Tài liệu

Dịch vụ OpenSearch của Amazon là dịch vụ OpenSearch được quản lý. Để biết thêm thông tin về giải pháp tìm kiếm nguồn mở OpenSearch, hãy xem tài liệu OpenSearch.

Video

Video re:Invent 2021

Điểm mới trong Dịch vụ OpenSearch của Amazon (51:33)
OpenSearch: Cùng xây dựng tương lai cho dịch vụ tìm kiếm (26:46)
Khả năng quan sát theo phương pháp nguồn mở (54:56)
Giảm thời gian ngừng hoạt động với Dịch vụ OpenSearch của Amazon (31:52)
Cung cấp các loại thuốc làm thay đổi cuộc sống tại AstraZeneca nhờ dữ liệu và AI (48:53)

Video và hội thảo trực tuyến về sự kiện

Tầm quan trọng của bộ phần mềm phân tích và tìm kiếm nguồn mở

Xem video »

Xây dựng giải pháp nhiều đối tượng thuê với Dịch vụ OpenSearch của Amazon

Xem video »

Năm điều tối quan trọng cần biết về OpenSearch (28:16)
Thiết lập và vận hành với OpenSearch (39:31)
Giới thiệu về Dịch vụ OpenSearch của Amazon (29:57)
Khái niệm OpenSearch (55:51)
Hiện đại hóa phân tích bản ghi tại Capital One (31:20)

Bài viết

Amazon OpenSearch Service

Amazon OpenSearch Service: Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách nhanh chóng bắt đầu sử dụng OpenSearch, nhập các chỉ mục OpenSearch Service và thực hiện tìm kiếm bằng cách sử dụng API tìm kiếm.

ELK Stack

Lợi ích của ELK stack mà không cần tốn chi phí hoạt động

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách tận dụng lợi ích của ELK Stack mà không cần tốn chi phí hoạt động.

Phân tích nguyên nhân gốc rễ

Phân tích nguyên nhân gốc rễ: 4 bí quyết khắc phục lỗi nhanh chóng

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu định nghĩa của kỹ thuật phân tích nguyên nhân gốc rễ cũng như cách bạn có thể sử dụng kỹ thuật này để tìm và khắc phục nhanh chóng các vấn đề.

Thông tin hoạt động

Thông tin hoạt động: Những thông tin chi tiết quan trọng trong nhật ký của bạn

Trong bài hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu định nghĩa của thông tin hoạt động và những điều bạn nên làm để tận dụng sức mạnh của thông tin này nhằm giúp tổ chức của bạn phát triển.

Bài đăng trên blog

Hiện không tìm thấy bài đăng trên blog. Vui lòng tham khảo Blog AWS để xem các tài nguyên khác.

OpenSearch bao gồm một số mã Elasticsearch được Apache cấp phép từ Elasticsearch B.V. và mã nguồn khác. Elasticsearch B.V. không phải là nguồn của mã nguồn khác đó. ELASTICSEARCH là nhãn hiệu đã đăng ký của Elasticsearch B.V.

Tìm hiểu thêm về giá của Amazon OpenSearch Service

Truy cập vào trang giá
Bạn đã sẵn sàng xây dựng chưa?
Bắt đầu sử dụng Amazon OpenSearch Service
Bạn có thêm câu hỏi?
Hãy liên hệ chúng tôi