Amazon DynamoDB là một cơ sở dữ liệu phi quan hệ có thể đem lại hiệu năng ổn định quy mô bất kỳ. Dịch vụ được quản lý hoàn toàn này bao gồm nhiều tính năng giúp nhà phát triển tạo vùng lưu trữ dữ liệu có phạm vi toàn cầu dành cho các ứng dụng hiện đại đòi hỏi truy cập dữ liệu có độ phản hồi cao.

DynamoDB, cơ sở dữ liệu phi quan hệ
tác giả: Flush Arcade

Hiệu năng trên quy mô lớn

Amazon DynamoDB Accelerator

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) cung cấp khả năng đọc nhanh với các bảng DynamoDB theo quy mô bằng cách cho phép bạn sử dụng bộ nhớ đệm vật lý, luôn có sẵn và được quản lý hoàn toàn. Việc sử dụng DAX có thể cải thiện tốc độ đọc các bảng DynamoDB lên đến 10 lần – tốc độ đọc tăng từ một phần nghìn giây lên một phần triệu giây, thậm chí với hàng triệu yêu cầu mỗi giây. Tìm hiểu thêm »

Hỗ trợ mô hình dữ liệu văn bản và khóa-giá trị

DynamoDB hỗ trợ cấu trúc dữ liệu khóa-giá trị được thiết kế để dễ dàng thay đổi quy mô với một lược đồ linh hoạt. Mỗi hạng mục (dòng) là một cặp khóa-giá trị có khoá chính là thuộc tính bắt buộc cho các hạng mục trong một bảng và là mã định danh duy nhất cho mỗi hạng mục. DynamoDB cũng hỗ trợ lưu trữ, truy vấn và cập nhật văn bản. Thông qua sử dụng AWS SDK, bạn có thể viết các ứng dụng lưu trữ văn bản JSON trực tiếp lên các bảng DynamoDB. Tìm hiểu thêm »

Phát triển cục bộ trên máy tính để bàn

Bạn có thể tải DynamoDB để phát triển và kiểm thử ứng dụng ngay trên máy tính xách tay hoặc trong một phiên bản Amazon EC2. Khi giải pháp đã sẵn sàng, rất dễ dàng thay đổi quy mô của ứng dụng trong Đám mây AWS với DynamoDB. Tìm hiểu thêm »

Chỉ mục phụ

DynamoDB cung cấp các chỉ mục phụ cho phép bạn truy vấn linh động một cách hiệu quả trên một thuộc tính (cột). Bạn có thể tạo và xóa các chỉ mục phụ khỏi bảng của mình vào bất cứ lúc nào. Tìm hiểu thêm »

Chuỗi

Amazon DynamoDB Streams là chuỗi các thay đổi cấp độ hạng mục theo thứ tự thời gian trên bất kỳ bảng DynamoDB nào. Việc sử dụng DynamoDB Streams giúp bạn luôn theo dõi được các thay đổi cấp độ hạng mục mới nhất hoặc các cập nhật mức độ hạng mục trong vòng 24 giờ và sử dụng dữ liệu để xây dựng các ứng dụng sáng tạo trong sao chép, khung nhìn thực, sao lưu và tích hợp với các dịch vụ khác. Tìm hiểu thêm »

Kích hoạt

DynamoDB được tích hợp với AWS Lambda để cung cấp các trình kích hoạt. Sử dụng các trình kích hoạt giúp bạn có thể tự động thực hiện một chức năng tùy chỉnh khi phát hiện có thay đổi cấp độ hạng mục trong bảng DynamoDB. Tìm hiểu thêm »

Được quản lý toàn phần

Bảng toàn cục

Bảng toàn cục dựng trên dấu ấn toàn cầu của DynamoDB để cung cấp cho bạn cơ sở dữ liệu quản lý toàn phần, đa khu vực và đa quản lý giúp cung cấp hiệu năng đọc và ghi cục bộ nhanh cho các ứng dụng toàn cầu, có quy mô lớn. Bảng toàn cục tự động sao chép các bảng DynamoDB theo khu vực AWS mà bạn chọn. Tìm hiểu thêm »

Khôi phục về một thời điểm

Khôi phục về một thời điểm (PITR) cung cấp các bản sao lưu liên tục của dữ liệu bảng DynamoDB của bạn. Khi được bật, DynamoDB không ngừng duy trì sao lưu bảng của bạn trong vòng 35 ngày cho đến khi hoàn toàn được tắt. Bạn có thể bật PITR hoặc bắt đầu hoạt động sao lưu và khôi phục chỉ với một lần nhấp chuột trong Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc lệnh gọi một API đơn lẻ. Tìm hiểu thêm »

Sao lưu và khôi phục theo yêu cầu

Sao lưu và khôi phục theo yêu cầu cho phép bạn tạo sao lưu toàn diện cho dữ liệu của các bảng DynamoDB để lưu trữ dữ liệu, giúp bạn đáp ứng các yêu cầu quy định của công ty và chính phủ. Bạn có thể sao lưu các bảng từ một vài megabyte đến hàng trăm terabyte dữ liệu, mà không ảnh hưởng đến hiệu năng hoặc khả năng sử dụng các ứng dụng sản xuất. Tìm hiểu thêm »

Dung lượng trên bộ nhớ

Với các mẫu truy cập không đồng nhất, dung lượng trên bộ nhớ DynamoDB cho phép ứng dụng của bạn tiếp tục đọc và ghi mà vẫn duy trì hiệu suất, miễn sao lưu lượng không vượt quá tổng dung lượng được cấp cho bảng của bạn. Dung lượng trên bộ nhớ hoạt động thông qua quá trình tự động gia tăng thông lượng cho phân vùng nhận thêm lưu lượng. Dung lượng trên bộ nhớ được bật tự động cho mỗi bảng DynamoDB, vì thế bạn không cần phải bật hoặc vô hiệu chức năng này. Tìm hiểu thêm »

Tự động thay đổi quy mô

DynamoDB giúp thay đổi quy mô của thông lượng và lưu trữ một cách tự động và liên tục thông qua API và Bảng điều khiển quản lý AWS. Bạn có thể truy cập quay số không giới hạn với thông lượng hoặc lưu trữ. Tìm hiểu thêm »

Thời gian dữ liệu tồn tại

Thời gian dữ liệu tồn tại (TTL) cho phép bạn cài đặt một mốc thời gian cụ thể để xóa các hạng mục hết hạn khỏi bảng của mình. Khi đến hạn mốc thời gian, hạng mục tương ứng sẽ được đánh dấu là hết hạn và sau đó được xóa khỏi bảng. TTL giúp cắt giảm dung lượng lưu trữ và giảm chi phí lưu trữ dữ liệu không cần sử dụng nữa. Tìm hiểu thêm »

Phù hợp dùng trong doanh nghiệp

Mã hóa ở trạng thái lưu trữ

Mã hóa ở trạng thái lưu trữ giúp bảo mật dữ liệu DynamoDB thông qua sử dụng khóa mã hóa quản lý AWS được lưu trữ trong AWS Key Management Service. Mã hóa ở trạng thái lưu trữ hoàn toàn tách biệt với người dùng và tất cả truy vấn DynamoDB vẫn hoạt động liên tục trên dữ liệu đã được mã hóa mà không cần thay đổi mã lập trình ứng dụng. Tìm hiểu thêm »

Thỏa thuận cung cấp dịch vụ DynamoDB

AWS sẽ có các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cho phép sử dụng DynamoDB tại mỗi Khu vực AWS, trong bất kỳ chu kỳ thanh toán hàng tháng nào, ít nhất 99,99% và như được mô tả trong Thỏa thuận cung cấp dịch vụ Amazon DynamoDB. Nếu tất cả bảng DynamoDB của bạn nằm trong khu vực AWS hiện hành là một phần của bảng toàn cục, thì cam kết về khả năng sử dụng sẽ đạt ít nhất 99,999%. Tìm hiểu thêm »

Độ sẵn sàng và độ bền cao

DynamoDB chạy trong các trung tâm dữ liệu được Amazon phê duyệt và tự động sao chép dữ liệu đồng thời trên cả ba cơ sở tại một Khu vực AWS, nhờ đó mang đến cho bạn độ sẵn sàng và độ bền dữ liệu cao. Tìm hiểu thêm »

Kiểm soát truy cập mức độ chi tiết

DynamoDB sử dụng các phương thức thuật toán mã hóa đã được chứng minh để xác minh người dùng và ngăn ngừa truy cập dữ liệu trái phép. DynamoDB được tích hợp với AWS Identity and Access Management để kiểm soát truy cập mức độ chi tiết cho người dùng trong tổ chức của bạn. Tìm hiểu thêm »

Điểm cuối VPC

Điểm cuối VPC cho DynamoDB là một thực thể logic nằm trong VPC nhằm tạo ra một kết nối riêng giữa một VPC và DynamoDB mà không cần truy cập internet, thông qua một thiết bị ánh xạ địa chỉ mạng (NAT) hoặc một kết nối VPN. Tìm hiểu thêm »

Tuân thủ

DynamoDB có trong các chương trình Tuân thủ AWS được liệt kê trên trang Các dịch vụ trong phạm vi. Các tính năng chẳng hạn như mã hóa khi lưu trữ, sao lưu theo yêu cầu và khôi phục tại một thời điểm được thiết kế để giúp bạn đáp ứng các yêu cầu về tuân thủ theo luật định. Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu thêm về giá của Amazon DynamoDB

Xem trang giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với DynamoDB
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi