Hướng dẫn

10 phút

Tìm hiểu cách tạo một bảng đơn giản và thêm, truy vấn và xóa dữ liệu bằng việc sử dụng bảng điều khiển DynamoDB.

2 giờ

Tìm hiểu cách chèn dữ liệu, chạy truy vấn, tạo chỉ mục và cập nhật các mục bằng cách sử dụng SDK Python.

3 giờ

Tìm hiểu cách triển khai một ứng dụng web, kết nối một cơ sở dữ liệu và phân tích hành vi của người dùng bằng Python.

Video

Tính năng mới của Amazon DynamoDB (1:00:38)
Giới thiệu DynamoDB theo nhu cầu (20:20)
Giới thiệu về Hỗ trợ DynamoDB cho giao dịch (20:18)
Amazon DynamoDB là gì? (5:04)
Bắt đầu với Amazon DynamoDB (39:54)
Phân tích chuyên sâu về DynamoDB (35:40)

Đào tạo

AWS cung cấp nhiều nội dung đào tạo kỹ thuật số miễn phí để giúp bạn tìm hiểu kiến thức nền tảng về AWS. Hãy tham gia khóa học Giới thiệu về Amazon DynamoDB để có được cái nhìn tổng quan, nắm bắt các trường hợp và xem bài minh họa từ AWS Training and Certification.

Hình ảnh trang web
Bạn đang muốn di chuyển?

Khám phá các tài nguyên để tìm hiểu thêm về cách chuyển sang Amazon DynamoDB.

Tìm hiểu thêm 
Hình ảnh đăng ký tài khoản
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Hình ảnh hộp công cụ
Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon DynamoDB trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập