DynamoDB tính phí đọc, ghi và lưu trữ dữ liệu trong các bảng DynamoDB, kèm theo bất kỳ tính năng tùy chọn nào mà bạn muốn bật. DynamoDB có hai chế độ dung lượng, kèm theo đó là các tùy chọn tính phí cụ thể cho việc xử lý đọc và ghi trên bảng của bạn: theo nhu cầu và cung cấp. Nhấp vào các liên kết dưới đây để tìm hiểu thêm về các tùy chọn tính phí cho mỗi chế độ dung lượng.

Giá của chế độ dung lượng theo nhu cầu


Ở chế độ dung lượng theo nhu cầu, DynamoDB sẽ tính phí bạn theo mỗi lần đọc và ghi dữ liệu mà ứng dụng của bạn thực hiện trên bảng. Bạn không cần xác định thông lượng đọc và ghi dự kiến ứng dụng sẽ thực hiện vì DynamoDB sẽ ngay lập tức điều chỉnh khối lượng công việc của bạn khi khối lượng công việc tăng hoặc giảm.

Chế độ dung lượng theo nhu cầu có thể phù hợp nhất với bạn nếu bạn:

  • Tạo các bảng mới với các khối lượng công việc chưa biết
  • Có lưu lượng truy cập ứng dụng không thể đoán trước
  • Thích tính dễ dàng của việc chỉ thanh toán cho những gì bạn sử dụng

Giá của chế độ dung lượng cung cấp


Ở chế độ dung lượng cung cấp, bạn chỉ định số lần đọc và số lần ghi trên mỗi giây mà bạn mong muốn ứng dụng cần đạt được. Bạn có thể sử dụng tính năng auto scaling để tự động điều chỉnh dung lượng của bảng dựa trên tỉ lệ sử dụng đã chỉ định nhằm đảm bảo hiệu năng của ứng dụng đồng thời cắt giảm chi phí.

Chế độ dung lượng cung cấp có thể phù hợp nhất với bạn nếu bạn:

  • Có lưu lượng truy cập ứng dụng có thể đoán trước
  • Chạy các ứng dụng có lưu lượng truy cập ổn định hoặc biến đổi dần
  • Có thể dự báo các yêu cầu dung lượng để kiểm soát chi phí
 

Tài nguyên định giá khác

Công cụ tính giá AWS

Dễ dàng tính phí hằng tháng của bạn với AWS

Nhận hỗ trợ định giá

Liên hệ với các chuyên gia AWS để được báo giá riêng

Hình ảnh trang web
Tìm hiểu cách bắt đầu

Xem lại hướng dẫn, video và đăng ký đào tạo.

Tìm hiểu thêm 
Hình ảnh đăng ký tài khoản
Đăng ký tài khoản miễn phí

Nhận ngay quyền sử dụng Bậc miễn phí của AWS. 

Đăng ký 
Hình ảnh hộp công cụ
Bắt đầu xây dựng trên bảng điều khiển

Bắt đầu xây dựng với Amazon DynamoDB trên Bảng điều khiển quản lý AWS.

Đăng nhập