Amazon API Gateway

Tạo, duy trì và bảo vệ API ở mọi quy mô

Amazon API Gateway là dịch vụ được quản lý hoàn toàn giúp các nhà phát triển dễ dàng tạo, phát hành, duy trì, giám sát và bảo vệ API ở mọi quy mô. API đóng vai trò là "cửa trước" cho các ứng dụng để truy cập dữ liệu, logic nghiệp vụ hoặc chức năng từ các dịch vụ backend của bạn. Bằng cách sử dụng API Gateway, bạn có thể tạo các API RESTful và API WebSocket để kích hoạt các ứng dụng giao tiếp hai chiều theo thời gian thực. API Gateway hỗ trợ các khối lượng công việc có trong container và serverless, cũng như các ứng dụng web.

API Gateway xử lý tất cả các tác vụ liên quan đến tiếp nhận và xử lý lên đến hàng trăm nghìn lệnh gọi API đồng thời, bao gồm quản lý lưu lượng truy cập, hỗ trợ CORS, xác thực và kiểm soát truy cập, điều tiết, giám sát và quản lý phiên bản API. API Gateway không yêu cầu phí tối thiểu hoặc phí ban đầu. Bạn trả tiền cho các lệnh gọi API bạn nhận được cũng như lượng dữ liệu được truyền đi và, với mô hình định giá theo bậc của API Gateway, bạn có thể giảm chi phí khi thay đổi quy mô sử dụng API.

1 triệu lệnh gọi API nhận miễn phí

mỗi tháng trong 12 tháng với Bậc miễn phí AWS

Loại API

API RESTful

Xây dựng các API RESTful được tối ưu hóa cho khối lượng công việc serverless và backend HTTP bằng API HTTP. API HTTP là lựa chọn tốt nhất để xây dựng những API chỉ yêu cầu chức năng proxy API. Nếu API của bạn yêu cầu cả chức năng proxy API lẫn tính năng quản lý API trong cùng một giải pháp thì API Gateway cũng cung cấp cả API REST.

API WEBSOCKET

Xây dựng các ứng dụng giao tiếp hai chiều theo thời gian thực, chẳng hạn như ứng dụng trò chuyện và bảng điều khiển truyền phát bằng API WebSocket. API Gateway duy trì kết nối lâu dài để xử lý quá trình truyền tin nhắn giữa dịch vụ backend và máy khách của bạn.

API Gateway hoạt động như thế nào

Cách thức hoạt động của API Gateway

Lợi ích

Phát triển API hiệu quả

Chạy đồng thời nhiều phiên bản của cùng một API với API Gateway, từ đó cho phép bạn lặp lại, kiểm tra và phát hành các phiên bản mới một cách nhanh chóng. Bạn trả tiền cho các lệnh gọi được thực hiện với các API của mình và chuyển dữ liệu ra và không có lệ phí tối thiểu hay cam kết trả trước.

Hiệu quả ở mọi quy mô

Cung cấp cho người dùng cuối độ trễ thấp nhất có thể cho các yêu cầu và phản hồi API bằng cách tận dụng mạng lưới các vị trí biên bằng cách sử dụng Amazon CloudFront. Điều tiết lưu lượng truy cập và cấp phép các cuộc gọi API nhằm đảm bảo rằng các hoạt động backend chịu được các lưu lượng truy cập tăng đột biến và các hệ thống backend không được gọi một cách không cần thiết.

Tiết kiệm chi phí ở quy mô lớn

API Gateway cung cấp mô hình giá theo bậc cho các yêu cầu API. Với mức giá API thấp 0.90 USD trên một triệu yêu cầu ở bậc cao nhất, bạn có thể giảm chi phí khi mức độ sử dụng API tăng lên trên mỗi khu vực trong toàn bộ các tài khoản AWS.

Theo dõi dễ dàng

Giám sát các số liệu về hiệu năng và thông tin về các lệnh gọi API, độ trễ dữ liệu và tỷ lệ lỗi từ bảng điều khiển API Gateway, nhờ đó bạn có thể giám sát trực quan các lệnh gọi đến dịch vụ của bạn thông qua Amazon CloudWatch.

Kiểm soát bảo mật linh hoạt

Cho phép truy cập các API của bạn bằng AWS Identity and Access Management (IAM) và Amazon Cognito. Nếu bạn sử dụng token OAuth, API Gateway có hỗ trợ OIDC gốc và OAuth2. Để hỗ trợ các yêu cầu cấp phép tùy chỉnh, bạn có thể thực thi trình cấp quyền Lambda từ AWS Lambda.

Tùy chọn API RESTful

Tạo API RESTful bằng API HTTP hoặc API REST. API HTTP là cách tốt nhất để xây dựng API cho hầu hết các trường hợp sử dụng. Các này rẻ hơn tới 71% so với API REST. Nếu bạn cần chức năng proxy API và các tính năng quản lý trong cùng một giải pháp cho trường hợp sử dụng của mình, bạn có thể dùng API REST.

Câu chuyện khách hàng

Tìm hiểu cách WirelessCar, nhà cung cấp dịch vụ di chuyển được kết nối, nâng cao hiệu năng của công ty khởi nghiệp này bằng cách sử dụng AWS Lambda SnapStart dành cho Java.

Tìm hiểu cách studio trò chơi Odyssey Interactive ra mắt trò chơi nhiều người chơi đầu tiên của mình, Omega Strikers, trên toàn thế giới bằng cách sử dụng cơ sở hạ tầng được quản lý trên AWS.

Tìm hiểu cách Betterfly đơn giản hóa việc bảo vệ nhóm và quản lý lợi ích cũng như khuyến khích thói quen tích cực hàng ngày bằng cách sử dụng giải pháp kỹ thuật số được xây dựng trên AWS.

Tìm hiểu cách TiVo, một đơn vị trong ngành truyền thông và giải trí, đạt được khả năng điều chỉnh quy mô có thể mở rộng ổn định và thời gian hoạt động nhất quán cho các dịch vụ phát trực tuyến bằng cách sử dụng AWS Lambda và Cổng API Amazon.

Bắt đầu sử dụng Cổng API

Tìm hiểu thêm về API Gateway

Truy cập trang tính năng
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với Amazon API Gateway
Bạn có thêm câu hỏi?
Liên hệ với chúng tôi