Giải pháp đa đám mây và kết hợp của AWS

Đơn giản hóa và tập trung hoạt động trong môi trường đa đám mây và kết hợp

Giải pháp đa đám mây và kết hợp của AWS cho phép bạn đơn giản hóa và tập trung quản lý cơ sở hạ tầng và ứng dụng của bạn trên AWS, tại chỗ và trên các đám mây khác. Bạn có thể mở rộng trải nghiệm hoạt động đám mây AWS trên các môi trường kết hợp và đám mây khác để quá trình quản lý, tuân thủ và khả năng quan sát được bảo mật và liền mạch. Giải pháp đám mây kết hợp AWS cho phép bạn mang lại trải nghiệm AWS nhất quán tại bất kỳ nơi nào bạn cần – từ đám mây cho đến tại chỗ và tại biên. Các dịch vụ dữ liệu và phân tích AWS cho phép bạn có được thông tin chuyên sâu từ dữ liệu của mình ở bất cứ nơi nào dữ liệu được lưu trữ, bao gồm các dịch vụ lưu trữ đám mây khác. Khám phá cách bạn có thể hợp lý hóa, quản lý và quản trị cơ sở hạ tầng và các ứng dụng đa đám mây và kết hợp với AWS.

Quản lý và quản trị

Đơn giản hóa hoạt động quản lý cơ sở hạ tầng

Các dịch vụ quản lý và quản trị AWS giúp giảm độ phức tạp của CNTT, cung cấp một mặt phẳng điều khiển duy nhất để bạn vận hành môi trường kết hợp và đa đám mây của mình. Trình quản lý hệ thống AWS cho phép bạn tự động hóa các quy trình như cập nhật và vá máy ảo (VM), cải thiện khả năng hiển thị cũng như kiểm soát tài nguyên và ứng dụng, đồng thời nhanh chóng chẩn đoán và khắc phục các vấn đề vận hành trước khi chúng ảnh hưởng đến người dùng. Liên tục giám sát các thay đổi trong cấu hình và tự động hóa việc báo cáo tuân thủ với AWS Config.

Logo của ConnectWise

ConnectWise chẩn đoán các vấn đề về hiệu năng ứng dụng trong vài phút, không phải vài giờ

Đọc nghiên cứu điển hình »

Khả năng quan sát

Tập trung các hoạt động giám sát ứng dụng của bạn

Các dịch vụ về khả năng quan sát của AWS giúp bạn nhanh chóng có được thông tin chuyên sâu về hành vi, hiệu suất và tình trạng của các tài nguyên đang chạy trong môi trường kết hợp và đa đám mây. Giám sát các chỉ số chính và bản ghi, tạo chuông cảnh báo và trực quan hóa toàn bộ ngăn xếp ứng dụng và cơ sở hạ tầng của bạn với Amazon CloudWatch. Thực hiện phân tích bản ghi tương tác và giám sát ứng dụng theo thời gian thực với Dịch vụ OpenSearch của Amazon. Giám sát và cung cấp cảnh báo cho các ứng dụng và cơ sở hạ tầng có trong bộ chứa trên quy mô lớn với Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus và xây dựng bảng điều khiển tương tác để hiển thị trực quan và phân tích dữ liệu vận hành với Grafana được quản lý của Amazon.

Bảo mật

Tự động tập trung và phân tích dữ liệu bảo mật

Hồ bảo mật của Amazon tập trung dữ liệu bảo mật từ AWS, nhà cung cấp SaaS, tại cơ sở và các nguồn đám mây khác, cho phép bạn phân tích dữ liệu trên các môi trường kết hợp và đa đám mây để cải thiện khả năng bảo vệ khối lượng công việc, ứng dụng và dữ liệu của bạn. Đây là hồ dữ liệu đầu tiên hỗ trợ tiêu chuẩn mở cho dữ liệu bảo mật được xác định theo Khung lược đồ an ninh mạng mở (OCSF), do AWS đồng sáng lập. Với Hồ bảo mật, bạn có thể tự động thu thập và kết hợp dữ liệu bảo mật từ AWS và một loạt các nguồn dữ liệu bảo mật doanh nghiệp hỗ trợ tiêu chuẩn OCSF. Bạn cũng có thể tải nhập dữ liệu bảo mật từ các nguồn tùy chỉnh, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khác, cũng như chuyển đổi dữ liệu này sang tiêu chuẩn OCSF. Sau đó, bạn có thể sử dụng các công cụ ưa thích của mình từ AWS và các Đối tác AWS để phân tích dữ liệu trên toàn môi trường của bạn.

Logo của OCSF

OCSF đơn giản hóa việc tải nhập và chuẩn hóa dữ liệu cho hơn 80 giải pháp bảo mật và phân tích

Đối tác Hồ bảo mật của Amazon hỗ trợ tiêu chuẩn OCSF »

Logo của Sophos

Sophos đơn giản hóa và tập trung quản lý tài khoản AWS bằng Trung tâm danh tính AWS IAM

Đọc nghiên cứu điển hình »

Quản lý danh tính và truy cập

Quản lý danh tính và quyền trên các môi trường một cách bảo mật

Quản lý danh tính và truy cập (IAM) trong AWS giúp bạn quản lý danh tính và quyền truy cập vào tài nguyên AWS một cách bảo mật cho các ứng dụng và cơ sở hạ tầng của bạn chạy trên môi trường kết hợp và đa đám mây. Với Trung tâm danh tính AWS IAM, bạn có thể tạo và quản lý danh tính người dùng trong AWS hoặc kết nối nguồn danh tính hiện có của bạn, bao gồm Microsoft Active Directory, Okta, Ping Identity, JumpCloud, Google Workspace và Azure Active Directory (Azure AD). Đối với khối lượng công việc máy chủ, bộ chứa và ứng dụng của bạn chạy trong môi trường kết hợp hoặc đa đám mây, bạn có thể sử dụng AWS IAM Roles Anywhere để có được quyền truy cập tạm thời vào tài nguyên của AWS.

Dữ liệu và phân tích

Nhận thông tin chuyên sâu từ tất cả dữ liệu của bạn, dù dữ liệu được lưu trữ ở bất kỳ đâu

Dịch vụ phân tích và dữ liệu AWS cho phép bạn mở khóa thông tin chuyên sâu từ tất cả dữ liệu của mình, cho dù dữ liệu được lưu trữ trên AWS, tại chỗ hay trong môi trường đa đám mây. Dễ dàng truy vấn và có được thông tin chuyên sâu từ dữ liệu được lưu trữ trong hơn 25 nguồn dữ liệu bên ngoài mà không cần sao chép dữ liệu, ETL hay xử lý trước với Amazon Athena. Khám phá, chuẩn bị và kết hợp dữ liệu để phát triển máy học và ứng dụng với AWS Glue. Di chuyển dữ liệu giữa AWS, hệ thống tệp tại chỗ và các dịch vụ lưu trữ đám mây khác bằng AWS DataSync.

Logo của bayer

Bayer tập trung và chuẩn hóa dữ liệu từ các nguồn và định dạng khác nhau

Đọc nghiên cứu điển hình »

Logo của Bayer

Morningstar hợp lý hóa việc triển khai các ứng dụng vào đám mây

Xem video nghiên cứu điển hình »

Điện toán

Mang lại trải nghiệm AWS nhất quán tại chỗ và tại biên

Các dịch vụ đám mây kết hợp của AWS sử dụng cùng một cơ sở hạ tầng phần cứng, công cụ và kiểm soát quản lý có sẵn trong đám mây để cung cấp trải nghiệm hoạt động CNTT và nhà phát triển thực sự nhất quán bất cứ khi nào bạn cần. Cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ AWS đến hầu như mọi vị trí tại chỗ hoặc vị trí biên để đáp ứng các nhu cầu về độ trễ thấp, xử lý dữ liệu cục bộ và nơi lưu trữ dữ liệu với AWS Outposts. Nhúng các dịch vụ điện toán và lưu trữ AWS tại biên của mạng 5G với AWS Wavelength, đồng thời triển khai các ứng dụng có độ trễ thấp gần các trung tâm dân cư lớn với Vùng địa phương AWS. Thu thập và xử lý dữ liệu tại biên bằng các thiết bị thuộc Hệ thống AWS Snow bảo mật và bền bỉ.

Bộ chứa

Chạy các ứng dụng trên AWS, tại chỗ và trên các đám mây khác với các dịch vụ bộ chứa AWS

Dịch vụ bộ chứa của AWS giúp bạn dễ dàng quản lý cơ sở hạ tầng cơ bản, dù là tại chỗ hay trên đám mây, để bạn có thể tập trung vào việc đổi mới và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Triển khai và chạy các ứng dụng có trong bộ chứa trên AWS với Dịch vụ Kubernetes linh hoạt (EKS) AmazonDịch vụ bộ chứa linh hoạt (ECS) của Amazon hoặc trong môi trường kết hợp vớiAmazon EKS AnywhereAmazon ECS Anywhere. Xây dựng các cụm Kubernetes tự quản lý trên AWS, tại chỗ hoặc trên các đám mây khác bằng Amazon EKS Distro, cũng chính là phiên bản Kubernetes nguồn mở được Amazon EKS sử dụng. Xem và khám phá tất cả các cụm Kubernetes, ứng dụng và tài nguyên đám mây liên quan đang chạy trong môi trường kết hợp và đa đám mây trong bảng điều khiển Amazon EKS bằng Amazon EKS Connector.

Trường hợp sử dụng kết hợp và đa đám mây

Đơn giản hóa việc quản lý tài nguyên

Tự động hóa các quy trình như vá lỗi và thay đổi tài nguyên trên các môi trường kết hợp và đa đám mây.

Hợp nhất khả năng quan sát của bạn

Truy vấn và xác định mối tương quan giữa các chỉ số, bản ghi và dấu vết từ các công cụ chạy trên AWS, tại chỗ và trên các đám mây khác, sau đó xem và phân tích chúng trong một hình ảnh trực quan hoặc bảng điều khiển duy nhất.

Phân tích hàng petabyte dữ liệu ở chính nơi lưu trữ dữ liệu đó

Truy vấn dữ liệu từ hơn 25 nguồn dữ liệu bên ngoài mà không cần chuyển đổi dữ liệu hoặc truyền tải dữ liệu.

Triển khai bộ chứa nhất quán tại chỗ cũng như trên đám mây

Chạy cùng các thành phần Kubernetes an toàn, đã được xác thực và đã kiểm thử hỗ trợ Amazon EKS trong cơ sở hạ tầng tự quản lý trong môi trường kết hợp và đa đám mây.

Giải pháp đa đám mây và kết hợp của AWS

Danh mục Trường hợp sử dụng Sản phẩm AWS
Quản lý và quản trị Tập trung và quản lý hoạt động Trình quản lý hệ thống AWS
Kiểm tra cấu hình tài nguyên của bạn AWS Config
Khả năng quan sát Theo dõi tài nguyên và ứng dụng Amazon CloudWatch
Giám sát hiệu năng của các ứng dụng trong bộ chứa Dịch vụ được quản lý của Amazon dành cho Prometheus
Tạo bảng điều khiển khả năng quan sát Grafana được quản lý của Amazon
Thực hiện theo dõi ứng dụng theo thời gian thực và tìm kiếm trang web Dịch vụ OpenSearch của Amazon
Bảo mật và Định danh Tự động tập trung hóa dữ liệu bảo mật chỉ với vài bước Hồ bảo mật của Amazon
Dễ dàng kết nối và quản lý nguồn danh tính trên các đám mây khác Trung tâm danh tính AWS IAM
Thu thập thông tin chứng thực tạm thời một cách bảo mật cho khối lượng công việc chạy bên ngoài AWS AWS IAM Roles Anywhere
Dữ liệu và phân tích Truy vấn dữ liệu ngay lập tức, dù dữ liệu ở bất cứ đâu Amazon Athena
Khám phá, chuẩn bị và tích hợp tất cả dữ liệu của bạn ở mọi quy mô AWS Glue
Tăng tốc di chuyển dữ liệu đến và từ AWS AWS DataSync
Điện toán Chạy cơ sở hạ tầng và dịch vụ AWS tại chỗ AWS Outposts
Nhúng điện toán và lưu trữ AWS tại biên của mạng 5G AWS Wavelength
Đặt dịch vụ AWS gần các khu vực trung tâm đông dân cư Khu vực địa phương AWS
Thu thập và xử lý dữ liệu tại biên Dòng sản phẩm AWS Snow
Bộ chứa Chạy các bộ chứa trong các môi trường kết hợp Amazon ECS Anywhere
Tạo và quản lý các cụm Kubernetes kết hợp Amazon EKS Anywhere
Xây dựng các cụm Kubernetes tự quản lý trên AWS, tại chỗ và trên các đám mây khác Amazon EKS Distro

Bắt đầu với Giải pháp đa đám mây và kết hợp của AWS

Mang AWS đến bất cứ nơi nào bạn cần


Tìm hiểu cách AWS có thể giúp bạn xây dựng và chạy các ứng dụng một cách bảo mật trên đám mây, tại chỗ và tại biên.

Tìm hiểu thêm về Các giải pháp đám mây kết hợp của AWS

Lựa chọn từ bộ dịch vụ đa dạng nhất để xây dựng các kiến trúc kết hợp có thể đáp ứng các yêu cầu và trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Di chuyển một cách tự tin


Tận dụng kinh nghiệm không đâu sánh kịp của chúng tôi cùng các giải pháp AWS đã được chứng minh để tiến dần tới thành công qua mỗi bước trong hành trình di chuyển lên đám mây của bạn.


Khám phá thêm về AWS