Với Amazon DynamoDB, bạn có thể dễ dàng tích hợp khối lượng công việc của mình với Trình tăng tốc Amazon DynamoDB (DAX) để cải thiện hiệu năng lên tới 10 lần, Dịch vụ OpenSearch của Amazon cho phép tính năng tìm kiếm và phân tích theo thời gian thực cũng như nhiều dịch vụ AWS khác. DynamoDB cung cấp cho bạn sự linh hoạt để tích hợp với một loạt các dịch vụ AWS đáp ứng yêu cầu trường hợp sử dụng của bạn.

Trình tăng tốc Amazon DynamoDB

Trình tăng tốc Amazon DynamoDB (DAX) là dịch vụ lưu bộ nhớ đệm được quản lý toàn phần, có độ sẵn sàng cao được xây dựng cho Amazon DynamoDB. DAX cải thiện hiệu năng lên tới 10 lần – từ mili giây xuống micro giây – ngay cả với hàng triệu yêu cầu mỗi giây. DAX quản lý tất cả thao tác vô hiệu hóa bộ nhớ đệm và điền dữ liệu để thêm khả năng tăng tốc trong bộ nhớ đến với bảng DynamoDB của bạn. DAX là bộ nhớ đệm nội tuyến, vì vậy nếu mục được lưu trong bộ nhớ đệm không tồn tại hoặc cũ, DAX sẽ tự động chuyển sang bảng cơ bản.

Giờ đây, bạn có thể tập trung vào việc xây dựng các ứng dụng tuyệt vời cho khách hàng của mình mà không cần lo lắng về hiệu năng ở quy mô lớn. Vì DAX tương thích với các lệnh gọi API DynamoDB hiện có nên bạn không cần thay đổi ứng dụng. Điều đó giúp bạn bắt đầu sử dụng DAX dễ dàng. 

Tích hợp không ETL trên Amazon DynamoDB với Dịch vụ OpenSearch của Amazon

Tích hợp không ETL trên Amazon DynamoDB với Dịch vụ OpenSearch của Amazon cung cấp một quy trình ETL không dùng mã, được quản lý toàn phần với sao chép gần theo thời gian thực từ DynamoDB sang Dịch vụ OpenSearch. Tích hợp không ETL này cho phép khách hàng đồng bộ hóa liền mạch dữ liệu của họ từ DynamoDB sang Dịch vụ OpenSearch trong vài giây, loại bỏ nhu cầu viết mã tùy chỉnh để xây dựng và duy trì các quy trình dữ liệu phức tạp cho các thao tác trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL). Tích hợp này giúp giảm gánh nặng vận hành và chi phí liên quan đến việc giữ cho dữ liệu đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu giao dịch và cơ sở dữ liệu tìm kiếm, cho phép khách hàng tập trung vào các vấn đề kinh doanh cốt lõi của họ. 

Bạn có thể nhanh chóng tạo quy trình đầu tiên của mình từ tab Tích hợp trong bảng điều khiển DynamoDB. Tích hợp này tận dụng các quy trình Amazon OpenSearch Ingestion để xác định và xử lý các chuyển đổi, định tuyến và ánh xạ dữ liệu DynamoDB của bạn đến các chỉ mục Dịch vụ OpenSearch cụ thể.

Tích hợp không ETL này giúp dễ dàng tạo các chỉ mục để thực hiện tìm kiếm toàn văn, tìm kiếm không gian địa lý, tìm kiếm véc-tơ, v.v. Các tìm kiếm và tổng hợp của Dịch vụ OpenSearch hoạt động cùng với các truy vấn DynamoDB để cho phép các ứng dụng tương tác, hiệu năng cao. Khách hàng của DynamoDB giờ đây có thể tận dụng các tính năng tìm kiếm và máy học rộng lớn của Dịch vụ OpenSearch để cung cấp trải nghiệm mới giúp gia tăng tương tác của người dùng và cải thiện sự hài lòng với các ứng dụng của họ. Tìm hiểu thêm trong hướng dẫn về không ETL này.

Trình kích hoạt dựa trên sự kiện với AWS Lambda

Các trình kích hoạt của AWS Lambda dành cho Amazon DynamoDB cho phép bạn dễ dàng thiết lập logic tùy chỉnh để chạy theo bất kỳ thay đổi nào đối với một mục trong DynamoDB. Bạn có thể nhanh chóng tạo trình kích hoạt đầu tiên của mình từ tab Xuất và Luồng trong bảng điều khiển DynamoDB sau khi kích hoạt Luồng DynamoDB. Sau khi cấu hình trình kích hoạt của bạn, mã Lambda của bạn có thể kích hoạt trong vòng vài giây khi có bất kỳ thay đổi nào đối với dữ liệu trong bảng của bạn.

Với trình kích hoạt AWS Lambda dành cho DynamoDB, bạn có thể dễ dàng xây dựng các trình kích hoạt cơ sở dữ liệu để xác thực và làm phong phú dữ liệu, tích hợp với các dịch vụ khác bằng cách sao chép dữ liệu hoặc xây dựng toàn bộ kiến trúc định hướng theo sự kiện, chẳng hạn như hoàn thành đơn hàng hoặc xử lý phương tiện, phản ứng với hoạt động điều chỉnh dữ liệu trong bảng DynamoDB. Hàm Lambda có thể thực hiện mọi hành động mà bạn chỉ định, chẳng hạn như gửi thông báo hoặc khởi tạo quy trình làm việc.  

Câu hỏi thường gặp

Tại sao tôi nên sử dụng tích hợp không ETL trên Amazon DynamoDB với Dịch vụ OpenSearch của Amazon?

Tích hợp không ETL trên DynamoDB với Dịch vụ OpenSearch tóm tắt sự phức tạp trong vận hành trong việc điều phối sao chép dữ liệu từ kho chứa dữ liệu giao dịch sang kho chứa dữ liệu tìm kiếm. Các quy trình dữ liệu được sử dụng để giữ cho kho chứa dữ liệu giao dịch và kho chứa dữ liệu tìm kiếm đồng bộ có thể khó khăn và tốn kém khi xây dựng và quản lý, đồng thời gặp phải các lỗi gián đoạn khó theo dõi. 

Tích hợp này cho phép khách hàng của Amazon DynamoDB có được kết quả tìm kiếm gần theo thời gian thực từ dữ liệu giao dịch của họ bằng cách cung cấp một giải pháp được quản lý toàn phần để cung cấp dữ liệu giao dịch từ DynamoDB trong Dịch vụ OpenSearch trong vòng vài giây sau khi ghi. Khách hàng chỉ cần chọn các bảng DynamoDB chứa dữ liệu họ muốn phân tích với Dịch vụ OpenSearch và tích hợp không ETL này sẽ sao chép liền mạch lược đồ và dữ liệu vào Dịch vụ OpenSearch bằng cách sử dụng các quy trình của OpenSearch Ingestion. Khách hàng có thể sao chép dữ liệu từ nhiều bảng DynamoDB vào một miền hoặc bộ sưu tập phi máy chủ duy nhất được quản lý trong Dịch vụ OpenSearch để thu thập thông tin chuyên sâu toàn diện trên nhiều ứng dụng, đồng thời hợp nhất các tài sản phân tích cốt lõi của họ, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí và hiệu quả hoạt động. 

Làm thế nào để tôi bắt đầu sử dụng tích hợp không ETL trên Amazon DynamoDB với Dịch vụ OpenSearch của Amazon?

Khách hàng có thể bắt đầu sử dụng bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS dành cho DynamoDB, Dịch vụ OpenSearch, AWS CLI hoặc AWS SDK hoặc AWS CloudFormation. Để kích hoạt tích hợp, trước tiên khách hàng chọn bảng DynamoDB chứa dữ liệu cần được sao chép. Sau đó, khách hàng chọn Luồng DynamoDB để sao chép gần như theo thời gian thực hoặc tính năng Xuất tăng dần trong DynamoDB để trì hoãn sao chép tương tự như cơ chế CDC nhằm giúp duy trì trạng thái đồng bộ hóa dữ liệu giữa hai hệ thống. 

Tích hợp không ETL này sẽ thiết lập một quy trình OpenSearch Ingestion trong tài khoản của khách hàng để đảm bảo sao chép dữ liệu vào cụm máy chủ được quản lý hoặc bộ sưu tập phi máy chủ trong Dịch vụ OpenSearch. OpenSearch Ingestion sẽ tìm hiểu cấu trúc của các bảng DynamoDB và sau đó tạo một miền hoặc bộ sưu tập phi máy chủ được quản lý tương đương trong Dịch vụ OpenSearch và tự khởi động đích đến với dữ liệu hiện có từ các bảng DynamoDB. Nếu muốn, khách hàng có thể chỉ định một lược đồ cho các chỉ mục sẽ được tạo trong Dịch vụ OpenSearch. 

Làm cách nào để theo dõi trạng thái tích hợp giữa Amazon DynamoDB và Dịch vụ OpenSearch của Amazon?

Tích hợp không ETL này cung cấp cho bạn bảng thông tin nơi bạn có thể theo dõi trạng thái tích hợp toàn diện của mình với các số liệu theo thời gian thực và ghi nhật ký Amazon CloudWatch. Bạn có thể thiết lập cảnh báo trong trường hợp vi phạm ngưỡng do người dùng xác định. Tích hợp này cũng liên tục theo dõi trạng thái của các bảng DynamoDB và chỉ mục Dịch vụ OpenSearch, đồng thời ngay lập tức thông báo cho người dùng trong trường hợp hồi quy với bất kỳ thực thể nào trong số này.

Cần có quyền bảo mật nào để tích hợp không ETL trên Amazon DynamoDB với Dịch vụ OpenSearch của Amazon?

Để đảm bảo rằng OpenSearch Ingestion có các quyền cần thiết để sao chép dữ liệu trên cả hai hệ thống này, tích hợp không ETL trên DynamoDB với Dịch vụ OpenSearch sẽ tạo vai trò IAM với các quyền cần thiết để đọc dữ liệu từ bảng DynamoDB và ghi vào miền hoặc bộ sưu tập OpenSearch. Vai trò này sau đó sẽ được đảm nhận bởi các quy trình OpenSearch Ingestion để đảm bảo rằng tư thế bảo mật phù hợp luôn được duy trì khi di chuyển dữ liệu từ nguồn đến đích.

Quy trình chuyển đổi dữ liệu hoạt động như thế nào từ khi chuyển dữ liệu từ Amazon DynamoDB sang Dịch vụ OpenSearch của Amazon?

Tích hợp không ETL này sử dụng các tính năng chuyển đổi dữ liệu gốc của quy trình OpenSearch Ingestion để tổng hợp và lọc dữ liệu trong khi dữ liệu đang chuyển động. Khi di chuyển dữ liệu từ bảng DynamoDB, khách hàng có thể muốn loại bỏ một vài trường hoặc tạo các trường mới dựa trên dữ liệu tổng hợp từ những trường hiện có. 

Nếu muốn, khách hàng cũng có thể ghi logic tùy chỉnh cho OpenSearch Ingestion để đạt được khả năng chuyển đổi riêng. Đối với những người dùng khác chỉ muốn di chuyển toàn bộ dữ liệu từ nguồn sang nơi gom dữ liệu, tích hợp không ETL này sẽ cung cấp các kế hoạch chi tiết có thể triển khai ngay về OpenSearch Ingestion để họ có thể thực hiện tích hợp chỉ với một vài cú nhấp chuột.

Làm cách nào để chỉ định lược đồ tùy chỉnh khi di chuyển dữ liệu từ Amazon DynamoDB sang Amazon OpenSearch?

Tích hợp không ETL này cung cấp cho khách hàng các tùy chọn để chỉ định lược đồ dữ liệu tùy chỉnh của họ cùng với ánh xạ chỉ mục được OpenSearch Ingestion sử dụng khi ghi dữ liệu từ DynamoDB sang Dịch vụ OpenSearch. Kinh nghiệm này được thêm vào bảng điều khiển giao diện người dùng (UI) trong DynamoDB để khách hàng có toàn quyền kiểm soát định dạng của các chỉ mục được tạo trên Dịch vụ OpenSearch.

Tôi có phải trả chi phí để có thể sử dụng tính năng này không?

Bạn không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào để có thể sử dụng tích hợp không ETL trên DynamoDB với Dịch vụ OpenSearch ngoài chi phí của các thành phần cơ bản hiện có. Tích hợp không ETL này sử dụng OpenSearch Ingestion của Amazon để đọc dữ liệu trong các bảng DynamoDB và sao chép vào Dịch vụ OpenSearch. Chi phí liên quan đến việc sử dụng tích hợp không ETL trên DynamoDB với Dịch vụ OpenSearch là chi phí của Đơn vị điện toán OpenSearch (OCU) cần thiết cho OpenSearch Ingestion thực hiện sao chép dữ liệu trên các hệ thống. Hơn nữa, khách hàng có tùy chọn lựa chọn luồng DynamoDB hoặc xuất tăng dần làm lựa chọn của CDC. Đối với tính năng xuất gia tăng, có phát sinh chi phí liên quan đến hoạt động ghi dữ liệu vào các vùng lưu trữ S3. Đối với luồng DynamoDB, khách hàng sẽ bị tính phí tiêu chuẩn khi sử dụng các luồng DynamoDB.

Tính năng này có hoạt động giữa các tài khoản không?

Tích hợp không ETL trên DynamoDB với Dịch vụ OpenSearch cho phép tải nhập dữ liệu liên tài khoản. Người dùng sẽ có thể đọc dữ liệu từ các bảng DynamoDB trong một tài khoản và ghi vào miền hoặc bộ sưu tập phi máy chủ trên Dịch vụ OpenSearch trong một tài khoản khác. OpenSearch Ingestion đã cho phép tải nhập liên tài khoản với các nguồn khác nơi dịch vụ này đọc dữ liệu như các vùng lưu trữ Amazon S3 và cụm máy chủ Amazon MSK và sẽ cho phép truy cập liên tài khoản để xem các bảng Amazon DynamoDB sử dụng cùng một mô hình IAM.

Những khu vực nào cung cấp tích hợp không ETL trên DynamoDB với Dịch vụ OpenSearch?

Tích hợp không ETL trên DynamoDB với Dịch vụ OpenSearch của Amazon có sẵn tại tất cả các khu vực nơi OpenSearch Ingestion hiện đang khả dụng.

Hình ảnh trang web
Bắt đầu sử dụng Amazon DynamoDB
Bậc miễn phí của AWS 
Hình ảnh tài khoản
Khám phá tất cả tính năng của
Tích hợp DynamoDB với các Dịch vụ AWS khác