Đóng Tài nguyên
Câu hỏi thường gặp

Bản tóm tắt sau sự kiện của AWS

Bảng điều khiển Trạng thái AWS cung cấp thông tin trạng thái mới nhất cho các dịch vụ AWS trên toàn cầu, cũng như Lịch sử dịch vụ trong 12 tháng trước đó. Khi một sự cố có tác động rõ ràng và đáng kể đến khách hàng khiến một tỷ lệ đáng kể các cuộc gọi API mặt phẳng điều khiển không thành công, ảnh hưởng đến một tỷ lệ đáng kể cơ sở hạ tầng, tài nguyên hoặc API của dịch vụ hoặc là do sự cố mất điện hoàn toàn hoặc mất mạng đáng kể, AWS cam kết sẽ cung cấp Bản tóm tắt sau sự kiện (PES) công khai sau khi sự cố kết thúc. Bản tóm tắt sau sự kiện sẽ được lưu trữ trong tối thiểu 5 năm và sẽ cho biết phạm vi tác động của sự cố, các yếu tố góp phần dẫn đến sự cố và các hành động được thực hiện để giải quyết các rủi ro đã xác định.

Bảng điều khiển Trạng thái AWS cung cấp thông tin trạng thái mới nhất cho các dịch vụ AWS trên toàn cầu, cũng như Lịch sử dịch vụ trong 12 tháng trước đó. Khi một sự cố có tác động rõ ràng và đáng kể đến khách hàng khiến một tỷ lệ đáng kể các cuộc gọi API mặt phẳng điều khiển không thành công, ảnh hưởng đến một tỷ lệ đáng kể cơ sở hạ tầng, tài nguyên hoặc API của dịch vụ hoặc là do sự cố mất điện hoàn toàn hoặc mất mạng đáng kể, AWS cam kết sẽ cung cấp Bản tóm tắt sau sự kiện (PES) công khai sau khi sự cố kết thúc. Bản tóm tắt sau sự kiện sẽ được lưu trữ trong tối thiểu 5 năm và sẽ cho biết phạm vi tác động của sự cố, các yếu tố góp phần dẫn đến sự cố và các hành động được thực hiện để giải quyết các rủi ro đã xác định.

Tiêu đề Ngày xảy ra sự kiện (Các) dịch vụ chính bị suy giảm (Các) khu vực
Tăng tỷ lệ lỗi đối với các lệnh gọi hàm Lambda Ngày 13 tháng 6 năm 2023 AWS Lambda Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
Độ trễ kết nối mạng ảnh hưởng đến nhiều dịch vụ AWS Ngày 7 tháng 12 năm 2021 Kết nối mạng Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
Mất gói tin cho lưu lượng có điểm đích là AP-NORTHEAST-1 Ngày 2 tháng 9 năm 2021 AWS Direct Connect Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)
Lỗi bản ghi đặt và lấy Ngày 25 tháng 11 năm 2020 Amazon Kinesis Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
Suy giảm EC2 và EBS Ngày 23 tháng 8 năm 2019 EC2 và EBS Châu Á Thái Bình Dương (Tokyo)
Các vấn đề giải pháp DNS EC2 Ngày 22 tháng 11 năm 2018 EC2 Châu Á Thái Bình Dương (Seoul)
Tỷ lệ lỗi S3 Ngày 28 tháng 2 năm 2017 S3 Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
Mất điện trong một vùng sẵn sàng đơn lẻ Ngày 4 tháng 6 năm 2016 EC2 và EBS Úc (Sydney)
Tỷ lệ lỗi DynamoDB Ngày 20 tháng 9 năm 2015 DynamoDB Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
Suy giảm EC2, EBS và RDS Ngày 7 tháng 8 năm 2014 EC2, EBS và RDS Châu Âu (Ireland)
Lỗi API SimpleDB Ngày 13 tháng 6 năm 2014 SimpleDB Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
Suy giảm EC2 và EBS Ngày 17 tháng 12 năm 2013 EC2 Nam Mỹ (São Paulo)
Lỗi mặt phẳng điều khiển và mặt phẳng dữ liệu ELB Ngày 24 tháng 12 năm 2012 ELB Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
Suy giảm EC2, EBS và RDS Ngày 22 tháng 10 năm 2012 EC2, EBS, RDS và ELB Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
Suy giảm EC2, EBS và RDS Ngày 29 tháng 6 năm 2012 EC2, EBS, RDS và ELB Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)
Khối lượng bị kẹt của EBS Ngày 21 tháng 4 năm 2011 EC2 và RDS Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia)