Các tính năng của Amazon DynamoDB

Amazon DynamoDB là một cơ sở dữ liệu NoSQL hỗ trợ các mô hình dữ liệu khóa-giá trị và tài liệu. Các nhà phát triển có thể dùng DynamoDB để xây dựng các ứng dụng hiện đại phi máy chủ. Những ứng dụng này có thể bắt đầu hoạt động trên quy mô nhỏ và mở rộng ra quy mô toàn cầu để hỗ trợ nhiều petabyte dữ liệu cũng như hàng triệu yêu cầu đọc và ghi mỗi giây. DynamoDB được thiết kế để chạy các ứng dụng hiệu năng cao trên quy mô internet. Đó là các ứng dụng sẽ khiến cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống phải hoạt động quá mức.

Thông tin mới:

  • Tạo bảng và lược đồ dữ liệu trong DynamoDB bằng cách sử dụng bộ dữ liệu và tập dữ liệu mẫu có sẵn trong NoSQL Workbench.
  • NoSQL Workbench hiện kết hợp với DynamoDB địa phương để giúp bạn thiết lập môi trường thiết kế và phát triển DynamoDB phương để có thể bắt đầu nhanh hơn.
  • Trực tiếp nhập dữ liệu từ Amazon S3 vào bảng DynamoDB mới mà không phải viết mã hoặc quản lý cơ sở hạ tầng bổ sung.
  • AWS Glue hỗ trợ DynamoDB dưới dạng một nguồn để kết hợp và sao chép liên tục dữ liệu trên nhiều cơ sở dữ liệu sát thời gian thực.
  • Sử dụng PartiQL, một loại ngôn ngữ truy vấn tương thích SQL để truy vấn, chèn, cập nhật và xóa dữ liệu bảng trong DynamoDB.
  • Sử dụng Amazon Kinesis Data Streams để nắm bắt các thay đổi cấp độ mục trong các bảng DynamoDB của bạn.
  • Khôi phục các bảng DynamoDB nhanh hơn nữa.
  • Công cụ tính giá AWS hiện đã hỗ trợ DynamoDB.
  • Xuất dữ liệu từ DynamoDB sang Dịch vụ lưu trữ đơn giản của Amazon (Amazon S3) và sử dụng các dịch vụ AWS khác như Amazon Athena để phân tích dữ liệu của bạn cũng như trích xuất thông tin chuyên sâu có ý nghĩa.
 
Amazon DynamoDB là gì?

Hiệu năng trên quy mô lớn

DynamoDB là cơ sở dữ liệu khóa-giá trị và tài liệu hỗ trợ các bảng ở hầu như mọi kích cỡ bằng khả năng thay đổi quy mô theo chiều ngang. DynamoDB mở rộng quy mô thành hơn 10 nghìn tỷ yêu cầu mỗi ngày và với các bảng có hơn mười triệu yêu cầu đọc và ghi mỗi giây, cùng hàng petabyte dung lượng lưu trữ dữ liệu.

Mô hình dữ liệu khóa-giá trị và tài liệu

DynamoDB hỗ trợ cả mô hình dữ liệu khóa-giá trị và tài liệu. Điều này cho phép DynamoDB có lược đồ linh hoạt, vì vậy, số lượng cột ở mỗi hàng có thể dao động tại bất kỳ thời điểm nào. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng điều chỉnh bảng khi các yêu cầu về hoạt động kinh doanh thay đổi mà không cần phải xác định lại lược đồ bảng như thường làm trong cơ sở dữ liệu tương quan.

Tìm hiểu thêm »

Độ trễ micrô giây với DynamoDB Accelerator

DynamoDB Accelerator (DAX) là bộ nhớ đệm trong bộ nhớ cung cấp hiệu năng đọc nhanh cho các bảng trên quy mô lớn bằng cách cho phép bạn sử dụng bộ nhớ đệm trong bộ nhớ được quản lý toàn phần. Việc sử dụng DAX có thể cải thiện tốc độ đọc các bảng DynamoDB lên đến 10 lần – tốc độ đọc tăng từ một phần nghìn giây lên một phần triệu giây, thậm chí với hàng triệu yêu cầu mỗi giây.

