Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS với một phiên bản dự phòng

Chuyển đổi dự phòng tự động Bảo vệ hiệu suất cơ sở dữ liệu Nâng cao độ bền Tăng độ sẵn sàng 
Hỗ trợ độ sẵn sàng cao cho ứng dụng của bạn với tính năng chuyển đổi dự phòng cơ sở dữ liệu tự động hoàn thành nhanh chóng trong vòng 60 giây mà không làm mất dữ liệu và không cần can thiệp thủ công.
Tránh việc tạm ngừng hoạt động I/O trên phiên bản chính của bạn trong quá trình sao lưu bằng cách sao lưu từ phiên bản dự phòng.
Sử dụng công nghệ sao chép đồng bộ Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS để dữ liệu trên phiên bản cơ sở dữ liệu dự phòng luôn được cập nhật theo phiên bản chính. Nâng cao độ sẵn sàng bằng cách triển khai phiên bản dự phòng trong Vùng sẵn sàng thứ hai và có khả năng chịu lỗi trong trường hợp Vùng sẵn sàng hoặc phiên bản cơ sở dữ liệu bị lỗi.

Cách thức hoạt động

Trong hoạt động triển khai Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS, Amazon RDS sẽ tự động tạo một phiên bản cơ sở dữ liệu (CSDL) chính và sao chép dữ liệu một cách đồng bộ sang phiên bản ở một Vùng sẵn sàng khác. Khi phát hiện ra lỗi, Amazon RDS sẽ tự động chuyển sang một phiên bản dự phòng mà không cần can thiệp thủ công.
Sơ đồ cách thức hoạt động của triển khai nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS

Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS với hai phiên bản dự phòng có thể đọc được

Tự động chuyển đổi dự phòng, thường diễn ra trong chưa đầy 35 giây Sử dụng điểm cuối riêng biệt để đọc và ghi Tăng độ trễ cam kết cho giao dịch nhanh hơn tới 2 lần Quá trình nâng cấp phiên bản phụ thường diễn ra trong chưa đến 1 giây 
Tự động chuyển đổi dự phòng thường diễn ra trong chưa đầy 35 giây và không làm mất dữ liệu cũng như không cần can thiệp thủ công. Định tuyến các truy vấn đến máy chủ ghi và các phiên bản dự phòng bản sao chỉ đọc thích hợp nhằm tối đa hóa hiệu suất và khả năng mở rộng.  Đạt được độ trễ ghi tốt hơn gấp 2 lần so với Nhiều vùng sẵn sàng với một phiên bản dự phòng. Giảm thời gian ngừng hoạt động khi nâng cấp phiên bản phụ xuống dưới 35 giây. Giảm mạnh hơn nữa thời gian ngừng hoạt động, thường ở mức dưới 1 giây bằng cách thêm nguồn mở hoặc Proxy cho RDS vào hoạt động triển khai của bạn.

Cách thức hoạt động

Triển khai cơ sở dữ liệu MySQL hoặc PostgreSQL bền vững, có độ sẵn sàng cao ở ba Vùng sẵn sàng bằng cách sử dụng Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS với hai phiên bản dự phòng có thể đọc được. Có được khả năng chuyển đổi dự phòng tự động thường diễn ra dưới 35 giây, độ trễ lưu thay đổi giao dịch nhanh hơn gấp 2 lần so với Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS với một phiên bản dự phòng, công suất đọc bổ sung và quyền lựa chọn phiên bản dành cho điện toán dựa trên AWS Graviton2 hoặc Intel.
Giới thiệu về Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS (1:20)

Giới thiệu về Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS

Dịch vụ triển khai Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS tăng cường độ sẵn sàng và độ bền của phiên bản Cơ sở dữ liệu (CSDL) Amazon RDS, biến các phiên bản này mặc nhiên phù hợp với các khối lượng công việc cơ sở dữ liệu sản xuất. Với 2 tùy chọn triển khai khác nhau, bạn có thể tùy chỉnh các khối lượng công việc cho độ khả dụng mà họ cần.
Giới thiệu về Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS
Dịch vụ triển khai Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS tăng cường độ sẵn sàng và độ bền của phiên bản Cơ sở dữ liệu (CSDL) Amazon RDS, biến các phiên bản này mặc nhiên phù hợp với các khối lượng công việc cơ sở dữ liệu sản xuất. Với 2 tùy chọn triển khai khác nhau, bạn có thể tùy chỉnh các khối lượng công việc cho độ khả dụng mà họ cần.

