Tài liệu

Hướng dẫn dành cho nhà phát triển »

Cung cấp giới thiệu tổng quan khái niệm về DynamoDB và bao gồm chỉ dẫn phát triển chi tiết để sử dụng cho nhiều tính năng khác nhau.

Tham khảo API »

Mô tả chi tiết tất cả các hoạt động API cho Amazon DynamoDB. Phần này cũng cung cấp các yêu cầu mẫu, phản hồi và lỗi đối với các giao thức dịch vụ web được hỗ trợ.

Hội thảo trực tuyến

Tính năng mới của Amazon DynamoDB – Bản cập nhật Quý 1 năm 2018

Video sau sẽ trình bày các tính năng mới được công bố cho Amazon DynamoDB, ví dụ như dung lượng thích ứng, bảng toàn cục và sao lưu theo yêu cầu, cũng như các tính năng mới này sẽ giải quyết các vấn đề phổ biến mà bạn có thể sẽ gặp phải như thế nào.

Dung lượng thích ứng của Amazon DynamoDB

Trong video này, chúng tôi sẽ so sánh quá trình thực hiện thay đổi quy mô giữa các cơ sở dữ liệu quan hệ và không quan hệ. Chúng tôi cũng sẽ giải thích cách DynamoDB phân mảnh dữ liệu của bạn trên nhiều phân vùng và thảo luận về tính năng dung lượng thích ứng có chức năng loại bỏ hầu hết các vấn đề điều tiết do phím nóng gây ra.

Mẫu thiết kế cao cấp dành cho Amazon DynamoDB

Trong video này, chúng tôi sẽ thảo luận về các chiến lược phân mảnh chỉ mục và quá tải chỉ mục phụ toàn cục, xử lý biểu đồ có quy mô linh hoạt bằng truy vấn được cụ thể hóa, tạo mô hình quan hệ bằng khóa tổng hợp và thực thi luồng công việc giao dịch trên DynamoDB.

Báo cáo nghiên cứu chuyên sâu và trang chiếu

Bạn có thắc mắc về DynamoDB?

Xem trang trang Câu hỏi thường gặp về DynamoDB
Bạn muốn được cập nhật thông tin mới nhất về DynamoDB?
Theo dõi chúng tôi trên Twitter @DynamoDB
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu với bảng điều khiển DynamoDB
Bạn có thắc mắc?
Hãy liên hệ chúng tôi