AWS GameDay

Một trải nghiệm học tập thú vị, được trò chơi hóa và mang tính tương tác.

Giới thiệu về AWS GameDay

AWS GameDay là một sự kiện học tập được trò chơi hóa, thách thức người tham gia sử dụng các giải pháp AWS để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong thế giới thực ở môi trường phối hợp nhóm. Không giống như các hội thảo truyền thống, sự kiện GameDay là mội sự kiện mở và không theo quy định để cho người tham gia có thể tự do khám phá và suy nghĩ sáng tạo. 

Kiểm tra và phát triển kỹ năng AWS của bạn với AWS GameDay

Giới thiệu về AWS GameDay

AWS GameDay là một sự kiện học tập được trò chơi hóa, thách thức người tham gia sử dụng các giải pháp AWS để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong thế giới thực ở môi trường phối hợp nhóm. Không giống như các hội thảo truyền thống, sự kiện GameDay là mội sự kiện mở và không theo quy định để cho người tham gia có thể tự do khám phá và suy nghĩ sáng tạo. 

Kiểm tra và phát triển kỹ năng AWS của bạn với AWS GameDay

Tại sao tôi nên tham dự?

Cách tiếp cận của chúng tôi rất độc đáo so với các hình thức học tập khác. Sự mơ hồ và hướng dẫn không theo quy định sẽ cho phép các nhóm linh hoạt trong việc suy nghĩ sáng tạo khi vượt qua những thách thức đa dạng về mặt kỹ thuật.

Tại sao tôi nên tham dự?

Cách tiếp cận của chúng tôi rất độc đáo so với các hình thức học tập khác. Sự mơ hồ và hướng dẫn không theo quy định sẽ cho phép các nhóm linh hoạt trong việc suy nghĩ sáng tạo khi vượt qua những thách thức đa dạng về mặt kỹ thuật.


Nâng tầm kỹ năng cho GameDay

Hãy tham gia các buổi phát trực tiếp có tính tương tác cùng người dẫn chương trình AM Grobelny và James Spencer để tìm hiểu thêm về GameDay, nhận mẹo và thủ thuật, đồng thời giải quyết các Nhiệm vụ của GameDay trên LinkedIn Live, AWS on Air, Twitch hoặc YouTube.

Nâng tầm kỹ năng cho GameDay

Hãy tham gia các buổi phát trực tiếp có tính tương tác cùng người dẫn chương trình AM Grobelny và James Spencer để tìm hiểu thêm về GameDay, nhận mẹo và thủ thuật, đồng thời giải quyết các Nhiệm vụ của GameDay trên LinkedIn Live, AWS on Air, Twitch hoặc YouTube.

Sự kiện cộng đồng sắp tới

Lịch Sự kiện AWS

Tìm và đăng ký tham gia sự kiện GameDay có sự tham gia của các đối tác bằng cách sử dụng từ khóa “GameDay” trong thanh tìm kiếm trên lịch Sự kiện AWS. 

Danh mục của GameDay

Đây chỉ là một số phiên bản của GameDay hiện có vào thời điểm này, hãy đón xem danh sách đầy đủ.

Danh mục của GameDay

Đây chỉ là một số phiên bản của GameDay hiện có vào thời điểm này, hãy đón xem danh sách đầy đủ.


Lợi ích dành cho đối tác

Đối tác AWS có thể khai mở các Lợi ích của Đối tác GameDay, chẳng hạn như Bộ phát triển Quest (QDK) và kiến nghị Cùng bán hàng để xây dựng GameDay Quest tùy chỉnh và trực tiếp đưa sản phẩm của họ đến khách hàng.