Amazon DocumentDB (có khả năng tương thích với MongoDB) là một dịch vụ cơ sở dữ liệu tài liệu quản lý hoàn toàn để hỗ trợ khối lượng công việc MongoDB. Với Amazon DocumentDB, bạn chỉ phải thanh toán cho mức bạn sử dụng mà không cần trả trước. Amazon DocumentDB được định giá theo 4 chỉ số:

  1. Phiên bản theo nhu cầu Số phiên bản điện toán cho một cụm (định giá theo giây với mức tối thiểu là 10 phút)
  2. I/O cơ sở dữ liệu: Lượng I/O sử dụng khi đọc và ghi dữ liệu vào ổ lưu trữ của cụm (định giá theo mỗi một triệu I/O).
  3. Lưu trữ cơ sở dữ liệu: Lượng dữ liệu được lưu trữ trong ổ lưu trữ của cụm (định giá theo mỗi GB/tháng).
  4. Lưu trữ bản sao lưu: Lượng lưu trữ bản sao lưu đã dùng vượt qua mức sử dụng lưu trữ cơ sở dữ liệu của cụm (định giá theo mỗi GB/tháng).
Hình minh họa định giá DocumentDB

Cũng có thể áp dụng chi phí AWS khác như phí truyền dữ liệu giữa các ứng dụng và Amazon DocumentDB trên các Vùng sẵn sàng (AZ).

Tối ưu hóa chi phí

Amazon DocumentDB giúp bạn tối ưu hóa chi phí với các tính năng sau:

Tính phí theo giây: Amazon DocumentDB cung cấp lựa chọn tính phí theo giây với các phiên bản có khoảng thời gian thanh toán tối thiểu là 10 phút. 

Tạm dừng phiên bản: Bạn có thể tạm thời dừng các phiên bản điện toán trong tối đa 7 ngày khi không cần truy cập vào cụm (phù hợp để tạm dừng các cụm kiểm tra vào cuối tuần) và khởi động lại các phiên bản khi cần thiết. 

Độ bền trên một phiên bản:Các phiên bản Amazon DocumentDB không chứa dữ liệu, vì vậy bạn có thể cung cấp cụm độ bền cao chỉ với một phiên bản, một phương pháp phổ biến của các cụm phát triển. 

Sao lưu với chi phí thấp: Bạn được miễn phí lưu trữ bản sao lưu tương đương 100% lưu trữ dữ liệu của cụm mỗi tháng (ví dụ: nếu cụm của bạn có 10TB dữ liệu được lưu trữ, thì bạn được lưu trữ miễn phí 10TB bản sao lưu). Dung lượng lưu trữ bản sao lưu bổ sung vượt quá mức miễn phí được tính giá 0,02 USD GB/tháng (giá có thể thay đổi theo các khu vực AWS). 

Tự động thay đổi quy mô: Dung lượng lưu trữ của Amazon DocumentDB và I/O tự động thay đổi quy mô theo khối lượng công việc của bạn, vì vậy bạn chỉ trả cho tài nguyên bạn sử dụng mà không cần phải cung cấp trước. 

Sao chép dữ liệu:Tính năng lưu trữ Amazon DocumentDB có độ bền và tính khả dụng cao, sao chép dữ liệu theo 6 cách ở 3 AZ. Mặc dù DocumentDB duy trì 6 bản sao dữ liệu, nhưng bạn chỉ phải trả phí một bản sao, với mức định giá là 0,10 USD GB/tháng (giá có thể thay đổi theo các khu vực AWS).

Tính năng mã hóa và giám sát không tốn phí: Các tính năng như mã hóa lưu trữ với AWS Key Management Service (AWS KMS), mã hóa trong khi truyền với Bảo mật lớp vận chuyển (TLS) và giám sát với AWS CloudWatch áp dụng cho tất cả các cụm mà không mất chi phí bổ sung.

Các gói hỗ trợ cao cấp: Chọn trong số các gói hỗ trợ cao cấp của AWS với mức định giá minh bạch phù hợp với nhu cầu của bạn. Xem phần Định giá gói AWS Support để biết thêm thông tin. 

Truyền phiên bản cụm miễn phí trên khắp AZ: Dữ liệu được truyền trong Vùng sẵn sàng giữa các phiên bản cụm được miễn phí.

Để biết thêm thông tin về tối ưu hóa chi phí, hãy xem tài liệu về các phương pháp tốt nhất. Bạn cũng có thể ước tính hóa đơn hàng tháng bằng Công cụ tính phí tháng nhanh AWS dưới đây.
 
Nếu bạn chưa quen với Amazon DocumentDB, vui lòng xem Hướng dẫn bắt đầu.

Dùng thử miễn phí

Nếu tổ chức của bạn chưa từng tạo cụm Amazon DocumentDB, bạn sẽ đủ điều kiện dùng thử miễn phí 1 tháng. Tổ chức của bạn sẽ có 750 giờ sử dụng phiên bản db.t3.medium mỗi tháng, 30 triệu IO, 5 GB dung lượng lưu trữ và 5 GB dung lượng lưu trữ dự phòng miễn phí trong 30 ngày. Sau khi hết một tháng dùng thử miễn phí hoặc mức sử dụng của bạn vượt quá hạn mức miễn phí, bạn có thể tắt cụm để tránh phát sinh bất kỳ chi phí nào hoặc tiếp tục chạy cụm với mức phí theo nhu cầu tiêu chuẩn của chúng tôi. 

Lưu ý - Bản dùng thử miễn phí DocumentDB hiện chưa có sẵn tại các khu vực AWS GovCloud (US) hay khu vực Trung Quốc (Ninh Hạ).

Định giá phiên bản theo nhu cầu

Phiên bản theo nhu cầu cho phép bạn thanh toán theo giây mà không cần cam kết dài hạn hay trả trước. Với lựa chọn này, bạn không mất chi phí và tránh được sự phức tạp của việc lên kế hoạch và mua trước dung lượng, đồng thời không cần phải dự đoán chính xác dung lượng. Mức định giá được tính theo mỗi giờ sử dụng, từ lúc phiên bản được khởi chạy cho đến khi bị dừng hoặc bị xóa. Thời gian không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số một giây với mức phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái bị tính phí như tạo, chỉnh sửa hoặc xóa phiên bản.

Mức định giá phiên bản áp dụng cho cả phiên bản chính và bản sao trong một cụm. Amazon DocumentDB sử dụng kiến trúc Nhiều vùng sẵn sàng (AZ) có độ sẵn sàng cao. Chi phí triển khai Nhiều vùng sẵn sàng chỉ đơn thuần là chi phí phiên bản chính cộng với chi phí của từng bản sao. Để tăng tối đa tính sẵn sàng, chúng tôi khuyến nghị bạn nên đặt ít nhất một bản sao ở AZ khác so với phiên bản chính. Dữ liệu được truyền giữa các AZ để nhân bản triển khai Nhiều vùng sẵn sàng được miễn phí.

Các phiên bản Amazon DocumentDB T3 và T4g medium chạy ở chế độ không giới hạn, tức là bạn sẽ chịu phí nếu mức sử dụng CPU trung bình trong thời gian 24 giờ đã qua vượt quá mức cơ sở của phiên bản. Tín dụng CPU có mức phí 0,09 USD mỗi vCPU-Giờ. Mức định giá Tín dụng CPU không đổi cho tất cả các kích thước phiên bản T3 và T4 trên mọi khu vực. Để biết thêm thông tin về cách thức hoạt động của phiên bản hiệu năng linh hoạt không giới hạn và mức định giá, vui lòng xem khái niệm chế độ không giới hạn.

Dung lượng lưu trữ cơ sở dữ liệu và I/O

Bạn chỉ phải trả tiền cho dung lượng và I/O mà cụm Amazon DocumentDB sử dụng và không cần phải cung cấp các tài nguyên này trước. 

Dung lượng lưu trữ được sử dụng bởi cụm Amazon DocumentDB được tính phí mỗi GB-tháng. Dung lượng phải trả phí bao gồm dữ liệu, chỉ mục và dữ liệu luồng thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Lưu trữ Amazon DocumentDB.

I/O là hoạt động nhập/xuất được thực hiện bởi công cụ Amazon DocumentDB khi thực hiện lệnh đọc và ghi trên ổ lưu trữ của cụm. I/O được thanh toán theo mỗi một triệu yêu cầu I/O. Các lệnh API như tìm, chèn, cập nhật và xóa, các tính năng như thay đổi luồng và chỉ mục TTL cùng các công cụ như mongodump và mongorestore đều sử dụng I/O bằng các lệnh đọc và/hoặc ghi từ ổ lưu trữ. 

Các thao tác đọc (các trang 8K) từ dung lượng lưu trữ được tính là một I/O. Khi dữ liệu đã được đọc từ ổ lưu trữ và tiếp tục nằm trong bộ nhớ, các lệnh đọc tiếp theo của dữ liệu đó không tính thêm I/O. Để giảm thao tác I/O đọc, phiên bản của bạn cần phải có kích thước phù hợp và bộ làm việc của ứng dụng phù hợp với bộ nhớ. Xem phần Kích thước phiên bản trong tài liệu về các phương pháp tốt nhất.

I/O ghi chỉ được sử dụng khi đẩy hồ sơ nhật ký giao dịch sang lớp lưu trữ nhằm giúp lệnh ghi tồn tại lâu hơn. I/O ghi được tính theo đơn vị 4 KB. Ví dụ: Hồ sơ nhật ký giao dịch có dung lượng 1024 byte sẽ được tính là một I/O hoạt động. Tuy nhiên, các hoạt động ghi đồng thời có nhật ký giao dịch nhỏ hơn 4 KB có thể được gộp lại xử lý hàng loạt bằng công cụ cơ sở dữ liệu Amazon DocumentDB để tối ưu hóa lượng sử dụng I/O. Không giống các công cụ cơ sở dữ liệu truyền thống, DocumentDB không bao giờ đẩy các trang cơ sở dữ liệu đã sửa đổi sang lớp lưu trữ, từ đó giúp tiết kiệm lượng sử dụng I/O hơn nữa. 

Amazon DocumentDB triển khai kiến trúc cơ sở dữ liệu kiểm soát đồng thời nhiều phiên bản (MVCC) và tạo mục nhập chỉ mục và tài liệu có phiên bản mới cho mọi thao tác cập nhật. Các tài liệu có phiên bản được DocumentDB quản lý một cách minh bạch. Kiến trúc MVCC cải thiện thông lượng truy vấn và mang lại khả năng cô lập khi đọc, vì các truy vấn đọc có thể sử dụng những tài liệu có phiên bản thay vì sử dụng khóa. 

Khi các truy vấn không còn yêu cầu phiên bản cũ hơn của tài liệu hoặc mục nhập chỉ mục, trình thu gom rác sẽ lấy lại tài liệu và mục nhập chỉ mục cũ. Trình thu gom rác chạy định kỳ để kiểm tra các tài liệu và mục nhập chỉ mục cũ, điều này tạo ra các I/O đọc để tải tài liệu và mục nhập chỉ mục cũ vào bộ nhớ, nếu chúng chưa xuất hiện, và tạo ra những I/O ghi để xóa chúng. Để giảm thiểu I/O từ quy trình thu gom rác, bạn nên loại bỏ các chỉ mục không sử dụng đến và thay đổi quy mô các phiên bản sao cho các chỉ mục vừa với bộ nhớ. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tài liệu về các phương pháp tốt nhất của Amazon DocumentDB.

Cụm toàn cầu Amazon DocumentDB

Cụm toàn cầu Amazon DocumentDB là một tính năng tùy chọn mang đến khả năng sao chép liên khu vực một cách nhanh chóng với độ trễ chưa đến 1 giây thông qua cơ sở hạ tầng chuyên dụng, nhờ đó không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất ít tới hiệu suất khối lượng công việc của bạn. Với các cụm toàn cầu, bạn có thể khôi phục sau sự cố trên phạm vi khu vực, đồng thời có thể phân phối các lệnh đọc có độ trễ thấp trên toàn cầu bằng cách cho phép đọc từ cụm DocumentDB gần nhất. Bạn thanh toán cho các thao tác I/O ghi được sao chép giữa khu vực chính và mỗi khu vực phụ. Số lượng thao tác I/O ghi được sao chép vào mỗi khu vực phụ bằng với số lượng thao tác I/O ghi trong khu vực do khu vực chính thực hiện. Ngoài các thao tác I/O ghi được sao chép, bạn còn trả phí DocumentDB tiêu chuẩn cho các phiên bản, dung lượng lưu trữ, hoạt động truyền dữ liệu liên khu vực, dung lượng lưu trữ dự phòng

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Dung lượng lưu trữ bản sao lưu

Lưu trữ bản sao lưu dành cho Amazon DocumentDB là dung lượng lưu trữ đi kèm các bản sao lưu cụm tự động của bạn và mọi bản kết xuất nhanh thủ công của cụm. Tăng thời gian lưu giữ bản sao lưu hoặc tạo bản kết xuất nhanh thủ công của cụm sẽ làm tăng dung lượng lưu trữ sao lưu được sử dụng.

