấp, với đỉnh điểm là 30 phút đến vài giờ, vài lần mỗi ngày hoặc vài lần mỗi năm, chẳng hạn như ứng dụng nhân sự, lập ngân sách hoặc báo cáo hoạt động. Giờ đây, bạn không còn phải cung cấp dung lượng tối đa (điều này sẽ khiến bạn phải chi trả cho các tài nguyên mà mình không sử dụng liên tục) hoặc dung lượng trung bình, điều này sẽ dẫn đến các vấn đề về hiệu năng và trải nghiệm người dùng kém.

  Khối lượng công việc không thể dự đoán

  Bạn đang chạy khối lượng công việc có mức sử dụng cơ sở dữ liệu trong cả ngày, đồng thời số hoạt động ở mức đỉnh điểm mà khó có thể dự đoán trước - ví dụ như một trang lưu lượng truy cập có thể nhận thấy hoạt động tăng vọt khi trời đổ mưa. Giờ đây, cơ sở dữ liệu của bạn sẽ tự động thay đổi quy mô dung lượng để đáp ứng nhu cầu tải trọng đỉnh điểm của ứng dụng và giảm quy mô về lại khi hết thời điểm tăng vọt.

  Quản lý nhóm cơ sở dữ liệu doanh nghiệp MỚI

  Các doanh nghiệp có hàng trăm hoặc hàng nghìn ứng dụng, mỗi ứng dụng được hỗ trợ bởi một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu, phải quản lý tài nguyên cho toàn bộ nhóm cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp. Khi các yêu cầu ứng dụng thay đổi, việc liên tục theo dõi và điều chỉnh dung lượng cho từng cơ sở dữ liệu và mọi cơ sở dữ liệu để đảm bảo hiệu suất cao, tính sẵn sàng cao mà vẫn không vượt quá ngân sách là một nhiệm vụ khó khăn. Với Aurora Serverless phiên bản 2 (Thử nghiệm), dung lượng cơ sở dữ liệu được tự động điều chỉnh dựa trên nhu cầu ứng dụng và bạn không còn cần phải quản lý thủ công hàng nghìn cơ sở dữ liệu trong nhóm cơ sở dữ liệu của mình. Các tính năng như Cơ sở dữ liệu toàn cầu và Triển khai nhiều vùng sẵn sàng đảm bảo tính sẵn sàng cao và khôi phục nhanh.

  Phần mềm dưới dạng dịch vụ MỚI

  Các nhà cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) thường vận hành hàng trăm hoặc hàng nghìn cơ sở dữ liệu Aurora, mỗi cơ sở dữ liệu hỗ trợ một khách hàng khác nhau, trong một cụm duy nhất để cải thiện việc sử dụng dữ liệu và hiệu quả chi phí. Nhưng họ vẫn cần quản lý từng cơ sở dữ liệu riêng lẻ, bao gồm giám sát và phản hồi các cơ sở dữ liệu được đặt cùng vị trí trong cùng một cụm có thể chiếm nhiều tài nguyên được chia sẻ hơn so với kế hoạch ban đầu (còn gọi là “noisy neighbor” [người hàng xóm ồn ào]). Với Aurora Serverless phiên bản 2 (Thử nghiệm), nhà cung cấp SaaS có thể cung cấp các cụm cơ sở dữ liệu Aurora cho từng khách hàng mà không cần lo lắng về chi phí của dung lượng được cung cấp. Nó sẽ tự động tắt cơ sở dữ liệu khi chúng không được sử dụng để tiết kiệm chi phí và ngay lập tức điều chỉnh dung lượng cơ sở dữ liệu để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng đang thay đổi.

  Các cơ sở dữ liệu giảm quy mô được chia thành nhiều máy chủ MỚI

  Những khách hàng có yêu cầu đọc hoặc ghi cao thường chia nhỏ cơ sở dữ liệu thành nhiều phiên bản để đạt được thông lượng cao hơn. Tuy nhiên, khách hàng thường cung cấp quá nhiều hoặc quá ít phiên bản, làm tăng chi phí hoặc hạn chế quy mô. Với Aurora Serverless phiên bản 2 (Thử nghiệm), khách hàng sẽ phân chia cơ sở dữ liệu trên nhiều phiên bản Aurora và cho phép dịch vụ điều chỉnh dung lượng ngay lập tức và tự động dựa trên nhu cầu. Nó liên tục điều chỉnh dung lượng cho từng nút mà không có thời gian ngừng hoạt động hoặc gián đoạn, và chỉ sử dụng đúng dung lượng cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng.

  Cách bắt đầu

  Aurora Serverless phiên bản 2 (Thử nghiệm) có sẵn đối với Amazon Aurora có khả năng tương thích với MySQL ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Đăng ký Aurora Serverless phiên bản 2 (Thử nghiệm) »

 • Amazon Aurora Serverless phiên bản 1
 • Amazon Aurora Serverless phiên bản 1 đem đến tùy chọn đơn giản và tiết kiệm chi phí cho các khối lượng công việc không thường xuyên, gián đoạn và không thể dự đoán trước được.

  Lợi ích

  ĐƠN GIẢN

  Loại bỏ sự phức tạp của việc cung cấp và quản lý dung lượng cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu sẽ tự khởi động, tắt và thay đổi quy mô cho phù hợp với nhu cầu ứng dụng của bạn.

  QUY MÔ LINH HOẠT

  Có khả năng thay đổi quy mô công suất điện toán và bộ nhớ theo nhu cầu một cách trơn tru mà không làm gián đoạn kết nối đến ứng dụng khách.

  MỨC CHI PHÍ HỢP LÝ

  Bạn chỉ phải chi trả cho tài nguyên cơ sở dữ liệu mình sử dụng, tính theo giây. Bạn không phải chi trả cho phiên bản cơ sở dữ liệu trừ khi phiên bản đó thực sự đang chạy.

  ĐỘ SẴN SÀNG CAO

  Dịch vụ được xây dựng trên hệ thống lưu trữ Aurora phân tán, dung sai cao và tự phục hồi với tính năng sao chép 6 hướng để phòng chống mất dữ liệu.

  Trường hợp sử dụng

  Ứng dụng không dùng thường xuyên

  Bạn có ứng dụng chỉ dùng vài lần mỗi ngày hoặc tuần, mỗi lần vài phút, chẳng hạn như trang blog có dung lượng thấp và bạn muốn sử dụng cơ sở dữ liệu tiết kiệm chi phí chỉ đòi hỏi bạn phải chi trả khi hoạt động. Với Aurora Serverless phiên bản 1, bạn sẽ chỉ phải chi trả cho tài nguyên cơ sở dữ liệu mà bạn sử dụng.

  Phát triển và thử nghiệm cơ sở dữ liệu

  Các nhóm phát triển phần mềm và đảm bảo chất lượng của bạn sử dụng cơ sở dữ liệu trong giờ làm việc, nhưng lại không cần sử dụng vào ban đêm hay cuối tuần. Với Aurora Serverless phiên bản 1, cơ sở dữ liệu của bạn sẽ tự động tắt khi không sử dụng và khởi động nhanh hơn nhiều khi công việc bắt đầu vào ngày hôm sau.

  Cách bắt đầu

  Aurora Serverless phiên bản 1 hiện đang được cung cấp cho cả Amazon Aurora có khả năng tương thích với MySQLAmazon Aurora có khả năng tương thích với PostgreSQL. Thật dễ dàng để bắt đầu: chọn Serverless khi tạo cụm cơ sở dữ liệu Aurora hoặc có thể chỉ định phạm vi dung lượng cơ sở dữ liệu mong muốn, rồi kết nối các ứng dụng của bạn.