Amazon DynamoDB là một dịch vụ cơ sở dữ liệu NoSQL phi máy chủ hỗ trợ các mô hình dữ liệu giá trị-khóatài liệu. Các nhà phát triển có thể sử dụng Amazon DynamoDB để xây dựng các ứng dụng hiện đại, phi máy chủ, có thể bắt đầu điều chỉnh quy mô nhỏ và quy mô toàn cầu. Với tính năng mở rộng theo chiều ngang tự động, Amazon DynamoDB điều chỉnh quy mô để hỗ trợ các bảng ở hầu hết mọi kích thước.

Tính khả dụng, độ bền và khả năng chịu lỗi được tích hợp sẵn và không thể tắt được, vậy nên bạn không cần phải thiết kế các chức năng này cho ứng dụng của mình.

Amazon DynamoDB được thiết kế để chạy các ứng dụng hiệu năng cao trên quy mô internet. Đó là các ứng dụng sẽ khiến cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống phải hoạt động quá mức. Với hơn mười năm đầu tư đổi mới tiên phong, Amazon DynamoDB cung cấp khả năng điều chỉnh quy mô vô hạn với hiệu suất mili giây một chữ số nhất quán và tính khả dụng lên đến 99,999%.

Để tìm hiểu về các đặc trưng và khả năng mới đang diễn ra, thông báo “Có gì mới” của Amazon DynamoDB giúp bạn dễ dàng tìm hiểu về các lần ra mắt mới.

Amazon DynamoDB là gì?

Hiệu suất phi máy chủ với khả năng điều chỉnh quy mô vô hạn

Mô hình dữ liệu khóa-giá trị và tài liệu

Amazon DynamoDB hỗ trợ cả mô hình dữ liệu khóa-giá trị và tài liệu. Là một cơ sở dữ liệu NoSQL, Amazon DynamoDB có một sơ đồ linh hoạt để mỗi mục có thể có nhiều thuộc tính khác nhau. Một sơ đồ linh hoạt cho phép bạn dễ dàng điều chỉnh khi các yêu cầu về hoạt động kinh doanh thay đổi mà không cần phải xác định lại lược đồ bảng như thường làm trong cơ sở dữ liệu quan hệ.

Phi máy chủ điều chỉnh quy mô về 0

Với Amazon DynamoDB, bạn không cần phải cung cấp, vá hoặc quản lý máy chủ, cũng như không cần phải cài đặt, duy trì hoặc vận hành phần mềm. Amazon DynamoDB không có phiên bản (chính, phụ hoặc bản vá), không có cửa sổ bảo trì và Amazon DynamoDB không cung cấp bảo trì thời gian chết. Giá theo yêu cầu của Amazon DynamoDB cung cấp định giá theo mức sử dụng, có quy mô về 0 và tự động điều chỉnh quy mô bảng để điều chỉnh dung lượng và duy trì hiệu suất mà không cần quản trị .

Giao tác ACID

Amazon DynamoDB được thiết kế cho khối lượng công việc then chốt, bao gồm hỗ trợ các giao tác mang tính nguyên tố, nhất quán, tách biệt và bền vững (ACID) cho tập hợp ứng dụng đòi hỏi logic công việc phức tạp. Amazon DynamoDB cung cấp dịch vụ hỗ trợ gốc phía máy chủ cho các giao tác, đơn giản hóa trải nghiệm của nhà phát triển khi thực hiện các thay đổi lớn nhỏ kết hợp cho nhiều mục, cả trong và ngoài bảng.

Bây giờ, Amazon DynamoDB hỗ trợ 100 hành động cho mỗi giao dịch, cải thiện năng suất của nhà phát triển. Với khả năng hỗ trợ giao dịch, nhà phát triển có thể mở rộng quy mô, hiệu năng và lợi ích của Amazon DynamoDB cho doanh nghiệp ra tập hợp khối lượng công việc then chốt rộng hơn.

Sao chép hoạt động tích cực với các bảng toàn cầu

Bảng toàn cầu của Amazon DynamoDB cung cấp khả năng sao chép hoạt động tích cực dữ liệu của bạn trên các Khu vực AWS mà bạn lựa chọn với độ sẵn sàng 99,999%. Bảng toàn cầu đa hoạt động có nghĩa là bạn có thể ghi và đọc từ bất kỳ bản sao nào và các ứng dụng được phân phối trên toàn cầu của bạn có thể truy cập dữ liệu cục bộ tại các Khu vực đã chọn để có được hiệu suất đọc và ghi một phần nghìn giây.

Ngoài ra, các bảng toàn cầu sẽ tự động điều chỉnh quy mô công suất để phù hợp với khối lượng công việc đa khu vực của bạn. Bảng toàn cầu cải thiện khả năng phục hồi đa khu vực của ứng dụng của bạn và nên được coi là một phần của chiến lược kinh doanh liên tục của tổ chức.

Luồng Amazon DynamoDB là một phần của kiến trúc định hướng theo sự kiện

Amazon DynamoDB Streams là khả năng thu thập dữ liệu thay đổi. Bất cứ khi nào ứng dụng tạo, cập nhật hoặc xóa các mục trong bảng, Amazon DynamoDB Streams sẽ ghi lại chuỗi theo thứ tự thời gian của mọi thay đổi cấp độ mục trong thời gian gần như thực, lý tưởng cho các ứng dụng kiến trúc theo hướng sự kiện để sử dụng và thực hiện các thay đổi. Tất cả các thay đổi được khử trùng lặp và lưu trữ trong 24 giờ.

Các ứng dụng cũng có thể truy cập bản ghi này và xem các mục dữ liệu khi chúng xuất hiện trước và sau khi được sửa đổi trong thời gian gần như thực. Luồng Amazon DynamoDB đảm bảo rằng mỗi bản ghi luồng xuất hiện chính xác một lần trong luồng và đối với mỗi mục đã sửa đổi, bản ghi luồng sẽ xuất hiện theo cùng trình tự như các sửa đổi thực tế đối với mục đó.

Chỉ mục phụ

Tương tự như tất cả các hệ thống cơ sở dữ liệu khác, bạn bắt đầu bằng cách tạo một bảng là một bộ sựu tập các mục. Với Amazon DynamoDB, mỗi mục trong bảng có khóa chính riêng. Nhiều ứng dụng cũng có thể được hưởng lợi từ việc có một hoặc nhiều khóa phụ để tìm kiếm dữ liệu hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các thuộc tính khác. Amazon DynamoDB cung cấp tùy chọn tạo cả chỉ mục phụ toàn cầu và cục bộ, cho phép bạn truy vấn dữ liệu trong bảng bằng khóa phụ hoặc khóa thay thế.

Các chỉ mục phụ toàn cầu còn được gọi là chỉ mục rải rác. Ngoài việc cung cấp cho bạn sự linh hoạt tối đa về cách truy cập dữ liệu của mình, bạn có thể cung cấp thông lượng ghi thấp hơn với hiệu suất tuyệt vời với chi phí thấp hơn.

Bảo mật và độ tin cậy

Amazon DynamoDB giúp bảo mật dữ liệu của bạn bằng mã hóa và liên tục sao lưu dữ liệu của bạn để bảo vệ.

Kiểm soát quyền truy cập mức độ chi tiết

Với Amazon DynamoDB, không có tên người dùng hoặc mật khẩu. Amazon DynamoDB sử dụng Quản lý truy cập và nhận dạng AWS (IAM) để xác thực, tạo và truy cập tài nguyên. Bạn có thể chỉ định các chính sách IAM, các chính sách dựa trên tài nguyên và điều kiện cho phép truy cập chi tiết, hạn chế quyền truy cập đọc hoặc ghi vào các mục và thuộc tính cụ thể trong bảng, dựa trên danh tính của người dùng đó. Điều này cho phép khách hàng thực thi các chính sách bảo mật ở cấp mã.

Mã hóa ở trạng thái lưu trữ

Theo mặc định, Amazon DynamoDB mã hóa mọi dữ liệu của khách hàng đang được lưu trữ. Mã hóa ở trạng thái lưu trữ giúp tăng cường bảo mật dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng các khóa mã hóa được lưu trữ trong Dịch vụ quản lý khóa của AWS (AWS KMS). Khi thêm SDK mã hóa cơ sở dữ liệu AWS, bạn có thể thực hiện mã hóa cấp thuộc tính để thực thi thêm hoạt động kiểm soát quyền truy cập ở mức độ chi tiết đối với dữ liệu trong bảng. Amazon DynamoDB cho phép bạn dựng các ứng dụng yêu cầu tính bảo mật cao, qua đó đáp ứng mức tuân thủ bảo mật nghiêm ngặt và các yêu cầu theo quy định.

Khóa mã hóa cung cấp một lớp bảo vệ dữ liệu bổ sung bằng cách bảo mật dữ liệu của bạn khỏi truy cập trái phép vào bộ nhớ bên dưới. Bạn có thể chỉ định liệu Amazon DynamoDB có nên sử dụng khóa do AWS sở hữu (loại mã hóa mặc định), khóa được AWS quản lý hay khóa do khách hàng quản lý để mã hóa dữ liệu người dùng hay không. Bạn không phải trả thêm phí cho tính năng mã hóa mặc định bằng cách sử dụng các khóa KMS mà AWS sở hữu.

Khôi phục về một thời điểm

Tính năng phục hồi về thời điểm trước đó (PITR) giúp bảo vệ các bảng Amazon DynamoDB trước hoạt động ghi hoặc xóa do vô tình. PITR liên tục sao lưu dữ liệu bảng Amazon DynamoDB và bạn có thể khôi phục bảng đó về bất kỳ thời điểm nào trước đó trong 35 ngày trước.

PITR không sử dụng dung lượng được cung cấp và không ảnh hưởng đến hiệu suất hoặc tính khả dụng của các ứng dụng của bạn. Kích hoạt PITR hoặc bắt đầu các hoạt động sao lưu và khôi phục chỉ đơn giản như một cú nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc một lệnh gọi API duy nhất.

Sao lưu và khôi phục theo yêu cầu

Sao lưu và khôi phục theo yêu cầu cho phép bạn tạo sao lưu toàn diện cho dữ liệu của các bảng Amazon DynamoDB để lưu trữ dữ liệu, giúp bạn đáp ứng các yêu cầu quy định của công ty và chính phủ. Bạn có thể sao lưu các bảng từ vài megabyte đến hàng trăm terabyte dữ liệu, mà không ảnh hưởng đến hiệu năng hoặc khả năng sử dụng các ứng dụng sản xuất. Với tích hợp Sao lưu AWS, bạn cũng có thể sao chép các bản sao lưu theo nhu cầu giữa các tài khoản và liên Khu vực, gắn thẻ phân bổ chi phí cho các bản sao lưu và chuyển đổi bản sao lưu sang kho lưu trữ nguội.

Khả năng kết nối mạng riêng tư

Amazon DynamoDB hỗ trợ các điểm cuối Cổng đám mây riêng ảo (VPC) và các điểm cuối VPC giao diện cho các kết nối trong VPC hoặc từ các trung tâm dữ liệu tại chỗ. Bạn có thể cấu hình khả năng kết nối mạng riêng từ các ứng dụng tại chỗ sang DynamoDB thông qua điểm cuối VPC giao diện được kích hoạt với AWS PrivateLink. Điều này cho phép khách hàng đơn giản hóa khả năng kết nối riêng tư với DynamoDB và duy trì sự tuân thủ.

Tiết kiệm chi phí

Chế độ công suất đọc/ghi

Amazon DynamoDB cung cấp các chế độ công suất cho mỗi bảng: theo nhu cầu và được cung cấp sẵn.

  •  Đối với khối lượng công việc không dễ dự đoán trước mà bạn không chắc rằng bạn sẽ sử dụng nhiều hay không, chế độ công suất theo nhu cầu sẽ đảm nhận việc quản lý công suất giúp bạn và bạn chỉ phải chi trả cho tài nguyên mình sử dụng.
  • Đối với các bảng sử dụng chế độ công suất được cung cấp, bạn phải đặt công suất đọc và ghi. Chế độ công suất được cung cấp sẽ tiết kiệm chi phí hơn khi bạn tin rằng mình chỉ định mức sử dụng công suất đó hợp lý. 

Chế độ theo nhu cầu

Đối với các bảng sử dụng chế độ công suất theo yêu cầu, Amazon DynamoDB lập tức điều chỉnh khối lượng công việc khi chúng tăng lên hoặc giảm đi cho phù hợp với bất kỳ mức lưu lượng truy cập nào đã đạt đến trước đó. Nếu mức lưu lượng truy cập của khối lượng công việc đạt giá trị đỉnh điểm mới, Amazon DynamoDB sẽ nhanh chóng điều chỉnh cho phù hợp với khối lượng công việc đó. Bạn cũng có thể tùy chọn cấu hình thông lượng đọc hoặc ghi tối đa (hoặc cả hai) cho các bảng theo nhu cầu riêng lẻ và các chỉ mục phụ liên quan, giúp dễ dàng cân bằng chi phí và hiệu năng. Bạn có thể sử dụng chế độ dung lượng theo nhu cầu cho cả bảng mới và bảng hiện có, đồng thời có thể tiếp tục sử dụng các API Amazon DynamoDB hiện tại mà không cần thay đổi mã.

