Amazon Relational Database Service

Thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu tương quan trên đám mây chỉ bằng vài cú nhấp chuột

Tại sao chọn Amazon RDS?

Amazon RDS là một dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ dễ quản lý được tối ưu hóa cho tổng chi phí sở hữu. Amazon RDS rất đơn giản để thiết lập, vận hành và mở rộng theo nhu cầu. Amazon RDS tự động hóa các tác vụ quản lý cơ sở dữ liệu không phân biệt, chẳng hạn như cung cấp, cấu hình, sao lưu và vá lỗi. Amazon RDS cho phép khách hàng tạo cơ sở dữ liệu mới trong vài phút và cung cấp sự linh hoạt để tùy chỉnh cơ sở dữ liệu nhằm đáp ứng nhu cầu của họ trên 8 công cụ và 2 tùy chọn triển khai. Khách hàng có thể tối ưu hóa hiệu suất với các tính năng, như Multi-AZ với hai chế độ chờ có thể đọc được, phiên bản Ghi và Đọc tối ưu hóaphiên bản dựa trên AWS Graviton3, đồng thời chọn từ nhiều tùy chọn giá để quản lý chi phí hiệu quả.

Cách thức hoạt động

Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (Amazon RDS) là một tập hợp các dịch vụ được quản lý giúp bạn dễ dàng thiết lập, vận hành và điều chỉnh quy mô cơ sở dữ liệu trên đám mây. Chọn trong số tám công cụ phổ biến: Phiên bản Amazon Aurora tương thích với PostgreSQL, Phiên bản Amazon Aurora tương thích với MySQL, RDS dành cho PostgreSQL, RDS dành cho MySQL, RDS dành cho MariaDB, RDS dành cho SQL Server, RDS dành cho OracleRDS dành cho Db2. Triển khai tại chỗ bằng Amazon RDS trên AWS Outposts hoặc bằng quyền truy cập nâng cao vào hệ điều hành và môi trường cơ sở dữ liệu cơ bản thông qua Amazon RDS Custom.

  • Amazon RDS
  • Sơ đồ cho thấy cách kết nối và Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon giúp tập trung vào đổi mới, di chuyển mà không cần tái kiến trúc ứng dụng, tiết kiệm thời gian quản lý cơ sở dữ liệu, nâng cao hiệu quả, đồng thời giảm chi phí vốn và hoạt động.
  • Amazon RDS Custom
  • Amazon RDS trên AWS Outposts

Trường hợp sử dụng

Hỗ trợ các ứng dụng đang phát triển với độ sẵn sàng, thông lượng và khả năng mở rộng quy mô lưu trữ cao. Tận dụng chính sách định giá theo mức sử dụng linh hoạt để phù hợp với các kiểu sử dụng ứng dụng khác nhau.
Đổi mới và xây dựng các ứng dụng mới với Amazon RDS thay vì lo lắng về việc tự quản lý cơ sở dữ liệu của bạn, việc này có thể gây mất thời gian, phức tạp và tốn kém.
Không còn phụ thuộc vào các cơ sở dữ liệu thương mại đắt đỏ bằng cách chuyển sang Amazon Aurora. Khi bạn di chuyển sang Aurora, bạn sẽ có được khả năng tăng cường quy mô, hiệu suất và độ sẵn sàng của cơ sở dữ liệu thương mại với chi phí bằng 1/10.

Khám phá thêm về AWS