Đóng Tài nguyên
Câu hỏi thường gặp

So sánh các gói dịch vụ của AWS Support

Hỗ trợ AWS lên kế hoạch phù hợp với nhu cầu của bạn ở bất kỳ giai đoạn nào trong hành trình đám mây
Dịch vụ Hỗ trợ cơ bản được cung cấp cho tất cả khách hàng của AWS

Tại AWS, chúng tôi luôn mong muốn bạn thành công. Các gói dịch vụ Hỗ trợ của chúng tôi được thiết kế nhằm cung cấp cho bạn các công cụ phù hợp kết hợp với quyền truy cập vào kiến thức chuyên môn để giúp bạn thành công với AWS, đồng thời tối ưu hóa hiệu suất, quản lý rủi ro và kiểm soát chi phí.

  Nhà phát triển

Khuyên dùng nếu bạn đang thử nghiệm hoặc kiểm thử trên AWS
Kinh doanh

Bậc tối thiểu được khuyên dùng nếu bạn có khối lượng công việc sản xuất trên AWS
Cầu nối dành cho doanh nghiệp

Được khuyên dùng nếu bạn có khối lượng công việc sản xuất và/hoặc kinh doanh tối quan trọng trên AWS
Doanh nghiệp

Được khuyên dùng nếu bạn có khối lượng công việc kinh doanh và/hoặc tối quan trọng trên AWS
Mức độ nghiêm trọng của trường hợp / Thời gian phản hồi*

Hướng dẫn chung: < 24 giờ**

Hệ thống bị suy yếu: < 12 giờ**

 

Hướng dẫn chung: < 24 giờ

Hệ thống bị suy yếu: < 12 giờ

Hệ thống sản xuất bị suy yếu: < 4 giờ

Hệ thống sản xuất ngừng hoạt động: < 1 giờ

 

Hướng dẫn chung: < 24 giờ

Hệ thống bị suy yếu: < 12 giờ

Hệ thống sản xuất bị suy yếu: < 4 giờ

Hệ thống sản xuất ngừng hoạt động: < 1 giờ

Hệ thống trọng yếu của doanh nghiệp ngừng hoạt động: < 30 phút
Hướng dẫn chung: < 24 giờ

Hệ thống bị suy yếu: < 12 giờ

Hệ thống sản xuất bị suy yếu: < 4 giờ

Hệ thống sản xuất ngừng hoạt động: < 1 giờ

Hệ thống kinh doanh/tối quan trọng ngừng hoạt động: < 15 phút
Hướng dẫn về kiến trúc Thông tin chung

 

Cụ thể theo trường hợp sử dụng của bạn

 

Xem xét Tư vấn hàng năm và hướng dẫn căn cứ theo ứng dụng của bạn Xem xét tư vấn và hướng dẫn căn cứ theo ứng dụng của bạn

Các chương trình chủ động và tự phục vụ

 

Truy cập vào Quy trình làm việc tự động hóa hỗ trợ bằng tiền tố AWSSupport và AWSPremiumSupport

Truy cập vào Quy trình làm việc tự động hóa hỗ trợ bằng tiền tố AWSSupport và AWSPremiumSupport

Khách hàng của Hỗ trợ doanh nghiệp có thể sử dụng AWS Countdown Premium bằng cách đăng ký hàng tháng với một khoản phí bổ sung.

Truy cập vào Quy trình làm việc tự động hóa hỗ trợ bằng tiền tố AWSSupport và AWSPremiumSupport

Đánh giá bảo mật chủ động hàng năm

Khách hàng sử dụng Cầu nối dành cho doanh nghiệp được nhận miễn phí một gói gắn kết của AWS Countdown mỗi năm. Bạn có thể sử dụng AWS Countdown Premium bằng cách đăng ký hàng tháng với một khoản phí bổ sung.

Truy cập vào các đánh giá, hội thảo và bài đăng chuyên sâu chủ động

Truy cập vào Support Automation Workflows bằng tiền tố AWSSupport và AWSPremiumSupport

AWS Countdown có trong Hỗ trợ doanh nghiệp. Bạn có thể sử dụng AWS Countdown Premium bằng cách đăng ký hàng tháng với một khoản phí bổ sung.

Quản lý khách hàng kỹ thuật     Một nhóm Quản lý khách hàng kỹ thuật cung cấp hướng dẫn chủ động và điều phối truy cập vào các chương trình cũng như các chuyên gia lĩnh vực về AWS Quản lý khách hàng kỹ thuật (TAM) được chỉ định cung cấp hướng dẫn tư vấn về kiến trúc và hoạt động trong bối cảnh ứng dụng và trường hợp sử dụng của bạn để giúp bạn đạt được giá trị lớn nhất từ AWS

Các nội dung kiểm tra phương pháp tốt nhất AWS Trusted Advisor

Định mức dịch vụ và kiểm tra bảo mật cơ bản

Bộ kiểm tra đầy đủ

Bộ kiểm tra đầy đủ

 

Bộ kiểm tra đầy đủ và đề xuất ưu tiên do nhóm tài khoản AWS của bạn quản lý với AWS Trusted Advisor Priority

Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao

 

Trao đổi với Hội viên hỗ trợ đám mây trên web trong giờ làm việc**

Số trường hợp không giới hạn và số người liên hệ không giới hạn (có hỗ trợ IAM)

Phản hồi ưu tiên trên AWS re:Post           

 

Gọi điện, trao đổi trên web và trò chuyện 24/7 với Kỹ sư hỗ trợ đám mây

Số trường hợp không giới hạn và số người liên hệ không giới hạn (có hỗ trợ IAM)

Phản hồi ưu tiên trên AWS re:Post

Truy cập vào ứng dụng Hỗ trợ AWS trong Slack

 

Gọi điện, trao đổi trên web và trò chuyện 24/7 với Kỹ sư hỗ trợ đám mây

Số trường hợp không giới hạn và số người liên hệ không giới hạn (có hỗ trợ IAM)

Phản hồi ưu tiên trên AWS re:Post

Truy cập vào ứng dụng Hỗ trợ AWS trong Slack

 

Gọi điện, trao đổi trên web và trò chuyện 24/7 với Kỹ sư hỗ trợ đám mây

Số trường hợp không giới hạn và số người liên hệ không giới hạn (có hỗ trợ IAM)

Phản hồi ưu tiên trên AWS re:Post   

Truy cập vào Ứng dụng Hỗ trợ AWS trong Slack

Hỗ trợ thanh toán     Quyền truy cập cao cấp (Chăm sóc khách hàng) đối với các vấn đề thanh toán Hỗ trợ chủ động trong việc quản lý thanh toán, bao gồm tối ưu hóa chi phí chủ động, hỗ trợ FinOps, phân tích chi phí và câu trả lời ưu tiên cho các câu hỏi thanh toán

Quản lý trường hợp liên quan đến chương trình

 

API AWS Support

AWS Support API

API AWS Support

Hỗ trợ phần mềm bên thứ ba

 

Khả năng phối hợp hoạt động và hướng dẫn cấu hình cũng như khắc phục sự cố

Khả năng phối hợp hoạt động và hướng dẫn cấu hình cũng như khắc phục sự cố

Khả năng phối hợp hoạt động và hướng dẫn cấu hình cũng như khắc phục sự cố

Phát hiện và phản hồi sự cố AWS (Hỗ trợ tùy chỉnh cho các ứng dụng quan trọng)       Bạn có thể truy cập Phát hiện và phản hồi sự cố AWS với một khoản phí bổ sung. Phát hiện và phản hồi sự cố AWS cung cấp Hỗ trợ tùy chỉnh cho khối lượng công việc quan trọng. Dịch vụ này cung cấp khả năng tương tác chủ động 24x7, thời gian phản hồi 5 phút và quản lý sự cố cho khối lượng công việc quan trọng. Phát hiện và phản hồi sự cố AWS khai thác khả năng vận hành, tăng cường giám sát và quản lý sự cố đã được chứng minh. Tiện ích này được các đội ngũ AWS sử dụng nội bộ và Dịch vụ được AWS quản lý (AMS) sử dụng bên ngoài.
Dịch vụ được AWS quản lý  


Truy cập vào Dịch vụ được AWS quản lý (AMS) có tính phí bổ sung. AMS nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động nâng cao trên đám mây cho các đội ngũ hiện tại của bạn. Bao gồm các hoạt động cơ sở, Giám đốc phân phối dịch vụ đám mây (CSDM), Kiến trúc sư đám mây (CA) được chỉ định và quyền truy cập vào nhóm bảo mật của AMS.


Truy cập vào Dịch vụ được AWS quản lý (AMS) có tính phí bổ sung. AMS nâng cao năng lực và kỹ năng hoạt động trên đám mây cho các đội ngũ hiện tại của bạn. Dịch vụ này bao gồm các hoạt động cơ sở, Giám đốc phân phối dịch vụ đám mây (CSDM), Kiến trúc sư đám mây (CA) được chỉ định và quyền truy cập vào nhóm bảo mật của AMS. Phát hiện và phản hồi sự cố AWS được cung cấp mà không tính thêm phí trong những khu vực đủ điều kiện cho các khách hàng trực tiếp của Dịch vụ được AWS quản lý với bậc Hỗ trợ dành cho doanh nghiệp AWS.

AWS re:Post riêng
    Truy cập AWS re:Post riêng với khoản phí bổ sung. re:Post riêng là dịch vụ tri thức để đẩy nhanh hoạt động áp dụng đám mây và tăng năng suất của nhà phát triển. Với re:Post riêng, bạn có thể xây dựng một cộng đồng đám mây dành riêng cho tổ chức nhằm thúc đẩy hiệu quả trên quy mô lớn và cung cấp quyền truy cập vào tài nguyên kiến thức có giá trị. Truy cập AWS re:Post riêng với khoản phí bổ sung. re:Post riêng là dịch vụ tri thức để đẩy nhanh hoạt động áp dụng đám mây và tăng năng suất của nhà phát triển. Với re:Post riêng, bạn có thể xây dựng một cộng đồng đám mây dành riêng cho tổ chức nhằm thúc đẩy hiệu quả trên quy mô lớn và cung cấp quyền truy cập vào tài nguyên kiến thức có giá trị.

*Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để phản hồi yêu cầu ban đầu của bạn trong khung thời gian tương ứng.

**Giờ làm việc thường được quy định là từ 8:00 đến 18:00 tại quốc gia của khách hàng theo thiết lập trong bảng điều khiển My Account, trừ ngày nghỉ lễ và cuối tuần. Khung thời gian này có thể thay đổi ở các quốc gia có nhiều múi giờ.

Giá gói dịch vụ của Hỗ trợ AWS

Lưu ý: nếu bạn làm việc với đối tác AWS và muốn tìm hiểu thêm về Hỗ trợ từ Đối tác, hãy nhấp vào đây.