Amazon Connect là trung tâm liên lạc đám mây trả phí theo mức sử dụng. Không có phí hàng tháng tối thiểu bắt buộc, các cam kết dài hạn, phí giấy phép trả trước và giá dịch vụ không dựa trên công suất tối đa, số nhân viên hoặc hoạt động bảo trì, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. 

Bậc miễn phí của AWS

Trong khuôn khổ Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí Amazon Connect.

 • Trong khuôn khổ Bậc miễn phí của AWS, bạn có thể bắt đầu sử dụng miễn phí Amazon Connect.

  Trong 12 tháng đầu tiên kể từ khi triển khai trung tâm liên hệ trên đám mây Amazon Connect ở bất kỳ khu vực nào, bạn nhận được:

  • 90 phút sử dụng dịch vụ Amazon Connect mỗi tháng
  • Một số quay số nội bộ trực tiếp (DID) từ quốc gia có khu vực AWS
  • 30 phút nhận cuộc gọi DID đến mỗi tháng
  • 30 phút gọi đi mỗi tháng đến các số ở quốc gia có khu vực AWS

   

  Đối với các khu vực ở Hoa Kỳ, bạn còn nhận được:

  • Một số điện thoại miễn phí của Hoa Kỳ
  • 30 phút gọi đến miễn phí mỗi tháng từ Hoa Kỳ

   

  Ví dụ: nếu bạn tạo phiên bản ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Sydney), bạn sẽ được nhận một số DID từ Úc, 30 phút gọi DID đến số đó và bạn có thể sử dụng Amazon Connect để thực hiện 30 phút gọi đi các số ở Úc.

   

  Các tính năng khác của Amazon Connect cũng nằm trong Bậc miễn phí trong suốt năm đầu tiên bạn sử dụng, bao gồm:

  • 500 tin nhắn mỗi tháng với Amazon Connect Chat
  • 100 tác vụ mỗi tháng với Amazon Connect Tasks
  • 1.000 hồ sơ mỗi tháng với Hồ sơ khách hàng Amazon Connect
  • 90 phút mỗi tháng cho cuộc gọi thoại với Contact Lens của Amazon Connect
  • 500 tin nhắn mỗi tháng áp dụng cho tin nhắn trò chuyện với Contact Lens của Amazon Connect
  • 180 giao dịch mỗi tháng với Amazon Connect Voice ID, chia đều giữa hoạt động đăng ký, xác thực và phát hiện gian lận
  • 90 ngày sử dụng miễn phí tính năng Dự báo, lập kế hoạch nguồn lực và lên lịch của Amazon Connect khi kích hoạt tính năng lần đầu
 • Trải nghiệm đa kênh
  • Thoại và video
  • Định giá Giá mỗi phút
   Mức sử dụng cuộc gọi thoại đến – mỗi phút 0,018 USD
   Mức sử dụng cuộc gọi thoại đi – mỗi phút 0,018 USD
   Mức sử dụng cuộc gọi thoại của chiến dịch tiếp cận khách hàng – mỗi phút 0,025 USD
   Mức dụng âm thanh cuộc gọi trong ứng dụng và trên web – mỗi phút 0,01 USD
   Kết nối video – mỗi phút 0,015 USD

   Đối với Amazon Connect Voice, có hai khoản phí liên quan đến mức sử dụng, phí dịch vụ thoại và phí cho dịch vụ liên lạc (tức là điện thoại hoặc cuộc gọi web).

   Khi sử dụng dịch vụ thoại, bạn bị tính phí theo giây (tối thiểu 10 giây). Phí sử dụng dịch vụ Amazon Connect Voice cho các cuộc gọi đến cũng như các cuộc gọi đi thủ công được quay số từ bảng điều khiển liên lạc (CCP), được xác định theo giây mà khách hàng cuối của bạn kết nối với dịch vụ. Đối với việc sử dụng cuộc gọi thoại đi bắt đầu bằng cách gọi API startOutboundVoiceContact hoặc sử dụng Chiến dịch tiếp cận chủ động Amazon Connect, bạn sẽ được tính phí theo giây (tối thiểu 10 giây) kể từ khi Amazon Connect bắt đầu thực hiện liên lạc.

   Điện thoại Amazon Connect cung cấp mức giá cho cuộc gọi đến và đi. Mức giá cuộc gọi đến bao gồm các cuộc gọi từ các nguồn điện thoại cố định và di động. Mức giá cuộc gọi đi bao gồm cuộc gọi gộp trong nước và quốc tế đến điện thoại cố định, di động và các đích đến có chi phí cao hơn2. Các cuộc gọi đến được tính phí theo giây (tối thiểu 60 giây). Ngoài ra còn có sẵn hơn 200 đích gọi đi với mức phí theo giây (tối thiểu 60 giây) cho mỗi lần tương tác. Để kiểm tra mức định giá cụ thể của từng quốc gia, hãy tham khảo bảng bên dưới. Thuế, phụ phí và phí có thể được áp dụng.

   1. UIFN có yêu cầu tối thiểu để được kích hoạt ở năm quốc gia
   2. Các đích đến có chi phí cao tuân theo chính sách được phép sử dụng

   Hệ thống điện thoại Amazon Connect cung cấp bốn loại số: số điện thoại quay số vào trực tiếp (DID), số điện thoại miễn phí (TFN), số điện thoại chia sẻ phí và Số điện thoại quốc tế miễn phí toàn cầu (UIFN)1 tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới với mức giá tính theo ngày. Để kiểm tra độ sẵn sàng và giá cả theo từng quốc gia cụ thể cho bốn loại số, hãy tham khảo các bảng bên dưới.

   Đối với tính năng gọi trong ứng dụng, trên web và gọi video của Amazon Connect, bạn sẽ bị tính phí dịch vụ Amazon Connect Voice mỗi phút và giá riêng cho mỗi phút dựa trên mức sử dụng của từng tính năng.

   Mức sử dụng âm thanh được xác định theo số giây khách hàng cuối của bạn kết nối với Amazon Connect. Bạn được tính phí trên cơ sở theo giây (tối thiểu 10 giây) kể từ thời điểm Amazon Connect bắt đầu thử liên lạc. Mức sử dụng video được tính phí theo giây (tối thiểu 10 giây) trong khoảng thời gian khách hàng cuối hoặc nhân viên của bạn bật video trong quá trình tương tác của họ. 

   Khi sử dụng danh sách liên lạc đã tải lên để lên lịch và quản lý chiến dịch tiếp cận chủ động, bạn phải trả phí Đối tượng được nhắm mục tiêu hàng tháng (MTA) để xử lý số điện thoại được coi là điểm cuối khi nỗ lực tiếp cận khách hàng (việc tải lên một địa chỉ liên lạc không phải chịu bất kỳ khoản phí nào) cùng các chi phí liên quan cho việc sử dụng kênh. MTA được định nghĩa là số lượng số điện thoại duy nhất đã được xử lý trong một tháng*.

   • Khách hàng cuối gọi điện thoại bằng cách sử dụng một số DID của Amazon Connect ở khu vực Hoa Kỳ (US-West2), được trả lời bởi một nhân viên trên phần mềm điện thoại Amazon Connect. Trong cuộc gọi, nhân viên cần kết nối cuộc gọi với một bộ phận khác bằng cách thực hiện cuộc gọi đi tới bộ phận đó. Nhân viên dành bốn phút để trao đổi với khách hàng trước khi thực hiện cuộc gọi đi dài ba phút tới một đích đến ở Hoa Kỳ. Tổng thời lượng cuộc gọi là bảy phút.

    1. Có một khoản phí sử dụng dịch vụ Amazon Connect, dựa trên thời lượng cuộc gọi của khách hàng cuối. Theo mức phí 0,018 USD mỗi phút * 7 phút = 0,126 USD
    2. Áp dụng phí ngày đối với việc sử dụng số DID của Đức. Theo mức phí 0,10 USD mỗi ngày * 1 ngày = 0,10 USD
    3. Đồng thời, áp dụng phí cuộc gọi đi vào mỗi phút đối với số DID của Đức. Theo mức phí 0,0040 USD mỗi phút * 7 phút = 0,0280 USD

    Tổng phí của cuộc gọi này là 0,25 USD (cộng thêm thuế, phí và phụ phí hiện hành)

   • Khách hàng cuối gọi điện thoại bằng cách sử dụng một số DID của Amazon Connect ở khu vực Hoa Kỳ (US-West2), được trả lời bởi một nhân viên trên phần mềm điện thoại Amazon Connect. Trong cuộc gọi, nhân viên cần kết nối cuộc gọi với một bộ phận khác bằng cách thực hiện cuộc gọi đi tới bộ phận đó. Nhân viên dành ba phút để trao đổi với khách hàng trước khi thực hiện cuộc gọi đi dài bốn phút tới một đích đến ở Hoa Kỳ. Tổng thời lượng cuộc gọi là bảy phút.

    Có bốn khoản phí riêng biệt được áp dụng cho cuộc gọi này:

    1. Có một khoản phí sử dụng dịch vụ Amazon Connect, dựa trên thời lượng cuộc gọi của khách hàng cuối. Theo mức phí 0,018 USD mỗi phút * 7 phút = 0,126 USD
    2. Áp dụng phí ngày đối với việc sử dụng số DID của Hoa Kỳ. Theo mức phí 0,03 USD mỗi ngày * 1 ngày = 0,03 USD
    3. Phí cuộc gọi đến trên mỗi phút cho số DID của Hoa Kỳ. Theo mức phí 0,0022 USD mỗi phút * 7 phút = 0,0154 USD (cuộc gọi đến kéo dài trong 4 phút + 3 phút của cuộc gọi đi)
    4. Phí cuộc gọi đi trên mỗi phút cho cuộc gọi có đích đến tại Hoa Kỳ. Theo mức phí 0,0048 USD mỗi phút * 4 phút = 0,0192 USD

    Tổng phí của cuộc gọi này là 0,1944 USD (cộng thêm thuế, phí và phụ phí hiện hành).

   • Một trung tâm liên lạc của Amazon Connect ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) muốn thông báo cho tất cả khách hàng của mình về sự thay đổi trong các điều khoản sử dụng. Thông báo này là một tin nhắn ghi âm sẵn và sẽ phát bất kể bên trả lời cuộc gọi là con người hay máy trả lời tự động. 25% tổng số lần liên lạc được kết nối với khách hàng hoặc máy trả lời tự động và mỗi lần liên lạc kéo dài 30 giây. Bằng cách sử dụng chiến dịch tiếp cận khách hàng, hóa đơn cho việc liên lạc này sẽ được tính vào cuối tháng tại khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) như sau:

    Phí Đối tượng được nhắm mục tiêu hàng tháng (MTA)
    10.000 điểm cuối được nhắm mục tiêu trong tháng sẽ bị tính phí 1,20 USD cho mỗi 1.000 điểm cuối sau 5.000 điểm cuối đầu tiên = 6,00 USD

    Phí dịch vụ gọi thoại
    Số lần thực hiện liên lạc = 10.000
    Với tỷ lệ kết nối là 25%, số cuộc gọi dẫn đến việc phát tin nhắn được ghi âm = 2.500
    Với một cuộc gọi có thời lượng 30 giây, số phút sử dụng dịch vụ thoại cho các cuộc gọi được kết nối = 30 giây * 2.500 tin nhắn = 1.250 phút

    Tổng mức sử dụng dịch vụ gọi thoại bị tính phí cho các cuộc gọi được kết nối dưới 90 phút khi sử dụng bậc miễn phí của Amazon Connect mỗi tháng = 1.250 phút - 90 phút = 1.160 phút
    Vì mỗi lần liên lạc bị tính phí tối thiểu 10 giây, số phút sử dụng dịch vụ gọi thoại cho các lần liên lạc không thành công = 7.500*10/60 = 1.250 phút
    Tổng phí dịch vụ gọi thoại cho chiến dịch thông báo = (1.160 phút + 1.250 phút) * 0,025 USD mỗi phút = 60,25 USD

    Phí hệ thống điện thoại
    Giả sử rằng bạn yêu cầu một số điện thoại miễn phí của Hoa Kỳ để thực hiện các cuộc gọi này và mọi cuộc gọi của bạn đều được hoàn thành trong một ngày
    Phí theo ngày cho việc sử dụng số điện thoại miễn phí của Hoa Kỳ = 0 USD cho việc sử dụng bậc miễn phí trong 12 tháng đầu tiên. 0,06 USD mỗi ngày sau đó
    Tổng số phút của cuộc gọi được kết nối = 2.500 cuộc gọi kết nối với hộp thư thoại hoặc khách hàng trực tiếp * 60 giây tối thiểu = 2.500 phút
    Chi phí cuộc gọi đi được kết nối với thời lượng dưới 30 phút khi sử dụng hệ thống cuộc gọi đi của bậc miễn phí mỗi tháng = 0,0048 USD phí cuộc gọi đi mỗi phút * (2.500 phút cuộc gọi được kết nối – 30 phút bậc miễn phí) = 11,86 USD

    Hóa đơn cho tháng này sẽ là 73,29 USD, mức tổng này bao gồm 6,00 USD chi phí Pinpoint MTA để xử lý điểm cuối của bạn qua tính năng điều phối danh sách Pinpoint; 60,25 USD cho việc sử dụng dịch vụ gọi thoại Connect; 11,86 USD phí hệ thống điện thoại Connect và toàn bộ mức sử dụng bậc miễn phí.

    Bạn cũng có thể dùng chiến dịch tiếp cận khách hàng của Amazon Connect để tiếp cận khách hàng của mình bằng SMS và Email ngoài những cuộc gọi thoại sử dụng cùng một danh sách liên lạc. Tin nhắn SMS và email được gửi qua Amazon Pinpoint và phí tương ứng được áp dụng. Tìm hiểu thêm.

    * Phí Đối tượng được nhắm mục tiêu hàng tháng (MTA) được tính hóa đơn qua Amazon Pinpoint. Chiến dịch tiếp cận chủ động sử dụng tính năng điều phối danh sách của Amazon Pinpoint để quản lý danh sách liên lạc

   • Ví dụ 1 về định giá cuộc gọi trong ứng dụng, trên web và cuộc gọi video

    Khách hàng sử dụng ứng dụng di động của tổ chức bạn và thực hiện cuộc gọi trong ứng dụng, được một nhân viên trả lời trên phần mềm điện thoại Amazon Connect, kéo dài trong năm phút.

    Có hai khoản phí áp dụng cho cuộc gọi này:

    1. Có một khoản phí sử dụng dịch vụ Amazon Connect, dựa trên thời lượng cuộc gọi của khách hàng cuối. Theo mức phí 0,018 USD mỗi phút * 5 phút = 0,09 USD
    2. Phí sử dụng âm thanh cuộc gọi trong ứng dụng, dựa trên số phút. Theo mức phí 0,01 USD mỗi phút * 5 phút = 0,05 USD

    Tổng chi phí của cuộc gọi này là 0,14 USD.

     

    Ví dụ 2 về định giá cuộc gọi trong ứng dụng, trên web và cuộc gọi video

    Khách hàng sử dụng trang web của tổ chức bạn và thực hiện cuộc gọi web, được một nhân viên trả lời trên phần mềm điện thoại Amazon Connect, kéo dài trong năm phút. Cả khách hàng và nhân viên đều bật video cho toàn bộ cuộc gọi.

    Có ba khoản phí áp dụng cho cuộc gọi này:

    1. Có một khoản phí sử dụng dịch vụ Amazon Connect, dựa trên thời lượng cuộc gọi của khách hàng cuối. Theo mức phí 0,018 USD mỗi phút * 5 phút = 0,09 USD
    2. Phí sử dụng âm thanh cuộc gọi web, dựa trên số phút. Theo mức phí 0,01 USD mỗi phút * 5 phút = 0,05 USD
    3. Phí sử dụng cuộc gọi video mỗi phút cho mỗi kết nối video. Theo mức phí 0,015 USD mỗi phút * 2 kết nối * 5 phút = 0,15 USD

    Tổng chi phí của cuộc gọi này là 0,29 USD.

   • Miền Đông Hoa Kỳ
   • Chi tiết về giá điện thoại

     

    Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD)  

    Mức sử dụng gọi đến mỗi phút (USD)  

    Quốc gia

    Quay số vào trực tiếp (DID)

    Miễn phí

    UIFN

    Quay số vào trực tiếp (DID)

    Miễn phí

    UIFN

    Hoa Kỳ

    0,0300 USD

    0,06 USD

     

    0,0022 USD

    0,0120 USD

     

    Anguilla

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Antigua và Barbuda 

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Argentina

    0,5000 USD

    0,5000 USD

    1,2000 USD

    0,0020 USD

    0,0054 USD

    0,2000 USD

    Úc

    0,1300 USD

    0,5100 USD

    1,2000 USD

    0,0056 USD

    0,0821 USD

    0,0554 USD

    Áo

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,0414 USD

    0,2000 USD

    Bahamas

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Barbados

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Bỉ

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,0406 USD

    0,2409 USD

    Bonaire

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Brazil

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3714 USD

    Bulgaria

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1539 USD

    Canada

    0,0600 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0030 USD

    0,0200 USD

    0,0677 USD

    Chile

    0,5000 USD

    0,4800 USD

     

    0,0076 USD

    0.1216 USD

     

    Trung Quốc

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3718 USD

    Colombia

    0,0037 USD

    0,2806 USD

    1,2000 USD

    0,0017 USD

    0,1062 USD

    0,2400 USD

    Costa Rica

    0,1310 USD

    0,1604 USD

    1,2000 USD

    0,0025 USD

    0,1037 USD

    0,2794 USD

    Croatia

    0,0325 USD

    0,0602 USD

    1,2000 USD

    0,0050 USD

    0,0179 USD

    0,2331 USD

    Curacao

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Đan Mạch

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,0261 USD

    0,5315 USD

    Cộng hòa Dominica

    0,1780 USD

    0,5558 USD

     

    0,0029 USD

    0,1126 USD

     

    Ecuador

    0,7548 USD

    4,5340 USD

     

    0,0043 USD

    0,3686 USD

     

    El Salvador

    0,4261 USD

    0,9061 USD

     

    0,0035 USD

    0,8171 USD

     

    Estonia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,5965 USD

    Phần Lan

    0,1000 USD

    0,4200 USD

     

    0,0070 USD

    0,0659 USD

     

    Pháp

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,0237 USD

    0,1367 USD

    Guiana thuộc Pháp

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    French Saint Martin 

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Đức

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0064 USD

    0,0387 USD

    0,3031 USD

    Guadeloupe

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Guatemala

    0,2670 USD

     

     

    0,0086 USD

     

     

    Hy Lạp

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,0686 USD

    0,2994 USD

    Honduras

    0,0800 USD

    0,0350 USD

     

    0,0086 USD

    0,1206 USD

     

    Hồng Kông

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,0634 USD

    Hungary

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2125 USD

    Iceland

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2000 USD

    Ireland

    0,1000 USD

    0,4200 USD

     

    0,0070 USD

    0,0686 USD

     

    Israel

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1500 USD

    Ý

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,1281 USD

    0,0800 USD

    Jamaica

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Nhật Bản

    0,2100 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0030 USD

    0,2702 USD

    0,4640 USD

    Latvia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2694 USD

    Litva

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2123 USD

    Luxembourg

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3863 USD

    Ma Cao

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3845 USD

    Macedonia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,4759 USD

    Martinique

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Mayotte

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Mexico

    0,2700 USD

    0,4200 USD

     

    0,0022 USD

    0,0214 USD

     

    Monaco

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,0840 USD

    Hà Lan

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,0544 USD

    0,0573 USD

    New Zealand

    0,1300 USD

    0,5800 USD

    1,2000 USD

    0,0030 USD

    0,2205 USD

    0,4944 USD

    Nicaragua

    0,0587 USD 

    0,0350 USD 

     

    0,0091 USD 

    0,1504 USD 

     

    Na Uy

    0,1600 USD

    0,4200 USD

     

    0,0070 USD

    0,0559 USD

     

    Panama

    0,2200 USD

    0,6661 USD

     

    0,0038 USD

    0,1131 USD

     

    Peru

    0,5000 USD

    0,5000 USD

    1,2000 USD

    0,0075 USD

    0.1216 USD

    0,3274 USD

    Philippines

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2660 USD

    Ba Lan

    0,1000 USD

    0,4200 USD

     

    0,0070 USD

    0,0815 USD

     

    Bồ Đào Nha

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,0283 USD

    0,2853 USD

    Puerto Rico

    0,0300 USD

    0,0600 USD

     

    0,0030 USD

    0,0400 USD

     

    Reunion

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3008 USD

    Romania

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1603 USD

    Saba

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Saint Eustatius 

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Saint Lucia 

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Saint Pierre và Miquelon

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1979 USD

    Singapore

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,0554 USD

    Sint Maarten 

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Slovakia

    0,1000 USD

    0,6300 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,1690 USD

    0,1475 USD

    Slovenia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3152 USD

    Nam Phi

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1808 USD

    Hàn Quốc

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1834 USD

    Tây Ban Nha

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,0582 USD

    0,1568 USD

    Thụy Điển

    0,1000 USD

    0,4200 USD

     

    0,0070 USD

    0,0399 USD

     

    Thụy Sĩ

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,1312 USD

    0,2394 USD

    Đài Loan

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,4636 USD

    Thái Lan

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3114 USD

    Trinidad và Tobago 

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Vương quốc Anh

    0,0500 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0064 USD

    0,0331 USD

    0,0955 USD

    Uruguay

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1994 USD

    Venezuela

    0,7493 USD

    0,4325 USD   0,0088 USD 0,5024 USD  

     

    * Số điện thoại miễn phí được yêu cầu với số lượng hơn 1.000 sẽ tính mức phí 0,039 USD mỗi số mỗi ngày.

    Cuộc gọi đi

    Quốc gia đích đến Cuộc gọi ra mỗi phút (USD)
    Hoa Kỳ 0,0048 USD
    Afghanistan 0,3324 USD
    Albania 0,5894 USD
    Algeria 0,5892 USD
    Samoa thuộc Mỹ 0,0597 USD
    Andorra 0,2074 USD
    Angola 0,2388 USD
    Anguilla 0,3046 USD 
    Châu Nam Cực 2,7830 USD
    Antigua và Barbuda 0,3046 USD 
    Argentina 0,0320 USD
    Armenia 0,3276 USD
    Aruba 0,3068 USD
    Đảo Ascension 4,0969 USD
    Úc 0,0699 USD
    Áo 0,2436 USD
    Azerbaijan 0,5168 USD
    Bahamas 0,2338 USD
    Bahrain 0,1688 USD
    Bangladesh 0,0429 USD
    Barbados 0,3046 USD 
    Belarus 0,7027 USD
    Bỉ 0,1796 USD
    Belize 0,3436 USD
    Benin 0,5471 USD
    Bermuda 0,1639 USD
    Bhutan 0,1266 USD
    Bolivia 0,2486 USD
    Bosnia và Herzegovina 0,5351 USD
    Botswana 0,3053 USD
    Brazil 0,0389 USD
    Quần đảo Virgin thuộc Anh 0,3046 USD 
    Brunei 0,0502 USD
    Bulgaria 0,3660 USD
    Burkina Faso 0,5220 USD
    Burundi 0,7777 USD
    Campuchia 0,0910 USD
    Cameroon 0,4964 USD
    Canada 0,0048 USD
    Quần đảo Cape Verde 0,4557 USD
    Quần đảo Cayman 0,3046 USD 
    Cộng hòa Trung Phi 0,9347 USD
    Chad 0,9193 USD
    Chile 0,0090 USD
    Đảo Christmas 0,1833 USD
    Quần đảo Cocos 0,1833 USD
    Colombia 0,0217 USD
    Comoros 0,6124 USD
    Congo 0,7953 USD
    Quần đảo Cook 1,0935 USD
    Costa Rica 0,0636 USD
    Croatia 0,5393 USD

    Cuba

    1,0078 USD

    Curacao 0,1596 USD 
    Síp 0,0542 USD
    Cộng hòa Séc 0,0880 USD
    Cộng hòa Dân chủ Congo 0,5817 USD
    Đan Mạch 0,0505 USD
    Diego Garcia 2,0460 USD
    Djibouti 0,5034 USD
    Dominica 0,3046 USD 
    Cộng hòa Dominica 0,1030 USD
    Đông Timor 1,3788 USD
    Ecuador 0,2246 USD
    Ai Cập 0,1655 USD
    El Salvador 0,2414 USD
    Guinea Xích đạo 0,6753 USD
    Eritrea 0,3719 USD
    Estonia 0,4762 USD
    Ethiopia 0,3625 USD
    Quần đảo Falkland 3,2524 USD
    Quần đảo Faroe 0,2377 USD
    Quần đảo Fiji 0,3413 USD
    Phần Lan 0,0755 USD
    Pháp 0,1133 USD
    Guiana thuộc Pháp 0,3507 USD
    Polynesia thuộc Pháp 0,4214 USD
    Gabon 0,7151 USD
    Gambia 0,9148 USD
    Georgia 0,3539 USD
    Đức 0,1889 USD
    Ghana 0,3857 USD
    Gibraltar 0,2337 USD
    Hy Lạp 0,1105 USD
    Greenland 0,7857 USD
    Grenada 0,3046 USD 
    Guadeloupe 0,1279 USD
    Guam 0,0556 USD
    Guatemala 0,640 USD
    Guinea 0,7535 USD
    Guinea Bissau 0,6945 USD
    Guyana 0,3228 USD
    Haiti 0,5328 USD
    Honduras 0,2868 USD
    Hong Kong 0,0302 USD
    Hungary 0,0919 USD
    Iceland 0,0512 USD
    Ấn Độ 0,0200 USD
    Indonesia 0,1588 USD

    Iran

    0,2486 USD

    Iraq 0,3045 USD
    Ai-len 0,1279 USD
    Đảo Man 0,0140 USD
    Israel 0,1028 USD
    Ý 0,2695 USD
    Bờ Biển Ngà 0,6384 USD
    Jamaica 0,3046 USD 
    Nhật Bản 0,1204 USD
    Jordan 0,2117 USD
    Kazakhstan 0,2203 USD
    Kenya 0,2245 USD
    Kiribati 4,9648 USD
    Kosovo 0,6000 USD
    Kuwait 0,1074 USD
    Kyrgyzstan 0,3093 USD
    Lào 0,0983 USD
    Latvia 0,6229 USD
    Lebanon 0,2432 USD
    Lesotho 0,3849 USD
    Liberia 0,6856 USD
    Libya 0,4407 USD
    Liechtenstein 0,4657 USD
    Litva 0,6269 USD
    Luxembourg 0,1289 USD
    Ma Cao 0,1136 USD
    Macedonia 0,5550 USD
    Madagascar 1,0065 USD
    Malawi 0,5079 USD
    Malaysia 0,0589 USD
    Maldives 1,4856 USD
    Mali 0,5388 USD
    Malta 0,0954 USD
    Quần đảo Marshall 0,3874 USD
    Martinique 0,2184 USD
    Mauritania 0,7479 USD
    Mauritius 0,1664 USD
    Quần đảo Mayotte 0,6201 USD
    Mexico 0,0075 USD
    Micronesia 0,5927 USD
    Moldova 0,4343 USD
    Monaco 0,5507 USD
    Mông Cổ 0,0843 USD
    Montenegro 0,5333 USD
    Montserrat 0,3988 USD
    Morocco 0,4624 USD
    Mozambique 0,3331 USD
    Myanmar 0,3881 USD
    Namibia 0,1571 USD
    Nauru 4,8677 USD
    Nepal 0,1859 USD
    Hà Lan 0,0732 USD
    Antille thuộc Hà Lan 0,1596 USD
    New Caledonia 3,0466 USD
    New Zealand 0,1137 USD
    Nicaragua 0,2272 USD 
    Niger 0,5398 USD
    Nigeria 0,1246 USD
    Niue 5,2211 USD
    Đảo Norfolk 2,8889 USD

    Triều Tiên

    0,8806 USD

    Quần đảo Bắc Mariana 0,0746 USD
    Na Uy 0,0907 USD
    Oman 0,4228 USD
    Pakistan 0,1264 USD
    Palau 0,4259 USD
    Palestine 0,2649 USD
    Panama 0,1454 USD
    Papua New Guinea 1,1980 USD
    Paraguay 0,1274 USD
    Peru 0,0067 USD
    Philippines 0,1934 USD
    Ba Lan 0,2012 USD
    Bồ Đào Nha 0,2465 USD
    Principe và Sao Tome 2,2306 USD
    Puerto Rico 0,0200 USD
    Qatar 0,2494 USD
    Đảo Reunion 0,2248 USD
    Romania 0,0845 USD
    Nga 0,4372 USD
    Rwanda 0,4576 USD
    Saba 0,1596 USD 
    Samoa 4,5541 USD
    San Marino 0,8589 USD
    Ả Rập Xê Út 0,1803 USD
    Senegal 0,7566 USD
    Serbia 0,5331 USD
    Quần đảo Seychelles 1,0268 USD
    Sierra Leone 0,7090 USD
    Singapore 0,0470 USD
    Sint Maarten 0,1813 USD
    Slovakia 0,1349 USD
    Slovenia 0,4342 USD
    Quần đảo Solomon 1,4850 USD
    Somalia 0,8538 USD
    Nam Phi 0,0993 USD
    Hàn Quốc 0,0251 USD
    Nam Sudan 0,5276 USD
    Tây Ban Nha 0,1813 USD
    Sri Lanka 0,2142 USD
    St. Eustatius  0,1596 USD 
    St. Helena 2,9084 USD
    St. Kitts & Nevis 0,3046 USD 
    St. Lucia 0,3046 USD 
    St. Maarten 0,1789 USD
    St. Pierre & Miquelon 0,5081 USD
    St. Vincent & The Grenadines 0,3046 USD 
    Sudan 0,5276 USD
    Suriname 1,9460 USD
    Swaziland 0,2265 USD
    Thụy Điển 0,0287 USD
    Thụy Sĩ 0,1144 USD

    Syria

    0,5126 USD

    Đài Loan 0,1201 USD
    Tajikistan 0,3401 USD
    Tanzania 0,5206 USD
    Thái Lan 0,0699 USD
    Togo 3,2199 USD
    Tokelau 3,7356 USD
    Quần đảo Tonga 3,3423 USD
    Trinidad và Tobago 0,3046 USD 
    Tunisia 1,2826 USD
    Thổ Nhĩ Kỳ 0,2241 USD
    Turkmenistan 0,1907 USD
    Turks và Caicos 0,3046 USD
    Tuvalu 4,7977 USD
    Uganda 0,4873 USD
    Ukraine 0,3488 USD
    Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 0,2487 USD
    Vương quốc Anh 0,0301 USD
    Uruguay 0,2220 USD
    Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 0,2651 USD
    Uzbekistan 0,0858 USD
    Vanuatu 3,7645 USD
    Venezuela 0,3105 USD
    Việt Nam 0,1081 USD
    Wallis và Futuna 1,3930 USD
    Yemen 0,2659 USD
    Zambia 0,5412 USD
    Zimbabwe 0,5870 USD
   • Miền Tây Hoa Kỳ
   • Chi tiết về giá điện thoại

     

    Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD)  

    Mức sử dụng gọi đến mỗi phút (USD)  

    Quốc gia

    Quay số vào trực tiếp (DID)

    Miễn phí

    UIFN

    Quay số vào trực tiếp (DID)

    Miễn phí

    UIFN

    Hoa Kỳ

    0,0300 USD

    *0,06 USD

     

    0,0022 USD

    0,0120 USD

     

    Anguilla

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Antigua và Barbuda 

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Argentina

    0,5000 USD

    0,5000 USD

    1,2000 USD

    0,0020 USD

    0,0054 USD

    0,2000 USD

    Úc

    0,1300 USD

    0,5100 USD

    1,2000 USD

    0,0056 USD

    0,0821 USD

    0,0554 USD

    Áo

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,0414 USD

    0,2000 USD

    Bahamas

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Barbados

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Bỉ

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,0406 USD

    0,2409 USD

    Brazil

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3714 USD

    Bonaire

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Bulgaria

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1539 USD

    Canada

    0,0600 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0030 USD

    0,0200 USD

    0,0677 USD

    Chile

    0,5000 USD

    0,4800 USD

    1,2000 USD

    0,0076 USD

    0.1216 USD

    0,3718 USD

    Trung Quốc

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3718 USD

    Colombia

    0,0037 USD

    0,2806 USD

    1,2000 USD

    0,0017 USD

    0,1062 USD

    0,2400 USD

    Costa Rica

    0,1310 USD

    0,1604 USD

    1,2000 USD

    0,0025 USD

    0,1037 USD

    0,2794 USD

    Croatia

    0,0325 USD

    0,0602 USD

    1,2000 USD

    0,0050 USD

    0,0179 USD

    0,2331 USD

    Curacao 

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Đan Mạch

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,0261 USD

    0,5315 USD

    Cộng hòa Dominica

    0,1780 USD

    0,5558 USD

     

    0,0029 USD

    0,1126 USD

     

    Ecuador

    0,7548 USD

    4,5340 USD

     

    0,0043 USD

    0,3686 USD

     

    El Salvador

    0,4261 USD

    0,9061 USD

     

    0,0035 USD

    0,8171 USD

     

    Estonia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,5965 USD

    Phần Lan

    0,1000 USD

    0,4200 USD

     

    0,0070 USD

    0,0659 USD

     

    Pháp

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,0237 USD

    0,1367 USD

    Guiana thuộc Pháp

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    French Saint Martin 

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Đức

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0064 USD

    0,0387 USD

    0,3031 USD

    Hy Lạp

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,0686 USD

    0,2994 USD

    Guadeloupe

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Guatemala

    0,2700 USD

     

     

    0,0086 USD

     

     

    Honduras

    0,0800 USD

    0,0350 USD

     

    0,0086 USD

    0,1206 USD

     

    Hồng Kông

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,0634 USD

    Hungary

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2125 USD

    Iceland

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2000 USD

    Ireland

    0,1000 USD

    0,4200 USD

     

    0,0070 USD

    0,0686 USD

     

    Israel

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1500 USD

    Ý

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,1281 USD

    0,0800 USD

    Jamaica

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Nhật Bản

    0,2100 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0030 USD

    0,2702 USD

    0,4640 USD

    Latvia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2694 USD

    Litva

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2123 USD

    Luxembourg

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3863 USD

    Ma Cao

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3845 USD

    Macedonia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,4759 USD

    Martinique

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Mayotte

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Mexico

    0,2700 USD

    0,4200 USD

     

    0,0022 USD

    0,0214 USD

     

    Monaco

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,0840 USD

    Hà Lan

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,0544 USD

    0,0573 USD

    New Zealand

    0,1300 USD

    0,5800 USD

    1,2000 USD

    0,0030 USD

    0,2205 USD

    0,4944 USD

    Nicaragua

    0,0587 USD 

    0,0350 USD 

     

    0,0091 USD 

    0,1504 USD 

     

    Na Uy

    0,1600 USD

    0,4200 USD

     

    0,0070 USD

    0,0559 USD

     

    Panama

    0,2200 USD

    0,6661 USD

     

    0,0038 USD

    0,1131 USD

     

    Peru

    0,5000 USD

    0,5000 USD

    1,2000 USD

    0,0075 USD

    0.1216 USD

    0,3274 USD

    Philippines

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2660 USD

    Ba Lan

    0,1000 USD

    0,4200 USD

     

    0,0070 USD

    0,0815 USD

     

    Bồ Đào Nha

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,0283 USD

    0,2853 USD

    Puerto Rico

    0,0300 USD

    0,0600 USD

     

    0,0030 USD

    0,0400 USD

     

    Reunion

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3008 USD

    Romania

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1603 USD

    Saba

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Saint Eustatius 

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Saint Lucia 

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Saint Pierre và Miquelon

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1979 USD

    Singapore

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,0554 USD

    Sint Maarten 

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Slovakia

    0,1000 USD

    0,6300 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,1690 USD

    0,1475 USD

    Slovenia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3152 USD

    Nam Phi

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1808 USD

    Hàn Quốc

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1834 USD

    Tây Ban Nha

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,0582 USD

    0,1568 USD

    Thụy Điển

    0,1000 USD

    0,4200 USD

     

    0,0070 USD

    0,0399 USD

     

    Thụy Sĩ

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0070 USD

    0,1312 USD

    0,2394 USD

    Đài Loan

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,4636 USD

    Thái Lan

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3114 USD

    Trinidad và Tobago 

    0,6933 USD 

     

     

    0,0030 USD 

     

     

    Vương quốc Anh

    0,0500 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

    0,0064 USD

    0,0331 USD

    0,0955 USD

    Uruguay

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1994 USD

    Venezuela

    0,7493 USD

    0,4325 USD   0,0088 USD 0,5024 USD  

    * Số điện thoại miễn phí được yêu cầu với số lượng hơn 1.000 sẽ tính mức phí 0,039 USD mỗi số mỗi ngày.

    Cuộc gọi đi

    Quốc gia đích đến Cuộc gọi ra mỗi phút (USD)
    Hoa Kỳ 0,0048 USD
    Afghanistan 0,3324 USD
    Albania 0,5894 USD
    Algeria 0,5892 USD
    Samoa thuộc Mỹ 0,0597 USD
    Andorra 0,2074 USD
    Angola 0,2388 USD
    Anguilla 0,3046 USD 
    Châu Nam Cực 2,7830 USD
    Antigua và Barbuda 0,3046 USD 
    Argentina 0,0320 USD
    Armenia 0,3276 USD
    Aruba 0,3068 USD
    Đảo Ascension 4,0969 USD
    Úc 0,0699 USD
    Áo 0,2436 USD
    Azerbaijan 0,5168 USD
    Bahamas 0,2338 USD
    Bahrain 0,1688 USD
    Bangladesh 0,0429 USD
    Barbados 0,3046 USD 
    Belarus 0,7027 USD
    Bỉ 0,1796 USD
    Belize 0,3436 USD
    Benin 0,5471 USD
    Bermuda 0,1639 USD
    Bhutan 0,1266 USD
    Bolivia 0,2486 USD
    Bosnia và Herzegovina 0,5351 USD
    Botswana 0,3053 USD
    Brazil 0,0389 USD
    Quần đảo Virgin thuộc Anh 0,3046 USD 
    Brunei 0,0502 USD
    Bulgaria 0,3660 USD
    Burkina Faso 0,5220 USD
    Burundi 0,7777 USD
    Campuchia 0,0910 USD
    Cameroon 0,4964 USD
    Canada 0,0048 USD
    Quần đảo Cape Verde 0,4557 USD
    Quần đảo Cayman 0,3046 USD 
    Cộng hòa Trung Phi 0,9347 USD
    Chad 0,9193 USD
    Chile 0,0090 USD
    Đảo Christmas 0,1833 USD
    Quần đảo Cocos 0,1833 USD
    Colombia 0,0217 USD
    Comoros 0,6124 USD
    Congo 0,7953 USD
    Quần đảo Cook 1,0935 USD
    Costa Rica 0,0636 USD
    Croatia 0,5393 USD

    Cuba

    1,0078 USD

    Curacao 0,1596 USD 
    Síp 0,0542 USD
    Cộng hòa Séc 0,0880 USD
    Cộng hòa Dân chủ Congo 0,5817 USD
    Đan Mạch 0,0505 USD
    Diego Garcia 2,0460 USD
    Djibouti 0,5034 USD
    Dominica 0,3046 USD 
    Cộng hòa Dominica 0,1030 USD
    Đông Timor 1,3788 USD
    Ecuador 0,2246 USD
    Ai Cập 0,1655 USD
    El Salvador 0,2414 USD
    Guinea Xích đạo 0,6753 USD
    Eritrea 0,3719 USD
    Estonia 0,4762 USD
    Ethiopia 0,3625 USD
    Quần đảo Falkland 3,2524 USD
    Quần đảo Faroe 0,2377 USD
    Quần đảo Fiji 0,3413 USD
    Phần Lan 0,0755 USD
    Pháp 0,1436 USD
    Guiana thuộc Pháp 0,3507 USD
    Polynesia thuộc Pháp 0,4214 USD
    Gabon 0,7151 USD
    Gambia 0,9148 USD
    Georgia 0,3539 USD
    Đức 0,1889 USD
    Ghana 0,3857 USD
    Gibraltar 0,2337 USD
    Hy Lạp 0,1105 USD
    Greenland 0,7857 USD
    Grenada 0,3046 USD 
    Guadeloupe 0,1279 USD
    Guam 0,0556 USD
    Guatemala 0,0640 USD
    Guinea 0,7535 USD
    Guinea Bissau 0,6945 USD
    Guyana 0,3228 USD
    Haiti 0,5328 USD
    Honduras 0,2868 USD
    Hong Kong 0,0302 USD
    Hungary 0,0919 USD
    Iceland 0,0512 USD
    Ấn Độ 0,0200 USD
    Indonesia 0,1588 USD

    Iran

    0,2486 USD

    Iraq 0,3045 USD
    Ai-len 0,1279 USD
    Đảo Man 0,0140 USD
    Israel 0,1028 USD
    Ý 0,2695 USD
    Bờ Biển Ngà 0,6384 USD
    Jamaica 0,3046 USD 
    Nhật Bản 0,1204 USD
    Jordan 0,2117 USD
    Kazakhstan 0,2203 USD
    Kenya 0,2245 USD
    Kiribati 4,9648 USD
    Kosovo 0,6000 USD
    Kuwait 0,1074 USD
    Kyrgyzstan 0,3093 USD
    Lào 0,0983 USD
    Latvia 0,6229 USD
    Lebanon 0,2432 USD
    Lesotho 0,3849 USD
    Liberia 0,6856 USD
    Libya 0,4407 USD
    Liechtenstein 0,4657 USD
    Litva 0,6269 USD
    Luxembourg 0,1289 USD
    Ma Cao 0,1136 USD
    Macedonia 0,5550 USD
    Madagascar 1,0065 USD
    Malawi 0,5079 USD
    Malaysia 0,0589 USD
    Maldives 1,4856 USD
    Mali 0,5388 USD
    Malta 0,0954 USD
    Quần đảo Marshall 0,3874 USD
    Martinique 0,2184 USD
    Mauritania 0,7479 USD
    Mauritius 0,1664 USD
    Quần đảo Mayotte 0,6201 USD
    Mexico 0,0075 USD
    Micronesia 0,5927 USD
    Moldova 0,4343 USD
    Monaco 0,5507 USD
    Mông Cổ 0,0843 USD
    Montenegro 0,5333 USD
    Montserrat 0,3988 USD
    Morocco 0,4624 USD
    Mozambique 0,3331 USD
    Myanmar 0,3881 USD
    Namibia 0,1571 USD
    Nauru 4,8677 USD
    Nepal 0,1859 USD
    Hà Lan 0,0732 USD
    Antille thuộc Hà Lan 0,1596 USD
    New Caledonia 3,0466 USD
    New Zealand 0,1137 USD
    Nicaragua 0,2272 USD 
    Niger 0,5398 USD
    Nigeria 0,1246 USD
    Niue 5,2211 USD
    Đảo Norfolk 2,8889 USD

    Triều Tiên

    0,8806 USD

    Quần đảo Bắc Mariana 0,0746 USD
    Na Uy 0,0907 USD
    Oman 0,4228 USD
    Pakistan 0,1264 USD
    Palau 0,4259 USD
    Palestine 0,2649 USD
    Panama 0,1454 USD
    Papua New Guinea 1,1980 USD
    Paraguay 0,1274 USD
    Peru 0,0067 USD
    Philippines 0,1934 USD
    Ba Lan 0,2012 USD
    Bồ Đào Nha 0,2465 USD
    Principe và Sao Tome 2,2306 USD
    Puerto Rico 0,0200 USD
    Qatar 0,2494 USD
    Đảo Reunion 0,2248 USD
    Romania 0,0845 USD
    Nga 0,4372 USD
    Rwanda 0,4576 USD
    Saba 0,1596 USD 
    Samoa 4,5541 USD
    San Marino 0,8589 USD
    Ả Rập Xê Út 0,1803 USD
    Senegal 0,7566 USD
    Serbia 0,5331 USD
    Quần đảo Seychelles 1,0268 USD
    Sierra Leone 0,7090 USD
    Singapore 0,0470 USD
    Sint Maarten 0,1813 USD
    Slovakia 0,1349 USD
    Slovenia 0,4342 USD
    Quần đảo Solomon 1,4850 USD
    Somalia 0,8538 USD
    Nam Phi 0,0993 USD
    Hàn Quốc 0,0251 USD
    Nam Sudan 0,5276 USD
    Tây Ban Nha 0,1813 USD
    Sri Lanka 0,2142 USD
    St. Helena 2,9084 USD
    St. Eustatius  0,1596 USD 
    St. Kitts & Nevis 0,3046 USD 
    St. Lucia 0,3046 USD 
    St. Maarten 0,1789 USD
    St. Pierre & Miquelon 0,5081 USD
    St. Vincent & The Grenadines 0,3046 USD 
    Sudan 0,5276 USD
    Suriname 1,9460 USD
    Swaziland 0,2265 USD
    Thụy Điển 0,0287 USD
    Thụy Sĩ 0,1144 USD

    Syria

    0,5126 USD

    Đài Loan 0,1201 USD
    Tajikistan 0,3401 USD
    Tanzania 0,5206 USD
    Thái Lan 0,0699 USD
    Togo 3,2199 USD
    Tokelau 3,7356 USD
    Quần đảo Tonga   3,3423 USD
    Trinidad và Tobago 0,3046 USD 
    Tunisia 1,2826 USD
    Thổ Nhĩ Kỳ 0,2241 USD
    Turkmenistan 0,1907 USD
    Turks và Caicos 0,3046 USD
    Tuvalu 4,7977 USD
    Uganda 0,4873 USD
    Ukraine 0,3488 USD
    Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 0,2487 USD
    Vương quốc Anh 0,0301 USD
    Uruguay 0,2220 USD
    Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 0,2651 USD
    Uzbekistan 0,0858 USD
    Vanuatu 3,7645 USD
    Venezuela 0,3105 USD
    Việt Nam 0,1081 USD
    Wallis và Futuna 1,3930 USD
    Yemen 0,2659 USD
    Zambia 0,5412 USD
    Zimbabwe 0,5870 USD
   • Canada (Miền Trung)
   • Chi tiết về giá điện thoại

      Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD) Mức sử dụng đi vào mỗi phút (USD)

    Quốc gia

    Quay số vào trực tiếp
    (DID)

    Miễn phí

    Quay số vào trực tiếp
    (DID)
    Miễn phí
    Hoa Kỳ 0,03 USD
    *0,06 USD 0,0022 USD 0,0120 USD

    Úc

    0,13 USD

    0,51 USD

    0,0056 USD

    0,0821 USD

    Áo

    0,10 USD

    0,42 USD 0,0070 USD
    0,0414 USD

    Bỉ

    0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0406 USD

    Canada

    0,03 USD

    0,06 USD

    0,0022 USD

    0,0120 USD

    Cộng hòa Séc   0,42 USD   0,0360 USD
    Đan Mạch 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0261 USD
    Phần Lan   0,42 USD   0,0659 USD
    Pháp 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0237 USD
    Đức 0,10 USD 0,42 USD 0,0064 USD 0,0387 USD
    Hy Lạp 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0686 USD
    Ai-len 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0686 USD
    Ý 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,1281 USD
    Hà Lan 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0544 USD
    Na Uy 0,16 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0559 USD
    Ba Lan 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0815 USD
    Bồ Đào Nha 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0283 USD
    Puerto Rico 0,03 USD 0,06 USD 0,0030 USD 0,0400 USD

    Slovakia

    0,10 USD

    0,63 USD

    0,0070 USD

    0,1690 USD

    Tây Ban Nha 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0582 USD
    Thụy Điển 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,0399 USD
    Thụy Sĩ 0,10 USD 0,42 USD 0,0070 USD 0,1312 USD
    Vương quốc Anh 0,05 USD 0,42 USD 0,0064 USD 0,0331 USD

    * Số điện thoại miễn phí được yêu cầu ở số lượng 1000+ hóa đơn với giá 0,039 USD mỗi số mỗi ngày.

    Cuộc gọi đi

    Quốc gia đích đến Cuộc gọi ra mỗi phút (USD)
    Hoa Kỳ 0,0048 USD
    Afghanistan 0,3324 USD
    Albania 0,5894 USD
    Algeria 0,5892 USD
    Samoa thuộc Mỹ 0,0597 USD
    Andorra 0,2074 USD
    Angola 0,2388 USD
    Anguilla 0,4558 USD
    Châu Nam Cực 2,7830 USD
    Antigua và Barbuda 0,4464 USD
    Argentina 0,1866 USD
    Armenia 0,3276 USD
    Aruba 0,3068 USD
    Đảo Ascension 4,0969 USD
    Úc 0,0699 USD
    Áo 0,2436 USD
    Azerbaijan 0,5168 USD
    Bahamas 0,2338 USD
    Bahrain 0,1688 USD
    Bangladesh 0,0429 USD
    Barbados 0,4548 USD
    Belarus 0,7027 USD
    Bỉ 0,1796 USD
    Belize 0,3436 USD
    Benin 0,5471 USD
    Bermuda 0,1639 USD
    Bhutan 0,1266 USD
    Bolivia 0,2486 USD
    Bosnia và Herzegovina 0,5351 USD
    Botswana 0,3053 USD
    Brazil 0,0389 USD
    Quần đảo Virgin thuộc Anh 0,4295 USD
    Brunei 0,0502 USD
    Bulgaria 0,3660 USD
    Burkina Faso 0,5220 USD
    Burundi 0,7777 USD
    Campuchia 0,0910 USD
    Cameroon 0,4964 USD
    Canada 0,0048 USD
    Quần đảo Cape Verde 0,4557 USD
    Quần đảo Cayman 0,3287 USD
    Cộng hòa Trung Phi 0,9347 USD
    Chad 0,9193 USD
    Chile 0,0664 USD
    Đảo Christmas 0,1833 USD
    Quần đảo Cocos 0,1833 USD
    Colombia 0,0940 USD
    Comoros 0,6124 USD
    Congo 0,7953 USD
    Quần đảo Cook 1,0935 USD
    Costa Rica 0,0738 USD
    Croatia 0,5393 USD

    Cuba

    1,0078 USD

    Curacao 0,1173 USD
    Síp 0,0542 USD
    Cộng hòa Séc 0,0880 USD
    Cộng hòa Dân chủ Congo 0,5817 USD
    Đan Mạch 0,0505 USD
    Diego Garcia 2,0460 USD
    Djibouti 0,5034 USD
    Dominica 0,4162 USD
    Cộng hòa Dominica 0,1181 USD
    Đông Timor 1,3788 USD
    Ecuador 0,2795 USD
    Ai Cập 0,1655 USD
    El Salvador 0,2414 USD
    Guinea Xích đạo 0,6753 USD
    Eritrea 0,3719 USD
    Estonia 0,4762 USD
    Ethiopia 0,3625 USD
    Quần đảo Falkland 3,2524 USD
    Quần đảo Faroe 0,2377 USD
    Quần đảo Fiji 0,3413 USD
    Phần Lan 0,0755 USD
    Pháp 0,1436 USD
    Guiana thuộc Pháp 0,3507 USD
    Polynesia thuộc Pháp 0,4214 USD
    Gabon 0,7151 USD
    Gambia 0,9148 USD
    Georgia 0,3539 USD
    Đức 0,1889 USD
    Ghana 0,3857 USD
    Gibraltar 0,2337 USD
    Hy Lạp 0,1105 USD
    Greenland 0,7857 USD
    Grenada 0,4355 USD
    Guadeloupe 0,1279 USD
    Guam 0,0556 USD
    Guatemala 0,1918 USD
    Guinea 0,7535 USD
    Guinea Bissau 0,6945 USD
    Guyana 0,3228 USD
    Haiti 0,5328 USD
    Honduras 0,2868 USD
    Hong Kong 0,0302 USD
    Hungary 0,0919 USD
    Iceland 0,0512 USD
    Ấn Độ 0,0200 USD
    Indonesia 0,1588 USD

    Iran

    0,2486 USD

    Iraq 0,3045 USD
    Ai-len 0,1279 USD
    Đảo Man 0,0140 USD
    Israel 0,1028 USD
    Ý 0,2695 USD
    Bờ Biển Ngà 0,6384 USD
    Jamaica 0,3384 USD
    Nhật Bản 0,1204 USD
    Jordan 0,2117 USD
    Kazakhstan 0,2203 USD
    Kenya 0,2245 USD
    Kiribati 4,9648 USD
    Kosovo 0,6000 USD
    Kuwait 0,1074 USD
    Kyrgyzstan 0,3093 USD
    Lào 0,0983 USD
    Latvia 0,6229 USD
    Lebanon 0,2432 USD
    Lesotho 0,3849 USD
    Liberia 0,6856 USD
    Libya 0,4407 USD
    Liechtenstein 0,4657 USD
    Litva 0,6269 USD
    Luxembourg 0,1289 USD
    Ma Cao 0,1136 USD
    Macedonia 0,5550 USD
    Madagascar 1,0065 USD
    Malawi 0,5079 USD
    Malaysia 0,0589 USD
    Maldives 1,4856 USD
    Mali 0,5388 USD
    Malta 0,0954 USD
    Quần đảo Marshall 0,3874 USD
    Martinique 0,2184 USD
    Mauritania 0,7479 USD
    Mauritius 0,1664 USD
    Quần đảo Mayotte 0,6201 USD
    Mexico 0,0326 USD
    Micronesia 0,5927 USD
    Moldova 0,4343 USD
    Monaco 0,5507 USD
    Mông Cổ 0,0843 USD
    Montenegro 0,5333 USD
    Montserrat 0,3988 USD
    Morocco 0,6060 USD
    Mozambique 0,3331 USD
    Myanmar 0,3881 USD
    Namibia 0,1571 USD
    Nauru 4,8677 USD
    Nepal 0,1859 USD
    Hà Lan 0,0732 USD
    Antille thuộc Hà Lan 0,1596 USD
    New Caledonia 3,0466 USD
    New Zealand 0,1137 USD
    Nicaragua 0,3217 USD
    Niger 0,5398 USD
    Nigeria 0,1246 USD
    Niue 5,2211 USD
    Đảo Norfolk 2,8889 USD

    Triều Tiên

    0,8806 USD

    Quần đảo Bắc Mariana 0,0746 USD
    Na Uy 0,0907 USD
    Oman 0,4228 USD
    Pakistan 0,1264 USD
    Palau 0,4259 USD
    Palestine 0,2649 USD
    Panama 0,1598 USD
    Papua New Guinea 1,1980 USD
    Paraguay 0,1274 USD
    Peru 0,0150 USD
    Philippines 0,1934 USD
    Ba Lan 0,2012 USD
    Bồ Đào Nha 0,2465 USD
    Principe và Sao Tome 2,2306 USD
    Puerto Rico 0,0200 USD
    Qatar 0,2494 USD
    Đảo Reunion 0,2248 USD
    Romania 0,0845 USD
    Nga 0,4372 USD
    Rwanda 0,4576 USD
    Samoa 4,5541 USD
    San Marino 0,8589 USD
    Ả Rập Xê Út 0,1803 USD
    Senegal 0,7566 USD
    Serbia 0,5331 USD
    Quần đảo Seychelles 1,0268 USD
    Sierra Leone 0,7090 USD
    Singapore 0,0470 USD
    Sint Maarten 0,1813 USD
    Slovakia 0,1349 USD
    Slovenia 0,4342 USD
    Quần đảo Solomon 1,4850 USD
    Somalia 0,8538 USD
    Nam Phi 0,0993 USD
    Hàn Quốc 0,0251 USD
    Nam Sudan 0,5276 USD
    Tây Ban Nha 0,1813 USD
    Sri Lanka 0,2142 USD
    St. Helena 2,9084 USD
    St. Kitts 0,4202 USD
    St. Lucia 0,5015 USD
    St. Maarten 0,1789 USD
    St. Pierre & Miquelon 0,5081 USD
    St. Vincent 0,4289 USD
    Sudan 0,5276 USD
    Suriname 1,9460 USD
    Swaziland 0,2265 USD
    Thụy Điển 0,0287 USD
    Thụy Sĩ 0,1144 USD

    Syria

    0,5126 USD

    Đài Loan 0,1201 USD
    Tajikistan 0,3401 USD
    Tanzania 0,5206 USD
    Thái Lan 0,0699 USD
    Togo 3,2199 USD
    Tokelau 3,7356 USD
    Quần đảo Tonga   3,3423 USD
    Trinidad và Tobago 0,3154 USD
    Tunisia 1,2826 USD
    Thổ Nhĩ Kỳ 0,2241 USD
    Turkmenistan 0,1907 USD
    Turks và Caicos 0,4538 USD
    Tuvalu 4,7977 USD
    Uganda 0,4873 USD
    Ukraine 0,3488 USD
    Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 0,2487 USD
    Vương quốc Anh 0,0301 USD
    Uruguay 0,2220 USD
    Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 0,2651 USD
    Uzbekistan 0,0858 USD
    Vanuatu 3,7645 USD
    Venezuela 0,3105 USD
    Việt Nam 0,1081 USD
    Wallis và Futuna 1,3930 USD
    Yemen 0,2659 USD
    Zambia 0,5412 USD
    Zimbabwe 0,5870 USD
   • Châu Phi (Cape Town)
   • Chi tiết về giá điện thoại

     

    Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD)  

    Mức sử dụng gọi đến mỗi phút (USD)  

    Quốc gia

    Quay số vào trực tiếp (DID)

    Miễn phí

    UIFN

    Chia sẻ phí

    Quay số vào trực tiếp (DID)

    Miễn phí

    UIFN

    Chia sẻ phí

    Nam Phi

    0,3000 USD

    0,3000 USD

    1,2000 USD

    0,3000 USD

    0,0020 USD

    0,0802 USD

    0,1808 USD

    0,0200 USD

    Argentina

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2000 USD

     

    Úc

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,0554 USD

     

    Áo

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2000 USD

     

    Bỉ

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

     

    0,0070 USD

    0,0406 USD

    0,2409 USD

     

    Brazil

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,3714 USD

     

    Bulgaria

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1539 USD

     

    Canada

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,0677 USD

     

    Trung Quốc

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,3718 USD

     

    Colombia

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2400 USD

     

    Costa Rica

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2794 USD

     

    Croatia

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2331 USD

     

    Đan Mạch

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,5315 USD

     

    Estonia

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,5965 USD

     

    Pháp

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

     

    0,0070 USD

    0,0237 USD

    0,1367 USD

     

    Guiana thuộc Pháp

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1997 USD

     

    Đức

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,3031 USD

     

    Hy Lạp

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2994 USD

     

    Guadeloupe

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1997 USD

     

    Hồng Kông

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,0634 USD

     

    Hungary

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2125 USD

     

    Iceland

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2000 USD

     

    Israel

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1500 USD

     

    Ý

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

     

    0,0070 USD

    0,1281 USD

    0,0800 USD

     

    Nhật Bản

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,4640 USD

     

    Latvia

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2694 USD

     

    Litva

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2123 USD

     

    Luxembourg

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,3863 USD

     

    Ma Cao

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,3845 USD

     

    Macedonia

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,4759 USD

     

    Martinique

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1997 USD

     

    Mayotte

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1997 USD

     

    Monaco

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,0840 USD

     

    Hà Lan

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

     

    0,0070 USD

    0,0544 USD

    0,0573 USD

     

    New Zealand

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,4944 USD

     

    Nigeria

    0,5330 USD

     

     

     

    0,0354 USD

     

     

     

    Peru

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,3274 USD

     

    Philippines

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2660 USD

     

    Bồ Đào Nha

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2853 USD

     

    Reunion

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,3008 USD

     

    Romania

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1603 USD

     

    Saint Pierre và Miquelon

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1979 USD

     

    Singapore

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,0554 USD

     

    Slovakia

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1475 USD

     

    Slovenia

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,3152 USD

     

    Hàn Quốc

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1834 USD

     

    Tây Ban Nha

    0,1000 USD

    0,4200 USD

    1,2000 USD

     

    0,0070 USD

    0,0750 USD

    0,1568 USD

     

    Thụy Sĩ

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2394 USD

     

    Đài Loan

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,4636 USD

     

    Thái Lan

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,3114 USD

     

    Uganda

    0,2670 USD

     0,7000 USD

     

     

    0,0125 USD

     0,1800 USD

     

     

    Vương quốc Anh

    0,0600 USD

    0,0600 USD

    1,2000 USD

     

    0,0040 USD

    0,0300 USD

    0,0955 USD

     

    Hoa Kỳ

    0,0600 USD

    0,0600 USD

     

     

    0,0040 USD

    0,0137 USD

     

     

    Uruguay

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1994 USD

     

    * Số điện thoại miễn phí được yêu cầu ở số lượng 1000+ hóa đơn với giá 0,039 USD mỗi số mỗi ngày.

    Cuộc gọi đi

    Quốc gia đích đến Cuộc gọi đi ra mỗi phút (USD)
    Afghanistan 0,3232 USD
    Albania 0,6174 USD
    Algeria 0,8738 USD
    Samoa thuộc Mỹ 0,1760 USD
    Andorra 0,3039 USD
    Angola 0,2697 USD
    Anguilla 0,3160 USD
    Châu Nam Cực 2,2795 USD
    Antigua và Barbuda 0,3728 USD
    Argentina 0,3040 USD
    Armenia 0,2976 USD
    Aruba 0,2880 USD
    Đảo Ascension 2,8000 USD
    Úc 0,0432 USD
    Áo 0,3362 USD
    Azerbaijan 0,4496 USD
    Bahamas 0,3146 USD
    Bahrain 0,1697 USD
    Bangladesh 0,0432 USD
    Barbados 0,3440 USD
    Belarus 0,5812 USD
    Bỉ 0,5889 USD
    Belize 0,3088 USD
    Benin 0,4939 USD
    Bermuda 0,0568 USD
    Bhutan 0,1200 USD
    Bolivia 0,3872 USD
    Bosnia và Herzegovina 0,5729 USD
    Botswana 0,3952 USD
    Brazil 0,2359 USD
    Quần đảo Virgin thuộc Anh 0,3440 USD
    Brunei Darussalam 0,0640 USD
    Bulgaria 0,5129 USD
    Burkina Faso 0,5746 USD
    Burundi 0,8800 USD
    Campuchia 0,1008 USD
    Cameroon 0,5604 USD
    Canada 0,0032 USD
    Cape Verde 0,3894 USD
    Quần đảo Cayman 0,2496 USD
    Cộng hòa Trung Phi 1,5260 USD
    Chad 0,7978 USD
    Chile 0,1600 USD
    Trung Quốc 0,0800 USD
    Colombia 0,1440 USD
    Comoros 0,9345 USD
    Congo 0,8168 USD
    Quần đảo Cook 1,5920 USD
    Costa Rica 0,1200 USD
    Croatia 0,7788 USD

    Cuba

    1,0078 USD

    Curacao 0,2176 USD
    Síp 0,1315 USD
    Cộng hòa Séc 0,1064 USD
    Congo (Cộng hòa Dân chủ) 0,6698 USD
    Đan Mạch 0,0285 USD
    Djibouti 0,4589 USD
    Dominica 0,3360 USD
    Cộng hòa Dominica 0,1520 USD
    Đông Timor 1,7484 USD
    Ecuador 0,3120 USD
    Ai Cập 0,1992 USD
    El Salvador 0,2992 USD
    Guinea Xích đạo 0,7219 USD
    Eritrea 0,3280 USD
    Estonia 0,8852 USD
    Ethiopia 0,3123 USD
    Quần đảo Falkland (Malvinas) 2,8415 USD
    Quần đảo Faroe 0,1900 USD
    Fiji 0,3840 USD
    Phần Lan 0,5133 USD
    Pháp 0,2545 USD
    Guiana thuộc Pháp 0,3760 USD
    Polynesia thuộc Pháp 0,3840 USD
    Gabon 0,6174 USD
    Gambia 0,6320 USD
    Georgia 0,5034 USD
    Đức 0,0475 USD
    Gibraltar 0,2260 USD
    Hy Lạp 0,1140 USD
    Greenland 0,7061 USD
    Grenada 0,3360 USD
    Guadeloupe 0,3680 USD
    Guam 0,0416 USD
    Guatemala 0,2400 USD
    Guinea 0,5920 USD
    Guinea Bissau 0,7124 USD
    Guyana 0,3120 USD
    Haiti 0,4000 USD
    Honduras 0,3063 USD
    Hồng Kông 0,0520 USD
    Hungary 0,0978 USD
    Iceland 0,0247 USD
    Ấn Độ 0,0200 USD
    Indonesia 0,0960 USD
    Iran 0,2486 USD
    Iraq 0,2880 USD
    Ai-len 0,1520 USD
    Israel 0,0376 USD
    Ý 0,3989 USD
    Bờ Biển Ngà 0,5184 USD
    Jamaica 0,3315 USD
    Nhật Bản 0,2400 USD
    Jordan 0,2432 USD
    Kazakhstan 0,3264 USD
    Kenya 0,4176 USD
    Kiribati 2,4000 USD
    Kosovo 0,6000 USD
    Kuwait 0,0760 USD
    Kyrgyzstan 0,3408 USD
    Lào 0,1088 USD
    Latvia 0,9502 USD
    Lebanon 0,2320 USD
    Lesotho 0,6618 USD
    Liberia 0,7040 USD
    Libya 0,4795 USD
    Liechtenstein 0,1806 USD
    Litva 1,0638 USD
    Luxembourg 0,1493 USD
    Macao 0,1456 USD
    Macedonia 0,5043 USD
    Madagascar 1,5400 USD
    Malawi 0,7840 USD
    Malaysia 0,0640 USD
    Maldives 1,1200 USD
    Mali 0,5357 USD
    Malta 0,5794 USD
    Quần đảo Marshall 0,4749 USD
    Martinique 0,3764 USD
    Mauritania 1,0524 USD
    Mauritius 0,2362 USD
    Mayotte 0,6682 USD
    Mexico 0,0192 USD
    Micronesia 0,7200 USD
    Moldova 0,4800 USD
    Monaco 0,4179 USD
    Mông Cổ 0,0216 USD
    Montenegro 1,0011 USD
    Montserrat 1,4983 USD
    Morocco 0,8490 USD
    Mozambique 0,4992 USD
    Myanmar 0,4000 USD
    Namibia 0,2752 USD
    Nauru 2,0800 USD
    Nepal 0,2432 USD
    Hà Lan 0,4179 USD
    Antille thuộc Hà Lan 0,2144 USD
    New Caledonia 0,4304 USD
    New Zealand 0,0640 USD
    Nicaragua 0,3840 USD
    Niger 0,5319 USD
    Nigeria 0,1101 USD
    Niue 2,1845 USD
    Đảo Norfolk 1,9200 USD

    Triều Tiên

    0,8806 USD

    Quần đảo Bắc Mariana 0,0880 USD
    Na Uy 0,0209 USD
    Oman 0,4032 USD
    Pakistan 0,0640 USD
    Palau 0,5973 USD
    Lãnh thổ Palestin 0,2640 USD
    Panama 0,2032 USD
    Papua New Guinea 1,7280 USD
    Paraguay 0,1632 USD
    Peru 0,1370 USD
    Philippines 0,2480 USD
    Ba Lan 0,1786 USD
    Bồ Đào Nha 0,7028 USD
    Principe và Sao Tome 1,0448 USD
    Puerto Rico 0,0070 USD
    Qatar 0,2602 USD
    Reunion 0,7978 USD
    Romania 0,0216 USD
    Liên bang Nga 0,3536 USD
    Rwanda 0,4939 USD
    Samoa 1,7280 USD
    San Marino 0,4939 USD
    Ả Rập Xê Út 1,2960 USD
    Senegal 0,5699 USD
    Serbia 0,5376 USD
    Seychelles 1,1398 USD
    Sierra Leone 0,7344 USD
    Singapore 0,0288 USD
    Sint Maarten 0,2816 USD
    Slovakia 0,1995 USD
    Slovenia 0,5840 USD
    Quần đảo Solomon 1,5840 USD
    Somalia 0,7219 USD
    Nam Phi 0,0300 USD
    Hàn Quốc 0,0376 USD
    Nam Sudan 0,8000 USD
    Tây Ban Nha 0,2499 USD
    Sri Lanka 0,2080 USD
    Saint Helena 4,9920 USD
    Saint Kitts và Nevis 0,3360 USD
    Saint Lucia 0,3360 USD
    Saint-Martin (phần thuộc Pháp) 0,2816 USD
    Saint Pierre và Miquelon 0,7200 USD
    Saint Vincent và Grenadines 0,3360 USD
    Sudan 0,7360 USD
    Suriname 0,4000 USD
    Swaziland 0,3872 USD
    Thụy Điển 0,0190 USD
    Thụy Sĩ 0,6459 USD

    Syria

    0,5126 USD

    Đài Loan 0,1440 USD
    Tajikistan 0,2586 USD
    Tanzania 0,4240 USD
    Thái Lan 0,0848 USD
    Togo 0,5509 USD
    Tokelau 2,8682 USD
    Tonga 1,7280 USD
    Trinidad và Tobago 0,3360 USD
    Tunisia 1,0980 USD
    Thổ Nhĩ Kỳ 0,2545 USD
    Turkmenistan 0,2157 USD
    Quần đảo Turks và Caicos 0,3200 USD
    Tuvalu 2,5600 USD
    Uganda 0,1965 USD
    Ukraine 0,3575 USD
    Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 0,2160 USD
    Vương quốc Anh 0,0380 USD
    Hoa Kỳ 0,0070 USD
    Uruguay 0,2848 USD
    Quần đảo Virgin (Hoa Kỳ) 0,0339 USD
    Uzbekistan 0,1520 USD
    Vanuatu 1,7280 USD
    Venezuela (Cộng hòa Bolivaria) 0,3024 USD
    Việt Nam 0,1024 USD
    Yemen 0,2150 USD
    Zambia 0,6400 USD
    Zimbabwe 0,6668 USD
   • Châu Á Thái Bình Dương (Sydney)
   • Chi tiết về giá điện thoại

     

    Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD)  

    Mức sử dụng gọi đến mỗi phút (USD)  

    Quốc gia

    Quay số vào trực tiếp (DID)

    Miễn phí

    UIFN

    Quay số vào trực tiếp (DID)

    Miễn phí

    UIFN

    Úc

     0,10 USD

     0,39 USD

    1,2000 USD

     0,0050 USD

     0,0250 USD

    0,0554 USD

    Argentina

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2000 USD

    Áo

    0,0165 USD

    0,8003 USD

    1,2000 USD

    0,0048 USD

    0,2240 USD

    0,2000 USD

    Bỉ

    0,7467 USD

    0,7467 USD

    1,2000 USD

    0,0074 USD

    0,3035 USD

    0,2409 USD

    Brazil     1,2000 USD     0,3714 USD

    Bulgaria

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1539 USD

    Canada

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,0677 USD

    Trung Quốc

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3718 USD

    Colombia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2400 USD

    Costa Rica

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2794 USD

    Croatia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2331 USD

    Đan Mạch

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,5315 USD

    Estonia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,5965 USD

    Pháp

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1367 USD

    Guiana thuộc Pháp

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Đức

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3031 USD

    Hy Lạp

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2994 USD

    Guadeloupe

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Hồng Kông

     0,16 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,0104 USD

     0,0502 USD

    0,0634 USD

    Hungary

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2125 USD

    Iceland

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2000 USD

    Indonesia

     0,69 USD

    0,7467 USD

     

     0,0278 USD

    0,2637 USD

     

    Israel

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1500 USD

    Ý

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,0800 USD

    Nhật Bản

     0,13 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,0056 USD

     0,2114 USD

    0,4640 USD

    Latvia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2694 USD

    Litva

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2123 USD

    Luxembourg

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3863 USD

    Ma Cao

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3845 USD

    Macedonia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,4759 USD

    Malaysia

     0,13 USD

    0,5728 USD 

     

     0,0090 USD

    0,1325 USD

     

    Martinique

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Mayotte

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Monaco

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,0840 USD

    Hà Lan

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,0573 USD

    New Zealand

     0,13 USD

     0,58 USD

    1,2000 USD

     0,0050 USD

     0,1069 USD

    0,4944 USD

    Peru

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3274 USD

    Philippines

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2660 USD

    Bồ Đào Nha

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2853 USD

    Reunion

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3008 USD

    Romania

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1603 USD

    Saint Pierre và Miquelon

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1979 USD

    Singapore

     0,35 USD

    0,4800 USD

    1,2000 USD

     0,0052 USD

    0,0503 USD

    0,0554 USD

    Slovakia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1475 USD

    Slovenia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3152 USD

    Nam Phi

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1808 USD

    Hàn Quốc

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1834 USD

    Tây Ban Nha

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1568 USD

    Thụy Sĩ

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2394 USD

    Đài Loan

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,4636 USD

    Thái Lan

     0,31 USD

     1,40 USD

    1,2000 USD

     0,0051 USD

     0,4058 USD

    0,3114 USD

    Vương quốc Anh

     0,10 USD

     0,10 USD

    1,2000 USD

     0,0040 USD

     0,0720 USD

    0,0955 USD

    Hoa Kỳ

     0,06 USD

     0,06 USD

     

     0,0040 USD

     0,0137 USD

     

    Uruguay

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1994 USD

    Cuộc gọi đi

    Quốc gia đích đến Cuộc gọi đi ra mỗi phút (USD)
    Afghanistan  0,6275 USD
    Albania  0,6016 USD
    Algeria  0,5812 USD
    Samoa thuộc Mỹ  1,7356 USD
    Andorra  0,2816 USD
    Angola  0,4885 USD
    Anguilla  0,6445 USD
    Châu Nam Cực  2,3662 USD
    Antigua và Barbuda  0,6333 USD
    Argentina  0,2802 USD
    Armenia  0,6214 USD
    Aruba  0,6358 USD
    Đảo Ascension  3,0703 USD
    Úc  0,0250 USD
    Áo  0,1834 USD
    Azerbaijan  0,7029 USD
    Bahamas  0,4768 USD
    Bahrain  0,5428 USD
    Bangladesh  0,4721 USD
    Barbados  0,6374 USD
    Belarus  0,5954 USD
    Bỉ  0,1434 USD
    Belize  0,6517 USD
    Benin  0,7204 USD
    Bermuda  0,5420 USD
    Bhutan  0,4907 USD
    Bolivia  0,6237 USD
    Bosnia và Herzegovina  0,5124 USD
    Botswana  0,6535 USD
    Brazil  0,1847 USD
    Quần đảo Virgin thuộc Anh  0,4380 USD
    Brunei  0,4735 USD
    Bulgaria  0,2719 USD
    Burkina Faso  0,7380 USD
    Burundi  0,9264 USD
    Campuchia  0,4927 USD
    Cameroon  0,7039 USD
    Canada  0,0168 USD
    Quần đảo Cape Verde  1,0128 USD
    Quần đảo Cayman  0,6060 USD
    Cộng hòa Trung Phi  0,9176 USD
    Chad  0,9721 USD
    Chile  0,4612 USD
    Colombia  0,2526 USD
    Comoros  0,8661 USD
    Congo 1,2383 USD
    Quần đảo Cook  2,3662 USD
    Costa Rica  0,4463 USD
    Croatia  0,2205 USD
    Cuba 1,0078 USD
    Curacao 0,2302 USD
    Síp 0,1633 USD
    Cộng hòa Séc  0,1189 USD
    Cộng hòa Dân chủ Congo  0,9807 USD
    Đan Mạch  0,0494 USD
    Djibouti  0,8619 USD
    Dominica  0,6316 USD
    Cộng hòa Dominica  0,4621 USD
    Đông Timor  1,8533 USD
    Ecuador  0,5401 USD
    Ai Cập  0,5124 USD
    El Salvador  0,6176 USD
    Guinea Xích đạo  0,8743 USD
    Eritrea  0,6636 USD
    Estonia  0,2759 USD
    Ethiopia  0,6767 USD
    Quần đảo Falkland  2,3662 USD
    Quần đảo Faroe  0,5114 USD
    Quần đảo Fiji  1,2107 USD
    Phần Lan  0,1308 USD
    Pháp  0,1133 USD
    Guiana thuộc Pháp  0,4604 USD
    Polynesia thuộc Pháp  1,2361 USD
    Gabon  0,8139 USD
    Gambia  0,8931 USD
    Georgia  0,5506 USD
    Đức  0,0562 USD
    Ghana 0,4566 USD
    Gibraltar  0,3307 USD
    Hy Lạp  0,1252 USD
    Greenland  1,3490 USD
    Grenada  0,6332 USD
    Guadeloupe  0,4460 USD
    Guam  1,1068 USD
    Guatemala  0,5979 USD
    Guinea  0,8678 USD
    Guinea Bissau  1,2879 USD
    Guyana  0,6348 USD
    Haiti  0,6777 USD
    Honduras  0,6139 USD
    Hong Kong  0,0428 USD
    Hungary  0,0985 USD
    Iceland  0,1928 USD
    Ấn Độ 0,0200 USD
    Indonesia 0,0731 USD
    Iran 0,2486 USD
    Iraq  0,8277 USD
    Ai-len  0,1197 USD
    Israel  0,2462 USD
    Ý  0,0651 USD
    Bờ Biển Ngà  0,7522 USD
    Jamaica  0,5279 USD
    Nhật Bản  0,1203 USD
    Jordan  0,5121 USD
    Kazakhstan  0,4663 USD
    Kenya  0,6308 USD
    Kiribati  2,3662 USD
    Kosovo 0,6000 USD
    Kuwait  0,5601 USD
    Kyrgyzstan  0,6279 USD
    Lào  0,4001 USD
    Latvia  0,2483 USD
    Lebanon  0,5238 USD
    Lesotho  0,8099 USD
    Liberia  0,7835 USD
    Libya  0,6357 USD
    Liechtenstein  0,4150 USD
    Litva  0,3428 USD
    Luxembourg  0,1528 USD
    Ma Cao  0,4983 USD
    Macedonia  0,5961 USD
    Madagascar  1,0310 USD
    Malawi  0,8767 USD
    Malaysia  0,0731 USD
    Maldives  2,0206 USD
    Mali  0,7550 USD
    Malta  0,1977 USD
    Quần đảo Marshall  1,2327 USD
    Mauritania  0,9400 USD
    Mauritius  0,6189 USD
    Quần đảo Mayotte  0,5193 USD
    Mexico  0,2440 USD
    Micronesia  1,7034 USD
    Moldova  1,0061 USD
    Monaco  0,5619 USD
    Mông Cổ  0,5608 USD
    Montenegro  0,5414 USD
    Montserrat  1,1179 USD
    Morocco  0,6934 USD
    Mozambique  0,6779 USD
    Myanmar  0,5866 USD
    Namibia  0,5821 USD
    Nauru  2,3662 USD
    Nepal  0,5245 USD
    Hà Lan  0,5902 USD
    Antille thuộc Hà Lan  0,4072 USD
    New Caledonia  1,1992 USD
    New Zealand  0,0495 USD
    Nicaragua  0,5843 USD
    Niger  0,8664 USD
    Nigeria 0,2428 USD
    Niue  3,0703 USD
    Đảo Norfolk  2,4802 USD
    Triều Tiên 0,8806 USD
    Quần đảo Bắc Mariana  1,6010 USD
    Na Uy  0,0891 USD
    Oman  0,6809 USD
    Pakistan  0,4945 USD
    Palau  1,7271 USD
    Palestine  0,5301 USD
    Panama  0,5913 USD
    Papua New Guinea  1,4315 USD
    Paraguay  0,4540 USD
    Peru  0,4534 USD
    Philippines  0,1200 USD
    Ba Lan  0,1217 USD
    Bồ Đào Nha  0,2985 USD
    Principe và Sao Tome  2,3662 USD
    Puerto Rico  0,1884 USD
    Qatar  0,6221 USD
    Đảo Reunion  1,0456 USD
    Romania  0,0825 USD
    Nga  0,2104 USD
    Rwanda  0,8136 USD
    Samoa  1,0386 USD
    San Marino  0,5670 USD
    Ả Rập Xê Út  0,3838 USD
    Senegal  0,6134 USD
    Serbia  0,5707 USD
    Quần đảo Seychelles  0,9984 USD
    Sierra Leone  0,9052 USD
    Singapore  0,1251 USD
    Sint Maarten 0,2942 USD
    Slovakia  0,1350 USD
    Slovenia  0,3108 USD
    Quần đảo Solomon  2,0093 USD
    Somalia  1,3467 USD
    Nam Phi  0,1686 USD
    Hàn Quốc  0,1326 USD
    Nam Sudan  0,8237 USD
    Tây Ban Nha 0,1191 USD
    Sri Lanka  0,5367 USD
    St. Helena  2,9861 USD
    St. Kitts  0,5340 USD
    St. Lucia  0,5350 USD
    St. Maarten  0,2942 USD
    St. Pierre & Miquelon  1,1909 USD
    St. Vincent  0,5350 USD
    Sudan 0,8237 USD
    Suriname  0,6940 USD
    Swaziland  0,6216 USD
    Thụy Điển 0,0494 USD
    Thụy Sĩ  0,1144 USD
    Syria  0,5126 USD
    Đài Loan  0,2511 USD
    Tajikistan  0,6049 USD
    Tanzania  0,6879 USD
    Thái Lan  0,1050 USD
    Togo  0,8380 USD
    Tokelau  2,9861 USD
    Quần đảo Tonga  1,7726 USD
    Trinidad và Tobago  0,5057 USD
    Tunisia  0,8742 USD
    Thổ Nhĩ Kỳ  0,2276 USD
    Turkmenistan  0,5876 USD
    Turks và Caicos  0,6254 USD
    Tuvalu  2,3662 USD
    Uganda  0,8448 USD
    Ukraine  0,3923 USD
    Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất  0,3741 USD
    Vương quốc Anh  0,0735 USD
    Hoa Kỳ  0,0142 USD
    Uruguay  0,5005 USD
    Quần đảo Virgin thuộc Mỹ  0,4330 USD
    Uzbekistan  0,5551 USD
    Vanuatu  1,9053 USD
    Việt Nam  0,0896 USD
    Yemen  0,6113 USD
    Zambia  0,7611 USD
    Zimbabwe  0,6847 USD
   • Châu Á Thái Bình Dương (Singapore)
   • Chi tiết về giá điện thoại

     

    Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD)  

    Mức sử dụng gọi đến mỗi phút (USD)  

