Tổng quan về giá cả

Chỉ trả cho các tài nguyên DynamoDB cung cấp để đạt dung lượng đọc và ghi theo mục tiêu của bạn. Sau đó, DynamoDB sẽ tự động thay đổi quy mô cho dung lượng của bạn dựa trên mức sử dụng. Bạn có thể trực tiếp xác định dung lượng đọc và ghi tùy ý nếu bạn thích quản lý thủ công thông lượng của bảng. Ước tính hóa đơn hàng tháng của bạn bằng cách sử dụng Bộ tính toán đơn giản hàng tháng AWS.

Tổng quan về giá cả

Lưu trữ dữ liệu

DynamoDB tính phí cho mỗi GB không gian ổ đĩa mà bảng của bạn sử dụng. 25 GB đầu tiên sử dụng mỗi tháng được miễn phí và giá bắt đầu từ 0.25 USD mỗi GB còn lại trong tháng đó.

Đơn vị dung lượng ghi

Một đơn vị dung lượng ghi (WCU) cung cấp tối đa một yêu cầu ghi 1 KB mỗi giây. Việc ghi các mục lớn hơn đòi hỏi cần thêm WCU. Ví dụ, nếu kích thước mục của bạn là 2 KB, bạn sẽ yêu cầu 2 WCU duy trì một yêu cầu ghi mỗi giây.

Đơn vị dung lượng đọc

Một đơn vị dung lượng đọc (RCU) cung cấp tối đa hai giá trị đọc nhất quán cuối 4 KB mỗi giây hoặc một giá trị đọc ổn định nhất quán 4 KB mỗi giây. Việc đọc các mục lớn hơn đòi hỏi cần thêm RCU. Ví dụ, nếu kích thước mục của bạn là 8 KB, bạn sẽ yêu cầu 2 RCU duy trì một giá trị đọc ổn định nhất quán mỗi giây hoặc 1 RCU nếu bạn chọn các giá trị đọc nhất quán cuối.

Thiết kế gói cước theo dung lượng

Bạn nên làm tròn đến KB gần nhất khi ước tính cần cung cấp bao nhiêu đơn vị dung lượng. Ví dụ, nếu kích thước mục của bạn là 7,5 KB, bạn sẽ làm tròn tới 8 KB. Kết quả là bạn sẽ yêu cầu 8 WCU để duy trì một yêu cầu viết mỗi giây cho mục đó và 2 RCU để duy trì một giá trị đọc ổn định nhất quán mỗi giây.

Bậc miễn phí

GB mỗi tháng

Lưu trữ dữ liệu

200 triệu yêu cầu mỗi tháng

thông qua 25 đơn vị dung lượng ghi và 25 đơn vị dung lượng đọc

2.5 triệu yêu cầu luồng dữ liệu mỗi tháng

từ DynamoDB Streams

Có khả năng triển khai Bảng toàn cầu DynamoDB

tại tối đa hai khu vực AWS.

Không hết hạn

Bạn chỉ phải trả tiền cho tài nguyên bạn được cung cấp vượt quá các giới hạn bậc miễn phí này. Bậc miễn phí DynamoDB áp dụng cho tất cả các bảng trong một khu vực và không hết hạn vào cuối thángBậc miễn phí của AWS thứ 12 của bạn.