Tìm hiểu thêm về DAXgiá DAX »

Tự động sao chép các bảng toàn cầu

Các bảng toàn cầu của DynamoDB tự động sao chép dữ liệu trên các Khu vực AWS mà bạn chọn và tự động thay đổi quy mô công suất cho phù hợp với khối lượng công việc của bạn. Với bảng toàn cầu, các ứng dụng bạn phân phối trên toàn cầu có thể truy cập dữ liệu cục bộ ở Khu vực đã chọn để đạt được hiệu năng đọc và ghi chỉ trong vài mili giây.

Tìm hiểu thêm »

Các ứng dụng phát trực tuyến nâng cao sử dụng Kinesis Data Streams for DynamoDB

Amazon Kinesis Data Streams for DynamoDB nắm bắt các thay đổi cấp độ mục trong các bảng DynamoDB của bạn dưới dạng một luồng dữ liệu Kinesis. Tính năng này hỗ trợ bạn xây dựng các ứng dụng truyền trực tuyến nâng cao, chẳng hạn như tổng hợp nhật ký trong thời gian thực, phân tích kinh doanh trong thời gian thực và nắm bắt dữ liệu của IoT. Thông qua Kinesis Data Streams, bạn còn có thể dùng Amazon Kinesis Data Firehose để tự động cung cấp dữ liệu DynamoDB cho các dịch vụ AWS khác.

Tìm hiểu thêm »

Serverless

Với DynamoDB, bạn không cần phải cung cấp, vá hoặc quản lý máy chủ, cũng như không cần phải cài đặt, duy trì hoặc vận hành phần mềm. DynamoDB tự động thay đổi quy mô các bảng để điều chỉnh công suất và duy trì hiệu năng mà không cần quản trị. Tích hợp dung sai cao và độ sẵn sàng hoạt động, nhờ đó ứng dụng của bạn không cần phải thiết kế các tính năng này.

Chế độ công suất đọc/ghi

DynamoDB cung cấp các chế độ công suất cho mỗi bảng: theo nhu cầu và được cung cấp sẵn. Đối với khối lượng công việc không dễ dự đoán trước mà bạn không chắc rằng bạn sẽ sử dụng nhiều hay không, chế độ công suất theo nhu cầu sẽ đảm nhận việc quản lý công suất giúp bạn và bạn chỉ phải chi trả cho tài nguyên mình sử dụng. Đối với các bảng sử dụng chế độ công suất được cung cấp, bạn phải đặt công suất đọc và ghi. Chế độ công suất được cung cấp sẽ tiết kiệm chi phí hơn khi bạn tin rằng mình chỉ định mức sử dụng công suất đó hợp lý. 

Tìm hiểu thêm »

Chế độ theo yêu cầu

Đối với các bảng sử dụng chế độ công suất theo yêu cầu, DynamoDB lập tức điều chỉnh khối lượng công việc khi chúng tăng lên hoặc giảm đi cho phù hợp với bất kỳ mức lưu lượng truy cập nào đã đạt đến trước đó. Nếu mức lưu lượng truy cập của khối lượng công việc đạt giá trị đỉnh điểm mới, DynamoDB sẽ nhanh chóng điều chỉnh cho phù hợp với khối lượng công việc đó. Bạn có thể sử dụng chế độ công suất theo yêu cầu cho cả bảng mới và bảng hiện có, đồng thời có thể tiếp tục sử dụng các API DynamoDB hiện tại mà không cần thay đổi mã.

Tìm hiểu thêm »

Tự động thay đổi quy mô

Đối với các bảng sử dụng công suất được cung cấp, DynamoDB sẽ tự động thay đổi quy mô thông lượng và dung lượng lưu trữ dựa trên công suất bạn đã đặt trước đó bằng cách theo dõi mức sử dụng hiệu năng của ứng dụng. Nếu lưu lượng truy cập của ứng dụng tăng lên, DynamoDB sẽ tăng thông lượng cho phù hợp với khối lượng công việc. Nếu lưu lượng truy cập của ứng dụng giảm đi, DynamoDB sẽ giảm quy mô để bạn chi trả ít hơn cho công suất không sử dụng.

Tìm hiểu thêm »

Theo dõi sự thay đổi bằng trình kích hoạt

DynamoDB tích hợp với AWS Lambda để cung cấp các trình kích hoạt. Sử dụng các trình kích hoạt giúp bạn có thể tự động chạy một chức năng tùy chỉnh khi phát hiện có thay đổi cấp độ hạng mục trong bảng DynamoDB. Với trình kích hoạt, bạn có thể tạo các ứng dụng phản hồi những thay đổi dữ liệu trong bảng DynamoDB. Chức năng Lambda có thể thực hiện mọi hành động mà bạn chỉ định, chẳng hạn như gửi thông báo hoặc khởi tạo luồng công việc.

Tìm hiểu thêm »

Phù hợp dùng trong doanh nghiệp

DynamoDB được thiết kế cho khối lượng công việc then chốt, bao gồm hỗ trợ các giao tác mang tính nguyên tố, nhất quán, tách biệt và bền vững (ACID) cho tập hợp ứng dụng khác nhau đòi hỏi logic công việc phức tạp. DynamoDB giúp bảo vệ dữ liệu của bạn bằng tính năng mã hóa và liên tục sao lưu dữ liệu với độ tin cậy được đảm bảo thông qua thỏa thuận mức dịch vụ.

Giao tác ACID

DynamoDB cung cấp dịch vụ hỗ trợ gốc phía máy chủ cho các giao tác, đơn giản hóa trải nghiệm của nhà phát triển khi thực hiện các thay đổi lớn nhỏ kết hợp cho nhiều mục, cả trong và ngoài bảng. Với khả năng hỗ trợ giao tác, nhà phát triển có thể mở rộng quy mô, hiệu năng và lợi ích của DynamoDB cho doanh nghiệp ra tập hợp khối lượng công việc then chốt rộng hơn. 

Tìm hiểu thêm »

Mã hóa ở trạng thái lưu trữ

Theo mặc định, DynamoDB mã hóa mọi dữ liệu của khách hàng ở trạng thái lưu trữ. Mã hóa ở trạng thái lưu trữ giúp tăng cường bảo mật dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng các khóa mã hóa được lưu trữ trong Dịch vụ quản lý khóa của AWS (AWS KMS). Với tính năng mã hóa ở trạng thái lưu trữ, bạn có thể tạo các ứng dụng nhạy cảm về bảo mật, qua đó đáp ứng mức tuân thủ bảo mật nghiêm ngặt và các yêu cầu theo quy định. Bạn không phải trả thêm phí cho tính năng mã hóa mặc định bằng cách sử dụng các khóa KMS mà AWS sở hữu.

Tìm hiểu thêm »

Khôi phục về thời điểm trước đó

Tính năng khôi phục về thời điểm trước đó (PITR) giúp bảo vệ các bảng DynamoDB trước hoạt động ghi hoặc xóa do vô tình. PITR liên tục sao lưu dữ liệu bảng DynamoDB và bạn có thể khôi phục bảng đó về bất kỳ thời điểm nào trước đó trong 35 ngày trước. Bạn có thể bật PITR hoặc bắt đầu hoạt động sao lưu và khôi phục chỉ bằng một cú nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc lệnh gọi một API đơn lẻ.

Tìm hiểu thêm »

Sao lưu và khôi phục theo yêu cầu

Tính năng sao lưu và khôi phục theo yêu cầu cho phép bạn tạo các bản sao lưu hoàn chỉnh cho dữ liệu của các bảng DynamoDB để lưu trữ dữ liệu, giúp bạn đáp ứng các yêu cầu theo quy định của công ty và chính phủ. Bạn có thể sao lưu các bảng từ vài megabyte đến hàng trăm terabyte dữ liệu, mà không ảnh hưởng đến hiệu năng hoặc khả năng sử dụng các ứng dụng sản xuất.

Tìm hiểu thêm»

Hình ảnh trang web
Truy cập trang giá

Khám phá các tùy chọn giá cả dành cho Amazon DynamoDB.

Tìm hiểu thêm 
Hình ảnh đăng ký tài khoản
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Hình ảnh hộp công cụ
Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon DynamoDB trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập