Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (Amazon RDS) dành cho MariaDB là cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở được quản lý toàn phần giúp thiết lập, vận hành và điều chỉnh quy mô cơ sở dữ liệu MariaDB trong đám mây một cách dễ dàng hơn. Amazon RDS dành cho MariaDB mang đến cho bạn sự linh hoạt trong định giá để tùy chỉnh cơ sở dữ liệu theo nhu cầu của bạn, bao gồm:

 • Tùy chọn thanh toán theo mức sử dụng mà không mất phí trả trước hoặc cam kết tối thiểu với Phiên bản theo nhu cầu hoặc mua Phiên bản đặt trước với mức giá được chiết khấu. Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng.
 • Chọn các loại phiên bản được tối ưu hóa để phù hợp với nhiều trường hợp sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ khác nhau.
 • Để biết các loại phiên bản cũ hơn không được liệt kê ở đây, hãy xem Phiên bản thế hệ trước.

Khách hàng mới của AWS có thể bắt đầu sử dụng miễn phí Amazon RDS dành cho MariaDB như một phần trong Bậc miễn phí của AWS. Bậc miễn phí bao gồm 750 giờ sử dụng cơ sở dữ liệu phiên bản Một vùng sẵn sàng chọn lọc, 20 GB dung lượng lưu trữ SSD đa dụng (gp2) và 20 GB dung lượng lưu trữ để tự động sao lưu cơ sở dữ liệu mỗi tháng trong một năm.

Công cụ tính giá AWS

Công cụ tính giá AWS cho Amazon RDS dành cho MariaDB

Tính toán chi phí Amazon RDS dành cho MariaDB và kiến trúc của bạn trong một ước tính duy nhất dựa trên Khu vực, loại phiên bản, tùy chọn triển khai và hơn thế nữa. Tạo ước tính tùy chỉnh của bạn ngay bây giờ »

Chi phí Phiên bản CSDL theo nhu cầu

Phiên bản cơ sở dữ liệu (CSDL) theo nhu cầu cho phép bạn thanh toán cho công suất điện toán trên mỗi giờ chạy của phiên bản CSDL mà không phải cam kết dài hạn. Với dịch vụ này, bạn không còn phải đau đầu về chi phí cũng như sự phức tạp của việc lên kế hoạch, mua sắm và bảo trì phần cứng nữa. Dịch vụ này cũng sẽ biến khoản chi phí cố định thường có giá trị lớn thành chi phí biến đổi nhỏ hơn rất nhiều.

 • Đối với cả triển khai Một vùng sẵn sàng lẫn triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, giá được tính theo phiên bản CSDL-giờ đã tiêu thụ, tính từ thời điểm phiên bản CSDL khởi chạy cho đến khi bị dừng hoặc bị xóa.
 • Phiên bản CSDL-giờ không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số giây với mức phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái bị tính phí như tạo, khởi động hoặc chỉnh sửa lớp phiên bản CSDL.
  • Triển khai một vùng sẵn sàng
  • Giá bên dưới áp dụng cho Phiên bản CSDL được triển khai trong Một vùng sẵn sàng.

  • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
  • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ để cải thiện độ bền và độ khả dụng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản dự phòng tại Nhiều vùng sẵn sàng Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

Tín dụng CPU cho T4g và T3

Các phiên bản CSDL Amazon RDS dành cho MariaDB T4g và T3 chạy ở chế độ Không giới hạn, tức là bạn sẽ chịu phí nếu mức khai thác Bộ xử lý trung tâm (CPU) trung bình trong thời gian 24 giờ luân phiên vượt quá mức cơ sở của phiên bản. Tín dụng CPU có mức phí 0,075 USD mỗi vCPU-giờ. Định giá tín dụng CPU giống nhau đối với tất cả các kích thước phiên bản T4g và T3 trên mọi Khu vực và không được bao gồm trong phí của Phiên bản đặt trước.

Chi phí Phiên bản đặt trước

Phiên bản đặt trước (RI) của Amazon RDS đem đến cho bạn lựa chọn đặt trước phiên bản CSDL trong kỳ hạn một hoặc ba năm, cung cấp mức giảm giá đáng kể so với giá của Phiên bản theo nhu cầu. Amazon RDS cung cấp ba lựa chọn thanh toán RI – Không cần trả trước, Trả trước một phần và Trả trước toàn bộ – cho phép bạn cân bằng số tiền trả trước với giá theo giờ hiệu quả đối với bạn.

Phiên bản đặt trước sẽ đem lại sự linh hoạt về quy mô cho công cụ cơ sở dữ liệu MariaDB. Mức giá chiết khấu của RI tự động áp dụng cho lượng sử dụng ở bất kỳ quy mô nào trong cùng dòng phiên bản (M5, T3, R5, v.v.) với sự linh hoạt về quy mô.

Xin lưu ý rằng giá RI không bao gồm chi phí lưu trữ hoặc I/O. Để tìm hiểu thêm về các quy tắc, tùy chọn thanh toán và tính năng, vui lòng truy cập trang Phiên bản đặt trước của chúng tôi.

Bạn có thể chỉ định các trường hợp cơ sở dữ liệu là Phiên bản đặt trước bằng cách gọi tới API mua hàng hoặc chọn tùy chọn Phiên bản đặt trước trong bảng điều khiển AWS. Khi bạn chỉ định một phiên bản CSDL làm Phiên bản đặt trước, bạn phải chỉ định một loại phiên bản, Khu vực và số lượng cho các Phiên bản đặt trước áp dụng. Bạn chỉ có thể sử dụng Phiên bản đặt trước ở Khu vực chỉ định.

AWS có thể chấm dứt chương trình định giá Phiên bản đặt trước bất kỳ lúc nào. Bên cạnh việc chịu mức định giá của Phiên bản đặt trước, các Phiên bản đặt trước còn phải chịu tất cả các loại phí khác kể cả phí truyền dữ liệu được áp dụng theo Thỏa thuận khách hàng của AWS hoặc thỏa thuận khác với AWS điều chỉnh cách bạn sử dụng các dịch vụ AWS.

  • Triển khai một vùng sẵn sàng
  • Cách tính phí RI hàng tháng

   * Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước. Mỗi tháng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng nhân với mức giá sử dụng theo giờ hoặc số giây sử dụng trong tháng nhân với mức giá sử dụng theo giờ chia cho 3600. Công thức bạn sử dụng sẽ phụ thuộc vào loại phiên bản Amazon RDS dành cho MariaDB mà bạn chạy.

   Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước.

   Cách tính giá RI thực tế theo giờ

   ** Mức định giá thực tế theo giờ giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ Phiên bản đặt trước so với Phiên bản theo nhu cầu.

   Khi mua Phiên bản đặt trước, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn sử dụng Phiên bản đặt trước mà bạn lựa chọn, bất kể bạn có đang chạy phiên bản đó không. Giá thực tế theo giờ cho thấy chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản. Đó là tổng giá thành cho toàn bộ thời hạn của Phiên bản đặt trước, bao gồm tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ trong thời hạn của Phiên bản đặt trước.

  • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
  • Cách tính phí RI hàng tháng

   * Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước. Mỗi tháng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng nhân với mức giá sử dụng theo giờ hoặc số giây sử dụng trong tháng nhân với mức giá sử dụng theo giờ chia cho 3600. Công thức bạn sử dụng sẽ phụ thuộc vào loại phiên bản Amazon RDS dành cho MariaDB mà bạn chạy.

   Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước.

   Cách tính giá RI thực tế theo giờ

   ** Mức định giá thực tế theo giờ giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ Phiên bản đặt trước so với Phiên bản theo nhu cầu.

   Khi mua Phiên bản đặt trước, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn sử dụng Phiên bản đặt trước mà bạn lựa chọn, bất kể bạn có đang chạy phiên bản đó không. Giá thực tế theo giờ cho thấy chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản. Đó là tổng chi phí cho toàn bộ thời hạn của Phiên bản đặt trước, bao gồm tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ trong kỳ hạn của Phiên bản đặt trước.

Chi phí lưu trữ cơ sở dữ liệu

  • Triển khai một vùng sẵn sàng
  • Giá bên dưới áp dụng cho Phiên bản CSDL được triển khai trong một Vùng sẵn sàng.

  • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng (một phiên bản dự phòng)
  • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

  • Triển khai một vùng sẵn sàng
  • Giá bên dưới áp dụng cho Phiên bản CSDL được triển khai trong một Vùng sẵn sàng.

  • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng (một phiên bản dự phòng)
  • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

  • Triển khai một vùng sẵn sàng
  • Giá bên dưới áp dụng cho Phiên bản CSDL được triển khai trong một Vùng sẵn sàng.

  • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng
  • Khi bạn chạy Phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ bền và độ sẵn sàng của dữ liệu, Amazon RDS sẽ cung cấp và duy trì phiên bản ở chế độ chờ tại Vùng sẵn sàng khác để tự động chuyển đổi dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc bất ngờ. Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

   Đối với triển khai Multi-AZ, khi bạn cập nhật cơ sở dữ liệu, thì lượng sử dụng thao tác I/O ghi sẽ được nhân đôi do Amazon RDS sao chép đồng bộ hóa dữ liệu của bạn sang phiên bản CSDL dự phòng. Lượng sử dụng thao tác I/O đọc sẽ vẫn giữ nguyên khi đọc từ cơ sở dữ liệu.

Chi phí dung lượng bản ghi chuyên dụng

Dung lượng bản ghi chuyên dụng là dung lượng lưu trữ bổ sung dành riêng cho bản ghi làm lại và binlog (bản ghi thay đổi) của cơ sở dữ liệu, tách biệt với dung lượng chứa các bảng cơ sở dữ liệu, giúp ghi bản ghi giao dịch hiệu quả và nhất quán hơn. Dung lượng bản ghi chuyên dụng là lựa chọn lý tưởng cho cơ sở dữ liệu có dung lượng lưu trữ được phân bổ lớn, yêu cầu I/O mỗi giây (IOPS) cao hoặc khối lượng công việc đòi hỏi độ trễ thấp.

Dung lượng bản ghi chuyên dụng có giá tương đương với dung lượng dữ liệu với 1.000 GiB và 3.000 IOPS và theo loại lưu trữ. Dung lượng bản ghi chuyên dụng chỉ được hỗ trợ trong bộ nhớ IOPS được cung cấp. Ví dụ: ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Dung lượng bản ghi chuyên dụng io1 được gắn vào phiên bản AZ đơn trong RDS cho MariaDB sẽ có giá 0,125 USD x 1.000 GiB cộng với 0,10 USD x 3.000 IOPS, hoặc 425 USD/tháng. Nếu bạn chạy Dung lượng chuyên dụng io1 trong cùng một Khu vực AWS được gắn vào Multi-AZ với một chế độ chờ, bạn sẽ tốn 0,25 USD x 1.000 GiB cộng với 0,20 USD x 3.000 IOPS, hoặc 850 USD/tháng. 

Để tìm hiểu thêm về định giá dung lượng dữ liệu, hãy xem phần Chi phí lưu trữ SSD IOPS được cung cấp ở trên.

Chi phí lưu trữ bản sao lưu

Chi phí xuất bản kết xuất nhanh

Tính năng xuất bản kết xuất nhanh Amazon RDS là một phương pháp tự động để xuất dữ liệu trong một bản kết xuất nhanh Amazon RDS dành cho MariaDB sang Amazon S3 ở định dạng Parquet. Định dạng Parquet tiêu thụ ít dung lượng lưu trữ hơn đến 6 lần và dỡ tải nhanh hơn đến 2 lần trong Amazon S3 so với các định dạng văn bản. Bạn có thể sử dụng các dịch vụ AWS như Amazon SageMaker, Amazon AthenaAmazon EMR để phân tích dữ liệu đã xuất.

Ví dụ về giá xuất bản kết xuất nhanh

Ví dụ: giả sử bạn có một bản kết xuất nhanh 100 GB và bạn sử dụng tính năng lọc để lựa chọn một bảng có kích cỡ 10 GB từ bản kết xuất nhanh này để xuất sang Amazon S3. Để xuất dữ liệu này, bạn sẽ phải trả 100 GB * 0,013 USD cho mỗi GB kích thước bản kết xuất nhanh. Các lần xuất dữ liệu sau đó từ cùng một bản kết xuất nhanh sẽ không cộng thêm phí.

Khi sử dụng AWS Key Management Service để mã hóa hoặc giải mã dữ liệu, bạn phải trả phụ phí. Tìm hiểu thêm về các khoản phí này trên trang định giá AWS KMS. Phí cũng áp dụng cho việc lưu trữ dữ liệu đã xuất trong Amazon S3 và khi thực hiện các yêu cầu PUT cho vùng lưu trữ S3 của bạn. Tìm hiểu thêm về các khoản phí này trên trang định giá Amazon S3.

Chi phí truyền dữ liệu

Giá bên dưới căn cứ theo dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi Amazon RDS dành cho MariaDB.

Để biết thêm những cân nhắc chính về định giá truyền dữ liệu, vui lòng truy cập trang định giá Amazon RDS.

Câu hỏi thường gặp

Amazon RDS dành cho MariaDB có mức phí là bao nhiêu?

Amazon RDS dành cho MariaDB miễn phí dùng thử. Trên Amazon RDS dành cho MariaDB, bạn chỉ trả tiền theo mức sử dụng và không có phí tối thiểu hoặc phí thiết lập. Chi phí Amazon RDS dành cho MariaDB sẽ thay đổi tùy theo nhu cầu của bạn. Sử dụng Công cụ tính giá AWS miễn phí để xem các tùy chọn của bạn và giúp ước tính chi phí.

Bậc miễn phí của AWS cho Amazon RDS dành cho MariaDB sẽ được cung cấp cho tôi trong khoảng thời gian bao lâu?

Quyền truy cập Bậc miễn phí của AWS được cung cấp trong 12 tháng cho các tài khoản AWS mới. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, vui ltruy cập Câu hỏi thường gặp về Bậc miễn phí của AWS.

Tôi bị tính phí như thế nào nếu mức sử dụng phiên bản Amazon RDS dành cho MariaDB-giờ vượt quá quyền lợi Bậc miễn phí của AWS?

Ví dụ: mức sử dụng theo giờ vượt quá mức được Bậc miễn phí của Amazon RDS cung cấp, bạn sẽ bị tính phí theo mức giá Amazon RDS dành cho MariaDB tiêu chuẩn.

Làm thế nào để bạn tính toán chi phí hàng tháng cho Amazon RDS dành cho MariaDB?

Chi phí hàng tháng cho Amazon RDS dành cho MariaDB được xác định theo vị trí và các thành phần sau:

 • Số giờ sử dụng phiên bản CSDL – Dựa vào loại (ví dụ: db.t2.micro, db.m4.large) của phiên bản CSDL Amazon RDS dành cho MariaDB được sử dụng. Sau khi phát sinh thay đổi trạng thái có thể tính phí như tạo, khởi động hoặc sửa đổi loại phiên bản CSDL Amazon RDS dành cho MariaDB, bạn sẽ được tính phí dựa trên số giờ sử dụng phiên bản CSDL không đủ một giờ.
 • Số giờ sử dụng phiên bản CSDL không đủ một giờ – Amazon RDS dành cho MariaDB hỗ trợ thanh toán theo giây. Số giờ sử dụng một phần của phiên bản CSDL được lập hóa đơn theo gia số một giây với mức tối thiểu là 10 phút.
 • Dung lượng lưu trữ (mỗi GB/tháng) – Dung lượng lưu trữ bạn đã cung cấp cho phiên bản CSDL Amazon RDS dành cho MariaDB. Khi bạn điều chỉnh quy mô dung lượng lưu trữ đã cung cấp trong tháng, tiền phí của bạn sẽ tăng theo tỷ lệ.
 • IOPS được cung cấp mỗi tháng – Lưu lượng IOPS được cung cấp, bất kể lượng IOPS được sử dụng (chỉ dành cho lưu trữ SSD IOPS được cung cấp của Amazon RDS)
 • Số yêu cầu I/O mỗi tháng – Tổng số yêu cầu I/O lưu trữ (chỉ dành cho lưu trữ từ Amazon RDS và Amazon Aurora)
 • Dung lượng lưu trữ bản sao lưu – Mọi dung lượng lưu trữ bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu do khách hàng tạo và bản sao lưu cơ sở dữ liệu tự động. Nếu bạn chụp thêm bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu, dung lượng lưu trữ bản sao lưu sẽ tăng lên. Ngoài ra, khi bạn tăng thời gian lưu giữ bản sao lưu, dung lượng lưu trữ bản sao lưu được CSDL Amazon RDS dành cho MariaDB sử dụng sẽ tăng lên.
 • Truyền dữ liệu – Truyền dữ liệu vào và ra khỏi phiên bản CSDL Amazon RDS dành cho MariaDB qua Internet.

Tính toán chi phí hàng tháng cho Amazon RDS dành cho MariaDB bằng Công cụ tính giá AWS.

Khi nào thì bắt đầu và kết thúc tính phí đối với phiên bản Amazon RDS dành cho MariaDB của tôi?

Ngay khi phiên bản CSDL của bạn được cung cấp, phiên bản Amazon RDS dành cho MariaDB của bạn sẽ bắt đầu được tính phí. Bạn sẽ chịu phí cho mỗi giờ chạy ở trạng thái khả dụng, cho đến khi bạn chấm dứt phiên bản Amazon RDS dành cho MariaDB, điều này sẽ xảy ra trong trường hợp xảy ra lỗi phiên bản hoặc khi xóa.

Nếu sử dụng số giờ phiên bản CSDL không đủ một giờ, bạn sẽ được tính phí theo gia số một giây với phí tối thiểu là 10 phút (sau khi phát sinh thay đổi trạng thái có thể tính phí như tạo, khởi động hoặc sửa đổi loại phiên bản CSDL).

Làm cách nào để dừng tính phí cho Amazon RDS dành cho MariaDB?

Để dừng tất cả các khoản phí tài khoản liên quan đến Amazon RDS dành cho MariaDB, bạn cần xóa tất cả bản kết xuất nhanh và phiên bản CSDL Amazon RDS dành cho MariaDB. Khi bạn chỉ dừng phiên bản Amazon RDS dành cho MariaDB, bạn sẽ không phải thanh toán cho số giờ sử dụng phiên bản tăng thêm. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ phải chịu chi phí lưu trữ.

Tôi sẽ bị tính phí như thế nào đối với phiên bản Amazon RDS dành cho MariaDB đã dừng chạy?

Khi phiên bản Amazon RDS dành cho MariaDB của bạn dừng chạy, bạn bị tính phí đối với cả dung lượng lưu trữ bản sao lưu (bao gồm các bản kết xuất nhanh thủ công và bản sao lưu tự động trong khoảng thời gian lưu giữ do bạn xác định) và dung lượng lưu trữ được cung cấp (bao gồm IOPS được cung cấp). Tuy nhiên, bạn không bị tính phí cho số giờ sử dụng phiên bản Amazon RDS dành cho MariaDB.

Làm cách nào để tôi có thể giảm chi phí Amazon RDS dành cho MariaDB?

Có nhiều phương pháp để giảm chi phí Amazon RDS dành cho MariaDB. Trước tiên, bạn có thể điều chỉnh kích thước cơ sở dữ liệu Amazon RDS dành cho MariaDB cho phù hợp với nhu cầu của mình. Với các tính năng được quản lý toàn phần như điều chỉnh quy mô tự động, bạn không cần phải cung cấp quá mức để có được độ sẵn sàng cao.

Bạn cũng có thể mua Phiên bản đặt trước để tiết kiệm chi phí. Với Phiên bản đặt trước, bạn có thể đặt trước phiên bản cơ sở dữ liệu Amazon RDS dành cho MariaDB trong kỳ hạn một hoặc ba năm với mức chiết khấu đáng kể so với giá của Phiên bản theo nhu cầu.

Giá Amazon RDS dành cho MariaDB có bao gồm thuế không?

Trừ khi có ghi chú khác, giá Amazon RDS dành cho MariaDB chưa bao gồm các loại thuế và thuế quan hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành. Đối với khách hàng có địa chỉ thanh toán ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản.

Làm thế nào để tôi mua và tạo Phiên bản đặt trước cho Amazon RDS dành cho MariaDB?

Bạn có thể mua Phiên bản đặt trước ở mục Phiên bản đặt trước trong Bảng điều khiển quản lý AWS cho Amazon RDS dành cho MariaDB. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Giao diện dòng lệnh AWS hoặc API của Amazon RDS để liệt kê các gói đặt trước có thể mua hiện thời, rồi sau đó mua gói đặt trước phiên bản Amazon RDS dành cho MariaDB.

Sau khi mua Phiên bản đặt trước, việc sử dụng Phiên bản đặt trước cũng tương tự như sử dụng phiên bản CSDL theo nhu cầu. Khi khởi chạy phiên bản Amazon RDS dành cho MariaDB, hãy sử dụng cùng loại phiên bản và Khu vực mà bạn đã dùng để mua gói đặt trước. Với điều kiện phiên bản đặt trước bạn đã mua vẫn còn hiệu lực, Amazon RDS dành cho MariaDB sẽ được áp dụng mức giá tính theo giờ thấp hơn mà bạn đủ điều kiện hưởng cho phiên bản CSDL mới. 

Tôi có thể mua bao nhiêu Phiên bản đặt trước?

Bạn có thể mua tối đa 40 Phiên bản đặt trước. Nếu bạn muốn chạy nhiều hơn 40 phiên bản CSDL, vui lòng hoàn thành biểu mẫu yêu cầu Phiên bản CSDL Amazon RDS.

Tùy chọn thanh toán Phiên bản đặt trước ảnh hưởng như nào đến phí Amazon RDS dành cho MariaDB của tôi?

Phiên bản đặt trước (RI) và Phiên bản theo nhu cầu không có sự khác biệt khi tạo, sửa đổi và xóa một phiên bản Amazon RDS dành cho MariaDB. Khi tính toán phí cho bạn, hệ thống AWS sẽ tự động áp dụng (các) gói đặt trước của bạn sao cho toàn bộ phiên bản CSDL Amazon RDS dành cho MariaDB đủ điều kiện được tính phí ở mức giá theo giờ thấp hơn của Phiên bản CSDL đặt trước.

 • Tùy chọn Trả trước toàn bộ: Khi mua một RI theo tùy chọn thanh toán Trả trước toàn bộ, bạn thanh toán phí cho toàn bộ kỳ hạn của RI bằng một lần thanh toán trả trước.
 • Tùy chọn Không trả trước: Khi bạn chọn tùy chọn Không trả trước, bạn có thể chọn không trả trước khoản nào. Toàn bộ giá trị của RI Không trả trước được chia đều cho mỗi giờ thuộc kỳ hạn và bất kể mức sử dụng bao nhiêu, bạn sẽ bị tính phí cho mỗi giờ thuộc kỳ hạn đó.
 • Tùy chọn Trả trước một phần: Đây là tùy chọn kết hợp giữa Trả trước toàn bộ và Không trả trước. Bạn thực hiện một khoản thanh toán nhỏ trước. Bất kể mức sử dụng bao nhiêu, bạn cũng sẽ được tính một mức phí theo giờ thấp cho mỗi giờ trong kỳ hạn.

Tôi có thể sửa đổi kỳ hạn cho Phiên bản đặt trước của mình sau khi mua không?

Không, sau khi mua Phiên bản đặt trước, bạn không thể sửa đổi các điều khoản RI trong Amazon RDS dành cho MariaDB. Bạn không thể thay đổi lớp phiên bản CSDL, công cụ CSDL, phiên bản CSDL, Khu vực, Loại triển khai và độ dài kỳ hạn sau khi mua RI. Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập trang Phiên bản đặt trước.