Ví dụ về giá

Tự động thay đổi quy mô

Amazon DynamoDB tự động thay đổi quy mô giúp giảm thiểu việc phỏng đoán để cung cấp đủ dung lượng khi tạo các bảng mới. Tự động thay đổi quy mô cũng giảm gánh nặng vận hành của việc theo dõi liên tục thông lượng sử dụng và điều chỉnh thủ công dung lượng cung cấp. Khi bạn tạo một bảng DynamoDB mới, tính năng tự động thay đổi quy mô được kích hoạt mặc định, với mức sử dụng mục tiêu được thiết lập ở 70%, (phần trăm dung lượng sử dụng + dung lượng được cung cấp), dung lượng tối thiểu là 5 đơn vị dung lượng đọc và 5 đơn vị dung lượng ghi và dung lượng tối đa được thiết lập ở các mức giới hạn cho phép đối với tài khoản của bạn (xem Giới hạn trong DynamoDB). Tự động điều chỉnh quy mô liên tục thiết lập dung lượng cung cấp, để đáp ứng sự thay đổi động dung lượng sử dụng để mức sử dụng thực tế gần với mức sử dụng mục tiêu. Hóa đơn DynamoDB được tính mỗi giờ, thời gian chính xác là biến số, theo tài khoản khách hàng. Ví dụ dưới đây thể hiện cách tính giá cho bảng được kích hoạt tính năng tự động thay đổi quy mô, giả sử có thay đổi trong dung lượng sử dụng, một lần mỗi giờ.

Giả sử bạn tạo một bảng mới ở khu vực Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) với mục tiêu sử dụng được đặt thành giá trị mặc định là 70%, đơn vị dung lượng tối thiểu đã thay đổi thành 100 đơn vị dung lượng đọc và 100 đơn vị dung lượng ghi và công suất tối đa được đặt mặc định giới hạn 40.000 đơn vị dung lượng đọc và 40.000 đơn vị dung lượng ghi. Tính năng Tự động thay đổi quy mô sẽ hoạt động trong các giới hạn này, không cho phép giảm quy mô dung lượng cung cấp xuống dưới mức tối thiểu và tăng quy mô dung lượng cung cấp lên trên mức tối đa. Khi bảng được tạo, tính năng tự động thay đổi quy mô sẽ bắt đầu bằng việc cung cấp các đơn vị dung lượng tối thiểu.

  • Trong giờ đầu tiên sau khi tạo bảng, giả sử các đơn vị dung lượng đọc và ghi được sử dụng dao động khoảng từ 1 đến 70. Mức sử dụng thực tế sẽ thay đổi theo đó, trong khoảng từ 1% (% của 1 đơn vị sử dụng ÷100 đơn vị cung cấp) đến 70% (% của 70 đơn vị sử dụng ÷100 đơn vị cung cấp), trong phạm vi mức sử dụng mục tiêu 70%. Tự động thay đổi quy mô sẽ không kích hoạt bất kỳ hoạt động điều chỉnh quy mô nào và hóa đơn của bạn cho giờ này sẽ là 0.065 USD cho 100 đơn vị dung lương ghi được cung cấp (0.00065 USD * 100) và 0.013 USD cho 100 đơn vị dung lượng đọc (0.00013 USD * 100).
  • Trong giờ thứ hai, giả sử dung lượng sử dụng khi đo tăng lên đến 100 đơn vị dung lượng đọc và 100 đơn vị dung lượng ghi, điều này sẽ dẫn đến tăng mức sử dụng thực tế lên đến 100% (% của 100 đơn vị sử dụng ÷ 100 đơn vị cung cấp), cao hơn khá nhiều so với mức sử dụng mục tiêu là 70%. Lúc này tự động thay đổi quy mô sẽ bắt đầu kích hoạt các hoạt động tăng quy mô để tăng dung lượng cung cấp, đưa mức sử dụng thực tế gần hơn với mức sử dụng mục tiêu là 70%, dẫn đến dung lượng cung cấp là 143 đơn vị dung lượng đọc và 143 đơn vị dung lượng ghi (% của 100 đơn vị sử dụng ÷ 143 đơn vị được cung cấp). Hóa đơn cho giờ thứ hai này sẽ là $0.0925 cho 143 đơn vị dung lượng ghi và 0.01859 USD cho 143 đơn vị dung lượng đọc.
  • Trong giờ thứ ba, giả sử dung lượng sử dụng khi đo giảm xuống còn 80 đơn vị dung lượng đọc và 80 đơn vị dung lượng ghi, điều này sẽ dẫn đến mức sử dụng thực tế giảm xuống còn 56% (% của 80 đơn vị sử dụng ÷ 143 đơn vị được cung cấp), thấp hơn khá nhiều so với mức sử dụng mục tiêu là 70%. Lúc này tự động thay đổi quy mô sẽ bắt đầu kích hoạt các hoạt động giảm quy mô để giảm dung lượng cung cấp, đưa mức sử dụng thực tế gần hơn với mức sử dụng mục tiêu là 70%, dẫn đến dung lượng cung cấp là 114 đơn vị dung lượng ghi và 114 đơn vị dung lượng đọc (% của 80 đơn vị sử dụng ÷ 114 đơn vị được cung cấp). Hóa đơn cho giờ thứ ba này sẽ là 0.0741 USD cho 114 đơn vị dung lượng ghi và 0.01482 USD cho 114 đơn vị dung lượng đọc.

Hóa đơn hàng tháng của bạn cho bảng này là tổng giá theo giờ của dung lượng cung cấp bởi tính năng tự động thay đổi quy mô trong tháng.

Cung cấp thủ công

Giả sử ứng dụng của bạn chạy ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) cần thực hiện 5 triệu lần ghi và 5 triệu lần đọc mỗi ngày trên bảng DynamoDB, đồng thời lưu trữ 8 GB dữ liệu. Để cho đơn giản, giả sử khối lượng công việc của bạn tương đối ổn định trong cả ngày và các hạng mục trong bảng của bạn có kích thước không lớn hơn 1 KB.

  • Đơn vị dung lượng ghi : 5 triệu lần ghi mỗi ngày tương đương 57,9 lần ghi mỗi giây. 1 đơn vị dung lượng ghi có thể xử lý 1 lần ghi mỗi giây, do đó bạn cần 58 đơn vị dung lượng ghi. Với mức giá 0.47 USD cho mỗi đơn vị dung lượng ghi mỗi tháng, 58 đơn vị dung lượng ghi sẽ mất phí 27.26 USD mỗi tháng.
  • Đơn vị dung lượng đọc: 5 triệu lần đọc mỗi ngày tương đương 57,9 lần đọc mỗi giây. 1 đơn vị dung lượng đọc có thể xử lý 2 giá trị đọc nhất quán cuối mỗi giây, do đó bạn cần 29 đơn vị dung lượng đọc. Với mức giá 0.09 USD cho mỗi đơn vị dung lượng đọc mỗi tháng, 29 đơn vị dung lượng đọc sẽ mất phí 2.61 USD mỗi tháng.
  • Dung lượng lưu trữ dữ liệu: Bảng của bạn chiếm 8 GB dung lượng lưu trữ. Với mức giá 0.25 USD / GB mỗi tháng, bảng của bạn sẽ tốn 2.00 USD.

Tổng chi phí là 31.86 USD mỗi tháng (27.14 USD cho thông lượng ghi được cung cấp, 2.71 USD cho thông lượng đọc được cung cấp, 2 USD cho lưu trữ dữ liệu).

Nếu bạn không sử dụng phân bổ bậc miễn phí của mình (25 đơn vị dung lượng ghi, 25 đơn vị dung lượng đọc và 25 GB lưu trữ), tổng chi phí là 15.82 USD mỗi tháng (15.44 USD cho 33 đơn vị dung lượng ghi còn lại, 0.37 USD cho số còn lại 4 đọc đơn vị dung lượng và 0 USD để lưu trữ dữ liệu).

Sử dụng Công cụ tính phí hàng tháng đơn giản để ước tính chi phí DynamoDB cho các yêu cầu tài nguyên khác nhau.

Thông tin chi tiết giá

Thông lượng cung cấp

Khi tạo hoặc cập nhật bảng Amazon DynamoDB, bạn xác định mức sử dụng mục tiêu, các giới hạn dung lượng tối thiểu và tối đa cho tính năng Tự động điều chỉnh quy mô, hoặc mức dung lượng bạn muốn dự trữ cho đọc và ghi. Ở hậu trường, DynamoDB xử lý việc cung cấp tài nguyên phần cứng để đáp ứng nhu cầu thông lượng của bạn với hiệu năng ổn định, có độ trễ thấp. Bạn trả phí theo giờ cố định dựa trên dung lượng bạn cung cấp: * Đối với bảng có các hạng mục nhỏ, một đơn vị dung lượng có thể xử lý một yêu cầu mỗi giây (hoặc hai yêu cầu mỗi giây trong trường hợp lần đọc nhất quán cuối cùng). Bảng có các hạng mục lớn có thể yêu cầu nhiều đơn vị dung lượng hơn để xử lý cùng mức yêu cầu. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Đơn vị dung lượng đọc/đơn vị dung lượng ghi là gì.

Dung lượng dự trữ

Nếu bạn có thể dự đoán được nhu cầu thông lượng đọc và ghi Amazon DynamoDB, tính năng Dung lượng dự trữ giúp bạn tiết kiệm đáng kể so với giá thông thường của thông lượng cung cấp DynamoDB. Bạn trả phí trả trước một lần và cam kết thanh toán cho mức sử dụng tối thiểu theo mức phí theo giờ dưới đây trong thời hạn Dung lượng dự trữ. Bất kỳ thông lượng nào bạn cung cấp vượt quá mức Dung lượng dự trữ sẽ bị tính phí theo mức giá thông lượng cung cấp tiêu chuẩn. Dung lượng dự trữ chỉ có thể được mua theo khối 100 đơn vị dung lượng ghi hoặc 100 đơn vị dung lượng đọc. Nếu bạn có nhiều tài khoản liên kết với thanh toán tổng hợp, các đơn vị dung lượng dự trữ được mua ở cấp độ tài khoản người trả hoặc cấp độ tài khoản liên kết được chia sẻ với tất cả các tài khoản kết nối với tài khoản người trả. Dung lượng dự trữ trước tiên được áp dụng cho tài khoản đã mua nó và sau đó bất kỳ dung lượng chưa sử dụng nào sẽ được áp dụng cho các tài khoản liên kết khác.

Lưu trữ dữ liệu

Amazon DynamoDB là kho dữ liệu được sao lưu trên ổ SSD và dung lượng ổ đĩa mà dữ liệu của bạn sử dụng sẽ vượt quá kích thước thô của dữ liệu bạn vừa tải lên. DynamoDB đo lường kích thước dữ liệu bị tính phí của bạn bằng cách cộng kích thước byte thô của dữ liệu bạn tải lên với phí tổn lưu trữ theo hạng mục của 100 byte vào tài khoản lập chỉ mục. Bạn không cần phải cung cấp dung lượng lưu trữ với DynamoDB. Bạn chỉ bị tính phí cho những gì mình sử dụng như nêu trên.

Truyền dữ liệu

Truyền dữ liệu “vào” và “ra” dùng để chỉ việc truyền vào và ra khỏi Amazon DynamoDB. Không bị tính phụ phí cho dữ liệu được truyền giữa Amazon DynamoDB và các dịch vụ AWS khác trong cùng Khu vực AWS (tức là 0.00 USD cho mỗi GB). Dữ liệu được truyền qua các Khu vực AWS (chẳng hạn như giữa DynamoDB ở khu vực Đông Hoa Kỳ [Bắc Virginia] Amazon EC2 ở khu vực châu Âu [Ireland]) được tính phí ở cả hai đầu truyền. * Là một phần của Bậc sử dụng miễn phí của AWS, khách hàng của AWS sẽ nhận tổng cộng 15 GB dung lượng truyền dữ liệu ra ngoài miễn phí hàng tháng trên toàn bộ các dịch vụ AWS trong một năm ngoại trừ khu vực AWS GovCloud (Hoa Kỳ). Đối với việc truyền dữ liệu hơn 500 TB mỗi tháng, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Thông tin chi tiết giá tùy chọn

DynamoDB Accelerator

Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) là bộ nhớ đệm trong bộ nhớ, được quản lý toàn phần, có độ khả dụng cao dành cho DynamoDB. Các phiên bản theo yêu cầu cho phép bạn trả cho dung lượng DAX theo giờ và các phiên bản DAX của bạn chạy mà không phải cam kết dài hạn. Dịch vụ này giúp bạn đỡ phải lo lắng về các khoản chi phí cũng như sự phức tạp của việc lên kế hoạch, mua sắm và bảo trì phần cứng cũng như chuyển đổi chi phí cố định thông thường thành chi phí dao động nhỏ hơn nhiều.

Giá được tính theo mỗi giờ của nút sử dụng, từ lúc nút được khởi chạy cho đến khi kết thúc. Mỗi giờ của nút bán phần được sử dụng sẽ được tính thành giờ đủ. Giá áp dụng cho tất cả các nút riêng lẻ trong cụm DAX. Ví dụ: nếu có cụm DAX gồm ba nút, bạn sẽ bị tính phí cho mỗi nút riêng lẻ này (tổng số là ba nút) theo giờ. Để tối ưu hóa mức khả dụng, chúng tôi khuyến khích tạo cụm gồm ba nút trong đó mỗi nút ở trong một Vùng sẵn sàng khác nhau (khi có thể).

DAX cung cấp khả năng bảo mật mạnh mẽ cấp độ mạng bằng cách cho phép truyền dữ liệu chỉ từ hoặc đến các Phiên bản Amazon EC2 mà bạn xác định là thuộc nhóm bảo mật của bạn. Không tính phí truyền dữ liệu giữa Amazon EC2 và DAX trong cùng Vùng sẵn sàng. Trong khi phí truyền dữ liệu khu vực tiêu chuẩn của Amazon EC2 là 0.01 USD cho mỗi GB vào/ra áp dụng khi truyền dữ liệu giữa phiên bản Amazon EC2 và Nút DAX trong các Vùng sẵn sàng khác nhau của cùng Khu vực AWS, bạn chỉ bị tính phí cho truyền dữ liệu vào hoặc ra khỏi phiên bản Amazon EC2. Không tính phí truyền dữ liệu DAX đối với dung lượng vào hoặc ra khỏi chính nút DAX.

Bảng toàn cầu

Bảng toàn cầu dựng trên khung toàn cầu của Amazon DynamoDB để cung cấp cho bạn cơ sở dữ liệu quản lý toàn phần, đa khu vực và đa quản lý giúp cung cấp hiệu năng đọc và ghi cục bộ nhanh cho các ứng dụng toàn cầu, có quy mô lớn. Bảng toàn cầu tự động sao chép các bảng DynamoDB theo khu vực AWS mà bạn chọn.

Bảng toàn cầu được tính phí dựa trên tài nguyên gắn với mỗi bảng bản sao. Dung lượng ghi cho bảng toàn cầu được biểu diễn bởi ‘các đơn vị dung lượng ghi được sao chép’ thay vì đơn vị dung lượng ghi tiêu chuẩn. Để biết thêm chi tiết về việc cung cấp thông lượng cho các bảng toàn cầu, vui lòng xem Thực hành tốt nhất cho quản lý dung lượng. Giá truyền dữ liệu ra (để sao chép giữa các khu vực) khác nhau theo mức sử dụng. Vui lòng xem phần “Truyền dữ liệu” ở đầu trang này để biết thêm chi tiết.

Sao lưu theo yêu cầu

Sao lưu theo yêu cầu cho phép bạn tạo các bản sao lưu đầy đủ của dữ liệu bảng Amazon DynamoDB của bạn và các thiết lập để lưu trữ dữ liệu, giúp bạn đáp ứng yêu cầu pháp quy của chính phủ và của công ty bạn. Bạn có thể sao lưu các bảng từ một vài megabyte đến hàng trăm terabyte dữ liệu, mà không ảnh hưởng đến hiệu năng hoặc tính khả dụng của các ứng dụng sản xuất.

Sao lưu theo yêu cầu bị tính phí dựa trên kích thước lưu trữ của bảng (nói cách khác là dữ liệu bảng và các chỉ mục thứ cấp cục bộ). Kích thước của mỗi bản sao lưu được xác định tại thời điểm của mỗi yêu cầu sao lưu. Tổng kích thước lưu trữ bản sao lưu được tính phí mỗi tháng là tổng của tất cả các bản sao lưu của các bảng DynamoDB trong tài khoản AWS theo Khu vực AWS. Bạn sẽ bị tính phí cho tổng kích thước của các bản sao lưu trong tháng đó trừ đi tín dụng chia theo tỷ lệ cho bất kỳ bản sao lưu nào bị xóa trong tháng tính phí đó. AWS sẽ tiếp tục tính phí đối với các bản sao lưu theo yêu cầu với cùng mức giá cho đến khi bạn xóa các bản sao lưu này đi.

Ví dụ, giả sử ứng dụng của bạn chạy ở khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) và tổng toàn bộ dung lượng lưu trữ sao lưu theo yêu cầu của bạn là 60 GB cho tháng gồm 30 ngày. Chi phí hàng tháng cho các bản sao lưu của bạn sẽ là (0.1 USD x 60 GB) = 6.00 USD/tháng. Nếu bạn xóa tất cả dữ liệu sao lưu theo yêu cầu của bạn trong 10 ngày của chu kỳ tháng, bạn sẽ nhận được tín dụng 4 USD (0.1 USD x 60 GB x 20/30), kết quả là hóa đơn 2.00 USD/tháng. Ngoài ra, nếu bạn xóa 15 GB dữ liệu sao lưu theo yêu cầu của bạn trong 10 ngày của chu kỳ tháng, bạn sẽ bị tính phí (0.1 USD x 60 GB) – (0.1 USD x 15 GB x 20/30) = 5.00 USD/tháng.

Sao lưu liên tục và khôi phục về thời điểm trước đó

Khôi phục về thời điểm trước đó (PITR) cung cấp các bản sao lưu liên tục của dữ liệu bảng DynamoDB của bạn. Bạn có thể kích hoạt PITR với một cú nhấp chuột từ Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc với một lệnh gọi API. Khi được kích hoạt, DynamoDB duy trì các bản sao lưu liên tục của bảng này trong 35 ngày vừa qua.

PITR được tính phí dựa trên kích thước hiện tại của mỗi bảng DynamoDB (dữ liệu bảng, các chỉ mục thứ cấp cục bộ) được kích hoạt. AWS sẽ tiếp tục tính phí cho tới khi bạn vô hiệu hóa PITR trên mỗi bảng.

Khôi phục bảng

Khôi phục bảng bằng các bản sao lưu theo yêu cầu hay PITR bị tính phí dựa trên tổng kích thước của dữ liệu được khôi phục (dữ liệu bảng, chỉ mục thứ cấp toàn cầu) cho mỗi yêu cầu.

Chuỗi

Amazon DynamoDB Streams là chuỗi các thay đổi cấp độ hạng mục theo thứ tự thời gian trên bất kỳ bảng DynamoDB nào. Không tính phí kích hoạt DynamoDB Streams. Bạn chỉ phải trả cho việc đọc dữ liệu từ DynamoDB Streams, được đo bằng đơn vị yêu cầu đọc. Mỗi lệnh gọi API GetRecords được tính phí là một đơn vị yêu cầu đọc DynamoDB Streams và trả lại lên đến 1MB dữ liệu từ DynamoDB Streams.

Tài nguyên khác về giá

Bộ tính toán TCO

Tính tổng chi phí sở hữu của bạn (TCO)

Bộ tính toán đơn giản hàng tháng

Dễ dàng tính phí hàng tháng của bạn với AWS

Trung tâm tài nguyên kinh tế

Tài nguyên bổ sung cho việc chuyển đổi sang AWS

Bắt đầu với Amazon DynamoDB

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với DynamoDB
Bạn có thắc mắc?
Hãy liên hệ chúng tôi