Phân tích trên AWS

Cách nhanh nhất để tất cả người dùng nhận câu trả lời từ mọi dữ liệu của bạn
AWS cung cấp nhiều lựa chọn dịch vụ phân tích đa dạng nhất, phù hợp với mọi nhu cầu phân tích dữ liệu đồng thời cho phép các tổ chức thuộc mọi quy mô và lĩnh vực làm mới lại công việc kinh doanh của họ bằng dữ liệu. Từ di chuyển dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, hồ dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn, phân tích bản ghi, phân tích phát trực tuyến, nghiệp vụ thông minh, máy học, v.v., AWS cung cấp các dịch vụ chuyên dụng có tỷ lệ hiệu năng-mức giá tốt nhất, khả năng điều chỉnh quy mô và có chi phí thấp nhất.
Hồ dữ liệu quy mô linh hoạt
Có được sự hỗ trợ từ Amazon S3, dịch vụ có độ sẵn sàng bậc nhất, các hồ dữ liệu do AWS cung cấp có thể mang đến quy mô, tốc độ và tính linh hoạt cần có để kết hợp các phương pháp phân tích và dữ liệu khác nhau. Xây dựng và lưu trữ các hồ dữ liệu của bạn trên AWS để có thông tin chuyên sâu hơn so với khi sử dụng các kho và silo dữ liệu truyền thống.
Chuyên dụng cho hiệu suất và chi phí
Các dịch vụ phân tích của AWS là những công cụ chuyên dụng giúp bạn nhanh chóng trích xuất thông tin chuyên sâu từ dữ liệu bằng cách sử dụng công cụ phù hợp nhất cho tác vụ, cũng như được tối ưu hóa để đem đến cho bạn hiệu suất, quy mô tốt nhất cũng như chi phí phù hợp với nhu cầu của bạn.
AWS Analytics - Chiến lược dữ liệu hiện đại (2:15)
Phi máy chủ và dễ sử dụng
AWS là dịch vụ có nhiều lựa chọn phi máy chủ nhất cho việc phân tích dữ liệu trên đám mây bao gồm cả các lựa chọn về lưu kho dữ liệu, phân tích dữ liệu lớn, dữ liệu theo thời gian thực, tích hợp dữ liệu, v.v. Chúng tôi quản lý cơ sở hạ tầng cơ bản để bạn có thể chỉ cần tập trung vào ứng dụng của mình.
Truy cập, bảo mật và quản trị dữ liệu hợp nhất
AWS cho phép bạn xác định và quản lý một cách tập trung các chính sách bảo mật, quản trị và kiểm tra nhằm đáp ứng những quy định cụ thể của ngành và khu vực địa lý. Với AWS, bạn có thể truy cập dữ liệu của mình bất kể dữ liệu nằm ở đâu và chúng tôi sẽ bảo mật dữ liệu đó, bất kể bạn lưu trữ nó ở đâu.
Tích hợp máy học (ML)
AWS cung cấp tiện ích ML tích hợp sẵn trong các dịch vụ phân tích chuyên dụng. Bạn có thể xây dựng, đào tạo và triển khai mô hình máy học bằng các lệnh SQL quen thuộc mà không cần kinh nghiệm về máy học.

Hàng trăm nghìn

hồ dữ liệu chạy trên AWS

Gấp 3 lần

tốc độ với Amazon EMR so với Apache Spark tiêu chuẩn

Gấp 5 lần

hiệu năng/giá so với các kho dữ liệu đám mây khác

Tiết kiệm 70%

các chi phí lưu trữ dữ liệu trong hồ dữ liệu

hàng trăm nghìn tỷ

yêu cầu xử lý mỗi tháng với Dịch vụ OpenSearch của Amazon

Dịch vụ phân tích của AWS

Danh mục
Trường hợp sử dụng
Dịch vụ AWS
Phân tích tương tác
Đóng

Amazon Athena

Truy vấn dữ liệu trong Amazon S3 bằng SQL.

Xử lý dữ liệu lớn
Đóng

Amazon EMR

Chạy khung dữ liệu lớn nguồn mở.

Kho dữ liệu
Đóng

Amazon Redshift

Kho dữ liệu nhanh, đơn giản và tiết kiệm chi phí.

Phân tích tương tác
Đóng

Amazon Kinesis

Phân tích luồng video và dữ liệu thời gian thực.

Phân tích vận hành
Đóng

Amazon OpenSearch Service

Tìm kiếm, hiển thị trực quan và phân tích lên đến hàng petabyte văn bản cũng như dữ liệu không cấu trúc.

Bảng thông tin và trực quan hóa
Đóng

Amazon QuickSight

Dịch vụ phân tích kinh doanh nhanh.

Chuẩn bị dữ liệu trực quan
Đóng

AWS Glue DataBrew

Làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu nhanh hơn đến 80%.

Di chuyển dữ liệu theo thời gian thực
Đóng

AWS Glue

Chuẩn bị và tải dữ liệu.

Đóng

Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (MSK)

Dịch vụ Apache Kafka bảo mật, có độ sẵn sàng cao và được quản lý toàn phần.

Đóng

Amazon Kinesis Video Streams

Thu thập, xử lý và lưu trữ luồng video cho việc phân tích và máy học.

Đóng

Amazon Kinesis Data Firehose

Chuẩn bị và tải luồng dữ liệu thời gian thực lên các kho dữ liệu và công cụ phân tích.

Đóng

Amazon Kinesis Data Streams

Thu thập dữ liệu truyền cho các dữ liệu phân tích theo thời gian thực trên quy mô lớn.

Đóng

AWS Database Migration Service

Sao chép dữ liệu từ các hệ thống SQL và NoSQL sang các kho dữ liệu và hệ thống phân tích.

Lưu trữ đối tượng
Đóng

Amazon S3

Dịch vụ lưu trữ đối tượng được xây dựng để lưu trữ và truy xuất dữ liệu thuộc mọi kích thước và từ mọi nơi.

Đóng

AWS Lake Formation

Xây dựng hồ dữ liệu bảo mật trong vài ngày.

Sao lưu và lưu trữ
Đóng

Amazon S3 Glacier

Lưu trữ chi phí thấp trên đám mây.

Đóng

AWS Backup

Sao lưu tập trung giữa các dịch vụ AWS.

Danh mục dữ liệu
Đóng

AWS Glue

Chuẩn bị và tải dữ liệu.

Đóng

AWS Lake Formation

Xây dựng hồ dữ liệu bảo mật trong vài ngày.

Dữ liệu bên thứ ba
Đóng

AWS Data Exchange

Tìm và đăng ký dữ liệu bên thứ ba trên đám mây.

Framework và giao diện
Đóng

AMI AWS Deep Learning

Deep learning trên Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).

Dịch vụ nền tảng
Đóng

Amazon SageMaker

Xây dựng, đào tạo và triển khai các mô hình machine learning ở quy mô lớn.

Dịch vụ phân tích của AWS

Các lĩnh vực giải pháp Trường hợp sử dụng Dịch vụ AWS
Phân tích nâng cao Phân tích tương tác Amazon Athena
Xử lý dữ liệu lớn Amazon EMR
Kho dữ liệu Amazon Redshift
Phân tích theo thời gian thực Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Apache Flink
Phân tích vận hành Amazon OpenSearch Service
Bảng thông tin và hiển thị trực quan Amazon QuickSight
Chuẩn bị dữ liệu trực quan Amazon Glue DataBrew
Quản lý dữ liệu Di chuyển dữ liệu theo thời gian thực Dịch vụ truyền được quản lý của Amazon dành cho Apache Kafka (Amazon MSK) | Luồng dữ liệu Amazon Kinesis | Firehose dữ liệu Amazon Kinesis | Luồng video Amazon Kinesis | AWS Glue
Quản trị dữ liệu Amazon DataZone | AWS Glue | Giải pháp thực thể AWSAWS Lake FormationAmazon S3 | Quản lý danh tính và truy cập trong AWSTrao đổi dữ liệu trên AWS | AWS Clean Rooms
Lưu trữ đối tượng cho các hồ dữ liệu Amazon S3 | AWS Lake Formation
Sao lưu và lưu trữ cho các hồ dữ liệu Amazon S3 Glacier | Sao lưu AWS
Danh mục dữ liệu
AWS Glue | AWS Lake Formation
Dữ liệu bên thứ ba Trao đổi dữ liệu trên AWS | AWS Clean Rooms
Phân tích dự báo và máy học Khung và giao diện AMI AWS Deep Learning
Dịch vụ nền tảng Amazon SageMaker

Các lĩnh vực giải pháp

Khám phá Dịch vụ được xây dựng cho mục đích nhất định, Giải pháp AWS, Giải pháp đối tác và Hướng dẫn để nhanh chóng giải quyết các trường hợp sử dụng kỹ thuật và doanh nghiệp của bạn.

Tạo bản ghi tập trung với OpenSearch

Xây dựng nền tảng phân tích bản ghi tập trung với Dịch vụ OpenSearch của Amazon trên AWS trong 20 phút.

Giải pháp dữ liệu truyền trực tiếp dành cho Amazon Kinesis

Giải pháp truyền dữ liệu trực tiếp theo thời gian thực cho phép bạn liên tục thu thập dữ liệu để xử lý 

Duy trì trải nghiệm cá nhân hóa bằng công nghệ máy học

Phát triển và triển khai khối lượng công việc cá nhân hóa thông qua tính năng tự động hóa toàn diện và lên lịch cập nhật cho tài nguyên trong dịch vụ Amazon Personalize.

Khách hàng

 • Moderna
 • Nghiên cứu điển hình về Moderna
  BMW Group

  Moderna chạy toàn bộ khối lượng công việc SAP S/4HANA của mình trên AWS, bao gồm sản xuất, kế toán và quản lý kho hàng, việc này cho phép công ty đạt được hiệu quả và khả năng giám sát cao hơn trong các hoạt động. Moderna sử dụng Amazon Redshift làm kho lưu trữ trung tâm cho tất cả dữ liệu công ty thu thập được và lưu trữ bản sao lưu trong Amazon S3.

  Đọc nghiên cứu điển hình 
 • Salesforce
 • Aerial shot of Salesforce Transit Center in San Francisco, USA.
  Nielsen

  Salesforce đã tạo ra một nguồn đáng tin cậy duy nhất cho dữ liệu khách hàng thuộc Nền tảng dữ liệu khách hàng của công ty này bằng các dịch vụ của AWS bao gồm Amazon EMR, cung cấp thông tin chi tiết về khách hàng cho nhà tiếp thị. Công ty này tạo ra các cụm theo nhu cầu dựa trên khối lượng công việc của mình và xử lý dữ liệu nhanh hơn trước lên đến 2 lần, đồng thời giảm 42% chi phí.

  Xem video 
 • Intuit
 • Video khách hàng của Intuit

  Intuit đã chuyển sang giải pháp dựa trên Amazon Redshift có quy mô lên tới gấp hơn 7 lần khối lượng dữ liệu mà không cần tốn sức, cũng như mang lại hiệu suất gấp 20 lần so với giải pháp trước đây của công ty. Theo đó, thời gian đúc rút thông tin chuyên sâu giảm tới 90%, chi phí cũng giảm 66%.

  Xem video 
 • Pinterest
 • Nghiên cứu điển hình về Pinterest

  Nhờ việc chuyển sang dùng tính năng phân tích được quản lý của Amazon OpenSearch Service (công cụ thay thế Amazon Elasticsearch Service), Pinterest đã mở rộng quy mô tìm kiếm và phân tích nhật ký hàng ngày lên 1,7 TB cũng như giảm 30% chi phí. Công ty mở rộng khả năng phân tích nhật ký và giảm gánh nặng vận hành, cải thiện bảo mật và tiết kiệm chi phí.

  Đọc nghiên cứu điển hình 

"Chúng tôi đã xây dựng hồ dữ liệu 120TB trong Amazon S3, với 1500 sơ đồ khác nhau và sử dụng rất nhiều các dịch vụ phân tích của AWS như Glue, Redshift và Athena. Chúng tôi sẽ không thể nào có được các thông tin chuyên sâu này từ một nhóm các cơ sở dữ liệu và nhà kho bị cô lập - chúng tôi cần hồ dữ liệu có quy mô của S3."

- Bernardo Rodriguez
Giám đốc Kỹ thuật số, J.D. Power

Bắt đầu

Chương trình AWS Data Driven Everything

AWS Data Driven Everything
Trong chương trình AWS Data-Driven EVERYTHING (D2E), AWS sẽ hợp tác với khách hàng để di chuyển nhanh chóng hơn, với độ chính xác cao hơn và phạm vi rộng lớn hơn để khởi động cỗ máy dữ liệu của riêng họ.

Tìm hiểu thêm »

AWS Data Lab

AWS Data Lab
AWS Data Lab đem đến hoạt động tương tác kỹ thuật chung, được tăng tốc giữa khách hàng và tài nguyên kỹ thuật của AWS để tạo ra những giao phẩm hữu hình giúp thúc đẩy các sáng kiến hiện đại hóa phân tích và dữ liệu.

Tìm hiểu thêm »

Kiến trúc tham chiếu về phân tích và dữ liệu lớn của AWS

Kiến trúc tham chiếu về phân tích và dữ liệu lớn của AWS
Tìm hiểu các phương pháp tốt nhất về kiến trúc để phân tích dữ liệu đám mây, lưu kho dữ liệu và quản lý dữ liệu trên AWS.

Tìm hiểu thêm »