Hướng dẫn

 • Bắt đầu

  Video
  Cơ bản

  Giới thiệu về dịch vụ Amazon DynamoDB

  5 phút
  Khóa học này giới thiệu cho bạn về Amazon DynamoDB, dịch vụ cung cấp cơ sở dữ liệu về tài liệu và khóa-giá trị cho khách hàng AWS. Khóa học này giới thiệu cho bạn về dịch vụ và các tính năng cũng như chức năng chính của dịch vụ đó.
 • Bắt đầu

  Học trực tuyến
  Cơ bản

  Hướng dẫn cơ bản về dịch vụ Amazon DynamoDB

  20 phút
  Khóa học mô tả cách dịch vụ này tích hợp với các dịch vụ AWS khác, giới thiệu các khái niệm công nghệ và thuật ngữ quan trọng, đồng thời bao gồm phần minh họa dịch vụ.
 • Bắt đầu

  Học trực tuyến
  Cơ bản

  Amazon DynamoDB – Kiến trúc và tính năng

  15 phút
  Trong khóa học kỹ thuật về Điều hướng APN này, bạn sẽ được giới thiệu về kiến trúc và các tính năng của Amazon DynamoDB. Khóa học cung cấp một lộ trình riêng cho Đối tác của Mạng lưới đối tác AWS (APN) để tìm hiểu về các thành phần cốt lõi của Amazon DynamoDB, bao gồm cả bảng, chỉ mục phụ toàn cầu và chỉ mục phụ địa phương. Bạn cũng sẽ xem xét các tính năng quan trọng, chẳng hạn như giao dịch, tự động thay đổi quy mô và bảng toàn cầu.
 • Bắt đầu

  Thực hành
  Cơ bản

  Tạo và truy vấn bảng NoSQL

  10 phút
  Tìm hiểu cách tạo một bảng đơn giản và thêm, truy vấn và xóa dữ liệu trong bảng điều khiển DynamoDB.
 • Bắt đầu

  Lộ trình học tập
  Cơ bản tới Nâng cao

  Bắt đầu với Amazon DynamoDB

  7 giờ
  Trong chuỗi 7 hội thảo này, bạn sẽ tìm hiểu cách bắt đầu với DynamoDB. Bạn tạo bảng đầu tiên của mình, sử dụng SDK để quản lý dữ liệu, hiểu rõ và áp dụng các mẫu truy cập mô hình hóa dữ liệu cho chơi trò chơi, thiết bị di động và các ứng dụng phi máy chủ. Sau đó, bạn sẽ tìm hiểu về các cơ chế và phương pháp thiết kế DynamoDB để tối ưu hóa độ trễ, khả năng mở rộng và tính hiệu quả cho các ứng dụng của bạn. Cuối cùng, bạn tìm hiểu cách thiết kế và trực quan hóa mô hình dữ liệu cũng như chạy truy vấn và các hoạt động khác với dữ liệu bằng cách sử dụng NoSQL Workbench.

 • Bắt đầu

  Học trực tuyến
  Trung cấp

  Phát triển ứng dụng bằng AWS DynamoDB

  1,5 giờ
  Khóa học kỹ thuật số này là khóa học đầu tiên trong chuỗi của chương trình đào tạo DynamoDB dành cho Nhà phát triển. Khóa học này hướng dẫn bạn cách bắt đầu tương tác theo chương trình với các bảng DynamoDB và dữ liệu lưu trữ trong đó. Bạn sẽ hiểu rõ về cách cài đặt và sử dụng DynamoDB Local, Giao diện dòng lệnh AWS (AWS CLI) và Bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) AWS để tạo và tương tác với các bảng DynamoDB. Bạn sẽ làm quen với các lệnh thường dùng ở 4 ngôn ngữ: Python, Java, Node.js và .NET. Khóa học này được cung cấp cùng với phòng thực hành trả phí tùy chọn. Tại đây, bạn sẽ sử dụng AWS CLI và AWS SDK cho Python để tạo và tương tác với bảng DynamoDB.

Bậc miễn phí của AWS

Nhận trải nghiệm thực hành miễn phí với bậc miễn phí không hết hạn, dành cho tất cả khách hàng AWS. 

Bậc miễn phí DynamoDB cung cấp 25GB dung lượng lưu trữ, 25 Đơn vị dung lượng ghi (WCU) được cung cấp và 25 Đơn vị dung lượng đọc (RCU) được cung cấp, và có thể xử lý tới 200 ngàn yêu cầu mỗi tháng.

Video

Tìm hiểu các khái niệm chính qua nội dung hướng dẫn và các phiên do chuyên gia tổ chức

Kiến thức cơ bản về Thiết kế bảng Amazon DynamoDB (58:29)

Xem tập này về Giờ làm việc của Amazon DynamoDB (Tháng 9 năm 2020) với Quản lý thực hành cấp cao của AWS Rick Houlihan, vì ông xem xét các nguyên tắc cơ bản của thiết kế bảng đơn.

Tìm hiểu thêm về Giờ làm việc của DynamoDB trên Twitch »

Cung cấp tác động kinh doanh bằng Amazon DynamoDB được đóng gói theo tính năng (32:18)

Xem phiên re:Invent 2020 này (Tháng 11 năm 2020) với Ông Pete Naylor Kiến trúc sư giải pháp chuyên gia DynamoDB vì ông xem xét các tính năng chính giúp thúc đẩy tác động kinh doanh nhất, chẳng hạn như đa Khu vực, nhiều bản sao chính với các bảng toàn cầu, chế độ dung lượng theo nhu cầu dành cho khối lượng công việc tăng đột biến, sao lưu và khôi phục (bao gồm cả khôi phục về một thời điểm giúp sao lưu tự động dữ liệu bảng của bạn, đến từng giây, trong 35 ngày qua), v.v.

Tìm hiểu thêm về các tính năng của DynamoDB »

Lập mô hình dữ liệu với Amazon DynamoDB - Phần 1/2 (25:35) - re:Invent 2020

Trong phần 1 của phiên re:Invent 2020 của AWS (25:35) này, AWS Data Hero Alex DeBrie xem xét cách lập mô hình với DynamoDB khác với một cơ sở dữ liệu quan hệ thông thường và một số thành phần nền tảng của lập mô hình dữ liệu với DynamoDB.

Lập mô hình dữ liệu với Amazon DynamoDB - Phần 2 (29:38) - re:Invent 2020

Trong phần 2 của phiên re:Invent 2020 của AWS (29:38) này, AWS Data Hero Alex DeBrie xem xét các nguyên tắc hướng dẫn nâng cao hơn, bao gồm cả các chiến lược về cách xử lý các mô hình dữ liệu quan hệ cao, phức tạp không chậm lại khi ứng dụng của bạn thay đổi quy mô.

Đào tạo bổ sung

Hình ảnh đào tạo và chứng nhận

AWS cung cấp nhiều nội dung đào tạo kỹ thuật số miễn phí để giúp bạn tìm hiểu kiến thức nền tảng về AWS. Hãy tham gia khóa học Giới thiệu về Amazon DynamoDB để có được cái nhìn tổng quan, tìm hiểu các trường hợp sử dụng và xem bản demo từ AWS Training and Certification.

Logo của Học viện Linux

Tham gia khóa học miễn phí này để nắm được kiến thức cơ bản về DynamoDB, tìm hiểu sự khác biệt giữa DynamoDB với các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ thông thường. Thông qua các ví dụ thiết thực trong trải nghiệm có hướng dẫn và tại phòng thực hành, bạn sẽ tìm hiểu các khái niệm dành cho tất cả cấp độ kỹ năng, ngay cả khi bạn mới làm quen với mảng phát triển cơ sở dữ liệu. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn kỹ năng và kiến thức cần thiết để xây dựng các ứng dụng dùng DynamoDB, có hiệu suất cao và quy mô linh hoạt.

Logo của edX

Do chính các chuyên gia AWS thiết kế, khóa học này sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng cần thiết để xây dựng các ứng dụng dùng Amazon DynamoDB. Thông qua các video bài giảng, bài minh họa và bài tập thực hành trực tiếp, bạn sẽ đi sâu vào các chủ đề về DynamoDB, bao gồm sao lưu và phục hồi, khóa phân vùng, bảo mật và mã hóa, bảng toàn cầu và các biện pháp thực hành tốt nhất.

Hình ảnh trang web
Bạn đang muốn di chuyển?

Khám phá các tài nguyên để tìm hiểu thêm về cách chuyển sang DynamoDB.

Tìm hiểu thêm 
Hình ảnh đăng ký tài khoản
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Hình ảnh hộp công cụ
Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với DynamoDB trong Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập