AWS mang đến bộ dịch vụ linh hoạt được thiết kế để giúp các công ty xây dựng và cung cấp sản phẩm nhanh hơn, tin cậy hơn bằng các biện pháp thực hành AWS và DevOps. Những dịch vụ này giúp đơn giản hóa quá trình cung cấp và quản lý cơ sở hạ tầng, triển khai mã ứng dụng, tự động hóa các quy trình phát hành phần mềm và theo dõi hiệu suất của ứng dụng cũng như cơ sở hạ tầng.

DevOps là sự kết hợp giữa nhiều triết lý văn hóa, biện pháp thực hành và công cụ giúp tăng khả năng phân phối ứng dụng và dịch vụ của một tổ chức ở tốc độ cao: phát triển và cải tiến sản phẩm ở nhịp độ nhanh hơn các tổ chức sử dụng quy trình quản lý cơ sở hạ tầng và phát triển phần mềm truyền thống. Tốc độ này cho phép các tổ chức phục vụ khách hàng tốt hơn và cạnh tranh hiệu quả hơn trên thị trường.
Tìm hiểu thêm về DevOps »

Bắt đầu nhanh chóng

Mỗi dịch vụ AWS đều sẵn sàng sử dụng ngay nếu bạn có tài khoản AWS. Không yêu cầu phải thiết lập hay cài đặt phần mềm.

Các dịch vụ được quản lý hoàn toàn

Những dịch vụ này có thể giúp bạn tận dụng các tài nguyên AWS nhanh hơn. Bạn không cần quá bận tâm về việc phải tự mình thiết lập, cài đặt và vận hành cơ sở hạ tầng. Điều này cho phép bạn tập trung vào sản phẩm cốt lõi của mình.  

Quy mô linh hoạt

Bạn có thể quản lý một phiên bản đơn lẻ hoặc mở rộng quy mô tới hàng nghìn phiên bản nhờ các dịch vụ AWS. Những dịch vụ này giúp bạn khai thác tối đa các tài nguyên điện toán linh hoạt bằng việc đơn giản hóa quá trình cung cấp, đặt cấu hình và thay đổi quy mô.

Có thể lập trình

Bạn có thể lựa chọn sử dụng từng dịch vụ thông qua Giao diện dòng lệnh của AWS hoặc thông qua các API và SDK. Bạn cũng có thể mô hình hóa và cung cấp các tài nguyên AWS cũng như toàn bộ cơ sở hạ tầng AWS bằng cách sử dụng các mẫu khai báo AWS CloudFormation.

Tự động hóa

AWS giúp bạn áp dụng tự động hóa để xây dựng nhanh hơn và hiệu quả hơn. Sử dụng các dịch vụ AWS, bạn có thể tự động hóa các tác vụ hoặc quy trình thủ công như công tác triển khai, các quy trình phát triển và kiểm thử, quản lý bộ chứa và quản lý cấu hình.

Bảo mật

Sử dụng AWS Identity and Access Management (IAM) để đặt quyền và chính sách người dùng. Điều này cho phép bạn kiểm soát chi tiết về đối tượng và phương thức truy cập các tài nguyên của bạn.

Hệ sinh thái đối tác rộng

AWS Support hỗ trợ một hệ sinh thái đối tác rộng, tích hợp với và mở rộng các dịch vụ AWS. Bạn có thể sử dụng các công cụ bên thứ ba và nguồn mở yêu thích với AWS để xây dựng các giải pháp toàn diện. Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về các Giải pháp dành cho đối tác DevOps.

Thanh toán theo mức sử dụng

Với AWS, bạn có thể mua dịch vụ theo nhu cầu và chỉ trong thời gian bạn dự định sử dụng. Chính sách giá của AWS không yêu cầu trả trước, phạt chấm dứt hợp đồng hay hợp đồng dài hạn. Bậc miễn phí của AWS giúp bạn bắt đầu với AWS. Truy cập các trang báo giá của từng dịch vụ để tìm hiểu thêm.

AWS cung cấp các dịch vụ trước hết được phát triển để sử dụng với AWS nhằm giúp bạn thực hành DevOps tại công ty. Các công cụ này tự động hóa các tác vụ thủ công, giúp các nhóm quản lý các môi trường phức tạp ở quy mô phù hợp và giúp các kỹ sư luôn kiểm soát được tốc độ cao mà DevOps mang lại.  

Khám phá các giải pháp và công cụ dành cho DevOps của chúng tôi.

Công cụ dành cho nhà phát triển AWS giúp bạn lưu giữ và quản lý phiên bản mã nguồn ứng dụng một cách bảo mật và tự động xây dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng của bạn lên AWS hoặc môi trường tại chỗ.

Bắt đầu sử dụng AWS CodePipeline để xây dựng quy trình tích hợp liên tục hoặc phân phối liên tục sử dụng AWS CodeBuild, AWS CodeDeploy và các công cụ khác hoặc sử dụng riêng từng dịch vụ.

AWS CodePipeline

AWS CodePipeline

AWS CodePipeline là dịch vụ tích hợp và phân phối liên tục để cập nhật ứng dụng và cơ sở hạ tầng nhanh và ổn định. CodePipeline sẽ dựng, chạy thử và triển khai mã của bạn mỗi khi mã thay đổi, dựa trên các mô hình xử lý phát hành do bạn xác định. Việc này cho phép bạn phân phối nhanh chóng và ổn định các tính năng và bản cập nhật.
Tìm hiểu thêm »

AWS CodeBuild

AWS CodeBuild

AWS CodeBuild là dịch vụ dựng được quản lý hoàn toàn sẽ biên dịch mã nguồn, tiến hành kiểm thử và sản xuất ra các gói phần mềm sẵn sàng triển khai. Với CodeBuild, bạn không cần cung cấp, quản lý và thay đổi quy mô máy chủ dựng của bạn. CodeBuild sẽ thay đổi quy mô liên tục và xử lý đồng thời nhiều bản dựng, do đó, các bản dựng của bạn sẽ không phải chờ trong hàng chờ.
Tìm hiểu thêm »

 

AWS CodeDeploy

AWS CodeDeploy

AWS CodeDeploy tự động hóa công tác triển khai mã tới bất kỳ phiên bản nào, bao gồm các phiên bản Amazon EC2 và các máy chủ tại chỗ. AWS CodeDeploy giúp bạn nhanh chóng phát hành các tính năng mới một cách dễ dàng hơn, tránh thời gian ngừng hoạt động trong quá trình triển khai ứng dụng và giúp bạn cập nhật ứng dụng đơn giản hơn.  
Tìm hiểu thêm »

 

AWS CodeStar

AWS CodeStar

AWS CodeStar cho phép bạn nhanh chóng phát triển, xây dựng và triển khai các ứng dụng trên AWS. AWS CodeStar mang đến giao diện người dùng thống nhất, cho phép bạn dễ dàng quản lý các hoạt động phát triển phần mềm tại một vị trí. Với AWS CodeStar, bạn có thể thiết lập toàn bộ chuỗi công cụ phân phối liên tục trong vài phút, cho phép bạn bắt đầu phát hành mã nhanh hơn.
Tìm hiểu thêm »

 

Instacart sử dụng AWS CodeDeploy để tự động hóa công tác triển khai cho tất cả các dịch vụ front-end và back-end. Nhờ sử dụng AWS CodeDeploy, các nhà phát triển của Instacart đã có thể tập trung vào các sản phẩm của mình và ít phải bận tâm hơn về các hoạt động triển khai.
Đọc nghiên cứu điển hình »

lululemon athletica uses a variety of AWS services to engineer a fully automated, continuous integration and delivery system. lululemon triển khai các thành phẩm thông qua Amazon S3 bằng AWS CodePipeline. Từ công đoạn này, các thành phần lạ được triển khai tới AWS Elastic Beanstalk.
Đọc nghiên cứu điển hình »


Xây dựng và triển khai kiến trúc vi dịch vụ sử dụng các bộ chứa hoặc điện toán serverless.

Amazon EC2 Container Service

Amazon Elastic Container Service

Amazon Elastic Container Service (ECS) là dịch vụ quản lý bộ chứa hiệu suất cao, có quy mô cực kỳ linh hoạt hỗ trợ các bộ chứa Docker và cho phép bạn dễ dàng chạy ứng dụng trên một cụm phiên bản Amazon EC2 được quản lý.
Tìm hiểu thêm »

 

AWS Lambda

AWS Lambda

AWS Lambda cho phép bạn chạy mã mà không cần cung cấp hay quản lý máy chủ. Với Lambda, bạn có thể chạy mã cho gần như toàn bộ các loại ứng dụng hay dịch vụ backend – tất cả đều không cần quản trị. Chỉ cần tải đoạn mã của bạn lên và Lambda sẽ lo hết những gì cần làm để chạy và mở rộng mã của bạn với độ khả dụng cao.
Tìm hiểu thêm »

 

Coursera sử dụng Amazon Elastic Container Service để quản lý kiến trúc dựa trên vi dịch vụ cho các ứng dụng của công ty. Giờ đây Coursera có thể triển khai các thay đổi phần mềm trong vòng vài phút thay vì hàng giờ trong môi trường tách biệt về tài nguyên.
Đọc nghiên cứu điển hình »

Localytics sử dụng AWS Lambda để tạo các vi dịch vụ nhận đầu vào là các tệp từ Amazon Simple Storage Service và các luồng dữ liệu từ Kinesis bao gồm khoảng 100 tỉ điểm dữ liệu mỗi tháng.
Đọc nghiên cứu điển hình »


Cung cấp, đặt cấu hình và quản lý các tài nguyên cơ sở hạ tầng AWS của bạn bằng mã và mẫu. Giám sát và thực thi sự tuân thủ của cơ sở hạ tầng.

AWS CloudFormation

AWS CloudFormation

AWS CloudFormation cho phép các nhà phát triển và quản trị viên hệ thống dễ dàng tạo và quản lý tập hợp các tài nguyên AWS liên quan, từ đó cung cấp và cập nhật các tài nguyên này một cách có trật tự và có thể dự đoán. Bạn có thể sử dụng các mẫu thí điểm của AWS CloudFormation hoặc tạo các mẫu cho riêng bạn.
Tìm hiểu thêm »

AWS OpsWorks

AWS OpsWorks   

AWS OpsWorks là dịch vụ quản lý cấu hình sử dụng Chef, một nền tảng tự động hóa coi các cấu hình máy chủ là mã. OpsWorks sử dụng Chef để tự động hóa phương thức đặt cấu hình, triển khai và quản lý máy chủ trên các phiên bản Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) hoặc các môi trường điện toán tại chỗ của bạn. OpsWorks mang đến hai tùy chọn, AWS OpsWorks for Chef Automate và AWS OpsWorks Stacks.
Tìm hiểu thêm »

Simple đã xây dựng nền tảng ngân hàng trực tuyến của mình trên AWS. Sử dụng AWS CloudFormation, Simple có thể tự động hóa các quy trình từng mất hàng tháng để hoàn thành và tập trung vào dịch vụ khách hàng thay vì quản lý cơ sở hạ tầng CNTT.
Xem video »

Toronto Star là trang tin tức trực tuyến lớn nhất Canada. Nhờ sử dụng AWS OpsWorks, Star đã rút ngắn được thời gian triển khai cho ứng dụng quản lý nội dung của mình từ 3 giờ xuống còn 20 phút, nhờ đó tiết kiệm chi phí và tăng năng suất.
Đọc nghiên cứu điển hình »

Amazon EC2 Systems Manager

AWS Systems Manager

AWS Systems Manager là dịch vụ quản lý giúp bạn tự động thu thập thông tin kiểm kê phần mềm, áp dụng các bản vá hệ điều hành, tạo hình ảnh hệ thống và định cấu hình hệ điều hành Windows và Linux. Những khả năng này giúp bạn xác định và theo dõi cấu hình hệ thống, ngăn ngừa sai lệch và duy trì sự tuân thủ của phần mềm cho các cấu hình EC2 và tại chỗ.
Tìm hiểu thêm »

AWS Config

AWS Config

AWS Config là dịch vụ được quản lý hoàn toàn, cung cấp cho bạn thông tin kiểm kê tài nguyên AWS, lịch sử cấu hình và thông báo thay đổi cấu hình để đảm bảo bảo mật và khả năng kiểm soát. Config Rules cho phép bạn tạo các quy tắc tự động kiểm tra cấu hình của các tài nguyên AWS được ghi lại bởi AWS Config.
Tìm hiểu thêm »

Prezi sử dụng AWS Config để theo dõi thay đổi cấu hình với các tài nguyên AWS của Prezi. AWS Config gửi thông báo bất cứ khi nào các tài nguyên được tạo, sửa đổi hoặc xóa. Prezi sử dụng các quy tắc AWS Config để quản lý việc cung cấp và cấu hình các tài nguyên của công ty trên AWS.
Đọc nghiên cứu điển hình »

Cung cấp cơ sở hạ tầng từ các mẫu AWS CloudFormation, gọi ra AWS Systems Manager để theo dõi thông tin kiểm kê phần mềm hoặc để cấu hình các phiên bản của bạn và để tự động sửa chữa bất cứ sai lệch cấu hình nào với AWS Config.

 


Ghi nhật ký và giám sát hiệu suất của ứng dụng và cơ sở hạ tầng gần sát với thời gian thực. 

Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch là dịch vụ giám sát cho các tài nguyên đám mây AWS và các ứng dụng bạn chạy trên AWS. Bạn có thể sử dụng Amazon CloudWatch để thu thập và theo dõi số liệu, thu thập và theo dõi tệp nhật ký, đặt cảnh báo và tự động phản ứng với thay đổi về tài nguyên AWS.
Tìm hiểu thêm »

AWS X-Ray

AWS X-Ray

AWS X-Ray giúp các nhà phát triển phân tích và gỡ lỗi các ứng dụng phân tán trên môi trường sản xuất, chẳng hạn như các ứng dụng được xây dựng bằng kiến trúc vi dịch vụ. Với X-Ray, bạn có thể hiểu ứng dụng của bạn và các dịch vụ cơ sở của ứng dụng đang hoạt động như thế nào để xác định và khắc phục nguyên nhân gốc rễ của các sự cố và lỗi về hiệu suất.
Tìm hiểu thêm »

The Globe and Mail là tờ báo được đón đọc nhiều nhất tại Canda với lượng độc giả hàng tuần trong nước là 4,7 triệu. Tờ báo này đã sử dụng Amazon CloudWatch để giám sát hiệu suất hệ thống và áp dụng phương pháp tiếp cận DevOps để tự động hóa cơ sở hạ tầng.
Đọc nghiên cứu điển hình »

AWS CloudTrail

AWS CloudTrail

AWS CloudTrail là dịch vụ web ghi lại các lệnh gọi API AWS cho tài khoản của bạn và gửi cho bạn tệp nhật ký. Thông tin ghi lại bao gồm danh tính của người gọi API, thời gian của lệnh gọi API và địa chỉ IP nguồn của người gọi API, các tham số của yêu cầu và các thành phần hồi đáp được trả về bởi dịch vụ AWS.
Tìm hiểu thêm »

AWS CloudTrail

Amazon DevOps Guru

Amazon DevOps Guru là dịch vụ được hỗ trợ bởi công nghệ máy học (ML), có thiết kế để giúp bạn dễ dàng cải thiện hiệu suất hoạt động và tình trạng sẵn sàng của ứng dụng. DevOps Guru giúp phát hiện các hành vi bất thường trong ứng dụng để bạn có thể xác định các sự cố hoạt động từ sớm, trước khi chúng ảnh hưởng đến khách hàng.
Tìm hiểu thêm »

Slack cung cấp nền tảng nhắn tin để hợp nhất nhiều dịch vụ truyền thông đa dạng. Nền tảng của Slack chạy trên AWS, tận dụng hàng loạt các dịch vụ đám mây đa dạng. Công ty sử dụng AWS CloudTrail để giám sát các nhật ký liên quan đến các phiên bản Amazon EC2.
Đọc nghiên cứu điển hình »


Triển khai các ứng dụng web mà không cần cung cấp hay quản lý cơ sở hạ tầng và bộ ứng dụng.

AWS Elastic Beanstalk

AWS Elastic Beanstalk

AWS Elastic Beanstalk là một dịch vụ dễ sử dụng để triển khai và mở rộng các ứng dụng web và dịch vụ được phát triển bằng Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go và Docker trên những máy chủ quen thuộc như Apache, Nginx, Passenger và IIS.

Bạn có thể dễ dàng tải mã của bạn lên và Elastic Beanstalk sẽ tự động xử lý việc triển khai, từ cung cấp công suất, cân bằng tải, tự động thay đổi quy mô đến giám sát trạng thái ứng dụng. Đồng thời, bạn vẫn có toàn quyền kiểm soát những tài nguyên AWS hỗ trợ ứng dụng của bạn và có thể truy cập các tài nguyên cơ sở bất kỳ lúc nào.
Tìm hiểu thêm »

Zillow đã di chuyển hệ thống xử lý hình ảnh và phân phối sang AWS để giải quyết các vấn đề về hiệu suất và đạt được quy mô linh hoạt. Công ty sử dụng Elastic Beanstalk để chạy Python Imaging Library bằng mã tùy chỉnh cho công việc xử lý hình ảnh của mình.
Đọc nghiên cứu điển hình »

Rachio là đơn vị sáng chế ra Smart Sprinkler Controller, một thiết bị điều khiển hệ thống tưới tiêu qua WiFi. Rachio sử dụng AWS Elastic Beanstalk để triển khai và quản lý trang web, ứng dụng và API của mình. 
Đọc nghiên cứu điển hình »


Lưu trữ các kho Git bảo mật, có quy mô cực kỳ linh hoạt trên đám mây. 

AWS CodeCommit

AWS CodeCommit

AWS CodeCommit là dịch vụ kiểm soát nguồn được quản lý toàn phần giúp các công ty dễ lưu trữ các kho Git riêng tư bảo mật và có quy mô cực kỳ linh hoạt. Bạn có thể sử dụng CodeCommit để lưu trữ bất kỳ thứ gì, từ mã nguồn đến nhị phân và dịch vụ này hoạt động trơn tru với các công cụ Git hiện có của bạn.
Tìm hiểu thêm »

Sử dụng AWS CodeCommit, các nhà phát triển của Edmunds.com đã có được dịch vụ kiểm soát nguồn có mức độ sẵn sàng cao, quy mô linh hoạt giúp cắt giảm chi phí và đơn giản hóa công việc quản trị.
Đọc nghiên cứu điển hình »

Bắt đầu hành trình DevOps của bạn ngay hôm nay. Thật dễ dàng để bắt đầu với AWS bằng cách đăng ký tài khoản ngay hôm nay.