DynamoDB tính phí đọc, ghi và lưu trữ dữ liệu trong các bảng DynamoDB, kèm theo bất kỳ tính năng tùy chọn nào mà bạn muốn bật. DynamoDB có hai chế độ dung lượng và hai chế độ đó kèm theo các tùy chọn tính phí cụ thể cho việc xử lý các yêu cầu đọc và viết trên bảng của bạn: theo nhu cầu và cung cấp. Nhấp vào các liên kết dưới đây để tìm hiểu thêm về các tùy chọn tính phí cho mỗi chế độ dung lượng.

Giá của chế độ dung lượng theo nhu cầu


Ở chế độ dung lượng theo nhu cầu, DynamoDB sẽ tính phí bạn theo mỗi lần đọc và ghi dữ liệu mà ứng dụng của bạn thực hiện trên bảng. Bạn không cần xác định thông lượng đọc và ghi dự kiến ứng dụng sẽ thực hiện, do DynamoDB sẽ ngay lập tức điều chỉnh khối lượng công việc của bạn khi khối lượng công việc tăng hoặc giảm.

Chế độ dung lượng theo yêu cầu có thể phù hợp nhất với bạn nếu bạn:

  • Tạo các bảng mới với các khối lượng công việc chưa biết.
  • Có lưu lượng ứng dụng không thể đoán trước.
  • Ưu tiên thanh toán dễ dàng theo mức sử dụng.
 

Giá của chế độ dung lượng cung cấp


Ở chế độ dung lượng cung cấp, bạn chỉ định số lần đọc và số lần ghi trên mỗi giây mà bạn mong muốn ứng dụng cần đạt được. Bạn có thể sử dụng tính năng auto scaling để tự động điều chỉnh dung lượng của bảng dựa trên tỉ lệ sử dụng đã chỉ định nhằm đảm bảo hiệu năng của ứng dụng đồng thời cắt giảm chi phí.

Chế độ dung lượng cung cấp có thể phù hợp nhất với bạn nếu bạn:

  • Có lưu lượng ứng dụng có thể đoán trước.
  • Chạy các ứng dụng có lưu lượng ổn định hoặc biến đổi dần.
  • Có thể dự báo các yêu cầu dung lượng để kiểm soát chi phí.
 

Bắt đầu với Amazon DynamoDB

Truy cập trang hướng dẫn bắt đầu
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với DynamoDB
Bạn có thắc mắc?
Hãy liên hệ chúng tôi