AWS Answers

AWS Answers cung cấp hướng dẫn và phương pháp thực hành tốt nhất về kiến trúc để giúp bạn xây dựng trên Đám mây Amazon Web Services, cũng như các giải pháp tự động hóa có thể triển khai trong vài phút

AWS Answers là kho lưu trữ tài liệu hướng dẫn và giải pháp do các Kiến trúc sư giải pháp của AWS phát triển nhằm trợ giúp bạn xây dựng và phát triển các hoạt động nghiệp vụ trên Đám mây AWS.  Những câu trả lời này cung cấp hướng dẫn mang tính quy tắc về kiến trúc, cũng như các giải pháp tự động hóa mà bạn có thể triển khai trên tài khoản AWS trong vài phút. Duyệt theo tên để tìm câu trả lời và giải pháp mà bạn cần.

100x100_Featured-Topic_AWS-Solutions

Giải pháp AWS

Giải pháp AWS là các gói kỹ thuật được xem xét kỹ lưỡng và được thiết kế để giúp bạn giải quyết các vấn đề phổ biến bằng cách sử dụng nền tảng AWS. 

Xem tất cả Giải pháp AWS »

100x100_Featured-Topic_AWS-Quick-Starts

Hướng dẫn bắt đầu nhanh AWS

Hướng dẫn bắt đầu nhanh được xây dựng bởi các Kiến trúc sư giải pháp AWS và đối tác để giúp bạn triển khai các công nghệ phổ biến trên AWS. 

Xem tất cả Hướng dẫn bắt đầu nhanh AWS »

Bạn có cần thêm hướng dẫn không?

Trang Tài liệu AWS là nguồn tài nguyên phong phú để tìm hiểu cách sử dụng tất cả các dịch vụ AWS, đồng thời các Phòng thực hành theo nhịp độ cá nhân có thể cung cấp cho bạn hướng dẫn thực tế về các nguyên tắc cơ bản thông qua các kịch bản ở cấp độ chuyên gia.

Tài liệu AWS | Phòng thực hành theo nhịp độ cá nhân