Hướng dẫn

10 phút

Tìm hiểu cách tạo một bảng đơn giản và thêm, truy vấn và xóa dữ liệu bằng việc sử dụng bảng điều khiển DynamoDB.

2 giờ

Tìm hiểu cách chèn dữ liệu, chạy truy vấn, tạo chỉ mục và cập nhật các mục bằng cách sử dụng SDK Python.

2 giờ

Tìm hiểu cách thiết kế mô hình dữ liệu cho các mẫu truy cập được sử dụng trong ứng dụng trò chơi bằng cách sử dụng DynamoDB.

3 giờ

Tìm hiểu cách thiết kế cơ sở dữ liệu có thể dùng để xây dựng ứng dụng di động cho mạng xã hội.

4 giờ

Tìm hiểu cách triển khai một ứng dụng web, kết nối một cơ sở dữ liệu và phân tích hành vi của người dùng bằng Python.

Video

Tính năng mới của Amazon DynamoDB (1:00:38)
Giới thiệu DynamoDB theo nhu cầu (20:20)
Giới thiệu về Hỗ trợ DynamoDB cho giao dịch (20:18)
Xây dựng với cơ sở dữ liệu AWS: Chọn cơ sở dữ liệu phù hợp với khối lượng công việc của bạn (48:02)
Nắm vững các giao dịch Amazon DynamoDB ACID: Thời điểm và cách sử dụng các API giao dịch mới

Đào tạo

AWS cung cấp nhiều nội dung đào tạo kỹ thuật số miễn phí để giúp bạn tìm hiểu kiến thức nền tảng về AWS. Hãy tham gia khóa học Giới thiệu về Amazon DynamoDB để có được cái nhìn tổng quan, nắm bắt các trường hợp và xem bài minh họa từ AWS Training and Certification.

TC homepage certification

Do các chuyên gia của AWS thiết kế, khóa học này sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng cần thiết để xây dựng các ứng dụng dùng Amazon DynamoDB. Thông qua các video bài giảng, bài minh họa và bài tập thực hành trực tiếp, bạn sẽ đi sâu vào các chủ đề về DynamoDB, bao gồm sao lưu và phục hồi, khóa phân vùng, bảo mật và mã hóa, bảng toàn cầu và các biện pháp thực hành tốt nhất.

200x100_edX_Logo
Hình ảnh trang web
Bạn đang muốn di chuyển?

Khám phá các tài nguyên để tìm hiểu thêm về cách chuyển sang Amazon DynamoDB.

Tìm hiểu thêm 
Hình ảnh đăng ký tài khoản
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận quyền sử dụng ngay lập tức Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Hình ảnh hộp công cụ
Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon DynamoDB trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập