Tạo tài khoản miễn phí
Liên hệ bộ phận bán hàng

AWS Answers là kho lưu trữ tài liệu hướng dẫn và giải pháp do các Kiến trúc sư giải pháp của AWS phát triển nhằm trợ giúp bạn xây dựng và phát triển các hoạt động nghiệp vụ trên Đám mây AWS. Tại đây, bạn sẽ tìm được câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp về nhiều chủ đề khác nhau bao gồm quản lý tài khoản, dữ liệu lớn, kết nối mạng và bảo mật. Những câu trả lời này định hình nên các biện pháp thực hành tốt nhất của AWS và cung cấp hướng dẫn mang tính quy tắc về kiến trúc, cũng như các giải pháp tự động hóa mà bạn có thể triển khai trên tài khoản AWS trong vài phút. Duyệt theo danh mục hoặc theo tên để tìm câu trả lời và giải pháp mà bạn cần.


Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của bạn

Trang Tài liệu AWS là nguồn tài nguyên phong phú để tìm hiểu cách sử dụng tất cả các dịch vụ AWS, đồng thời các Phòng thực hành theo nhịp độ cá nhân có thể cung cấp cho bạn hướng dẫn thực tế về các nguyên tắc cơ bản thông qua các kịch bản ở cấp độ chuyên gia.

Tài liệu AWS     |     Phòng thực hành theo nhịp độ cá nhân