Amazon RDS SSS

Genel

Amazon İlişkisel Veri tabanı Hizmeti (Amazon RDS), bulutta ilişkisel veri tabanı kurmayı, çalıştırmayı ve ölçeklendirmeyi kolaylaştıran bir yönetilen hizmettir. Uygun maliyetli ve yeniden boyutlandırılabilen kapasite sağlamasının yanı sıra zaman alan veritabanı yönetim görevlerini yöneterek uygulamalarınıza ve işinize odaklanma özgürlüğü sunar.

Amazon RDS sayesinde PostgreSQL İçin RDS, MySQL İçin RDS, MariaDB İçin RDS, SQL Server İçin RDS, Oracle İçin RDS ve Db2 İçin RDS gibi tanıdık veri tabanlarının özelliklerine erişebilirsiniz. Bu, mevcut veritabanlarınız ile kullandığınız kodun, uygulamaların ve araçların Amazon RDS ile sorunsuz bir şekilde çalışması gerektiği anlamına gelir. Amazon RDS, veritabanınızı otomatik olarak yedekleyebilir ve veritabanı yazılımlarınızın en son sürümle güncel kalmasını sağlayabilir. İlişkisel veri tabanı bulut sunucunuzla ilişkilendirilmiş işlem kaynaklarını veya depolama kapasitesini ölçeklendirebilme avantajından yararlanırsınız. Ayrıca, Amazon RDS replikasyon yoluyla veritabanı erişilebilirliğini geliştirmeyi, veri dayanıklılığını artırmayı veya yoğun okuma gerektiren veritabanı iş yükleri için tek bir veritabanı bulut sunucusunun kapasite kısıtlamalarını aşacak şekilde ölçeklendirmeyi kolaylaştırır. Tüm AWS hizmetlerinde olduğu gibi peşin yatırım gerekmez ve yalnızca kullandığınız kaynaklar için ücret ödersiniz.

Amazon Web Services, geliştiriciler için çeşitli veritabanı alternatifleri sunar. Amazon RDS, veritabanı yönetimini üstlenmeden tam olarak yönetilen ve tam özellikli bir ilişkisel veritabanı çalıştırmanıza imkan tanır. Amazon EC2'deki birçok ilişkisel veri tabanı AMI'mizden birini kullanarak bulutta kendi ilişkisel veri tabanınızı yönetebilirsiniz. Bu alternatifler arasında, kullanım örneğiniz için bunların birini veya diğerini daha uygun kılabilecek önemli farklılıklar vardır. Sizin için en iyi çözümün hangisi olduğu konusunda rehberlik almak için bkz. AWS ile Bulut Veri tabanları.

Evet, Outposts'ta Amazon RDS'yi kullanarak Amazon RDS'yi şirket içinde çalıştırabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Outposts'ta Amazon RDS Hakkında SSS bölümüne bakın.

Evet, Amazon RDS uzmanları sorularınızı yanıtlamak ve destek sunmak için hazırdır. Bize Ulaşın, AWS'nin kuruluşunuza nasıl destek olabileceğini görüşmek için size bir iş günü içinde dönüş yapalım.

Bir EC2 işlem bulut sunucusu ile yeni bir Amazon RDS veri tabanı arasında Amazon RDS konsolunu kullanarak bağlantı kurabilirsiniz. "Veri tabanı oluştur" sayfasındaki Bağlantı bölümünde "Bir EC2 işlem kaynağına bağlan" seçeneğini belirleyin. Bu seçeneği belirlediğinizde Amazon RDS, uygulamanız ile veri tabanınız arasında bağlantı kurmak için VPC, güvenlik grupları, alt ağlar ve giriş/çıkış kuralları oluşturma gibi manuel ağ kurulum görevlerini otomatikleştirir.

Ayrıca mevcut bir Amazon RDS veri tabanı ile bir EC2 işlem bulut sunucusu arasında bağlantı kurabilirsiniz. Bunu yapmak için RDS konsolunu açın ve önce veri tabanı listesi sayfasından bir RDS veri tabanı, ardından "Eylem" menüsü açılır listesinden "EC2 bağlantısını kur"u seçin. Amazon RDS, seçilen EC2 bulut sunucusu ile RDS veri tabanı arasında güvenli bir bağlantı sağlamak üzere ilgili ağ ayarlarınızı otomatik olarak gerçekleştirir.

Bu bağlantı otomasyonu, yeni kullanıcılar ve uygulama geliştiricileri için üretkenliği artırır. Kullanıcılar artık bir EC2 işlem bulut sunucusunda SQL kullanan bir uygulama veya istemciyi dakikalar içinde hızlı ve sorunsuz şekilde bir RDS veri tabanına bağlayabilir.

Amazon RDS konsolunu kullanarak bir AWS Lambda işlevi ile Amazon RDS veya Amazon Aurora veri tabanı arasında bağlantı kurabilirsiniz. Önce RDS konsolundaki veri tabanı listesi sayfasından RDS veya Aurora veri tabanını, ardından "Eylem" menüsünden "Lambda bağlantısı kur"u seçin. Amazon RDS, seçilen Lambda işlevi ile RDS veya Aurora veri tabanı arasında güvenli bir bağlantı sağlamak üzere ilgili ağ ayarlarınızı otomatik olarak gerçekleştirir.

Bu bağlantı kurulumu esnasında RDS Proxy'si kullanmanızı öneririz. Bu bağlantıyı mevcut veya bağlantı esnasında otomatik olarak oluşturabileceğiniz yeni bir RDS Proxy'si kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu bağlantı kurulum otomasyonu, yeni kullanıcılar ve uygulama geliştiricileri için üretkenliği artırabilir. Kullanıcılar artık bir sunucusuz uygulamayı veya Lambda işlevini dakikalar içinde hızlı ve sorunsuz bir şekilde RDS veya Aurora veri tabanına bağlayabilir.

Veritabanı Bulut Sunucuları

Bir veri tabanı bulut sunucusunu, bulutta belirttiğiniz işlem ve depolama kaynaklarına sahip bir veri tabanı ortamı olarak düşünebilirsiniz. Veri tabanı bulut sunucuları oluşturup bunları silebilir, veri tabanı bulut sunucularınızın altyapı özniteliklerini tanımlayıp düzeltebilir, AWS Yönetim Konsolu, Amazon RDS API'leri ve AWS Komut Satırı Arabirimi üzerinden erişim ve güvenliği denetleyebilirsiniz. Bir veya daha fazla veritabanı bulut sunucusu çalıştırabilirsiniz ve her veritabanı bulut sunucusu, altyapı türüne bağlı olarak bir veya daha fazla veritabanını ya da veritabanı şemasını destekleyebilir.

AWS Yönetim Konsolu, Amazon RDS API'leri veya AWS Komut Satırı Arabirimi'ni kullanarak kolayca veritabanı bulut sunucusu oluşturabilirsiniz. AWS Yönetim Konsolu'nu kullanarak bir veritabanı bulut sunucusu başlatmak için "RDS"ye ve ardından Instances (Bulut Sunucuları) sekmesindeki "Launch DB Instance" (Veritabanı Bulut Sunucusu Başlat) düğmesine tıklayın. Burada veritabanı altyapısı ve sürümü, lisans modeli, bulut sunucusu tipi, depolama türü ve miktarı ile birincil kullanıcı kimlik bilgileri dahil olmak üzere veritabanı bulut sunucunuzun parametrelerini belirtebilirsiniz.

Veritabanı bulut sunucunuzun yedek saklama politikasını, tercih edilen yedekleme aralığını ve zamanlanan bakım aralığını da değiştirebilirsiniz. Alternatif olarak CreateDBInstance API'si veya create-db-instance komutu kullanarak kendi veri tabanı bulut sunucunuzu oluşturabilirsiniz.

Veri tabanı bulut sunucunuz erişilebilir hale geldiğinde AWS Yönetim Konsolu, DescribeDBInstances API'si veya describe-db-instances komutu aracılığıyla edinebileceğiniz veri tabanı bulut sunucusu açıklamasından bulut sunucusunun uç noktasını alabilirsiniz. Bu uç noktayı kullanarak en sevdiğiniz veritabanı aracı veya programlama diliyle doğrudan veritabanı bulut sunucunuza bağlanmak için gerekli bağlantı dizesini oluşturabilirsiniz. Çalışmakta olan veritabanı bulut sunucunuza yönelik ağ isteklerine izin vermek için erişimi yetkilendirmeniz gerekir. Bağlantı dizenizi nasıl oluşturacağınız ve kullanmaya nasıl başlayacağınızla ilgili ayrıntılı bir açıklama için bkz. Kullanmaya Başlama Kılavuzu.

Varsayılan olarak müşterilerin toplamda 40'a kadar Amazon RDS veritabanı bulut sunucusuna sahip olmasına izin verilir. "Lisans Dahil" modeli kapsamında bu 40 bulut sunucusunun en fazla 10'u Oracle İçin RDS veya SQL Server İçin RDS veri tabanı bulut sunucusu olabilir. 40 bulut sunucusunun tamamı Amazon Aurora, PostgreSQL İçin RDS, MySQL İçin RDS, MariaDB İçin RDS ve Oracle İçin RDS'de Kendi Lisansını Getir (BYOL) modeli altında kullanılabilir. SQL Server İçin RDS'nin tek bir veri tabanı bulut sunucusunda en fazla 100 veri tabanı sınırı olduğunu unutmayın. Daha fazla bilgi edinmek üzere SQL Server İçin Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

 • RDS for Amazon Aurora: Yazılım tarafından sınırlama uygulanmaz
 • RDS for MySQL: Yazılım tarafından sınırlama uygulanmaz
 • RDS for MariaDB: Yazılım tarafından sınırlama uygulanmaz
 • Oracle İçin RDS: Bulut sunucusu başına 1 veritabanı; yazılım tarafından veritabanı başına şema sayısı için sınırlama uygulanmaz
 • SQL Server İçin RDS: Bulut sunucusu başına en fazla 100 veritabanı
 • RDS for PostgreSQL: Yazılım tarafından sınırlama uygulanmaz
 • Db2 İçin RDS: Bulut sunucusu başına en fazla 8 veri tabanı

Aşağıda Amazon RDS'ye veri aktarmanın çeşitli yolları verilmiştir:

İçe ve dışa veri aktarma hakkında daha fazla bilgi edinmek için MySQL İçin İçe Veri Aktarma Kılavuzu, Oracle İçin İçe Veri Aktarma Kılavuzu, SQL Server İçin İçe Veri Aktarma Kılavuzu, PostgreSQL İçin İçe Veri Aktarma Kılavuzu veya Db2 İçin İçe Veri Aktarma Kılavuzu belgelerine bakın.

AWS Veri tabanı Taşıma Hizmeti de veri tabanlarınızı güvenli bir şekilde AWS'ye taşımanıza yardımcı olabilir.

Amazon RDS bakım aralığı, istenmesi veya gerekmesi durumunda veri tabanı bulut sunucusu değişikliklerinin, veri tabanı altyapı sürümünü yükseltme ve yazılım düzeltme eki uygulama işlemlerinin ne zaman gerçekleşeceğini kontrol etmenize imkan tanır. Belirli bir hafta için bir bakım olayı zamanlanırsa bu olay tanımladığınız bakım aralığında başlatılır.

Amazon RDS'nin veritabanı bulut sunucunuzu çevrimdışı bırakmasını gerektiren bakım olayları işlem ölçeklendirme (bunlar genellikle baştan sona birkaç dakika sürer), veritabanı altyapı sürümünü yükseltme ve gerekli yazılım düzeltme eklerini uygulama işlemleridir. Gerekli yazılım düzeltme eki uygulama yalnızca güvenlik ve dayanıklılıkla ilgili düzeltme ekleri için otomatik olarak zamanlanır. Bu tür düzeltme eki uygulama işlemleri sık gerçekleşmez (genellikle birkaç ayda bir kez) ve bakım aralığınızın çok küçük bir kısmından fazlasını gerektirdiği durumlar nadirdir.

Veri tabanı bulut sunucunuzu oluştururken tercih ettiğiniz haftalık bakım aralığını belirtmezseniz 30 dakikalık varsayılan değer atanır. Sizin adınıza bakım gerçekleştirilecek zamanı değiştirmek isterseniz bu işlemi AWS Yönetim Konsolu, ModifyDBInstance API'si veya modify-db-instance komutu aracılığıyla veri tabanı bulut sunucunuzu değiştirerek yapabilirsiniz. Dilerseniz veritabanı bulut sunucularınızın her biri farklı tercih edilen bakım aralıklarına sahip olabilir.

Veritabanı bulut sunucunuzu Multi-AZ dağıtımı olarak çalıştırmak, bir bakım etkinliğinin etkisinin daha da azalmasını sağlayabilir. Bakım işlemleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

Üretim veri tabanlarında 50'den fazla CPU, bellek, dosya sistemi ve disk G/Ç ölçümüne erişim sağlayan Gelişmiş İzleme'yi etkinleştirmenizi öneririz. Bu özellikleri her bulut sunucusu için ayrı ayrı etkinleştirebilir ve ayrıntı düzeyini (1 saniyeye kadar) belirleyebilirsiniz. CPU kullanım düzeyinin yüksek olması sorgu performansını azaltabilir ve böyle durumlarda veritabanı bulut sunucusu sınıfınızı ölçeklendirmek isteyebilirsiniz. Veri tabanı bulut sunucunuzu izleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

MySQL veya MariaDB için RDS'yi kullanıyorsanız veri tabanınızın yavaş sorgu günlüklerine erişerek yavaş çalışan SQL sorguları olup olmadığını ve varsa her birinin performans özelliklerini belirleyebilirsiniz. Yavaş çalışan SQL sorgularını gözden geçirmek için "slow_query_log" Veritabanı Parametresini ayarlayabilir ve mysql.slow_log tablosunu sorgulayabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

RDS for Oracle'ı kullanıyorsanız yavaş sorguları belirlemek için Oracle izleme dosyası verilerini kullanabilirsiniz. İzleme dosyası verilerine erişme hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun. 

RDS for SQL Server'ı kullanıyorsanız yavaş sorguları belirlemek için istemci tarafı SQL Server izlemelerini kullanabilirsiniz. Sunucu tarafı izleme dosyası verilerine erişme hakkında bilgi edinmek için lütfen Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

Veritabanı Altyapısı Sürümleri

Desteklenen veritabanı altyapısı sürümlerinin listesini incelemek için lütfen her bir altyapının belgelerine başvurun:

Sürüm numaralandırmasının tam olarak nasıl yapıldığına ilişkin sorularınız için ilgili Amazon RDS veritabanı altyapısının SSS sayfasına başvurun:

Zamanla Amazon RDS'ye yeni ana ve alt veri tabanı altyapı sürümleri için destek eklenir. Desteklenen yeni sürüm sayısı; altyapı satıcısı veya yazılım geliştirme kurumu tarafından sağlanan yayınların ve düzeltme eklerinin sıklığı ve içeriğinin yanı sıra veritabanı mühendislik ekibimiz tarafından bu yayınlara ve düzeltme eklerine uygulanan kapsamlı denetimin sonucuna göre farklılık gösterir. Bununla birlikte, genel bir kural olarak yeni altyapı sürümlerini genel erişilebilirlik tarihinden itibaren 5 ay içinde desteklemeyi hedefleriz.

AWS Yönetim Konsolu'ndaki Launch DB Instance (veri tabanı Bulut Sunucusu Başlat) işlemi veya CreateDBInstance API'si aracılığıyla yeni bir veri tabanı bulut sunucusu oluştururken, desteklenen sürümlerden (ana ve alt) dilediğinizi belirtebilirsiniz. Lütfen her veritabanı altyapısı sürümünün her AWS bölgesinde kullanılamadığını unutmayın.

Amazon RDS, desteklenen veritabanı altyapılarının daha yeni sürümlerini sunarak veritabanı bulut sunucunuzun güncel kalmasını sağlamayı amaçlar. Satıcı veya yazılım geliştirme kurumu tarafından bir veritabanı altyapısının yeni bir sürümü yayınlandıktan sonra bu sürüm Amazon RDS'de erişime açılmadan önce veritabanı mühendislik ekibimiz tarafından kapsamlı olarak test edilir.

En güncel alt sürüm en son güvenlik ve işlev düzeltmelerini içereceğinden veri tabanı bulut sunucunuzu daima güncel alt sürüme yükseltmenizi öneririz. Alt sürüm yükseltmeleri, ana sürüm yükseltmelerinden farklı olarak yalnızca veritabanı altyapısının önceki alt sürümleriyle (aynı ana sürüm altındaki) geriye dönük uyumluluk sağlayan veritabanı değişikliklerini içerir. 

Yeni bir alt sürüm, Amazon RDS müşterileri için yararlı olacak düzeltmeler içermiyorsa bu sürümü Amazon RDS'de erişime sunmamayı tercih edebiliriz. Amazon RDS'de yeni bir alt sürüm erişilebilir olduktan kısa bir süre sonra bunu yeni veritabanı bulut sunucuları için tercih edilen alt sürüm olarak ayarlarız. 

Bir veritabanı bulut sunucusunu desteklenen bir altyapı sürümüne manuel olarak yükseltmek için AWS Yönetim Konsolu'nda Modify DB Instance (Veritabanı Bulut Sunucusunu Değiştir) komutunu veya ModifyDBInstance API'sini kullanarak DB Engine Version (Veritabanı Altyapısı Sürümü) parametresini istenen sürüm olacak şekilde ayarlayın. Yükseltme varsayılan olarak bir sonraki bakım aralığınızda uygulanır. Konsol API'sinde Apply Immediately (Hemen Uygula) seçeneğini belirleyerek hemen yükseltmeyi de tercih edebilirsiniz.

Yeni bir altyapı alt sürümünün daha önce yayınlanan bir alt sürüme kıyasla önemli hata düzeltmeleri içerdiğini belirlersek Auto Minor Version Upgrade (Otomatik Alt Sürüm Yükseltme) ayarı "Yes" (Evet) olarak ayarlanmış veritabanı bulut sunucuları için otomatik yükseltme zamanlarız. Bu yükseltme işlemleri, müşteri tarafından belirtilen bakım aralıklarında gerçekleşecek şekilde zamanlanır.

Bir veritabanı altyapısı sürümünün yükseltilmesi Multi-AZ bulut sunucuları için bile kapalı kalma süresi gerektirdiğinden, yükseltme işlemlerini buna göre plan yapabileceğiniz şekilde zamanlarız. Otomatik alt sürüm yükseltmeyi kapatmak istiyorsanız Auto Minor Version Upgrade (Otomatik Alt Sürüm Yükseltme) ayarını "Hayır" olarak ayarlayın.

Oracle İçin RDS ve SQL Server İçin RDS söz konusu olduğunda, bir sonraki ana sürüme yükseltmek için farklı bir sürüme geçmek gerekiyorsa Auto Minor Version Upgrade (Otomatik Alt Sürüm Yükseltme) ayarını etkinleştirmiş olsanız bile otomatik yükseltme zamanlamayabiliriz. Böyle durumlarda otomatik yükseltme zamanlanıp zamanlanmayacağıyla ilgili karar, her durumda ayrı ayrı verilir.

Ana sürüm yükseltmeleri bir miktar uyumluluk riski taşıdığından otomatik olarak gerçekleştirilmez ve sizin tarafınızdan başlatılması gerekir (ana sürümün kullanımdan kaldırılması hariç, aşağı bakınız). Veri tabanı bulut sunucusunu yeni bir veri tabanı altyapısı sürümüne yükseltme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

Evet. Mevcut veritabanı bulut sunucunuzun veritabanı anlık yedeğini oluşturduktan sonra veritabanı anlık yedeğinden geri yükleyip yeni bir veritabanı bulut sunucusu oluşturarak ve yeni veritabanı bulut sunucusu için bir sürüm yükseltme işlemi başlatarak bunu yapabilirsiniz. Daha sonra özgün veritabanı bulut sunucunuzu yükseltip yükseltmeyeceğinize karar vermeden önce veritabanı bulut sunucunuzun yükseltilmiş kopyası üzerinde güvenli bir şekilde denemeler yapabilirsiniz.

Bir veri tabanı anlık yedeğini geri yükleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

 • Ana sürüm yayınlarını (örn. MySQL 5.6, PostgreSQL 9.6) Amazon RDS'de desteklendikleri ilk tarihten itibaren en az 3 yıl boyunca desteklemeyi hedefleriz.
 • Alt sürüm yayınlarını (örn. MySQL 5.6.37, PostgreSQL 9.6.1) Amazon RDS'de desteklendikleri ilk tarihten itibaren en az 1 yıl boyunca desteklemeyi hedefleriz.

Düzenli aralıklarla ana ve alt sürümleri kullanımdan kaldırırız. Ana sürümler, en azından ilgili topluluk sürümü için topluluk ömrünün sonuna kadar kullanıma sunulur veya sürüm artık yazılım düzeltmeleri veya güvenlik güncellemeleri almaz. Alt sürümler için bu genellikle bir alt sürümdeki önemli hatalar ve güvenlik sorunları daha sonraki bir alt sürümde giderildiğinde gerçekleşir.

Bu yönergelere uymak için elimizden geleni yapsak da örneğin güvenlik sorunlarının olması gibi bazı durumlarda belirli ana veya alt sürümleri kullanımdan daha erken kaldırabiliriz. Nadir olarak karşılaşılan böylesi bir durumda Amazon RDS sorunu gidermek için veritabanı altyapınızı otomatik olarak yükseltir. Özel durumlar için giderilmeye çalışılan soruna bağlı olarak farklı zaman çizelgeleri zorunlu olabilir.

Amazon RDS'de veri tabanı altyapısının bir alt sürümü kullanımdan kaldırıldığında otomatik yükseltme işlemlerine başlamadan önce duyuru tarihinden itibaren üç (3) aylık bir süre tanırız. Bu süre dolduğunda kullanımdan kaldırılmış alt sürümü çalıştırmaya devam eden tüm bulut sunucuları, zamanlanan bakım aralıklarında en son desteklenen alt sürüme otomatik olarak yükseltilmek üzere zamanlanır.

Amazon RDS'de veritabanı altyapısının bir ana sürümü kullanımdan kaldırıldığında, desteklenen ana sürüme yükseltme işlemi başlatmanız için kullanımdan kaldırma duyurusunun ardından en az altı (6) aylık bir süre tanırız. Bu süre dolduğunda kullanımdan kaldırılmış sürümü çalıştırmaya devam eden tüm bulut sunucularına zamanlanan bakım aralıklarında bir sonraki desteklenen ana sürüme otomatik yükseltme uygulanır.

Yüksek kalite, performans veya güvenlik eşiğimize ulaşmayan bir sürüm keşfetmemiz gibi bazı durumlarda, belirli ana veya alt sürümleri ön bildirimde bulunmaksızın kullanımdan kaldırabiliriz. Amazon RDS, bu tür bir durumun meydana geldiği beklenmedik durumlarda,bu sürümlerde yeni veritabanı bulut sunucuları ve kümeleri oluşturmayı durdurur. Mevcut müşteriler, veritabanlarını çalıştırmaya devam edebilir. Özel durumlar için giderilmeye çalışılan soruna bağlı olarak farklı zaman çizelgeleri zorunlu olabilir.

Faturalandırma

Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz ve minimum ücret veya kurulum ücreti yoktur. Şunlar temel alınarak faturalandırılırsınız:

 • Veritabanı bulut sunucusu saati - Kullanılan veritabanı bulut sunucusunun sınıfı (ör. db.t2.micro, db.m4.large) temel alınır. Kullanılan kısmi veritabanı bulut sunucusu saatleri, veritabanı bulut sunucusunun durumundaki oluşturma, başlatma veya değiştirme gibi faturalandırılabilir bir değişiklik sonrasındaki 10 dakikalık minimum ücretle, bir saniyelik artışlar cinsinden faturalandırılır. Ek bilgiler için yenilikler duyurumuzu okuyun.
 • Depolama alanı (aylık GB başına): Veri tabanı bulut sunucunuz için tedarik ettiğiniz depolama kapasitesi. Tedarik edilen depolama kapasitenizi ay içinde ölçeklendirirseniz faturanız günlere dağıtılır.
 • Aylık G/Ç istekleri: Gerçekleştirdiğiniz depolama G/Ç isteklerinin toplam sayısı (yalnızca Amazon RDS Manyetik Depolama ve Amazon Aurora için)
 • Aylık tedarik edilmiş IOPS: Kullanılan IOPS'den bağımsız olarak tedarik edilmiş IOPS oranıdır (yalnızca Amazon RDS Tedarik Edilmiş IOPS SSD Depolama için)
 • Yedek Depolama Alanı - Yedek depolama alanı, otomatik veritabanı yedeklemeleriniz ve varsa müşteri tarafından başlatılan veritabanı anlık yedekleri ile ilişkili depolama alanıdır. Yedek tutma dönemini uzattığınızda veya ek veritabanı anlık yedekleri aldığınızda veritabanınız tarafından tüketilen yedek depolama alanı artar.
 • Veri aktarımı: Veri tabanı bulut sunucunuzun içe ve dışa internet veri aktarımı.

Amazon RDS fiyatlandırma bilgilerini öğrenmek için lütfen Amazon RDS ürün sayfasındaki fiyatlandırma bölümünü ziyaret edin.

Bir veritabanı bulut sunucusunun faturalandırması, veritabanı bulut sunucusu erişilebilir olduğu an başlar. Faturalandırma, veritabanı bulut sunucusu sonlandırılana (bulut sunucusu silindiğinde veya başarısız olduğunda gerçekleşir) kadar devam eder.

Veri tabanı bulut sunucusu saatleri, veri tabanı bulut sunucunuzun erişilebilir durumda çalıştığı her saat için faturalandırılır. Veritabanı bulut sunucunuzun ücretlendirilmeye devam etmesini istemiyorsanız ek bulut sunucusu saatleri karşılığında faturalandırılmamak için bulut sunucusunu durdurmanız veya sonlandırmanız gerekir. Kullanılan kısmi veritabanı bulut sunucusu saatleri, veritabanı bulut sunucusunun durumundaki oluşturma, başlatma veya değiştirme gibi faturalandırılabilir bir değişiklik sonrasındaki 10 dakikalık minimum ücretle, bir saniyelik artışlar cinsinden faturalandırılır.

Veritabanı bulut sunucunuz durdurulmuş haldeyken veritabanı bulut sunucusu saatleri için değil tedarik edilen depolama alanı (Tedarik Edilmiş IOPS dahil) ve yedek depolama alanı (belirttiğiniz tutma aralığındaki el ile oluşturulan anlık yedekler ve otomatik yedekler dahil) için ücret ödersiniz.

Hesabınızın bölge genelinde tedarik edilmiş toplam veri tabanı depolama alanı kadar ücretsiz yedekleme depolama alanı sağlanır. Örneğin her ikisi de aynı bölgede ve aynı hesapta olmak üzere aylık 100 GB tedarikli depolama alanına sahip bir MySQL veri tabanı bulut sunucunuz ve aylık 150 GB tedarikli depolama alanına sahip bir PostgreSQL veri tabanı bulut sunucunuz varsa ek ücret olmaksızın bu hesapta ve bölgede 250 GB yedekleme depolama alanı sağlarız. Yalnızca bu miktarı aşan yedekleme depolaması için ücretlendirilirsiniz.

Hesabınızın bölgedeki toplam tedarik edilmiş veri tabanı depolama alanı, bölgedeki toplam yedekleme depolama alanınızla her gün karşılaştırılır ve yalnızca fazla yedekleme depolama alanı ücretlendirilir. Örneğin her gün tam olarak 10 GB fazladan yedekleme depolama alanınız olursa söz konusu ay için aylık 10 GB yedekleme depolaması için ücretlendirilirsiniz. Farklı bir örnek olarak her gün 300 GB tedarik edilmiş depolama alanınız ve yalnızca ayın yarısı için geçerli olmak üzere her gün 500 GB yedekleme depolama alanınız varsa ücret günlük (orantılı) olarak hesaplandığından ve yedeklemeler tüm ay boyunca mevcut olmadığından sizden yalnızca aylık 100 GB yedekleme depolama ücreti alınır (aylık 200 GB değil). Ücretsiz yedekleme depolama alanının hesaba ve bölgeye göre değişebileceğini lütfen unutmayın.

Yedeklemelerinizin boyutu, bulut sunucunuzdaki veri miktarıyla doğru orantılıdır. Örneğin 100 GB tedarik edilmiş depolama alanı olan bir veri tabanı bulut sunucunuz varsa ancak üzerinde yalnızca 5 GB veri depoluyorsanız ilk yedeklemeniz yalnızca yaklaşık 5 GB olacaktır (100 GB değil). Sonraki yedeklemeler artımlıdır ve veri tabanı bulut sunucunuzda yalnızca değiştirilen verileri saklar. Yedekleme depolama boyutunun RDS Konsolu'nda veya DescribedBSnapshots API yanıtında görüntülenmediğini lütfen unutmayın.

Birincil verileriniz için veritabanı bulut sunucunuza tedarik edilen depolama alanı tek bir Erişilebilirlik Alanında bulunur. Veri tabanınız yedeklendiğinde yedek veriler (işlem günlükleri dahil) daha da fazla veri dayanıklılığı sağlanması amacıyla coğrafi olarak yedekli bir şekilde birden çok Erişilebilirlik Alanı'na çoğaltılır. Ücretsiz kullanım hakkınızın üzerinde yedek depolama alanının fiyatı, kritik yedeklerinizin dayanıklılığını en üst düzeye çıkarmaya yönelik olarak gerçekleştirilen bu ek replikasyonu yansıtır.

Veri tabanı bulut sunucusu dağıtımınızın Multi-AZ dağıtımı olması gerektiğini belirttiyseniz Amazon RDS fiyatlandırma sayfasında belirtilen Multi-AZ fiyatlandırmasına göre faturalandırılırsınız. Multi-AZ faturalandırmasında şunlar temel alınır:

 • Multi-AZ veritabanı bulut sunucusu saati - Kullanılan veritabanı bulut sunucusunun sınıfı (ör. db.t2.micro, db.m4.large) temel alınır. Tek bir Erişilebilirlik Alanındaki standart dağıtımlarda olduğu gibi, kullanılan kısmi veritabanı bulut sunucusu saatleri, veritabanı bulut sunucusunun durumundaki oluşturma, başlatma veya değiştirme gibi faturalandırılabilir bir değişiklik sonrasındaki 10 dakikalık minimum ücretle, bir saniyelik artışlar cinsinden faturalandırılır. Veritabanı bulut sunucusu dağıtımınızı belirli bir saat içinde standarttan Multi-AZ'ye veya tersine dönüştürürseniz ilgili saat için geçerli olan her iki ücreti de ödersiniz.
 • Tedarik edilmiş depolama alanı (Multi-AZ Veritabanı bulut sunucusu için) – Veritabanı bulut sunucusu dağıtımınızı belirli bir saat içinde standarttan Multi-AZ'ye veya tersine dönüştürürseniz ilgili saat için geçerli olan iki depolama ücretinden yüksek olanı ödersiniz.
 • Aylık G/Ç istekleri – Gerçekleştirdiğiniz depolama G/Ç isteklerinin toplam sayısı. Multi-AZ dağıtımları, veritabanı yazma/okuma oranınıza bağlı olarak standart veritabanı bulut sunucusu dağıtımlarından daha fazla G/Ç isteği kullanır. Amazon RDS verilerinizi zaman uyumlu olarak yedek veritabanı bulut sunucusuna çoğalttığından, veritabanı güncellemeleriyle ilişkili yazma G/Ç kullanımınız ikiye katlanır. Okuma G/Ç kullanımı aynı kalır.
 • Yedek Depolama Alanı – Veritabanı bulut sunucunuzun standart dağıtım veya Multi-AZ dağıtımı olmasından bağımsız olarak yedek depolama alanı kullanımınız aynı kalır. Birincil veritabanı bulut sunucunuzda G/Ç kesintisinin önlenmesi amacıyla yedekler basitçe yedek veritabanınızdan alınır.
 • Veri aktarımı – Birincil ve yedek veritabanınız arasında veri replikasyonu sırasında gerçekleşen veri aktarımı için ücret ödemezsiniz. Veritabanı bulut sunucunuzda içe ve dışa İnternet veri aktarımı, standart dağıtımla aynı ücrete tabidir.

Aksi belirtilmediği sürece fiyatlarımıza KDV ve ilgili satış vergileri gibi, yürürlükte olan vergiler ve harçlar dahil değildir. Fatura adresi Japonya'da olan müşteriler için AWS hizmetlerinin kullanımı Japonya Tüketim Vergisine tabidir. Daha fazla bilgi edinin.

Ücretsiz Kullanım

Amazon RDS için AWS Ücretsiz Kullanım teklifi; MySQL, MariaDB, PostgreSQL ve SQL Server Express Edition çalıştıran Single-AZ Mikro veri tabanı bulut sunucularını ücretsiz olarak kullanma imkanı sunar. Ücretsiz kullanım katmanının üst sınırı aylık 750 bulut sunucusu saatidir. Ayrıca, müşterilere ücretsiz olarak aylık 20 GB Genel Amaçlı (SSD) veritabanı depolama alanı ve 20 GB yedekleme alanı sunulur.

Yeni AWS hesapları, AWS Ücretsiz Kullanım'a 12 ay erişim elde eder. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen AWS Ücretsiz Kullanım Hakkında SSS bölümüne bakın.

Evet. Aynı anda birden fazla Single-AZ Mikro veritabanı bulut sunucusu çalıştırabilir ve Amazon RDS için AWS Ücretsiz Kullanım kapsamında sayılan kullanım için uygun olabilirsiniz. Bununla birlikte, tüm Amazon RDS Single-AZ Mikro veritabanı bulut sunucularında, tüm uygun veritabanı altyapılarında ve bölgelerde 750 bulut sunucusu saatinin üzerindeki tüm kullanımlar standart Amazon RDS fiyatları üzerinden faturalandırılır.

Örneğin, bir ayda her biri 400'er saat olmak üzere iki Single-AZ Mikro veritabanı bulut sunucusu çalıştırırsanız toplam kullanımınız 800 bulut sunucusu saati olur ve bunun 750 saati ücretsiz olur. Geriye kalan 50 saat için standart Amazon RDS fiyatı üzerinden faturalandırılırsınız.

Hayır. AWS Ücretsiz Kullanıma erişimi olan bir müşteri MySQL, PostgreSQL veya SQL Server Express Edition çalıştıran Mikro bulut sunucuları için en fazla 750 saatlik bulut sunucusu kullanımına sahip olur. Tüm Amazon RDS Single-AZ Mikro veritabanı bulut sunucularında, tüm uygun veritabanı altyapılarında ve bölgelerde 750 bulut sunucusu saatinin üzerindeki tüm kullanımlar standart Amazon RDS fiyatları üzerinden faturalandırılır.

Ücretsiz Kullanım ile sağlananın üzerindeki bulut sunucusu saatleri için standart Amazon RDS fiyatları üzerinden faturalandırılırsınız. Ayrıntıları öğrenmek için Amazon RDS fiyatlandırma sayfasına bakın.

Rezerve Edilmiş Bulut Sunucuları

Amazon RDS rezerve edilmiş bulut sunucuları, bir veri tabanı bulut sunucusunu bir veya üç yıllık bir dönem boyunca rezerve etme ve buna karşılık olarak veri tabanı bulut sunucusu için istek üzerine bulut sunucusu fiyatlandırmasına göre önemli oranda indirimden yararlanma seçeneği sunar. Peşin ödediğiniz tutar ile geçerli saatlik fiyatınız arasında bir denge sağlamanıza imkan tanıyan üç RI ödeme seçeneği vardır: Peşin Ödemesiz, Kısmi Peşin Ödemeli, Tamamı Peşin Ödemeli.

İşlevsel açıdan, rezerve edilmiş bulut sunucuları ile istek üzerine veritabanı bulut sunucuları tam olarak birbirinin aynısıdır. Tek fark, veritabanı bulut sunucularınızın faturalandırılma şeklidir. Rezerve Edilmiş Bulut Sunucularında, bir veya üç yıllık rezervasyon satın alır ve karşılığında dönem boyunca daha düşük bir geçerli saatlik kullanım fiyatından (istek üzerine veritabanı bulut sunucularına kıyasla) yararlanırsınız. Bir Bölgede rezerve edilmiş bulut sunucuları satın almadığınız sürece tüm veritabanı bulut sunucuları isteğe bağlı saatlik fiyatlar üzerinden faturalandırılır.

Amazon RDS için AWS Yönetim Konsolu'nun "Reserved Instance" (Rezerve Edilmiş Bulut Sunucusu) bölümünden rezerve edilmiş bulut sunucusu satın alabilirsiniz. Alternatif olarak, Amazon RDS API'sini veya AWS Komut Satırı Arabirimi'ni kullanarak satıştaki rezervasyonları listeleyebilir ve bir veritabanı bulut sunucusu rezervasyonu satın alabilirsiniz.

Rezerve satın alma işleminden sonra rezerve edilmiş veritabanı bulut sunucusu kullanımı ile İstek Üzerine veritabanı bulut sunucusu kullanımı arasında bir fark yoktur. Rezervasyonu hangi bulut sunucusu sınıfı, altyapısı ve bölgesi için yaptıysanız veritabanı bulut sunucusunu başlatırken de aynılarını kullanın. Rezervasyon satın alma işleminiz etkin olduğu sürece Amazon RDS yeni veritabanı bulut sunucusuna uygun indirimli saatlik fiyatı uygular.

Amazon RDS rezerve edilmiş bulut sunucuları belirli bir Erişilebilirlik Alanı için değil bir Bölge için satın alınır. Rezerve edilmiş bulut sunucuları belirli bir Erişilebilirlik Alanına özel olmadığından kapasite rezervasyonu değildir. Bu, bir Erişilebilirlik Alanında kapasite sınırlı olsa bile Bölgede rezervasyon satın alınabileceği ve indirimin ilgili Bölgedeki herhangi bir Erişilebilirlik Alanında eşleşen kullanıma uygulanacağı anlamına gelir.

40'a kadar rezerve edilmiş veritabanı bulut sunucusu satın alabilirsiniz. 40'tan fazla veri tabanı bulut sunucusu çalıştırmak istiyorsanız Amazon RDS veri tabanı Bulut Sunucusu talep formunu doldurun.

Çalıştırmakta olduğunuz ve rezerve etmek istediğiniz veritabanı bulut sunucusu ile aynı bölge içinde aynı veritabanı bulut sunucusu sınıfına, veritabanı altyapısına, Multi-AZ seçeneğine ve Lisans Modeline sahip bir veritabanı bulut sunucusu rezervasyonu satın alın. Rezervasyon satın alma işlemi başarılı olursa Amazon RDS otomatik olarak mevcut veritabanı bulut sunucunuza yeni saatlik kullanım ücretinizi uygular.

Bir rezerve edilmiş bulut sunucusuyla ilişkili fiyatlandırma değişiklikleri isteğiniz alındıktan sonra, ödeme yetkilendirmesi işlenirken etkinleştirilir. Rezervasyonunuzun durumunu AWS Hesap Etkinliği sayfasından veya DescribeReservedDBInstances API'sini ya da describe-reserved-db-instances komutunu kullanarak takip edebilirsiniz. Tek seferlik ödeme bir sonraki fatura dönemine kadar başarıyla yetkilendirilemezse indirimli fiyat geçerli olmaz.

Rezerve edilmiş bulut sunucunuz, rezervasyon döneminiz sona erdiğinde veritabanı bulut sunucusu sınıfınız ve Bölgeniz için uygun İsteğe Bağlı saatlik kullanım fiyatına döner.

Veritabanı bulut sunucularını oluşturma, değiştirme ve silmeye yönelik Amazon RDS işlemleri için istek üzerine ve rezerve edilmiş bulut sunucuları arasında fark yoktur. Sistemimiz faturanızı hesaplarken Rezervasyonlarınızı tüm uygun veritabanı bulut sunucularının düşük saatlik rezerve edilmiş veritabanı bulut sunucusu fiyatından ücretlendirileceği şekilde otomatik olarak uygular.

Her rezervasyon şu özniteliklerle ilişkilidir: veritabanı altyapısı, veritabanı bulut sunucusu sınıfı, Multi-AZ dağıtım seçeneği, lisans modeli ve Bölge.

Boyut esnekliği için uygun bir veritabanı altyapısına ve lisans modeline sahip bir rezervasyon (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Amazon Aurora veya Oracle "Kendi Lisansını Getir"), aynı veritabanı altyapısı ve Bölge için aynı bulut sunucusu ailesi içinde çalışmakta olan herhangi bir boyuttaki veritabanı bulut sunucusuna (ör. M4, T2 veya R3) otomatik olarak uygulanır. Ayrıca, rezervasyon Single-AZ veya Multi-AZ dağıtım seçeneğinde çalışan veritabanı bulut sunucularına da uygulanır.

Örneğin, bir db.m4.2xlarge MySQL rezervasyonu satın aldığınızı varsayalım. Çalışan veritabanı bulut sunucusunun ölçeğini db.m4.4xlarge olacak şekilde artırırsanız bu RI'nın indirimli fiyatı, büyük veritabanı bulut sunucusu kullanımının yarısını kapsar.

Boyut esnekliği için uygun olmayan bir veritabanı altyapısına ve lisans modeline (Microsoft SQL Server veya Oracle "Lisans Dahil") sahipseniz her rezervasyon, dönem süresi boyunca yalnızca aynı özniteliklere sahip bir veritabanı bulut sunucusuna uygulanabilir. Rezervasyon dönemi bitmeden çalışan veritabanı bulut sunucunuzun bu özniteliklerinden herhangi birini değiştirirseniz bu veritabanı bulut sunucusu için saatlik kullanım ücretleriniz isteğe bağlı saatlik ücretlerine döner.

Boyut esnekliğiyle ilgili diğer ayrıntıları öğrenmek için Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

Her rezerve edilmiş sunucu, rezervasyon boyunca sabit kalan ve değiştirilemeyen belirli bir Bölge ile ilişkilidir. Bununla birlikte, her rezervasyon ilişkili Bölge içinde erişilebilen herhangi bir Erişilebilirlik Alanında çalıştırılabilir.

Evet. Rezerve edilmiş bulut sunucusu satın alırken, veritabanı bulut sunucusu yapılandırmasındaki Multi-AZ seçeneğini satın alabilirsiniz. Buna ek olarak rezerve edilmiş bulut sunucusu boyut esnekliğini destekleyen bir veri tabanı altyapısı ve lisans modeli kullanıyorsanız Multi-AZ rezerve edilmiş bulut sunucusu, iki Single-AZ veri tabanı bulut sunucusu kullanımını kapsar.

Veri tabanı bulut sunucusu sınıfı ve bölge aynı olduğu sürece okuma çoğaltmasına bir veri tabanı bulut sunucusu rezervasyonu uygulanabilir. Sistemimiz faturanızı hesaplarken Rezervasyonlarınızı tüm uygun veritabanı bulut sunucularının düşük saatlik rezerve edilmiş bulut sunucusu fiyatından ücretlendirileceği şekilde otomatik olarak uygular.

Hayır, rezerve edilmiş veritabanı bulut sunucunuzu iptal edemezsiniz ve tek seferlik ödeme (geçerliyse) iade edilemez. kullanımınızdan bağımsız olarak Rezerve edilmiş veritabanı bulut sunucusu döneminiz içerisindeki her saat için ücret ödemeye devam edersiniz.

Tamamı Peşin Ödemeli seçeneğiyle RI satın alırken tek bir peşin ödemeyle RI döneminin tamamı için ödeme yaparsınız. Peşin Ödemesiz seçeneğini belirleyerek peşin ödeme yapmamayı tercih edebilirsiniz. Peşin Ödemesiz RI değerinin tamamı dönem içerisindeki tüm saatlere yayılır ve kullanımdan bağımsız olarak dönemdeki her saat için faturalandırılırsınız. Kısmi Peşin Ödemeli seçeneği, Tamamı Peşin Ödemeli ve Peşin Ödemesiz seçeneklerinin karışımıdır. Peşin olarak küçük bir ödeme yaparsınız ve kullanımdan bağımsız olarak dönemdeki her saat için düşük bir saatlik fiyat üzerinden faturalandırılırsınız.

Donanım ve Ölçeklendirme

İlk veri tabanı bulut sunucunuzun sınıfını ve depolama kapasitesini seçmek için uygulamanızın işlem, bellek ve depolama gereksinimlerini değerlendirmeniz faydalı olacaktır. Erişilebilen veri tabanı bulut sunucusu sınıfları hakkında bilgi edinmek için lütfen Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

Veri tabanı bulut sunucunuza tahsis edilen işlem kaynaklarını ve depolama kapasitesini AWS Yönetim Konsolu (istenen veri tabanı bulut sunucusunu seçip Modify [Değiştir] düğmesine tıklayarak), Amazon RDS API'si veya AWS Komut Satırı Arabirimi ile ölçeklendirebilirsiniz. Bellek ve CPU kaynakları, farklı bir Veritabanı Bulut Sunucusu sınıfı seçilerek değiştirilebilir ve erişilebilir depolama alanı da depolama tahsisatınızı değiştirdiğinizde değişir. 

Lütfen Veritabanı Bulut Sunucunuzun sınıfını veya tahsis edilen depolama alanını değiştirdiğinizde istediğiniz değişikliklerin belirttiğiniz bakım aralığında uygulanacağını unutmayın. Alternatif olarak “apply-immediately” (hemen uygula) bayrağını kullanarak ölçeklendirme isteklerinizi hemen uygulayabilirsiniz. Bekleyen başka sistem değişiklikleri varsa bunların da uygulanacağını unutmayın.

Bazı daha eski RDS for SQL Server bulut sunucuları, ölçeklendirilmiş depolama için uygun olmayabilir. Daha fazla bilgi için SQL Server İçin RDS Hakkında SSS bölümüne göz atın.

Amazon RDS, veritabanı ve günlük depolama için EBS birimlerini kullanır. İstenen depolama alanının boyutuna bağlı olarak Amazon RDS, IOPS performansını iyileştirmek için otomatik olarak birden çok EBS birimine şerit oluşturur. MySQL ve Oracle için mevcut bir veritabanı bulut sunucusunun depolama ölçeğini artırdığınızda G/Ç kapasitesinde biraz gelişme gözlemleyebilirsiniz. Veri tabanı bulut sunucunuza tahsis edilen depolama kapasitesini AWS Yönetim Konsolu'nu, ModifyDBInstance API'sini veya modify-db-instance komutunu kullanarak ölçeklendirebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek için bkz. Amazon RDS için depolama.

Veritabanı Bulut Sunucunuza tahsis edilen depolama kapasitesi, Veritabanı Bulut Sunucusunun erişilebilirliği korunarak artırılabilir. Bununla birlikte, veri tabanı bulut sunucunuzun erişebildiği işlem kaynaklarının ölçeğini artırmaya veya azaltmaya karar verdiğinizde veri tabanı bulut sunucusu sınıfı değiştirildiği sırada veri tabanınıza geçici olarak erişilemez. Bu erişim dışı kalma dönemi genellikle yalnızca birkaç dakika sürer ve değişikliğin hemen uygulanması gerektiğini belirtmediğiniz sürece bakım aralığı içinde kalır.

Amazon RDS, farklı uygulama gereksinimlerini karşılamak amacıyla çeşitli veritabanı bulut sunucusu sınıflarını ve depolama tahsisatlarını destekler. Uygulamanız en büyük veritabanı bulut sunucusu sınıfından daha fazla işlem kaynağı ya da en fazla tahsisattan daha fazla depolama alanı gerektiriyorsa bölümlendirme uygulayarak verilerinizi birden çok veritabanı bulut sunucusuna yayabilirsiniz.

Amazon RDS Genel Amaçlı (SSD) Depolama, orta düzey G/Ç gereksinimleri olan birçok farklı veri tabanı iş yükü için uygundur. 3 IOPS/GB'lik temelin yanı sıra ani performans artışıyla 3.000 IOPS'ye kadar çıkabilme olanağı sunan bu depolama seçeneği, çoğu uygulamanın gereksinimlerinin karşılanması için öngörülebilir performans sağlar.

Amazon RDS manyetik depolama, verilere daha seyrek erişilen küçük veri tabanı iş yükleri için kullanışlıdır. Manyetik depolama, üretim veritabanı bulut sunucuları için önerilmez.

İş yükünüze en uygun depolama türünü seçin.

Amazon RDS tarafından desteklenen IOPS, veritabanı altyapısına göre değişkenlik gösterir. Diğer ayrıntıları öğrenmek için lütfen Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Otomatik Yedekler ve Veritabanı Anlık Yedekleri

Amazon RDS, veri tabanı bulut sunucularınızı yedekleyip geri yüklemeniz için otomatik yedekleme ve veri tabanı anlık yedekleri şeklinde iki farklı yöntem sunar.

Amazon RDS'nin otomatik yedekleme özelliği, veri tabanı bulut sunucunuz için zaman içinde nokta kurtarmaya olanak tanır. Veritabanı Bulut Sunucunuz için otomatik yedekleme açıksa Amazon RDS her gün otomatik olarak verilerinizin tam bir anlık yedeğini alır (tercih ettiğiniz yedekleme aralığında) ve işlem günlüklerini yakalar (Veritabanı Bulut Sunucunuzda güncelleme yapıldığında). Belirli bir noktaya kurtarma işlemi başlattığınızda, veritabanı bulut sunucunuzun tam olarak istediğiniz noktaya geri yüklenmesi için işlem günlükleri en uygun günlük yedeğe uygulanır. 

Amazon RDS, bir Veritabanı Bulut Sunucusunun yedeklerini tutma dönemi denen, kullanıcı tarafından belirlenen, varsayılan olarak 7 gün olup 35 güne kadar ayarlanabilen kısıtlı bir süre boyunca tutar. Belirli bir noktaya geri yükleme işlemi başlatabilir ve tutma döneminiz içinde, En Son Geri Yüklenebilir Zaman'a kadar dilediğiniz saniyeyi belirtebilirsiniz. DescribeDBInstances API'sini kullanarak veri tabanı bulut sunucunuzu en son geri yüklenebilir zamana (genellikle son beş dakika içinde olur) döndürebilirsiniz. 

Alternatif olarak, bir veritabanı bulut sunucusu için En Son Geri Yüklenebilir Zamanı AWS Yönetim Konsolu'nda veritabanını seçip konsolun alt bölmesindeki "Description" (Açıklama) sekmesine bakarak bulabilirsiniz.

Veritabanı Anlık Yedekleri, kullanıcı tarafından başlatılır ve veritabanı bulut sunucunuzu dilediğiniz sıklıkla bilinen bir durumda yedekleyip daha sonra dilediğiniz zaman tam olarak bu durumda geri yüklemenize imkan tanır. Veritabanı Anlık Yedekleri; AWS Yönetim Konsolu, CreateDBSnapshot API'si veya create-db-snapshot komutu ile oluşturulabilir ve sizin tarafınızdan açıkça silinene kadar saklanır.

Amazon RDS'nin otomatik yedeklemeyi etkinleştirmek için oluşturduğu anlık yedeklere, kopyalama (AWS Konsolu'nu veya copy-db-snapshot komutunu kullanarak) ya da anlık yedek geri yükleme işlevi için erişebilirsiniz. Bunları "automated" (otomatik) Anlık Yedek Türünü kullanarak tanımlayabilirsiniz. Ayrıca, "Snapshot Created Time" (Anlık Yedeğin Oluşturulma Zamanı) alanını görüntüleyerek anlık yedeğin ne zaman alındığını belirleyebilirsiniz. 

Alternatif olarak, "automated" (otomatik) anlık yedeklerin tanımlayıcısı da anlık yedeğin alındığı zamanı (UTC) içerir.

Lütfen unutmayın: Belirli bir noktaya veya bir Veritabanı Anlık Yedeğinden geri yükleme işlemi gerçekleştirdiğinizde, yeni bir uç noktaya sahip yeni bir Veritabanı Bulut Sunucusu oluşturulur (istenirse eski Veritabanı Bulut Sunucusu silinebilir). Bu, belirli bir Veritabanı Anlık Yedeğinden veya noktadan birden çok Veritabanı Bulut Sunucusu oluşturmanıza imkan tanımak amacıyla gerçekleştirilir.

Varsayılan olarak Amazon RDS, veri tabanı Bulut Sunucunuz için otomatik yedeklemeyi 7 günlük bir saklama süresiyle etkinleştirir. Yedek saklama sürenizi değiştirmek isterseniz bu işlem için RDS Konsolu'nu, CreateDBInstance API'sini (yeni bir veri tabanı Bulut Sunucusu oluştururken) veya ModifyDBInstance API'sini (mevcut bulut sunucuları için) kullanabilirsiniz. Bu yöntemleri kullanarak RetentionPeriod parametresini 0 (bu değer, otomatik yedeklemeleri devre dışı bırakır) ile istenen gün sayısı arasında 35'e kadar olan bir değere değiştirebilirsiniz. Veri tabanı bulut sunucusu, Okuma Çoğaltmaları için kaynaksa bu değer 0 olarak ayarlanamaz. Otomatik yedekleme hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

Tercih edilen yedekleme aralığı, kullanıcı tarafından tanımlanan ve Veritabanı Bulut Sunucunuzun yedeklendiği zaman aralığıdır. Amazon RDS, Veritabanı Bulut Sunucunuzu tutma döneminiz içindeki LatestRestorableTime'a kadar (genellikle son beş dakikaya kadar) herhangi bir saniyeye geri yüklemenize imkan tanımak için bu düzenli veri yedekleme işlemlerini işlem günlüklerinizle birlikte kullanır. Yedekleme aralığı sırasında yedekleme işlemi başlatılırken depolama G/Ç kısa bir süreliğine (genellikle birkaç saniyeden kısa) askıya alınabilir ve gecikme süresinde kısa bir artış yaşayabilirsiniz. Multi-AZ veritabanı dağıtımları için yedek sunucudan yedekleme gerçekleştirildiğinden G/Ç kesintisi yaşanmaz.

Amazon RDS veri tabanı anlık yedekleri ve otomatik yedekleri S3'te depolanır.

Otomatik yedeklerinizin tutulduğu süreyi AWS Yönetim Konsolu, ModifyDBInstance API'si veya modify-db-instance komutu ile RetentionPeriod parametresini değiştirerek yönetebilirsiniz. Otomatik yedeklemeyi tamamen kapatmak istiyorsanız tutma dönemini 0 değerine ayarlayarak (önerilmez) bunu yapabilirsiniz. Kullanıcı tarafından oluşturulan Veritabanı Anlık Yedeklerinizi Amazon RDS Konsolu'nun "Snapshots" (Anlık Yedekler) bölümü aracılığıyla yönetebilirsiniz. Alternatif olarak DescribeDBSnapshots API'sini veya describe-db-snapshots komutunu kullanarak kullanıcı tarafından oluşturulan veri tabanı Anlık Yedeklerinin listesini görebilir ve DeleteDBSnapshot API'si veya delete-db-snapshot komutu ile anlık yedekleri silebilirsiniz.

Tutma döneminizdeki gün sayısından 1 veya 2 fazla otomatik veritabanı anlık yedeğinin olması normaldir. Tutma dönemi içindeki herhangi bir zamana yönelik olarak belirli bir noktaya geri yükleme işleminin gerçekleştirilebileceğinden emin olunması amacıyla fazladan bir otomatik anlık yedek tutulur.

Örneğin, yedekleme aralığınız 1 gün olarak ayarlanmışsa son 24 saat içindeki herhangi bir noktaya geri yüklemenin desteklenmesi için 2 otomatik anlık yedeğinizin olması gerekir. Ayrıca, en eski otomatik anlık yedek silinmeden önce her zaman yeni bir otomatik anlık yedek oluşturulduğundan ek bir otomatik anlık yedek görebilirsiniz.

Bir veritabanı bulut sunucusunu silerken, silme anında son bir veritabanı anlık yedeği oluşturabilirsiniz. Bunu yaparsanız, silinen veritabanı bulut sunucusunu daha sonra geri yüklemek için bu veritabanı anlık yedeğini kullanabilirsiniz. Amazon RDS, veritabanı bulut sunucusu silindikten sonra kullanıcı tarafından oluşturulan bu son veritabanı anlık yedeğini el ile oluşturulan diğer veritabanı anlık yedekleriyle birlikte tutar. Yedek depolama alanı maliyetlerinin ayrıntıları için fiyatlandırma sayfasına başvurun.

Veritabanı bulut sunucusu silindiğinde otomatik yedekler silinir. Veritabanı Bulut Sunucusu silindikten sonra yalnızca el ile oluşturulmuş Veritabanı Anlık Yedekleri tutulur.

Güvenlik

Amazon VPC, AWS Bulut'un özel, yalıtılmış bir bölümünde sanal bir ağ ortamı oluşturmanıza imkan tanır. Burada özel IP adresi aralıkları, alt ağlar, yönlendirme tabloları ve ağ geçitleri gibi konular üzerinde tam denetime sahip olabilirsiniz. Amazon VPC ile bir sanal ağ topolojisi tanımlayabilir ve ağ yapılandırmasını kendi veri merkezinizde çalıştırabileceğiniz geleneksel bir IP ağıyla yüksek benzerlik taşıyacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Genel erişime açık bir web uygulaması çalıştırırken özel bir alt ağda genel erişime kapalı arka uç sunucularına sahip olmak istediğiniz durumlarda VPC avantajlı olabilir. Web sunucularınız için internet erişimi olan, genel erişime açık bir alt ağ oluşturabilir ve arka uç Amazon RDS Veritabanı Bulut Sunucularınızı internet erişimi olmayan, özel erişime açık bir alt ağa yerleştirebilirsiniz. Amazon VPC hakkında daha fazla bilgi edinmek için Amazon Sanal Özel Bulut Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

AWS hesabınız 4.12.2013 tarihinden önce oluşturulduysa Amazon RDS'yi bir Amazon Esnek İşlem Bulutu (EC2)-Classic ortamında çalıştırabilirsiniz. EC2-Classic veya EC2-VPC'nin kullanılmasından bağımsız olarak Amazon RDS'nin temel işlevi aynıdır. Amazon RDS, Veritabanı Bulut Sunucularınızın VPC içinde ya da dışında dağıtılmasından bağımsız olarak yedekleme, yazılım düzeltme eki uygulama, otomatik hata algılama, okuma replikaları ve kurtarma işlemlerini yönetir. EC2-Classic ile EC2-VPC arasındaki farklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için EC2 belgelerine bakın.

Veri tabanı Alt Ağ Grubu, bir VPC'deki Amazon RDS veri tabanı Bulut Sunucularınız için atamak isteyebileceğiniz alt ağlardan oluşan bir koleksiyondur. Her Veritabanı Alt Ağ Grubu, belirli bir Bölgedeki her Erişilebilirlik Alanı için en az bir alt ağa sahip olmalıdır. VPC'de Veritabanı Bulut Sunucusu oluştururken bir Veritabanı Alt Ağ Grubu seçmeniz gerekir. Daha sonra, Amazon RDS bu Veritabanı Alt Ağ Grubunu ve tercih ettiğiniz Erişilebilirlik Alanını kullanarak bir alt ağ ve bu alt ağ içinde bir IP adresi seçer. Amazon RDS bir Esnek Ağ Arabirimi oluşturup bu IP adresine sahip Veritabanı Bulut Sunucunuz ile ilişkilendirir.

Temel IP adresi değişebileceğinden (ör. yük devretme sırasında) veri tabanı Bulut Sunucunuza bağlanmak için DNS Adını kullanmanızı önerdiğimizi lütfen unutmayın.

Multi-AZ dağıtımları için bir Bölgedeki tüm Erişilebilirlik Alanlarına yönelik bir alt ağ tanımlanması, Amazon RDS'nin gerekirse başka bir Erişilebilirlik Alanında yeni bir yedek oluşturmasına imkan tanır. Bir noktada Multi-AZ dağıtımlarına dönüştürmek isteme ihtimalinize karşı Single-AZ dağıtımları için bile bunu yapmanız gerekir.

Bu süreci adım adım açıklayan bir yordamı görmek için Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'nun VPC'de veri tabanı Bulut Sunucusu Oluşturma bölümüne başvurun.

Veri tabanı Bulut Sunucularınıza erişimi denetlemenin çeşitli yolları hakkında bilgi edinmek için Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'nun Güvenlik Grupları bölümüne başvurun.

Bir VPC içinde dağıtılan veri tabanı bulut sunucularına aynı VPC içinde dağıtılmış EC2 Bulut Sunucuları tarafından erişilebilir. Bu EC2 Bulut Sunucuları ilişkili Esnek IP'lerle genel erişime açık bir alt ağda dağıtılmışsa EC2 Bulut Sunucularına İnternet aracılığıyla erişebilirsiniz. VPC içinde dağıtılan Veri tabanı Bulut Sunucuları'na internetten veya VPC dışındaki EC2 Bulut Sunucuları'ndan VPN ya da genel erişime açık alt ağınızda başlatabileceğiniz kale ana sunucuları aracılığıyla veya Amazon RDS'nin Genel Erişime Açık seçeneği kullanılarak erişilebilir:

 • Bir kale ana sunucusu kullanmak için SSH Kalesi olarak görev yapacak bir EC2 bulut sunucusu içeren genel bir alt ağ ayarlamanız gerekir. Bu genel alt ağın bir internet ağ geçidi ve trafiğin SSH ana sunucusu üzerinden yönlendirilmesine imkan tanıyan yönlendirme kuralları olmalıdır. Bu ana sunucu da istekleri Amazon RDS veritabanı bulut sunucunuzun özel IP adresine iletmelidir.
 • Genel bağlantı kullanmak için Veritabanı Bulut Sunucularınızı oluştururken Publicly Accessible (Genel Erişime Açık) seçeneğini Yes (Evet) olarak ayarlamanız yeterlidir. Publicly Accessible (Genel Erişime Açık) seçeneği etkinken bir VPC içindeki Veritabanı Bulut Sunucularınız varsayılan olarak VPC'niz dışından tam olarak erişilebilir olur. Bu, bulut sunucularınıza erişime izin vermek için bir VPN veya burç konağı yapılandırmanız gerekmediği anlamına gelir.

Ayrıca, kurumsal ağınızı VPC'nize genişleten ve bu VPC'deki Amazon RDS Veritabanı Bulut Sunucusuna erişime izin veren bir VPN Ağ Geçidi de ayarlayabilirsiniz. Diğer ayrıntıları öğrenmek için Amazon VPC Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

Temel IP adresi değişebileceğinden (örn. yük devretme sırasında) Veritabanı Bulut Sunucunuza bağlanmak için DNS Adını kullanmanızı öneririz.

Veri tabanı bulut sunucunuz bir VPC'de değilse AWS Yönetim Konsolu'nu kullanarak veri tabanı bulut sunucunuzu kolayca VPC'ye taşıyabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'na bakın. Ayrıca, VPC dışındaki Veritabanı Bulut Sunucunuzun anlık yedeğini alıp kullanmak istediğiniz Veritabanı Alt Ağ Grubunu belirterek VPC'ye geri yükleyebilirsiniz. Alternatif olarak “Restore to Point in Time” (Belirli Bir Noktaya Geri Yükle) işlemi de gerçekleştirebilirsiniz.

VPC içindeki veri tabanı Bulut Sunucularının VPC dışına geçirilmesi desteklenmez. Güvenlik nedeniyle, VPC içindeki bir veri tabanı bulut sunucusunun Veri Tabanı Anlık Yedeği, VPC dışına geri yüklenemez. “Restore to Point in Time” (Belirli Bir Noktaya Geri Yükle) işlevi için de aynısı geçerlidir. 

VPC'nizdeki yönlendirme tablolarını ve ağ iletişimi ACL'lerini, veri tabanı bulut sunucunuza VPC'deki istemci bulut sunucularınızdan erişilebilmesini sağlayacak şekilde değiştirmek sizin sorumluluğunuzdadır. Multi-AZ dağıtımları için yük devretme işleminden sonra istemci EC2 bulut sunucunuz ve Amazon RDS veri tabanı bulut sunucunuz farklı Erişilebilirlik Alanlarında olabilir. Ağ iletişimi ACL'lerinizi Erişilebilirlik Alanları arası iletişime imkan tanıyacak şekilde yapılandırmalısınız.

Mevcut bir Veri Tabanı Alt Ağ Grubu güncellenirken mevcut Erişilebilirlik Alanları veya veri tabanı bulut sunucusu oluşturulduktan sonra eklenen yeni Erişilebilirlik Alanları için daha fazla alt ağ eklenebilir. Mevcut bir veri tabanı Alt Ağ Grubundan alt ağların kaldırılması, alt ağ grubundan kaldırılan belirli bir Erişilebilirlik Alanında çalışan bulut sunucuları varsa bunların erişime kapanmasına yol açabilir. Daha fazla bilgi edinmek için Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Amazon RDS'yi kullanmaya başlayabilmeniz için bir AWS geliştirici hesabınız olmalıdır. Amazon RDS için kaydolmadan önce hesabınız yoksa kayıt işlemlerine başladığınızda bir hesap oluşturmanız istenir. Birincil kullanıcı hesabı AWS geliştirici hesabından farklıdır ve yalnızca Amazon RDS bağlamında Veritabanı Bulut Sunucularınıza erişimin denetlenmesi için kullanılır. Birincil kullanıcı hesabı, Veritabanı Bulut Sunucunuza bağlanmak için kullanabileceğiniz yerel bir veritabanı kullanıcı hesabıdır. 

Veritabanı Bulut Sunucusunu oluştururken her Veritabanı Bulut Sunucusu ile ilişkilendirilmesini istediğiniz birincil kullanıcı adını ve parolayı belirtebilirsiniz. Veritabanı Bulut Sunucunuzu oluşturduktan sonra birincil kullanıcı kimlik bilgilerini kullanarak veritabanına bağlanabilirsiniz. Bunun ardından Veritabanı Bulut Sunucunuza erişebilecek kişileri kısıtlayabilmeniz için ek kullanıcı hesapları oluşturmak da isteyebilirsiniz.

MySQL için birincil kullanıcıya varsayılan olarak verilen ayrıcalıklar şunlardır: create (oluşturma), drop (bırakma), references (başvurular), event (olay), alter (değiştirme), delete (silme), index (dizin oluşturma), insert (ekleme), select (seçme), update (güncelleme), create temporary tables (geçici tablolar oluşturma), lock tables (tabloları kilitleme), trigger (tetikleme), create view (görünüm oluşturma), show view (görünümü gösterme), alter routine (rutini değiştirme), create routine (rutin oluşturma), execute (yürütme), trigger (tetikleme), create user (kullanıcı oluşturma), process (işleme), show databases (veri tabanlarını gösterme), grant option (seçenek verme).

Oracle için birincil kullanıcıya "dba" rolü verilir. Birincil kullanıcı, "dba" rolüyle ilişkili çoğu ayrıcalığı devralır. Kısıtlı ayrıcalıkların ve bu ayrıcalıkları gerektirebilecek yönetim görevlerini gerçekleştirmek için bunlara karşılık gelen alternatiflerin listesini görmek için lütfen Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

SQL Server için veritabanını oluşturan kullanıcıya "db_owner" rolü verilir. Kısıtlı ayrıcalıkların ve bu ayrıcalıkları gerektirebilecek yönetim görevlerini gerçekleştirmek için bunlara karşılık gelen alternatiflerin listesini görmek için lütfen Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

Hayır, her şey kendi yönettiğiniz bir ilişkisel veritabanını kullanırken alışık olduğunuz şekilde çalışır.

Evet. Güvenlik Grupları yapılandırarak internet üzerinden veri tabanına erişebilme özelliğini açıkça etkinleştirmeniz gerekir. Yalnızca kendi veri merkezinizdeki sunuculara karşılık gelen belirli IP'ler, IP aralıkları veya alt ağlar için erişim yetkisi verebilirsiniz.

Evet, bu seçenek tüm Amazon RDS altyapılarında desteklenmektedir. Amazon RDS, her veri tabanı Bulut Sunucusu için bir SSL/TLS sertifikası oluşturur. Şifrelenmiş bir bağlantı kurulduktan sonra Veritabanı Bulut Sunucusu ile uygulamanız arasında aktarılan veriler, aktarım sırasında şifrelenir.

SSL, güvenlik açısından avantajlı olsa da SSL/TLS şifrelemesinin yoğun işlem kaynağı gerektiren bir yöntem olduğunu ve veritabanı bağlantınızın gecikme süresini artıracağını unutmayın. Amazon RDS'de sunulan SSL/TLS desteği, uygulamanız ile veri tabanı bulut sunucunuz arasındaki bağlantının şifrelenmesi içindir ve veri tabanı bulut sunucusunun kendi kimliğinin doğrulanması için kullanılmamalıdır.

Amazon RDS ile şifrelenmiş bağlantı kurma hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen Amazon RDS'nin MySQL Kullanıcı Kılavuzu, MariaDB Kullanıcı Kılavuzu, PostgreSQL Kullanıcı Kılavuzu veya Oracle Kullanıcı Kılavuzu belgelerine bakın. SSL/TLS'nin bu altyapılarla nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için doğrudan MySQL belgelerine, MariaDB belgelerine, MSDN SQL Server belgelerine, PostgreSQL belgelerine veya Oracle belgelerine başvurabilirsiniz.

Amazon RDS, tüm veri tabanı altyapıları için AWS Anahtar Yönetim Hizmeti (KMS) ile yönettiğiniz anahtarlar kullanılarak bekleyen verilerin şifrelenmesini destekler. Amazon RDS şifrelemesiyle çalışan bir veritabanı bulut sunucusunda, temel depolamada bulunan verilerin yanı sıra bunun otomatik yedekleri, okuma replikaları ve anlık yedekleri şifrelenir. Şifreleme ve şifre çözme işlemleri şeffaf olarak gerçekleştirilir. Amazon RDS ile KMS kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Ayrıca, daha önce şifresi kaldırılmış bir veri tabanı bulut sunucusuna veya veri tabanı kümesine, bir veri tabanı anlık yedeği oluşturduktan sonra bu anlık yedeğin bir kopyasını oluşturup bir KMS şifreleme anahtarı belirterek şifreleme ekleyebilirsiniz. Daha sonra, şifrelenmiş anlık yedekten şifrelenmiş bir veritabanı bulut sunucusunu veya veritabanı kümesini geri yükleyebilirsiniz.

Oracle ve SQL Server İçin Amazon RDS, bu altyapıların Saydam Veri Şifreleme (TDE) teknolojilerini destekler. Daha fazla bilgi edinmek için Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'nun Oracle ve SQL Server ile ilgili bölümlerine bakın.

AWS IAM kullanıcılarınızın ve gruplarınızın Amazon RDS kaynakları üzerinde gerçekleştirebileceği eylemleri denetleyebilirsiniz. Bunu, kullanıcılarınıza ve gruplarınıza uyguladığınız AWS IAM politikalarında Amazon RDS kaynaklarına başvurarak yapabilirsiniz. Bir AWS IAM politikasında başvurulabilecek Amazon RDS kaynakları arasında veri tabanı bulut sunucuları, veri tabanı anlık yedekleri, okuma çoğaltmaları, veri tabanı güvenlik grupları, veri tabanı seçenek grupları, veri tabanı parametre grupları, olay abonelikleri ve veri tabanı alt ağ grupları yer alır. 

Ayrıca, bu kaynakları etiketleyerek kaynaklarınıza ilave meta veriler ekleyebilirsiniz. Etiketlemeyi kullanarak kaynaklarınızı kategorilere (ör. "Geliştirme" veritabanı bulut sunucuları, "Üretim" veritabanı bulut sunucuları, "Test" veritabanı bulut sunucuları) ayırabilir ve aynı etiketlere sahip kaynaklar için verilebilecek izinleri (eylemler) listeleyen AWS IAM politikaları yazabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Amazon RDS Kaynaklarını Etiketleme.

Evet. AWS CloudTrail, hesabınız için AWS API çağrılarını kaydeden ve size günlük dosyaları gönderen bir web hizmetidir. CloudTrail tarafından oluşturulan AWS API'si çağrı geçmişi sayesinde güvenlik analizi, kaynak değişikliği izleme ve uygunluk denetimi mümkündür. 

Evet, tüm Amazon RDS veri tabanı altyapıları HIPAA'ya uygun olduğundan bunları kullanarak HIPAA'ya uygun uygulamalar oluşturabilir ve AWS ile yaptığınız bir İş Ortağı Sözleşmesi (BAA) kapsamında korunan sağlık bilgileri (PHI) dahil olmak üzere sağlık hizmetleriyle ilgili bilgileri saklayabilirsiniz.

Daha önce BAA yaptıysanız bu hizmetleri BAA'nız kapsamındaki hesaplarda kullanmaya başlamanız için herhangi bir eylem gerçekleştirmeniz gerekmez. AWS ile bir BAA imzalamadıysanız veya AWS'de HIPAA ile uyumlu uygulamalar hakkında başka sorularınız varsa lütfen hesap yöneticinize ulaşın.

Veritabanı Yapılandırması

Amazon RDS, varsayılan olarak bulut sunucusu sınıfını ve depolama kapasitesini göz önünde bulundurarak Veritabanı Bulut Sunucunuz için en uygun yapılandırmayı seçer. Bununla birlikte, isterseniz bunları AWS Management Console'u, Amazon RDS API'lerini veya AWS Komut Satırı Arabirimi'ni kullanarak değiştirebilirsiniz. Lütfen önerilen yapılandırma parametrelerini değiştirmenin performans azalmasından sistem kilitlenmelerine kadar çeşitli istenmeyen sonuçlarının olabileceğini ve yalnızca bu riskleri kabul eden ileri düzey kullanıcılar tarafından denenmesi gerektiğini unutmayın.

Veritabanı parametre grubu, bir veya daha fazla Veritabanı Bulut Sunucusuna uygulanabilecek altyapı yapılandırma değerleri için bir “container” görevi görür. Bir Veritabanı Parametre Grubu belirtmeden Veritabanı Bulut Sunucusu oluşturursanız, varsayılan bir Veritabanı Parametre Grubu kullanılır. Bu varsayılan grup, çalıştırdığınız Veritabanı Bulut Sunucusu için optimize edilmiş altyapı varsayılan değerlerini ve Amazon RDS sistem varsayılan değerlerini içerir.

Bununla birlikte, Veritabanı Bulut Sunucunuzun özel olarak belirttiğiniz altyapı yapılandırma değerleriyle çalışmasını istiyorsanız basitçe yeni bir Veritabanı Parametre Grubu oluşturabilir, istediğiniz parametreleri değiştirebilir ve Veritabanı Bulut Sunucusunu yeni Veritabanı Parametre Grubunu kullanacak şekilde değiştirebilirsiniz. İlişkilendirme işleminden sonra belirli bir Veritabanı Parametre Grubunu kullanan tüm Veritabanı Bulut Sunucuları, bu Veritabanı Parametre Grubuna yönelik tüm parametre güncellemelerini alır.

Veri tabanı Parametre Grupları'nı yapılandırma hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'nu okuyun.

AWS Config'i kullanarak Amazon RDS veri tabanı Bulut Sunucularında, veri tabanı Alt Ağ Gruplarında, veri tabanı Anlık Yedeklerinde, veri tabanı Güvenlik Gruplarında ve Olay Aboneliklerinde gerçekleştirilen yapılandırma değişikliklerini kaydedebilir ve Amazon Basit Bildirim Hizmeti (SNS) aracılığıyla değişikliklere ilişkin bildirim alabilirsiniz. Ayrıca AWS Config Kuralları oluşturarak Amazon RDS kaynaklarının istenen yapılandırmalara sahip olup olmadığını da değerlendirebilirsiniz.

Multi-AZ Dağıtımları

Veri tabanı bulut sunucunuzu Multi-AZ dağıtımı olarak çalışacak şekilde oluşturduğunuzda veya değiştirdiğinizde Amazon RDS otomatik olarak farklı bir Erişilebilirlik Alanı'nda zaman uyumlu bir "yedek" çoğaltma tedarik edip bunun bakımını yapar. Veritabanı Bulut Sunucunuzda yapılan güncellemeler zaman uyumlu olarak başka bir Erişilebilirlik Alanındaki yedeğe çoğaltılarak bu ikisinin eşitlenmiş halde kalması ve en son veritabanı güncellemelerinizin veritabanı bulut sunucusu hatalarına karşı korunması sağlanır. 

Belirli türlerdeki planlı bakımlar sırasında veya düşük ihtimalle de olsa bir veritabanı bulut sunucusu hatası ya da Erişilebilirlik Alanı hatası söz konusu olduğunda, yedek yükseltildiği anda veritabanı yazma ve okuma işlemlerini sürdürebilmeniz için Amazon RDS otomatik olarak yedeğe yük devretme işlemi gerçekleştirir. Veritabanı bulut sunucunuzun ad kaydı aynı kaldığından, uygulamanız yöneticilerin manuel müdahalesi gerekmeden veritabanı işlemlerini sürdürebilir. Multi-AZ dağıtımlarında replikasyon şeffaftır. Doğrudan yedekle etkileşim kurmazsınız ve yedek, okuma trafiği sunma amacıyla kullanılamaz. Multi-AZ dağıtımları hakkında daha fazla bilgiyi Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'nda bulabilirsiniz.

Erişilebilirlik Alanları, bir bölge içinde diğer Erişilebilirlik Alanları'ndaki hatalardan yalıtılacak şekilde tasarlanmış ayrı konumlardır. Her Erişilebilirlik Alanı kendine ait, fiziksel olarak ayrı, bağımsız bir altyapı üzerinde çalışır ve yüksek oranda güvenilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Jeneratörler ve soğutma donanımı gibi yaygın hata noktaları Erişilebilirlik Alanları arasında paylaşılmaz. Ayrıca, bunlar fiziksel olarak birbirinden ayrı konumlarda olduğundan yangın, fırtına veya sel gibi nadiren görülen olağanüstü durumlar yalnızca tek bir Erişilebilirlik Alanını etkiler. Aynı Bölge içindeki Erişilebilirlik Alanları, düşük gecikme süreli ağ bağlantısı avantajından yararlanır.

Bir veritabanı bulut sunucusunu Multi-AZ dağıtımı olarak çalıştırıyorsanız “birincil” tarafından veritabanı yazma ve okuma işlemleri sunulur. Ayrıca, Amazon RDS arka planda birincilin güncel bir replikası olan bir “yedek” tedarik edip bunun bakımını yapar. Yük devretme senaryolarında yedek “yükseltilir”. Yük devrinden sonra yedek birincil olur ve veritabanı işlemlerinizi kabul eder. Yükseltmeden önceki herhangi bir noktada yedekle doğrudan etkileşim (ör. okuma işlemleri için) kuramazsınız. Okuma trafiğini tek bir veri tabanı bulut sunucusunun kapasite kısıtlamalarını aşacak şekilde ölçeklendirmek istiyorsanız lütfen Okuma Çoğaltmaları ile ilgili SSS bölümüne bakın.

Veritabanı bulut sunucunuzu Multi-AZ dağıtımı olarak çalıştırmanın birincil avantajı, veritabanının dayanıklılığının ve erişilebilirliğinin artmasıdır. Multi-AZ dağıtımları tarafından sunulan daha yüksek erişilebilirlik ve hata toleransı, bunların doğası gereği üretim ortamları için uygun olmasını sağlar.
 

Veritabanı bulut sunucunuzu Multi-AZ dağıtımı olarak çalıştırmanız, düşük ihtimalle de olsa bir veritabanı bulut sunucusu bileşeninde hata oluşması ya da bir Erişilebilirlik Alanında erişilebilirlik kaybı yaşanması durumunda verilerinizi korur. Örneğin, birincil veritabanınızdaki bir depolama biriminde hata oluşursa Amazon RDS otomatik olarak tüm veritabanı güncellemelerinizin korunduğu yedeğe yük devretme işlemi başlatır. Bu, kullanıcı tarafından başlatılan bir geri yükleme işlemi gerektiren ve son geri yüklenebilir zamandan (genellikle son beş dakika içinde) sonra gerçekleşen güncellemelerin erişilebilir olmayacağı tek bir Erişilebilirlik Alanındaki standart dağıtımlara göre daha fazla veri dayanıklılığı sağlar.

Ayrıca, veritabanı bulut sunucunuzu bir Multi-AZ dağıtımı olarak çalıştırdığınızda veritabanı erişilebilirliğinde iyileşme avantajına da sahip olursunuz. Bir Erişilebilirlik Alanı hatası veya veritabanı bulut sunucusu hatası gerçekleştiğinde bunun erişilebilirliğinize etkisi, otomatik yük devretme tamamlanana kadar geçen süreyle kısıtlıdır. Multi-AZ'nin erişilebilirlik avantajları planlı bakımı da kapsar.

Örneğin, otomatik yedeklemede kaynak olarak yedek replika kullanıldığından, tercih ettiğiniz yedekleme aralığında birincil veritabanınızda G/Ç etkinliği artık askıya alınmaz. Düzeltme eki uygulama veya veritabanı bulut sunucusunun sınıfını ölçeklendirme durumunda bu işlemler otomatik yük devretmeden önce ilk olarak yedekte gerçekleşir. Sonuç olarak bunun erişilebilirliğinize etkisi, otomatik yük devretme tamamlanana kadar geçen süreyle kısıtlıdır.

Veritabanı bulut sunucunuzu Multi-AZ dağıtımı olarak çalıştırmanın bir başka dolaylı avantajı da veritabanı bulut sunucusu yük devrinin otomatik olması ve yönetim gerektirmemesidir. Amazon RDS bağlamında bu, bir Erişilebilirlik Alanı hatası ya da veritabanı bulut sunucusu hatası söz konusu olduğunda veritabanı bulut sunucusu olaylarını izlemeniz ve el ile veritabanı bulut sunucusu kurtarma işlemi başlatmanız (RestoreDBInstanceToPointInTime veya RestoreDBInstanceFromSnapshot API'leri aracılığıyla) gerekmediği anlamına gelir.

Sizin adınıza gerçekleştirilen zaman uyumlu veri replikasyonu nedeniyle tek bir Erişilebilirlik Alanındaki standart bir veritabanı bulut sunucusu dağıtımına kıyasla gecikme süresinde artış gözlemleyebilirsiniz.

Hayır, Multi-AZ yedek replikası okuma isteklerine karşılık veremez. Multi-AZ dağıtımları, okuma ölçeklendirme avantajlarından ziyade iyileştirilmiş veritabanı erişilebilirliği ve dayanıklılığı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, özellik birincil ve yedek arasında zaman uyumlu replikasyon kullanır. Uygulamamız birincil ve yedeğin her zaman eşitlenmiş halde olmasını sağlar ancak yedeğin okuma veya yazma işlemleri için kullanılmasına imkan tanımaz. Bir okuma ölçeklendirme çözümüyle ilgileniyorsanız Okuma Çoğaltmaları hakkındaki SSS bölümüne bakın.

AWS Yönetim Konsolu ile bir veri tabanı Bulut Sunucusu başlatırken Multi-AZ veri tabanı bulut sunucusu dağıtımı oluşturmak üzere "Multi-AZ Dağıtımı" seçeneği için "Evet" seçeneğine tıklamanız yeterlidir.

Alternatif olarak, Amazon RDS API'lerini kullanıyorsanız CreateDBInstance API'sine çağrı yapar ve "Multi-AZ" parametresini "true" (doğru) değerine ayarlarsınız. Mevcut bir standart (Single-AZ) veritabanı bulut sunucusunu Multi-AZ'ye dönüştürmek için AWS Management Console'da veritabanı bulut sunucusunu değiştirin veya ModifyDBInstance API'sini kullanarak Multi-AZ parametresini true (doğru) olarak ayarlayın.

PostgreSQL İçin RDS, MySQL İçin RDS, MariaDB İçin RDS, SQL Server İçin RDS, Oracle İçin RDS ve Db2 İçin RDS veri tabanı altyapılarında Amazon RDS bulut sunucunuzu Single-AZ'den Multi-AZ'ye dönüştürmeyi seçtiğinizde aşağıdakiler gerçekleşir:

 • Birincil bulut sunucunuzun anlık yedeği alınır.
 • Farklı bir Erişilebilirlik Alanında anlık yedekten yeni bir yedek bulut sunucusu oluşturulur.
 • Birincil ve yedek bulut sunucusu arasında zaman uyumlu replikasyon yapılandırılır.

 

Bu sayede, bir bulut sunucusu Single-AZ'den Multi-AZ'ye dönüştürülürken kapalı kalma süresi yaşanmamalıdır. Ancak yedek bulut sunucusundaki veriler birincil bulut sunucusuyla eşleştirilirken gecikmenin arttığını görebilirsiniz.

Amazon RDS, veritabanı işlemlerini yönetici müdahalesi gerekmeksizin mümkün olduğunca kısa sürede sürdürebilmeniz için Multi-AZ dağıtımlarında gerçekleşebilecek çoğu yaygın hata senaryosunu algılayıp dağıtımı otomatik olarak kurtarır. Amazon RDS, aşağıdakilerden herhangi biriyle karşılaşıldığında otomatik olarak yük devretme gerçekleştirir:

 • Birincil Erişilebilirlik Alanında erişilebilirlik kaybı
 • Birincil bulut sunucusuna ağ bağlantısı kaybı
 • Birincil bulut sunucusunda işlem birimi hatası
 • Birincil bulut sunucusunda depolama hatası

Not: Multi-AZ dağıtımları için veritabanı bulut sunucusu ölçeklendirme veya sistem yükseltmeleri (ör. işletim sistemine düzeltme eki uygulama) gibi işlemler başlatıldığında gelişmiş erişilebilirlik sağlanması amacıyla bunlar otomatik yük devrinden önce ilk olarak yedekte uygulanır. Sonuç olarak bunun erişilebilirliğinize etkisi, yalnızca otomatik yük devretme tamamlanana kadar geçen süreyle kısıtlıdır. Amazon RDS Multi-AZ dağıtımlarının uzun süre çalışan sorgular, kilitlenmeler veya veritabanı bozulma hataları gibi veritabanı işlemlerine yanıt olarak otomatik yük devretme gerçekleştirmediğini unutmayın.

Evet, Amazon RDS otomatik devretme gerçekleştiğini bildiren bir veritabanı bulut sunucusu olayı yayınlar. Amazon RDS Console'un “Events” (Olaylar) bölümüne tıklayarak veya DescribeEvents API'sini kullanarak veritabanı bulut sunucunuzla ilgili olaylar hakkında bilgi döndürebilirsiniz. Ayrıca belirli veri tabanı olayları gerçekleştiğinde bildirim almak üzere Amazon RDS Olay Bildirimleri'ni kullanabilirsiniz.

Veritabanı işlemlerini yönetici müdahalesi gerekmeksizin mümkün olduğunca kısa sürede sürdürebilmeniz için yük devretme Amazon RDS tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Yük devretme sırasında Amazon RDS basitçe veritabanı bulut sunucunuzun kurallı ad kaydını (CNAME) yedeği gösterecek şekilde değiştirir ve bu yedek yükseltilerek yeni birincil yapılır. En iyi uygulamaları izlemenizi ve uygulama katmanında veritabanı bağlantısı için yeniden deneme uygulamanızı öneririz.

Birincil bulut sunucusunda hatanın algılanması ile yedekte işlemlerin sürdürülmesi arasındaki süre olarak tanımlanan yük devretme işlemleri genellikle bir ila iki dakika içinde tamamlanır. Yük devretme süresi, kurtarılması gereken işlenmemiş büyük işlemler olup olmadığına göre de değişkenlik gösterebilir; en iyi sonuçlar için Multi-AZ ile uygun büyüklükteki bulut sunucusu tiplerinin kullanılması önerilir. AWS hızlı, öngörülebilir ve tutarlı aktarım hızı performansı için Multi-AZ bulut sunucuları ile Tedarik Edilmiş IOPS kullanımını da önerir.

Amazon RDS, çeşitli hata koşulları söz konusu olduğunda kullanıcı müdahalesi olmadan otomatik olarak yük devretme gerçekleştirir. Amazon RDS buna ek olarak bulut sunucunuzu yeniden başlatırken yük devri başlatma seçeneği sunar. Bu özelliğe AWS Management Console aracılığıyla veya RebootDBInstance API çağrısını kullanarak erişebilirsiniz.

Multi-AZ dağıtımlarında tek yapmanız gereken “Multi-AZ” parametresini true (doğru) olarak ayarlamaktır. Yedeğin oluşturulması, zaman uyumlu replikasyon ve yük devretme işlemlerinin tamamı otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu, yedeğinizin dağıtıldığı Erişilebilirlik Alanını seçemeyeceğiniz veya erişilebilen yedek sayısını değiştiremeyeceğiniz (Amazon RDS tarafından her birincil veritabanı bulut sunucusu için bir tahsis edilmiş yedek tedarik edilir) anlamına gelir. Yedek, veritabanı okuma etkinliği kabul edecek şekilde de yapılandırılamaz. Multi-AZ yapılandırmaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Evet. Yedeğiniz otomatik olarak birincil veri tabanı bulut sunucunuzla aynı bölgede, farklı bir Erişilebilirlik Alanı'nda tedarik edilir.

Evet, AWS Yönetim Konsolu'nu veya DescribeDBInstances API'sini kullanarak geçerli birincil bulut sunucunuzun konumunu görebilirsiniz.

Erişilebilirlik Alanları, aynı Bölgedeki diğer Erişilebilirlik Alanlarına düşük gecikme süreli ağ bağlantısı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Buna ek olarak, uygulamanızın bir Erişilebilirlik Alanı hatası halinde dayanıklı olması için uygulamanızın ve diğer AWS kaynaklarınızın mimarisini birden çok Erişilebilirlik Alanında yedeklilik sağlayacak şekilde tasarlamanız yararlı olabilir. Multi-AZ dağıtımları, veritabanı katmanına yönelik bu gereksinimi sizin yönetiminize gerek kalmadan karşılar.

Single-AZ'de standart bir dağıtım veya Multi-AZ dağıtımı çalıştırıyor olmanızdan bağımsız olarak otomatik yedekleme ve Veritabanı Anlık Yedeği işleviyle aynı şekilde etkileşim kurarsınız. Multi-AZ dağıtımı çalıştırıyorsanız G/Ç'nin askıya alınmasının önlenmesi amacıyla otomatik yedekler ve Veritabanı Anlık Yedekleri basitçe yedek veritabanınızdan alınır. Lütfen hem Single-AZ hem Multi-AZ dağıtımları için yedekleme sırasında G/Ç gecikme süresinde artış yaşanabileceğini (genellikle birkaç dakikalığına) unutmayın.

Multi-AZ dağıtımlarında ve standart, Single-AZ dağıtımlarında geri yükleme işlemi (belirli bir noktaya geri yükleme veya Veritabanı Anlık Yedeğinden geri yükleme) başlatmak da aynıdır. RestoreDBInstanceFromSnapshot veya RestoreDBInstanceToPointInTime API'siyle yeni veritabanı bulut sunucusu dağıtımları oluşturulabilir. Bu yeni veritabanı bulut sunucusu dağıtımları, kaynak yedeğin standart bir dağıtımda veya Multi-AZ dağıtımında başlatıldığından bağımsız olarak standart veya Multi-AZ olabilir.

Okuma Replikaları

Okuma çoğaltmaları, yoğun okuma gerektiren veri tabanı iş yükleri için desteklenen altyapıların yerleşik çoğaltma işlevinden yararlanarak ölçeği tek bir veri tabanı Bulut Sunucusunun kapasite kısıtlamalarını aşacak şekilde esnek olarak genişletme avantajından yararlanmayı kolaylaştırır.

AWS Yönetim Konsolu'nda yalnızca birkaç tıklamayla veya CreateDBInstanceReadReplica API'sini kullanarak okuma çoğaltması oluşturabilirsiniz. Okuma replikası oluşturulduktan sonra, kaynak veritabanı bulut sunucusunda gerçekleşen veritabanı güncellemeleri desteklenen altyapının yerel, zaman uyumsuz replikasyonu kullanılarak çoğaltılır. Belirli bir kaynak veritabanı bulut sunucusunun birden çok okuma replikasını oluşturabilir ve uygulamanızın okuma trafiğini bunlar arasında paylaştırabilirsiniz.

Okuma replikaları desteklenen altyapıların yerleşik replikasyon teknolojisini kullandığından, ilgili teknolojinin güçlü ve kısıtlayıcı yönlerini alır. Bunların başında, güncellemelerin kaynak veritabanı bulut sunucusunda gerçekleştikten sonra okuma replikalarınıza uygulanması gelir ve replikasyon gecikmesi önemli ölçüde değişkenlik gösterebilir. Multi-AZ dağıtımları tarafından sağlanan gelişmiş veritabanı yazma erişilebilirliği ve veri dayanıklılığına ek olarak okuma ölçeklendirme avantajlarından yararlanmak amacıyla okuma replikaları, Multi-AZ dağıtımlarıyla ilişkilendirilebilir.

Belirli bir kaynak veritabanı bulut sunucusu için bir veya daha fazla okuma replikası dağıtmanın mantıklı olabileceği çeşitli senaryolar vardır. Okuma replikası dağıtma konusunda yaygın gerekçeler şunlardır:

 • Yoğun okuma gerektiren veritabanı iş yükleri için tek bir veritabanı bulut sunucusunun işlem veya G/Ç kapasitesini aşacak şekilde ölçeklendirme. Bu fazla okuma trafiği bir veya daha fazla okuma replikasına yönlendirilebilir.
 • Kaynak veritabanı bulut sunucusu erişilebilir olmadığında okuma trafiğini karşılama. Kaynak veritabanı bulut sunucunuz G/Ç istekleri alamıyorsa (ör. yedekleme veya zamanlanmış bakım için G/Ç askıya alındığı için), okuma trafiğini okuma replikalarınıza yönlendirebilirsiniz. Bu kullanım örneği için kaynak Veritabanı Bulut Sunucusuna erişilemediğinden okuma replikasındaki verilerin "eski" olabileceğini unutmayın.
 • İş raporlama veya veri ambarı senaryoları. İş raporlama sorgularının birincil, üretim Veritabanı Bulut Sunucunuz yerine okuma replikasında çalıştırılmasını isteyebilirsiniz.
 • Kaynak veritabanı bulut sunucusunun olağanüstü durumdan kurtarılması için aynı AWS Bölgesindeki veya başka Bölgedeki bir okuma replikasını kullanabilirsiniz.

Evet. Okuma replikaları eklemeden önce kaynak veritabanı bulut sunucunuzda yedek tutma dönemini 0 dışında bir değere ayarlayarak otomatik yedeklemeyi etkinleştirin. Okuma replikalarının çalışması için yedekleme etkin kalmalıdır.

Amazon Aurora: Tüm veritabanı kümeleri.

MySQL İçin Amazon RDS: Tüm veritabanı bulut sunucuları, okuma replikası oluşturmayı destekler. Okuma replikası işlemleri için kaynak veritabanı bulut sunucusunda otomatik yedekleme etkinleştirilmeli ve etkin kalmalıdır. Replikada otomatik yedekleme 5.5 değil yalnızca MySQL 5.6 ve daha yeni sürümleri çalıştıran Amazon RDS okuma replikaları için desteklenir.

PostgreSQL İçin Amazon RDS: PostgreSQL sürüm 9.3.5 veya daha yeni bir sürüme sahip veritabanı bulut sunucuları okuma replikası oluşturmayı destekler. 9.3.5'ten önceki bir sürüme sahip mevcut PostgreSQL bulut sunucuları, Amazon RDS okuma replikalarının kullanılabilmesi için PostgreSQL sürüm 9.3.5'e yükseltilmelidir.

MariaDB İçin Amazon RDS: Tüm veritabanı bulut sunucuları okuma replikası oluşturmayı destekler. Okuma replikası işlemleri için kaynak veritabanı bulut sunucusunda otomatik yedekleme etkinleştirilmeli ve etkin kalmalıdır.

Oracle İçin Amazon RDS: Hem Oracle 12.1.0.2.v12 ve üzeri sürümlerde hem de Oracle Database Enterprise Edition ile Kendi Lisansını Getir modelini kullanan 12.2 sürümlerinde desteklenmektedir ve Aktif Veri Güvenliği Seçeneği için lisanslanmaktadır.

SQL Server İçin Amazon RDS: Okuma replikaları; temel replikasyon teknolojisi, SQL Server'ın 2016 ve 2017 sürümleri için Her Zaman Etkin erişilebilirlik gruplarını kullandığında Multi-AZ yapılandırmasındaki Enterprise Edition'da desteklenmektedir.

Standart CreateDBInstanceReadReplica API'sini kullanarak veya AWS Yönetim Konsolu'nda birkaç adım gerçekleştirerek dakikalar içinde bir okuma çoğaltması oluşturabilirsiniz. Okuma replikası oluştururken bir SourceDBInstanceIdentifier belirterek replikayı okuma replikası olarak tanımlayabilirsiniz. SourceDBInstanceIdentifier, replikasyon için “kaynak” olarak kullanmak istediğiniz veritabanı bulut sunucusunun veritabanı bulut sunucusu tanımlayıcısıdır. Standart bir veritabanı bulut sunucusunda olduğu gibi Erişilebilirlik Alanını, Veritabanı Bulut Sunucusu sınıfını ve tercih edilen bakım aralığını da belirtebilirsiniz. Bir okuma replikasının altyapı sürümü (ör. PostgreSQL 9.3.5) ve depolama tahsisatı, kaynak veritabanı bulut sunucusundan devralınır. 

Okuma replikası oluşturma işlemi başlattığınızda Amazon RDS kaynak veritabanı bulut sunucunuzun anlık yedeğini alır ve replikasyonu başlatır. Bunun sonucunda, anlık yedek alındığı sırada kaynak veritabanı bulut sunucunuzda kısa bir süreliğine G/Ç askıya alınır. G/Ç kesintisi genellikle bir dakika civarı sürer ve kaynak veritabanı bulut sunucusu bir Multi-AZ dağıtımıysa kesinti yaşanmaz (Multi-AZ dağıtımları için anlık yedekler yedek bulut sunucusundan alınır).

Ayrıca, Amazon RDS şu anda 30 dakikalık bir aralıkta birden çok Okuma Replikası oluşturursanız G/Ç etkisinin olabildiğince azaltılması amacıyla bunların tümünün aynı kaynak anlık yedeği kullanmasını (her Okuma Replikası için oluşturma işleminden sonra “yetişme” replikasyonu başlar) sağlamaya yönelik bir optimizasyon (kısa süre içinde yayınlanacaktır) üzerinde çalışmaktadır.

Okuma replikalarına tıpkı standart bir veritabanı bulut sunucusunda olduğu gibi DescribeDBInstance API'si veya AWS Management Console aracılığıyla okuma replikalarınızın uç noktalarını alarak bağlanabilirsiniz. Birden çok okuma replikanız varsa okuma trafiğinin bunlar arasında nasıl paylaştırılacağının belirlenmesi uygulamanıza bırakılır.

MySQL, MariaDB ve PostgreSQL İçin Amazon RDS sayesinde belirli bir kaynak veri tabanı bulut sunucusu için 15'e kadar okuma çoğaltması oluşturabilirsiniz. Oracle İçin Amazon RDS ve SQL Server, belirli bir kaynak veri tabanı bulut sunucusu için 5 adede kadar okuma çoğaltması oluşturmanıza olanak tanır.

Evet, Amazon RDS (RDS for SQL Server hariç) bölgeler arası okuma replikalarını destekler. Verilerin kaynak veritabanı bulut sunucusuna yazıldığı zaman ile okuma replikasında erişilebilir hale geldiği zaman arasındaki sürenin miktarı, iki bölge arasındaki ağ gecikme süresine bağlı olur.

Hayır. MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle ve SQL Server için Amazon RDS'de okuma replikaları, ilgili altyapıların yerel zaman uyumsuz replikasyon mekanizması kullanılarak uygulanır. Amazon Aurora farklı, ancak yine de zaman uyumsuz olan bir replikasyon mekanizması kullanır.

Veritabanı yazma erişilebilirliğini artırmak ve en son veritabanı güncellemelerini çeşitli hata koşullarına karşı korumak için replikasyon kullanmak istiyorsanız, veritabanı bulut sunucunuzu bir Multi-AZ dağıtımı olarak çalıştırmanızı öneririz. Desteklenen altyapıların yerel, zaman uyumsuz replikasyon mekanizmasını kullanan Amazon RDS okuma replikaları ile veritabanı yazma işlemleri kaynak veritabanı bulut sunucusunda zaten gerçekleştikten sonra okuma replikasında gerçekleşir ve bu replikasyon “gecikmesi” önemli ölçüde değişkenlik gösterebilir. 

Buna karşılık olarak, Multi-AZ dağıtımları tarafından kullanılan replikasyon zaman uyumludur. Yani, tüm veritabanı yazma işlemleri birincil ve yedek bulut sunucusunda eş zamanlı olarak gerçekleşir. Bu, yük devretme gerekmesi ihtimaline karşı zaten yedekte erişilebilir olması gereken en son veritabanı güncellemelerinizin korunmasını sağlar. 

Ayrıca, Multi-AZ dağıtımlarında replikasyon tam olarak yönetilir. Amazon RDS otomatik olarak veritabanı bulut sunucusu hata koşullarını veya Erişilebilirlik Alanı hatalarını izler ve bir kesinti yaşanırsa yedeğe (veya Amazon Aurora için okuma replikasına) otomatik yük devretme işlemi başlatır.

Evet. Multi-AZ veritabanı bulut sunucuları okuma replikalarından farklı bir gereksinimi karşıladığından, üretim dağıtımları için ikisinin birlikte kullanılması ve bir Multi-AZ veritabanı bulut sunucusu dağıtımıyla bir okuma replikasının ilişkilendirilmesi mantıklıdır. “Kaynak” Multi-AZ veritabanı bulut sunucusu gelişmiş yazma erişilebilirliği ve veri dayanıklılığı sağlarken ilişkili okuma replikası okuma trafiğinin ölçeklenebilirliğini geliştirir.

Evet. MySQL, MariaDB, PostgreSQL ve Oracle için Amazon RDS; olağanüstü durum kurtarmayı desteklemek ve altyapı yükseltmelerinden kaynaklanan kesinti süresini en aza indirmek için okuma replikalarında Multi-AZ yapılandırmasını etkinleştirmenize olanak tanır.

Multi-AZ yük devretme durumunda, yük devretme tamamlandıktan (yeni yükseltilen birincil bulut sunucusundan güncellemeler alındıktan) sonra ilişkili ve erişilebilir tüm okuma replikalarının replikasyonu otomatik olarak sürdürülür.

Amazon Aurora, MySQL İçin Amazon RDS ve MariaDB: Üç katmanlı okuma çoğaltması oluşturabilirsiniz. Mevcut bir birinci katman okuma çoğaltmasından ikinci katman okuma çoğaltması ve ikinci katman okuma çoğaltmalarından üçüncü katman okuma çoğaltması. İkinci ve üçüncü katman okuma çoğaltması oluşturarak çoğaltma yükünün bir kısmını uygulama ihtiyaçlarınıza göre birincil veri tabanı bulut sunucusundan farklı Okuma Çoğaltması katmanlarına taşıyabilirsiniz.

Bu durumda işlemlerin önce ana katmandan birinci katman replikaya, ardından ikinci katman replikaya çoğaltılması sonucu oluşan ek replikasyon gecikme süresi nedeniyle ikinci katman okuma replikasının, ana replikanın daha da gerisinde kalabileceğini lütfen unutmayın. Benzer şekilde üçüncü katman kopya, ikinci katman okuma çoğaltmasının gerisinde kalabilir.

Oracle İçin Amazon RDS ve SQL Server İçin Amazon RDS: Okuma Çoğaltmalarının Okuma Çoğaltmaları şu anda desteklenmemektedir.

Okuma replikaları okuma trafiğini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, ileri düzey kullanıcıların bir okuma replikasında Data Definition Language (DDL) SQL deyimlerini tamamlamak istediği kullanım örnekleri olabilir. Buna bir veritabanı dizinini ilgili kaynak veritabanı bulut sunucusuna eklemeden iş raporlama için kullanılan bir okuma replikasına ekleme örneği verilebilir.

Amazon RDS for MySQL, bir okuma replikasında DDL SQL deyimlerine izin verecek şekilde yapılandırılabilir. Belirli bir okuma replikası için okuma dışındaki işlemleri etkinleştirmek istiyorsanız "read_only" parametresini "0" değerine ayarlayarak okuma replikasının etkin veritabanı parametre grubunu değiştirin.

PostgreSQL için Amazon RDS şu anda bir okuma replikasında DDL SQL deyimlerinin yürütülmesini desteklemiyor.

Evet. Diğer ayrıntıları öğrenmek için Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'na başvurun.

Bir kaynak veritabanı bulut sunucusunda yapılan güncellemeler otomatik olarak tüm ilişkili okuma replikalarına çoğaltılır. Bununla birlikte, desteklenen altyapıların zaman uyumsuz replikasyon teknolojisi nedeniyle bir okuma replikası çeşitli sebeplerden dolayı kaynak veritabanı bulut sunucusunun gerisinde kalabilir. Bu genellikle şu nedenlerle olur:

 • Kaynak veritabanı bulut sunucusuna yazma G/Ç hacmi, değişikliklerin okuma replikasına uygulanabileceği hızdan yüksektir (bu sorun özellikle de bir okuma replikasının işlem kapasitesi kaynak veritabanı bulut sunucusundan düşükse ortaya çıkabilir)
 • Kaynak veritabanı bulut sunucusunda gerçekleşen karmaşık veya uzun süren işlemler, okuma replikasına replikasyonun gecikmesine neden olur
 • Kaynak veritabanı bulut sunucusu ile okuma replikası arasındaki ağ bölümleri veya gecikme süresi

Okuma replikaları, desteklenen altyapıların yerel replikasyon mekanizmasının güçlü ve zayıf yönleriyle kısıtlıdır. Okuma Replikaları kullanıyorsanız bir Okuma Replikası ile bunun kaynak Veritabanı Bulut Sunucusu arasındaki olası gecikme veya "tutarsızlıklara" dikkat etmelisiniz.

Standart DescribeDBInstances API'sini kullanarak dağıttığınız tüm veritabanı bulut sunucularının (okuma replikaları dahil) bir listesini döndürebilir veya Amazon RDS Konsolu'nun "Instances" (Bulut Sunucuları) sekmesine tıklayabilirsiniz.

Amazon RDS, bir okuma replikasının kaynak veritabanı bulut sunucusunun ne kadar gerisinde kaldığını görmenize olanak tanır. Okuma çoğaltmasının birincil bulut sunucusundan kaç saniye geride olduğu, AWS Yönetim Konsolu veya Amazon CloudWatch API'leri aracılığıyla erişilebilen bir Amazon CloudWatch ölçümü ("Replica Lag") olarak yayınlanır.

Amazon RDS for MySQL için bu bilginin kaynağı, okuma replikasına standart bir "Show Replica Status" (Replika Durumunu Göster) MySQL komutu gönderilerek görüntülenen bilgilerle aynıdır. Amazon RDS for PostgreSQL'de kaynak veritabanı bulut sunucusunda pg_stat_replication görünümünü kullanarak replikasyon ölçümlerine göz atabilirsiniz.

Amazon RDS, okuma replikalarınızın durumunu izler ve herhangi bir nedenden dolayı replikasyon durursa AWS Yönetim Konsolu'nda Replication State (Replikasyon Durumu) alanını "Error" (Hata) olarak günceller (ör. replikanızda birincil veritabanı bulut sunucunuzda yapılan güncellemelerle çakışan DML sorguları gerçekleştirmeye çalışırsanız replikasyon hatası oluşur). Replication State (Replikasyon Durumu) alanını görüntüleyerek MySQL altyapısı tarafından oluşturulan ilişkili hatanın ayrıntılarını gözden geçirebilir ve bulut sunucusunu bundan kurtarmak için uygun eylemi gerçekleştirebilirsiniz. MySQL veya PostgreSQL İçin Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'nun Okuma Çoğaltması Sorununu Giderme bölümünden çoğaltma sorunlarını giderme hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. 

Bir replikasyon hatası düzeltilirse Replication State (Replikasyon Durumu) Replicating (Çoğaltılıyor) olarak değişir.

Replikasyonun etkili bir şekilde çalışabilmesi için okuma replikalarının kaynak veritabanı bulut sunucuları kadar veya bunlardan daha fazla işlem ve depolama kaynağına sahip olmasını öneririz. Aksi takdirde, replikasyon gecikmesi büyük olasılıkla artar ve okuma replikanızda çoğaltılan güncellemeleri barındırmak için yer kalmaz.

AWS Yönetim Konsolu'nda yalnızca birkaç adımda veya DeleteDBInstance API'sine veri tabanı bulut sunucusunun tanımlayıcısını geçirerek okuma çoğaltmasını silebilirsiniz. 

Bir Amazon Aurora replikası, kendisine karşılık gelen veritabanı bulut sunucusu silindikten sonra bile etkin kalır ve okuma trafiğini kabul etmeye devam eder. Kümedeki replikalardan biri otomatik olarak yükseltilip yeni birincil replika haline gelir ve yazma trafiği almaya başlar.

MySQL veya MariaDB için Amazon RDS okuma replikası, kendisine karşılık gelen veritabanı bulut sunucusu silindikten sonra bile etkin kalır ve okuma trafiğini kabul etmeye devam eder. Kaynak veritabanı bulut sunucusuna ek olarak okuma replikasını silmek istiyorsanız DeleteDBInstance API'sini veya AWS Management Console'u kullanarak bunu açıkça yapmanız gerekir.

Okuma replikaları olan bir Amazon RDS for PostgreSQL veritabanı bulut sunucusunu silerseniz tüm okuma replikaları yükseltilerek tek başına veritabanı bulut sunucuları yapılır ve hem okuma hem da yazma trafiği alabilecek duruma gelir. Yeni yükseltilen veritabanı bulut sunucuları birbirinden bağımsız çalışır. Özgün kaynak Veritabanı Bulut Sunucusuna ek olarak bu Veritabanı Bulut Sunucularını silmek istiyorsanız DeleteDBInstance API'sini veya AWS Management Console'u kullanarak bunu açıkça yapmanız gerekir.

Okuma replikası, standart veritabanı bulut sunucusu olarak ve aynı fiyatlardan faturalandırılır. Standart bir veri tabanı bulut sunucusunda olduğu gibi okuma çoğaltmasının "veri tabanı Bulut Sunucusu saati" başına fiyatı, okuma çoğaltmasının veri tabanı bulut sunucusu sınıfına göre belirlenir. Güncel fiyatlandırma için lütfen fiyatlandırma sayfasına bakın. Aynı AWS Bölgesi içinde kaynak veritabanı bulut sunucunuz ile okuma replikanız arasında veri replikasyonu sırasında gerçekleşen veri aktarımı için ücret ödemezsiniz.

Bir okuma replikası için faturalandırma, replika başarıyla oluşturulduğu an [durum "active" (etkin) olarak listelendiğinde] başlar. Okuma replikası, silinmesi için sizin tarafınızdan komut verilene kadar standart Amazon RDS veritabanı bulut sunucusu saatlik ücretleri üzerinden faturalandırılmaya devam eder.

Geliştirilmiş İzleme

Amazon RDS İçin Gelişmiş İzleme, Amazon RDS bulut sunucularınızın durumuna ilişkin daha ayrıntılı görünürlük sağlar. Amazon RDS veri tabanı Bulut Sunucunuz için "Gelişmiş İzleme" seçeneğini açıp bir ayrıntı düzeyi belirttiğinizde Gelişmiş İzleme, tanımlanan ayrıntı düzeyinde önemli işletim sistemi ölçümlerini toplar ve bilgileri işler.

Veri tabanı yükünüzün daha ayrıntılı tanılama ve görselleştirmesi, ayrıca daha uzun veri saklama süresi için Performans Öngörüleri'ni deneyebilirsiniz.

Gelişmiş İzleme, Amazon RDS bulut sunucunuzun CPU, bellek, dosya sistemi ve disk G/Ç gibi sistem düzeyindeki ölçümlerini yakalar. Ölçümlerin tam listesine belgelerden ulaşabilirsiniz.

Gelişmiş İzleme tüm Amazon RDS veritabanı altyapılarını destekler.

Gelişmiş İzleme, t1.micro ve m1.small hariç tüm bulut sunucusu tiplerini destekler. Yazılım tarafından az miktarda CPU, bellek ve G/Ç kullanılır ve genel amaçlı izleme için orta veya büyük boyutlu bulut sunucularına yönelik olarak daha yüksek ayrıntı düzeylerine geçmenizi öneririz. Üretim dışı Veritabanı Bulut Sunucuları için varsayılan Gelişmiş İzleme ayarı "off" (kapalı) şeklindedir ve bunu devre dışı bırakma veya açıkken ayrıntı düzeyini değiştirme seçeneğine sahip olursunuz.

Konsolda Amazon RDS Veritabanı Bulut Sunucularınızın tüm sistem ölçümlerini ve işlem bilgilerini grafik biçiminde görüntüleyebilirsiniz. Her bulut sunucusu için hangi ölçümleri izlemek istediğinizi yönetebilir ve panoyu gereksinimlerinize göre özelleştirebilirsiniz.

Hayır. Amazon RDS hesabınızdaki her Veritabanı Bulut Sunucusu için farklı ayrıntı düzeyleri ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, hangi bulut sunucularında Geliştirilmiş İzleme'yi etkinleştirmek istediğinizi seçebilmenizin yanı sıra tüm bulut sunucularının ayrıntı düzeyini dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Tüm ölçümler için performans değerlerini 1 saat öncesine kadar, belirlediğiniz ayara bağlı olarak 1 saniyeye kadar ayrıntı düzeyinde görebilirsiniz.

Amazon RDS Gelişmiş İzleme ölçümleri CloudWatch Logs hesabınıza teslim edilir. CloudWatch'ta CloudWatch Logs'tan ölçüm filtreleri oluşturabilir ve grafikleri CloudWatch panosunda görüntüleyebilirsiniz. Diğer ayrıntıları öğrenmek için lütfen Amazon CloudWatch sayfasını ziyaret edin.

Amazon RDS konsolundaki panodan erişilebilenlerden daha eski verileri görüntülemek istiyorsanız CloudWatch'u kullanmalısınız. Tüm AWS yığınınızın durumunu tek bir konumda tanılamak için Amazon RDS bulut sunucularınızı CloudWatch'ta izleyebilirsiniz. CloudWatch şu anda 1 dakikaya kadar olan ayrıntı düzeylerini destekler ve bundan düşük ayrıntı düzeyleri için değerlerin ortalaması alınır.

Evet. CloudWatch'ta, alarm durum değiştirdiğinde bildirim gönderen bir alarm oluşturabilirsiniz. Alarm, belirttiğiniz bir dönem boyunca tek bir ölçümü izler ve bir dizi dönem boyunca belirtilen eşikle karşılaştırmalı olarak ölçümün değerine göre bir veya daha fazla eylem gerçekleştirir. CloudWatch alarmları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Amazon CloudWatch Geliştirici Kılavuzu'nu ziyaret edin.

Amazon RDS Gelişmiş İzleme, JSON yükleri olarak oluşturulan ve CloudWatch Logs hesabınıza teslim edilen bir grup ölçüm sunar. JSON yükleri Amazon RDS bulut sunucusu için son yapılandırılan ayrıntı düzeyinde teslim edilir.

Ölçümleri üçüncü taraf bir pano veya uygulama aracılığıyla kullanabilmenizin iki yolu vardır. İzleme araçları, ölçümler için neredeyse gerçek zamanlı bir akış ayarlamak üzere CloudWatch Günlükleri Abonelikleri'ni kullanabilir. Alternatif olarak, CloudWatch Günlükleri'ndeki filtreleri kullanarak ölçümleri CloudWatch'a bağlayabilir ve uygulamanızı CloudWatch ile entegre edebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için lütfen Amazon CloudWatch Belgeleri'ni inceleyin.

Geliştirilmiş İzleme CloudWatch Logs hesabınızdaki bir günlüğe JSON yükleri teslim ettiğinden, bunun tutulma dönemini diğer herhangi bir CloudWatch Logs akışında olduğu gibi denetleyebilirsiniz. CloudWatch Logs'da Geliştirilmiş İzleme için yapılandırılan varsayılan tutma dönemi 30 gündür. Tutma ayarlarının nasıl değiştirileceği hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen Amazon CloudWatch Geliştirici Kılavuzu'nu ziyaret edin.

Ölçümler CloudWatch Logs'da alındığından, CloudWatch Logs ücretsiz kullanımını aştıktan sonra ödeyeceğiniz ücretler CloudWatch Logs veri aktarımını ve depolama fiyatlarını temel alır. Fiyatlandırma ayrıntılarına buradan ulaşabilirsiniz. Bir Amazon RDS bulut sunucusu için aktarılan bilgi miktarı, Gelişmiş İzleme özelliği için tanımlanan ayrıntı düzeyiyle doğru orantılıdır. Yöneticiler maliyetleri yönetmek amacıyla hesaplarındaki farklı bulut sunucuları farklı ayrıntı düzeyleri ayarlayabilir.

CloudWatch Logs'da bir bulut sunucusu için Geliştirilmiş İzleme tarafından alınan verilerin hacmi yaklaşık olarak aşağıda gösterildiği gibidir:

Ayrıntı Düzeyi 60 saniye 30 saniye 15 saniye 10 saniye 5 saniye 1 saniye

CloudWatch Logs'da alınan veri (Aylık GB)

0.27

0.53

1.07

1.61

3.21

16.07

Amazon RDS Proxy'si

Amazon RDS Proxy'si, Amazon RDS için tam olarak yönetilen ve yüksek erişilebilirliğe sahip bir veri tabanı proxy özelliğidir. RDS Proxy'si, uygulamaları daha ölçeklenebilir, veritabanı hatalarına karşı daha dayanıklı ve daha güvenli hale getirir.

Amazon RDS Proxy'si, Amazon RDS'nin tam olarak yönetilen, yüksek oranda erişilebilir ve kullanımı kolay bir veritabanı proxy özelliğidir ve uygulamalarınızın şunları yapmasını sağlar: 1) veritabanı bağlantılarını bir araya getirip paylaşarak ölçeklenebilirliği iyileştirme, 2) veritabanı yük devretme sürelerini %66'ya varan oranda azaltarak ve yük devretme sırasında uygulama bağlantılarını koruyarak erişilebilirliği artırma ve 3) isteğe bağlı olarak veritabanlarında AWS IAM kimlik doğrulaması gerektirerek ve kimlik bilgilerini AWS Gizli Bilgi Yöneticisi'nde güvenli bir şekilde saklayarak güvenliği artırma.

İş yükünüze bağlı olarak Amazon RDS Proxy'si, sorgu veya işlem yanıt süresine ortalama 5 milisaniye ağ gecikmesi ekleyebilir. Uygulamanız 5 milisaniyelik gecikmeye tolerans gösteremiyorsa veya bağlantı yönetimine ve RDS Proxy'si tarafından etkinleştirilen diğer özelliklere ihtiyaç duymuyorsa uygulamanızın doğrudan veritabanı uç noktasına bağlanmasını tercih edebilirsiniz.

Amazon RDS Proxy'si, ilişkisel veri tabanlarının gücünden ve basitliğinden yararlanan modern sunucusuz uygulamalar oluşturma yaklaşımınızı değiştirir. RDS Proxy'si, ilk olarak veritabanı bağlantılarını bir araya getirip yeniden kullanarak sunucusuz uygulamaların verimli bir şekilde ölçeklendirilmesini sağlar. İkinci olarak, RDS Proxy'si sayesinde Lambda kodunuzda veritabanı kimlik bilgilerini yönetmenize gerek kalmaz. RDS Proxy'si ve veritabanınızda kimlik doğrulamak için Lambda işlevinizle ilişkili IAM yürütme rolünü kullanabilirsiniz. Üçüncü olarak ise, ilişkisel veritabanlarının desteklediği sunucusuz uygulamaların tam potansiyelinden faydalanmak için yeni bir altyapıyı veya kodu yönetmeniz gerekmez. RDS Proxy'si tam olarak yönetilir ve uygulama taleplerinize göre kapasitesini otomatik olarak ölçeklendirir.

RDS Proxy; MySQL uyumluluğuna sahip Amazon Aurora, PostgreSQL uyumluluğuna sahip Amazon Aurora, MariaDB İçin Amazon RDS, MySQL İçin Amazon RDS, PostgreSQL İçin Amazon RDS ve SQL Server İçin Amazon RDS'de kullanılabilir. Desteklenen altyapı sürümlerinin listesi için Amazon Aurora Kullanıcı Kılavuzu'na veya Amazon RDS Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Amazon RDS veritabanınız için Amazon RDS Proxy'sini, Amazon RDS konsolunda yalnızca birkaç tıklamayla etkinleştirebilirsiniz. RDS Proxy'sini etkinleştirirken, RDS Proxy'sine erişmek istediğiniz VPC'yi ve alt ağları belirtirsiniz. Bir Lambda kullanıcısı olarak Amazon RDS veritabanınız için Amazon RDS Proxy'sini etkinleştirebilir ve Lambda konsolunda yalnızca birkaç tıklamayla, erişmek için bir Lambda işlevi ayarlayabilirsiniz.

Evet. Bir proxy oluşturmak için Amazon RDS Proxy API'lerini kullanabilir ve ardından proxy'yi belirli veritabanı bulut sunucuları veya kümeleriyle ilişkilendirmek için hedef gruplar tanımlayabilirsiniz. Örneğin:

aws rds create-db-proxy 
    --db-proxy-name '…' 
    --engine-family <mysql|postgresql>    
    --auth [{}, {}] 
    --role-arn '…'
    --subnet-ids {}
    --require-tls <true|false>
    --tags {}
aws rds register-db-proxy-targets 
    --target-group-name '…'
    --db-cluster-identifier '…'
    --db-instance-identifier '…'

PostgreSQL İçin Güvenilir Dil Uzantıları

PostgreSQL İçin Güvenilir Dil Uzantıları (TLE), geliştiricilerin yüksek performanslı PostgreSQL uzantıları oluşturup bunları Amazon Aurora ve Amazon RDS'de güvenle çalıştırmasına olanak tanır. Bunu yaparken TLE, pazara sunma zamanınızı iyileştirir ve üretim veritabanı iş yüklerinde kullanılan özel ve üçüncü taraf kodların onaylanmasına yönelik olarak veritabanı yöneticilerinin taşıdığı iş yükünü ortadan kaldırır. Bir uzantının ihtiyaçlarınızı karşıladığına karar verir vermez ilerleyebilirsiniz. TLE sayesinde bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler), Aurora ve Amazon RDS üzerinde çalışan müşterilere yeni PostgreSQL uzantıları sağlayabilir.

PostgreSQL uzantıları, yüksek performans için aynı işlem alanında yürütülür. Ancak, uzantıların veritabanını çökertebilecek yazılım hataları olabilir.

PostgreSQL İçin TLE, bu riski azaltmak için birden fazla koruma katmanı sunar. TLE, sistem kaynaklarına erişimi sınırlamak için tasarlanmıştır. rds_superuser rolü, kimlerin belirli uzantıları yüklemesine izin verileceğini belirleyebilir. Ancak, bu değişiklikler yalnızca TLE API aracılığıyla yapılabilir. TLE, bir uzantı kusurunun etkisini tek bir veritabanı bağlantısıyla sınırlamak için tasarlanmıştır. Bu korumalara ek olarak TLE, rds_superuser rolündeki DBA'lara uzantıları kimlerin yükleyebileceği konusunda ayrıntılı, çevrimiçi denetim sağlamak üzere tasarlanmıştır ve bunları çalıştırmak için bir izin modeli oluşturabilirler.

Yalnızca yeterli ayrıcalıklara sahip kullanıcılar, bir TLE uzantısındaki "CREATE EXTENSION" komutunu kullanarak içerik çalıştırabilir ve oluşturabilir. DBA'lar ayrıca veritabanının dahili davranışını değiştiren ve genellikle yükseltilmiş ayrıcalık gerektiren daha karmaşık uzantılar için gereken "PostgreSQL kancalarını" da izin verilenler listesine alabilir.

PostgreSQL İçin TLE, Amazon Aurora PostgreSQL Uyumlu Sürüm ve PostgreSQL'de Amazon RDS 14.5 ve üzeri sürümlerinde kullanılabilir. TLE, bir PostgreSQL uzantısı olarak uygulanmakta olup Aurora ve Amazon RDS'de desteklenen diğer uzantılara benzer şekilde rds_superuser rolünden etkinleştirilebilir.

PostgreSQL İçin TLE'yi Amazon Aurora ve Amazon RDS'de PostgreSQL 14.5 veya üzeri sürümlerde çalıştırabilirsiniz.  

PostgreSQL İçin TLE şu anda tüm AWS bölgelerinde (AWS Çin bölgeleri hariç) ve AWS GovCloud bölgelerinde kullanılabilir.

PostgreSQL İçin TLE, Aurora ve Amazon RDS müşterilerine ek bir ücret alınmadan sunulur.

Aurora ve Amazon RDS, 85'in üzerinde PostgreSQL uzantısından oluşan seçilmiş bir kümeyi destekler. AWS, bu uzantıların her biri için güvenlik risklerini AWS paylaşılan sorumluluk modeli kapsamında yönetir. PostgreSQL İçin TLE'yi uygulayan uzantı bu kümeye dahildir. Yazdığınız veya üçüncü taraf kaynaklardan edindiğiniz ve TLE'ye yüklediğiniz uzantılar, uygulama kodunuzun bir parçası olarak kabul edilir. TLE uzantılarını kullanan uygulamalarınızın güvenliğinden siz sorumlusunuz.

Bitmap sıkıştırma ve ayrımlı gizlilik (bireylerin gizliliğini koruyan herkese açık istatistiksel sorgular gibi) gibi geliştirici işlevleri oluşturabilirsiniz.

PostgreSQL İçin TLE şu anda JavaScript, PL/pgSQL, Perl ve SQL'yi desteklemektedir.

rds_superuser rolü PostgreSQL İçin TLE'yi etkinleştirdikten sonra psql gibi herhangi bir PostgreSQL istemcisinden SQL CREATE EXTENSION komutunu kullanarak TLE uzantılarını dağıtabilirsiniz. Bu, PL/pgSQL veya PL/Perl gibi yordamsal bir dilde yazılmış kullanıcı tanımlı bir işlevi oluşturma şeklinize benzer. Hangi kullanıcıların TLE uzantılarını dağıtma ve belirli uzantıları kullanma iznine sahip olacağını denetleyebilirsiniz.

PostgreSQL İçin TLE, PostgreSQL veri tabanınıza yalnızca TLE API aracılığıyla erişir. TLE destekli güvenilir diller, PostgreSQL sunucu programlama arabiriminin (SPI) tüm işlevlerini ve şifre denetimi kancası da dahil PostgreSQL kancaları için desteği içerir.

PostgreSQL İçin TLE projesi hakkında daha fazla bilgiye resmi TLE GitHub sayfasından ulaşabilirsiniz.

Amazon RDS Mavi/Yeşil Dağıtımlar

Amazon RDS Mavi/Yeşil Dağıtımlar; Amazon Aurora MySQL Uyumlu Sürüm 5.6 ve üzeri sürümler, MySQL İçin RDS 5.7 ve üzeri sürümler ve RDS MariaDB 10.2 ve üzeri sürümler için kullanılabilir. Mavi/Yeşil Dağıtımlar ayrıca 11.21 ve üzeri, 12.16 ve üzeri, 13.12 ve üzeri, 14.9 ve üzeri ve 15.4 ve üzeri sürümlerdeki Amazon Aurora PostgreSQL Uyumlu Sürüm ve PostgreSQL İçin Amazon RDS için de desteklenir. Amazon Aurora ve Amazon RDS belgelerinde mevcut sürümler hakkında daha fazla bilgi edinin. 

Amazon RDS Mavi/Yeşil Dağıtımlar tüm geçerli AWS bölgelerinde ve AWS GovCloud bölgelerinde kullanılabilir.

Amazon RDS Mavi/Yeşil Dağıtımlar, daha güvenli, daha basit ve daha hızlı veritabanı değişiklikleri yapmanızı sağlar. Mavi/Yeşil Dağıtımlar; veritabanı altyapısına yönelik ana veya küçük sürüm yükseltmeleri, işletim sistemi güncellemeleri, tablonun sonuna yeni bir sütun ekleme gibi yeşil ortamlarda mantıksal çoğaltmayı bozmayan şema değişiklikleri veya veritabanı parametre ayarı değişiklikleri gibi kullanım örnekleri için idealdir. Tek bir geçiş kullanarak aynı anda birden fazla veritabanı güncellemesi yapmak için Mavi/Yeşil Dağıtımlar'ı kullanabilirsiniz. Bu, güvenlik düzeltme eklerini güncel tutmanıza, veritabanı performansını iyileştirmenize ve kısa, öngörülebilir kesinti süreleriyle daha yeni veritabanı özelliklerine erişmenize olanak tanır.

İş yüklerinizi yeşil bulut sunucularında çalıştırırken, mavi bulut sunucularındaki fiyata tabi olursunuz. İş yüklerini mavi ve yeşil bulut sunucularında çalıştırmanın maliyeti, db.instances için mevcut standart fiyatlandırmamızı, depolama maliyetini, okuma/yazma G/Ç işlem maliyetini ve yedekleme maliyeti ile Amazon RDS Performans Öngörüleri gibi etkinleştirilebilecek tüm özellikleri içerir. Etkin olarak, mavi-yeşil dağıtımın ömrü boyunca veritabanı bulut sunucusu üzerinde iş yüklerini çalıştırma maliyetinin yaklaşık 2 katını ödersiniz.

Örnek: Multi-AZ (MAZ) yapılandırmalı us-east-1 AWS bölgesinde iki r5.2xlarge db.instances, bir birincil veri tabanı sunucusu ve bir okuma çoğaltması üzerinde çalışan MySQL için RDS 5.7 veri tabanınız olduğunu varsayalım. Her bir r5.2xlarge db.instances, 20 GiB Genel Amaçlı Amazon Esnek Blok Deposu (EBS) için yapılandırılmış olsun. Amazon RDS Mavi/Yeşil Dağıtımları kullanarak mavi bulut sunucusu topolojisinin bir klonunu oluşturur, bunu 15 gün (360 saat) boyunca çalıştırır ve başarılı bir geçiş yaptıktan sonra mavi bulut sunucularını silersiniz. Mavi bulut sunucularının maliyeti 15 gün için 1.926 USD/saat (Bulut Sunucusu + EBS maliyeti) istek üzerine fiyatla 1.387 USD olur. 15 gün boyunca Mavi/Yeşil Dağıtımları kullanmanın toplam maliyeti 2.774 USD olur. Bu da söz konusu süre boyunca mavi bulut sunucuları çalıştırmanın maliyetinin 2 katıdır.

Amazon RDS Mavi/Yeşil Dağıtımlar; ana veya küçük sürüm yükseltmeleri, şema değişiklikleri, bulut sunucusu ölçeklendirme, altyapı parametresi değişiklikleri ve bakım güncellemeleri gibi veri tabanı değişikliklerini daha güvenli, daha basit ve daha hızlı yapmanıza olanak tanır.

Amazon RDS Mavi/Yeşil Dağıtımlar'da mavi ortam, mevcut üretim ortamınızdır. Yeşil ortam, geçişten sonra yeni üretim ortamınız olacak hazırlama ortamınızdır.

Amazon RDS Mavi/Yeşil Dağıtımlar bir geçiş başlattığında geçiş tamamlanana kadar hem mavi hem de yeşil ortamlara yazma işlemlerini engeller. Geçiş sırasında, hazırlık ortamı veya yeşil ortam üretim sisteminin seviyesine yetişir ve verilerin hazırlık ve üretim ortamı arasında tutarlı olmasını sağlar. Üretim ve hazırlık ortamı tamamen eşitlendiğinde Mavi/Yeşil Dağıtımlar, trafiği yeni desteklenen üretim ortamına yeniden yönlendirerek hazırlık ortamını üretim ortamı olarak destekler. Mavi/Yeşil Dağıtımlar, geçiş süreci tamamlandıktan sonra yeşil ortamda yazma işlemlerini etkinleştirecek ve geçiş işlemi sırasında sıfır veri kaybı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Mavi ortamınız kendi kendini yöneten bir mantıksal kopya veya aboneyse geçişi engelleriz. Önce mavi ortama çoğaltmayı durdurmanızı, geçişe devam etmenizi ve ardından çoğaltmayı sürdürmenizi öneririz. Buna karşılık, mavi ortamınız kendi kendini yöneten bir mantıksal kopya kaynağı veya yayıncı ise geçiş yapmaya devam edebilirsiniz. Ancak geçiş sonrası yeşil ortamdan çoğaltmak için kendi kendini yöneten kopyayı güncellemeniz gerekecektir.

Amazon RDS Mavi/Yeşil Dağıtımlar eski üretim ortamınızı silmez. Gerekirse ek doğrulamalar ve performans/regresyon testi için erişebilirsiniz. Artık eski üretim ortamına ihtiyacınız yoksa bunu silebilirsiniz. Siz bunları silene kadar eski üretim bulut sunucularına standart faturalama ücretleri uygulanır.

Amazon RDS Mavi/Yeşil Dağıtımlar geçiş bütünlük koruması, geçiş yapılmadan önce yeşil ortamınız seviyeye yetişene kadar mavi ve yeşil ortamlarınızda yazma işlemini engeller. Mavi/Yeşil Dağıtımlar, mavi ve yeşil ortamlarınızdaki birincil ögelerinizin ve kopyalarınızın durum denetimlerini de gerçekleştirir. Ayrıca, örneğin replikasyonun durup durmadığını veya hata olup olmadığını görmek için replikasyon durumu denetimleri de gerçekleştirirler. Mavi ve yeşil ortamlarınız arasında uzun süren işlemleri tespit ederler. Maksimum tolere edilebilir kesinti sürenizi 30 saniye kadar düşük bir süre olarak belirtebilirsiniz ve bunu aşan devam eden bir işleminiz varsa geçişiniz zaman aşımına uğrar.

Hayır. Amazon RDS Mavi/Yeşil Dağıtımlar; Küresel Veri Tabanlarını, Amazon RDS Proxy'sini ve bölgeler arası veya basamaklı okuma çoğaltmalarını desteklemez.

Hayır, şu anda değişiklikleri geri almak için Amazon RDS Mavi/Yeşil Dağıtımlar'ı kullanamazsınız.

Amazon RDS Optimize Edilmiş Yazma İşlemleri

MySQL önce "çift yazma arabelleğine", ardından tablo deposuna olmak üzere verileri dayanıklı depolama alanına 16 KiB'lik sayfalar halinde iki kez yazarak kullanıcıları veri kaybına karşı korur. Amazon RDS Optimize Edilmiş Yazmalar, AWS Nitro Sistemi'nin Yarım Yazma Koruması özelliğini kullanarak 16 KiB'lik veri sayfalarınızı tek adımda güvenilir ve dayanıklı bir şekilde doğrudan veri dosyalarınıza yazar.

Amazon RDS Optimize Edilmiş Yazmalar db.r6i ve db.r5b bulut sunucularında kullanılabilir. AWS Çin bölgeleri hariç, bu bulut sunucularının kullanılabildiği tüm bölgelerde kullanılabilir.

Hayır. Amazon Aurora MySQL Uyumlu Sürüm, "çift yazma arabelleği" kullanımından halihazırda kaçınmaktadır. Amazon Aurora bunun yerine verileri üç Erişilebilirlik Alanı (AZ) boyunca altı hedefe çoğaltır ve bunları dayanıklı biçimde yazıp daha sonra doğru şekilde okumak için yeter sayı tabanlı bir yaklaşım kullanır.

Şu anda bu ilk sürüm, bulut sunucusu sınıfı Optimize Edilmiş Yazmalar'ı destekliyor olsa da mevcut veri tabanı bulut sunucularınız için Amazon RDS Optimize Edilmiş Yazmalar'ı etkinleştirmeyi desteklemez.

Amazon RDS Optimize Edilmiş Yazmalar, MySQL İçin RDS müşterileri tarafından hiçbir ek ücret ödemeden kullanılabilir.

Amazon RDS Optimize Edilmiş Okuma İşlemleri

Sorgu işleme için MySQL ve MariaDB'de geçici nesneler kullanan iş yükleri, Amazon RDS Optimize Edilmiş Okumalar'dan yararlanır. Optimize Edilmiş Okumalar, geçici nesneleri Amazon Esnek Blok Deposu birimi yerine veri tabanı bulut sunucusunun NVMe tabanlı bulut sunucusu depolama alanına yerleştirir. Bu sayede karmaşık sorgu işlemleri 2 kata kadar hızlanabilir.

MySQL 8.0.28 ve üzeri sürümlerde çalışan MySQL İçin RDS'de ve MariaDB 10.4.25, 10.5.16, 10.6.7 ve üzeri sürümlerde çalışan MariaDB İçin RDS'de Amazon RDS Optimize Edilmiş Okumalar kullanılabilir.

Amazon RDS Optimize Edilmiş Okumalar db.r5d, db.m5d, db.r6gd, db.m6gd, X2idn ve X2iedn bulut sunucularının kullanılabildiği tüm bölgelerde kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Amazon RDS veri tabanı bulut sunucusu sınıfları belgeleri.

Müşteriler; karmaşık sorgular, genel amaçlı analiz gerektiren veya karmaşık gruplar, sıralamalar, karma toplamalar, yüksek yüklü birleştirmeler ve Ortak Tablo İfadeleri (CTE'ler) gerektiren iş yükleri olduğunda Amazon RDS Optimize Edilmiş Okumalar'ı kullanmalıdır. Bu kullanım alanları geçici tabloların oluşturulmasıyla sonuçlanır ve Optimize Edilmiş Okumalar'ın iş yükünüzün sorgu işlemesini hızlandırmasına olanak tanır.

Evet. Müşteriler iş yüklerini Optimize Edilmiş Okuma özellikli bir bulut sunucusuna taşıyarak mevcut Amazon RDS veri tabanlarını Amazon RDS Optimize Edilmiş Okumalar'ı kullanacak şekilde dönüştürebilir. Optimize Edilmiş Okumalar, desteklenen tüm bulut sunucusu sınıflarında varsayılan olarak da mevcuttur. İş yükünüzü db.r5d, db.m5d, db.r6gd, db.m6gd, x2idn ve x2iedn bulut sunucularında çalıştırıyorsanız Optimize Edilmiş Okumalar'dan zaten yararlanıyorsunuz demektir.