AWS Thai Blog

AWS Week in Review – 19 ธันวาคม 2565

คุณ Sébastien Stormacq ได้มีอัปเดตมากมาย, เรื่องราวของลูกค้า และงาน event ต่างๆที่ต้องแจ้งให้ทราบ มาเริ่มกันเลย!

AWS Local Zones กรุงเทพมหานคร ให้บริการแล้ววันนี้ สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ Local Zones, best practices, และคำแนะนำต่างๆในการใช้งาน ได้ที่บล็อกโพสต์นี้

AWS Pricing Calculator สำหรับ Amazon EC2 ได้ออกแบบใหม่เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในการประมาณค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังเพิ่มวิธีการประเมินค่าใช้จ่ายแบบ bulk หรือหลายๆเครื่องได้ง่ายขึ้น เพื่อประมาณค่าใช้จ่ายจอง EC2 instacne, EC2 Dedicated Hosts, และ Amazon EBS สามารถใช้งานได้แล้ววันนี้

Amazon CloudWatch Metrics Insights alarms ช่วยให้คุณสามารถ Trigger alarm ของ resource fleet ที่มีการเปลี่ยนแปลง (เช่น Auto Scaling ของ EC2 instance) ให้อยู่ใน single alarm โดยใช้ standard SQL query เช่น คุณสามารถเขียน query เพื่อ collect data เกี่ยวกับ CPU utilization บน dynamic fleet เครื่องทั้งหมดของ EC2 instance

SELECT AVG(CPUUtilization) FROM SCHEMA("AWS/EC2", InstanceId)

AWS Amplify เป็นเครื่องมือที่ให้บริการในรูปแบบ command line/GUI และ library ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้าง web และ mobile แอปพลิเคชัน โดยสามารถ connect กับ backend ในระบบคลาวด์ได้, ตอนนี้ AWS ได้เปิดตัว Amplify Library สำหรับ Android 2.0 พร้อมการปรับปรุงและทำให้ user authentication ง่ายขึ้น, นอกจากนี้ทีมงานยังได้เปิดตัว Amplify JavaScript library version 5 ซึ่งเป็น in-app messaging ที่นักพัฒนาสามารถใช้ เพื่อแสดงข้อความตามบริบทของพฤติกรรมของผู้ใช้งาน, Amplify JavaScript library ยังปรับปรุงเพื่อลดขนาด bundle size และ installation size อีกด้วย

Amazon Connect ได้เพิ่มการควบคุม access control ผ่านทาง resource tag สำหรับ routing profiles, กำหนดความปลอดภัยให้กับ profile, user และ queue นอกจากนี้ยังเพิ่มความสามารถ bulk import สำหรับ user hierarchy tag เพื่อให้คุณสามารถใช้ attribute-based ในการควบคุม access control policy สำหรับ Amazon Connect resource

Amazon RDS Proxy รองรับ PostgreSQL เวอร์ชันหลัก 14 แล้ว, RDS Proxy เป็น fully managed database proxy ที่ให้ในเรื่องของ high availability และทำให้แอปพลิเคชันที่เข้ามาใช้งาน Amazon RDS รองรับการ scale, resilient ของ database failure และความปลอดภัย ซึ่งจะใช้กันในแอปพลิเคชันในรูปแบบ serverless ซึ่งจะมี open connection จำนวนมากเข้ามาที่ database server และมักจะเปิดและปิด connection ในอัตรา rate ที่สูง ซึ่งจะทำให้ resource memory และ CPU ของ database server ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน

AWS Gateway Load Balancer endpoints ตอนนี้รองรับ IPv6 แล้ว คุณสามารถส่ง traffic IPv6 ผ่านทาง Gateway Load Balancer และ endpoint เพื่อรองรับการกระจาย traffic flow ไปที่ dual stack appliance target

Amazon Location Service ได้ให้บริการ Open Data Maps นอกเหนือจาก ESRI และ Here map นอกจากนี้ Amazon ยังเป็น core member หลักของ Overture Maps Foundation ซึ่งตอนนี้ดูแลโดย Linux Foundation, โดยพันธกิจของ Overture Maps Foundation คือขับเคลื่อน map product ที่มี dataset ที่สามารถใช้ได้แอปพลิเคชัน และธุรกิจต่างๆ ซึ่งโปรแกรมนี้ขับเคลื่อนโดย Amazon Web Services (AWS), Meta, Microsoft และ TomTom Dutch mapping company

AWS Mainframe Modernization เป็นชุดเครื่องมือที่มีการจัดการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและ software สำหรับ migrating, modernizing และรัน application บน Mainframe ซึ่งตอนนี้พร้อมให้บริการใน AWS Regions และรองรับ AWS CloudFormation, AWS PrivateLink, และ AWS Key Management Service

X in Y คุณ Jeff ได้มี section นี้เพื่ออธิบาย expansion ของ service ใหม่ๆใน Region ซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาจะมีรายละเอียดดังนี้

ข่าวสารอื่นๆจาก AWS

Amazon SageMaker มีอายุครบ 5 ปี คุณสามารถอ่านบล็อกโพสต์แรกที่ publish ในตอนนั้น และมีบทความของ Amazon Science ซึ่ง Bratin Saha, Vice President ได้กล่าวถึงอดีตและอนาคตของ Machine Learning tool และ AI service บน AWS

มีบล็อกโพสต์เกี่ยวกับความปลอดภัย Cedar policy language, ซึ่งอธิบายว่า Amazon Verified Permissions ได้ให้บริการ pre-built, flexible permissions system ทำงานได้อย่างไร ซึ่งจะทำให้คุณสามารถสร้าง permission จากทั้ง ABAC และ RBAC ใน แอปพลิเคชัน, Cedar policy language เป็นหัวใจของ Amazon Verified Access สามารถอ่านบล็อกโพสต์เพิ่มเติมได้ที่นี่

ข่าวสารและการอัปเดตโอเพนซอร์สของ AWS – คุณ Ricardo Sueiras เขียนจดหมายข่าวโอเพนซอร์ซรายสัปดาห์นี้ ซึ่งเขาเน้นย้ำถึงโปรเจ็กต์โอเพนซอร์ส เครื่องมือ และการสาธิตใหม่จากชุมชน AWS สามารถอ่านฉบับ #139 ได้ที่นี่

AWS Events ที่กำลังมาถึง

AWS re:Invent recaps ซึ่งระหว่างงาน re:Invent 2022 ได้มีประกาศ announcement ต่างๆ จะมี event เพื่อ recap โดยสามารถติดตามได้ที่นี่

AWS re:Invent keynotes, leadership sessions, และ breakout sessions มีให้รับชมแบบ on demand และมี recommend playlists เพื่อค้นหา topic ที่น่าสนใจ

AWS Summits จะเกิดขึ้นใน Q2 2023, ในส่วนของ วันที่จัดและสถานที่จะบอกที่นี่

สามารถกติดตามข่าวสารของ AWS ได้ในหลายช่องทางดังนี้:

  • What’s New with AWS – AWS announcements ทั้งหมด สามารถเพิ่ม RSS feed ได้ที่นี่
  • AWS on Air – ติดตามอัปเดตได้ทุกวันศุกร์บน Twitch, Twitter, และ LinkedIn
  • The Official AWS Podcast – รับฟังอัปเดตในแต่ละสัปดาห์เกี่ยวกับ AWS news และ use case ที่น่าสนใจ
  • AWS News Blog – ข่าวสารอัปเดตเป็นภาษาอังกฤษ
  • AWS Week in Review – ข่าวสารอัปเดตรายสัปดาห์ฉบับภาษาไทย

นั่นคือทั้งหมดสำหรับสัปดาห์นี้ กลับมาเจอกันอีกครั้งสำหรับ AWS Week in Review!

สามารถติดตาม AWS Week in Review ฉบับภาษาไทยได้ที่นี่เลย