Tối ưu hóa kết quả kinh doanh nhờ máy học trên AWS

Hợp lý hóa từng bước của vòng đời ML với bộ dịch vụ và cơ sở hạ tầng được xây dựng cho mục đích nhất định toàn diện nhất

Máy học trên AWS

AWS giúp bạn đổi mới với máy học (ML) trên quy mô lớn với bộ dịch vụ ML, cơ sở hạ tầng và tài nguyên triển khai toàn diện nhất. Từ các doanh nghiệp lớn nhất thế giới đến các công ty khởi nghiệp mới nổi, hơn 100.000 khách hàng đã lựa chọn các dịch vụ máy học của AWS để giải quyết các vấn đề kinh doanh và thúc đẩy đổi mới. Với Amazon SageMaker, bạn có thể xây dựng, đào tạo và triển khai máy học và các mô hình nền tảng trên quy mô lớn với cơ sở hạ tầng và các công cụ được xây dựng cho mục đích nhất định cho từng bước của vòng đời ML.

Những hình dạng đầy màu sắc trên băng chuyền