Dịch vụ cơ sở dữ liệu quan hệ của Amazon (Amazon RDS) dành cho MySQL là cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở được quản lý toàn phần giúp thiết lập, vận hành và điều chỉnh quy mô cơ sở dữ liệu MySQL trong đám mây một cách dễ dàng hơn. Amazon RDS dành cho MySQL mang đến cho bạn sự linh hoạt trong việc tùy chỉnh cơ sở dữ liệu để đáp ứng nhu cầu của bạn, bao gồm:

 • Tùy chọn thanh toán theo mức sử dụng mà không mất phí trả trước hoặc cam kết tối thiểu với Phiên bản theo nhu cầu hoặc mua Phiên bản đặt trước với mức giá được chiết khấu. Bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng.
 • Chọn các loại phiên bản được tối ưu hóa để phù hợp với nhiều trường hợp sử dụng cơ sở dữ liệu quan hệ khác nhau.
 • Xem Phiên bản thế hệ trước để biết các loại phiên bản cũ hơn không được liệt kê ở đây.

Khách hàng mới của AWS có thể bắt đầu sử dụng miễn phí RDS dành cho MySQL như một lợi ích của Bậc miễn phí của AWS. Bậc miễn phí của RDS dành cho MySQL bao gồm 750 giờ sử dụng cơ sở dữ liệu phiên bản vùng AZ duy nhất, 20 GB dung lượng lưu trữ SSD đa dụng (gp2) và 20 GB dung lượng lưu trữ cho các bản sao lưu cơ sở dữ liệu tự động mỗi tháng trong một năm.

Công cụ tính giá AWS

Công cụ tính giá AWS cho RDS dành cho MySQL

Tính toán chi phí RDS dành cho MySQL và chi phí kiến trúc trong một ước tính duy nhất dựa trên Khu vực, loại phiên bản, tùy chọn triển khai và hơn thế nữa. Tạo ước tính tùy chỉnh của bạn ngay bây giờ »

Tùy chọn triển khai có độ sẵn sàng cao

Với việc triển khai Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS, bạn có thể tạo RDS có độ sẵn sàng cao và bền vững cho cơ sở dữ liệu MySQL và triển khai chúng trên tối đa ba Vùng sẵn sàng (AZ).

Triển khai nhiều vùng sẵn sàng (một phiên bản dự phòng)


VIệc chạy phiên bản CSDL của bạn dưới dạng triển khai nhiều vùng sẵn sàng mang đến độ sẵn sàng cao và cải thiện tính bền vững của dữ liệu. Khi bạn tạo triển khai nhiều vùng sẵn sàng, RDS dành cho MySQL sẽ cung cấp và duy trì một phiên bản dự phòng trong một AZ khác.

Trong trường hợp ngừng hoạt động ngoài dự kiến hoặc theo lịch, điều này cho phép phiên bản của bạn tự động chuyển đổi dự phòng.

Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng.

Triển khai nhiều vùng sẵn sàng (hai phiên bản dự phòng có thể đọc được)


Nhiều vùng sẵn sàng giúp bạn nâng cao độ sẵn sàng và độ bền vững dữ liệu.

Khi bạn chạy cơ sở dữ liệu của mình dưới dạng Triển khai nhiều vùng sẵn sàng với hai phiên bản dự phòng có quyền đọc, RDS dành cho MySQL sẽ cung cấp và duy trì các phiên bản CSDL tương tự tại ba AZ khác.

RDS dành cho MySQL sẽ tự động chuyển đổi dự phòng sang một trong các phiên bản CSDL dự phòng trong trường hợp ngừng hoạt động theo lịch hoặc ngoài dự kiến ảnh hưởng tới phiên bản CSDL chính. Hai phiên bản CSDL dự phòng phục vụ khối lượng công việc chỉ có quyền đọc.

Tìm hiểu thêm về Triển khai nhiều vùng sẵn sàng với hai phiên bản dự phòng có thể đọc được.

Chi phí Phiên bản CSDL theo nhu cầu

Với Phiên bản cơ sở dữ liệu (CSDL) theo nhu cầu, bạn thanh toán cho công suất điện toán theo giờ mà phiên bản CSDL của bạn chạy. Phiên bản CSDL theo nhu cầu không yêu cầu cam kết dài hạn, do đó bạn sẽ không còn phải đau đầu về sự phức tạp cũng như chi phí của việc lên kế hoạch, mua sắm và bảo trì phần cứng, khoản chi phí cố định thường khá lớn cũng sẽ biến thành chi phí dao động nhỏ hơn rất nhiều.

 • Triển khai Một vùng sẵn sàng, triển khai Nhiều vùng sẵn sàng (một phiên bản dự phòng) và ttriển khai Nhiều vùng sẵn sàng (hai phiên bản dự phòng có thể đọc được) được tính giá theo số giờ sử dụng phiên bản CSDL. Chúng được tính giá từ thời điểm khởi chạy phiên bản CSDL cho đến khi phiên bản đó bị dừng hoặc bị xóa.
 • Phiên bản CSDL-giờ không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số giây với mức phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái bị tính phí như tạo, khởi động hoặc chỉnh sửa lớp phiên bản CSDL.

Tín dụng CPU cho T4g và T3

Các phiên bản CSDL Amazon RDS dành cho MySQL T4g và T3 chạy ở chế độ Không giới hạn, tức là bạn sẽ chịu phí nếu mức khai thác CPU trung bình trong thời gian 24 giờ luân phiên vượt quá mức cơ sở của phiên bản. Tín dụng CPU có mức phí 0,075 USD mỗi vCPU-Giờ. Định giá Tín dụng CPU giống nhau đối với tất cả các kích thước phiên bản T4g và T3 trên mọi khu vực và không được bao gồm trong phí của Phiên bản đặt trước.

Chi phí Phiên bản đặt trước

Phiên bản đặt trước (RI) của Amazon RDS đem đến cho bạn lựa chọn đặt trước phiên bản CSDL trong kỳ hạn một hoặc ba năm, từ đó mang lại mức chiết khấu đáng kể so với giá của Phiên bản theo nhu cầu dành cho phiên bản CSDL. Với Amazon RDS, bạn có ba lựa chọn thanh toán RI — Không cần trả trước, Trả trước một phần hoặc Trả trước toàn bộ — cho phép bạn cân bằng số tiền trả trước với giá theo giờ hiệu quả đối với bạn.

Phiên bản đặt trước của Amazon RDS sẽ đem lại sự linh hoạt về kích thước cho công cụ cơ sở dữ liệu MySQL. Với sự linh hoạt về kích thước, mức giá chiết khấu của RI sẽ tự động áp dụng cho lượng sử dụng thuộc bất kỳ kích thước nào trong cùng dòng phiên bản (M5, T3, R5, v.v.). Kích thước linh hoạt cũng có thể được áp dụng cho tùy chọn triển khai phiên bản.

Cách thức hoạt động: Phiên bản CSDL đặt trước có kích thước linh hoạt

Ví dụ: nếu muốn mua Phiên bản đặt trước cho Cụm CSDL nhiều vùng sẵn sàng, bạn có thể mua phiên bản tương đương với một m6gd.large:

 • 3 Phiên bản đặt trước của m6gd.large cho một vùng sẵn sàng hoặc
 • 1 Phiên bản đặt trước của m6gd.large cho nhiều vùng sẵn sàng và 1 Phiên bản đặt trước của m6gd.large cho một vùng sẵn sàng

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Phiên bản CSDL đặt trước với kích thước linh hoạt.

Xin lưu ý rằng giá của Phiên bản đặt trước không bao gồm phí lưu trữ và phí I/O. Để tìm hiểu thêm về các tính năng, tùy chọn thanh toán và quy tắc, vui lòng truy cập trang Phiên bản đặt trước của chúng tôi.

Bạn có thể chỉ định phiên bản cơ sở dữ liệu làm Phiên bản đặt trước bằng cách gọi API mua hàng hoặc chọn tùy chọn Phiên bản đặt trước trong Bảng điều khiển AWS. Khi bạn chỉ định một phiên bản cơ sở dữ liệu làm Phiên bản đặt trước, bạn phải chỉ định một Khu vực, loại phiên bản và số lượng cho các Phiên bản đặt trước hiện hành. Chỉ có thể sử dụng Phiên bản đặt trước ở Khu vực chỉ định.

AWS có thể chấm dứt chương trình định giá Phiên bản đặt trước bất kỳ lúc nào. Ngoài việc chịu mức định giá của Phiên bản đặt trước, các Phiên bản đặt trước còn phải chịu tất cả phí truyền dữ liệu và các phí khác được áp dụng theo Thỏa thuận khách hàng của AWS hoặc thỏa thuận khác với AWS điều chỉnh việc bạn sử dụng các dịch vụ AWS.

  • Triển khai một vùng sẵn sàng
  • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng (một phiên bản dự phòng)
  • Để tìm hiểu thêm về Nhiều vùng sẵn sàng, vui lòng tham khảo phần tùy chọn triển khai có độ sẵn sàng cao.

  • Triển khai nhiều vùng sẵn sàng (hai phiên bản dự phòng có thể đọc được)
  • Để tìm hiểu thêm về Nhiều vùng sẵn sàng, vui lòng tham khảo phần tùy chọn triển khai có độ sẵn sàng cao.

   Để mua phiên bản tương đương với phiên bản CSDL đặt trước cho một cụm CSDL nhiều vùng sẵn sàng, bạn có thể thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Đặt trước ba phiên bản CSDL cho một vùng sẵn sàng có cùng kích thước với các phiên bản trong cụm.
   • Đặt trước một phiên bản CSDL cho nhiều vùng sẵn sàng và một phiên bản CSDL cho một vùng sẵn sàng có cùng kích thước với các phiên bản CSDL trong cụm.

   Ví dụ, nếu muốn mua phiên bản tương đương với một Phiên bản đặt trước của m6gd.large cho Cụm CSDL nhiều vùng sẵn sàng, bạn có thể mua

   • 3 Phiên bản đặt trước của m6gd.large cho một vùng sẵn sàng hoặc
   • 1 Phiên bản đặt trước của m6gd.large cho nhiều vùng sẵn sàng và 1 Phiên bản đặt trước của m6gd.large cho một vùng sẵn sàng

Cách tính phí RI hàng tháng

*Đây là số tiền trả trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước. Mỗi tháng, số tiền thanh toán thực sẽ bằng với số giờ thực trong tháng nhân với mức giá sử dụng theo giờ hoặc số giây sử dụng trong tháng nhân với mức giá sử dụng theo giờ chia cho 3600. Công thức bạn sử dụng sẽ phụ thuộc vào loại phiên bản RDS dành cho MySQL mà bạn chạy.

Mức giá sử dụng theo giờ bằng tổng số tiền thanh toán trung bình mỗi tháng cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước chia cho tổng số giờ (dựa trên một năm có 365 ngày) cho toàn bộ kỳ hạn của Phiên bản đặt trước.

Cách tính giá RI thực tế theo giờ

**Mức định giá thực tế theo giờ giúp bạn tính toán số tiền tiết kiệm được từ Phiên bản đặt trước so với Phiên bản theo nhu cầu.

Khi mua Phiên bản đặt trước, bạn sẽ phải trả phí cho từng giờ trong toàn bộ thời hạn sử dụng Phiên bản đặt trước mà bạn lựa chọn, bất kể bạn có đang chạy phiên bản đó không. Giá thực tế theo giờ cho thấy chi phí theo giờ được khấu hao của phiên bản. Đó là tổng chi phí cho toàn bộ thời hạn của Phiên bản đặt trước, bao gồm tất cả các chi phí trả trước, phân bổ cho mỗi giờ trong kỳ hạn của Phiên bản đặt trước.

Chi phí lưu trữ cơ sở dữ liệu

Chi phí dung lượng bản ghi chuyên dụng

Dung lượng bản ghi chuyên dụng là dung lượng lưu trữ bổ sung dành riêng cho bản ghi làm lại và binlog (bản ghi thay đổi) của cơ sở dữ liệu, tách biệt với dung lượng chứa các bảng cơ sở dữ liệu, giúp ghi bản ghi giao dịch hiệu quả và nhất quán hơn. Dung lượng bản ghi chuyên dụng là lựa chọn lý tưởng cho cơ sở dữ liệu có dung lượng lưu trữ được phân bổ lớn, yêu cầu I/O mỗi giây (IOPS) cao hoặc khối lượng công việc đòi hỏi độ trễ thấp.

Dung lượng bản ghi chuyên dụng có giá tương đương với dung lượng dữ liệu với 1.000 GiB và 3.000 IOPS và theo loại lưu trữ. Dung lượng bản ghi chuyên dụng chỉ được hỗ trợ trong bộ nhớ IOPS được cung cấp. Ví dụ: ở miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia), Dung lượng bản ghi chuyên dụng io1 được gắn vào phiên bản AZ đơn trong RDS cho MySQL sẽ có giá 0,125 USD x 1.000 GiB cộng với 0,10 USD x 3.000 IOPS, hoặc 425 USD/tháng. Nếu bạn chạy Dung lượng chuyên dụng io1 trong cùng một Khu vực AWS được gắn vào Multi-AZ với một chế độ chờ, bạn sẽ tốn 0,25 USD x 1.000 GiB cộng với 0,20 USD x 3.000 IOPS, hoặc 850 USD/tháng.

Để tìm hiểu thêm về định giá dung lượng dữ liệu, hãy xem phần Chi phí lưu trữ SSD IOPS được cung cấp ở trên.
 

Chi phí lưu trữ bản sao lưu

Chi phí xuất bản kết xuất nhanh

Tính năng xuất ảnh chụp nhanh Amazon RDS là một phương pháp tự động xuất dữ liệu trong một ảnh chụp nhanh RDS dành cho MySQL sang Amazon S3 ở định dạng Parquet. Định dạng Parquet dỡ tải nhanh hơn đến 2 lần và tiêu thụ ít dung lượng lưu trữ đến 6 lần trong Amazon S3 so với các định dạng văn bản. Bạn có thể sử dụng các dịch vụ AWS như Amazon Athena, Amazon EMRAmazon SageMaker để phân tích dữ liệu đã xuất.

Region

Ví dụ về giá xuất bản kết xuất nhanh

Giả sử bạn có một bản kết xuất nhanh 100 GB và bạn sử dụng tính năng lọc để chọn một bảng 10 GB từ bản kết xuất nhanh này để xuất sang Amazon S3. Để xuất dữ liệu này, bạn sẽ phải trả 100GB * 0,013 USD cho mỗi GB kích thước bản kết xuất nhanh. Các lần xuất dữ liệu sau đó từ cùng một bản kết xuất nhanh sẽ không cộng thêm phí.

Khi sử dụng Dịch vụ quản lý khóa của AWS (KMS) để mã hóa hoặc giải mã dữ liệu, bạn phải trả phụ phí. Tìm hiểu thêm về các khoản phí này trên trang định giá KMS. Phí cũng áp dụng cho việc lưu trữ dữ liệu đã xuất trong Amazon S3 và khi thực hiện các yêu cầu PUT cho vùng lưu trữ S3 của bạn. Tìm hiểu thêm về các khoản phí này trên trang định giá S3.

Chi phí tích hợp không ETL (Bản xem trước)

Tích hợp không ETL giữa Amazon RDS dành cho MySQL và Amazon Redshift (Bản xem trước) cho phép bạn sử dụng các khả năng phân tích và máy học (ML) trên hàng petabyte của dữ liệu giao dịch. Với tích hợp không ETL giữa RDS dành cho MySQL và Amazon Redshift, bạn không cần xây dựng và quản lý các quy trình xử lý dữ liệu phức tạp để thực hiện các thao tác trích xuất, chuyển đổi và tải (ETL).

Bạn phải trả phí sử dụng các tài nguyên của RDS dành cho MySQL và Amazon Redshift để tạo và xử lý dữ liệu thay đổi được tạo trong quá trình tích hợp không ETL. Các tài nguyên này bao gồm chi phí xuất ảnh chụp nhanh Amazon RDS để khởi tạo và đồng bộ hóa lại kho dữ liệu Amazon Redshift của bạn, chi phí truyền dữ liệu thu thập dữ liệu thay đổi (CDC) để sao chép liên tục các thay đổi dữ liệu từ cơ sở dữ liệu nguồn sang cơ sở dữ liệu đích, dữ liệu đầu vào/dữ liệu đầu ra và dung lượng bộ nhớ thông thường của RDS được dùng để xử lý dữ liệu thay đổi, cũng như chi phí lưu trữ và điện toán thông thường của Amazon Redshift đối với dữ liệu được sao chép.

 • Đối với từng tích hợp không ETL giữa RDS dành cho MySQL và Amazon Redshift, việc xử lý liên tục các thay đổi dữ liệu được định giá theo GB dữ liệu thu thập dữ liệu thay đổi (CDC) được truyền đi.

  Region

Ví dụ định giá (Bản xem trước) đối với chi phí tích hợp không ETL

Bạn đang chạy cơ sở dữ liệu RDS dành cho MySQL 8.0.28 và kho dữ liệu Amazon Redshift tại Khu vực Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia). Phiên bản cơ sở dữ liệu RDS dành cho MySQL này hiện sử dụng 50 GB dung lượng lưu trữ SSD đa dụng (gp3), bao gồm IOPS cơ sở được cung cấp, đã bật tính năng sao lưu tự động và ghi nhị phân MySQL.

Khi bạn tạo tích hợp không ETL với Amazon Redshift cho phiên bản cơ sở dữ liệu RDS dành cho MySQL, một ảnh chụp nhanh của dữ liệu (50 GB) sẽ được tạo và xuất ra để khởi tạo kho dữ liệu Amazon Redshift. Ngày hôm sau, bạn thay đổi khóa chính của một bảng trong phiên bản cơ sở dữ liệu RDS dành cho MySQL, dẫn đến thao tác đồng bộ hóa lại quá trình xuất ảnh chụp nhanh sang Amazon Redshift. Trong suốt 30 ngày, cơ sở dữ liệu xử lý 5 GB thay đổi dữ liệu.

Trong ví dụ này, chi phí sử dụng tích hợp không ETL giữa RDS dành cho MySQL và Amazon Redshift ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) trong 30 ngày là 50 GB x (0,10 USD/GB) lần xuất ban đầu cộng với 50 GB x (0,10 USD/GB) chi phí đồng bộ hóa lại cộng với 5 GB x (2,00 USD/GB) truyền dữ liệu CDC. Tổng chi phí là 20,00 USD. Ngoài các chi phí cho tích hợp không ETL, bạn phải trả các khoản phí thông thường khi sử dụng Amazon RDS và Amazon Redshift để xử lý dữ liệu được sao chép, chẳng hạn như chi phí cho Dữ liệu đầu vào/đầu ra, lưu trữ và điện toán.

Chi phí Hỗ trợ mở rộng Amazon RDS

Hỗ trợ mở rộng Amazon RDS cho phép bạn tiếp tục sử dụng các phiên bản MySQL và chính sau khi chúng bị ngừng hỗ trợ cộng đồng. Trong thời gian này, AWS sẽ cung cấp các bản sửa lỗi cho những vấn đề và lỗi bảo mật nghiêm trọng thông qua các bản vá lỗi, cho bạn thêm thời gian, tối đa đến ba năm để nâng cấp lên một phiên bản chính mới nhằm giúp bạn đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của mình.

Đối với các phiên bản được cung cấp trên RDS cho MySQL, Hỗ trợ mở rộng RDS được tính giá theo vCPU/giờ. Giá của Hỗ trợ mở rộng RDS còn phụ thuộc vào Khu vực AWS và ngày theo lịch. Tham khảo tài liệu về Amazon RDS để biết thêm chi tiết về lịch.

 • Giá Hỗ trợ mở rộng RDS mà bạn phải trả phụ thuộc vào phiên bản MySQL, Khu vực AWS và số năm theo lịch kể từ khi phiên bản đó bị ngừng hỗ trợ tiêu chuẩn. Để tìm hiểu thêm về thời điểm bắt đầu tính giá năm 1 và 2 hoặc năm 3 cho phiên bản chính của MySQL cụ thể, hãy truy cập vào tài liệu về Amazon RDS dành cho MySQL.

  Thời gian không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số một giây với mức phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh các thay đổi trạng thái bị tính phí như tạo, khởi động hoặc chỉnh sửa.

