So sánh các gói dịch vụ của AWS Support

Tại AWS, chúng tôi luôn mong muốn bạn thành công. Các gói dịch vụ Hỗ trợ của chúng tôi được thiết kế nhằm cung cấp cho bạn các công cụ phù hợp kết hợp với quyền truy cập vào kiến thức chuyên môn để giúp bạn thành công với AWS, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất, quản lý rủi ro và kiểm soát chi phí.

Gói dịch vụ Hỗ trợ cơ bản được cung cấp cho tất cả khách hàng của AWS và bao gồm:

 

Nhà phát triển

Khuyên dùng nếu bạn đang thử nghiệm hoặc kiểm thử trên AWS.

Kinh doanh

Bậc tối thiểu được khuyên dùng nếu bạn có khối lượng công việc sản xuất trên AWS

Cầu nối dành cho doanh nghiệp

Được khuyên dùng nếu bạn có khối lượng công việc sản xuất và/hoặc kinh doanh tối quan trọng trên AWS.

Doanh nghiệp

Được khuyên dùng nếu bạn có khối lượng công việc kinh doanh và/hoặc tối quan trọng trên AWS.

Các nội dung kiểm tra phương pháp tốt nhất Cố vấn tin cậy AWS

Định mức dịch vụ và kiểm tra bảo mật cơ bản

Bộ kiểm tra đầy đủ

Bộ kiểm tra đầy đủ

Bộ kiểm tra đầy đủ

Cố vấn tin cậy ưu tiên AWS      

Các đề xuất ưu tiên được chọn lọc bởi đội ngũ phụ trách tài khoản AWS của bạn

Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao

 

Trao đổi với Hội viên hỗ trợ đám mây trên web trong giờ làm việc**

Số trường hợp không giới hạn với 1 người liên hệ chính

Phản hồi ưu tiên trên AWS re:Post           

 

Gọi điện, trao đổi trên web và trò chuyện 24/7 với Kỹ sư hỗ trợ đám mây

Số trường hợp không giới hạn và số người liên hệ không giới hạn (có hỗ trợ IAM)

Phản hồi ưu tiên trên AWS re:Post

Truy cập vào ứng dụng Hỗ trợ AWS trong Slack

 

Gọi điện, trao đổi trên web và trò chuyện 24/7 với Kỹ sư hỗ trợ đám mây

Số trường hợp không giới hạn và số người liên hệ không giới hạn (có hỗ trợ IAM)

Phản hồi ưu tiên trên AWS re:Post

Truy cập vào ứng dụng Hỗ trợ AWS trong Slack

 

Gọi điện, trao đổi trên web và trò chuyện 24/7 với Kỹ sư hỗ trợ đám mây

Số trường hợp không giới hạn và số người liên hệ không giới hạn (có hỗ trợ IAM)

Phản hồi ưu tiên trên AWS re:Post   

Truy cập vào ứng dụng Hỗ trợ AWS trong Slack

Mức độ nghiêm trọng của trường hợp / Thời gian phản hồi*

Hướng dẫn chung: < 24 giờ**

Hệ thống bị suy yếu: < 12 giờ**

 

 

 

 

Hướng dẫn chung: < 24 giờ

Hệ thống bị suy yếu: < 12 giờ

Hệ thống sản xuất bị suy yếu: < 4 giờ

Hệ thống sản xuất ngừng hoạt động: < 1 giờ

 

 

Hướng dẫn chung: < 24 giờ

Hệ thống bị suy yếu: < 12 giờ

Hệ thống sản xuất bị suy yếu: < 4 giờ

Hệ thống sản xuất ngừng hoạt động: < 1 giờ

Hệ thống trọng yếu của doanh nghiệp ngừng hoạt động: < 30 phút

Hướng dẫn chung: < 24 giờ

Hệ thống bị suy yếu: < 12 giờ

Hệ thống sản xuất bị suy yếu: < 4 giờ

Hệ thống sản xuất ngừng hoạt động: < 1 giờ

Hệ thống kinh doanh/tối quan trọng ngừng hoạt động: < 15 phút

Hướng dẫn về kiến trúc

Thông tin chung

Cụ thể theo trường hợp sử dụng của bạn


Xem xét tư vấn và hướng dẫn căn cứ theo ứng dụng của bạn (mỗi năm một lần)

 

Xem xét tư vấn và hướng dẫn căn cứ theo ứng dụng của bạn

Quản lý trường hợp liên quan đến chương trình

 

API AWS Support

AWS Support API

API AWS Support

Hỗ trợ phần mềm bên thứ ba

 

Khả năng phối hợp hoạt động và hướng dẫn cấu hình cũng như khắc phục sự cố

Khả năng phối hợp hoạt động và hướng dẫn cấu hình cũng như khắc phục sự cố

Khả năng phối hợp hoạt động và hướng dẫn cấu hình cũng như khắc phục sự cố

Các chương trình chủ động và tự phục vụ Truy cập vào Support Automation Workflows bằng tiền tố AWSSupportTruy cập vào dịch vụ Infrastructure Event Management có tính phụ phí

Truy cập vào Support Automation Workflows bằng tiền tố AWSSupport và AWSPremiumSupport

Quản lý sự kiện cơ sở hạ tầng (mỗi năm một lần)

Truy cập vào Support Automation Workflows bằng tiền tố AWSSupport và AWSPremiumSupport

 

Infrastructure Event Management

Truy cập vào các đánh giá, hội thảo và bài đăng chuyên sâu chủ động

Truy cập vào Support Automation Workflows bằng tiền tố AWSSupport và AWSPremiumSupport

Phát hiện và ứng phó sự cố AWS        Truy cập vào Phát hiện và ứng phó sự cố AWS có tính phí bổ sung. Phát hiện và ứng phó sự cố AWS là một tiện ích bổ sung cho dịch vụ Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp, cung cấp khả năng chủ động giám sát và quản lý sự cố 24/7 cho khối lượng công việc đã chọn. Phát hiện và ứng phó sự cố AWS khai thác khả năng vận hành, tăng cường giám sát và quản lý sự cố đã được chứng minh. Tiện ích này được các đội ngũ AWS sử dụng nội bộ và Dịch vụ được AWS quản lý (AMS) sử dụng bên ngoài.
Dịch vụ được AWS quản lý  
Truy cập vào Dịch vụ được AWS quản lý (AMS) có tính phí bổ sung. AMS nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động nâng cao trên đám mây cho các đội ngũ hiện tại của bạn. Bao gồm các hoạt động cơ sở, Giám đốc phân phối dịch vụ đám mây (CSDM), Kiến trúc sư đám mây (CA) được chỉ định và quyền truy cập vào nhóm bảo mật của AMS.


Truy cập vào Dịch vụ được AWS quản lý (AMS) có tính phí bổ sung. AMS nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động nâng cao trên đám mây cho các đội ngũ hiện tại của bạn. Bao gồm các hoạt động cơ sở, Giám đốc phân phối dịch vụ đám mây (CSDM), Kiến trúc sư đám mây (CA) được chỉ định và quyền truy cập vào nhóm bảo mật của AMS.


Truy cập vào Dịch vụ được AWS quản lý (AMS) có tính phí bổ sung. AMS nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động trên đám mây cho các đội ngũ hiện tại của bạn. Dịch vụ này bao gồm các hoạt động cơ sở, Giám đốc phân phối dịch vụ đám mây (CSDM), Kiến trúc sư đám mây (CA) được chỉ định và quyền truy cập vào nhóm bảo mật của AMS. Phát hiện và ứng phó sự cố AWS được cung cấp mà không tính thêm phụ phí trong những khu vực đủ điều kiện cho các khách hàng trực tiếp của Dịch vụ được AWS quản lý với bậc Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp AWS.

Quản lý tài khoản kỹ thuật     Một nhóm Quản lý khách hàng kỹ thuật cung cấp hướng dẫn chủ động và điều phối truy cập vào các chương trình cũng như các chuyên gia lĩnh vực về AWS

Quản lý khách hàng kỹ thuật (TAM) được chỉ định cung cấp hướng dẫn tư vấn về kiến trúc và hoạt động trong bối cảnh ứng dụng và trường hợp sử dụng của bạn để giúp bạn đạt được giá trị lớn nhất từ AWS.

Đào tạo

     

Truy cập phòng thực hành theo nhịp độ cá nhân trực tuyến

Hỗ trợ khách hàng

    Đội hỗ trợ được cử đi Đội hỗ trợ được cử đi

Giá cả


*Dịch vụ bổ sung có tính phí bổ sung

Giá trị cao hơn giữa 29 USD/tháng***

- hoặc -

3% mức sử dụng AWS hàng tháng

Xem thông tin chi tiết về giá và ví dụ.

 

 

 

 

 

 

 

Giá trị cao hơn giữa 100 USD/tháng***

- hoặc -

10% mức sử dụng AWS hàng tháng cho 0 USD – 10.000 USD đầu tiên

7% mức sử dụng AWS hàng tháng từ 10.000 USD – 80.000 USD

5% mức sử dụng AWS hàng tháng từ 80.000 USD – 250.000 USD

3% mức sử dụng AWS hàng tháng vượt quá 250.000 USD

Xem thông tin chi tiết về định giá và ví dụ.

 

 

*Truy cập vào Dịch vụ được AWS quản lý (AMS) có tính phí bổ sung

Giá trị cao hơn giữa 5.500 USD

- hoặc -

10% mức sử dụng AWS hàng tháng

Xem thông tin chi tiết về định giá và ví dụ.
*Truy cập vào Dịch vụ được AWS quản lý (AMS) có tính phí bổ sung

 

Giá trị cao hơn giữa 15.000 USD

- hoặc -

10% mức sử dụng AWS hàng tháng cho 0 USD – 150.000 USD đầu tiên

7% mức sử dụng AWS hàng tháng từ 150.000 USD – 500.000 USD

5% mức sử dụng AWS hàng tháng từ 500.000 USD – 1.000.000 USD

3% mức sử dụng AWS hàng tháng vượt quá 1.000.000 USD

Xem thông tin chi tiết về định giá và ví dụ.

 

* Truy cập vào Phát hiện và ứng phó sự cố AWS có tính phí bổ sung.

*Truy cập vào Dịch vụ được AWS quản lý (AMS) có tính phí bổ sung

*Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để phản hồi yêu cầu ban đầu của bạn trong khung thời gian tương ứng.

**Giờ làm việc thường được quy định là từ 8:00 đến 18:00 tại quốc gia của khách hàng theo thiết lập trong bảng điều khiển My Account, trừ ngày nghỉ lễ và cuối tuần. Khung thời gian này có thể thay đổi ở các quốc gia có nhiều múi giờ.

*** Các gói dịch vụ có kỳ hạn tối thiểu 30 ngày.

****Các khách hàng đủ điều kiện áp dụng mức định giá theo khu vực nếu tất cả các tài khoản áp dụng cùng một hồ sơ thanh toán đều tập trung ở những quốc gia LATAM đủ điều kiện, Ấn Độ hoặc Trung Quốc đại lục theo những điều kiện bên dưới. 

 

Doanh nghiệp

Định giá theo khu vực

Định giá theo khu vực (LATAM, Ấn Độ và Trung Quốc)

Yêu cầu/Câu hỏi thường gặp về khả năng đủ điều kiện

Giá trị cao hơn giữa 15.000 USD

- hoặc -

10% mức sử dụng AWS hàng tháng cho 0 USD – 150.000 USD đầu tiên

7% mức sử dụng AWS hàng tháng từ 150.000 USD - 250.000 USD

5% mức sử dụng AWS hàng tháng từ 250.000 USD - 500.000 USD

3% mức sử dụng AWS hàng tháng vượt quá 500.000 USD

Xem thông tin chi tiết về định giá và ví dụ.

 

Lưu ý: nếu bạn làm việc với đối tác AWS và muốn tìm hiểu thêm về Hỗ trợ từ Đối tác, hãy nhấp vào đây.