Lớp bảng Truy cập không thường xuyên tiêu chuẩn (IA tiêu chuẩn)

Đối với dữ liệu được truy cập không thường xuyên, bạn có thể sử dụng lớp bảng IA tiêu chuẩn Amazon DynamoDB giúp giảm chi phí Amazon DynamoDB lên đến 60%. Chi phí lưu trữ thấp của các bảng IA tiêu chuẩn được thiết kế để lưu trữ lâu dài dữ liệu không được truy cập thường xuyên, chẳng hạn như bản ghi ứng dụng, dữ liệu trò chơi lịch sử, bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội cũ và vv. Nó có cùng tính khả dụng, độ bền và hiệu suất như bảng Amazon DynamoDB Standard, đây là tùy chọn mặc định và tiết kiệm chi phí nhất cho hầu hết các khối lượng công việc.

Tự động điều chỉnh quy mô để cải thiện hiệu quả chi phí

Đối với các bảng sử dụng công suất được cung cấp, Amazon DynamoDB sẽ tự động điều chỉnh quy mô thông lượng và dung lượng lưu trữ dựa trên công suất bạn đã đặt trước đó bằng cách theo dõi mức sử dụng hiệu năng của ứng dụng.

  • Nếu lưu lượng truy cập của ứng dụng tăng lên, Amazon DynamoDB sẽ tăng thông lượng cho phù hợp với khối lượng công việc.
  • Nếu lưu lượng truy cập của ứng dụng giảm đi, Amazon DynamoDB sẽ giảm quy mô để bạn chi trả ít hơn cho công suất không sử dụng.

Dung lượng đặt trước

Dung lượng đặt trước cung cấp cho bạn lựa chọn dự trữ dung lượng cơ sở dữ liệu trong thời hạn một năm hoặc ba năm để đổi lấy mức chiết khấu đáng kể so với dung lượng được cung cấp cho dung lượng đọc và ghi đơn vùng thống nhất trên bảng tiêu chuẩn Amazon DynamoDB. Nếu ứng dụng của bạn có thông lượng đọc và ghi có thể dự đoán được, bạn có thể xem xét dung lượng đặt trước, điều này có thể giúp bạn tiết kiệm tới 54% so với tỷ lệ dung lượng được cung cấp tiêu chuẩn trong thời hạn một năm hoặc lên đến 77% cho thời hạn ba năm.

Bậc miễn phí

Amazon DynamoDB cung cấp một bậc miễn phí hào phóng cho bất kỳ ai đang tìm kiếm một cách không có rủi ro để trải nghiệm các khả năng của Amazon DynamoDB.

Tích hợp với các dịch vụ AWS

Bằng cách chọn Amazon DynamoDB, bạn có thể hưởng lợi từ nhiều tích hợp với các dịch vụ AWS khác như bảo vệ dữ liệu bằng Sao lưu AWS.

Độ trễ micrô giây với Trình tăng tốc Amazon DynamoDB

Trình tăng tốc Amazon DynamoDB (DAX) là một dịch vụ lưu bộ nhớ đệm tương thích với Amazon DynamoDB cung cấp hiệu năng đọc nhanh cho các bảng trên quy mô lớn bằng cách cho phép bạn sử dụng bộ nhớ đệm nằm trong bộ nhớ được quản lý toàn phần. Việc sử dụng DAX có thể cải thiện hiệu năng đọc các bảng Amazon DynamoDB lên đến 10 lần – giảm thời gian đọc từ mili giây xuống micro giây, thậm chí với hàng triệu yêu cầu mỗi giây. Tìm hiểu thêm về các chức năng của DAXgiá của DAX.

Nhập/xuất hàng loạt từ Dịch vụ lưu trữ đơn giản (S3) của Amazon

Nhập/xuất hàng loạt từ S3 giúp bạn nhận được nhiều giá trị hơn từ dữ liệu của mình bằng cách loại bỏ nhu cầu viết mã để di chuyển, chuyển đổi và sao chép bảng Amazon DynamoDB của bạn từ ứng dụng, tài khoản hoặc khu vực này sang ứng dụng, tài khoản hoặc khu vực khác. Nhập/xuất hàng loạt không sử dụng dung lượng đọc hoặc ghi của bảng nên bạn không cần lập kế hoạch hoặc cung cấp dung lượng bổ sung. Quá trình nhập/xuất hàng loạt được quản lý hoàn toàn bởi Amazon DynamoDB.