Ví dụ về định giá Hỗ trợ mở rộng RDS

Nếu bạn đang chạy phiên bản DB trên RDS cho MySQL 5.7, phiên bản này kết thúc hỗ trợ tiêu chuẩn vào ngày 29 tháng 2 năm 2024. Nếu bạn triển khai ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), bạn sẽ bị tính phí 0,100 USD cho mỗi vCPU-giờ từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 đến ngày 28 tháng 2 năm 2026. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, bạn sẽ bị tính phí 0,200 USD cho mỗi vCPU-giờ.

Chi phí truyền dữ liệu

Giá bên dưới dựa vào dữ liệu được truyền "vào" và "ra" khỏi Amazon RDS.

Truy cập trang định giá chính của Amazon RDS để biết kỳ hạn và phí truyền dữ liệu bổ sung.

Câu hỏi thường gặp

Bậc miễn phí của AWS cho RDS dành cho MySQL sẽ được cung cấp cho tôi trong khoảng thời gian bao lâu?

Quyền truy cập Bậc miễn phí của AWS được cung cấp trong 12 tháng cho các tài khoản AWS mới. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem Câu hỏi thường gặp về Bậc miễn phí của AWS.

Tôi bị tính phí như thế nào khi mức sử dụng phiên bản RDS dành cho MySQL-giờ vượt quá quyền lợi Bậc miễn phí của AWS?

Khi số giờ sử dụng phiên bản vượt quá số giờ Bậc miễn phí của Amazon RDS cung cấp, bạn sẽ bị tính phí theo mức giá RDS dành cho MySQL tiêu chuẩn.

Làm thế nào để bạn tính toán chi phí hàng tháng cho RDS dành cho MySQL?

Chi phí hàng tháng của RDS dành cho MySQL phụ thuộc vào vị trí và các yếu tố sau:

 • Số giờ sử dụng phiên bản CSDL – Số giờ phụ thuộc vào loại phiên bản CSDL RDS dành cho MySQL (ví dụ: db.t2.micro, db.m4.large) được sử dụng. Bạn sẽ được tính phí dựa trên số giờ sử dụng phiên bản CSDL không đủ một giờ sau khi phát sinh thay đổi trạng thái có thể tính phí như tạo, khởi động hoặc sửa đổi loại phiên bản CSDL RDS dành cho MySQL. Amazon RDS dành cho MySQL hỗ trợ tính phí theo giây, trong đó số giờ sử dụng phiên bản CSDL không đủ một giờ được tính theo gia số một giây với mức phí tối thiểu là 10 phút. 
 • Dung lượng lưu trữ (mỗi GB/tháng) – Dung lượng lưu trữ được cung cấp cho phiên bản CSDL RDS dành cho MySQL của bạn. Tiền phí của bạn sẽ tăng theo tỷ lệ nếu bạn điều chỉnh quy mô dung lượng lưu trữ đã cung cấp trong tháng.
 • IOPS được cung cấp mỗi tháng – Lưu lượng IOPS được cung cấp, bất kể lượng IOPS được sử dụng (chỉ dành cho lưu trữ SSD IOPS được cung cấp của Amazon RDS).
 • Dung lượng lưu trữ bản sao lưu – Bao gồm mọi bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu do khách hàng tạo và dung lượng lưu trữ bản sao lưu cơ sở dữ liệu tự động. Khi bạn thực hiện bản kết xuất nhanh cơ sở dữ liệu bổ sung, dung lượng lưu trữ bản sao lưu sẽ tăng lên. Ngoài ra, khi bạn tăng thời gian lưu giữ bản sao lưu của mình, dung lượng lưu trữ bản sao lưu được CSDL RDS dành cho MySQL của bạn sử dụng sẽ tăng lên.
 • Truyền dữ liệu – Truyền dữ liệu vào và ra khỏi phiên bản CSDL RDS dành MySQL của bạn qua Internet.
 • Số yêu cầu I/O mỗi tháng – Đây là tổng số yêu cầu I/O lưu trữ (chỉ dành cho lưu trữ từ Amazon RDS và Amazon Aurora).

Tính toán chi phí RDS dành cho MySQL hàng tháng của bạn với Công cụ tính giá AWS.

Khi nào thì bắt đầu và kết thúc tính phí đối với phiên bản CSDL RDS dành cho MySQL của tôi?

Phiên bản CSDL RDS dành cho MySQL sẽ bắt đầu được tính phí sau khi phiên bản CSDL khả dụng. Sau đó phiên bản CSDL sẽ được tính phí cho mỗi giờ chạy trong trạng thái khả dụng. RDS dành cho MySQL sẽ tiếp tục được tính phí cho đến khi bạn chấm dứt phiên bản CSDL trong trường hợp phiên bản bị lỗi hoặc xóa.

Nếu sử dụng số giờ phiên bản CSDL không đủ một giờ, bạn sẽ được tính phí theo gia số một giây với phí tối thiểu là 10 phút (sau khi phát sinh thay đổi trạng thái có thể tính phí như tạo, khởi động hoặc sửa đổi loại phiên bản CSDL).

Làm thế nào để tôi dừng việc tính phí RDS dành cho MySQL?

Bạn phải xóa tất cả các phiên bản và bản kết xuất nhanh CSDL RDS dành cho MySQL để dừng tất cả các khoản phí phát sinh cho tài khoản liên quan đến RDS dành cho MySQL. Nếu bạn dừng phiên bản CSDL RDS dành cho MySQL, bạn sẽ ngừng thanh toán cho số giờ phiên bản bổ sung, nhưng bạn vẫn sẽ phải chịu chi phí lưu trữ.

Tôi sẽ bị tính phí như thế nào đối với một phiên bản CSDL RDS dành cho MySQL đã dừng chạy?

Bạn bị tính phí đối với dung lượng lưu trữ được cung cấp (bao gồm cả IOPS được cung cấp) và dung lượng lưu trữ bản sao lưu (bao gồm các bản kết xuất nhanh thủ công và bản sao lưu tự động trong khoảng thời gian lưu giữ do bạn ấn định) khi phiên bản cơ sở dữ liệu RDS dành cho MySQL của bạn dừng chạy, nhưng không tính phí đối với số giờ sử dụng phiên bản CSDL RDS dành cho MySQL.

Làm thế nào tôi có thể giảm chi phí RDS dành cho MySQL?

Một cách để giảm chi phí RDS dành cho MySQL là điều chỉnh kích thước cơ sở dữ liệu RDS dành cho MySQL cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Nhờ các tính năng được quản lý toàn phần như tự động điều chỉnh quy mô, bạn không cần phải cung cấp quá mức để có được độ sẵn sàng cao.

Bạn cũng có thể mua Phiên bản đặt trước. Phiên bản đặt trước cho phép bạn đặt trước phiên bản CSDL RDS dành cho MySQL trong thời hạn một hoặc ba năm với mức chiết khấu đáng kể so với giá Phiên bản theo nhu cầu.

Giá RDS dành cho MySQL đã bao gồm thuế chưa?

Giá RDS dành cho MySQL của chúng tôi chưa bao gồm các loại thuế quan và thuế hiện hành, bao gồm cả thuế GTGT và thuế doanh thu hiện hành, trừ khi có ghi chú khác. Nếu bạn là khách hàng có địa chỉ thanh toán ở Nhật Bản, việc sử dụng dịch vụ AWS sẽ tuân thủ Thuế tiêu thụ của Nhật Bản.

Làm thế nào để tôi mua và tạo Phiên bản đặt trước cho RDS dành cho MySQL?

Bạn có thể mua Phiên bản đặt trước trong API Amazon RDS hoặc Giao diện dòng lệnh AWS nơi liệt kê các phiên bản đặt trước sẵn có để mua. Bạn cũng có thể mua ở mục Phiên bản đặt trước của Bảng điều khiển quản lý AWS cho Amazon RDS.

Sau khi mua Phiên bản đặt trước, bạn có thể sử dụng Phiên bản đặt trước tương tự như cách bạn sử dụng Phiên bản CSDL theo nhu cầu. Khởi chạy phiên bản CSDL RDS dành cho MySQL bằng cách sử dụng cùng Khu vực và loại phiên bản mà bạn đã dùng để mua phiên bản đặt trước. Với điều kiện phiên bản đặt trước của bạn vẫn còn hiệu lực, RDS dành cho MySQL sẽ áp dụng mức giá tính theo giờ thấp hơn mà bạn đủ điều kiện hưởng cho phiên bản CSDL mới.

Tôi có thể mua bao nhiêu Phiên bản đặt trước?

Bạn có thể mua tối đa 40 Phiên bản đặt trước. Vui lòng hoàn thành biểu mẫu yêu cầu Phiên bản CSDL Amazon RDS nếu bạn muốn chạy nhiều hơn 40 phiên bản CSDL.

Tùy chọn thanh toán Phiên bản đặt trước ảnh hưởng như nào đến phí RDS dành cho MySQL của tôi?

Các thao tác tạo, điều chỉnh và xóa phiên bản CSDL RDS dành cho MySQL không phân biệt giữa Phiên bản theo nhu cầu và Phiên bản đặt trước. Khi tính toán phí cho bạn, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động áp dụng (các) gói đặt trước của bạn sao cho toàn bộ phiên bản CSDL RDS dành cho MySQL đủ điều kiện được tính phí ở mức giá theo giờ thấp hơn của phiên bản CSDL đặt trước.

 • Khi bạn sử dụng tùy chọn thanh toán Trả trước toàn bộ để mua RI, bạn thanh toán phí cho toàn bộ kỳ hạn của RI bằng một lần thanh toán trả trước.
 • Nếu bạn chọn tùy chọn Không trả trước, bạn có thể chọn không thanh toán khoản nào trước. Toàn bộ giá trị của RI Không trả trước được chia đều trên mỗi giờ trong kỳ hạn. Bất kể mức sử dụng, bạn sẽ được tính phí cho mỗi giờ trong kỳ hạn.
 • Tùy chọn Thanh toán trước một phần là tùy chọn lai giữa Không thanh toán trước và Thanh toán trước toàn bộ. Bạn thực hiện một khoản thanh toán nhỏ trước. Bất kể mức sử dụng nào, bạn cũng sẽ được tính một mức phí thấp theo giờ cho mỗi giờ trong kỳ hạn.

Tôi có thể sửa đổi kỳ hạn cho Phiên bản đặt trước của mình sau khi mua không?

Không, sau khi mua Phiên bản đặt trước, bạn không thể sửa đổi kỳ hạn của RI trong RDS dành cho MySQL. Bạn không thể thay đổi Công cụ CSDL, Phiên bản CSDL, Khu vực, Loại triển khai, Lớp phiên bản và độ dài kỳ hạn sau khi mua RI; xem thêm chi tiết trên trang Phiên bản đặt trước.

Tôi có thể sử dụng Hỗ trợ mở rộng Amazon RDS với bất kỳ phiên bản nhỏ nào không?

Không, bạn phải sử dụng công cụ phụ mới nhất để nhận được Hỗ trợ Mở rộng RDS trên cơ sở dữ liệu của mình.

Làm thế nào để ước tính phí Hỗ trợ mở rộng RDS?

Bạn có thể ước tính phí Hỗ trợ mở rộng bằng Công cụ tính giá AWS. Phí Hỗ trợ mở rộng Amazon RDS phụ thuộc vào ba yếu tố: 1. số lượng vCPU đang chạy trên phiên bản, 2. Khu vực AWS và 3. số năm kể từ khi hỗ trợ tiêu chuẩn kết thúc. Để ước tính phí của bạn, hãy xác định số lượng vCPU trên phiên bản của bạn và mức giá theo năm dương lịch thích hợp cho phiên bản công cụ của bạn. Nếu phiên bản của bạn nằm trong mức giá của năm 1 hoặc năm 2, bạn sẽ bị tính phí tương ứng với số lượng vCPU x mức giá Năm 2 và Năm 1 cho mỗi giờ sử dụng trong Khu vực bạn đã chọn. Nếu phiên bản của bạn nằm trong mức giá của năm 3, bạn sẽ bị tính phí tương ứng với số lượng vCPU x mức giá Năm 3 cho mỗi giờ sử dụng trong Khu vực bạn đã chọn.

Ví dụ: nếu bạn đang chạy phiên bản RDS cho MySQL 5.7 db.r5.large ở Miền Đông Hoa Kỳ (Bắc Virginia) vào ngày 30 tháng 4 năm 2024, nằm trong năm đầu tiên của Hỗ trợ mở rộng RDS, bạn sẽ bị tính phí 0,200 USD mỗi giờ, tức là 2 vCPU x 0,100 USD cho mỗi vCPU-giờ. 

Khi nào Amazon RDS bắt đầu tính phí cho Hỗ trợ mở rộng RDS?

Bạn sẽ bắt đầu bị tính phí cho Hỗ trợ mở rộng Amazon RDS vào ngày sau ngày phiên bản chính của MySQL kết thúc hỗ trợ tiêu chuẩn. Mức phí này chưa bao gồm phí phiên bản, lưu trữ, sao lưu và/hoặc truyền dữ liệu phát sinh trong suốt vòng đời của phiên bản.

Ví dụ: hỗ trợ tiêu chuẩn RDS cho MySQL 5.7 kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2024. Nếu bạn chạy phiên bản RDS cho MySQL 5.7 vào hoặc sau ngày 1 tháng 3 năm 2024, bạn sẽ bị tính phí Hỗ trợ mở rộng RDS trên phiên bản đó.

Khi nào tôi dừng bị tính phí Hỗ trợ mở rộng RDS?

Phiên bản của bạn sẽ dừng bị tính phí Hỗ trợ mở rộng RDS khi bạn nâng cấp phiên bản của mình lên phiên bản công cụ mới hơn có sẵn trong hỗ trợ tiêu chuẩn. Phí Hỗ trợ mở rộng RDS sẽ tự động dừng khi bạn tắt hoặc xóa phiên bản đang chạy phiên bản công cụ chính sau ngày kết thúc hỗ trợ tiêu chuẩn.

Tôi có phải trả tiền cho Hỗ trợ mở rộng RDS đối với ảnh chụp nhanh CSDL của mình không?

Không, bạn sẽ không bị tính phí Hỗ trợ mở rộng RDS đối với ảnh chụp nhanh CSDL. Tuy nhiên, khi bạn khôi phục ảnh chụp nhanh CSDL cho phiên bản CSDL mới sau khi kết thúc hỗ trợ tiêu chuẩn, bạn sẽ bị tính phí Hỗ trợ mở rộng RDS cho phiên bản đó.

Ví dụ: nếu bạn khôi phục ảnh chụp nhanh DB sang phiên bản DB mới trên MySQL 5.7 sau ngày 29 tháng 2 năm 2024, phiên bản sẽ bị tính phí Hỗ trợ mở rộng RDS cho đến khi bạn nâng cấp lên phiên bản MySQL 8.0 trở lên hoặc xóa phiên bản đó.

Tôi có bị tính phí cho Bản sao chỉ có quyền đọc Amazon RDS khi sử dụng Hỗ trợ mở rộng RDS không?

Có, bạn sẽ bị tính phí cho bất kỳ Bản sao chỉ có quyền đọc Amazon RDS nào khi sử dụng Hỗ trợ mở rộng RDS nếu bản sao đang chạy phiên bản chính đã quá thời hạn hỗ trợ tiêu chuẩn.

Tôi có bị tính phí cho Nhiều vùng sẵn sàng khi sử dụng Hỗ trợ mở rộng RDS không?

Có, bạn sẽ bị tính phí cho tất cả các phiên bản trong triển khai Nhiều vùng sẵn sàng khi sử dụng Hỗ trợ mở rộng RDS nếu phiên bản chính của bạn đang chạy trên bản chính đã quá ngày kết thúc hỗ trợ tiêu chuẩn. Nếu bạn đang chạy trên Nhiều vùng sẵn sàng với một phiên bản dự phòng, bạn sẽ bị tính phí Hỗ trợ mở rộng RDS trên cả phiên bản chính và phiên bản dự phòng. Nếu bạn đang chạy trên Nhiều vùng sẵn sàng với hai phiên bản dự phòng có thể đọc được, bạn sẽ bị tính phí Hỗ trợ mở rộng RDS trên cả phiên bản chính và hai phiên bản dự phòng có thể đọc được của bạn.

Có hai mức giá Hỗ trợ mở rộng RDS khác nhau được niêm yết cho mỗi phiên bản công cụ. Làm thế nào để tôi biết mình bị tính phí cho phiên bản công cụ nào?

Giá Hỗ trợ mở rộng RDS mà bạn phải trả phụ thuộc vào phiên bản Khu vực AWS, công cụ và số năm theo lịch kể từ khi phiên bản đó bị ngừng hỗ trợ tiêu chuẩn. Bạn sẽ phải trả mức giá năm 1 và năm 2 trong Khu vực bạn đã chọn trên mỗi vCPU-giờ trong hai năm đầu tiên sau khi kết thúc hỗ trợ tiêu chuẩn. Đối với năm 3, bạn sẽ bị tính giá năm 3 cho Khu vực bạn đã chọn cho mỗi vCPU-giờ bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm thứ ba.

Ví dụ: RDS cho MySQL 5.7 kết thúc hỗ trợ tiêu chuẩn vào ngày 29 tháng 2 năm 2024. Nếu bạn triển khai ở Miền Đông Hoa Kỳ (Ohio), bạn sẽ bị tính phí 0,100 USD cho mỗi vCPU-giờ từ ngày 1 tháng 3 năm 2024 đến ngày 28 tháng 2 năm 2026. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, bạn sẽ bị tính phí 0,200 USD cho mỗi vCPU-giờ.

Làm thế nào để tránh bị tính phí cho Hỗ trợ mở rộng RDS?

Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp phiên bản của mình sớm nhất có thể lên phiên bản công cụ chính trong thời hạn hỗ trợ tiêu chuẩn cho phiên bản của bạn. Điều này sẽ giúp tránh phát sinh phí Hỗ trợ mở rộng RDS.

Tôi có thể sử dụng Triển khai lục/lam trên Amazon RDS để di chuyển từ phiên bản Hỗ trợ mở rộng RDS sang phiên bản hỗ trợ tiêu chuẩn không?

Có, bạn có thể sử dụng Triển khai lục/lam trên Amazon RDS để di chuyển phiên bản của mình bằng Hỗ trợ mở rộng RDS, miễn là Triển khai lục/lam hỗ trợ công cụ, Khu vực và loại phiên bản chính của phiên bản của bạn. Triển khai lục/lam có sẵn cho các công cụ tương thích Aurora MySQL, RDS cho MySQL và RDS cho các công cụ MariaDB. Để biết thông tin về các phiên bản có sẵn, hãy tham khảo tài liệu Triển khai lục/lam.

Chiết khấu của Phiên bản đặt trước có áp dụng cho Hỗ trợ mở rộng RDS không?

Không, phí Hỗ trợ mở rộng RDS tách biệt với phí phiên bản. Do đó, chiết khấu của Phiên bản đặt trước không áp dụng cho phí Hỗ trợ mở rộng RDS.

Tôi có bị tính phí Hỗ trợ mở rộng RDS ngay cả khi tôi di chuyển từ RDS dành cho MySQL 5.7 sang Aurora MySQL 2 (dựa trên MySQL 5.7) không?

Nếu bạn di chuyển từ RDS dành cho MySQL 5.7 sang Aurora MySQL 2 trước ngày 29 tháng 2 năm 2024, bạn sẽ không bị tính phí Hỗ trợ mở rộng RDS. Nếu bạn di chuyển sau ngày 29 tháng 2 năm 2024 và trước ngày 31 tháng 10 năm 2024, bạn sẽ bị tính phí Hỗ trợ mở rộng RDS đối với RDS cho MySQL 5.7 cho số giờ bạn chạy MySQL 5.7 trên Amazon RDS.

Nếu bạn di chuyển sau ngày 31 tháng 10 năm 2024 hoặc sử dụng Aurora tương thích với MySQL 2 sau ngày 31 tháng 10 năm 2024, bạn cũng sẽ bị tính phí Hỗ trợ mở rộng RDS trên cơ sở dữ liệu Aurora của mình. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo tài liệu Amazon Aurora.

Nếu tôi tạo một phiên bản mới trên công cụ phiên bản chính sau khi kết thúc hỗ trợ tiêu chuẩn, tôi có bị tính phí Hỗ trợ mở rộng RDS không?

Có, nếu bạn tạo một phiên bản hoặc khôi phục ảnh chụp nhanh CSDL cho một phiên bản đang chạy trên phiên bản đã đến ngày kết thúc hỗ trợ tiêu chuẩn, bạn sẽ bị tính phí Hỗ trợ mở rộng RDS và phí phiên bản, lưu trữ, sao lưu và truyền dữ liệu.