Khóa học AWS Training and Certification mới cho DynamoDB

Chúng tôi đã phát triển một chương trình đào tạo miễn phí gồm sáu khóa học để giúp nhà phát triển và kiến trúc sư có được kiến thức sâu hơn về Amazon DynamoDB.
 
Những khóa học mới ở trình độ trung cấp này mô phỏng dự án phát triển ứng dụng thực. Chúng bao gồm hoạt cảnh theo tình huống, mô-đun đọc, nội dung minh họa, bài kiểm tra và phòng thực hành theo nhịp độ cá nhân tùy chọn (có trả phí) để giúp bạn thúc đẩy kỹ năng phát triển ứng dụng bằng DynamoDB.
 
Bắt đầu với một bài kiểm tra kiến thức tương tác và sau khi bạn đã hoàn thành các khóa học, hãy làm bài đánh giá cuối khóa để xem bạn đã học được những gì.

Mô-đun

 1. Khám phá API DynamoDB và SDK AWS (90 phút)
 2. Làm việc với chỉ mục trong DynamoDB (150 phút)
 3. Quản lý công suất, độ ổn định và hiệu năng trong DynamoDB (150 phút)
 4. Quản lý các ứng dụng DynamoDB trên quy mô lớn (210 phút)
 5. Giám sát và tối ưu hóa nâng cao với DynamoDB (210 phút)
 6. Các ứng dụng và bảng kiến trúc cho DynamoDB (90 phút) 

Thời lượng: 16 tiếng, phòng thực hành theo nhịp độ cá nhân tùy chọn: 9 tiếng.  Mỗi khóa học đều kèm theo các phòng thực hành theo nhịp độ cá nhân tùy chọn (có trả phí).

Hướng dẫn


           Hội thảo trực tuyến


             Lộ trình học tập: Sử dụng DynamoDB và AWS Lambda trong ứng dụng phi máy chủ của bạn

             Xem loạt video này từ Chuyên gia cấp cao hỗ trợ nhà phát triển Talia Nassi về cách sử dụng Amazon DynamoDB và AWS Lambda trong ứng dụng phi máy chủ của bạn.

             Tìm hiểu thêm về tài nguyên không gian phi máy chủ AWS »

             Bắt đầu với Amazon DynamoDB và AWS Lambda (10:00)

             Xem video này về cách bắt đầu sử dụng Amazon DynamoDB, AWS Lambda và Phi máy chủ, cùng với nội dung giới thiệu cơ bản và lợi ích chính của mỗi dịch vụ.

             Thông tin cơ bản về Amazon DynamoDB (6:55)

             Xem video này về kiến thức cơ bản và thuật ngữ về Amazon DynamoDB, đồng thời tìm hiểu khái niệm bảng, mục, thuộc tính, khóa sắp xếp, khóa phân vùng và chỉ mục DynamoDB.

             Bảo mật trong Amazon DynamoDB và AWS Lambda (6:39)

             Xem video này về Bảo mật trong Amazon DynamoDB và AWS Lambda để tìm hiểu về các chính sách và vai trò thực thi của hàm AWS Lambda, giám sát bằng Amazon CloudWatch và cấp quyền truy cập vào Amazon DynamoDB cho AWS Lambda.

             Quản lý hiệu năng và quy mô trong ứng dụng Amazon DynamoDB và AWS Lambda của bạn (6:09)

             Xem video này về cách quản lý hiệu năng và quy mô trong ứng dụng Amazon DynamoDB và AWS Lambda của bạn. Bạn sẽ tìm hiểu về cách lựa chọn giữa chế độ được cung cấp và chế độ theo nhu cầu, cũng như cách lựa chọn giữa tính đồng thời được cung cấp và tính đồng thời đặt trước cho hàm AWS Lambda của bạn.

             Tạo ứng dụng với Amazon DynamoDB và AWS Lambda (3:18)

             Xem video này về cách tạo ứng dụng bằng Amazon DynamoDB và AWS Lambda, cũng như cách sử dụng Mô hình ứng dụng phi máy chủ AWS (SAM) và kho Mẫu phi máy chủ.

             Xem bộ sưu tập mẫu Phi máy chủ AWS dành cho DynamoDB »

             Bậc miễn phí của AWS

             Nhận trải nghiệm thực hành miễn phí với ưu đãi Bậc miễn phí của AWS không hết hạn, dành cho tất cả khách hàng AWS. 

             Bậc miễn phí DynamoDB cung cấp 25 GB dung lượng lưu trữ, 25 Đơn vị dung lượng ghi (WCU) được cung cấp và 25 Đơn vị dung lượng đọc (RCU) được cung cấp, và có thể xử lý tới 200 triệu yêu cầu mỗi tháng.

             Video

             Tìm hiểu các khái niệm chính qua nội dung hướng dẫn và các phiên do chuyên gia tổ chức

             DynamoDB: Mục đích, các tính năng chính và khái niệm chính (44:14)

             Xem phần 1 của phiên Giới thiệu về Amazon DynamoDB với Kiến trúc sư giải pháp chuyên môn Jason Hunter. Ở phần này, ông ấy sẽ giới thiệu chi tiết về DynamoDB, bao gồm mục đích, các tính năng chính và khái niệm chính như: các bảng và mục, khả năng đọc và viết, tự động điều chỉnh quy mô, loại dữ liệu, chỉ mục phụ, mã hóa, kiểm tra, sao lưu và khôi phục, xuất sang S3 và NoSQL Workbench.

             DynamoDB: Chi tiết, thông lượng quản lý, mẫu thiết kế nâng cao (50:59)

             Xem phần 2 của phiên Giới thiệu về Amazon DynamoDB với Kiến trúc sư giải pháp chuyên môn Jason Hunter. Ở phần này, ông ấy sẽ giải thích sâu hơn về DynamoDB, trình bày các mẫu thiết kế nâng cao, bao gồm: quản lý phân vùng, độ bền nhiều vùng sẵn sàng, giới hạn đọc và viết ở cấp độ bảng và phân vùng, chế độ công suất Được cung cấp và Theo nhu cầu, thiết kế lược đồ và mẫu mức sử dụng quy mô lớn.

             Kiến thức cơ bản về Thiết kế bảng đơn Amazon DynamoDB (58:29)

             Xem tập Office Hours này về Amazon DynamoDB (tháng 9 năm 2020) với Rick Houlihan, Quản lý thực hành cấp cao của AWS, trong khi ông điểm lại kiến thức cơ bản về thiết kế bảng đơn.

              

             Tạo tác động kinh doanh nhờ Amazon DynamoDB đa dạng tính năng (32:18)

             Xem phiên re:Invent 2020 này (Tháng 11 năm 2020) với Ông Pete Naylor Kiến trúc sư giải pháp chuyên gia DynamoDB vì ông xem xét các tính năng chính giúp thúc đẩy tác động kinh doanh nhất, chẳng hạn như đa Khu vực, nhiều bản sao chính với các bảng toàn cầu, chế độ dung lượng theo nhu cầu dành cho khối lượng công việc tăng đột biến, sao lưu và khôi phục (bao gồm cả khôi phục về một thời điểm giúp sao lưu tự động dữ liệu bảng của bạn, đến từng giây, trong 35 ngày qua), v.v.

             Tìm hiểu thêm về các tính năng của DynamoDB »

             AWS re:Invent 2020: Lập mô hình dữ liệu với Amazon DynamoDB – Phần 1 (25:35)

             Trong phần 1 của phiên AWS re:Invent 2020 (25:35) này, AWS Data Hero Alex DeBrie xem xét cách lập mô hình với DynamoDB khác với một cơ sở dữ liệu quan hệ thông thường và một số thành phần nền tảng của lập mô hình dữ liệu với DynamoDB.

             Lập mô hình dữ liệu bằng Amazon DynamoDB - Phần 2 (29:38) - re:Invent 2020

             Trong phần 2 của phiên re:Invent 2020 của AWS (29:38) này, AWS Data Hero Alex DeBrie xem xét các nguyên tắc hướng dẫn nâng cao hơn, bao gồm cả các chiến lược về cách xử lý các mô hình dữ liệu quan hệ cao, phức tạp không chậm lại khi ứng dụng của bạn thay đổi quy mô.

             Đào tạo bổ sung

             Hình ảnh đào tạo và chứng nhận

             AWS cung cấp nhiều nội dung đào tạo kỹ thuật số miễn phí để giúp bạn tìm hiểu kiến thức nền tảng về AWS. Hãy tham gia khóa học Giới thiệu về Amazon DynamoDB để có được cái nhìn tổng quan, tìm hiểu các trường hợp sử dụng và xem bản demo từ AWS Training and Certification.

             Logo của edX

             Do chính các chuyên gia AWS thiết kế, khóa học này sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng cần thiết để xây dựng các ứng dụng dùng Amazon DynamoDB. Thông qua các video bài giảng, bài minh họa và bài tập thực hành trực tiếp, bạn sẽ đi sâu vào các chủ đề về DynamoDB, bao gồm sao lưu và phục hồi, khóa phân vùng, bảo mật và mã hóa, bảng toàn cầu và các biện pháp thực hành tốt nhất.

             Hình ảnh trang web
             Bạn đang muốn di chuyển?

             Khám phá các tài nguyên để tìm hiểu thêm về cách chuyển sang DynamoDB.

             Tìm hiểu thêm 
             Hình ảnh đăng ký tài khoản
             Đăng ký tài khoản miễn phí

             Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

             Đăng ký 
             Hình ảnh hộp công cụ
             Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

             Bắt đầu xây dựng với DynamoDB trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

             Đăng nhập