Amazon Connect là trung tâm liên lạc đám mây trả phí theo mức sử dụng. Không có phí hàng tháng tối thiểu bắt buộc, các cam kết dài hạn, phí giấy phép trả trước và giá dịch vụ không dựa trên công suất tối đa, số nhân viên hoặc hoạt động bảo trì, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Amazon Connect cung cấp các tính năng cho không gian làm việc của trung tâm liên lạc và đại lý của bạn, bao gồm dự báo, lập kế hoạch nguồn lực, và lên lịchchiến dịch tiếp cận chủ động, cũng như các tính năng Thoại, Trò chuyện, Tác vụ, Hồ sơ khách hàng, Contact Lens, Voice ID, WisdomTrường hợp.

Bậc miễn phí của AWS

Trong khuôn khổ Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí Amazon Connect.

Trong 12 tháng đầu tiên kể từ khi triển khai trung tâm liên hệ trên đám mây Amazon Connect ở bất kỳ khu vực nào, bạn nhận được:

 • 90 phút sử dụng dịch vụ Amazon Connect mỗi tháng
 • Một số quay số nội bộ trực tiếp (DID) từ quốc gia có khu vực AWS
 • 30 phút nhận cuộc gọi DID đến mỗi tháng
 • 30 phút gọi đi mỗi tháng đến các số ở quốc gia có khu vực AWS

Đối với các khu vực ở Hoa Kỳ, bạn còn nhận được:

 • Một số điện thoại miễn phí của Hoa Kỳ
 • 30 phút gọi đến miễn phí mỗi tháng từ Hoa Kỳ

Ví dụ: nếu bạn tạo phiên bản ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), bạn sẽ được nhận một số DID từ Úc, 30 phút gọi DID đến số đó và bạn có thể sử dụng Amazon Connect để thực hiện 30 phút gọi đi các số ở Úc.

Các tính năng khác của Amazon Connect cũng nằm trong Bậc miễn phí trong suốt năm đầu tiên bạn sử dụng, bao gồm:

 • 500 tin nhắn mỗi tháng với Amazon Connect Chat
 • 100 tác vụ mỗi tháng với Amazon Connect Tasks
 • 1.000 hồ sơ mỗi tháng với Amazon Connect Customer Profiles
 • 90 phút mỗi tháng cho cuộc gọi thoại bằng Contact Lens đối với Amazon Connect
 • 500 tin nhắn mỗi tháng áp dụng cho tin nhắn trò chuyện với Contact Lens for Amazon Connect
 • 180 giao dịch mỗi tháng với Amazon Connect Voice ID, chia đều giữa hoạt động đăng ký, xác thực và phát hiện gian lận
 • 90 ngày sử dụng miễn phí tính năng dự báo, lập kế hoạch nguồn lực và lên lịch của Amazon Connect khi kích hoạt tính năng lần đầu
 • Thoại
 • Giá cả Giá mỗi phút
  Mức sử dụng cuộc gọi thoại đến – mỗi phút 0,018 USD
  Mức sử dụng cuộc gọi thoại đi – mỗi phút 0,018 USD
  Mức sử dụng cuộc gọi thoại của chiến dịch tiếp cận khách hàng – mỗi phút 0,025 USD

  Đối với Amazon Connect Voice, có hai khoản phí sử dụng là phí dịch vụ thoại và phí hệ thống điện thoại.

  Khi sử dụng dịch vụ thoại, bạn bị tính phí theo giây (tối thiểu 10 giây). Phí sử dụng dịch vụ Amazon Connect Voice cho các cuộc gọi đến cũng như các cuộc gọi đi thủ công được quay số từ bảng điều khiển liên lạc (CCP), được xác định theo giây mà khách hàng cuối của bạn kết nối với dịch vụ. Đối với việc sử dụng cuộc gọi thoại đi bắt đầu bằng cách gọi API startOutboundVoiceContact hoặc sử dụng chiến dịch tiếp cận khách hàng của Amazon Connect, bạn sẽ mất phí theo số giây (tối thiểu 10 giây) kể từ khi Connect bắt đầu thực hiện liên lạc.

  Đối với phí hệ thống điện thoại, Amazon Connect cung cấp các số quay số nội bộ trực triếp (DID) và số điện thoại miễn phí tại hơn 20 quốc gia trên khắp thế giới với mức giá tính theo ngày. Các cuộc gọi đến được tính phí theo giây (tối thiểu 60 giây). Ngoài ra còn có sẵn hơn 200 đích gọi đi với mức phí theo giây (tối thiểu 60 giây) cho mỗi lần tương tác. Để kiểm tra mức định giá cụ thể của từng quốc gia, hãy tham khảo bảng bên dưới. Thuế, phụ phí và phí có thể được áp dụng.

  Khi sử dụng danh sách liên lạc đã tải lên để lên lịch và quản lý chiến dịch tiếp cận khách hàng, bạn phải trả phí Đối tượng được nhắm mục tiêu hàng tháng (MTA) để xử lý số điện thoại được coi là điểm cuối khi nỗ lực tiếp cận khách hàng (việc tải lên một địa chỉ liên lạc không phải chịu bất kỳ khoản phí nào) cùng các chi phí liên quan cho việc sử dụng kênh. MTA được định nghĩa là số lượng số điện thoại duy nhất đã được xử lý trong một tháng*. 

  Ví dụ về định giá cuộc gọi đến

  Một khách hàng cuối gọi bằng cách sử dụng số quay nội bộ trực tiếp (DID) của Amazon Connect ở Đức thuộc khu vực Châu Âu (Frankfurt), được nhân viên trực tổng đài trả lời qua phần mềm điện thoại Amazon Connect. Cuộc gọi kéo dài bảy phút.

  Có ba khoản phí riêng biệt được áp dụng cho cuộc gọi này:
  1. Có một khoản phí sử dụng dịch vụ Amazon Connect, dựa trên thời lượng cuộc gọi của khách hàng cuối. Theo mức phí 0,018 USD mỗi phút * 7 phút = 0,126 USD
  2. Áp dụng phí ngày đối với việc sử dụng số DID của Đức. Theo mức phí 0,10 USD mỗi ngày * 1 ngày = 0,10 USD
  3. Đồng thời, áp dụng phí cuộc gọi đi vào mỗi phút đối với số DID của Đức. Theo mức phí 0,0040 USD mỗi phút * 7 phút = 0,0280 USD

  Tổng phí của cuộc gọi này là 0,25 USD (cộng thêm thuế, phí và phụ phí hiện hành).

  Ví dụ về định giá chiến dịch tiếp cận khách hàng
  Một trung tâm liên lạc của Amazon Connect ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) muốn thông báo cho tất cả khách hàng của mình về sự thay đổi trong các điều khoản sử dụng. Thông báo này là một tin nhắn ghi âm sẵn và sẽ phát bất kể bên trả lời cuộc gọi là con người hay máy trả lời tự động. 25% tổng số lần liên lạc được kết nối với khách hàng hoặc máy trả lời tự động và mỗi lần liên lạc kéo dài 30 giây. Bằng cách sử dụng chiến dịch tiếp cận khách hàng, hóa đơn cho việc liên lạc này sẽ được tính vào cuối tháng tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) như sau:

  Phí Đối tượng được nhắm mục tiêu hàng tháng (MTA)
  10.000 điểm cuối được nhắm mục tiêu trong tháng sẽ bị tính phí 1,20 USD cho mỗi 1.000 điểm cuối sau 5.000 điểm cuối đầu tiên = 6,00 USD

  Phí dịch vụ gọi thoại
  Số lần thực hiện liên lạc = 10.000
  Với tỷ lệ kết nối là 25%, số cuộc gọi dẫn đến việc phát tin nhắn được ghi âm = 2.500
  Với một cuộc gọi có thời lượng 30 giây, số phút sử dụng dịch vụ thoại cho các cuộc gọi được kết nối = 30 giây * 2.500 tin nhắn = 1.250 phút
  Tổng mức sử dụng dịch vụ gọi thoại bị tính phí cho các cuộc gọi được kết nối dưới 90 phút khi sử dụng bậc miễn phí của Amazon Connect mỗi tháng = 1.250 phút - 90 phút = 1.160 phút
  Vì mỗi lần liên lạc bị tính phí tối thiểu 10 giây, số phút sử dụng dịch vụ gọi thoại cho các lần liên lạc không thành công = 7.500*10/60 = 1.250 phút
  Tổng phí dịch vụ gọi thoại cho chiến dịch thông báo = (1.160 phút + 1.250 phút) * 0,025 USD mỗi phút = 60,25 USD

  Phí hệ thống điện thoại
  Giả sử rằng bạn yêu cầu một số điện thoại miễn phí của Hoa Kỳ để thực hiện các cuộc gọi này và mọi cuộc gọi của bạn đều được hoàn thành trong một ngày
  Phí theo ngày cho việc sử dụng số điện thoại miễn phí của Hoa Kỳ = 0 USD cho việc sử dụng bậc miễn phí trong 12 tháng đầu tiên. 0,06 USD mỗi ngày sau đó
  Tổng số phút của cuộc gọi được kết nối = 2.500 cuộc gọi kết nối với hộp thư thoại hoặc khách hàng trực tiếp * 60 giây tối thiểu = 2.500 phút
  Chi phí cuộc gọi đi được kết nối với thời lượng dưới 30 phút khi sử dụng hệ thống cuộc gọi đi của bậc miễn phí mỗi tháng = 0,0048 USD phí cuộc gọi đi mỗi phút * (2.500 phút cuộc gọi được kết nối – 30 phút bậc miễn phí) = 11,86 USD

  Hóa đơn cho tháng này sẽ là 73,29 USD, mức tổng này bao gồm 6,00 USD chi phí Pinpoint MTA để xử lý điểm cuối của bạn qua tính năng điều phối danh sách Pinpoint; 60,25 USD cho việc sử dụng dịch vụ gọi thoại Connect; 11,86 USD phí hệ thống điện thoại Connect và toàn bộ mức sử dụng bậc miễn phí.

  Bạn cũng có thể dùng chiến dịch tiếp cận khách hàng của Amazon Connect để tiếp cận khách hàng của mình bằng SMS và Email ngoài những cuộc gọi thoại sử dụng cùng một danh sách liên lạc. Tin nhắn SMS và email được gửi qua Amazon Pinpoint và phí tương ứng được áp dụng. Tìm hiểu thêm.

  * Phí Đối tượng được nhắm mục tiêu hàng tháng (MTA) được tính qua Amazon Pinpoint. Chiến dịch tiếp cận khách hàng sử dụng tính năng điều phối danh sách của Amazon Pinpoint để quản lý danh sách liên lạc.

  • Miền Đông Hoa Kỳ
  • Chi tiết về giá điện thoại

     Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)

   Quốc gia

   Quay số vào trực tiếp
   (DID)

   Miễn phí

   Quay số vào trực tiếp
   (DID)
   Miễn phí
   Hoa Kỳ 0,03 USD
   0,06 USD 0,0022 USD 0,0120 USD
   Anguilla 0,6933 USD    0,0030 USD   
   Antigua và Barbuda  0,6933 USD    0,0030 USD   
   Argentina 0,50 USD 0,50 USD 0,0020 USD 0,0054 USD

   Áo

   0.10 USD

   0.42 USD 0.0070 USD
   0,0414 USD
   Bahamas 0,6933 USD    0,0030 USD   
   Barbados 0,6933 USD    0,0030 USD   

   Bỉ

   0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0406 USD
   Bolivia   0,7600 USD   0,3904 USD
   Bonaire 0,6933 USD    0,0030 USD   

   Canada

   0.06 USD

   0.42 USD

   0,0030 USD

   0,0200 USD

   Chile 0,50 USD 0,48 USD 0,0100 USD 0,1920 USD
   Colombia 0,2213 USD 0,40 USD 0,0034 USD 0,1931 USD
   Costa Rica 0,2928 USD 0,40 USD 0,0034 USD 0,2251 USD
   Curacao 0,6933 USD    0,0030 USD   
   Cộng hòa Séc 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0360 USD
   Đan Mạch 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0261 USD
   El Salvador 0,4261 USD 0,9061 USD 0,0035 USD 0,8171 USD
   Phần Lan 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0659 USD
   Pháp 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0237 USD
   French Saint Martin  0,6933 USD    0,0030 USD   
   Đức 0.10 USD 0,42 USD 0,0064 USD 0,0387 USD
   Hy Lạp 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0686 USD
   Ai-len 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0686 USD
   Ý 0.10 USD 0.42 USD 0,0070 USD 0,1281 USD
   Jamaica 0,6933 USD    0,0030 USD   

   Mexico

   0.27 USD

   0,42 USD

   0,0022 USD

   0,0214 USD

   Hà Lan 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0544 USD
   Nicaragua 0,0587 USD  0,0350 USD  0,0091 USD  0,1504 USD 
   Na Uy 0.16 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0559 USD
   Panama 0,22 USD 0,6661 USD 0,0038 USD 0,1131 USD
   Peru 0,50 USD 0,50 USD 0,0100 USD 0,1920 USD
   Ba Lan 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0815 USD
   Bồ Đào Nha 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0283 USD
   Puerto Rico 0,03 USD 0.06 USD 0,0030 USD 0,0400 USD
   Saba 0,6933 USD    0,0030 USD   
   Saint Eustatius  0,6933 USD    0,0030 USD   
   Saint Lucia  0,6933 USD    0,0030 USD   
   Sint Maarten  0,6933 USD    0,0030 USD   

   Slovakia

   0.10 USD

   0.63 USD

   0.0070 USD

   0.1690 USD

   Tây Ban Nha 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0582 USD
   Thụy Điển 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0399 USD
   Thụy Sĩ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.1312 USD
   Trinidad và Tobago  0,6933 USD    0,0030 USD   
   Vương quốc Anh 0.05 USD 0,42 USD 0,0064 USD 0,0331 USD

   * Số điện thoại miễn phí được yêu cầu ở số lượng 1000+ hóa đơn với giá 0,039 USD mỗi số mỗi ngày.

   Cuộc gọi đi

   Quốc gia đích đến Cuộc gọi ra mỗi phút (USD)
   Hoa Kỳ 0,0048 USD
   Afghanistan 0.3324 USD
   Albania 0.5894 USD
   Algeria 0.5892 USD
   Samoa thuộc Mỹ 0.0597 USD
   Andorra 0.2074 USD
   Angola 0.2388 USD
   Anguilla 0,3046 USD 
   Châu Nam Cực 2.7830 USD
   Antigua và Barbuda 0,3046 USD 
   Argentina 0,0320 USD
   Armenia 0.3276 USD
   Aruba 0.3068 USD
   Đảo Ascension 4.0969 USD
   Úc 0.0699 USD
   Áo 0,2436 USD
   Azerbaijan 0,5168 USD
   Bahamas 0.2338 USD
   Bahrain 0,1688 USD
   Bangladesh 0,0429 USD
   Barbados 0,3046 USD 
   Belarus 0.7027 USD
   Bỉ 0.1796 USD
   Belize 0.3436 USD
   Benin 0,5471 USD
   Bermuda 0,1639 USD
   Bhutan 0.1266 USD
   Bolivia 0.2486 USD
   Bosnia và Herzegovina 0.5351 USD
   Botswana 0,3053 USD
   Brazil 0,0389 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Anh 0,3046 USD 
   Brunei 0,0502 USD
   Bulgaria 0.3660 USD
   Burkina Faso 0,5220 USD
   Burundi 0.7777 USD
   Campuchia 0,0910 USD
   Cameroon 0,4964 USD
   Canada 0,0048 USD
   Quần đảo Cape Verde 0.4557 USD
   Quần đảo Cayman 0,3046 USD 
   Cộng hòa Trung Phi 0,9347 USD
   Chad 0.9193 USD
   Chile 0,0664 USD
   Đảo Christmas 0.1833 USD
   Quần đảo Cocos 0.1833 USD
   Colombia 0,0301 USD
   Comoros 0.6124 USD
   Congo 0,7953 USD
   Quần đảo Cook 1,0935 USD
   Costa Rica 0,0738 USD
   Croatia 0,5393 USD
   Curacao 0,1596 USD 
   Síp 0.0542 USD
   Cộng hòa Séc 0.0880 USD
   Cộng hòa Dân chủ Congo 0.5817 USD
   Đan Mạch 0.0505 USD
   Diego Garcia 2.0460 USD
   Djibouti 0.5034 USD
   Dominica 0,3046 USD 
   Cộng hòa Dominica 0.1181 USD
   Đông Timor 1.3788 USD
   Ecuador 0.2795 USD
   Ai Cập 0.1655 USD
   El Salvador 0,2414 USD
   Guinea Xích đạo 0.6753 USD
   Eritrea 0,3719 USD
   Estonia 0,4762 USD
   Ethiopia 0,3625 USD
   Quần đảo Falkland 3,2524 USD
   Quần đảo Faroe 0.2377 USD
   Quần đảo Fiji 0,3413 USD
   Phần Lan 0.0755 USD
   Pháp 0.1436 USD
   Guiana thuộc Pháp 0.3507 USD
   Polynesia thuộc Pháp 0.4214 USD
   Gabon 0,7151 USD
   Gambia 0,9148 USD
   Georgia 0,3539 USD
   Đức 0,1889 USD
   Ghana 0,3857 USD
   Gibraltar 0,2337 USD
   Hy Lạp 0,1105 USD
   Greenland 0,7857 USD
   Grenada 0,3046 USD 
   Guadeloupe 0.1279 USD
   Guam 0.0556 USD
   Guatemala 0,1918 USD
   Guinea 0,7535 USD
   Guinea Bissau 0,6945 USD
   Guyana 0.3228 USD
   Haiti 0,5328 USD
   Honduras 0.2868 USD
   Hong Kong 0,0302 USD
   Hungary 0,0919 USD
   Iceland 0,0512 USD
   Ấn Độ 0,0200 USD
   Indonesia 0.1588 USD
   Iraq 0,3045 USD
   Ireland 0.1279 USD
   Đảo Man 0,0140 USD
   Israel 0.1028 USD
   Ý 0,2695 USD
   Bờ Biển Ngà 0.6384 USD
   Jamaica 0,3046 USD 
   Nhật Bản 0.1204 USD
   Jordan 0.2117 USD
   Kazakhstan 0.2203 USD
   Kenya 0,2245 USD
   Kiribati 4.9648 USD
   Kosovo 0,6000 USD
   Kuwait 0,1074 USD
   Kyrgyzstan 0.3093 USD
   Lào 0,0983 USD
   Latvia 0.6229 USD
   Lebanon 0.2432 USD
   Lesotho 0.3849 USD
   Liberia 0,6856 USD
   Libya 0,4407 USD
   Liechtenstein 0.4657 USD
   Litva 0.6269 USD
   Luxembourg 0,1289 USD
   Ma Cao 0.1136 USD
   Macedonia 0,5550 USD
   Madagascar 1,0065 USD
   Malawi 0,5079 USD
   Malaysia 0,0589 USD
   Maldives 1,4856 USD
   Mali 0.5388 USD
   Malta 0.0954 USD
   Quần đảo Marshall 0.3874 USD
   Martinique 0.2184 USD
   Mauritania 0,7479 USD
   Mauritius 0,1664 USD
   Quần đảo Mayotte 0,6201 USD
   Mexico 0,0075 USD
   Micronesia 0.5927 USD
   Moldova 0,4343 USD
   Monaco 0.5507 USD
   Mông Cổ 0.0843 USD
   Montenegro 0.5333 USD
   Montserrat 0.3988 USD
   Morocco 0,4624 USD
   Mozambique 0.3331 USD
   Myanmar 0,3881 USD
   Namibia 0,1571 USD
   Nauru 4,8677 USD
   Nepal 0,1859 USD
   Hà Lan 0,0732 USD
   Antille thuộc Hà Lan 0,1596 USD
   New Caledonia 3.0466 USD
   New Zealand 0,1137 USD
   Nicaragua 0,2272 USD 
   Niger 0.5398 USD
   Nigeria 0.1246 USD
   Niue 5.2211 USD
   Đảo Norfolk 2.8889 USD
   Quần đảo Bắc Mariana 0,0746 USD
   Na Uy 0,0907 USD
   Oman 0,4228 USD
   Pakistan 0,1264 USD
   Palau 0.4259 USD
   Palestine 0,2649 USD
   Panama 0.1598 USD
   Papua New Guinea 1.1980 USD
   Paraguay 0,1274 USD
   Peru 0,0150 USD
   Philippines 0,1934 USD
   Ba Lan 0.2012 USD
   Bồ Đào Nha 0,2465 USD
   Principe và Sao Tome 2.2306 USD
   Puerto Rico 0,0200 USD
   Qatar 0,2494 USD
   Đảo Reunion 0.2248 USD
   Romania 0,0845 USD
   Nga 0.4372 USD
   Rwanda 0,4576 USD
   Saba 0,1596 USD 
   Samoa 4.5541 USD
   San Marino 0.8589 USD
   Ả Rập Xê Út 0.1803 USD
   Senegal 0,7566 USD
   Serbia 0.5331 USD
   Quần đảo Seychelles 1,0268 USD
   Sierra Leone 0.7090 USD
   Singapore 0,0470 USD
   Sint Maarten 0,1813 USD
   Slovakia 0.1349 USD
   Slovenia 0,4342 USD
   Quần đảo Solomon 1.4850 USD
   Somalia 0,8538 USD
   Nam Phi 0.0993 USD
   Hàn Quốc 0,0251 USD
   Nam Sudan 0,5276 USD
   Tây Ban Nha 0,1813 USD
   Sri Lanka 0.2142 USD
   St. Eustatius  0,1596 USD 
   St. Helena 2.9084 USD
   St. Kitts & Nevis 0,3046 USD 
   St. Lucia 0,3046 USD 
   St. Maarten 0,1789 USD
   St. Pierre & Miquelon 0,5081 USD
   St. Vincent & The Grenadines 0,3046 USD 
   Sudan 0,5276 USD
   Suriname 1,9460 USD
   Swaziland 0,2265 USD
   Thụy Điển 0,0287 USD
   Thụy Sĩ 0.1144 USD
   Đài Loan 0.1201 USD
   Tajikistan 0.3401 USD
   Tanzania 0.5206 USD
   Thái Lan 0.0699 USD
   Togo 3,2199 USD
   Tokelau 3.7356 USD
   Quần đảo Tonga 3.3423 USD
   Trinidad và Tobago 0,3046 USD 
   Tunisia 1,2826 USD
   Thổ Nhĩ Kỳ 0,2241 USD
   Turkmenistan 0.1907 USD
   Turks và Caicos 0,3046 USD
   Tuvalu 4.7977 USD
   Uganda 0.4873 USD
   Ukraine 0.3488 USD
   Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 0.2487 USD
   Vương quốc Anh 0.0301 USD
   Uruguay 0.2220 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 0,2651 USD
   Uzbekistan 0,0858 USD
   Vanuatu 3,7645 USD
   Thành quốc Vatican 0.0246 USD
   Venezuela 0.3105 USD
   Việt Nam 0,1081 USD
   Wallis và Futuna 1,3930 USD
   Yemen 0.2659 USD
   Zambia 0,5412 USD
   Zimbabwe 0,5870 USD
  • Miền Tây Hoa Kỳ
  • Chi tiết về giá điện thoại

     Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)

   Quốc gia

   Quay số vào trực tiếp
   (DID)

   Miễn phí

   Quay số vào trực tiếp
   (DID)
   Miễn phí
   Hoa Kỳ 0,03 USD
   0,06 USD 0,0022 USD 0,0120 USD
   Anguilla 0,6933 USD    0,0030 USD   
   Antigua và Barbuda  0,6933 USD    0,0030 USD   
   Argentina 0,50 USD 0,50 USD 0,0020 USD 0,0054 USD

   Áo

   0.10 USD

   0.42 USD 0.0070 USD
   0,0414 USD
   Bahamas 0,6933 USD    0,0030 USD   
   Barbados 0,6933 USD    0,0030 USD   

   Bỉ

   0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0406 USD
   Bolivia   0,7600 USD   0,3904 USD
   Bonaire 0,6933 USD    0,0030 USD   

   Canada

   0.06 USD

   0.42 USD

   0,0030 USD

   0,0200 USD

   Chile 0,50 USD 0,48 USD 0,0100 USD 0,1920 USD
   Colombia 0,2213 USD 0,40 USD 0,0034 USD 0,1931 USD
   Costa Rica 0,2928 USD 0,40 USD 0,0034 USD 0,2251 USD
   Curacao  0,6933 USD    0,0030 USD   
   Cộng hòa Séc 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0360 USD
   Đan Mạch 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0261 USD
   El Salvador 0,4261 USD 0,9061 USD 0,0035 USD 0,8171 USD
   Phần Lan 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0659 USD
   Pháp 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0237 USD
   French Saint Martin  0,6933 USD    0,0030 USD   
   Đức 0.10 USD 0,42 USD 0,0064 USD 0,0387 USD
   Hy Lạp 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0686 USD
   Ai-len 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0686 USD
   Ý 0.10 USD 0.42 USD 0,0070 USD 0,1281 USD
   Jamaica 0,6933 USD    0,0030 USD   

   Mexico

   0.27 USD

   0,42 USD

   0,0022 USD

   0,0214 USD

   Hà Lan 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0544 USD
   Nicaragua 0,0587 USD  0,0350 USD  0,0091 USD  0,1504 USD 
   Na Uy 0.16 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0559 USD
   Panama 0,22 USD 0,6661 USD 0,0038 USD 0,1131 USD
   Peru 0,50 USD 0,50 USD 0,0100 USD 0,1920 USD
   Ba Lan 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0815 USD
   Bồ Đào Nha 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0283 USD
   Puerto Rico 0,03 USD 0.06 USD 0,0030 USD 0,0400 USD
   Saba 0,6933 USD    0,0030 USD   
   Saint Eustatius  0,6933 USD    0,0030 USD   
   Saint Lucia  0,6933 USD    0,0030 USD   
   Sint Maarten  0,6933 USD    0,0030 USD   

   Slovakia

   0.10 USD

   0.63 USD

   0.0070 USD

   0.1690 USD

   Tây Ban Nha 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0582 USD
   Thụy Điển 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0399 USD
   Thụy Sĩ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.1312 USD
   Trinidad và Tobago  0,6933 USD    0,0030 USD   
   Vương quốc Anh 0.05 USD 0,42 USD 0,0064 USD 0,0331 USD

   * Số điện thoại miễn phí được yêu cầu ở số lượng 1000+ hóa đơn với giá 0,039 USD mỗi số mỗi ngày.

   Cuộc gọi đi

   Quốc gia đích đến Cuộc gọi ra mỗi phút (USD)
   Hoa Kỳ 0,0048 USD
   Afghanistan 0.3324 USD
   Albania 0.5894 USD
   Algeria 0.5892 USD
   Samoa thuộc Mỹ 0.0597 USD
   Andorra 0.2074 USD
   Angola 0.2388 USD
   Anguilla 0,3046 USD 
   Châu Nam Cực 2.7830 USD
   Antigua và Barbuda 0,3046 USD 
   Argentina 0,0320 USD
   Armenia 0.3276 USD
   Aruba 0.3068 USD
   Đảo Ascension 4.0969 USD
   Úc 0.0699 USD
   Áo 0,2436 USD
   Azerbaijan 0,5168 USD
   Bahamas 0.2338 USD
   Bahrain 0,1688 USD
   Bangladesh 0,0429 USD
   Barbados 0,3046 USD 
   Belarus 0.7027 USD
   Bỉ 0.1796 USD
   Belize 0.3436 USD
   Benin 0,5471 USD
   Bermuda 0,1639 USD
   Bhutan 0.1266 USD
   Bolivia 0.2486 USD
   Bosnia và Herzegovina 0.5351 USD
   Botswana 0,3053 USD
   Brazil 0,0389 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Anh 0,3046 USD 
   Brunei 0,0502 USD
   Bulgaria 0.3660 USD
   Burkina Faso 0,5220 USD
   Burundi 0.7777 USD
   Campuchia 0,0910 USD
   Cameroon 0,4964 USD
   Canada 0,0048 USD
   Quần đảo Cape Verde 0.4557 USD
   Quần đảo Cayman 0,3046 USD 
   Cộng hòa Trung Phi 0,9347 USD
   Chad 0.9193 USD
   Chile 0,0664 USD
   Đảo Christmas 0.1833 USD
   Quần đảo Cocos 0.1833 USD
   Colombia 0,0301 USD
   Comoros 0.6124 USD
   Congo 0,7953 USD
   Quần đảo Cook 1,0935 USD
   Costa Rica 0,0738 USD
   Croatia 0,5393 USD
   Curacao 0,1596 USD 
   Síp 0.0542 USD
   Cộng hòa Séc 0.0880 USD
   Cộng hòa Dân chủ Congo 0.5817 USD
   Đan Mạch 0.0505 USD
   Diego Garcia 2.0460 USD
   Djibouti 0.5034 USD
   Dominica 0,3046 USD 
   Cộng hòa Dominica 0.1181 USD
   Đông Timor 1.3788 USD
   Ecuador 0.2795 USD
   Ai Cập 0.1655 USD
   El Salvador 0,2414 USD
   Guinea Xích đạo 0.6753 USD
   Eritrea 0,3719 USD
   Estonia 0,4762 USD
   Ethiopia 0,3625 USD
   Quần đảo Falkland 3,2524 USD
   Quần đảo Faroe 0.2377 USD
   Quần đảo Fiji 0,3413 USD
   Phần Lan 0.0755 USD
   Pháp 0.1436 USD
   Guiana thuộc Pháp 0.3507 USD
   Polynesia thuộc Pháp 0.4214 USD
   Gabon 0,7151 USD
   Gambia 0,9148 USD
   Georgia 0,3539 USD
   Đức 0,1889 USD
   Ghana 0,3857 USD
   Gibraltar 0,2337 USD
   Hy Lạp 0,1105 USD
   Greenland 0,7857 USD
   Grenada 0,3046 USD 
   Guadeloupe 0.1279 USD
   Guam 0.0556 USD
   Guatemala 0,1918 USD
   Guinea 0,7535 USD
   Guinea Bissau 0,6945 USD
   Guyana 0.3228 USD
   Haiti 0,5328 USD
   Honduras 0.2868 USD
   Hong Kong 0,0302 USD
   Hungary 0,0919 USD
   Iceland 0,0512 USD
   Ấn Độ 0,0200 USD
   Indonesia 0.1588 USD
   Iraq 0,3045 USD
   Ireland 0.1279 USD
   Đảo Man 0,0140 USD
   Israel 0.1028 USD
   Ý 0,2695 USD
   Bờ Biển Ngà 0.6384 USD
   Jamaica 0,3046 USD 
   Nhật Bản 0.1204 USD
   Jordan 0.2117 USD
   Kazakhstan 0.2203 USD
   Kenya 0,2245 USD
   Kiribati 4.9648 USD
   Kosovo 0,6000 USD
   Kuwait 0,1074 USD
   Kyrgyzstan 0.3093 USD
   Lào 0,0983 USD
   Latvia 0.6229 USD
   Lebanon 0.2432 USD
   Lesotho 0.3849 USD
   Liberia 0,6856 USD
   Libya 0,4407 USD
   Liechtenstein 0.4657 USD
   Litva 0.6269 USD
   Luxembourg 0,1289 USD
   Ma Cao 0.1136 USD
   Macedonia 0,5550 USD
   Madagascar 1,0065 USD
   Malawi 0,5079 USD
   Malaysia 0,0589 USD
   Maldives 1,4856 USD
   Mali 0.5388 USD
   Malta 0.0954 USD
   Quần đảo Marshall 0.3874 USD
   Martinique 0.2184 USD
   Mauritania 0,7479 USD
   Mauritius 0,1664 USD
   Quần đảo Mayotte 0,6201 USD
   Mexico 0,0075 USD
   Micronesia 0.5927 USD
   Moldova 0,4343 USD
   Monaco 0.5507 USD
   Mông Cổ 0.0843 USD
   Montenegro 0.5333 USD
   Montserrat 0.3988 USD
   Morocco 0,4624 USD
   Mozambique 0.3331 USD
   Myanmar 0,3881 USD
   Namibia 0,1571 USD
   Nauru 4,8677 USD
   Nepal 0,1859 USD
   Hà Lan 0,0732 USD
   Antille thuộc Hà Lan 0,1596 USD
   New Caledonia 3.0466 USD
   New Zealand 0,1137 USD
   Nicaragua 0,2272 USD 
   Niger 0.5398 USD
   Nigeria 0.1246 USD
   Niue 5.2211 USD
   Đảo Norfolk 2.8889 USD
   Quần đảo Bắc Mariana 0,0746 USD
   Na Uy 0,0907 USD
   Oman 0,4228 USD
   Pakistan 0,1264 USD
   Palau 0.4259 USD
   Palestine 0,2649 USD
   Panama 0.1598 USD
   Papua New Guinea 1.1980 USD
   Paraguay 0,1274 USD
   Peru 0,0150 USD
   Philippines 0,1934 USD
   Ba Lan 0.2012 USD
   Bồ Đào Nha 0,2465 USD
   Principe và Sao Tome 2.2306 USD
   Puerto Rico 0,0200 USD
   Qatar 0,2494 USD
   Đảo Reunion 0.2248 USD
   Romania 0,0845 USD
   Nga 0.4372 USD
   Rwanda 0,4576 USD
   Saba 0,1596 USD 
   Samoa 4.5541 USD
   San Marino 0.8589 USD
   Ả Rập Xê Út 0.1803 USD
   Senegal 0,7566 USD
   Serbia 0.5331 USD
   Quần đảo Seychelles 1,0268 USD
   Sierra Leone 0.7090 USD
   Singapore 0,0470 USD
   Sint Maarten 0,1813 USD
   Slovakia 0.1349 USD
   Slovenia 0,4342 USD
   Quần đảo Solomon 1.4850 USD
   Somalia 0,8538 USD
   Nam Phi 0.0993 USD
   Hàn Quốc 0,0251 USD
   Nam Sudan 0,5276 USD
   Tây Ban Nha 0,1813 USD
   Sri Lanka 0.2142 USD
   St. Helena 2.9084 USD
   St. Eustatius  0,1596 USD 
   St. Kitts & Nevis 0,3046 USD 
   St. Lucia 0,3046 USD 
   St. Maarten 0,1789 USD
   St. Pierre & Miquelon 0,5081 USD
   St. Vincent & The Grenadines 0,3046 USD 
   Sudan 0,5276 USD
   Suriname 1,9460 USD
   Swaziland 0,2265 USD
   Thụy Điển 0,0287 USD
   Thụy Sĩ 0.1144 USD
   Đài Loan 0.1201 USD
   Tajikistan 0.3401 USD
   Tanzania 0.5206 USD
   Thái Lan 0.0699 USD
   Togo 3,2199 USD
   Tokelau 3.7356 USD
   Quần đảo Tonga   3.3423 USD
   Trinidad và Tobago 0,3046 USD 
   Tunisia 1,2826 USD
   Thổ Nhĩ Kỳ 0,2241 USD
   Turkmenistan 0.1907 USD
   Turks và Caicos 0,3046 USD
   Tuvalu 4.7977 USD
   Uganda 0.4873 USD
   Ukraine 0.3488 USD
   Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 0.2487 USD
   Vương quốc Anh 0.0301 USD
   Uruguay 0.2220 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 0,2651 USD
   Uzbekistan 0,0858 USD
   Vanuatu 3,7645 USD
   Thành quốc Vatican 0.0246 USD
   Venezuela 0.3105 USD
   Việt Nam 0,1081 USD
   Wallis và Futuna 1,3930 USD
   Yemen 0.2659 USD
   Zambia 0,5412 USD
   Zimbabwe 0,5870 USD
  • Canada (Miền Trung)
  • Chi tiết về giá điện thoại

     Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)

   Quốc gia

   Quay số vào trực tiếp
   (DID)

   Miễn phí

   Quay số vào trực tiếp
   (DID)
   Miễn phí
   Hoa Kỳ 0,03 USD
   0,06 USD 0,0022 USD 0.0120 USD

   Áo

   0.10 USD

   0.42 USD 0.0070 USD
   0.0414 USD

   Bỉ

   0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0406 USD

   Canada

   0,03 USD

   0.06 USD

   0.0022 USD

   0,0120 USD

   Cộng hòa Séc 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0360 USD
   Đan Mạch 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0261 USD
   Phần Lan 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0659 USD
   Pháp 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0237 USD
   Đức 0.10 USD 0,42 USD 0,0064 USD 0,0387 USD
   Hy Lạp 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0686 USD
   Ai-len 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0686 USD
   Ý 0.10 USD 0.42 USD 0,0070 USD 0,1281 USD
   Hà Lan 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0544 USD
   Na Uy 0.16 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0559 USD
   Ba Lan 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0815 USD
   Bồ Đào Nha 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0283 USD
   Puerto Rico 0,03 USD 0.06 USD 0,0030 USD 0,0400 USD

   Slovakia

   0.10 USD

   0.63 USD

   0.0070 USD

   0.1690 USD

   Tây Ban Nha 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0582 USD
   Thụy Điển 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.0399 USD
   Thụy Sĩ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0.1312 USD
   Vương quốc Anh 0.05 USD 0,42 USD 0,0064 USD 0,0331 USD

   * Số điện thoại miễn phí được yêu cầu ở số lượng 1000+ hóa đơn với giá 0,039 USD mỗi số mỗi ngày.

   Cuộc gọi đi

   Quốc gia đích đến Cuộc gọi ra mỗi phút (USD)
   Hoa Kỳ 0,0048 USD
   Afghanistan 0.3324 USD
   Albania 0.5894 USD
   Algeria 0.5892 USD
   Samoa thuộc Mỹ 0.0597 USD
   Andorra 0.2074 USD
   Angola 0.2388 USD
   Anguilla 0.4558 USD
   Châu Nam Cực 2.7830 USD
   Antigua và Barbuda 0.4464 USD
   Argentina 0,1866 USD
   Armenia 0.3276 USD
   Aruba 0.3068 USD
   Đảo Ascension 4.0969 USD
   Úc 0.0699 USD
   Áo 0,2436 USD
   Azerbaijan 0,5168 USD
   Bahamas 0.2338 USD
   Bahrain 0,1688 USD
   Bangladesh 0,0429 USD
   Barbados 0.4548 USD
   Belarus 0.7027 USD
   Bỉ 0.1796 USD
   Belize 0.3436 USD
   Benin 0,5471 USD
   Bermuda 0,1639 USD
   Bhutan 0.1266 USD
   Bolivia 0.2486 USD
   Bosnia và Herzegovina 0.5351 USD
   Botswana 0,3053 USD
   Brazil 0,0389 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Anh 0.4295 USD
   Brunei 0,0502 USD
   Bulgaria 0.3660 USD
   Burkina Faso 0,5220 USD
   Burundi 0.7777 USD
   Campuchia 0,0910 USD
   Cameroon 0,4964 USD
   Canada 0,0048 USD
   Quần đảo Cape Verde 0.4557 USD
   Quần đảo Cayman 0,3287 USD
   Cộng hòa Trung Phi 0,9347 USD
   Chad 0.9193 USD
   Chile 0,0664 USD
   Đảo Christmas 0.1833 USD
   Quần đảo Cocos 0.1833 USD
   Colombia 0.0940 USD
   Comoros 0.6124 USD
   Congo 0,7953 USD
   Quần đảo Cook 1,0935 USD
   Costa Rica 0,0738 USD
   Croatia 0,5393 USD
   Curacao 0,1173 USD
   Síp 0.0542 USD
   Cộng hòa Séc 0.0880 USD
   Cộng hòa Dân chủ Congo 0.5817 USD
   Đan Mạch 0.0505 USD
   Diego Garcia 2.0460 USD
   Djibouti 0.5034 USD
   Dominica 0.4162 USD
   Cộng hòa Dominica 0.1181 USD
   Đông Timor 1.3788 USD
   Ecuador 0.2795 USD
   Ai Cập 0.1655 USD
   El Salvador 0,2414 USD
   Guinea Xích đạo 0.6753 USD
   Eritrea 0,3719 USD
   Estonia 0,4762 USD
   Ethiopia 0,3625 USD
   Quần đảo Falkland 3,2524 USD
   Quần đảo Faroe 0.2377 USD
   Quần đảo Fiji 0,3413 USD
   Phần Lan 0.0755 USD
   Pháp 0.1436 USD
   Guiana thuộc Pháp 0.3507 USD
   Polynesia thuộc Pháp 0.4214 USD
   Gabon 0,7151 USD
   Gambia 0,9148 USD
   Georgia 0,3539 USD
   Đức 0,1889 USD
   Ghana 0,3857 USD
   Gibraltar 0,2337 USD
   Hy Lạp 0,1105 USD
   Greenland 0,7857 USD
   Grenada 0,4355 USD
   Guadeloupe 0.1279 USD
   Guam 0.0556 USD
   Guatemala 0,1918 USD
   Guinea 0,7535 USD
   Guinea Bissau 0,6945 USD
   Guyana 0.3228 USD
   Haiti 0,5328 USD
   Honduras 0.2868 USD
   Hong Kong 0,0302 USD
   Hungary 0,0919 USD
   Iceland 0,0512 USD
   Ấn Độ 0,0200 USD
   Indonesia 0.1588 USD
   Iraq 0,3045 USD
   Ireland 0.1279 USD
   Đảo Man 0,0140 USD
   Israel 0.1028 USD
   Ý 0,2695 USD
   Bờ Biển Ngà 0.6384 USD
   Jamaica 0.3384 USD
   Nhật Bản 0.1204 USD
   Jordan 0.2117 USD
   Kazakhstan 0.2203 USD
   Kenya 0,2245 USD
   Kiribati 4.9648 USD
   Kosovo 0,6000 USD
   Kuwait 0,1074 USD
   Kyrgyzstan 0.3093 USD
   Lào 0,0983 USD
   Latvia 0.6229 USD
   Lebanon 0.2432 USD
   Lesotho 0.3849 USD
   Liberia 0,6856 USD
   Libya 0,4407 USD
   Liechtenstein 0.4657 USD
   Litva 0.6269 USD
   Luxembourg 0,1289 USD
   Ma Cao 0.1136 USD
   Macedonia 0,5550 USD
   Madagascar 1,0065 USD
   Malawi 0,5079 USD
   Malaysia 0,0589 USD
   Maldives 1,4856 USD
   Mali 0.5388 USD
   Malta 0.0954 USD
   Quần đảo Marshall 0.3874 USD
   Martinique 0.2184 USD
   Mauritania 0,7479 USD
   Mauritius 0,1664 USD
   Quần đảo Mayotte 0,6201 USD
   Mexico 0,0326 USD
   Micronesia 0.5927 USD
   Moldova 0,4343 USD
   Monaco 0.5507 USD
   Mông Cổ 0.0843 USD
   Montenegro 0.5333 USD
   Montserrat 0.3988 USD
   Morocco 0,6060 USD
   Mozambique 0.3331 USD
   Myanmar 0,3881 USD
   Namibia 0,1571 USD
   Nauru 4,8677 USD
   Nepal 0,1859 USD
   Hà Lan 0,0732 USD
   Antille thuộc Hà Lan 0,1596 USD
   New Caledonia 3.0466 USD
   New Zealand 0,1137 USD
   Nicaragua 0.3217 USD
   Niger 0.5398 USD
   Nigeria 0.1246 USD
   Niue 5.2211 USD
   Đảo Norfolk 2.8889 USD
   Quần đảo Bắc Mariana 0,0746 USD
   Na Uy 0,0907 USD
   Oman 0,4228 USD
   Pakistan 0,1264 USD
   Palau 0.4259 USD
   Palestine 0,2649 USD
   Panama 0.1598 USD
   Papua New Guinea 1.1980 USD
   Paraguay 0,1274 USD
   Peru 0,0150 USD
   Philippines 0,1934 USD
   Ba Lan 0.2012 USD
   Bồ Đào Nha 0,2465 USD
   Principe và Sao Tome 2.2306 USD
   Puerto Rico 0,0200 USD
   Qatar 0,2494 USD
   Đảo Reunion 0.2248 USD
   Romania 0,0845 USD
   Nga 0.4372 USD
   Rwanda 0,4576 USD
   Samoa 4.5541 USD
   San Marino 0.8589 USD
   Ả Rập Xê Út 0.1803 USD
   Senegal 0,7566 USD
   Serbia 0.5331 USD
   Quần đảo Seychelles 1,0268 USD
   Sierra Leone 0.7090 USD
   Singapore 0,0470 USD
   Sint Maarten 0,1813 USD
   Slovakia 0.1349 USD
   Slovenia 0,4342 USD
   Quần đảo Solomon 1.4850 USD
   Somalia 0,8538 USD
   Nam Phi 0.0993 USD
   Hàn Quốc 0,0251 USD
   Nam Sudan 0,5276 USD
   Tây Ban Nha 0,1813 USD
   Sri Lanka 0.2142 USD
   St. Helena 2.9084 USD
   St. Kitts 0,4202 USD
   St. Lucia 0,5015 USD
   St. Maarten 0,1789 USD
   St. Pierre & Miquelon 0,5081 USD
   St. Vincent 0,4289 USD
   Sudan 0,5276 USD
   Suriname 1,9460 USD
   Swaziland 0,2265 USD
   Thụy Điển 0,0287 USD
   Thụy Sĩ 0.1144 USD
   Đài Loan 0.1201 USD
   Tajikistan 0.3401 USD
   Tanzania 0.5206 USD
   Thái Lan 0.0699 USD
   Togo 3,2199 USD
   Tokelau 3.7356 USD
   Quần đảo Tonga   3.3423 USD
   Trinidad và Tobago 0,3154 USD
   Tunisia 1,2826 USD
   Thổ Nhĩ Kỳ 0,2241 USD
   Turkmenistan 0.1907 USD
   Turks và Caicos 0.4538 USD
   Tuvalu 4.7977 USD
   Uganda 0.4873 USD
   Ukraine 0.3488 USD
   Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 0.2487 USD
   Vương quốc Anh 0.0301 USD
   Uruguay 0.2220 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 0,2651 USD
   Uzbekistan 0,0858 USD
   Vanuatu 3,7645 USD
   Thành quốc Vatican 0.0246 USD
   Venezuela 0.3105 USD
   Việt Nam 0,1081 USD
   Wallis và Futuna 1,3930 USD
   Yemen 0.2659 USD
   Zambia 0,5412 USD
   Zimbabwe 0,5870 USD
  • Châu Phi (Cape Town)
  • Chi tiết về giá điện thoại

     Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)

   Quốc gia

   Quay số vào trực tiếp
   (DID)

   Miễn phí

   Quay số vào trực tiếp
   (DID)


   Miễn phí
   Nam Phi 0,30 USD 0,30 USD 0,0020 USD 0,0802 USD
   Cameroon 0,5330 USD   0,0461 USD  
   Nigeria 0,5330 USD 0,5330 USD 0,0354 USD 0,0947 USD
   Uganda 0,2670 USD   0,0125 USD  
   Bỉ 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0406 USD
   Pháp 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0237 USD
   Hà Lan 0.10 USD 0.42 USD 0.0070 USD 0,0544 USD
   Ý 0.10 USD 0.42 USD 0,0070 USD 0,1281 USD
   Tây Ban Nha 0.10 USD 0.42 USD 0,0070 USD 0,0750 USD
   Vương quốc Anh 0,06 USD 0,06 USD 0,0040 USD 0.0300 USD
   Hoa Kỳ 0.06 USD 0,06 USD 0.0040 USD 0,0137 USD

   * Số điện thoại miễn phí được yêu cầu ở số lượng 1000+ hóa đơn với giá 0,039 USD mỗi số mỗi ngày.

   Cuộc gọi đi

   Quốc gia đích đến Cuộc gọi đi ra mỗi phút (USD)
   Afghanistan 0,3232 USD
   Albania 0,6174 USD
   Algeria 0,8738 USD
   Samoa thuộc Mỹ 0,1760 USD
   Andorra 0,3039 USD
   Angola 0,2697 USD
   Anguilla 0,3160 USD
   Châu Nam Cực 2,2795 USD
   Antigua và Barbuda 0,3728 USD
   Argentina 0,3040 USD
   Armenia 0,2976 USD
   Aruba 0,2880 USD
   Đảo Ascension 2,8000 USD
   Úc 0,0432 USD
   Áo 0,3362 USD
   Azerbaijan 0,4496 USD
   Bahamas 0,3146 USD
   Bahrain 0,1697 USD
   Bangladesh 0,0432 USD
   Barbados 0,3440 USD
   Belarus 0,5812 USD
   Bỉ 0,5889 USD
   Belize 0,3088 USD
   Benin 0,4939 USD
   Bermuda 0,0568 USD
   Bhutan 0,1200 USD
   Bolivia 0,3872 USD
   Bosnia và Herzegovina 0,5729 USD
   Botswana 0,3952 USD
   Brazil 0,2359 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Anh 0,3440 USD
   Brunei Darussalam 0,0640 USD
   Bulgaria 0,5129 USD
   Burkina Faso 0,5746 USD
   Burundi 0,8800 USD
   Campuchia 0,1008 USD
   Cameroon 0,5604 USD
   Canada 0,0032 USD
   Cape Verde 0,3894 USD
   Quần đảo Cayman 0,2496 USD
   Cộng hòa Trung Phi 1,5260 USD
   Chad 0,7978 USD
   Chile 0,1600 USD
   Trung Quốc 0,0800 USD
   Colombia 0,1440 USD
   Comoros 0,9345 USD
   Congo 0,8168 USD
   Quần đảo Cook 1,5920 USD
   Costa Rica 0,1200 USD
   Croatia 0,7788 USD
   Curacao 0,2176 USD
   Síp 0,1315 USD
   Cộng hòa Séc 0,1064 USD
   Congo (Cộng hòa Dân chủ) 0,6698 USD
   Đan Mạch 0,0285 USD
   Djibouti 0,4589 USD
   Dominica 0,3360 USD
   Cộng hòa Dominica 0,1520 USD
   Đông Timor 1,7484 USD
   Ecuador 0,3120 USD
   Ai Cập 0,1992 USD
   El Salvador 0,2992 USD
   Guinea Xích đạo 0,7219 USD
   Eritrea 0,3280 USD
   Estonia 0,8852 USD
   Ethiopia 0,3123 USD
   Quần đảo Falkland (Malvinas) 2,8415 USD
   Quần đảo Faroe 0,1900 USD
   Fiji 0,3840 USD
   Phần Lan 0,5133 USD
   Pháp 0,2545 USD
   Guiana thuộc Pháp 0,3760 USD
   Polynesia thuộc Pháp 0,3840 USD
   Gabon 0,6174 USD
   Gambia 0,6320 USD
   Georgia 0,5034 USD
   Đức 0,0475 USD
   Gibraltar 0,2260 USD
   Hy Lạp 0,1140 USD
   Greenland 0,7061 USD
   Grenada 0,3360 USD
   Guadeloupe 0,3680 USD
   Guam 0,0416 USD
   Guatemala 0,2400 USD
   Guinea 0,5920 USD
   Guinea Bissau 0,7124 USD
   Guyana 0,3120 USD
   Haiti 0,4000 USD
   Honduras 0,3063 USD
   Hồng Kông 0,0520 USD
   Hungary 0,0978 USD
   Iceland 0,0247 USD
   Ấn Độ 0,0200 USD
   Indonesia 0,0960 USD
   Iran 0,2488 USD
   Iraq 0,2880 USD
   Ireland 0,1520 USD
   Israel 0,0376 USD
   Ý 0,3989 USD
   Bờ Biển Ngà 0,5184 USD
   Jamaica 0,3315 USD
   Nhật Bản 0,2400 USD
   Jordan 0,2432 USD
   Kazakhstan 0,3264 USD
   Kenya 0,4176 USD
   Kiribati 2,4000 USD
   Kosovo 0,6000 USD
   Kuwait 0,0760 USD
   Kyrgyzstan 0,3408 USD
   Lào 0,1088 USD
   Latvia 0,9502 USD
   Lebanon 0,2320 USD
   Lesotho 0,6618 USD
   Liberia 0,7040 USD
   Libya 0,4795 USD
   Liechtenstein 0,1806 USD
   Litva 1,0638 USD
   Luxembourg 0,1493 USD
   Macao 0,1456 USD
   Macedonia 0,5043 USD
   Madagascar 1,5400 USD
   Malawi 0,7840 USD
   Malaysia 0,0640 USD
   Maldives 1,1200 USD
   Mali 0,5357 USD
   Malta 0,5794 USD
   Quần đảo Marshall 0,4749 USD
   Martinique 0,3764 USD
   Mauritania 1,0524 USD
   Mauritius 0,2362 USD
   Mayotte 0,6682 USD
   Mexico 0,0192 USD
   Micronesia 0,7200 USD
   Moldova 0,4800 USD
   Monaco 0,4179 USD
   Mông Cổ 0,0216 USD
   Montenegro 1,0011 USD
   Montserrat 1,4983 USD
   Morocco 0,8490 USD
   Mozambique 0,4992 USD
   Myanmar 0,4000 USD
   Namibia 0,2752 USD
   Nauru 2,0800 USD
   Nepal 0,2432 USD
   Hà Lan 0,4179 USD
   Antille thuộc Hà Lan 0,2144 USD
   New Caledonia 0,4304 USD
   New Zealand 0,0640 USD
   Nicaragua 0,3840 USD
   Niger 0,5319 USD
   Nigeria 0,1101 USD
   Niue 2,1845 USD
   Đảo Norfolk 1,9200 USD
   Quần đảo Bắc Mariana 0,0880 USD
   Na Uy 0,0209 USD
   Oman 0,4032 USD
   Pakistan 0,0640 USD
   Palau 0,5973 USD
   Lãnh thổ Palestin 0,2640 USD
   Panama 0,2032 USD
   Papua New Guinea 1,7280 USD
   Paraguay 0,1632 USD
   Peru 0,1370 USD
   Philippines 0,2480 USD
   Ba Lan 0,1786 USD
   Bồ Đào Nha 0,7028 USD
   Principe và Sao Tome 1,0448 USD
   Puerto Rico 0,0070 USD
   Qatar 0,2602 USD
   Reunion 0,7978 USD
   Romania 0,0216 USD
   Liên bang Nga 0,3536 USD
   Rwanda 0,4939 USD
   Samoa 1,7280 USD
   San Marino 0,4939 USD
   Ả Rập Xê Út 1,2960 USD
   Senegal 0,5699 USD
   Serbia 0,5376 USD
   Seychelles 1,1398 USD
   Sierra Leone 0,7344 USD
   Singapore 0,0288 USD
   Sint Maarten 0,2816 USD
   Slovakia 0,1995 USD
   Slovenia 0,5840 USD
   Quần đảo Solomon 1,5840 USD
   Somalia 0,7219 USD
   Nam Phi 0,0300 USD
   Hàn Quốc 0,0376 USD
   Nam Sudan 0,8000 USD
   Tây Ban Nha 0,2499 USD
   Sri Lanka 0,2080 USD
   Saint Helena 4,9920 USD
   Saint Kitts và Nevis 0,3360 USD
   Saint Lucia 0,3360 USD
   Saint-Martin (phần thuộc Pháp) 0,2816 USD
   Saint Pierre và Miquelon 0,7200 USD
   Saint Vincent và Grenadines 0,3360 USD
   Sudan 0,7360 USD
   Suriname 0,4000 USD
   Swaziland 0,3872 USD
   Thụy Điển 0,0190 USD
   Thụy Sĩ 0,6459 USD
   Đài Loan 0,1440 USD
   Tajikistan 0,2586 USD
   Tanzania 0,4240 USD
   Thái Lan 0,0848 USD
   Togo 0,5509 USD
   Tokelau 2,8682 USD
   Tonga 1,7280 USD
   Trinidad và Tobago 0,3360 USD
   Tunisia 1,0980 USD
   Thổ Nhĩ Kỳ 0,2545 USD
   Turkmenistan 0,2157 USD
   Quần đảo Turks và Caicos 0,3200 USD
   Tuvalu 2,5600 USD
   Uganda 0,1965 USD
   Ukraine 0,3575 USD
   Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 0,2160 USD
   Vương quốc Anh 0,0380 USD
   Hoa Kỳ 0,0070 USD
   Uruguay 0,2848 USD
   Quần đảo Virgin (Hoa Kỳ) 0,0339 USD
   Uzbekistan 0,1520 USD
   Vanuatu 1,7280 USD
   Venezuela (Cộng hòa Bolivaria) 0,3024 USD
   Việt Nam 0,1024 USD
   Yemen 0,2150 USD
   Zambia 0,6400 USD
   Zimbabwe 0,6668 USD
  • Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)
  • Chi tiết về giá điện thoại

     Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)
   Quốc gia Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí
   Úc  0.10 USD  0,39 USD  0.0050 USD  0,0540 USD
   Hong Kong  0.16 USD  0,48 USD  0,0104 USD  0,0502 USD
   Indonesia  0,69 USD    0.0278 USD  
   Nhật Bản  0.13 USD  0,48 USD  0.0056 USD  0.2114 USD
   Malaysia  0.13 USD    0,0090 USD  
   New Zealand  0.13 USD  0,58 USD  0.0050 USD  0,2205 USD
   Singapore  0,35 USD 0,48 USD  0,0052 USD 0,0503 USD
   Thái Lan  0.31 USD  1.40 USD  0.0051 USD  0.4058 USD
   Vương quốc Anh  0.10 USD  0.10 USD  0.0040 USD  0.0720 USD
   Hoa Kỳ  0.06 USD  0,06 USD  0.0040 USD  0.0137 USD

   Cuộc gọi đi

   Quốc gia đích đến Cuộc gọi đi ra mỗi phút (USD)
   Afghanistan  0,6275 USD
   Albania  0,6016 USD
   Algeria  0.5812 USD
   Samoa thuộc Mỹ  1,7356 USD
   Andorra  0,2816 USD
   Angola  0,4885 USD
   Anguilla  0,6445 USD
   Châu Nam Cực  2,3662 USD
   Antigua và Barbuda  0,6333 USD
   Argentina  0,2802 USD
   Armenia  0,6214 USD
   Aruba  0,6358 USD
   Đảo Ascension  3,0703 USD
   Úc  0,0250 USD
   Áo  0.1834 USD
   Azerbaijan  0,7029 USD
   Bahamas  0,4768 USD
   Bahrain  0,5428 USD
   Bangladesh  0,4721 USD
   Barbados  0,6374 USD
   Belarus  0,5954 USD
   Bỉ  0.1434 USD
   Belize  0,6517 USD
   Benin  0,7204 USD
   Bermuda  0,5420 USD
   Bhutan  0,4907 USD
   Bolivia  0.6237 USD
   Bosnia và Herzegovina  0.5124 USD
   Botswana  0,6535 USD
   Brazil  0,1847 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Anh  0.4380 USD
   Brunei  0.4735 USD
   Bulgaria  0,2719 USD
   Burkina Faso  0,7380 USD
   Burundi  0,9264 USD
   Campuchia  0,4927 USD
   Cameroon  0,7039 USD
   Canada  0,0168 USD
   Quần đảo Cape Verde  1,0128 USD
   Quần đảo Cayman  0,6060 USD
   Cộng hòa Trung Phi  0,9176 USD
   Chad  0.9721 USD
   Chile  0,4612 USD
   Colombia  0,2526 USD
   Comoros  0,8661 USD
   Congo 1,2383 USD
   Quần đảo Cook  2,3662 USD
   Costa Rica  0,4463 USD
   Croatia  0,2205 USD
   Curacao 0,2302 USD
   Síp 0,1633 USD
   Cộng hòa Séc  0.1189 USD
   Cộng hòa Dân chủ Congo  0,9807 USD
   Đan Mạch  0.0494 USD
   Djibouti  0,8619 USD
   Dominica  0,6316 USD
   Cộng hòa Dominica  0,4621 USD
   Đông Timor  1,8533 USD
   Ecuador  0.5401 USD
   Ai Cập  0.5124 USD
   El Salvador  0,6176 USD
   Guinea Xích đạo  0,8743 USD
   Eritrea  0,6636 USD
   Estonia  0,2759 USD
   Ethiopia  0,6767 USD
   Quần đảo Falkland  2,3662 USD
   Quần đảo Faroe  0,5114 USD
   Quần đảo Fiji  1,2107 USD
   Phần Lan  0.1308 USD
   Pháp  0.1133 USD
   Guiana thuộc Pháp  0,4604 USD
   Polynesia thuộc Pháp  1,2361 USD
   Gabon  0,8139 USD
   Gambia  0,8931 USD
   Georgia  0,5506 USD
   Đức  0,0562 USD
   Ghana 0,4566 USD
   Gibraltar  0,3307 USD
   Hy Lạp  0,1252 USD
   Greenland  1,3490 USD
   Grenada  0,6332 USD
   Guadeloupe  0,4460 USD
   Guam  1,1068 USD
   Guatemala  0,5979 USD
   Guinea  0,8678 USD
   Guinea Bissau  1,2879 USD
   Guyana  0,6348 USD
   Haiti  0,6777 USD
   Honduras  0,6139 USD
   Hong Kong  0,0428 USD
   Hungary  0,0985 USD
   Iceland  0,1928 USD
   Ấn Độ 0,0200 USD
   Indonesia 0,0731 USD
   Iraq  0,8277 USD
   Ai-len  0.1197 USD
   Israel  0,2462 USD
   Ý  0.0651 USD
   Bờ Biển Ngà  0,7522 USD
   Jamaica  0,5279 USD
   Nhật Bản  0.1203 USD
   Jordan  0,5121 USD
   Kazakhstan  0,4663 USD
   Kenya  0,6308 USD
   Kiribati  2,3662 USD
   Kosovo 0,6000 USD
   Kuwait  0,5601 USD
   Kyrgyzstan  0,6279 USD
   Lào  0,4001 USD
   Latvia  0.2483 USD
   Lebanon  0.5238 USD
   Lesotho  0.8099 USD
   Liberia  0.7835 USD
   Libya  0.6357 USD
   Liechtenstein  0.4150 USD
   Litva  0.3428 USD
   Luxembourg  0.1528 USD
   Ma Cao  0.4983 USD
   Macedonia  0.5961 USD
   Madagascar  1.0310 USD
   Malawi  0,8767 USD
   Malaysia  0,0731 USD
   Maldives  2,0206 USD
   Mali  0,7550 USD
   Malta  0,1977 USD
   Quần đảo Marshall  1.2327 USD
   Mauritania  0,9400 USD
   Mauritius  0.6189 USD
   Quần đảo Mayotte  0.5193 USD
   Mexico  0.2440 USD
   Micronesia  1.7034 USD
   Moldova  1.0061 USD
   Monaco  0.5619 USD
   Mông Cổ  0.5608 USD
   Montenegro  0.5414 USD
   Montserrat  1.1179 USD
   Morocco  0.6934 USD
   Mozambique  0.6779 USD
   Myanmar  0.5866 USD
   Namibia  0.5821 USD
   Nauru  2,3662 USD
   Nepal  0.5245 USD
   Hà Lan  0.5902 USD
   Antille thuộc Hà Lan  0.4072 USD
   New Caledonia  1.1992 USD
   New Zealand  0,0495 USD
   Nicaragua  0.5843 USD
   Niger  0,8664 USD
   Nigeria 0,2428 USD
   Niue  3,0703 USD
   Đảo Norfolk  2.4802 USD
   Quần đảo Bắc Mariana  1.6010 USD
   Na Uy  0.0891 USD
   Oman  0.6809 USD
   Pakistan  0.4945 USD
   Palau  1.7271 USD
   Palestine  0.5301 USD
   Panama  0.5913 USD
   Papua New Guinea  1.4315 USD
   Paraguay  0.4540 USD
   Peru  0.4534 USD
   Philippines  0,1200 USD
   Ba Lan  0.1217 USD
   Bồ Đào Nha  0.2985 USD
   Principe và Sao Tome  2,3662 USD
   Puerto Rico  0.1884 USD
   Qatar  0.6221 USD
   Đảo Reunion  1,0456 USD
   Romania  0.0825 USD
   Nga  0,2104 USD
   Rwanda  0.8136 USD
   Samoa  1.0386 USD
   San Marino  0.5670 USD
   Ả Rập Xê Út  0.3838 USD
   Senegal  0.6134 USD
   Serbia  0.5707 USD
   Quần đảo Seychelles  0.9984 USD
   Sierra Leone  0.9052 USD
   Singapore  0,1251 USD
   Sint Maarten 0,2942 USD
   Slovakia  0.1350 USD
   Slovenia  0.3108 USD
   Quần đảo Solomon  2.0093 USD
   Somalia  1.3467 USD
   Nam Phi  0.1686 USD
   Hàn Quốc  0,1326 USD
   Nam Sudan  0,8237 USD
   Tây Ban Nha 0.1191 USD
   Sri Lanka  0.5367 USD
   St. Helena  2,9861 USD
   St. Kitts  0,5340 USD
   St. Lucia  0,5350 USD
   St. Maarten  0,2942 USD
   St. Pierre & Miquelon  1,1909 USD
   St. Vincent  0,5350 USD
   Sudan 0,8237 USD
   Suriname  0,6940 USD
   Swaziland  0,6216 USD
   Thụy Điển 0.0494 USD
   Thụy Sĩ  0.1144 USD
   Đài Loan  0,2511 USD
   Tajikistan  0,6049 USD
   Tanzania  0,6879 USD
   Thái Lan  0.1050 USD
   Togo  0,8380 USD
   Tokelau  2.9861 USD
   Quần đảo Tonga  1,7726 USD
   Trinidad và Tobago  0,5057 USD
   Tunisia  0,8742 USD
   Thổ Nhĩ Kỳ  0,2276 USD
   Turkmenistan  0.5876 USD
   Turks và Caicos  0,6254 USD
   Tuvalu  2,3662 USD
   Uganda  0.8448 USD
   Ukraine  0.3923 USD
   Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất  0.3741 USD
   Vương quốc Anh  0.0735 USD
   Hoa Kỳ  0,0142 USD
   Uruguay  0.5005 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Mỹ  0,4330 USD
   Uzbekistan  0,5551 USD
   Vanuatu  1.9053 USD
   Việt Nam  0,0896 USD
   Yemen  0,6113 USD
   Zambia  0,7611 USD
   Zimbabwe  0,6847 USD
  • Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)
  • Chi tiết về giá điện thoại

     Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)
   Quốc gia Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí
   Úc  0.10 USD  0,39 USD  0.0050 USD  0,0540 USD
   Hong Kong  0.16 USD  0,48 USD  0,0104 USD  0,0502 USD
   Indonesia  0.69 USD    0.0143 USD  
   Nhật Bản  0.13 USD  0,48 USD  0.0056 USD  0.2114 USD
   Malaysia  0.13 USD    0.0049 USD  
   New Zealand  0.13 USD  0,58 USD  0.0050 USD  0,2205 USD
   Singapore  0,0395 USD 0,48 USD  0,0040 USD 0,0503 USD
   Đài Loan 0,6400 USD  0.5333 USD  0,0544 USD  0,3120 USD 
   Thái Lan 0,3733 USD  1,14 USD  0.0040 USD  0.3173 USD
   Vương quốc Anh  0.10 USD  0.10 USD  0.0040 USD  0.0720 USD
   Hoa Kỳ  0.06 USD  0,06 USD  0.0040 USD  0.0137 USD

   Cuộc gọi đi

   Quốc gia đích đến Cuộc gọi đi ra mỗi phút (USD)
   Afghanistan  0,6275 USD
   Albania  0,6016 USD
   Algeria  0.5812 USD
   Samoa thuộc Mỹ  1,7356 USD
   Andorra  0,2816 USD
   Angola  0,4885 USD
   Anguilla  0,6445 USD
   Châu Nam Cực  2,3662 USD
   Antigua và Barbuda  0,6333 USD
   Argentina  0,2802 USD
   Armenia  0,6214 USD
   Aruba  0,6358 USD
   Đảo Ascension  3,0703 USD
   Úc  0.0500 USD
   Áo  0.1834 USD
   Azerbaijan  0,7029 USD
   Bahamas  0,4768 USD
   Bahrain  0,5428 USD
   Bangladesh  0,4721 USD
   Barbados  0,6374 USD
   Belarus  0,5954 USD
   Bỉ  0.1434 USD
   Belize  0,6517 USD
   Benin  0,7204 USD
   Bermuda  0,5420 USD
   Bhutan  0,4907 USD
   Bolivia  0.6237 USD
   Bosnia và Herzegovina  0.5124 USD
   Botswana  0,6535 USD
   Brazil  0,1847 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Anh  0.4380 USD
   Brunei  0.4735 USD
   Bulgaria  0,2719 USD
   Burkina Faso  0,7380 USD
   Burundi  0,9264 USD
   Campuchia  0,4927 USD
   Cameroon  0,7039 USD
   Canada  0,0168 USD
   Quần đảo Cape Verde  1,0128 USD
   Quần đảo Cayman  0,6060 USD
   Cộng hòa Trung Phi  0,9176 USD
   Chad  0.9721 USD
   Chile  0,4612 USD
   Colombia  0,2526 USD
   Comoros  0,8661 USD
   Congo 1,2383 USD
   Quần đảo Cook  2,3662 USD
   Costa Rica  0,4463 USD
   Croatia  0,2205 USD
   Curacao 0,2302 USD
   Síp 0,0609 USD
   Cộng hòa Séc  0.1189 USD
   Cộng hòa Dân chủ Congo  0,9807 USD
   Đan Mạch  0.0494 USD
   Djibouti  0,8619 USD
   Dominica  0,6316 USD
   Cộng hòa Dominica  0,4621 USD
   Đông Timor  1,8533 USD
   Ecuador  0.5401 USD
   El Salvador  0,6176 USD
   Guinea Xích đạo  0,8743 USD
   Eritrea  0,6636 USD
   Estonia  0,2759 USD
   Ethiopia  0,6767 USD
   Quần đảo Falkland  2,3662 USD
   Quần đảo Faroe  0,5114 USD
   Quần đảo Fiji  1,2107 USD
   Phần Lan  0.1308 USD
   Guiana thuộc Pháp  0,4604 USD
   Polynesia thuộc Pháp  1,2361 USD
   Gabon  0,8139 USD
   Gambia  0,8931 USD
   Georgia  0,5506 USD
   Đức  0,0562 USD
   Ghana 0,4566 USD
   Gibraltar  0,3307 USD
   Hy Lạp  0,1252 USD
   Greenland  1,3490 USD
   Grenada  0,6332 USD
   Guadeloupe  0,4460 USD
   Guam  1,1068 USD
   Guatemala  0,5979 USD
   Guinea  0,8678 USD
   Guinea Bissau  1,2879 USD
   Guyana  0,6348 USD
   Haiti  0,6777 USD
   Honduras  0,6139 USD
   Hong Kong  0,0428 USD
   Hungary  0,0985 USD
   Iceland  0,1928 USD
   Ấn Độ 0,0200 USD
   Indonesia 0,0731 USD
   Iraq  0,8277 USD
   Ai-len  0.1197 USD
   Israel  0,2462 USD
   Ý  0.0651 USD
   Bờ Biển Ngà  0,7522 USD
   Jamaica  0,5279 USD
   Nhật Bản 0.1203 USD
   Jordan  0,5121 USD
   Kazakhstan  0,4663 USD
   Kenya  0,6308 USD
   Kiribati  2,3662 USD
   Kosovo 0,6000 USD
   Kuwait  0,5601 USD
   Kyrgyzstan  0,6279 USD
   Lào  0,4001 USD
   Latvia  0.2483 USD
   Lebanon  0.5238 USD
   Lesotho  0.8099 USD
   Liberia  0.7835 USD
   Libya  0.6357 USD
   Liechtenstein  0.4150 USD
   Litva  0.3428 USD
   Luxembourg  0.1528 USD
   Ma Cao  0.4983 USD
   Macedonia  0.5961 USD
   Madagascar  1.0310 USD
   Malawi  0,8767 USD
   Malaysia  0,0731 USD
   Maldives  2,0206 USD
   Mali  0,7550 USD
   Malta  0,1977 USD
   Quần đảo Marshall  1.2327 USD
   Mauritania  0,9400 USD
   Mauritius  0.6189 USD
   Quần đảo Mayotte  0.5193 USD
   Mexico  0.2440 USD
   Micronesia  1.7034 USD
   Moldova  1.0061 USD
   Monaco  0.5619 USD
   Mông Cổ  0.5608 USD
   Montenegro  0.5414 USD
   Montserrat  1.1179 USD
   Morocco  0.6934 USD
   Mozambique  0.6779 USD
   Myanmar  0.5866 USD
   Namibia  0.5821 USD
   Nauru  2,3662 USD
   Nepal  0.5245 USD
   Hà Lan  0.5902 USD
   Antille thuộc Hà Lan  0.4072 USD
   New Caledonia  1.1992 USD
   New Zealand  0.0879 USD
   Nicaragua  0.5843 USD
   Niger  0,8664 USD
   Nigeria 0,2428 USD
   Niue  3,0703 USD
   Đảo Norfolk  2.4802 USD
   Quần đảo Bắc Mariana  1.6010 USD
   Na Uy  0.0891 USD
   Oman  0.6809 USD
   Pakistan  0.4945 USD
   Palau  1.7271 USD
   Palestine  0.5301 USD
   Panama  0.5913 USD
   Papua New Guinea  1.4315 USD
   Paraguay  0.4540 USD
   Peru  0.4534 USD
   Philippines  0,1200 USD
   Ba Lan  0.1217 USD
   Bồ Đào Nha  0.2985 USD
   Principe và Sao Tome  2,3662 USD
   Puerto Rico  0.1884 USD
   Qatar  0.6221 USD
   Đảo Reunion  1,0456 USD
   Romania  0.0825 USD
   Nga  0,2104 USD
   Rwanda  0.8136 USD
   Samoa  1.0386 USD
   San Marino  0.5670 USD
   Ả Rập Xê Út  0.3838 USD
   Senegal  0.6134 USD
   Serbia  0.5707 USD
   Quần đảo Seychelles  0.9984 USD
   Sierra Leone  0.9052 USD
   Singapore 0,0151 USD
   Sint Maarten 0,2942 USD
   Slovakia  0.1350 USD
   Slovenia  0.3108 USD
   Quần đảo Solomon  2.0093 USD
   Somalia  1.3467 USD
   Nam Phi  0.1686 USD
   Hàn Quốc  0,1326 USD
   Nam Sudan  0,8237 USD
   Sri Lanka  0.5367 USD
   St. Helena  2,9861 USD
   St. Kitts  0,5340 USD
   St. Lucia  0,5350 USD
   St. Maarten  0,4792 USD
   St. Pierre & Miquelon  1,1909 USD
   St. Vincent  0,5350 USD
   Sudan 0,8237 USD
   Suriname  0,6940 USD
   Swaziland  0,6216 USD
   Thụy Điển 0.0494 USD
   Thụy Sĩ  0.1144 USD
   Đài Loan  0,2511 USD
   Tajikistan  0,6049 USD
   Tanzania  0,6879 USD
   Thái Lan 0,0376 USD
   Togo  0,8380 USD
   Tokelau  2.9861 USD
   Quần đảo Tonga  1,7726 USD
   Trinidad và Tobago  0,5057 USD
   Tunisia  0,8742 USD
   Thổ Nhĩ Kỳ  0,2276 USD
   Turkmenistan  0.5876 USD
   Turks và Caicos  0,6254 USD
   Tuvalu  2,3662 USD
   Uganda  0.8448 USD
   Ukraine  0.3923 USD
   Vương quốc Anh  0.0735 USD
   Hoa Kỳ  0,0142 USD
   Uruguay  0.5005 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Mỹ  0,4330 USD
   Uzbekistan  0,5551 USD
   Vanuatu  1.9053 USD
   Việt Nam  0,0896 USD
   Yemen  0,6113 USD
   Zambia  0,7611 USD
   Zimbabwe  0,6847 USD
  • Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)
  • Chi tiết về giá điện thoại

     Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)
   Quốc gia Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí
   Úc  0.10 USD  0,39 USD  0.0050 USD  0,0540 USD
   Hong Kong  0.16 USD  0,48 USD  0,0104 USD  0,0502 USD
   Indonesia  0,69 USD    0.0278 USD  
   Nhật Bản  0.10 USD  0,48 USD  0.003 USD  0.1482 USD
   Malaysia  0.13 USD    0,0090 USD  
   New Zealand  0.13 USD  0,58 USD  0.0050 USD  0,2205 USD
   Singapore  0,35 USD 0,48 USD  0,0052 USD 0,0503 USD
   Đài Loan 0,6400 USD  0.5333 USD  0,0544 USD  0,3120 USD 
   Thái Lan  0.31 USD  1.40 USD  0.0051 USD  0.4058 USD
   Vương quốc Anh  0.10 USD  0.10 USD  0.004 USD  0.072 USD
   Hoa Kỳ  0.06 USD  0,06 USD  0.0040 USD  0.0137 USD

   Cuộc gọi đi

   Quốc gia đích đến Cuộc gọi đi ra mỗi phút (USD)
   Afghanistan  0,6275 USD
   Albania  0,6016 USD
   Algeria  0.5812 USD
   Samoa thuộc Mỹ  1,7356 USD
   Andorra  0,2816 USD
   Angola  0,4885 USD
   Anguilla  0,6445 USD
   Châu Nam Cực  2,3662 USD
   Antigua và Barbuda  0,6333 USD
   Argentina  0,2802 USD
   Armenia  0,6214 USD
   Aruba  0,6358 USD
   Đảo Ascension  3,0703 USD
   Úc  0.0500 USD
   Áo  0.1834 USD
   Azerbaijan  0,7029 USD
   Bahamas  0,4768 USD
   Bahrain  0,5428 USD
   Bangladesh  0,4721 USD
   Barbados  0,6374 USD
   Belarus  0,5954 USD
   Bỉ  0.1434 USD
   Belize  0,6517 USD
   Benin  0,7204 USD
   Bermuda  0,5420 USD
   Bhutan  0,4907 USD
   Bolivia  0.6237 USD
   Bosnia và Herzegovina  0.5124 USD
   Botswana  0,6535 USD
   Brazil  0,1847 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Anh  0.4380 USD
   Brunei  0.4735 USD
   Bulgaria  0,2719 USD
   Burkina Faso  0,7380 USD
   Burundi  0,9264 USD
   Campuchia  0,4927 USD
   Cameroon  0,7039 USD
   Canada  0,0168 USD
   Quần đảo Cape Verde  1,0128 USD
   Quần đảo Cayman  0,6060 USD
   Cộng hòa Trung Phi  0,9176 USD
   Chad  0.9721 USD
   Chile  0,4612 USD
   Colombia  0,2526 USD
   Comoros  0,8661 USD
   Congo 1,2383 USD
   Quần đảo Cook  2,3662 USD
   Costa Rica  0,4463 USD
   Croatia  0,2205 USD
   Curacao 0,2302 USD
   Síp 0,1633 USD
   Cộng hòa Séc  0.1189 USD
   Cộng hòa Dân chủ Congo  0,9807 USD
   Đan Mạch  0.0494 USD
   Djibouti  0,8619 USD
   Dominica  0,6316 USD
   Cộng hòa Dominica  0,4621 USD
   Đông Timor  1,8533 USD
   Ecuador  0.5401 USD
   Ai Cập  0.5124 USD
   El Salvador  0,6176 USD
   Guinea Xích đạo  0,8743 USD
   Eritrea  0,6636 USD
   Estonia  0,2759 USD
   Ethiopia  0,6767 USD
   Quần đảo Falkland  2,3662 USD
   Quần đảo Faroe  0,5114 USD
   Quần đảo Fiji  1,2107 USD
   Phần Lan  0.1308 USD
   Pháp  0.1133 USD
   Guiana thuộc Pháp  0,4604 USD
   Polynesia thuộc Pháp  1,2361 USD
   Gabon  0,8139 USD
   Gambia  0,8931 USD
   Georgia  0,5506 USD
   Đức  0,0562 USD
   Ghana 0,4566 USD
   Gibraltar  0,3307 USD
   Hy Lạp  0,1252 USD
   Greenland  1,3490 USD
   Grenada  0,6332 USD
   Guadeloupe  0,4460 USD
   Guam  1,1068 USD
   Guatemala  0,5979 USD
   Guinea  0,8678 USD
   Guinea Bissau  1,2879 USD
   Guyana  0,6348 USD
   Haiti  0,6777 USD
   Honduras  0,6139 USD
   Hong Kong  0,0428 USD
   Hungary  0,0985 USD
   Iceland  0,1928 USD
   Ấn Độ 0,0200 USD
   Indonesia 0.0700 USD
   Iraq  0,8277 USD
   Ai-len  0.1197 USD
   Israel  0,2462 USD
   Ý  0.0651 USD
   Bờ Biển Ngà  0,7522 USD
   Jamaica  0,5279 USD
   Nhật Bản  0,0844 USD
   Jordan  0,5121 USD
   Kazakhstan  0,4663 USD
   Kenya  0,6308 USD
   Kiribati  2,3662 USD
   Kosovo 0,6000 USD
   Kuwait  0,5601 USD
   Kyrgyzstan  0,6279 USD
   Lào  0,4001 USD
   Latvia  0.2483 USD
   Lebanon  0.5238 USD
   Lesotho  0.8099 USD
   Liberia  0.7835 USD
   Libya  0.6357 USD
   Liechtenstein  0.4150 USD
   Litva  0.3428 USD
   Luxembourg  0.1528 USD
   Ma Cao  0.4983 USD
   Macedonia  0.5961 USD
   Madagascar  1.0310 USD
   Malawi  0,8767 USD
   Malaysia  0,0731 USD
   Maldives  2,0206 USD
   Mali  0,7550 USD
   Malta  0,1977 USD
   Quần đảo Marshall  1.2327 USD
   Mauritania  0,9400 USD
   Mauritius  0.6189 USD
   Quần đảo Mayotte  0.5193 USD
   Mexico  0.2440 USD
   Micronesia  1.7034 USD
   Moldova  1.0061 USD
   Monaco  0.5619 USD
   Mông Cổ  0.5608 USD
   Montenegro  0.5414 USD
   Montserrat  1.1179 USD
   Morocco  0.6934 USD
   Mozambique  0.6779 USD
   Myanmar  0.5866 USD
   Namibia  0.5821 USD
   Nauru  2,3662 USD
   Nepal  0.5245 USD
   Hà Lan  0.5902 USD
   Antille thuộc Hà Lan  0.4072 USD
   New Caledonia  1.1992 USD
   New Zealand  0.0879 USD
   Nicaragua  0.5843 USD
   Niger  0,8664 USD
   Nigeria 0,2428 USD
   Niue  3,0703 USD
   Đảo Norfolk  2.4802 USD
   Quần đảo Bắc Mariana  1.6010 USD
   Na Uy  0.0891 USD
   Oman  0.6809 USD
   Pakistan  0.4945 USD
   Palau  1.7271 USD
   Palestine  0.5301 USD
   Panama  0.5913 USD
   Papua New Guinea  1.4315 USD
   Paraguay  0.4540 USD
   Peru  0.4534 USD
   Philippines  0.1673 USD
   Ba Lan  0.1217 USD
   Bồ Đào Nha  0.2985 USD
   Principe và Sao Tome  2,3662 USD
   Puerto Rico  0.1884 USD
   Qatar  0.6221 USD
   Đảo Reunion  1,0456 USD
   Romania  0.0825 USD
   Nga  0,2104 USD
   Rwanda  0.8136 USD
   Samoa  1.0386 USD
   San Marino  0.5670 USD
   Ả Rập Xê Út  0.3838 USD
   Senegal  0.6134 USD
   Serbia  0.5707 USD
   Quần đảo Seychelles  0.9984 USD
   Sierra Leone  0.9052 USD
   Singapore  0,1251 USD
   Sint Maarten 0,2942 USD
   Slovakia  0.1350 USD
   Slovenia  0.3108 USD
   Quần đảo Solomon  2.0093 USD
   Somalia  1.3467 USD
   Nam Phi  0.1686 USD
   Hàn Quốc  0,1326 USD
   Nam Sudan  0,8237 USD
   Tây Ban Nha 0.1200 USD
   Sri Lanka  0.5367 USD
   St. Helena  2,9861 USD
   St. Kitts  0,5340 USD
   St. Lucia  0,5350 USD
   St. Maarten  0,4792 USD
   St. Pierre & Miquelon  1,1909 USD
   St. Vincent  0,5350 USD
   Sudan 0,8237 USD
   Suriname  0,6940 USD
   Swaziland  0,6216 USD
   Thụy Điển 0.0500 USD
   Thụy Sĩ  0.1144 USD
   Đài Loan  0,2511 USD
   Tajikistan  0,6049 USD
   Tanzania  0,6879 USD
   Thái Lan  0.1050 USD
   Togo  0,8380 USD
   Tokelau  2.9861 USD
   Quần đảo Tonga  1,7726 USD
   Trinidad và Tobago  0,5057 USD
   Tunisia  0,8742 USD
   Thổ Nhĩ Kỳ  0,2276 USD
   Turkmenistan  0.5876 USD
   Turks và Caicos  0,6254 USD
   Tuvalu  2,3662 USD
   Uganda  0.8448 USD
   Ukraine  0.3923 USD
   Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất  0.3741 USD
   Vương quốc Anh  0.0735 USD
   Hoa Kỳ  0,0142 USD
   Uruguay  0.5005 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Mỹ  0,4330 USD
   Uzbekistan  0,5551 USD
   Vanuatu  1.9053 USD
   Việt Nam  0,0896 USD
   Yemen  0,6113 USD
   Zambia  0,7611 USD
   Zimbabwe  0,6847 USD
  • Châu Á Thái Bình Dương (Seoul)
  • Chi tiết định giá điện thoại

     Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)
   Quốc gia Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí
   Hàn Quốc 0,80 USD 0,70 USD 0,0736 USD 0,1100 USD
   Úc 0.10 USD 0,39 USD 0.0050 USD 0,0540 USD
   Hong Kong 0.16 USD 0,48 USD 0,0104 USD 0,0502 USD
   Indonesia 0,69 USD   0.0278 USD  
   Nhật Bản 0.10 USD 0,48 USD 0,0030 USD 0,1482 USD
   Malaysia 0.13 USD   0,0090 USD  
   New Zealand 0.13 USD 0,58 USD 0.0050 USD 0,2205 USD
   Singapore 0,35 USD 0,48 USD 0,0052 USD 0,0503 USD
   Thái Lan 0.31 USD 1.40 USD 0.0051 USD 0.4058 USD
   Vương quốc Anh 0.10 USD 0.10 USD 0.0040 USD 0.0720 USD
   Hoa Kỳ 0.06 USD 0,06 USD 0.0040 USD 0.0137 USD

   Cuộc gọi đi

   Quốc gia đích đến Cuộc gọi đi ra mỗi phút (USD)
   Afghanistan 0,6275 USD
   Albania 0,6016 USD
   Algeria 0.5812 USD
   Samoa thuộc Mỹ 1,7356 USD
   Andorra 0,2816 USD
   Angola 0,4885 USD
   Anguilla 0,6445 USD
   Châu Nam Cực 2,3662 USD
   Antigua và Barbuda 0,6333 USD
   Argentina 0,2802 USD
   Armenia 0,6214 USD
   Aruba 0,6358 USD
   Đảo Ascension 3,0703 USD
   Úc 0.0500 USD
   Áo 0.1834 USD
   Azerbaijan 0,7029 USD
   Bahamas 0,4768 USD
   Bahrain 0,5428 USD
   Bangladesh 0,4721 USD
   Barbados 0,6374 USD
   Belarus 0,5954 USD
   Bỉ 0.1434 USD
   Belize 0,6517 USD
   Benin 0,7204 USD
   Bermuda 0,5420 USD
   Bhutan 0,4907 USD
   Bolivia 0.6237 USD
   Bosnia và Herzegovina 0.5124 USD
   Botswana 0,6535 USD
   Brazil 0,1847 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Anh 0.4380 USD
   Brunei 0.4735 USD
   Bulgaria 0,2719 USD
   Burkina Faso 0,7380 USD
   Burundi 0,9264 USD
   Campuchia 0,4927 USD
   Cameroon 0,7039 USD
   Canada 0,0168 USD
   Quần đảo Cape Verde 1,0128 USD
   Quần đảo Cayman 0,6060 USD
   Cộng hòa Trung Phi 0,9176 USD
   Chad 0.9721 USD
   Chile 0,4612 USD
   Colombia 0,2526 USD
   Comoros 0,8661 USD
   Congo 1,2383 USD
   Quần đảo Cook 2,3662 USD
   Costa Rica 0,4463 USD
   Croatia 0,2205 USD
   Curacao 0,2302 USD
   Síp 0,1633 USD
   Cộng hòa Séc 0.1189 USD
   Cộng hòa Dân chủ Congo 0,9807 USD
   Đan Mạch 0.0494 USD
   Djibouti 0,8619 USD
   Dominica 0,6316 USD
   Cộng hòa Dominica 0,4621 USD
   Đông Timor 1,8533 USD
   Ecuador 0.5401 USD
   Ai Cập 0.5124 USD
   El Salvador 0,6176 USD
   Guinea Xích đạo 0,8743 USD
   Eritrea 0,6636 USD
   Estonia 0,2759 USD
   Ethiopia 0,6767 USD
   Quần đảo Falkland 2,3662 USD
   Quần đảo Faroe 0,5114 USD
   Quần đảo Fiji 1,2107 USD
   Phần Lan 0.1308 USD
   Pháp 0.1133 USD
   Guiana thuộc Pháp 0,4604 USD
   Polynesia thuộc Pháp 1,2361 USD
   Gabon 0,8139 USD
   Gambia 0,8931 USD
   Georgia 0,5506 USD
   Đức 0,0562 USD
   Ghana 0,4566 USD
   Gibraltar 0,3307 USD
   Hy Lạp 0,1252 USD
   Greenland 1,3490 USD
   Grenada 0,6332 USD
   Guadeloupe 0,4460 USD
   Guam 1,1068 USD
   Guatemala 0,5979 USD
   Guinea 0,8678 USD
   Guinea Bissau 1,2879 USD
   Guyana 0,6348 USD
   Haiti 0,6777 USD
   Honduras 0,6139 USD
   Hong Kong 0,0428 USD
   Hungary 0,0985 USD
   Iceland 0,1928 USD
   Ấn Độ 0,0200 USD
   Indonesia 0.0700 USD
   Iraq 0,8277 USD
   Ai-len 0.1197 USD
   Israel 0,2462 USD
   Ý 0.0651 USD
   Bờ Biển Ngà 0,7522 USD
   Jamaica 0,5279 USD
   Nhật Bản 0,0844 USD
   Jordan 0,5121 USD
   Kazakhstan 0,4663 USD
   Kenya 0,6308 USD
   Kiribati 2,3662 USD
   Kosovo 0,6000 USD
   Kuwait 0,5601 USD
   Kyrgyzstan 0,6279 USD
   Lào 0,4001 USD
   Latvia 0.2483 USD
   Lebanon 0.5238 USD
   Lesotho 0.8099 USD
   Liberia 0.7835 USD
   Libya 0.6357 USD
   Liechtenstein 0.4150 USD
   Litva 0.3428 USD
   Luxembourg 0.1528 USD
   Ma Cao 0.4983 USD
   Macedonia 0.5961 USD
   Madagascar 1.0310 USD
   Malawi 0,8767 USD
   Malaysia 0,0731 USD
   Maldives 2,0206 USD
   Mali 0,7550 USD
   Malta 0,1977 USD
   Quần đảo Marshall 1.2327 USD
   Mauritania 0,9400 USD
   Mauritius 0.6189 USD
   Quần đảo Mayotte 0.5193 USD
   Mexico 0.2440 USD
   Micronesia 1.7034 USD
   Moldova 1.0061 USD
   Monaco 0.5619 USD
   Mông Cổ 0.5608 USD
   Montenegro 0.5414 USD
   Montserrat 1.1179 USD
   Morocco 0.6934 USD
   Mozambique 0.6779 USD
   Myanmar 0.5866 USD
   Namibia 0.5821 USD
   Nauru 2,3662 USD
   Nepal 0.5245 USD
   Hà Lan 0.5902 USD
   Antille thuộc Hà Lan 0.4072 USD
   New Caledonia 1.1992 USD
   New Zealand 0.0879 USD
   Nicaragua 0.5843 USD
   Niger 0,8664 USD
   Nigeria 0,2428 USD
   Niue 3,0703 USD
   Đảo Norfolk 2.4802 USD
   Quần đảo Bắc Mariana 1.6010 USD
   Na Uy 0.0891 USD
   Oman 0.6809 USD
   Pakistan 0.4945 USD
   Palau 1.7271 USD
   Palestine 0.5301 USD
   Panama 0.5913 USD
   Papua New Guinea 1.4315 USD
   Paraguay 0.4540 USD
   Peru 0.4534 USD
   Philippines 0.1673 USD
   Ba Lan 0.1217 USD
   Bồ Đào Nha 0.2985 USD
   Principe và Sao Tome 2,3662 USD
   Puerto Rico 0.1884 USD
   Qatar 0,6221 USD
   Đảo Reunion 1,0456 USD
   Romania 0.0825 USD
   Nga 0,2104 USD
   Rwanda 0.8136 USD
   Samoa 1.0386 USD
   San Marino 0.5670 USD
   Ả Rập Xê Út 0.3838 USD
   Senegal 0.6134 USD
   Serbia 0.5707 USD
   Quần đảo Seychelles 0.9984 USD
   Sierra Leone 0.9052 USD
   Singapore 0,1251 USD
   Sint Maarten 0,2942 USD
   Slovakia 0.1350 USD
   Slovenia 0.3108 USD
   Quần đảo Solomon 2.0093 USD
   Somalia 1.3467 USD
   Nam Phi 0.1686 USD
   Hàn Quốc 0,0376 USD
   Nam Sudan 0,8237 USD
   Tây Ban Nha 0.1200 USD
   Sri Lanka 0.5367 USD
   St. Helena 2,9861 USD
   St. Kitts 0,5340 USD
   St. Lucia 0,5350 USD
   St. Maarten 0,4792 USD
   St. Pierre & Miquelon 1,1909 USD
   St. Vincent 0,5350 USD
   Sudan 0,8237 USD
   Suriname 0,6940 USD
   Swaziland 0,6216 USD
   Thụy Điển 0.0500 USD
   Thụy Sĩ 0.1144 USD
   Đài Loan 0,2511 USD
   Tajikistan 0,6049 USD
   Tanzania 0,6879 USD
   Thái Lan 0.1050 USD
   Togo 0,8380 USD
   Tokelau 2,9861 USD
   Quần đảo Tonga 1,7726 USD
   Trinidad và Tobago 0,5057 USD
   Tunisia 0,8742 USD
   Thổ Nhĩ Kỳ 0,2276 USD
   Turkmenistan 0.5876 USD
   Turks và Caicos 0,6254 USD
   Tuvalu 2,3662 USD
   Uganda 0.8448 USD
   Ukraine 0.3923 USD
   Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 0.3741 USD
   Vương quốc Anh 0.0735 USD
   Hoa Kỳ 0,0142 USD
   Uruguay 0.5005 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 0,4330 USD
   Uzbekistan 0,5551 USD
   Vanuatu 1.9053 USD
   Việt Nam 0,0896 USD
   Yemen 0,6113 USD
   Zambia 0,7611 USD
   Zimbabwe 0,6847 USD
  • Châu Âu (Frankfurt)
  • Chi tiết về giá điện thoại

    

     Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)
   Quốc gia Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí
   Áo  0.10 USD  0,48 USD  0,0041 USD  0,0414 USD
   Bỉ  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0,0406 USD
   Brunei   0,7467 USD   0,4064 USD
   Bulgaria  0.21 USD  0.99 USD  0.1262 USD  0.1954 USD
   Canada  0,10 USD  0,48 USD  0,0033 USD  0.0443 USD
   Croatia  0.23 USD  0,48 USD  0.3135 USD  0.4037 USD
   Síp  0.28 USD  0,58 USD  0,0175 USD  0,1081 USD
   Cộng hòa Séc  0.10 USD  0,48 USD  0.0050 USD  0,0360 USD
   Đan Mạch  0,10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0,0261 USD
   Estonia  0.21 USD  1.60 USD  0.3292 USD  0,4491 USD
   Phần Lan  0.10 USD  0.23 USD  0,0040 USD  0,0659 USD
   Pháp  0.10 USD  0.16 USD  0.0040 USD  0.0237 USD
   Georgia  0,36 USD    0,0040 USD  
   Đức  0,10 USD  0.13 USD  0,0040 USD  0,0387 USD
   Hy Lạp  0.10 USD  0,48 USD  0.0061 USD  0.0686 USD
   Hungary  0,10 USD  0,48 USD  0.0044 USD  0.2125 USD
   Iceland 0,8693 USD  0,8000 USD 0,1536 USD 0,1104 USD
   Ai-len  0,10 USD  0.32 USD  0,0040 USD  0.0686 USD
   Ý  0,10 USD  0.32 USD  0,0040 USD 0,08 USD
   Latvia  0,27 USD  0.90 USD  0.1015 USD  0.4073 USD
   Litva  0.21 USD  0,48 USD  0,0957 USD  0,2200 USD
   Luxembourg  0.21 USD  0,48 USD  0,0033 USD  0,1775 USD
   Malta  0.26 USD    0.0604 USD  
   Hà Lan  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.0544 USD
   Na Uy  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.0359 USD
   Ba Lan  0.10 USD  0,48 USD  0.0050 USD  0.0555 USD
   Bồ Đào Nha  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0,0283 USD
   Romania  0,22 USD  0,48 USD  0.0066 USD  0.1603 USD
   Serbia 0,6400 USD  2,1867 USD 0,0218 USD 0,5664 USD
   Slovakia  0.10 USD  0,48 USD  0.0050 USD  0.1374 USD
   Slovenia  0.21 USD  0,48 USD  0.2004 USD  0.2643 USD
   Tây Ban Nha  0,10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.0582 USD
   Thụy Điển  0,10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.0399 USD
   Thụy Sĩ  0,10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.1490 USD
   Vương quốc Anh  0,06 USD  0,06 USD  0,0040 USD  0.0300 USD
   Hoa Kỳ  0.06 USD  0,06 USD  0.0040 USD  0.0137 USD

   Cuộc gọi đi

   Quốc gia đích đến Cuộc gọi đi ra mỗi phút (USD)
   Afghanistan  0,6275 USD
   Albania  0,6016 USD
   Algeria  0.5812 USD
   Samoa thuộc Mỹ  1,7356 USD
   Andorra  0,2816 USD
   Angola  0,4885 USD
   Anguilla  0,6445 USD
   Châu Nam Cực  2,3662 USD
   Antigua và Barbuda  0,6333 USD
   Argentina  0,2802 USD
   Armenia  0,6214 USD
   Aruba  0,6358 USD
   Đảo Ascension  3,0703 USD
   Úc  0.0571 USD
   Áo  0,0393 USD
   Azerbaijan  0,7029 USD
   Bahamas  0,4768 USD
   Bahrain  0,5428 USD
   Bangladesh  0,4721 USD
   Barbados  0,6374 USD
   Belarus  0,5954 USD
   Bỉ  0,0277 USD
   Belize  0,6517 USD
   Benin  0,7204 USD
   Bermuda  0,5420 USD
   Bhutan  0,4907 USD
   Bolivia  0.6237 USD
   Bosnia và Herzegovina  0.5124 USD
   Botswana  0,6535 USD
   Brazil  0,1847 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Anh  0.4380 USD
   Brunei  0.4735 USD
   Bulgaria  0,2719 USD
   Burkina Faso  0,7380 USD
   Burundi  0,9264 USD
   Campuchia  0,4927 USD
   Cameroon  0,7039 USD
   Canada  0,0168 USD
   Quần đảo Cape Verde  1,0128 USD
   Quần đảo Cayman  0,6060 USD
   Cộng hòa Trung Phi  0,9176 USD
   Chad  0.9721 USD
   Chile  0,4612 USD
   Colombia  0,2526 USD
   Comoros  0,8661 USD
   Congo 0,6719 USD
   Quần đảo Cook  2,3662 USD
   Costa Rica  0,4463 USD
   Croatia  0,2205 USD
   Curacao 0,1405 USD
   Síp 0,0393 USD
   Cộng hòa Séc  0.1189 USD
   Cộng hòa Dân chủ Congo  0,9807 USD
   Đan Mạch  0.0494 USD
   Djibouti  0,8619 USD
   Dominica  0,6316 USD
   Cộng hòa Dominica  0,4621 USD
   Đông Timor  1,8533 USD
   Ecuador  0.5401 USD
   Ai Cập  0,1721 USD
   El Salvador  0,6176 USD
   Guinea Xích đạo  0,8743 USD
   Eritrea  0,6636 USD
   Estonia  0,2759 USD
   Ethiopia  0,6767 USD
   Quần đảo Falkland  2,3662 USD
   Quần đảo Faroe  0,5114 USD
   Quần đảo Fiji  1,2107 USD
   Phần Lan  0.1308 USD
   Pháp  0,0250 USD
   Guiana thuộc Pháp  0,4604 USD
   Polynesia thuộc Pháp  1,2361 USD
   Gabon  0,8139 USD
   Gambia  0,8931 USD
   Georgia  0,5506 USD
   Đức  0,0120 USD
   Gibraltar  0,3307 USD
   Hy Lạp  0,0374 USD
   Greenland  1,3490 USD
   Grenada  0,6332 USD
   Guadeloupe  0,4460 USD
   Guam  1,1068 USD
   Guatemala  0,5979 USD
   Guinea  0,8678 USD
   Guinea Bissau  1,2879 USD
   Guyana  0,6348 USD
   Haiti  0,6777 USD
   Honduras  0,6139 USD
   Hong Kong  0,0428 USD
   Hungary  0,0985 USD
   Iceland  0,1928 USD
   Ấn Độ 0,0200 USD
   Indonesia 0,0731 USD
   Iraq  0,8277 USD
   Ai-len  0,0300 USD
   Israel  0,2462 USD
   Ý  0,0200 USD
   Bờ Biển Ngà  0,7522 USD
   Jamaica  0,5279 USD
   Nhật Bản  0.0837 USD
   Jordan  0,5121 USD
   Kazakhstan  0,4663 USD
   Kenya  0,6308 USD
   Kiribati  2,3662 USD
   Kosovo 0,6000 USD
   Kuwait  0,5601 USD
   Kyrgyzstan  0,6279 USD
   Lào  0,4001 USD
   Latvia  0.2483 USD
   Lebanon  0.5238 USD
   Lesotho  0.8099 USD
   Liberia  0.7835 USD
   Libya  0.6357 USD
   Liechtenstein  0.4150 USD
   Litva  0.3428 USD
   Luxembourg  0.1528 USD
   Ma Cao  0.4983 USD
   Macedonia  0.5961 USD
   Madagascar  1.0310 USD
   Malawi  0,8767 USD
   Malaysia  0,0731 USD
   Maldives  2,0206 USD
   Mali  0,7550 USD
   Malta  0,1977 USD
   Quần đảo Marshall  1.2327 USD
   Mauritania  0,9400 USD
   Mauritius  0.6189 USD
   Quần đảo Mayotte  0.5193 USD
   Mexico  0.0442 USD
   Micronesia  1.7034 USD
   Moldova  1.0061 USD
   Monaco  0.5619 USD
   Mông Cổ  0.5608 USD
   Montenegro  0.5414 USD
   Montserrat  1.1179 USD
   Morocco  0.6934 USD
   Mozambique  0.6779 USD
   Myanmar  0.5866 USD
   Namibia  0.5821 USD
   Nauru  2,3662 USD
   Nepal  0.5245 USD
   Hà Lan  0.0422 USD
   Antille thuộc Hà Lan  0.4072 USD
   New Caledonia  1.1992 USD
   New Zealand  0.1984 USD
   Nicaragua  0.5843 USD
   Niger  0,8664 USD
   Nigeria 0,1533 USD
   Niue  3,0703 USD
   Đảo Norfolk  2.4802 USD
   Quần đảo Bắc Mariana  1.6010 USD
   Na Uy  0.0891 USD
   Oman  0.6809 USD
   Pakistan  0.4945 USD
   Palau  1.7271 USD
   Palestine  0.5301 USD
   Panama  0.5913 USD
   Papua New Guinea  1.4315 USD
   Paraguay  0.4540 USD
   Peru  0.4534 USD
   Philippines  0.1673 USD
   Ba Lan 0,0390 USD
   Bồ Đào Nha  0,0472 USD
   Principe và Sao Tome  2,3662 USD
   Puerto Rico  0.1884 USD
   Qatar  0.6221 USD
   Đảo Reunion  1,0456 USD
   Romania  0.0825 USD
   Nga  0,2104 USD
   Rwanda  0.8136 USD
   Samoa  1.0386 USD
   San Marino  0.5670 USD
   Ả Rập Xê Út  0.3838 USD
   Senegal  0.6134 USD
   Serbia  0.5707 USD
   Quần đảo Seychelles  0.9984 USD
   Sierra Leone  0.9052 USD
   Singapore  0,1251 USD
   Sint Maarten 0,2045 USD
   Slovakia  0.1350 USD
   Slovenia  0.3108 USD
   Quần đảo Solomon  2.0093 USD
   Somalia  1.3467 USD
   Nam Phi  0.1686 USD
   Hàn Quốc  0,1326 USD
   Nam Sudan  0,8237 USD
   Tây Ban Nha 0,0181 USD
   Sri Lanka  0.5367 USD
   St. Helena  2,9861 USD
   St. Kitts  0,5340 USD
   St. Lucia  0,5350 USD
   St. Maarten  0,4792 USD
   St. Pierre & Miquelon  1,1909 USD
   St. Vincent  0,5350 USD
   Sudan 0,8237 USD
   Suriname  0,6940 USD
   Swaziland  0,6216 USD
   Thụy Điển 0,0287 USD 
   Thụy Sĩ  0.1144 USD
   Đài Loan  0,2511 USD
   Tajikistan  0,6049 USD
   Tanzania  0,6879 USD
   Thái Lan  0.1050 USD
   Togo  0,8380 USD
   Tokelau  2.9861 USD
   Quần đảo Tonga  1,7726 USD
   Trinidad và Tobago  0,5057 USD
   Tunisia  0,8742 USD
   Thổ Nhĩ Kỳ  0,2276 USD
   Turkmenistan  0.5876 USD
   Turks và Caicos  0,6254 USD
   Tuvalu  2,3662 USD
   Uganda  0.8448 USD
   Ukraine  0.3923 USD
   Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất  0,2301 USD
   Vương quốc Anh  0,0110 USD
   Hoa Kỳ  0,0142 USD
   Uruguay  0.5005 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Mỹ  0,4330 USD
   Uzbekistan  0,5551 USD
   Vanuatu  1,9053 USD
   Venezuela 0,0708 USD
   Việt Nam  0.1050 USD
   Yemen  0,6113 USD
   Zambia  0,7611 USD
   Zimbabwe  0,6847 USD
  • Châu Âu (London)
  • Chi tiết về giá điện thoại

     Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)
   Quốc gia Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí
   Áo  0.10 USD  0,48 USD  0,0041 USD  0,0414 USD
   Bỉ  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0,0406 USD
   Brunei   0,7467 USD   0,4064 USD
   Bulgaria 0.21 USD 0.99 USD 0.1262 USD 0.1954 USD
   Canada 0,10 USD 0,48 USD 0,0033 USD 0.0443 USD
   Croatia 0.23 USD 0,48 USD 0.3135 USD 0.4037 USD
   Síp 0.28 USD 0,58 USD 0,0175 USD 0,1081 USD
   Cộng hòa Séc  0.10 USD  0,48 USD  0.0050 USD  0,0360 USD
   Đan Mạch  0,10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0,0261 USD
   Estonia 0.21 USD 1.60 USD 0.3292 USD 0,4491 USD
   Phần Lan  0.10 USD  0.23 USD  0,0040 USD  0,0659 USD
   Pháp  0.10 USD  0.16 USD  0.0040 USD  0.0237 USD
   Georgia 0,36 USD   0,0040 USD  
   Đức  0,10 USD  0.13 USD  0,0040 USD  0,0387 USD
   Hy Lạp  0.10 USD  0,48 USD  0.0061 USD  0.0686 USD
   Hungary 0,10 USD 0,48 USD 0.0044 USD 0.2125 USD
   Iceland 0,8693 USD  0,8000 USD 0,1536 USD 0,1104 USD
   Ai-len  0,10 USD  0.32 USD  0,0040 USD  0.0686 USD
   Ý  0,10 USD  0.32 USD  0,0040 USD 0,08 USD
   Latvia 0,27 USD 0.90 USD 0.1015 USD 0.4073 USD
   Litva 0.21 USD 0,48 USD 0,0957 USD 0,22 USD
   Luxembourg 0.21 USD 0,48 USD 0,0033 USD 0,1775 USD
   Malta 0.26 USD   0.0604 USD  
   Hà Lan  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.0544 USD
   Na Uy  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.0359 USD
   Ba Lan  0.10 USD  0,48 USD  0.0050 USD  0.0555 USD
   Bồ Đào Nha  0.10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0,0283 USD
   Romania 0,22 USD 0,48 USD 0.0066 USD 0.1603 USD
   Serbia 0,6400 USD  2,1867 USD 0,0218 USD 0,5664 USD
   Slovakia  0.10 USD  0,48 USD  0.0050 USD 0.1374 USD
   Slovenia 0.21 USD 0,48 USD 0.2004 USD 0.2643 USD
   Tây Ban Nha  0,10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.0582 USD
   Thụy Điển  0,10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.0399 USD
   Thụy Sĩ  0,10 USD  0,48 USD  0.0040 USD  0.1490 USD
   Vương quốc Anh  0.03 USD  0.03 USD  0.0040 USD  0.0300 USD
   Hoa Kỳ  0.06 USD  0,06 USD  0.0040 USD  0.0137 USD

   Cuộc gọi đi

   Quốc gia đích đến Cuộc gọi đi ra mỗi phút (USD)
   Afghanistan  0,6275 USD
   Albania  0,6016 USD
   Algeria  0.5812 USD
   Samoa thuộc Mỹ  1,7356 USD
   Andorra  0,2816 USD
   Angola  0,4885 USD
   Anguilla  0,6445 USD
   Châu Nam Cực  2,3662 USD
   Antigua và Barbuda  0,6333 USD
   Argentina  0,2802 USD
   Armenia  0,6214 USD
   Aruba  0,6358 USD
   Đảo Ascension  3,0703 USD
   Úc  0.0571 USD
   Áo  0,0393 USD
   Azerbaijan  0,7029 USD
   Bahamas  0,4768 USD
   Bahrain  0,5428 USD
   Bangladesh  0,4721 USD
   Barbados  0,6374 USD
   Belarus  0,5954 USD
   Bỉ  0,0277 USD
   Belize  0,6517 USD
   Benin  0,7204 USD
   Bermuda  0,5420 USD
   Bhutan  0,4907 USD
   Bolivia  0.6237 USD
   Bosnia và Herzegovina  0.5124 USD
   Botswana  0,6535 USD
   Brazil  0,1847 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Anh  0.4380 USD
   Brunei  0.4735 USD
   Bulgaria  0,2719 USD
   Burkina Faso  0,7380 USD
   Burundi  0,9264 USD
   Campuchia  0,4927 USD
   Cameroon  0,7039 USD
   Canada  0,0168 USD
   Quần đảo Cape Verde  1,0128 USD
   Quần đảo Cayman  0,6060 USD
   Cộng hòa Trung Phi  0,9176 USD
   Chad  0.9721 USD
   Chile  0,4612 USD
   Colombia  0,2526 USD
   Comoros  0,8661 USD
   Congo 0,6719 USD
   Quần đảo Cook  2,3662 USD
   Costa Rica  0,4463 USD
   Croatia  0,2205 USD
   Curacao 0,1405 USD
   Síp 0,0393 USD
   Cộng hòa Séc  0.1189 USD
   Cộng hòa Dân chủ Congo  0,9807 USD
   Đan Mạch  0.0494 USD
   Djibouti  0,8619 USD
   Dominica  0,6316 USD
   Cộng hòa Dominica  0,4621 USD
   Đông Timor  1,8533 USD
   Ecuador  0.5401 USD
   Ai Cập  0,1721 USD
   El Salvador  0,6176 USD
   Guinea Xích đạo  0,8743 USD
   Eritrea  0,6636 USD
   Estonia  0,2759 USD
   Ethiopia  0,6767 USD
   Quần đảo Falkland  2,3662 USD
   Quần đảo Faroe  0,5114 USD
   Quần đảo Fiji  1,2107 USD
   Phần Lan  0.1308 USD
   Pháp  0,0250 USD
   Guiana thuộc Pháp  0,4604 USD
   Polynesia thuộc Pháp  1,2361 USD
   Gabon  0,8139 USD
   Gambia  0,8931 USD
   Georgia  0,5506 USD
   Đức  0,0120 USD
   Gibraltar  0,3307 USD
   Hy Lạp  0,0374 USD
   Greenland  1,3490 USD
   Grenada  0,6332 USD
   Guadeloupe  0,4460 USD
   Guam  1,1068 USD
   Guatemala  0,5979 USD
   Guinea  0,8678 USD
   Guinea Bissau  1,2879 USD
   Guyana  0,6348 USD
   Haiti  0,6777 USD
   Honduras  0,6139 USD
   Hong Kong  0,0428 USD
   Hungary  0,0985 USD
   Iceland  0,1928 USD
   Ấn Độ 0,0200 USD
   Indonesia 0,0731 USD
   Iraq  0,8277 USD
   Ai-len  0,0300 USD
   Israel  0,2462 USD
   Ý  0,0200 USD
   Bờ Biển Ngà  0,7522 USD
   Jamaica  0,5279 USD
   Nhật Bản  0.0837 USD
   Jordan  0,5121 USD
   Kazakhstan  0,4663 USD
   Kenya  0,6308 USD
   Kiribati  2,3662 USD
   Kosovo 0,6000 USD
   Kuwait  0,5601 USD
   Kyrgyzstan  0,6279 USD
   Lào  0,4001 USD
   Latvia  0.2483 USD
   Lebanon  0.5238 USD
   Lesotho  0.8099 USD
   Liberia  0.7835 USD
   Libya  0.6357 USD
   Liechtenstein  0.4150 USD
   Litva  0.3428 USD
   Luxembourg  0.1528 USD
   Ma Cao  0.4983 USD
   Macedonia  0.5961 USD
   Madagascar  1.0310 USD
   Malawi  0,8767 USD
   Malaysia  0,0731 USD
   Maldives  2,0206 USD
   Mali  0,7550 USD
   Malta  0,1977 USD
   Quần đảo Marshall  1.2327 USD
   Mauritania  0,9400 USD
   Mauritius  0.6189 USD
   Quần đảo Mayotte  0.5193 USD
   Mexico  0.0442 USD
   Micronesia  1.7034 USD
   Moldova  1.0061 USD
   Monaco  0.5619 USD
   Mông Cổ  0.5608 USD
   Montenegro  0.5414 USD
   Montserrat  1.1179 USD
   Morocco  0.6934 USD
   Mozambique  0.6779 USD
   Myanmar  0.5866 USD
   Namibia  0.5821 USD
   Nauru  2,3662 USD
   Nepal  0.5245 USD
   Hà Lan  0.0422 USD
   Antille thuộc Hà Lan  0.4072 USD
   New Caledonia  1.1992 USD
   New Zealand  0.1984 USD
   Nicaragua  0.5843 USD
   Niger  0,8664 USD
   Nigeria 0,1533 USD
   Niue  3,0703 USD
   Đảo Norfolk  2.4802 USD
   Quần đảo Bắc Mariana  1.6010 USD
   Na Uy  0.0891 USD
   Oman  0.6809 USD
   Pakistan  0.4945 USD
   Palau  1.7271 USD
   Palestine  0.5301 USD
   Panama  0.5913 USD
   Papua New Guinea  1.4315 USD
   Paraguay  0.4540 USD
   Peru  0.4534 USD
   Philippines  0.1673 USD
   Ba Lan  0,0390 USD
   Bồ Đào Nha  0,0472 USD
   Principe và Sao Tome  2,3662 USD
   Puerto Rico  0.1884 USD
   Qatar  0.6221 USD
   Đảo Reunion  1,0456 USD
   Romania  0.0825 USD
   Nga  0,2104 USD
   Rwanda  0.8136 USD
   Samoa  1.0386 USD
   San Marino  0.5670 USD
   Ả Rập Xê Út  0.3838 USD
   Senegal  0.6134 USD
   Serbia  0.5707 USD
   Quần đảo Seychelles  0.9984 USD
   Sierra Leone  0.9052 USD
   Singapore  0,1251 USD
   Sint Maarten 0,2045 USD
   Slovakia  0.1350 USD
   Slovenia  0.3108 USD
   Quần đảo Solomon  2.0093 USD
   Somalia  1.3467 USD
   Nam Phi  0.1686 USD
   Hàn Quốc  0,1326 USD
   Nam Sudan  0,8237 USD
   Tây Ban Nha 0,0181 USD
   Sri Lanka  0.5367 USD
   St. Helena  2,9861 USD
   St. Kitts  0,5340 USD
   St. Lucia  0,5350 USD
   St. Maarten  0,4792 USD
   St. Pierre & Miquelon  1,1909 USD
   St. Vincent  0,5350 USD
   Sudan 0,8237 USD
   Suriname  0,6940 USD
   Swaziland  0,6216 USD
   Thụy Điển 0,0287 USD 
   Thụy Sĩ  0.1144 USD
   Đài Loan  0,2511 USD
   Tajikistan  0,6049 USD
   Tanzania  0,6879 USD
   Thái Lan  0.1050 USD
   Togo  0,8380 USD
   Tokelau  2.9861 USD
   Quần đảo Tonga  1,7726 USD
   Trinidad và Tobago  0,5057 USD
   Tunisia  0,8742 USD
   Thổ Nhĩ Kỳ  0,2276 USD
   Turkmenistan  0.5876 USD
   Turks và Caicos  0,6254 USD
   Tuvalu  2,3662 USD
   Uganda  0.8448 USD
   Ukraine  0.3923 USD
   Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất  0,2301 USD
   Vương quốc Anh  0,0110 USD
   Hoa Kỳ  0,0142 USD
   Uruguay  0.5005 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Mỹ  0,4330 USD
   Uzbekistan  0,5551 USD
   Vanuatu  1,9053 USD
   Venezuela 0,0708 USD
   Việt Nam  0.1050 USD
   Yemen  0,6113 USD
   Zambia  0,7611 USD
   Zimbabwe  0,6847 USD
  • AWS GovCloud (Miền Tây Hoa Kỳ)
  • Chi tiết về giá điện thoại

     Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)
   Quốc gia Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí Quay số vào trực tiếp (DID) Miễn phí
   Hoa Kỳ
   0,03 USD
   0,06 USD 0,0022 USD 0,0120 USD
   Canada 0.06 USD 0.42 USD 0,0030 USD 0,0200 USD

   * Số điện thoại miễn phí được yêu cầu ở số lượng 1000+ hóa đơn với giá 0,039 USD mỗi số mỗi ngày.

   Cuộc gọi đi

   Quốc gia đích đến Cuộc gọi ra mỗi phút (USD)
   Hoa Kỳ 0,0048 USD
   Afghanistan 0.3324 USD
   Albania 0.5894 USD
   Algeria 0.5892 USD
   Samoa thuộc Mỹ 0.0597 USD
   Andorra 0.2074 USD
   Angola 0.2388 USD
   Anguilla 0.4558 USD
   Châu Nam Cực 2.7830 USD
   Antigua và Barbuda 0.4464 USD
   Argentina 0,1866 USD
   Armenia 0.3276 USD
   Aruba 0.3068 USD
   Đảo Ascension 4.0969 USD
   Úc 0.0699 USD
   Áo 0,2436 USD
   Azerbaijan 0,5168 USD
   Bahamas 0.2338 USD
   Bahrain 0,1688 USD
   Bangladesh 0,0429 USD
   Barbados 0.4548 USD
   Belarus 0.7027 USD
   Bỉ 0.1796 USD
   Belize 0.3436 USD
   Benin 0,5471 USD
   Bermuda 0,1639 USD
   Bhutan 0.1266 USD
   Bolivia 0.2486 USD
   Bosnia và Herzegovina 0.5351 USD
   Botswana 0,3053 USD
   Brazil 0,0389 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Anh 0.4295 USD
   Brunei 0,0502 USD
   Bulgaria 0.3660 USD
   Burkina Faso 0,5220 USD
   Burundi 0.7777 USD
   Campuchia 0,0910 USD
   Cameroon 0,4964 USD
   Canada 0,0048 USD
   Quần đảo Cape Verde 0.4557 USD
   Quần đảo Cayman 0,3287 USD
   Cộng hòa Trung Phi 0,9347 USD
   Chad 0.9193 USD
   Chile 0,0664 USD
   Đảo Christmas 0.1833 USD
   Quần đảo Cocos 0.1833 USD
   Colombia 0.0940 USD
   Comoros 0.6124 USD
   Congo 0,7953 USD
   Quần đảo Cook 1,0935 USD
   Costa Rica 0,0738 USD
   Croatia 0,5393 USD
   Curacao 0,1173 USD
   Síp 0.0542 USD
   Cộng hòa Séc 0.0880 USD
   Cộng hòa Dân chủ Congo 0.5817 USD
   Đan Mạch 0.0505 USD
   Diego Garcia 2.0460 USD
   Djibouti 0.5034 USD
   Dominica 0.4162 USD
   Cộng hòa Dominica 0.1181 USD
   Đông Timor 1.3788 USD
   Ecuador 0.2795 USD
   Ai Cập 0.1655 USD
   El Salvador 0,2414 USD
   Guinea Xích đạo 0.6753 USD
   Eritrea 0,3719 USD
   Estonia 0,4762 USD
   Ethiopia 0,3625 USD
   Quần đảo Falkland 3,2524 USD
   Quần đảo Faroe 0.2377 USD
   Quần đảo Fiji 0,3413 USD
   Phần Lan 0.0755 USD
   Pháp 0.1436 USD
   Guiana thuộc Pháp 0.3507 USD
   Polynesia thuộc Pháp 0.4214 USD
   Gabon 0,7151 USD
   Gambia 0,9148 USD
   Georgia 0,3539 USD
   Đức 0,1889 USD
   Ghana 0,3857 USD
   Gibraltar 0,2337 USD
   Hy Lạp 0,1105 USD
   Greenland 0,7857 USD
   Grenada 0,4355 USD
   Guadeloupe 0.1279 USD
   Guam 0.0556 USD
   Guatemala 0,1918 USD
   Guinea 0,7535 USD
   Guinea Bissau 0,6945 USD
   Guyana 0.3228 USD
   Haiti 0,5328 USD
   Honduras 0.2868 USD
   Hong Kong 0,0302 USD
   Hungary 0,0919 USD
   Iceland 0,0512 USD
   Ấn Độ 0,0200 USD
   Indonesia 0.1588 USD
   Iraq 0,3045 USD
   Ireland 0.1279 USD
   Đảo Man 0,0140 USD
   Israel 0.1028 USD
   Ý 0,2695 USD
   Bờ Biển Ngà 0.6384 USD
   Jamaica 0.3384 USD
   Nhật Bản 0.1204 USD
   Jordan 0.2117 USD
   Kazakhstan 0.2203 USD
   Kenya 0,2245 USD
   Kiribati 4.9648 USD
   Kosovo 0,6000 USD
   Kuwait 0,1074 USD
   Kyrgyzstan 0.3093 USD
   Lào 0,0983 USD
   Latvia 0.6229 USD
   Lebanon 0.2432 USD
   Lesotho 0.3849 USD
   Liberia 0,6856 USD
   Libya 0,4407 USD
   Liechtenstein 0.4657 USD
   Litva 0.6269 USD
   Luxembourg 0,1289 USD
   Ma Cao 0.1136 USD
   Macedonia 0,5550 USD
   Madagascar 1,0065 USD
   Malawi 0,5079 USD
   Malaysia 0,0589 USD
   Maldives 1,4856 USD
   Mali 0.5388 USD
   Malta 0.0954 USD
   Quần đảo Marshall 0.3874 USD
   Martinique 0.2184 USD
   Mauritania 0,7479 USD
   Mauritius 0,1664 USD
   Quần đảo Mayotte 0,6201 USD
   Mexico 0,0326 USD
   Micronesia 0.5927 USD
   Moldova 0,4343 USD
   Monaco 0.5507 USD
   Mông Cổ 0.0843 USD
   Montenegro 0.5333 USD
   Montserrat 0.3988 USD
   Morocco 0,6060 USD
   Mozambique 0.3331 USD
   Myanmar 0,3881 USD
   Namibia 0,1571 USD
   Nauru 4,8677 USD
   Nepal 0,1859 USD
   Hà Lan 0,0732 USD
   Antille thuộc Hà Lan 0,1596 USD
   New Caledonia 3.0466 USD
   New Zealand 0,1137 USD
   Nicaragua 0.3217 USD
   Niger 0.5398 USD
   Nigeria 0.1246 USD
   Niue 5.2211 USD
   Đảo Norfolk 2.8889 USD
   Quần đảo Bắc Mariana 0,0746 USD
   Na Uy 0,0907 USD
   Oman 0,4228 USD
   Pakistan 0,1264 USD
   Palau 0.4259 USD
   Palestine 0,2649 USD
   Panama 0.1598 USD
   Papua New Guinea 1.1980 USD
   Paraguay 0,1274 USD
   Peru 0,0150 USD
   Philippines 0,1934 USD
   Ba Lan 0.2012 USD
   Bồ Đào Nha 0,2465 USD
   Principe và Sao Tome 2.2306 USD
   Puerto Rico 0,0200 USD
   Qatar 0,2494 USD
   Đảo Reunion 0.2248 USD
   Romania 0,0845 USD
   Nga 0.4372 USD
   Rwanda 0,4576 USD
   Samoa 4.5541 USD
   San Marino 0.8589 USD
   Ả Rập Xê Út 0.1803 USD
   Senegal 0,7566 USD
   Serbia 0.5331 USD
   Quần đảo Seychelles 1,0268 USD
   Sierra Leone 0.7090 USD
   Singapore 0,0470 USD
   Sint Maarten 0,1813 USD
   Slovakia 0.1349 USD
   Slovenia 0,4342 USD
   Quần đảo Solomon 1.4850 USD
   Somalia 0,8538 USD
   Nam Phi 0.0993 USD
   Hàn Quốc 0,0251 USD
   Nam Sudan 0,5276 USD
   Tây Ban Nha 0,1813 USD
   Sri Lanka 0.2142 USD
   St. Helena 2.9084 USD
   St. Kitts 0,4202 USD
   St. Lucia 0,5015 USD
   St. Maarten 0,1789 USD
   St. Pierre & Miquelon 0,5081 USD
   St. Vincent 0,4289 USD
   Sudan 0,5276 USD
   Suriname 1,9460 USD
   Swaziland 0,2265 USD
   Thụy Điển 0,0287 USD
   Thụy Sĩ 0.1144 USD
   Đài Loan 0.1201 USD
   Tajikistan 0.3401 USD
   Tanzania 0.5206 USD
   Thái Lan 0.0699 USD
   Togo 3,2199 USD
   Tokelau 3.7356 USD
   Quần đảo Tonga   3.3423 USD
   Trinidad và Tobago 0,3154 USD
   Tunisia 1,2826 USD
   Thổ Nhĩ Kỳ 0,2241 USD
   Turkmenistan 0.1907 USD
   Turks và Caicos 0.4538 USD
   Tuvalu 4.7977 USD
   Uganda 0.4873 USD
   Ukraine 0.3488 USD
   Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 0.2487 USD
   Vương quốc Anh 0.0301 USD
   Uruguay 0.2220 USD
   Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 0,2651 USD
   Uzbekistan 0,0858 USD
   Vanuatu 3,7645 USD
   Thành quốc Vatican 0.0246 USD
   Venezuela 0.3105 USD
   Việt Nam 0,1081 USD
   Wallis và Futuna 1,3930 USD
   Yemen 0.2659 USD
   Zambia 0,5412 USD
   Zimbabwe 0,5870 USD
 • Trò chuyện
 • Giá cả Giá trên mỗi tin nhắn
  Mức sử dụng dịch vụ trò chuyện – mỗi tin nhắn 0,004 USD

  Ví dụ về giá cả
  Một khách hàng cuối gửi tin nhắn để bắt đầu trò chuyện thông qua trang web của bạn. Cuộc trò chuyện diễn ra trong nhiều giờ với hai nhân viên khác nhau, kể từ khi khách hàng cuối ngừng phản hồi và một lúc sau lại tiếp tục trò chuyện thì nhân viên đầu tiên không còn trực tuyến nữa. Trong quá trình trò chuyện, khách hàng gửi chín tin nhắn còn các nhân viên gửi 15 tin nhắn. Cuộc trò chuyện này bị tính phí như sau:

  1. Có tính phí Amazon Connect Chat dựa trên tổng số tin nhắn được gửi trong suốt cuộc trò chuyện (bao gồm cả tin nhắn ban đầu khi bắt đầu trò chuyện). Với 0,004 USD cho mỗi tin nhắn * (9 tin nhắn của khách hàng + 15 tin nhắn đại lý) = 0,096 USD

  Như vậy, tổng phí của cuộc gọi này là 0,096 USD (cộng thêm thuế, phí và phụ phí hiện hành).

 • Tác vụ
 • Giá cả Giá mỗi tác vụ
  Mức sử dụng tác vụ – mỗi tác vụ 0,04 USD

  Đối với Tác vụ Amazon Connect, một nhân viên thông qua trình kết nối tích hợp sẵn với các ứng dụng bên ngoài (ví dụ: Salesforce) hoặc bởi Connect Flows sẽ tính phí 0,04 USD cho mỗi tác vụ do API tạo ra. Những lần truyền tác vụ do nhân viên khởi xướng cũng bị tính phí 0,04 USD mỗi tác vụ. Lưu ý: Chúng tôi có thể giới hạn mức sử dụng Lưu lượng cho mỗi tác vụ dựa trên chính sách sử dụng chấp nhận được, điều khoản dịch vụ và tài liệu của chúng tôi.

  Ví dụ về giá
  Giả sử bạn đã tạo 10.000 tác vụ trong một tháng trong trung tâm liên hệ của mình và bạn đang sử dụng dịch vụ đến năm thứ hai.

  Tính tổng phí:
  Tổng số đơn vị hàng tháng = 10.000 tác vụ được tạo
  Tổng chi phí hàng tháng = 10.000 * 0,04 USD/tác vụ = 400 USD

 • Tối ưu hóa
 • Giá cả Giá mỗi giờ làm việc
  Mỗi giờ làm việc 0,20 USD

  Với tính năng dự báo, lập kế hoạch nguồn lực và lên lịch của Amazon Connect, bạn phải trả phí 0,20 USD cho mỗi giờ mà một nhân viên được lên lịch làm việc hoặc mỗi giờ làm việc dự kiến (số lượng liên hệ x thời gian xử lý trung bình = số giờ làm việc dự kiến), tùy theo con số nào lớn hơn. Chúng tôi cung cấp bản dùng thử miễn phí 90 ngày sau khi kích hoạt các tính năng lần đầu. Sau 90 ngày dùng thử miễn phí, bạn có thể tiếp tục tạo dự báo, lập kế hoạch nguồn lực và lên lịch và bạn sẽ chỉ phải trả phí khi xuất bạn hoặc tải xuống các bản dự báo hoặc lịch trình. 

  Xin lưu ý rằng số giờ làm việc dự kiến sẽ luôn ít hơn số giờ làm việc lên lịch vì số giờ làm việc lên lịch bao gồm cả thời gian không làm việc (ví dụ: nghỉ giải lao), cộng với việc các nhân viên hỗ trợ không phải lúc nào cũng xử lý liên lạc toàn bộ thời gian.

  Ví dụ về giá cả
  Giả sử bạn đã xử lý 180.000 liên lạc trong một tháng với thời gian xử lý trung bình (AHT) là 3 phút. Bạn có 100 nhân viên toàn thời gian được lên lịch làm việc 8 giờ một ngày, 22 ngày một tháng.

  Tính tổng phí:

  (a) Nếu bạn tạo dự báo và lên lịch làm việc của nhân viên trong Amazon Connect

  Tổng số đơn vị hàng tháng = 8 giờ làm việc theo lịch của nhân viên * 22 ngày * 100 nhân viên = 17.600 giờ
  Tổng chi phí hàng tháng = 17.600 giờ * 0,20 USD = 3.520 USD

  (b) Nếu bạn tải xuống hoặc xuất bản dự báo đã tạo nhưng không lên lịch làm việc cho nhân viên trong Amazon Connect

  Tổng số đơn vị hàng tháng = 180.000 liên lạc * 3 phút AHT = 9.000 giờ
  Tổng chi phí hàng tháng = 9.000 giờ * 0,20 USD = 1.800 USD

 • Hồ sơ khách hàng
 • Giá cả Giá mỗi hồ sơ được lưu trữ mỗi tháng
  Các hồ sơ sử dụng dữ liệu bên thứ ba hoặc định danh khách hàng 0,0025 USD
  Các hồ sơ không có định danh khách hàng chỉ sử dụng dữ liệu Amazon Connect* Miễn phí
  Phí cộng dồn bổ sung cho các hồ sơ lưu trữ hơn 100 đối tượng 0,0025 USD

  *Các hồ sơ chỉ chứa dữ liệu được tạo ra khi sử dụng Amazon Connect sẽ không bị tính phí.

  Hồ sơ khách hàng có giá 0,0025 USD mỗi hồ sơ được lưu trữ mỗi tháng, được phân bổ theo ngày và đã bao gồm chi phí lưu trữ. Không tính phí đối với các hồ sơ chỉ lưu trữ dữ liệu được khởi tạo từ việc sử dụng Amazon Connect, ví dụ như hồ sơ liên lạc hoặc trường hồ sơ tiêu chuẩn, ngoại trừ thuộc tính tùy chỉnh. Các hồ sơ lưu trữ thuộc tính tùy chỉnh, dữ liệu từ các ứng dụng bên ngoài hoặc việc sử dụng Định danh khách hàng có giá 0,0025 USD cho mỗi hồ sơ được lưu trữ mỗi tháng. Các hồ sơ chứa hơn 100 đối tượng, đây là một nhóm dữ liệu (ví dụ: lịch sử mua, lịch sử liên lạc) liên quan đến một khách hàng, sẽ bị tính phí cho một đơn vị hồ sơ bổ sung cùng mức giá 0,0025 USD mỗi tháng. 

  Hồ sơ được tạo khi một nhân viên trả lời cuộc gọi hoặc cuộc trò chuyện của khách hàng, khi nhân viên tạo hồ sơ mới theo cách thủ công từ các trình kết nối được tích hợp sẵn, ví dụ: quản lý quan hệ khách hàng (CRM) hoặc từ các ứng dụng tự phát triển bằng bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) và giao diện lập trình ứng dụng (API). Các hồ sơ được khớp với dữ liệu của Amazon Connect dựa vào tên, địa chỉ, số điện thoại và email duy nhất. Các hồ sơ không khớp được bằng thông tin nhận dạng duy nhất sẽ được coi là một đơn vị.

  Ví dụ số một về định giá
  Giả sử bạn có hai phiên bản Amazon Connect với miền Customer Profiles khác nhau. Trong một phiên bản Amazon Connect, bạn đã tạo 10.000 hồ sơ trong Customer Profiles của Amazon Connect và nhập dữ liệu từ CRM của bạn và hệ thống đặt hàng. Trong phiên bản còn lại, bạn đã tạo 10.000 hồ sơ trong Customer Profiles của Amazon Connect và chỉ lưu trữ dữ liệu lịch sử liên lạc từ Amazon Connect.

  Tính tổng phí:
  Tổng số đơn vị hồ sơ hàng tháng = 20.000
  Tổng chi phí = 10.000 *0,0025 USD + 10.000 * 0 USD = 25 USD cho tháng

  Ví dụ số hai về định giá
  Giử sử bạn đã tạo 100.000 hồ sơ trong Amazon Connect Customer Profiles vào đầu tháng rồi sau đó tạo thêm 20.000 hồ sơ khác vào ngày 21 của tháng đó. Trong trường hợp này, 100.000 hồ sơ bị tính phí trong 31 ngày và 20.000 hồ sơ chỉ bị tính phí trong 11 ngày.

  Tính tổng phí:
  Tổng số đơn vị hồ sơ hàng tháng = 120.000
  Tổng chi phí = [100.000 * (0,0025 USD/31) 31 ngày + 20.000 * (0,0025 USD/31) 11 ngày ]= 268 USD cho tháng

 • Contact Lens
 • Đối với cuộc gọi thoại:
  Giá cả theo khối lượng hằng tháng Giá mỗi phút
  5 triệu phút đầu tiên (Bậc 1) 0,015 USD
  Trên 5 triệu phút (Bậc 2) 0,0125 USD

  Đối với tin nhắn trò chuyện:

  Giá cả Giá trên mỗi tin nhắn
  Mỗi tin nhắn                                   0,0015 USD

  Ví dụ 1 về giá
  Giả sử bạn đã phân tích cuộc gọi khách hàng trong trung tâm liên lạc của mình bằng Contact Lens cho Amazon Connect. Bạn đã phân tích 7 triệu phút và bạn đang sử dụng dịch vụ ở năm thứ hai.

  Tính tổng phí:
  Tổng số phút gọi hàng tháng được phân tích = 7 triệu
  Tổng chi phí = [Số lượng cuộc gọi ở Bậc 1] * 0,015 USD + [Số lượng cuộc gọi ở Bậc 2] * 0,0125 USD
  Tổng chi phí = [5 triệu phút * 0,015 USD] + [(7 triệu – 5 triệu) phút * 0,0125 USD] = [75.000 USD] + [25.000 USD] = 100.000 USD

  Ví dụ số hai về định giá
  Giả sử bạn đã phân tích trò chuyện với khách hàng trong trung tâm liên lạc của mình bằng Contact Lens. Bạn đã phân tích 1 triệu tin nhắn trò chuyện và bạn đang sử dụng dịch vụ năm thứ hai.

  Tính tổng phí:
  Tổng số tin nhắn trò chuyện hằng tháng được phân tích = 1 triệu
  Tổng chi phí = [số tin nhắn trò chuyện được phân tích] * [giá mỗi tin nhắn] 
  Tổng chi phí = [1 triệu tin nhắn] * 0,0015 USD = 1.500 USD

 • Voice ID
 • Giá cả Giá mỗi giao dịch
  Mức sử dụng Voice ID – mỗi giao dịch 0,025 USD

  Với Amazon Connect Voice ID, bạn phải trả phí dựa trên số lượng giao dịch hằng tháng. Mỗi lần sử dụng Voice ID để đăng ký một khách hàng, xác minh danh tính của người gọi hoặc kiểm tra cuộc gọi để phát hiện lừa đảo được coi là một giao dịch riêng biệt. ID dịch vụ thoại không tính phí ghi lại việc tham gia, từ chối tham gia của khách hàng, việc xóa dữ liệu giọng nói trước đây và kiểm tra trạng thái xác minh trong khi gọi. Tuy nhiên, nếu bạn quyết định xác thực lại khách hàng trong cuộc gọi, điều này sẽ tạo ra một giao dịch bổ sung. Việc đăng ký hàng loạt/theo cụm sử dụng bản ghi âm được lưu trữ cho mỗi người gọi hoặc thêm một kẻ lừa đảo và danh sách theo dõi kẻ lừa đảo đã biết cũng được coi là một giao dịch riêng. Mỗi giao dịch đều có giá 0,025 USD bất kể loại giao dịch.

  Ví dụ số một về định giá
  Giả sử bạn đã đăng ký hàng loạt 10.000 người gọi vào Amazon Connect Voice ID vào đầu tháng từ ngày 1 tháng 12 đến hết tháng 12 năm 2021, bạn thực hiện 500 giao dịch xác thực mỗi ngày.

  Tính tổng phí:
  Tổng giao dịch: 10.000 + 500 * 31 = 25.500
  Tổng chi phí = 25.500 *0,025 USD = 637,5 USD cho tháng

  Ví dụ số hai về định giá
  Giả sử bạn chưa đăng ký bất kỳ người gọi nào vào Amazon Connect Voice ID qua hình thức đăng ký hàng loạt. Trong suốt tháng 12 năm 2021, bạn có 500 cuộc gọi mỗi ngày trong đó bạn đăng ký người gọi hoặc xác thực danh tính của người gọi nếu họ đã đăng ký cuộc gọi trước đó vào tháng đó. Ngoài ra, bạn cũng kiểm tra lừa đảo với mỗi cuộc gọi.

  Tính tổng phí:
  Tổng giao dịch = 500 * 31 (kiểm tra lừa đảo) + 500 * 31 (đăng ký/xác thực) = 31.000
  Tổng chi phí = 31.000 *0,025 USD = 775 USD cho tháng

 • Wisdom
 • Giá cả Giá mỗi liên lạc
  Mức sử dụng Wisdom – mỗi liên lạc 0,04 USD

  Với Amazon Connect Wisdom, bạn bị tính phí 0,04 USD cho mỗi liên lạc (ví dụ: cuộc gọi) sử dụng Wisdom. Một liên lạc được kích hoạt Wisdom bất cứ khi nào khối lưu lượng Wisdom được thực thi trong quy trình liên lạc.

  Ví dụ định giá
  Giả sử bạn có 10.000 liên lạc được kích hoạt Wisdom trong một tháng.

  Tính tổng phí:
  Tổng đơn vị hàng tháng = 10.000 liên lạc với Wisdom
  Tổng chi phí hàng tháng = 10.000 liên lạc * 0,04 USD = 400 USD

 • Trường hợp
 • Giá cả Giá mỗi trường hợp đã tạo
  Mức sử dụng trường hợp – mỗi liên lạc đã tạo 0,12 USD

  Với tính năng Trường hợp của Amazon Connect, bạn sẽ mất 0,12 USD phí cho mỗi trường hợp được tạo trong ứng dụng nhân viên hoặc qua API, hoặc bất cứ khi nào thao tác Tạo trường hợp trong luồng được thực hiện thành công. Nếu sử dụng Tác vụ Hồ sơ khách hàng Amazon Connect và Amazon Connect với Trường hợp, những tính năng này sẽ được tính phí riêng biệt. Các hồ sơ chỉ chứa dữ liệu được tạo ra khi sử dụng Amazon Connect sẽ không bị tính phí. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục định giá của Hồ sơ khách hàng và Tác vụ.

  Ví dụ về giá cả
  Giả sử bạn tạo 10.000 trường hợp trong một tháng.

  Tính tổng phí:
  Tổng đơn vị hàng tháng = 10.000 trường hợp
  Tổng chi phí hàng tháng = 10.000 trường hợp * 0,12 USD = 1.200 USD

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Tìm hiểu cách bắt đầu

Truy cập trang tài nguyên Amazon Connect.

Tìm hiểu thêm 
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Bắt đầu xây dựng trong bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng bằng cách sử dụng Amazon Connect trên Bảng điều khiển Amazon Connect.

Đăng nhập