Lưu trữ bản sao lưu được phân bổ theo khu vực. Tổng dung lượng trống để lưu trữ bản sao lưu tương đương với tổng dung lượng lưu trữ tất các bản sao lưu trong khu vực đó.

Việc sao chép bản kết xuất nhanh sang khu vực khác sẽ làm tăng dung lượng lưu trữ bản sao lưu được phân bổ tại khu vực đích.

Bạn sẽ không phải trả thêm phụ phí cho dung lượng lưu trữ bản sao lưu lên đến 100% tổng dung lượng lưu trữ của cụm Amazon DocumentDB cho một khu vực. Bạn cũng sẽ không mất phụ phí cho dung lượng lưu trữ bản sao lưu nếu khoảng thời gian giữ lại bản sao lưu của bạn là 1 ngày và bạn không có bất kỳ bản kết xuất nhanh thủ công nào ngoài khoảng thời gian lưu giữ bản sao lưu. Dung lượng lưu trữ bản sao lưu vượt quá mức này và các bản kết xuất nhanh thủ công được giữ lại ngoài khoảng thời gian lưu giữ bản sao lưu sẽ được tính phí theo mức giá lưu trữ trong bảng bên dưới, dù cụm của bạn đang hoạt động hay đã bị xóa.

Truyền dữ liệu

Giá bên dưới đây căn cứ theo dữ liệu được truyền “vào” và “ra” khỏi Amazon DocumentDB.

Trừ khi có ghi chú khác, các mức giá của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ ghi hóa đơn ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản. Tìm hiểu thêm.

Dữ liệu truyền giữa Amazon DocumentDB và các phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) trong cùng Vùng sẵn sàng được miễn phí. 

Dữ liệu được truyền giữa các AZ để nhân bản triển khai Nhiều vùng sẵn sàng được miễn phí. 

Phiên bản Amazon DocumentDB bên trong Amazon Virtual Private Cloud (VPC): Đối với dữ liệu truyền giữa phiên bản Amazon EC2 và phiên bản DocumentDB ở các AZ khác nhau thuộc cùng Khu vực, mức phí Truyền dữ liệu theo khu vực của EC2 sẽ áp dụng cho cả hai chiều truyền dữ liệu.

Ví dụ định giá

Giả sử cụm Amazon DocumentDB của bạn đang chạy một cụm db.r5.large gồm hai phiên bản (theo nhu cầu) ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), bạn lưu trữ 50 GB dữ liệu cùng với 50 GB sao lưu và thực hiện 200 triệu thao tác I/O mỗi tháng.

Mức định giá phiên bản db.r5.large theo nhu cầu là 0,277 USD mỗi giờ, vậy chi phí hàng tháng mà bạn phải thanh toán cho cả hai phiên bản sẽ là 404,42 USD (0,277 USD * 730 * 2). 

Chi phí cho dung lượng lưu trữ của bạn sẽ là 0,10 USD mỗi GB/tháng, vậy với 50 GB lưu trữ, chi phí hàng tháng (30 ngày) của bạn sẽ là 5 USD (0,10 USD * 50). Bạn sẽ không phải trả thêm phụ phí cho dung lượng lưu trữ sao lưu vì nó không vượt qua dung lượng lưu trữ dữ liệu cho khu vực đó. 

Chi phí I/O của bạn sẽ là 0,20 USD mỗi gia số triệu yêu cầu, vì vậy 200 triệu I/O mỗi tháng của bạn sẽ có phí là 40,00 USD (0,20 USD * 200).

Tổng chi phí hàng tháng dành cho Amazon DocumentDB của bạn trong ví dụ này sẽ là 449,42 USD (404,42 USD cho phiên bản + 5.00 USD cho lưu trữ + 40.00 USD cho I/O).

 

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
Tìm hiểu cách bắt đầu

Tìm hiểu cách bắt đầu nhanh.

Tìm hiểu thêm 
Sign up for a free account
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
Bắt đầu dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon DocumentDB trong Bảng điều khiển AWS.

Đăng nhập