Amazon DynamoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL với hiệu suất tuyệt vời ở bất kỳ quy mô nào. Việc di chuyển sang DynamoDB giúp bạn tiết kiệm thời gian và tài nguyên so với các cơ sở dữ liệu khác yêu cầu cấu hình và bảo trì cục bộ. DynamoDB là một dịch vụ quản lý toàn phần, do đó bạn không cần bất kỳ can thiệp nào như quản lý cụm, vá lỗi hoạt động hệ thống và cập nhật bảo mật. Tại trang này, bạn sẽ tìm thấy các hướng dẫn và phương thức tốt nhất để di chuyển dữ liệu sang DynamoDB.

Hướng dẫn di chuyển

Di chuyển từ MongoDB sang DynamoDB »

Tìm hiểu cách thực hiện di chuyển trực tiếp từ MongoDB sang DynamoDB.

Di chuyển từ MySQL sang DynamoDB »

Các phương thức tốt nhất để di chuyển từ MySQL sang DynamoDB mà không cần ngừng hoạt động.

Di chuyển từ Cassandra sang DynamoDB »

Tìm hiểu cách sử dụng Database Migration Service để di chuyển từ Cassandra sang DynamoDB.

Di chuyển từ RDBMS sang DynamoDB »

Hướng dẫn di chuyển dữ liệu sang DynamoDB bằng cách dùng AWS DMS.

Tài liệu

Sử dụng cơ sở dữ liệu DynamoDB làm Mục tiêu cho AWS Database Migration Service »

Sừ dụng AWS Data Migration Services (AWS DMS) để di chuyển dữ liệu sang một bảng DynamoDB. AWS DMS hỗ trợ sử dụng một cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc MongoDB làm dữ liệu nguồn.

AWS Schema Conversion Tool »

Sử dụng AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) để chuyển đổi sơ đồ cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn từ công cụ cơ sở dữ liệu này thành một công cụ cơ sở dữ liệu khác.

So sánh SQL với NoSQL »

So sánh các tác vụ cơ sở dữ liệu thường gặp, các câu lệnh so sánh và ràng buộc của SQL với hoạt động DynamoDB tương ứng.

AWS Database Migration Service

AWS Database Migration Service (AWS DMS) giúp bạn di chuyển cơ sở dữ liệu của mình sang DynamoDB một cách nhanh chóng và bảo mật. Cơ sở dữ liệu nguồn vẫn duy trì toàn bộ hoạt động trong quá trình di chuyển, giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của các ứng dụng phụ thuộc vào cơ sở dữ liệu đó. AWS Database Migration Service (DMS) cung cấp 6 tháng sử dụng miễn phí cho mỗi phiên bản.

Tìm hiểu thêm »

Di chuyển cơ sở dữ liệu NoSQL sang Amazon DynamoDB (50:09)

AWS IQ

AWS IQ cho phép khách hàng nhanh chóng tìm kiếm, tham gia và thanh toán cho các chuyên gia bên thứ ba được AWS chứng nhận đối với hoạt động tư vấn và công việc dự án theo nhu cầu. Các chuyên gia trên AWS IQ có thể giúp bạn bắt đầu và hoàn thành dự án AWS nhanh hơn qua việc trực tiếp giúp đỡ trong nhiều dự án, chẳng hạn như thiết lập cơ sở dữ liệu DynamoDB hoặc di chuyển từ cơ sở dữ liệu hiện tại của bạn.

Được các chuyên gia do AWS chứng nhận trực tiếp giúp đỡ về DynamoDB »

AWS IQ: Hoàn thành dự án nhanh hơn nhờ sự trợ giúp của các chuyên gia bên thứ ba do AWS chứng nhận (1:42)

Video

Di chuyển từ RDBMS sang DynamoDB (44:02)

Trong video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điểm khác biệt chính giữa hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) và cơ sở dữ liệu NoSQL như DynamoDB. Bạn sẽ biết thêm về những chiến lược thông qua phương thức tiếp cận vòng lặp năm giai đoạn.

Di chuyển từ Cassandra sang DynamoDB (42:37)

Trong video này, chúng ta hãy cùng thảo luận về các lợi ích, phương thức tốt nhất và hướng dẫn về cách di chuyển cơ sở dữ liệu Cassandra sang DynamoDB. Tìm hiểu về những điểm cần cân nhắc và điều kiện tiên quyết trong việc di chuyển sang DynamoDB và lợi ích của cơ sở dữ liệu NoSQL được quản lý toàn phần.

Di chuyển từ Oracle sang DynamoDB (47:17)

Trong video này, chúng tôi chia sẻ những kinh nghiệm của mình về cách mà đội ngũ Amazon - với nền tảng quản lý tài liệu cho hàng tỉ văn bản quan trọng của khách hàng - đã di chuyển từ cơ sở dữ liệu Oracle sang DynamoDB ra sao.

Hình ảnh trang web
Xem các tài nguyên DynamoDB bổ sung

Khám phá các tài nguyên để tìm hiểu thêm về Amazon DynamoDB.

Tìm hiểu thêm 
Hình ảnh đăng ký tài khoản
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Hình ảnh hộp công cụ
Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon DynamoDB trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập