Tài liệu

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển »

Cung cấp giới thiệu tổng quan khái niệm về DynamoDB và bao gồm chỉ dẫn phát triển chi tiết để sử dụng cho nhiều tính năng khác nhau.

Tham khảo API »

Mô tả chi tiết tất cả các hoạt động API cho Amazon DynamoDB. Phần này cũng cung cấp các yêu cầu mẫu, phản hồi và lỗi đối với các giao thức dịch vụ web được hỗ trợ.

Bản trình bày

Mẫu thiết kế cao cấp dành cho DynamoDB (59:55)
Chi tiết về Amazon DynamoDB (53:42)
Thực tiễn tốt nhất về bảo mật trên DynamoDB (45:03)
Amazon DynamoDB Transactions (58:51)
Dung lượng thích ứng của Amazon DynamoDB (1:03:17)
Thông tin mới về Amazon DynamoDB – Bản cập nhật Quý 1 năm 2018 (50:00)

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu và trang chiếu

DynamoDB đang truyền phát trực tiếp trên Twitch.tv/aws

"Xây dựng với DynamoDB" trên Twitch.tv/aws

Tham gia cùng các chuyên gia của DynamoDB trong một chuỗi video trực tiếp mới chuyên về xây dựng các giải pháp dữ liệu. Hãy tham gia và đặt câu hỏi—dù bạn là người mới sử dụng DynamoDB hay là một chuyên gia muốn hỏi những câu hỏi chuyên sâu về kỹ thuật.

Site-Merch_Twitch-AWS_1up

Ngày 7 tháng 5, 12:00 trưa, giờ Thái Bình Dương

Mở rộng quy mô bằng DynamoDB

Tham gia cùng Nick và Randall, hai người đồng dẫn chương trình trong Phân tích chuyên sâu về cơ sở dữ liệu, một chuỗi video trực tiếp giúp hiểu rõ về mọi thứ trong thế giới cơ sở dữ liệu.

Xem bản ghi »

Ngày 14 tháng 5, 11:00 trưa, giờ Thái Bình Dương

Giới thiệu về Mô hình hóa dữ liệu NoSQL với DynamoDB, Phần 1

Trong phần này, chúng tôi trình bày các khái niệm về mô hình hóa dữ liệu cơ bản của NoSQL và DynamoDB. Chúng tôi trình bày quá trình thiết kế thông qua việc mô hình hóa một giỏ hàng.

Xem bản ghi »

Ngày 28 tháng 5, 11:00 trưa, giờ Thái Bình Dương

Giới thiệu về Mô hình hóa dữ liệu NoSQL bằng DynamoDB, Phần 2

Tìm hiểu cách sử dụng các khóa sắp xếp để lập mô hình phân cấp, sử dụng biện pháp thực hành tốt nhất để quản lý các mối quan hệ đa chiều và sử dụng phân mảnh dữ liệu ghi để phân phối đồng đều khối lượng công việc của bạn.

Xem bản ghi »

Ngày 11 tháng 6, 11:00 trưa, giờ Thái Bình Dương

Mô hình hóa dữ liệu NoSQL nâng cao với Amazon DynamoDB

Tìm hiểu cách mô hình hóa dữ liệu quan hệ, các thực thể và mối quan hệ trong DynamoDB để thỏa mãn nhiều cấu trúc truy cập, cũng như cách tận dụng tối đa các chỉ mục phụ tổng thể trong DynamoDB.

Xem bản ghi »

Ngày 18 tháng 6, 11:00 trưa, giờ Thái Bình Dương

Phân tích chuyên sâu: Trường hợp sử dụng mô hình hóa dữ liệu trong đời thực

Tham gia cùng các chuyên gia của DynamoDB khi họ lấy mô hình dữ liệu quan hệ từ trường hợp sử dụng đời thực và trình bày cách thực hiện từng bước trong DynamoDB. Đặt câu hỏi của bạn!

Xem bản ghi »

Ngày 9 tháng 7, 11:00 trưa, giờ Thái Bình Dương

Di chuyển từ Cassandra sang Amazon DynamoDB

Tìm hiểu lý do và cách thức di chuyển từ Cassandra sang DynamoDB. Các chuyên gia DynamoDB hướng dẫn cách thức lên kế hoạch và thực hiện việc di chuyển này. Trả lời câu hỏi ngay trong thời gian thực.

Xem bản ghi »

Ngày 23 tháng 7, 11:00 trưa, giờ Thái Bình Dương

Triển khai Mô hình dữ liệu quản lý kho và đơn hàng

Tìm hiểu về việc triển khai một mô hình dữ liệu dành cho trường hợp sử dụng quản lý kho và đơn hàng bằng rất nhiều cấu trúc truy cập.

Xem bản ghi »

Ngày 6 tháng 8, 11:00 trưa, giờ Thái Bình Dương

Những trường hợp sử dụng DynamoDB ở các ngành khác nhau

Trong tập này, bạn sẽ tìm hiểu cách thức các khách hàng sử dụng DynamoDB ở các ngành như công nghiệp trò chơi, bán lẻ và thương mại điện tử, công nghệ quảng cáo và mạng xã hội.

Xem bản ghi »

Ngày 20 tháng 8, 11:00 trưa, giờ Thái Bình Dương

Giao dịch trong Amazon DynamoDB

Tìm hiểu về giao dịch trong DynamoDB: định nghĩa, cách thức, lý do sử dụng và thời điểm mà những giao dịch này có thể giúp bạn giải quyết các trường hợp sử dụng cụ thể.

Xem bản ghi »

Ngày 10 tháng 9, 11:00 trưa, giờ Thái Bình Dương

Khi nào tôi nên dùng Amazon DynamoDB và khi nào nên dùng Amazon DocumentDB?

Hãy tham gia cùng các chuyên gia Amazon DocumentDB và DynamoDB để tìm hiểu về mục đích và các trường hợp sử dụng phù hợp nhất với từng dịch vụ, cũng như các trường hợp bạn nên dùng dịch vụ này thay vì dịch vụ kia.

Xem bản ghi »

Ngày 1 tháng 10, 11:00 trưa, giờ Thái Bình Dương

NoSQL Workbench dành cho Amazon DynamoDB

Tìm hiểu cách sử dụng NoSQL Workbench mới ra mắt (trong chế độ xem trước) dành cho DynamoDB, một công cụ có giao diện người dùng với đồ họa phong phú để lập mô hình dữ liệu, phát triển truy vấn và trực quan hóa dữ liệu trong DynamoDB.

Xem bản ghi »

Ngày 22 tháng 10, 11:00 SA, giờ Thái Bình Dương

Ước tính chi phí sử dụng Amazon DynamoDB

Các chuyên gia DynamoDB giải thích cách ước tính chi phí sử dụng DynamoDB để bạn có thể chọn các thiết kế DynamoDB có chi phí hợp lý nhất. Các chuyên gia của chúng tôi chia sẻ các biện pháp tốt nhất và sử dụng ví dụ cụ thể để giải thích từng bước quy trình ước tính chi phí. 

Xem bản ghi »

Bài đăng trên blog

Hiện không tìm thấy bài đăng trên blog. Vui lòng tham khảo Blog AWS để xem các tài nguyên khác.

Bạn có thắc mắc về DynamoDB?

Xem trang trang Câu hỏi thường gặp về DynamoDB
Bạn muốn được cập nhật thông tin mới nhất về DynamoDB?
Theo dõi chúng tôi trên Twitter @DynamoDB
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với bảng điều khiển DynamoDB
Bạn có thắc mắc?
Hãy liên hệ chúng tôi