So sánh các gói dịch vụ của AWS Support

Tại AWS, chúng tôi luôn mong muốn bạn thành công. Các gói dịch vụ Hỗ trợ của chúng tôi được thiết kế nhằm cung cấp cho bạn các công cụ phù hợp kết hợp với quyền truy cập vào kiến thức chuyên môn để giúp bạn thành công với AWS, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất, quản lý rủi ro và kiểm soát chi phí.

Gói dịch vụ Hỗ trợ cơ bản được cung cấp cho tất cả khách hàng của AWS và bao gồm:

 

Nhà phát triển

Kinh doanh

Doanh nghiệp trẻ

Doanh nghiệp

  Khuyên dùng nếu bạn đang thử nghiệm và kiểm thử trên AWS.
Bậc tối thiểu được khuyên dùng nếu bạn có khối lượng công việc sản xuất trên AWS

Được khuyên dùng nếu bạn có khối lượng công việc sản xuất và/hoặc kinh doanh tối quan trọng trên AWS.
Được khuyên dùng nếu bạn có khối lượng công việc kinh doanh và/hoặc tối quan trọng trên AWS.

Các nội dung kiểm tra phương pháp tốt nhất AWS Trusted Advisor

Định mức dịch vụ và kiểm tra bảo mật cơ bản

Bộ kiểm tra đầy đủ

Bộ kiểm tra đầy đủ

Bộ kiểm tra đầy đủ

Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao

Gửi email cho  Hội viên hỗ trợ đám mây trong giờ làm việc**.

Số trường hợp không giới hạn/1 người liên hệ chính             

 

Gọi điện, gửi email và trò chuyện 24/7 với Kỹ sư hỗ trợ đám mây

Số trường hợp không giới hạn/số người liên hệ không giới hạn (có hỗ trợ IAM)

 

 

Gọi điện, gửi email và trò chuyện 24/7 với Kỹ sư hỗ trợ đám mây

Số trường hợp không giới hạn/số người liên hệ không giới hạn (có hỗ trợ IAM)

 

Gọi điện, gửi email và trò chuyện 24/7 với Kỹ sư hỗ trợ đám mây

Số trường hợp không giới hạn/số người liên hệ không giới hạn (có hỗ trợ IAM)

Mức độ nghiêm trọng của trường hợp / Thời gian phản hồi*

Hướng dẫn chung: < 24 giờ**

Hệ thống bị suy yếu: < 12 giờ**

 

 

 

 

Hướng dẫn chung: < 24 giờ

Hệ thống bị suy yếu: < 12 giờ

Hệ thống sản xuất bị suy yếu: < 4 giờ

Hệ thống sản xuất ngừng hoạt động: < 1 giờ

 

 

Hướng dẫn chung: < 24 giờ

Hệ thống bị suy yếu: < 12 giờ

Hệ thống sản xuất bị suy yếu: < 4 giờ

Hệ thống sản xuất ngừng hoạt động: < 1 giờ

Hệ thống trọng yếu của doanh nghiệp ngừng hoạt động: < 30 phút

Hướng dẫn chung: < 24 giờ

Hệ thống bị suy yếu: < 12 giờ

Hệ thống sản xuất bị suy yếu: < 4 giờ

Hệ thống sản xuất ngừng hoạt động: < 1 giờ

Hệ thống kinh doanh/tối quan trọng ngừng hoạt động: < 15 phút

Hướng dẫn về kiến trúc

Thông tin chung

Cụ thể theo trường hợp sử dụng của bạn


Xem xét tư vấn và hướng dẫn căn cứ theo ứng dụng của bạn

 

Xem xét tư vấn và hướng dẫn căn cứ theo ứng dụng của bạn

Quản lý trường hợp liên quan đến chương trình

 

API AWS Support

AWS Support API

API AWS Support

Hỗ trợ phần mềm bên thứ ba

 

Khả năng phối hợp hoạt động và hướng dẫn cấu hình cũng như khắc phục sự cố

Khả năng phối hợp hoạt động và hướng dẫn cấu hình cũng như khắc phục sự cố

Khả năng phối hợp hoạt động và hướng dẫn cấu hình cũng như khắc phục sự cố

Các chương trình chủ động và tự phục vụ Truy cập vào Support Automation Workflows bằng tiền tố AWSSupport

Truy cập vào dịch vụ Infrastructure Event Management có tính phụ phí

Truy cập vào Support Automation Workflows bằng tiền tố AWSSupport và AWSPremiumSupport

Quản lý sự kiện cơ sở hạ tầng (mỗi năm một lần)

Truy cập vào Support Automation Workflows bằng tiền tố AWSSupport và AWSPremiumSupport

 

Infrastructure Event Management

Truy cập vào các đánh giá, hội thảo và bài đăng chuyên sâu chủ động

Truy cập vào Support Automation Workflows bằng tiền tố AWSSupport và AWSPremiumSupport

Quản lý khách hàng kỹ thuật     Một nhóm Quản lý khách hàng kỹ thuật cung cấp hướng dẫn chủ động và điều phối truy cập vào các chương trình cũng như các chuyên gia lĩnh vực về AWS

Quản lý khách hàng kỹ thuật (TAM) được chỉ định để chủ động giám sát môi trường của bạn và hỗ trợ bạn trong việc tối ưu hóa và điều phối quyền truy cập các chương trình và tiếp cận chuyên gia AWS

Đào tạo

     

Truy cập phòng thực hành theo nhịp độ cá nhân trực tuyến

Hỗ trợ khách hàng

    Đội hỗ trợ được cử đi Đội hỗ trợ được cử đi

Giá cả

Giá trị cao hơn giữa 29 USD/tháng***

- hoặc -

3% mức sử dụng AWS hàng tháng

Xem thông tin chi tiết về giá và ví dụ.

 

 

 

 

 

 

Giá trị cao hơn giữa 100 USD/tháng***

- hoặc -

10% mức sử dụng AWS hàng tháng cho 0 USD – 10.000 USD đầu tiên

7% mức sử dụng AWS hàng tháng từ 10.000 USD – 80.000 USD

5% mức sử dụng AWS hàng tháng từ 80.000 USD – 250.000 USD

3% mức sử dụng AWS hàng tháng vượt quá 250.000 USD

Xem thông tin chi tiết về định giá và ví dụ.

 

Giá trị cao hơn giữa 5.500 USD

- hoặc -

10% mức sử dụng AWS hàng tháng

Xem thông tin chi tiết về định giá và ví dụ.Giá trị cao hơn giữa 15.000 USD

- hoặc -

10% mức sử dụng AWS hàng tháng cho 0 USD – 150.000 USD đầu tiên

7% mức sử dụng AWS hàng tháng từ 150.000 USD – 500.000 USD

5% mức sử dụng AWS hàng tháng từ 500.000 USD – 1.000.000 USD

3% mức sử dụng AWS hàng tháng vượt quá 1.000.000 USD

Xem thông tin chi tiết về giá và ví dụ.

*Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để phản hồi yêu cầu ban đầu của bạn trong khung thời gian tương ứng.

**Giờ làm việc thường được quy định là từ 8:00 đến 18:00 tại quốc gia của khách hàng theo thiết lập trong bảng điều khiển My Account, trừ ngày nghỉ lễ và cuối tuần. Khung thời gian này có thể thay đổi ở các quốc gia có nhiều múi giờ.

*** Các gói dịch vụ có kỳ hạn tối thiểu 30 ngày.

Lưu ý: nếu bạn làm việc với đối tác AWS và muốn tìm hiểu thêm về Hỗ trợ từ Đối tác, hãy nhấp vào đây