Nhập hàng loạt từ S3 cho phép bạn nhập dữ liệu ở mọi lần điều chỉnh quy mô, từ megabyte đến terabyte bằng các định dạng được hỗ trợ bao gồm CSV, Amazon DynamoDB JSON và Amazon Ion. Với nhập hàng loạt từ S3, khách hàng có thể tiết kiệm tới 66% so với ghi dựa trên máy khách sử dụng dung lượng được cung cấp.

Với việc xuất hàng loạt sang S3, bạn có thể xuất dữ liệu từ các bảng có bật khôi phục về thời điểm trước đó (PITR) cho bất kỳ thời điểm nào trong 35 ngày qua với độ chi tiết mỗi giây. Sau khi xuất dữ liệu từ Amazon DynamoDB sang Amazon S3, bạn có thể sử dụng các dịch vụ AWS khác như Amazon Athena, Amazon SageMaker và nhiều dịch vụ khác để phân tích dữ liệu và trích xuất thông tin chi tiết có thể thao tác.

Các ứng dụng phát trực tuyến nâng cao sử dụng Kinesis Data Streams for Amazon DynamoDB

Luồng dữ liệu Amazon Kinesis dành cho Amazon DynamoDB nắm bắt các thay đổi ở cấp độ mục trong bảng Amazon DynamoDB của bạn để cấp quyền cho bảng điều khiển trực tiếp, tạo số liệu và phân phối dữ liệu vào các hồ dữ liệu. Kinesis Data Stream cho phép bạn xây dựng các ứng dụng truyền trực tuyến nâng cao, chẳng hạn như tổng hợp bản ghi trong thời gian thực, phân tích kinh doanh trong thời gian thực và nắm bắt dữ liệu của IoT.

Thông qua Luồng dữ liệu Kinesis, bạn còn có thể dùng Firehose dữ liệu Amazon Kinesis để tự động cung cấp dữ liệu Amazon DynamoDB cho các dịch vụ AWS khác, ví dụ như Amazon S3, Dịch vụ OpenSearch của Amazon và Amazon Redshift.

Theo dõi thay đổi bằng trình kích hoạt

Amazon DynamoDB tích hợp với AWS Lambda để cung cấp các kích hoạt. Sử dụng các trình kích hoạt giúp bạn có thể tự động chạy một chức năng tùy chỉnh khi phát hiện có thay đổi cấp độ hạng mục trong bảng Amazon DynamoDB. Với trình kích hoạt, bạn có thể tạo các ứng dụng theo hướng sự kiện phản hồi những thay đổi dữ liệu trong bảng Amazon DynamoDB. Hàm Lambda có thể thực hiện mọi hành động mà bạn chỉ định, chẳng hạn như gửi thông báo hoặc khởi tạo luồng công việc.

Giám sát và chẩn đoán hiệu suất hệ thống với Amazon Cloudwatch

Để dễ dàng theo dõi hiệu suất cơ sở dữ liệu của bạn, Amazon DynamoDB được tích hợp với Amazon Cloudwatch để thu thập và xử lý dữ liệu hiệu suất cơ sở dữ liệu thô. Bạn có thể sử dụng Amazon CloudWatch để tạo các chế độ xem và bảng điều khiển tùy chỉnh về số liệu và cảnh báo cho cơ sở dữ liệu Amazon DynamoDB của bạn. Khả năng giám sát này được cung cấp theo mặc định và miễn phí. Bạn cũng có thể tạo báo động được gửi tự động cho bạn dựa trên hiệu suất số liệu.

Amazon CloudWatch Contributor Insights giúp bạn nhanh chóng xác định ai hoặc điều gì đang ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu và hiệu suất ứng dụng của bạn. Khả năng này giúp dễ dàng cô lập, chẩn đoán và khắc phục sự cố nhanh chóng hơn trong một sự kiện hoạt động.

Câu hỏi thường gặp

Amazon DynamoDB được sử dụng để làm gì?

Amazon DynamoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL được sử dụng để chạy các ứng dụng hiệu suất cao ở mọi lần điều chỉnh quy mô. Nó vô song khi ứng dụng của bạn yêu cầu thông lượng đọc/ghi cao với hiệu suất một chữ số và khả năng điều chỉnh quy mô vô hạn trên nhiều Khu vực. Nếu ứng dụng của bạn yêu cầu điều chỉnh quy mô theo chiều ngang với khả năng giảm quy mô xuống 0, Amazon DynamoDB cung cấp trải nghiệm hoàn toàn tự động và được quản lý hoàn toàn.

Ưu điểm của Amazon DynamoDB là gì?

Các ưu điểm độc đáo của Amazon DynamoDB bao gồm nó là cơ sở dữ liệu phi máy chủ được điều chỉnh quy mô về 0, được quản lý hoàn toàn, cung cấp hiệu suất một phần nghìn giây và tính khả dụng lên đến 99,999%. Với hiệu suất đồng nhất khi điều chỉnh quy mô, Amazon DynamoDB cũng cung cấp độ bảo mật, độ bền và độ tin cậy tích hợp cần thiết cho các ứng dụng toàn cầu với các yêu cầu nghiêm ngặt nhất.

Với khả năng dễ sử dụng và khả năng điều chỉnh quy mô, Amazon DynamoDB thường được chọn cho cả các ứng dụng hiện đại mới và các ứng dụng quy mô internet đã được thiết lập nhằm tìm kiếm hiệu suất nhanh nhất quán với khả năng điều chỉnh quy mô vô hạn.

Những lợi ích chính của việc sử dụng Amazon DynamoDB là gì?

Amazon DynamoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL được quản lý hoàn toàn, phi máy chủ, cung cấp khả năng điều chỉnh quy mô vô hạn, sao chép dữ liệu hoạt động tích cực cho khả năng phục hồi đa khu vùng và thời gian phản hồi một phần nghìn giây nhất quán đã được chứng minh cho các ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất. Thật dễ dàng để bắt đầu với Amazon DynamoDB và rất dễ sử dụng.

Amazon DynamoDB có phi máy chủ không?

Có, Amazon DynamoDB phi máy chủ. Bạn không cần phải quản lý máy chủ, loại bỏ các tác vụ quản lý cơ sở hạ tầng như cung cấp dung lượng và vá lỗi. Ngoài ra, Amazon DynamoDB không có phiên bản và bản nâng cấp, đồng thời cung cấp bảo trì thời gian chết bằng không.

Amazon DynamoDB có tuân thủ ACID không?

Có, các giao dịch Amazon DynamoDB tuân thủ ACID trên một hoặc nhiều bảng trong một tài khoản và khu vực AWS duy nhất. Do đó, bạn có thể sử dụng Amazon DynamoDB khi tạo các ứng dụng yêu cầu chèn, xóa hoặc cập nhật phối hợp cho nhiều mục như một phần của một hoạt động kinh doanh hợp lý duy nhất.

Amazon DynamoDB có bản sao chỉ có quyền đọc không?

Amazon DynamoDB tự động tăng quy mô để phù hợp với bất kỳ lượng lưu lượng đọc nào, do đó không bắt buộc phải có bản sao chỉ có quyền đọc, thường là khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ.

Amazon DynamoDB có tự động điều chỉnh quy mô không?

Có, Amazon DynamoDB tự động điều chỉnh quy mô theo chiều ngang theo yêu cầu của ứng dụng. Khả năng tự động điều chỉnh quy mô và khả năng điều chỉnh quy mô về 0 khiến Amazon DynamoDB trở nên lý tưởng cho nhiều ứng dụng.

Amazon DynamoDB nhanh như thế nào?

Amazon DynamoDB có thời gian phản hồi một mili giây một chữ số và có thể cung cấp hiệu suất này một cách nhất quán cho ứng dụng đòi hỏi khắt khe nhất. Để minh họa, vào Ngày Amazon Prime năm 2022, Amazon DynamoDB đã xử lý đáng tin cậy 105,2 triệu yêu cầu/giây trên hàng nghìn tỷ lần gọi API với hiệu suất một mili giây một chữ số.

Làm cách nào để thiết lập Amazon DynamoDB?

Amazon DynamoDB được xây dựng cho các nhà phát triển và vì phi máy chủ nên rất dễ thiết lập bằng tài liệu kỹ thuật của chúng tôi.

Hình ảnh trang web
Truy cập trang giá

Khám phá các tùy chọn giá cả dành cho Amazon DynamoDB.

Tìm hiểu thêm 
Hình ảnh đăng ký tài khoản
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Hình ảnh hộp công cụ
Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon DynamoDB trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập