Tài liệu

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển »

Cung cấp giới thiệu tổng quan khái niệm về DynamoDB và bao gồm chỉ dẫn phát triển chi tiết để sử dụng cho nhiều tính năng khác nhau.

Tham khảo API »

Mô tả chi tiết tất cả các hoạt động API cho Amazon DynamoDB. Phần này cũng cung cấp các yêu cầu mẫu, phản hồi và lỗi đối với các giao thức dịch vụ web được hỗ trợ.

Bản trình bày

Mẫu thiết kế cao cấp dành cho DynamoDB (59:55)
Chi tiết về Amazon DynamoDB (53:42)
Thực tiễn tốt nhất về bảo mật trên DynamoDB (45:03)
Amazon DynamoDB Transactions (58:51)
Dung lượng thích ứng của Amazon DynamoDB (1:03:17)
Thông tin mới về Amazon DynamoDB – Bản cập nhật Quý 1 năm 2018 (50:00)

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu và trang chiếu

DynamoDB đang truyền phát trực tiếp trên Twitch.tv/aws

"Xây dựng với DynamoDB" trên Twitch.tv/aws

Tham gia cùng các chuyên gia của DynamoDB trong một chuỗi video trực tiếp mới chuyên về xây dựng các giải pháp dữ liệu. Hãy tham gia và đặt câu hỏi—dù bạn là người mới sử dụng DynamoDB hay là một chuyên gia muốn hỏi những câu hỏi chuyên sâu về kỹ thuật.

Site-Merch_Twitch-AWS_1up

Tập gần đây nhất:

Ngày 30 tháng 1 năm 2020

Ưu điểm và nhược điểm của thiết kế một bảng

Rick Houlihan và Alex DeBrie thảo luận về ưu điểm và nhược điểm của thiết kế một bảng DynamoDB và các thực tiễn tốt nhất khác để thiết kế mô hình dữ liệu của bạn.

Xem bản ghi »

Xem các bản ghi theo nhu cầu của Gặp mặt trong giờ làm việc với Rick Houlihan

Bài đăng trên blog

Hiện không tìm thấy bài đăng trên blog. Vui lòng tham khảo Blog AWS để xem các tài nguyên khác.

Bạn có thắc mắc về DynamoDB?

Xem trang Câu hỏi thường gặp về DynamoDB
Bạn muốn được cập nhật thông tin mới nhất về DynamoDB?
Theo dõi chúng tôi trên Twitter @DynamoDB
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với bảng điều khiển DynamoDB
Bạn có thắc mắc?
Liên hệ với chúng tôi