    Quốc gia

    Quay số vào trực tiếp (DID)

    Miễn phí

    UIFN

    Quay số vào trực tiếp (DID)

    Miễn phí

    UIFN

    Úc

     0,10 USD

     0,39 USD

    1,2000 USD

     0,0050 USD

     0,0540 USD

    0,0554 USD

    Argentina

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2000 USD

    Áo

    0,0162 USD

    0,8003 USD

    1,2000 USD

    0,0045 USD

    0,2240 USD

    0,2000 USD

    Bỉ

    0,7467 USD

    0,7467 USD

    1,2000 USD

    0,0074 USD

    0,3035 USD

    0,2409 USD

    Brazil

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3714 USD

    Bulgaria

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1539 USD

    Canada

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,0677 USD

    Trung Quốc

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3718 USD

    Colombia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2400 USD

    Costa Rica

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2794 USD

    Croatia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2331 USD

    Đan Mạch

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,5315 USD

    Estonia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,5965 USD

    Pháp

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1367 USD

    Guiana thuộc Pháp

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Đức

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3031 USD

    Hy Lạp

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2994 USD

    Guadeloupe

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Hồng Kông

     0,16 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,0104 USD

     0,0502 USD

    0,0634 USD

    Hungary

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2125 USD

    Iceland

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2000 USD

    Indonesia

     0,69 USD

    0,7467 USD

     

     0,0143 USD

    0,2637 USD

     

    Israel

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1500 USD

    Ý

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,0800 USD

    Nhật Bản

     0,13 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,0056 USD

     0,2114 USD

    0,4640 USD

    Latvia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2694 USD

    Litva

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2123 USD

    Luxembourg

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3863 USD

    Ma Cao

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3845 USD

    Macedonia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,4759 USD

    Malaysia

     0,13 USD

    0,5728 USD

     

     0,0049 USD

    0,1325 USD

     

    Martinique

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Mayotte

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Monaco

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,0840 USD

    Hà Lan

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,0573 USD

    New Zealand

     0,13 USD

     0,58 USD

    1,2000 USD

     0,0050 USD

     0,2205 USD

    0,4944 USD

    Peru

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3274 USD

    Philippines

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2660 USD

    Bồ Đào Nha

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2853 USD

    Reunion

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3008 USD

    Romania

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1603 USD

    Saint Pierre và Miquelon

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1979 USD

    Singapore

     0,0395 USD

    0,4800 USD

    1,2000 USD

     0,0040 USD

    0,0503 USD

    0,0554 USD

    Slovakia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1475 USD

    Slovenia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3152 USD

    Nam Phi

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1808 USD

    Hàn Quốc

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1834 USD

    Tây Ban Nha

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1568 USD

    Thụy Sĩ

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2394 USD

    Đài Loan

    0,6400 USD 

    0,5333 USD 

    1,2000 USD

    0,0544 USD 

    0,3120 USD 

    0,4636 USD

    Thái Lan

    0,3733 USD

     1,14 USD

    1,2000 USD

     0,0040 USD

     0,3173 USD

    0,3114 USD

    Vương quốc Anh

     0,10 USD

     0,10 USD

    1,2000 USD

     0,0040 USD

     0,0720 USD

    0,0955 USD

    Hoa Kỳ

     0,06 USD

     0,06 USD

     

     0,0040 USD

     0,0137 USD

     

    Uruguay

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1994 USD

    Cuộc gọi đi

    Quốc gia đích đến Cuộc gọi đi ra mỗi phút (USD)
    Afghanistan  0,6275 USD
    Albania  0,6016 USD
    Algeria  0,5812 USD
    Samoa thuộc Mỹ  1,7356 USD
    Andorra  0,2816 USD
    Angola  0,4885 USD
    Anguilla  0,6445 USD
    Châu Nam Cực  2,3662 USD
    Antigua và Barbuda  0,6333 USD
    Argentina  0,2802 USD
    Armenia  0,6214 USD
    Aruba  0,6358 USD
    Đảo Ascension  3,0703 USD
    Úc  0,0500 USD
    Áo  0,1834 USD
    Azerbaijan  0,7029 USD
    Bahamas  0,4768 USD
    Bahrain  0,5428 USD
    Bangladesh  0,4721 USD
    Barbados  0,6374 USD
    Belarus  0,5954 USD
    Bỉ  0,1434 USD
    Belize  0,6517 USD
    Benin  0,7204 USD
    Bermuda  0,5420 USD
    Bhutan  0,4907 USD
    Bolivia  0,6237 USD
    Bosnia và Herzegovina  0,5124 USD
    Botswana  0,6535 USD
    Brazil  0,1847 USD
    Quần đảo Virgin thuộc Anh  0,4380 USD
    Brunei  0,4735 USD
    Bulgaria  0,2719 USD
    Burkina Faso  0,7380 USD
    Burundi  0,9264 USD
    Campuchia  0,4927 USD
    Cameroon  0,7039 USD
    Canada  0,0168 USD
    Quần đảo Cape Verde  1,0128 USD
    Quần đảo Cayman  0,6060 USD
    Cộng hòa Trung Phi  0,9176 USD
    Chad  0,9721 USD
    Chile  0,4612 USD
    Colombia  0,2526 USD
    Comoros  0,8661 USD
    Congo 1,2383 USD
    Quần đảo Cook  2,3662 USD
    Costa Rica  0,4463 USD
    Croatia  0,2205 USD
    Cuba 1,0078 USD
    Curacao 0,2302 USD
    Síp 0,0609 USD
    Cộng hòa Séc  0,1189 USD
    Cộng hòa Dân chủ Congo  0,9807 USD
    Đan Mạch  0,0494 USD
    Djibouti  0,8619 USD
    Dominica  0,6316 USD
    Cộng hòa Dominica  0,4621 USD
    Đông Timor  1,8533 USD
    Ecuador  0,5401 USD
    El Salvador  0,6176 USD
    Guinea Xích đạo  0,8743 USD
    Eritrea  0,6636 USD
    Estonia  0,2759 USD
    Ethiopia  0,6767 USD
    Quần đảo Falkland  2,3662 USD
    Quần đảo Faroe  0,5114 USD
    Quần đảo Fiji  1,2107 USD
    Phần Lan  0,1308 USD
    Guiana thuộc Pháp  0,4604 USD
    Pháp 0,1133 USD
    Polynesia thuộc Pháp  1,2361 USD
    Gabon  0,8139 USD
    Gambia  0,8931 USD
    Georgia  0,5506 USD
    Đức  0,0562 USD
    Ghana 0,4566 USD
    Gibraltar  0,3307 USD
    Hy Lạp  0,1252 USD
    Greenland  1,3490 USD
    Grenada  0,6332 USD
    Guadeloupe  0,4460 USD
    Guam  1,1068 USD
    Guatemala  0,5979 USD
    Guinea  0,8678 USD
    Guinea Bissau  1,2879 USD
    Guyana  0,6348 USD
    Haiti  0,6777 USD
    Honduras  0,6139 USD
    Hong Kong  0,0428 USD
    Hungary  0,0985 USD
    Iceland  0,1928 USD
    Ấn Độ 0,0200 USD
    Indonesia 0,0731 USD
    Iran 0,2486 USD
    Iraq  0,8277 USD
    Ai-len  0,1197 USD
    Israel  0,2462 USD
    Ý  0,0651 USD
    Bờ Biển Ngà  0,7522 USD
    Jamaica  0,5279 USD
    Nhật Bản 0,1203 USD
    Jordan  0,5121 USD
    Kazakhstan  0,4663 USD
    Kenya  0,6308 USD
    Kiribati  2,3662 USD
    Kosovo 0,6000 USD
    Kuwait  0,5601 USD
    Kyrgyzstan  0,6279 USD
    Lào  0,4001 USD
    Latvia  0,2483 USD
    Lebanon  0,5238 USD
    Lesotho  0,8099 USD
    Liberia  0,7835 USD
    Libya  0,6357 USD
    Liechtenstein  0,4150 USD
    Litva  0,3428 USD
    Luxembourg  0,1528 USD
    Ma Cao  0,4983 USD
    Macedonia  0,5961 USD
    Madagascar  1,0310 USD
    Malawi  0,8767 USD
    Malaysia  0,0731 USD
    Maldives  2,0206 USD
    Mali  0,7550 USD
    Malta  0,1977 USD
    Quần đảo Marshall  1,2327 USD
    Mauritania  0,9400 USD
    Mauritius  0,6189 USD
    Quần đảo Mayotte  0,5193 USD
    Mexico  0,2440 USD
    Micronesia  1,7034 USD
    Moldova  1,0061 USD
    Monaco  0,5619 USD
    Mông Cổ  0,5608 USD
    Montenegro  0,5414 USD
    Montserrat  1,1179 USD
    Morocco  0,6934 USD
    Mozambique  0,6779 USD
    Myanmar  0,5866 USD
    Namibia  0,5821 USD
    Nauru  2,3662 USD
    Nepal  0,5245 USD
    Hà Lan  0,5902 USD
    Antille thuộc Hà Lan  0,4072 USD
    New Caledonia  1,1992 USD
    New Zealand  0,0879 USD
    Nicaragua  0,5843 USD
    Niger  0,8664 USD
    Nigeria 0,2428 USD
    Niue  3,0703 USD
    Đảo Norfolk  2,4802 USD
    Triều Tiên 0,8806 USD
    Quần đảo Bắc Mariana  1,6010 USD
    Na Uy  0,0891 USD
    Oman  0,6809 USD
    Pakistan  0,4945 USD
    Palau  1,7271 USD
    Palestine  0,5301 USD
    Panama  0,5913 USD
    Papua New Guinea  1,4315 USD
    Paraguay  0,4540 USD
    Peru  0,4534 USD
    Philippines  0,1200 USD
    Ba Lan  0,1217 USD
    Bồ Đào Nha  0,2985 USD
    Principe và Sao Tome  2,3662 USD
    Puerto Rico  0,1884 USD
    Qatar  0,6221 USD
    Đảo Reunion  1,0456 USD
    Romania  0,0825 USD
    Nga  0,2104 USD
    Rwanda  0,8136 USD
    Samoa  1,0386 USD
    San Marino  0,5670 USD
    Ả Rập Xê Út  0,3838 USD
    Senegal  0,6134 USD
    Serbia  0,5707 USD
    Quần đảo Seychelles  0,9984 USD
    Sierra Leone  0,9052 USD
    Singapore 0,0151 USD
    Sint Maarten 0,2942 USD
    Slovakia  0,1350 USD
    Slovenia  0,3108 USD
    Quần đảo Solomon  2,0093 USD
    Somalia  1,3467 USD
    Nam Phi  0,1686 USD
    Hàn Quốc  0,1326 USD
    Nam Sudan  0,8237 USD
    Tây Ban Nha 0,1191 USD
    Sri Lanka  0,5367 USD
    St. Helena  2,9861 USD
    St. Kitts  0,5340 USD
    St. Lucia  0,5350 USD
    St. Maarten  0,4792 USD
    St. Pierre & Miquelon  1,1909 USD
    St. Vincent  0,5350 USD
    Sudan 0,8237 USD
    Suriname  0,6940 USD
    Swaziland  0,6216 USD
    Thụy Điển 0,0494 USD
    Thụy Sĩ  0,1144 USD
    Syria 0,5126 USD
    Đài Loan  0,2511 USD
    Tajikistan  0,6049 USD
    Tanzania  0,6879 USD
    Thái Lan 0,0376 USD
    Togo  0,8380 USD
    Tokelau  2,9861 USD
    Quần đảo Tonga  1,7726 USD
    Trinidad và Tobago  0,5057 USD
    Tunisia  0,8742 USD
    Thổ Nhĩ Kỳ  0,2276 USD
    Turkmenistan  0,5876 USD
    Turks và Caicos  0,6254 USD
    Tuvalu  2,3662 USD
    Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 0,3741 USD
    Uganda  0,8448 USD
    Ukraine  0,3923 USD
    Vương quốc Anh  0,0735 USD
    Hoa Kỳ  0,0142 USD
    Uruguay  0,5005 USD
    Quần đảo Virgin thuộc Mỹ  0,4330 USD
    Uzbekistan  0,5551 USD
    Vanuatu  1,9053 USD
    Việt Nam  0,0896 USD
    Yemen  0,6113 USD
    Zambia  0,7611 USD
    Zimbabwe  0,6847 USD
   • Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)
   • Chi tiết về giá điện thoại

     

    Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD)  

    Mức sử dụng gọi đến mỗi phút (USD)  

    Quốc gia

    Quay số vào trực tiếp (DID)

    Miễn phí

    UIFN

    Quay số vào trực tiếp (DID)

    Miễn phí

    UIFN

    Argentina

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2000 USD

    Úc

     0,10 USD

     0,39 USD

    1,2000 USD

     0,0050 USD

     0,0540 USD

    0,0554 USD

    Áo

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2000 USD

    Bỉ

     0,7467 USD

     0,7467 USD

    1,2000 USD

     0,0074 USD

     0,3701 USD

    0,2409 USD

    Brazil

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3714 USD

    Bulgaria

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1539 USD

    Canada

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,0677 USD

    Trung Quốc

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3718 USD

    Colombia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2400 USD

    Costa Rica

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2794 USD

    Croatia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2331 USD

    Đan Mạch

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,5315 USD

    Estonia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,5965 USD

    Pháp

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1367 USD

    Guiana thuộc Pháp

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Đức

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3031 USD

    Hy Lạp

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2994 USD

    Guadeloupe

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Hồng Kông

     0,16 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,0104 USD

     0,0502 USD

    0,0634 USD

    Hungary

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2125 USD

    Iceland

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2000 USD

    Indonesia

     0,69 USD

    0,7467 USD

     

     0,0278 USD

    0,2637 USD

     

    Israel

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1500 USD

    Ý

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,0800 USD

    Nhật Bản

     0,10 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,003 USD

     0,08 USD

    0,4640 USD

    Latvia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2694 USD

    Litva

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2123 USD

    Luxembourg

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3863 USD

    Ma Cao

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3845 USD

    Macedonia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,4759 USD

    Malaysia

     0,13 USD

     

     

     0,0090 USD

     

     

    Martinique

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Mayotte

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Monaco

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,0840 USD

    Hà Lan

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,0573 USD

    New Zealand

     0,13 USD

     0,58 USD

    1,2000 USD

     0,0050 USD

     0,2205 USD

    0,4944 USD

    Peru

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3274 USD

    Philippines

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2660 USD

    Bồ Đào Nha

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2853 USD

    Reunion

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3008 USD

    Romania

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1603 USD

    Saint Pierre và Miquelon

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1979 USD

    Singapore

     0,35 USD

    0,4800 USD

    1,2000 USD

     0,0052 USD

    0,0503 USD

    0,0554 USD

    Slovakia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1475 USD

    Slovenia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3152 USD

    Nam Phi

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1808 USD

    Hàn Quốc

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1834 USD

    Tây Ban Nha

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1568 USD

    Thụy Sĩ

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2394 USD

    Đài Loan

    0,6400 USD 

    0,5333 USD 

    1,2000 USD

    0,0544 USD 

    0,3120 USD 

    0,4636 USD

    Thái Lan

     0,31 USD

     1,40 USD

    1,2000 USD

     0,0051 USD

     0,4058 USD

    0,3114 USD

    Vương quốc Anh

     0,10 USD

     0,10 USD

    1,2000 USD

     0,004 USD

     0,072 USD

    0,0955 USD

    Hoa Kỳ

     0,06 USD

     0,06 USD

     

     0,0040 USD

     0,0137 USD

     

    Uruguay

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1994 USD

    Cuộc gọi đi

    Quốc gia đích đến Cuộc gọi đi ra mỗi phút (USD)
    Afghanistan  0,6275 USD
    Albania  0,6016 USD
    Algeria  0,5812 USD
    Samoa thuộc Mỹ  1,7356 USD
    Andorra  0,2816 USD
    Angola  0,4885 USD
    Anguilla  0,6445 USD
    Châu Nam Cực  2,3662 USD
    Antigua và Barbuda  0,6333 USD
    Argentina  0,2802 USD
    Armenia  0,6214 USD
    Aruba  0,6358 USD
    Đảo Ascension  3,0703 USD
    Úc  0,0500 USD
    Áo  0,1834 USD
    Azerbaijan  0,7029 USD
    Bahamas  0,4768 USD
    Bahrain  0,5428 USD
    Bangladesh  0,4721 USD
    Barbados  0,6374 USD
    Belarus  0,5954 USD
    Bỉ  0,1434 USD
    Belize  0,6517 USD
    Benin  0,7204 USD
    Bermuda  0,5420 USD
    Bhutan  0,4907 USD
    Bolivia  0,6237 USD
    Bosnia và Herzegovina  0,5124 USD
    Botswana  0,6535 USD
    Brazil  0,1847 USD
    Quần đảo Virgin thuộc Anh  0,4380 USD
    Brunei  0,4735 USD
    Bulgaria  0,2719 USD
    Burkina Faso  0,7380 USD
    Burundi  0,9264 USD
    Campuchia  0,4927 USD
    Cameroon  0,7039 USD
    Canada  0,0168 USD
    Quần đảo Cape Verde  1,0128 USD
    Quần đảo Cayman  0,6060 USD
    Cộng hòa Trung Phi  0,9176 USD
    Chad  0,9721 USD
    Chile  0,4612 USD
    Colombia  0,2526 USD
    Comoros  0,8661 USD
    Congo 1,2383 USD
    Quần đảo Cook  2,3662 USD
    Costa Rica  0,4463 USD
    Croatia  0,2205 USD
    Cuba 1,0078 USD
    Curacao 0,2302 USD
    Síp 0,1633 USD
    Cộng hòa Séc  0,1189 USD
    Cộng hòa Dân chủ Congo  0,9807 USD
    Đan Mạch  0,0494 USD
    Djibouti  0,8619 USD
    Dominica  0,6316 USD
    Cộng hòa Dominica  0,4621 USD
    Đông Timor  1,8533 USD
    Ecuador  0,5401 USD
    Ai Cập  0,5124 USD
    El Salvador  0,6176 USD
    Guinea Xích đạo  0,8743 USD
    Eritrea  0,6636 USD
    Estonia  0,2759 USD
    Ethiopia  0,6767 USD
    Quần đảo Falkland  2,3662 USD
    Quần đảo Faroe  0,5114 USD
    Quần đảo Fiji  1,2107 USD
    Phần Lan  0,1308 USD
    Pháp  0,1133 USD
    Guiana thuộc Pháp  0,4604 USD
    Polynesia thuộc Pháp  1,2361 USD
    Gabon  0,8139 USD
    Gambia  0,8931 USD
    Georgia  0,5506 USD
    Đức  0,0562 USD
    Ghana 0,4566 USD
    Gibraltar  0,3307 USD
    Hy Lạp  0,1252 USD
    Greenland  1,3490 USD
    Grenada  0,6332 USD
    Guadeloupe  0,4460 USD
    Guam  1,1068 USD
    Guatemala  0,5979 USD
    Guinea  0,8678 USD
    Guinea Bissau  1,2879 USD
    Guyana  0,6348 USD
    Haiti  0,6777 USD
    Honduras  0,6139 USD
    Hong Kong  0,0428 USD
    Hungary  0,0985 USD
    Iceland  0,1928 USD
    Ấn Độ 0,0200 USD
    Indonesia 0,0700 USD
    Iran 0,2486 USD
    Iraq  0,8277 USD
    Ai-len  0,1197 USD
    Israel  0,2462 USD
    Ý  0,0651 USD
    Bờ Biển Ngà  0,7522 USD
    Jamaica  0,5279 USD
    Nhật Bản  0,0780 USD
    Jordan  0,5121 USD
    Kazakhstan  0,4663 USD
    Kenya  0,6308 USD
    Kiribati  2,3662 USD
    Kosovo 0,6000 USD
    Kuwait  0,5601 USD
    Kyrgyzstan  0,6279 USD
    Lào  0,4001 USD
    Latvia  0,2483 USD
    Lebanon  0,5238 USD
    Lesotho  0,8099 USD
    Liberia  0,7835 USD
    Libya  0,6357 USD
    Liechtenstein  0,4150 USD
    Litva  0,3428 USD
    Luxembourg  0,1528 USD
    Ma Cao  0,4983 USD
    Macedonia  0,5961 USD
    Madagascar  1,0310 USD
    Malawi  0,8767 USD
    Malaysia  0,0731 USD
    Maldives  2,0206 USD
    Mali  0,7550 USD
    Malta  0,1977 USD
    Quần đảo Marshall  1,2327 USD
    Mauritania  0,9400 USD
    Mauritius  0,6189 USD
    Quần đảo Mayotte  0,5193 USD
    Mexico  0,2440 USD
    Micronesia  1,7034 USD
    Moldova  1,0061 USD
    Monaco  0,5619 USD
    Mông Cổ  0,5608 USD
    Montenegro  0,5414 USD
    Montserrat  1,1179 USD
    Morocco  0,6934 USD
    Mozambique  0,6779 USD
    Myanmar  0,5866 USD
    Namibia  0,5821 USD
    Nauru  2,3662 USD
    Nepal  0,5245 USD
    Hà Lan  0,5902 USD
    Antille thuộc Hà Lan  0,4072 USD
    New Caledonia  1,1992 USD
    New Zealand  0,0879 USD
    Nicaragua  0,5843 USD
    Niger  0,8664 USD
    Nigeria 0,2428 USD
    Niue  3,0703 USD
    Đảo Norfolk  2,4802 USD
    Triều Tiên 0,8806 USD
    Quần đảo Bắc Mariana  1,6010 USD
    Na Uy  0,0891 USD
    Oman  0,6809 USD
    Pakistan  0,4945 USD
    Palau  1,7271 USD
    Palestine  0,5301 USD
    Panama  0,5913 USD
    Papua New Guinea  1,4315 USD
    Paraguay  0,4540 USD
    Peru  0,4534 USD
    Philippines  0,1673 USD
    Ba Lan  0,1217 USD
    Bồ Đào Nha  0,2985 USD
    Principe và Sao Tome  2,3662 USD
    Puerto Rico  0,1884 USD
    Qatar  0,6221 USD
    Đảo Reunion  1,0456 USD
    Romania  0,0825 USD
    Nga  0,2104 USD
    Rwanda  0,8136 USD
    Samoa  1,0386 USD
    San Marino  0,5670 USD
    Ả Rập Xê Út  0,3838 USD
    Senegal  0,6134 USD
    Serbia  0,5707 USD
    Quần đảo Seychelles  0,9984 USD
    Sierra Leone  0,9052 USD
    Singapore  0,1251 USD
    Sint Maarten 0,2942 USD
    Slovakia  0,1350 USD
    Slovenia  0,3108 USD
    Quần đảo Solomon  2,0093 USD
    Somalia  1,3467 USD
    Nam Phi  0,1686 USD
    Hàn Quốc  0,1326 USD
    Nam Sudan  0,8237 USD
    Tây Ban Nha 0,1200 USD
    Sri Lanka  0,5367 USD
    St. Helena  2,9861 USD
    St. Kitts  0,5340 USD
    St. Lucia  0,5350 USD
    St. Maarten  0,4792 USD
    St. Pierre & Miquelon  1,1909 USD
    St. Vincent  0,5350 USD
    Sudan 0,8237 USD
    Suriname  0,6940 USD
    Swaziland  0,6216 USD
    Thụy Điển 0,0500 USD
    Thụy Sĩ  0,1144 USD
    Syria 0,5126 USD
    Đài Loan  0,2511 USD
    Tajikistan  0,6049 USD
    Tanzania  0,6879 USD
    Thái Lan  0,1050 USD
    Togo  0,8380 USD
    Tokelau  2,9861 USD
    Quần đảo Tonga  1,7726 USD
    Trinidad và Tobago  0,5057 USD
    Tunisia  0,8742 USD
    Thổ Nhĩ Kỳ  0,2276 USD
    Turkmenistan  0,5876 USD
    Turks và Caicos  0,6254 USD
    Tuvalu  2,3662 USD
    Uganda  0,8448 USD
    Ukraine  0,3923 USD
    Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất  0,3741 USD
    Vương quốc Anh  0,0735 USD
    Hoa Kỳ  0,0142 USD
    Uruguay  0,5005 USD
    Quần đảo Virgin thuộc Mỹ  0,4330 USD
    Uzbekistan  0,5551 USD
    Vanuatu  1,9053 USD
    Việt Nam  0,0896 USD
    Yemen  0,6113 USD
    Zambia  0,7611 USD
    Zimbabwe  0,6847 USD
   • Châu Á Thái Bình Dương (Seoul)
   • Chi tiết định giá điện thoại

     

      Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD)

    Mức sử dụng gọi đến mỗi phút (USD)  

    Quốc gia

    Quay số vào trực tiếp (DID)

    Miễn phí

    UIFN

    Chia sẻ phí

    Quay số vào trực tiếp (DID)

    Miễn phí

    UIFN

    Chia sẻ phí

    Hàn Quốc

    0,0864 USD

    0,7000 USD

    1,2000 USD

    0,5433 USD

    0,0020 USD

    0,1100 USD

    0,1834 USD

    0,0020 USD

    Argentina

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2000 USD

     

    Úc

    0,1000 USD

    0,3900 USD

    1,2000 USD

     

    0,0050 USD

    0,0540 USD

    0,0554 USD

     

    Áo

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2000 USD

     

    Bỉ

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2409 USD

     

    Brazil

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,3714 USD

     

    Bulgaria

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1539 USD

     

    Canada

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,0677 USD

     

    Trung Quốc

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,3718 USD

     

    Colombia

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2400 USD

     

    Costa Rica

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2794 USD

     

    Croatia

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2331 USD

     

    Đan Mạch

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,5315 USD

     

    Estonia

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,5965 USD

     

    Pháp

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1367 USD

     

    Guiana thuộc Pháp

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1997 USD

     

    Đức

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,3031 USD

     

    Hy Lạp

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2994 USD

     

    Guadeloupe

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1997 USD

     

    Hồng Kông

     

    0,4800 USD

    1,2000 USD

     

     

    0,0502 USD

    0,0634 USD

     

    Hungary

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2125 USD

     

    Iceland

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2000 USD

     

    Israel

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1500 USD

     

    Ý

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,0800 USD

     

    Nhật Bản

     

    0,4800 USD

    1,2000 USD

     

     

    0,1482 USD

    0,4640 USD

     

    Latvia

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2694 USD

     

    Litva

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2123 USD

     

    Luxembourg

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,3863 USD

     

    Ma Cao

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,3845 USD

     

    Macedonia

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,4759 USD

     

    Malaysia

    0,1300 USD

     

     

     

    0,0090 USD

     

     

     

    Martinique

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1997 USD

     

    Mayotte

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1997 USD

     

    Monaco

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,0840 USD

     

    Hà Lan

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,0573 USD

     

    New Zealand

     

    0,5800 USD

    1,2000 USD

     

     

    0,2205 USD

    0,4944 USD

     

    Peru

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,3274 USD

     

    Philippines

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2660 USD

     

    Bồ Đào Nha

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2853 USD

     

    Reunion

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,3008 USD

     

    Romania

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1603 USD

     

    Saint Pierre và Miquelon

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1979 USD

     

    Singapore

     

    0,4800 USD

    1,2000 USD

     

     

    0,0503 USD

    0,0554 USD

     

    Slovakia

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1475 USD

     

    Slovenia

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,3152 USD

     

    Nam Phi

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1808 USD

     

    Tây Ban Nha

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1568 USD

     

    Thụy Sĩ

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,2394 USD

     

    Đài Loan

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,4636 USD

     

    Thái Lan

    0,3100 USD

    1,4000 USD

    1,2000 USD

     

    0,0051 USD

    0,4058 USD

    0,3114 USD

     

    Vương quốc Anh

    0,1000 USD

    0,1000 USD

    1,2000 USD

     

    0,0040 USD

    0,0720 USD

    0,0955 USD

     

    Hoa Kỳ

    0,0600 USD

    0,0600 USD

     

     

    0,0040 USD

    0,0137 USD

     

     

    Uruguay

     

     

    1,2000 USD

     

     

     

    0,1994 USD

     

    Cuộc gọi đi

    Quốc gia đích đến Cuộc gọi đi ra mỗi phút (USD)
    Afghanistan 0,6275 USD
    Albania 0,6016 USD
    Algeria 0,5812 USD
    Samoa thuộc Mỹ 1,7356 USD
    Andorra 0,2816 USD
    Angola 0,4885 USD
    Anguilla 0,6445 USD
    Châu Nam Cực 2,3662 USD
    Antigua và Barbuda 0,6333 USD
    Argentina 0,2802 USD
    Armenia 0,6214 USD
    Aruba 0,6358 USD
    Đảo Ascension 3,0703 USD
    Úc 0,0500 USD
    Áo 0,1834 USD
    Azerbaijan 0,7029 USD
    Bahamas 0,4768 USD
    Bahrain 0,5428 USD
    Bangladesh 0,4721 USD
    Barbados 0,6374 USD
    Belarus 0,5954 USD
    Bỉ 0,1434 USD
    Belize 0,6517 USD
    Benin 0,7204 USD
    Bermuda 0,5420 USD
    Bhutan 0,4907 USD
    Bolivia 0,6237 USD
    Bosnia và Herzegovina 0,5124 USD
    Botswana 0,6535 USD
    Brazil 0,1847 USD
    Quần đảo Virgin thuộc Anh 0,4380 USD
    Brunei 0,4735 USD
    Bulgaria 0,2719 USD
    Burkina Faso 0,7380 USD
    Burundi 0,9264 USD
    Campuchia 0,4927 USD
    Cameroon 0,7039 USD
    Canada 0,0168 USD
    Quần đảo Cape Verde 1,0128 USD
    Quần đảo Cayman 0,6060 USD
    Cộng hòa Trung Phi 0,9176 USD
    Chad 0,9721 USD
    Chile 0,4612 USD
    Colombia 0,2526 USD
    Comoros 0,8661 USD
    Congo 1,2383 USD
    Quần đảo Cook 2,3662 USD
    Costa Rica 0,4463 USD
    Croatia 0,2205 USD
    Cuba 1,0078 USD
    Curacao 0,2302 USD
    Síp 0,1633 USD
    Cộng hòa Séc 0,1189 USD
    Cộng hòa Dân chủ Congo 0,9807 USD
    Đan Mạch 0,0494 USD
    Djibouti 0,8619 USD
    Dominica 0,6316 USD
    Cộng hòa Dominica 0,4621 USD
    Đông Timor 1,8533 USD
    Ecuador 0,5401 USD
    Ai Cập 0,5124 USD
    El Salvador 0,6176 USD
    Guinea Xích đạo 0,8743 USD
    Eritrea 0,6636 USD
    Estonia 0,2759 USD
    Ethiopia 0,6767 USD
    Quần đảo Falkland 2,3662 USD
    Quần đảo Faroe 0,5114 USD
    Quần đảo Fiji 1,2107 USD
    Phần Lan 0,1308 USD
    Pháp 0,1133 USD
    Guiana thuộc Pháp 0,4604 USD
    Polynesia thuộc Pháp 1,2361 USD
    Gabon 0,8139 USD
    Gambia 0,8931 USD
    Georgia 0,5506 USD
    Đức 0,0562 USD
    Ghana 0,4566 USD
    Gibraltar 0,3307 USD
    Hy Lạp 0,1252 USD
    Greenland 1,3490 USD
    Grenada 0,6332 USD
    Guadeloupe 0,4460 USD
    Guam 1,1068 USD
    Guatemala 0,5979 USD
    Guinea 0,8678 USD
    Guinea Bissau 1,2879 USD
    Guyana 0,6348 USD
    Haiti 0,6777 USD
    Honduras 0,6139 USD
    Hong Kong 0,0428 USD
    Hungary 0,0985 USD
    Iceland 0,1928 USD
    Ấn Độ 0,0200 USD
    Indonesia 0,0700 USD
    Iran 0,2486 USD
    Iraq 0,8277 USD
    Ai-len 0,1197 USD
    Israel 0,2462 USD
    Ý 0,0651 USD
    Bờ Biển Ngà 0,7522 USD
    Jamaica 0,5279 USD
    Nhật Bản 0,0844 USD
    Jordan 0,5121 USD
    Kazakhstan 0,4663 USD
    Kenya 0,6308 USD
    Kiribati 2,3662 USD
    Kosovo 0,6000 USD
    Kuwait 0,5601 USD
    Kyrgyzstan 0,6279 USD
    Lào 0,4001 USD
    Latvia 0,2483 USD
    Lebanon 0,5238 USD
    Lesotho 0,8099 USD
    Liberia 0,7835 USD
    Libya 0,6357 USD
    Liechtenstein 0,4150 USD
    Litva 0,3428 USD
    Luxembourg 0,1528 USD
    Ma Cao 0,4983 USD
    Macedonia 0,5961 USD
    Madagascar 1,0310 USD
    Malawi 0,8767 USD
    Malaysia 0,0731 USD
    Maldives 2,0206 USD
    Mali 0,7550 USD
    Malta 0,1977 USD
    Quần đảo Marshall 1,2327 USD
    Mauritania 0,9400 USD
    Mauritius 0,6189 USD
    Quần đảo Mayotte 0,5193 USD
    Mexico 0,2440 USD
    Micronesia 1,7034 USD
    Moldova 1,0061 USD
    Monaco 0,5619 USD
    Mông Cổ 0,5608 USD
    Montenegro 0,5414 USD
    Montserrat 1,1179 USD
    Morocco 0,6934 USD
    Mozambique 0,6779 USD
    Myanmar 0,5866 USD
    Namibia 0,5821 USD
    Nauru 2,3662 USD
    Nepal 0,5245 USD
    Hà Lan 0,5902 USD
    Antille thuộc Hà Lan 0,4072 USD
    New Caledonia 1,1992 USD
    New Zealand 0,0879 USD
    Nicaragua 0,5843 USD
    Niger 0,8664 USD
    Nigeria 0,2428 USD
    Niue 3,0703 USD
    Đảo Norfolk 2,4802 USD
    Triều Tiên 0,8806 USD
    Quần đảo Bắc Mariana 1,6010 USD
    Na Uy 0,0891 USD
    Oman 0,6809 USD
    Pakistan 0,4945 USD
    Palau 1,7271 USD
    Palestine 0,5301 USD
    Panama 0,5913 USD
    Papua New Guinea 1,4315 USD
    Paraguay 0,4540 USD
    Peru 0,4534 USD
    Philippines 0,1673 USD
    Ba Lan 0,1217 USD
    Bồ Đào Nha 0,2985 USD
    Principe và Sao Tome 2,3662 USD
    Puerto Rico 0,1884 USD
    Qatar 0,6221 USD
    Đảo Reunion 1,0456 USD
    Romania 0,0825 USD
    Nga 0,2104 USD
    Rwanda 0,8136 USD
    Samoa 1,0386 USD
    San Marino 0,5670 USD
    Ả Rập Xê Út 0,3838 USD
    Senegal 0,6134 USD
    Serbia 0,5707 USD
    Quần đảo Seychelles 0,9984 USD
    Sierra Leone 0,9052 USD
    Singapore 0,1251 USD
    Sint Maarten 0,2942 USD
    Slovakia 0,1350 USD
    Slovenia 0,3108 USD
    Quần đảo Solomon 2,0093 USD
    Somalia 1,3467 USD
    Nam Phi 0,1686 USD
    Hàn Quốc 0,0376 USD
    Nam Sudan 0,8237 USD
    Tây Ban Nha 0,1200 USD
    Sri Lanka 0,5367 USD
    St. Helena 2,9861 USD
    St. Kitts 0,5340 USD
    St. Lucia 0,5350 USD
    St. Maarten 0,4792 USD
    St. Pierre & Miquelon 1,1909 USD
    St. Vincent 0,5350 USD
    Sudan 0,8237 USD
    Suriname 0,6940 USD
    Swaziland 0,6216 USD
    Thụy Điển 0,0500 USD
    Thụy Sĩ 0,1144 USD
    Syria 0,5126 USD
    Đài Loan 0,2511 USD
    Tajikistan 0,6049 USD
    Tanzania 0,6879 USD
    Thái Lan 0,1050 USD
    Togo 0,8380 USD
    Tokelau 2,9861 USD
    Quần đảo Tonga 1,7726 USD
    Trinidad và Tobago 0,5057 USD
    Tunisia 0,8742 USD
    Thổ Nhĩ Kỳ 0,2276 USD
    Turkmenistan 0,5876 USD
    Turks và Caicos 0,6254 USD
    Tuvalu 2,3662 USD
    Uganda 0,8448 USD
    Ukraine 0,3923 USD
    Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất 0,3741 USD
    Vương quốc Anh 0,0735 USD
    Hoa Kỳ 0,0142 USD
    Uruguay 0,5005 USD
    Quần đảo Virgin thuộc Mỹ 0,4330 USD
    Uzbekistan 0,5551 USD
    Vanuatu 1,9053 USD
    Việt Nam 0,0896 USD
    Yemen 0,6113 USD
    Zambia 0,7611 USD
    Zimbabwe 0,6847 USD
   • Châu Âu (Frankfurt)
   • Chi tiết về giá điện thoại

     

    Số điện thoại được yêu cầu mỗi ngày (USD)  

    Mức sử dụng gọi đến mỗi phút (USD)  

    Quốc gia

    Quay số vào trực tiếp (DID)

    Miễn phí

    UIFN

    Quay số vào trực tiếp (DID)

    Miễn phí

    UIFN

    Argentina

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2000 USD

    Úc

     0,7419 USD

     1,1872 USD

    1,2000 USD

    0,0115 USD

     0,2576 USD

    0,0554 USD

    Áo

     0,10 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,0041 USD

     0,0414 USD

    0,2000 USD

    Bỉ

     0,10 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,0040 USD

     0,0406 USD

    0,2409 USD

    Brazil

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3714 USD

    Brunei

     

    0,7467 USD

     

     

    0,4064 USD

     

    Bulgaria

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1539 USD

    Canada

     0,10 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,0033 USD

     0,0443 USD

    0,0677 USD

    Trung Quốc

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3718 USD

    Colombia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2400 USD

    Costa Rica

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2794 USD

    Croatia

     0,23 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,3135 USD

     0,4037 USD

    0,2331 USD

    Síp

     0,28 USD

     0,58 USD

     

     0,0175 USD

     0,1081 USD

     

    Cộng hòa Séc

     0,10 USD

     0,48 USD

     

     0,0050 USD

     0,0360 USD

     

    Đan Mạch

     0,10 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,0040 USD

     0,0261 USD

    0,5315 USD

    Estonia

     0,21 USD

     1,60 USD

    1,2000 USD

     0,3292 USD

     0,4491 USD

    0,5965 USD

    Phần Lan

     0,10 USD

     0,23 USD

     

     0,0040 USD

     0,0659 USD

     

    Pháp

     0,10 USD

     0,16 USD

    1,2000 USD

     0,0040 USD

     0,0237 USD

    0,1367 USD

    Guiana thuộc Pháp

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Georgia

     0,36 USD

     

     

     0,0040 USD

     

     

    Đức

     0,10 USD

     0,13 USD

    1,2000 USD

     0,0040 USD

     0,0387 USD

    0,3031 USD

    Hy Lạp

     0,10 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,0061 USD

     0,0686 USD

    0,2994 USD

    Guadeloupe

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Hồng Kông

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,0634 USD

    Hungary

     0,10 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,0044 USD

     0,2125 USD

    0,2125 USD

    Iceland

    0,8693 USD 

    0,8000 USD

    1,2000 USD

    0,1536 USD

    0,1104 USD

    0,2000 USD

    Ireland

     0,10 USD

     0,32 USD

     

     0,0040 USD

     0,0686 USD

     

    Israel

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1500 USD

    Ý

     0,10 USD

     0,32 USD

    1,2000 USD

     0,0040 USD

    0,0800 USD

    0,0800 USD

    Nhật Bản

     0,7419 USD

     0,809 USD

    1,2000 USD

    0,0115 USD

     0,2603 USD

    0,4640 USD

    Latvia

     0,27 USD

     0,90 USD

    1,2000 USD

     0,1015 USD

     0,4073 USD

    0,2694 USD

    Litva

     0,21 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,0957 USD

     0,2200 USD

    0,2123 USD

    Luxembourg

     0,21 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,0033 USD

     0,1775 USD

    0,3863 USD

    Ma Cao

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3845 USD

    Macedonia

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,4759 USD

    Martinique

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Mayotte

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1997 USD

    Monaco

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,0840 USD

    Hà Lan

     0,10 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,0040 USD

     0,0544 USD

    0,0573 USD

    New Zealand

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,4944 USD

    Na Uy

     0,10 USD

     0,48 USD

     

     0,0040 USD

     0,0359 USD

     

    Peru

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3274 USD

    Philippines

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,2660 USD

    Ba Lan

     0,10 USD

     0,48 USD

     

     0,0050 USD

     0,0555 USD

     

    Bồ Đào Nha

     0,10 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,0040 USD

     0,0283 USD

    0,2853 USD

    Reunion

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3008 USD

    Romania

     0,22 USD

     

    1,2000 USD

     0,0066 USD

     

    0,1603 USD

    Saint Pierre và Miquelon

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1979 USD

    Serbia

    0,6400 USD 

    2,1867 USD

     

    0,0218 USD

    0,5664 USD

     

    Singapore

     0,16 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

    0,0056 USD

     0,0503 USD

    0,0554 USD

    Slovakia

     0,10 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,0050 USD

     0,1374 USD

    0,1475 USD

    Slovenia

     0,21 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,2004 USD

     0,2643 USD

    0,3152 USD

    Nam Phi

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1808 USD

    Hàn Quốc

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1834 USD

    Tây Ban Nha

     0,10 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,0040 USD

     0,0582 USD

    0,1568 USD

    Thụy Điển

     0,10 USD

     0,48 USD

     

     0,0040 USD

     0,0399 USD

     

    Thụy Sĩ

     0,10 USD

     0,48 USD

    1,2000 USD

     0,0040 USD

     0,1490 USD

    0,2394 USD

    Đài Loan

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,4636 USD

    Thái Lan

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,3114 USD

    Thổ Nhĩ Kỳ

     

     

     

     

     

     

    Vương quốc Anh

     0,06 USD

     0,06 USD

    1,2000 USD

     0,0040 USD

     0,0300 USD

    0,0955 USD

    Hoa Kỳ

     0,06 USD

     0,06 USD

     

     0,0040 USD

     0,0137 USD

     

    Uruguay

     

     

    1,2000 USD

     

     

    0,1994 USD

    Cuộc gọi đi

    Quốc gia đích đến Cuộc gọi đi ra mỗi phút (USD)
    Afghanistan  0,6275 USD
    Albania  0,6016 USD
    Algeria  0,5812 USD
    Samoa thuộc Mỹ  1,7356 USD
    Andorra  0,2816 USD
    Angola  0,4885 USD
    Anguilla  0,6445 USD
    Châu Nam Cực  2,3662 USD
    Antigua và Barbuda  0,6333 USD
    Argentina  0,2802 USD
    Armenia  0,6214 USD
    Aruba  0,6358 USD
    Đảo Ascension  3,0703 USD
    Úc  0,0571 USD
    Áo  0,0360 USD
    Azerbaijan  0,7029 USD
    Bahamas  0,4768 USD
    Bahrain  0,5428 USD
    Bangladesh  0,4721 USD
    Barbados  0,6374 USD
    Belarus  0,5954 USD
    Bỉ  0,0277 USD
    Belize  0,6517 USD
    Benin  0,7204 USD
    Bermuda  0,5420 USD
    Bhutan  0,4907 USD
    Bolivia  0,6237 USD
    Bosnia và Herzegovina  0,5124 USD
    Botswana  0,6535 USD
    Brazil  0,1847 USD
    Quần đảo Virgin thuộc Anh  0,4380 USD
    Brunei  0,4735 USD
    Bulgaria  0,2719 USD
    Burkina Faso  0,7380 USD
    Burundi  0,9264 USD
    Campuchia  0,4927 USD
    Cameroon  0,7039 USD
    Canada  0,0168 USD
    Quần đảo Cape Verde  1,0128 USD
    Quần đảo Cayman  0,6060 USD
    Cộng hòa Trung Phi  0,9176 USD
    Chad  0,9721 USD
    Chile  0,4612 USD
    Colombia  0,2526 USD
    Comoros  0,8661 USD
    Congo 0,6719 USD
    Quần đảo Cook  2,3662 USD
    Costa Rica  0,4463 USD
    Croatia  0,2205 USD

    Cuba

    1,0078 USD

    Curacao 0,1405 USD
    Síp 0,0393 USD
    Cộng hòa Séc  0,1189 USD
    Cộng hòa Dân chủ Congo  0,9807 USD
    Đan Mạch  0,0440 USD
    Djibouti  0,8619 USD
    Dominica  0,6316 USD
    Cộng hòa Dominica  0,4621 USD
    Đông Timor  1,8533 USD
    Ecuador  0,5401 USD
    Ai Cập  0,1721 USD
    El Salvador  0,6176 USD
    Guinea Xích đạo  0,8743 USD
    Eritrea  0,6636 USD
    Estonia  0,2759 USD
    Ethiopia  0,6767 USD
    Quần đảo Falkland  2,3662 USD
    Quần đảo Faroe  0,5114 USD
    Quần đảo Fiji  1,2107 USD
    Phần Lan  0,1308 USD
    Pháp  0,0250 USD
    Guiana thuộc Pháp  0,4604 USD
    Polynesia thuộc Pháp  1,2361 USD
    Gabon  0,8139 USD
    Gambia  0,8931 USD
    Georgia  0,5506 USD
    Đức  0,0120 USD
    Gibraltar  0,3307 USD
    Hy Lạp  0,0374 USD
    Greenland  1,3490 USD
    Grenada  0,6332 USD
    Guadeloupe  0,4460 USD
    Guam  1,1068 USD
    Guatemala  0,5979 USD
    Guinea  0,8678 USD
    Guinea Bissau  1,2879 USD
    Guyana  0,6348 USD
    Haiti  0,6777 USD
    Honduras  0,6139 USD
    Hong Kong  0,0428 USD
    Hungary  0,0985 USD
    Iceland  0,1928 USD
    Ấn Độ 0,0200 USD
    Indonesia 0,0731 USD
    Iraq  0,8277 USD

    Iran

    0,2486 USD

    Ai-len  0,0300 USD
    Israel  0,2462 USD
    Ý  0,0200 USD
    Bờ Biển Ngà  0,7522 USD
    Jamaica  0,5279 USD
    Nhật Bản  0,0837 USD
    Jordan  0,5121 USD
    Kazakhstan  0,4663 USD
    Kenya  0,6308 USD
    Kiribati  2,3662 USD
    Kosovo 0,6000 USD
    Kuwait  0,5601 USD
    Kyrgyzstan  0,6279 USD
    Lào  0,4001 USD
    Latvia  0,2483 USD
    Lebanon  0,5238 USD
    Lesotho  0,8099 USD
    Liberia  0,7835 USD
    Libya  0,6357 USD
    Liechtenstein  0,4150 USD
    Litva  0,3428 USD
    Luxembourg  0,1528 USD
    Ma Cao  0,4983 USD
    Macedonia  0,5961 USD
    Madagascar  1,0310 USD
    Malawi  0,8767 USD
    Malaysia  0,0731 USD
    Maldives  2,0206 USD
    Mali  0,7550 USD
    Malta  0,1977 USD
    Quần đảo Marshall  1,2327 USD
    Mauritania  0,9400 USD
    Mauritius  0,6189 USD
    Quần đảo Mayotte  0,5193 USD
    Mexico  0,0442 USD
    Micronesia  1,7034 USD
    Moldova  1,0061 USD
    Monaco  0,5619 USD
    Mông Cổ  0,5608 USD
    Montenegro  0,5414 USD
    Montserrat  1,1179 USD
    Morocco  0,6934 USD
    Mozambique  0,6779 USD
    Myanmar  0,5866 USD
    Namibia  0,5821 USD
    Nauru  2,3662 USD
    Nepal  0,5245 USD
    Hà Lan  0,0380 USD
    Antille thuộc Hà Lan  0,4072 USD
    New Caledonia  1,1992 USD
    New Zealand  0,1984 USD
    Nicaragua  0,5843 USD
    Niger  0,8664 USD
    Nigeria 0,1533 USD
    Niue  3,0703 USD
    Đảo Norfolk  2,4802 USD

    Triều Tiên

    0,8806 USD

    Quần đảo Bắc Mariana  1,6010 USD
    Na Uy  0,0800 USD
    Oman  0,6809 USD
    Pakistan  0,4945 USD
    Palau  1,7271 USD
    Palestine  0,5301 USD
    Panama  0,5913 USD
    Papua New Guinea  1,4315 USD
    Paraguay  0,4540 USD
    Peru  0,4534 USD
    Philippines  0,1673 USD
    Ba Lan 0,0390 USD
    Bồ Đào Nha  0,0472 USD
    Principe và Sao Tome  2,3662 USD
    Puerto Rico  0,1884 USD
    Qatar  0,6221 USD
    Đảo Reunion  1,0456 USD
    Romania  0,0825 USD
    Nga  0,2104 USD
    Rwanda  0,8136 USD
    Samoa  1,0386 USD
    San Marino  0,5670 USD
    Ả Rập Xê Út  0,3838 USD
    Senegal  0,6134 USD
    Serbia  0,5707 USD
    Quần đảo Seychelles  0,9984 USD
    Sierra Leone  0,9052 USD
    Singapore  0,1251 USD
    Sint Maarten 0,2045 USD
    Slovakia  0,1350 USD
    Slovenia