Điện toán cho mọi khối lượng công việc

Phiên bản, bộ chứa và điện toán phi máy chủ

Hàng triệu tổ chức chạy các khối lượng công việc đa dạng trên nền tảng điện toán AWS. Với tư cách là Đơn vị dẫn đầu theo báo cáo Magic Quadrant của Gartner về Dịch vụ nền tảng và cơ sở hạ tầng đám mây lâu đời nhất, AWS được công nhận trong 12 năm liên tiếp và đang giúp các tổ chức như Lyft, Netflix, Coca-Cola và Moderna giảm chi phí cơ sở hạ tầng và tăng tốc đổi mới trên đám mây đáng tin cậy, an toàn và có năng lực nhất thế giới. 

Điện toán thích hợp cho khối lượng công việc của bạn

AWS cung cấp chức năng phong phú nhất và chi tiết nhất cho điện toán. Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết để quản lý cơ sở hạ tầng của bạn bằng việc lựa chọn bộ xử lý, bộ nhớ và mạng. Dịch vụ bộ chứa AWS cung cấp nhiều lựa chọn dịch vụ nhất để chạy các bộ chứa của bạn. AWS Lambda cho phép bạn chạy mã để phản hồi các sự kiện từ hơn 150 nguồn AWS và phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) được tích hợp nguyên bản.

Hiện thực hóa ý tưởng nhanh hơn

AWS cung cấp nhiều cách để xây dựng, triển khai và tiếp cận thị trường nhanh chóng trên công nghệ mới nhất. Hệ thống AWS Nitro, dành riêng cho AWS, cho phép chúng tôi đổi mới nhanh chóng, có nghĩa là bạn luôn xây dựng dựa trên các công nghệ mới nhất. Bắt đầu sử dụng nhanh Amazon Lightsail, một máy chủ riêng ảo để thực hiện tác vụ điện toán với mức giá thấp, có thể dự đoán được và phi máy chủ với AWS Lambda.

Bảo mật, tích hợp

AWS cung cấp các dịch vụ bảo mật, tuân thủ và quản lý cũng như những tính năng chính nhiều hơn đáng kể so với nhà cung cấp đám mây lớn thứ hai. Với AWS Nitro System, tính bảo mật được tích hợp sẵn ở cấp độ chip để liên tục theo dõi, bảo vệ và xác minh phần cứng phiên bản và giảm thiểu bề mặt tấn công tiềm ẩn. AWS cũng hỗ trợ nhiều tiêu chuẩn và chứng chỉ bảo mật hơn bất kỳ nhà cung cấp đám mây nào khác, bao gồm PCI-DSS, HIPAA / HITECH, FedRAMP, GDPR, FIPS 140-2 và NIST800-171.

Linh hoạt để tối ưu hóa chi phí

Với AWS, bạn chỉ phải trả cho chính các dịch vụ bạn cần, trong khoảng thời gian bạn sử dụng mà không yêu cầu phải có hợp đồng dài hạn hoặc cấp phép phức tạp. Chúng tôi đưa ra các đề xuất tự động để giúp bạn cải thiện hiệu suất giá cũng như những công cụ và mô hình định giá sáng tạo để tối ưu hóa chi phí hơn nữa. Với các Phiên bản EC2 Spot bạn có thể tiết kiệm lên đến 90 phần trăm so với mức định giá theo nhu cầu cho các phiên bản, hoặc với Savings Plans, bạn có thể tiết kiệm lên đến 72 phần trăm trên các phiên bản, bộ chứa và không cần máy chủ trên một hóa đơn duy nhất.

Dịch vụ điện toán ở nơi bạn cần

AWS là nhà cung cấp đám mây duy nhất phân phối một bộ dịch vụ nhất quán từ đám mây, đến trung tâm dữ liệu của bạn, cho đến biên. AWS Outposts mở rộng các công cụ, API và cơ sở hạ tầng AWS cho mọi cơ sở. Amazon Elastic Container Service (ECS) Anywhere và Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) Anywhere cho phép bạn chạy các bộ chứa tại chỗ bằng cách sử dụng cùng các API và cách quản lý cụm mà bạn dùng trên đám mây. AWS Wavelength cung cấp độ trễ siêu thấp cho các ứng dụng được hỗ trợ 5G thông qua những công ty viễn thông trên khắp thế giới.

Hơn 700

phiên bản đáp ứng hầu hết mọi nhu cầu của doanh nghiệp

80%

ứng dụng trong bộ chứa chạy trên đám mây đều chạy trên AWS*

84%

khối lượng công việc Kubernetes trên đám mây đang chạy trên AWS*

102

Vùng sẵn sàng đa dạng, tách biệt về mặt vật lý và bị cô lập

32

Khu vực AWS có độ trễ thấp hơn, thông lượng cao và khả năng dự phòng cao

AWS là Đơn vị dẫn đầu theo báo cáo Magic Quadrant của Gartner về Dịch vụ nền tảng và cơ sở hạ tầng đám mây (CIPS) lâu đời nhất

Gartner công nhận AWS là Đơn vị dẫn đầu theo báo cáo Magic Quadrant về Dịch vụ nền tảng và cơ sở hạ tầng đám mây (CIPS) trong năm thứ 12 liên tiếp. AWS xếp hạng cao nhất trong trục đo Khả năng thực thi trong số tám nhà cung cấp có tên trên báo cáo.

Bạn có thể đọc toàn bộ báo cáo Gartner tại đây.

Dịch vụ điện toán AWS

Danh mục
Mô tả dịch vụ
Dịch vụ AWS
Phiên bản (máy ảo)
Dịch vụ dễ sử dụng để triển khai và thay đổi quy mô ứng dụng và dịch vụ web
Đóng

AWS Elastic Beanstalk

Chạy và quản lý các ứng dụng web.

Công suất điện toán bảo mật và có quy mô linh hoạt (máy chủ ảo) trên đám mây
Đóng

Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)

Công suất điện toán bảo mật và có quy mô linh hoạt trên đám mây. Khởi chạy ứng dụng khi cần mà không cần cam kết trước. 

Chạy các khối lượng công việc có dung sai cao với mức giá giảm tới 90%
Đóng

Amazon EC2 Spot

Tận dụng mức công suất EC2 không sử dụng trong đám mây AWS. Phiên bản dùng ngay được giảm giá tới 90% so với giá của phiên bản Theo nhu cầu.

Tự động tăng hoặc giảm công suất điện toán để đáp ứng các thay đổi theo nhu cầu
Đóng

Amazon EC2 Auto Scaling

Duy trì độ khả dụng của ứng dụng và tự động thêm hoặc bớt phiên bản EC2 theo các điều kiện bạn định ra.

Nền tảng đám mây dễ sử dụng cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để xây dựng một ứng dụng hoặc trang web
Đóng

Amazon Lightsail

Máy chủ ảo, bộ lưu trữ, cơ sở dữ liệu và kết nối mạng với giá thấp, có thể dự đoán được.

Xử lý theo lô được quản lý toàn phần theo quy mô yêu cầu
Đóng

AWS Batch

Chạy tác vụ theo lô với quy mô bất kỳ.

Bộ chứa
Dịch vụ có độ bảo mật cao, đáng tin cậy và quy mô linh hoạt để chạy các container
Đóng

Amazon Elastic Container Service (ECS)

Chạy và quản lý các container Docker.

Chạy bộ chứa trên cơ sở hạ tầng do khách hàng quản lý
Đóng

Amazon ECS Anywhere

 

Dễ dàng lưu trữ, quản lý và triển khai hình ảnh container
Đóng

Amazon Elastic Container Registry (ECR)

Lưu trữ và truy xuất hình ảnh Docker.

Dịch vụ Kubernetes được quản lý toàn phần
Đóng

Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

Chạy Kubernetes được quản lý trên AWS.

Tạo và vận hành các cụm Kubernetes trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn
Đóng

Amazon EKS Anywhere

 

Điện toán phi máy chủ dành cho bộ chứa
Đóng

AWS Fargate

Chạy các bộ chứa mà không cần quản lý máy chủ hoặc cụm máy chủ.

Dựng và chạy ứng dụng trong bộ chứa trên dịch vụ được quản lý toàn phần
Đóng

AWS App Runner

Giúp nhà phát triển dễ dàng sản xuất ứng dụng web trên quy mô lớn.

Serverless
Chạy mã mà không cần quan tâm tới máy chủ. Chỉ phải trả tiền cho thời gian xử lý thông tin đã sử dụng
Đóng

AWS Lambda

Chạy mã không cần cung cấp hay quản lý máy chủ.

Biên và kết hợp
Chạy cơ sở hạ tầng và các dịch vụ AWS tại chỗ để mang lại trải nghiệm kết hợp thực sự nhất quán
Đóng

AWS Outposts

Dịch vụ được quản lý toàn phần giúp mở rộng cơ sở hạ tầng AWS, dịch vụ AWS, API và công cụ cho hầu hết mọi trung tâm dữ liệu, không gian chung hoặc cơ sở tại chỗ để có trải nghiệm kết hợp thực sự nhất quán.

Thu thập và xử lý dữ liệu trong các môi trường biên bị ngắt kết nối hoặc không thuận lợi
Đóng

Dòng sản phẩm AWS Snow

Dòng Snow, bao gồm AWS Snowcone và AWS Snowball, cung cấp một số thiết bị vật lý và điểm công suất với khả năng điện toán tích hợp.

Cung cấp ứng dụng có độ trễ cực thấp cho thiết bị 5G
Đóng

AWS Wavelength

Xây dựng các ứng dụng cung cấp độ trễ chỉ vài mili giây cho các thiết bị di động và người dùng cuối

Dịch vụ được ưu tiên dành cho tất cả khối lượng công việc vSphere để nhanh chóng mở rộng và di chuyển sang đám mây
Đóng

VMware Cloud on AWS

Xây dựng đám mây lai mà không cần phần cứng tùy chỉnh.

Chạy các ứng dụng có đòi hỏi cao về độ trễ gần hơn với người dùng cuối
Đóng

AWS Local Zones

Dễ dàng chạy các phần ứng dụng có đòi hỏi cao về độ trễ gần với người dùng cuối và tài nguyên trong một khu vực địa lý cụ thể, mang lại độ trễ một mili giây.

Quản lý chi phí và dung lượng
Mô hình giá linh hoạt mang đến khả năng tiết kiệm lên đến 72% cho mức sử dụng điện toán trên AWS
Đóng

AWS Savings Plan

Mô hình giá linh hoạt mang đến khả năng tiết kiệm lên đến 72% cho mức sử dụng điện toán trên AWS

Đề xuất các tài nguyên điện toán AWS tối ưu cho khối lượng công việc của bạn để giảm chi phí và cải thiện hiệu suất
Đóng

AWS Compute Optimizer

Xác định tài nguyên điện toán AWS tối ưu.

Xây dựng và duy trì các hình ảnh Linux hoặc Windows Server bảo mật
Đóng

EC2 Image Builder

Xây dựng và duy trì các hình ảnh bảo mật.

Tự động phân phối lưu lượng ứng dụng đến trên nhiều mục tiêu
Đóng

Elastic Load Balancing

Đạt được dung sai cao cho bất kỳ ứng dụng nào bằng cách đảm bảo khả năng mở rộng, hiệu năng và bảo mật.

Dịch vụ điện toán AWS

Danh mục Mô tả dịch vụ Dịch vụ AWS
Phiên bản (Máy ảo) Công suất điện toán bảo mật và có quy mô linh hoạt (máy chủ ảo) trên đám mây Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
Chạy khối lượng công việc có dung sai cao với mức giá giảm tới 90%
Amazon EC2 Phiên bản dùng ngay
Tự động tăng hoặc giảm công suất điện toán để đáp ứng các thay đổi theo nhu cầu Amazon EC2 Autoscaling
Nền tảng đám mây dễ sử dụng cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần để xây dựng một ứng dụng hoặc trang web Amazon Lightsail
Xử lý theo lô được quản lý hoàn toàn theo quy mô yêu cầu AWS Batch
Bộ chứa Dịch vụ có độ bảo mật cao, đáng tin cậy và quy mô linh hoạt để chạy các container Amazon Elastic Container Service (ECS)
Chạy bộ chứa trên cơ sở hạ tầng do khách hàng quản lý Amazon ECS Anywhere
Dễ dàng lưu trữ, quản lý và triển khai hình ảnh bộ chứa Amazon Elastic Container Registry (ECR)
Dịch vụ Kubernetes được quản lý toàn phần Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
Tạo và vận hành các cụm Kubernetes trên cơ sở hạ tầng của riêng bạn Amazon EKS Anywhere
Điện toán phi máy chủ dành cho bộ chứa AWS Fargate
Dựng và chạy ứng dụng trong bộ chứa trên dịch vụ được quản lý toàn phần AWS App Runner
Phi máy chủ Chạy mã mà không cần quan tâm tới máy chủ. Chỉ phải trả tiền cho thời gian xử lý thông tin đã sử dụng AWS Lambda
Biên và kết hợp
Chạy cơ sở hạ tầng và các dịch vụ AWS tại chỗ để mang lại trải nghiệm kết hợp thực sự nhất quán AWS Outposts
Thiết bị lưu trữ và điện toán biên vật lý cho môi trường bị ngắt kết nối hoặc không thuận lợi Dòng sản phẩm AWS Snow
Cung cấp ứng dụng có độ trễ cực thấp cho thiết bị 5G AWS Wavelength
Dịch vụ được ưu tiên dành cho tất cả khối lượng công việc vSphere để nhanh chóng mở rộng và di chuyển sang đám mây. VMware Cloud on AWS
Chạy các ứng dụng có đòi hỏi cao về độ trễ gần hơn với người dùng cuối AWS Local Zones
Quản lý chi phí và dung lượng Mô hình giá linh hoạt mang đến khả năng tiết kiệm lên đến 72% cho mức sử dụng điện toán trên AWS AWS Savings Plan
Đề xuất các tài nguyên Điện toán AWS tối ưu cho khối lượng công việc của bạn để giảm chi phí và cải thiện hiệu suất AWS Compute Optimizer
Dịch vụ dễ sử dụng để triển khai và thay đổi quy mô ứng dụng và dịch vụ web AWS Elastic Beanstalk
Xây dựng và duy trì các hình ảnh Linux hoặc Windows Server bảo mật EC2 Image Builder
Tự động phân phối lưu lượng ứng dụng đến trên nhiều mục tiêu Elastic Load Balancing (ELB)

Hệ thống AWS Nitro

Bất kể là bạn đang di chuyển ứng dụng từ nền tảng tại chỗ hay xây dựng ngay trên đám mây, bạn đều có thể hưởng lợi từ các phiên bản Amazon EC2 được xây dựng trên AWS Nitro System. AWS Nitro System cho phép AWS đổi mới nhanh hơn, giảm thêm chi phí cho khách hàng, đồng thời cung cấp những lợi ích bổ sung như tính bảo mật được tăng cường và các loại phiên bản mới. AWS đã hoàn toàn định hình lại cơ sở hạ tầng ảo hóa của chúng tôi. Thông thường, phần mềm giám sát máy ảo bảo vệ phần cứng và BIOS vật lý, ảo hóa CPU, lưu trữ và kết nối mạng, đồng thời cung cấp một loạt các tính năng quản lý phong phú. Với Hệ thống Nitro, chúng tôi có thể tách rời các chức năng đó, giảm tải sang phần cứng và phần mềm chuyên dụng cũng như giảm chi phí bằng cách cung cấp tất cả tài nguyên của máy chủ cho khách hàng.

Nitro System bao gồm ba phần chính: Thẻ Nitro là một dòng thẻ giúp giảm tải và tăng tốc I/O cho các chức năng, bao gồm Amazon Virtual Private Cloud (VPC), Amazon Elastic Block Store (EBS) và lưu trữ phiên bản Amazon EC2 nhằm mục đích cuối cùng là tăng cường hiệu năng tổng thể của hệ thống. Chip bảo mật Nitro mang lại khả năng bảo mật cao nhất cho nền tảng đám mây nhờ giảm thiểu bề mặt tấn công, vì các chức năng ảo hóa và bảo mật được giảm tải sang phần cứng và phần mềm chuyên dụng. Ngoài ra, một mô hình bảo mật khóa cứng sẽ cấm tất cả các quyền truy cập quản trị, bao gồm cả quyền của các nhân viên Amazon, loại trừ khả năng xảy ra lỗi do con người và giả mạo. Nitro Hypervisor là phần mềm giám sát máy ảo gọn nhẹ, có chức năng quản lý quá trình phân bổ bộ nhớ và CPU, đồng thời cung cấp hiệu năng giống với hiệu năng của máy chủ vật lý dành cho một khách hàng.

Khách hàng

 • Expedia
 • Expedia Group có tất cả trên AWS, với kế hoạch di chuyển 80 phần trăm các ứng dụng tối quan trọng từ các trung tâm dữ liệu tại chỗ của mình sang đám mây trong hai đến ba năm tới. Bằng cách sử dụng AWS, Expedia Group đã trở nên linh hoạt hơn. Các nhà phát triển của Expedia Group đã có thể đổi mới nhanh hơn trong khi tiết kiệm cho công ty hàng triệu đô la.

  Đọc câu chuyện của khách hàng »

 • Lyft
 • Lyft Logo

  Lyft sử dụng AWS để tiến nhanh hơn với tư cách là một công ty và quản lý sự tăng trưởng theo cấp số nhân của mình, tận dụng các sản phẩm AWS để hỗ trợ hơn 100 vi dịch vụ giúp nâng cao mọi yếu tố trải nghiệm của khách hàng.

 • Moderna
 • Scientist Working on Computer In Modern LaboratoryNOTE TO INSPECTOR: all graps, dna models, charts are made by me
  Moderna

  "Với AWS, các nhà nghiên cứu của chúng tôi có thể nhanh chóng thiết kế và thực hiện các thử nghiệm nghiên cứu và nhanh chóng tìm ra thông tin chi tiết mới để đưa các phương pháp điều trị có thể cứu sinh mạng vào sản xuất nhanh hơn... Các dịch vụ rộng lớn và chuyên sâu của AWS đang hỗ trợ sứ mệnh tạo ra một thế hệ thuốc mới cho bệnh nhân và là công cụ trong yêu cầu phát triển một vắc xin ngừa COVID-19 và các bệnh đe dọa tính mạng khác."

  Stéphane Bancel
  Moderna, CEO
 • iRobot
 • An abundance of tubes used for oil and gas industry placed in factory warehouse
  iRobot

  Kiến trúc phi máy chủ của AWS và việc dễ sử dụng các dịch vụ AWS bên trong nó giúp giải phóng thời gian của nhà phát triển để tạo ra giá trị doanh nghiệp.

 • Redfin
 • Redfin

  Bằng cách sử dụng AWS, Redfin có thể đổi mới nhanh chóng và hiệu quả về mặt chi phí với một đội ngũ nhân viên CNTT nhỏ nhưng quản lý hàng tỷ hồ sơ tài sản.

 • Volkswagen
 • Volkswagen

  "Quản lý thật dễ dàng — việc tải một máy lên nền tảng rất đơn giản và chỉ cần điều chỉnh kích thước theo nhu cầu sau đó"

  Sadao Matsuda
  Giám đốc SAP IT, VWCO

Dễ dàng di chuyển và xây dựng ứng dụng

AWS cung cấp nhiều cách để bạn bắt đầu nhanh chóng và dễ dàng. Amazon Lightsail cung cấp một nền tảng đám mây đơn giản với mức giá thấp, dự báo được. AWS Amplify là một bộ công cụ và dịch vụ để giúp các nhà phát triển web và thiết bị di động front-end xây dựng những ứng dụng ngăn xếp đầy đủ có thể thay đổi quy mô. AWS Marketplace là danh mục kỹ thuật số với danh sách hàng nghìn sản phẩm từ các nhà cung cấp phần mềm độc lập, giúp dễ dàng tìm kiếm, thử nghiệm, mua sắm và triển khai phần mềm chạy trên AWS. Hiện có các công cụ di chuyển cũng như AWS Managed Services, AWS Professional Services, AWS Training and Certification và AWS Support để hỗ trợ bạn trong quá trình thực hiện. Chúng tôi có cộng đồng hợp tác mạnh mẽ nhất và lớn nhất bao gồm các nhà tích hợp hệ thống, ISV và những đối tác SaaS.