Bảng so sánh

Một vùng sẵn sàng của Amazon RDS hoặc Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS với một phiên bản dự phòng hoặc Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS với hai phiên bản dự phòng có thể đọc được

Tính năng

Một vùng sẵn sàng

Nhiều vùng sẵn sàng với một phiên bản dự phòng

Nhiều vùng sẵn sàng với hai phiên bản dự phòng có thể đọc được

Các công cụ có sẵn

 • Amazon RDS dành cho PostgreSQL
 • Amazon RDS for MySQL
 • Amazon RDS dành cho MariaDB
 • Amazon RDS dành cho SQL Server
 • Amazon RDS dành cho Oracle
 • Amazon RDS dành cho Db2
 • Amazon RDS dành cho PostgreSQL
 • Amazon RDS for MySQL
 • Amazon RDS dành cho MariaDB
 • Amazon RDS dành cho SQL Server
 • Amazon RDS dành cho Oracle
 • Amazon RDS dành cho Db2
 • Amazon RDS dành cho PostgreSQL
 • Amazon RDS for MySQL

Dung lượng đọc
khả năng

 • Không có: khả năng đọc chỉ dành cho phiên bản chính của bạn
 • Không có: Phiên bản CSDL dự phòng của bạn chỉ là mục tiêu chuyển đổi dự phòng thụ động để có độ sẵn sàng cao
 • Hai phiên bản CSDL dự phòng đóng vai trò là mục tiêu chuyển đổi dự phòng và phục vụ lưu lượng đọc
 • Dung lượng đọc được xác định bởi lượng tài nguyên gián tiếp chung phát sinh từ các giao dịch ghi ở phiên bản chính

·        

Độ trễ thấp hơn (thông lượng cao hơn) cho các cam kết giao dịch

 

 

 • Cam kết giao dịch nhanh hơn tới 2 lần so với Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS với một phiên bản dự phòng

Thời lượng chuyển đổi dự phòng tự động

 • Không được cung cấp: cần có người dùng và người dùng cần khởi tạo hoạt động khôi phục tại thời điểm.
 • Hoạt động này có thể mất vài giờ để hoàn thành
 • Sẽ không thể thực hiện cập nhật dữ liệu sau thời điểm có thể khôi phục gần nhất (thường là trong vòng 5 phút cuối)
 • Đã có một phiên bản chính mới, có thể nhanh chóng phục vụ khối lượng công việc mới của bạn trong vòng 60 giây
 • Thời gian chuyển đổi dự phòng không phụ thuộc vào thông lượng ghi
 • Đã có một phiên bản chính mới, thường có thể phục vụ khối lượng công việc mới của bạn trong chưa đầy 35 giây
 • Thời gian chuyển đổi dự phòng phụ thuộc vào thời lượng trễ của bản sao
Thời gian ngừng hoạt động khi nâng cấp phiên bản phụ
 • Khi sử dụng tính năng Tự động nâng cấp phiên bản phụ, thời gian ngừng hoạt động khi nâng cấp phiên bản phụ sẽ xảy ra trong khoảng thời gian bảo trì kéo dài 30 phút của Amazon RDS
 • Khi sử dụng tính năng Tự động nâng cấp phiên bản phụ, thời gian ngừng hoạt động khi nâng cấp phiên bản phụ sẽ xảy ra trong khoảng thời gian bảo trì kéo dài 30 phút của Amazon RDS
 • Thường chưa đến 1 giây khi khách hàng thêm nguồn mở hoặc Proxy cho Amazon RDS vào hoạt động triển khai
 • Thường chưa đến 35 giây trên Nhiều vùng sẵn sàng với hai phiên bản dự phòng có quyền đọc

Khả năng phục hồi cao hơn đối với tình trạng ngừng hoạt động của Vùng sẵn sàng

 • Không có: trong trường hợp xảy ra lỗi về Vùng sẵn sàng, bạn có rủi ro bị mất dữ liệu và cần hàng giờ để chuyển đổi dự phòng
 • Trong trường hợp xảy ra lỗi về Vùng sẵn sàng, khối lượng công việc của bạn sẽ tự động chuyển đổi dự phòng sang phiên bản dự phòng cập nhật
 • Trong trường hợp xảy ra lỗi, một trong hai phiên bản dự phòng còn lại sẽ tiếp quản và phục vụ khối lượng công việc (ghi) từ phiên bản chính

Giảm phương sai độ trễ cho các cam kết giao dịch

 • Không được tối ưu hóa về phương sai độ trễ
 • Truy cập vào ổ đĩa bản ghi chuyên dụng
 • Sử dụng kho lưu trữ cục bộ cho bản ghi giao dịch để giảm phương sai độ trễ

Khách hàng

SysCloud tạo bản sao lưu tự động cho các ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) quan trọng, giám sát để phát hiện các tệp độc hại và cung cấp thông tin chi tiết mạnh mẽ về dữ liệu và sự tuân thủ của bạn — tất cả từ một trang tổng quan. SysCloud sử dụng Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS với hai phiên bản dự phòng có thể đọc được cho hệ thống giám sát nội bộ: “Tùy chọn triển khai Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS mới cung cấp cho chúng tôi một cách tiết kiệm chi phí để đạt được hiệu suất, độ sẵn sàng và khả năng mở rộng chỉ đọc tốt hơn”, Vikram Srinivasan, Giám đốc phụ trách Cơ sở hạ tầng tại SysCloud cho biết. “Với tùy chọn triển khai Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS mới, chúng tôi mong muốn tạo ra một trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng của mình.”

Định giá

Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS được cung cấp cho RDS dành cho PostgreSQL, RDS dành cho MySQL, RDS dành cho MariaDB, RDS dành cho SQL Server, RDS dành cho OracleRDS dành cho Db2. Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS với hai phiên bản dự phòng có thể đọc được hiện được cung cấp cho RDS dành cho PostgreSQL và RDS dành cho MySQL. Để tìm hiểu cách Amazon Aurora mang đến độ sẵn sàng được cải thiện bằng cách lưu trữ dữ liệu của bạn không đổi trên ba Vùng sẵn sàng, hãy xem Triển khai nhiều vùng sẵn sàng với Bản sao Aurora.

Giá của hoạt động triển khai Một vùng sẵn sàng, triển khai Nhiều vùng sẵn sàng với một phiên bản dự phòng và triển khai Nhiều vùng sẵn sàng với hai phiên bản dự phòng có thể đọc được sẽ được tính theo phiên bản CSDL-giờ tiêu thụ, tính từ thời điểm phiên bản CSDL khởi chạy cho đến khi bị dừng hoặc bị xóa. Phần phiên bản CSDL-giờ không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số giây với phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái bị tính phí như tạo, khởi động hoặc chỉnh sửa lớp phiên bản CSDL.

Để biết thêm thông tin về giá Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS, hãy xem các trang định giá của Amazon RDS.

Tài nguyên

Bắt đầu

Sử dụng các chỉ dẫn và hướng dẫn sử dụng sau đây để nhanh chóng bắt đầu sử dụng Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS.

TÀI LIỆU


Mô tả các khái niệm về Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS với một phiên bản dự phòng và cung cấp hướng dẫn sửa đổi phiên bản CSDL của bạn thành hoạt động triển khai nhiều vùng sẵn sàng và chuyển đổi dự phòng dành cho Amazon RDS.

TÀI LIỆU


Mô tả các khái niệm về Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS với hai phiên bản dự phòng có quyền đọc và cung cấp hướng dẫn sửa đổi, đổi tên, khởi động lại và xóa cụm; sử dụng bản sao chỉ có quyền đọc; và sử dụng phương thức sao chép logic của PostgreSQL với các cụm CSDL nhiều vùng sẵn sàng.

HƯỚNG DẪN BẮT ĐẦU


Hướng dẫn này sẽ chỉ ra cách tạo Phiên bản tiêu chuẩn 2 cho cơ sở dữ liệu Oracle trên Amazon RDS bằng cách sử dụng mô hình Đã bao gồm giấy phép, cũng như cách bật các tính năng, chẳng hạn như Nhiều vùng sẵn sàng và Thông tin chuyên sâu về hiệu năng.

Video

Xem các buổi đào tạo, hội thảo trực tuyến và những video khác để tìm hiểu kỹ càng về Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS.

TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN VỀ CÔNG NGHỆ


Trong buổi đào tạo này, chúng ta sẽ đi vào phần giới thiệu ngắn gọn về Nhiều vùng sẵn sàng, các tùy chọn triển khai, lợi ích của từng tùy chọn cũng như tìm hiểu kỹ càng về tùy chọn hai phiên bản dự phòng có quyền đọc và các cải tiến gần đây.

Blog

Đọc về những cải tiến mới nhất dành đối với Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS và tìm hiểu kỹ càng về cách bạn có thể sử dụng Nhiều vùng sẵn sàng cho các trường hợp sử dụng Amazon RDS của mình. 

Câu hỏi thường gặp

Chạy một phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng nghĩa là gì?

Khi bạn tạo hay điều chỉnh phiên bản CSDL để chạy dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, Amazon RDS sẽ tự động cung cấp và duy trì một bản sao “dự phòng” đồng bộ trên một Vùng sẵn sàng khác. Các cập nhật đối với Phiên bản CSDL của bạn được sao chép đồng bộ trên các Vùng sẵn sàng sang bản dự phòng để đảm bảo cả hai đều đồng bộ và bảo vệ các cập nhật cơ sở dữ liệu mới nhất trước sự cố phiên bản CSDL.

Trong quá trình thực hiện một số công việc bảo trì theo kế hoạch, lỗi phiên bản CSDL hiếm gặp hoặc xảy ra sự cố Vùng sẵn sàng, Amazon RDS sẽ tự động chuyển sang bản dự phòng để bạn có thể tiếp tục các tác vụ ghi và đọc cơ sở dữ liệu trở lại ngay sau khi bản dự phòng được kích hoạt. Do bản ghi tên cho phiên bản CSDL vẫn không đổi nên ứng dụng của bạn có thể tiếp tục tác vụ với cơ sở dữ liệu mà không cần can thiệp thủ công về mặt quản trị. Với triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, hoạt động sao chép rất minh bạch. Bạn không tương tác trực tiếp với bản dự phòng và không thể dùng bản dự phòng để đáp ứng lưu lượng đọc. Tham khảo thêm thông tin về hoạt động triển khai Nhiều vùng sẵn sàng trong Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS.

Thế nào là một Vùng sẵn sàng?

Vùng sẵn sàng là các vị trí riêng biệt trong một Khu vực được thiết kế để cô lập khỏi các lỗi xảy ra ở những Vùng sẵn sàng khác. Mỗi Vùng sẵn sàng chạy trên cơ sở hạ tầng tách biệt, độc lập về mặt vật lý và được thiết kế để có độ ổn định cao. Các Vùng sẵn sàng sẽ không cùng gặp phải những điểm gây lỗi thường gặp như máy phát điện và thiết bị làm mát. Bên cạnh đó, do chúng tách biệt nhau hoàn toàn nên trong trường hợp sự cố cực kì hiếm hoi như hỏa hoạn, bão lốc hay ngập lụt, chỉ có một Vùng sẵn sàng bị ảnh hưởng. Các Vùng sẵn sàng trong cùng một Khu vực hưởng lợi từ khả năng kết nối mạng có độ trễ thấp.

“Bản chính” và “bản dự phòng” nghĩa là gì trong ngữ cảnh triển khai Nhiều vùng sẵn sàng?

Khi bạn chạy một phiên bản CSDL dưới dạng triển khai nhiều vùng sẵn sàng, “bản chính” đảm nhận các thao tác ghi và đọc cơ sở dữ liệu. Ngoài ra, Amazon RDS cung cấp và duy trì một “bản dự phòng” ở dạng ngầm, đây là bản sao cập nhật của bản chính. Bản dự phòng được “kích hoạt” trong các trường hợp chuyển đổi dự phòng. Sau quá trình chuyển đổi dự phòng, bản dự phòng trở thành bản chính và chấp nhận các tác vụ cơ sở dữ liệu của bạn. Bạn không tương tác trực tiếp với bản dự phòng (ví dụ: để thực hiện các thao tác đọc) tại bất kỳ thời điểm nào trước khi nâng cấp. Nếu bạn mong muốn điều chỉnh quy mô lưu lượng đọc cao hơn giới hạn dung lượng của một phiên bản CSDL, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về Bản sao chỉ có quyền đọc.

Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng có những lợi ích gì?

Lợi ích chính khi chạy phiên bản CSDL của bạn dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng là tăng độ bền và độ sẵn sàng của cơ sở dữ liệu. Độ khả dụng tốt hơn và dung sai của các triển khai Multi-AZ khiến chúng trở thành giải pháp phù hợp dùng cho môi trường sản xuất.

Chạy phiên bản CSDL của bạn dưới dạng triển khai Multi-AZ sẽ bảo vệ dữ liệu của bạn trong trường hợp hiếm khi xảy ra đó là sự cố ở thành phần phiên bản CSDL hoặc gián đoạn ở một Vùng sẵn sàng. Ví dụ: nếu ổ đĩa lưu trữ trên bản chính của bạn gặp sự cố, Amazon RDS sẽ tự động chuyển đổi dự phòng sang bản dự phòng, trong đó toàn bộ các cập nhật cơ sở dữ liệu của bạn vẫn nguyên vẹn. Triển khai này mang lại độ bền dữ liệu tốt hơn so với triển khai tiêu chuẩn trên một AZ, trong đó cần có tác vụ khôi phục do người dùng khởi tạo và không có các cập nhật xảy ra sau lần khôi phục gần nhất (thường trong vòng năm phút gần nhất).

Bạn cũng hưởng lợi từ độ khả dụng cơ sở dữ liệu tốt hơn khi chạy phiên bản CSDL của bạn dưới dạng triển khai Multi-AZ. Nếu xảy ra sự cố ở Vùng sẵn sàng hoặc ở phiên bản CSDL, độ khả dụng của bạn chỉ bị ảnh hưởng trong thời gian cần thiết để hoàn tất quá trình chuyển đổi dự phòng tự động. Bảo trì theo kế hoạch cũng hưởng lợi từ độ khả dụng của Multi-AZ.

Ví dụ: với bản sao lưu tự động, hoạt động I/O không còn bị gián đoạn trên bản chính của bạn trong khoảng thời gian sao lưu do bạn xác định, do các bản sao lưu được lấy từ bản dự phòng. Trong trường hợp vá lỗi hoặc thay đổi quy mô lớp phiên bản CSDL, các tác vụ này trước tiên xảy ra trên bản dự phòng, trước khi chuyển đổi dự phòng tự động. Do đó, độ khả dụng của bạn chỉ bị ảnh hưởng trong thời gian cần có để hoàn thành quá trình chuyển đổi dự phòng tự động.

Một lợi ích ngầm định khi chạy phiên bản CSDL dưới dạng triển khai Multi-AZ là quá trình chuyển đổi dự phòng của phiên bản CSDL diễn ra tự động và không cần đến hoạt động quản trị. Đối với Amazon RDS, điều này có nghĩa là bạn không phải giám sát các sự kiện phiên bản CSDL và khởi tạo quá trình khôi phục thủ công phiên bản CSDL (qua RestoreDBInstanceToPointInTime hoặc API RestoreDBInstanceFromSnapshot) trong trường hợp xảy ra sự cố ở Vùng sẵn sàng hoặc sự cố ở phiên bản CSDL.
 

Có bất kỳ quan hệ mật thiết nào về hiệu năng khi chạy phiên bản CSDL của tôi dưới dạng triển khai Nhiều vùng sẵn sàng không?

Bạn có thể nhận thấy độ trễ lớn hơn so với triển khai phiên bản CSDL tiêu chuẩn trên một Vùng sẵn sàng do tác vụ sao chép dữ liệu đồng bộ được thực hiện thay mặt bạn.

Làm thế nào để thiết lập hoạt động triển khai phiên bản CSDL nhiều vùng sẵn sàng?

Để tạo hoạt động triển khai phiên bản CSDL nhiều vùng sẵn sàng, chỉ cần nhấp vào tùy chọn "Yes" (Có) cho "Multi-AZ Deployment" (Triển khai nhiều vùng sẵn sàng) khi khởi chạy một Phiên bản CSDL bằng Bảng điều khiển quản lý AWS.

Hoặc, nếu sử dụng các API Amazon RDS, bạn cần gọi API CreateDBInstance và thiết lập tham số “Multi-AZ” (Nhiều vùng sẵn sàng) về giá trị “true”. Để chuyển một phiên bản CSDL tiêu chuẩn (một Vùng sẵn sàng) hiện có thành Nhiều vùng sẵn sàng, hãy điều chỉnh phiên bản CSDL trên Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc sử dụng API ModifyDBInstance và thiết lập tham số Nhiều vùng sẵn sàng về true.
 

Điều gì xảy ra khi tôi chuyển phiên bản Amazon RDS từ Một vùng sẵn sàng thành Nhiều vùng sẵn sàng?

Đối với các công cụ cơ sở dữ liệu RDS dành cho PostgreSQL, RDS dành cho MySQL, RDS dành cho MariaDB, RDS dành cho SQL Server, RDS dành cho OracleRDS dành cho Db2, khi bạn chọn chuyển phiên bản Amazon RDS từ Một vùng sẵn sàng sang Nhiều vùng sẵn sàng, điều sau đây sẽ xảy ra:

 • Một ảnh chụp nhanh của phiên bản chính sẽ được tạo ra.
 • Một phiên bản dự phòng mới được tạo ra trên một Vùng sẵn sàng khác từ bản kết xuất nhanh.
 • Bản sao đồng bộ được cấu hình giữa phiên bản chính và phiên bản dự phòng.

Do đó, sẽ không có thời gian ngừng hoạt động khi chuyển một phiên bản từ Một vùng sẵn sàng thành Nhiều vùng sẵn sàng. Tuy nhiên, bạn có thể thấy độ trễ tăng lên trong khi dữ liệu ở chế độ chờ bắt kịp để khớp với bản chính.

Sự kiện nào khiến Amazon RDS khởi tạo cơ chế chuyển đổi dự phòng sang bản sao dự phòng?

Amazon RDS phát hiện và tự động khôi phục khỏi các tình huống lỗi hay gặp nhất đối với các triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để bạn có thể tiếp tục hoạt động cơ sở dữ liệu trong thời gian sớm nhất mà không cần can thiệp về mặt quản trị. Amazon RDS sẽ tự động thực hiện chuyển đổi dự phòng trong trường hợp xảy ra bất kỳ lỗi nào sau đây:

 • Gián đoạn ở Vùng sẵn sàng chính
 • Mất kết nối mạng đến bản chính
 • Sự cố ở máy điện toán trên bản chính
 • Sự cố lưu trữ trên bản chính

Lưu ý: Khi các tác vụ chẳng hạn như thay đổi quy mô phiên bản CSDL hoặc nâng cấp hệ thống, như vá lỗi hệ điều hành, được khởi tạo cho hoạt động triển khai Nhiều vùng sẵn sàng để cải thiện độ khả dụng, chúng sẽ được áp dụng trên bản dự phòng trước khi quá trình chuyển đổi dự phòng tự động bắt đầu. Do đó, độ khả dụng của bạn chỉ bị ảnh hưởng trong thời gian cần có để hoàn thành quá trình chuyển đổi dự phòng tự động. Lưu ý rằng các triển khai Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS không tự động chuyển đổi dự phòng để ứng phó với các thao tác cơ sở dữ liệu, chẳng hạn như các truy vấn chạy trong thời gian dài, đình trệ hoàn toàn hoặc lỗi hỏng cơ sở dữ liệu.

Tôi có được cảnh báo khi quá trình chuyển đổi dự phòng tự động xảy ra trên Amazon RDS không?

Có, Amazon RDS sẽ kích hoạt sự kiện phiên bản CSDL để báo cho bạn biết rằng đã xảy ra quá trình chuyển đổi dự phòng tự động. Bạn có thể nhấp vào mục “Sự kiện” của Bảng điều khiển Amazon RDS hoặc API DescribeEvents để trả về thông tin nói về các sự kiện liên quan đến phiên bản CSDL của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng Thông báo sự kiện Amazon RDS để nhận thông báo khi xảy ra một số sự kiện CSDL cụ thể.

Điều gì xảy ra trong quá trình chuyển đổi dự phòng Nhiều vùng sẵn sàng và quá trình này diễn ra trong bao lâu?

Quá trình chuyển đổi dự phòng được Amazon RDS tự động xử lý để bạn có thể tiếp tục các thao tác cơ sở dữ liệu trong thời gian sớm nhất mà không cần phải can thiệp về mặt quản trị. Khi diễn ra quá trình chuyển đổi dự phòng, Amazon RDS chỉ cần lật bản ghi tên quy ước (CNAME) để phiên bản CSDL của bạn trỏ về bản dự phòng, bản này sau đó được kích hoạt để trở thành bản chính mới. Chúng tôi khuyến cáo bạn làm theo cách làm phù hợp nhất và tiến hành thử kết nối lại cơ sở dữ liệu ở lớp ứng dụng.

Quá trình chuyển đổi dự phòng, được định nghĩa là khoảng thời gian giữa lúc phát hiện ra sự cố trên bản chính và lúc tiếp tục các giao dịch trên bản dự phòng, thường hoàn tất trong vòng một đến hai phút. Thời gian chuyển đổi dự phòng cũng có thể bị ảnh hưởng bởi việc các giao dịch lớn chưa cam kết phải được khôi phục hay không; khuyến cáo nên sử dụng các loại phiên bản đủ lớn với Multi-AZ để đạt kết quả tốt nhất. AWS cũng khuyến cáo sử dụng IOPS được cung cấp với phiên bản Nhiều vùng sẵn sàng để đạt hiệu năng thông lượng nhanh chóng, có thể dự đoán được và nhất quán.

Tôi có thể khởi tạo “chuyển đổi dự phòng cưỡng bức” cho hoạt động triển khai phiên bản CSDL nhiều vùng sẵn sàng không?

Amazon RDS sẽ tự động chuyển đổi dự phòng mà không cần người dùng can thiệp trong nhiều điều kiện sự cố khác nhau. Ngoài ra, Amazon RDS còn cung cấp tùy chọn khởi tạo chuyển đổi dự phòng khi khởi động lại phiên bản của bạn. Bạn có thể truy cập tính năng này qua Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc khi sử dụng lệnh gọi API RebootDBInstance.

Làm thế nào để kiểm soát/cấu hình bản sao đồng bộ Nhiều vùng sẵn sàng?

Với hoạt động triển khai Nhiều vùng sẵn sàng, bạn chỉ cần thiết lập tham số “Multi-AZ” về true. Quá trình tạo ra bản dự phòng, bản sao đồng bộ và chuyển đổi dự phòng được tự động xử lý. Điều này có nghĩa bạn không thể chọn Vùng sẵn sàng mà bản dự phòng của bạn được triển khai hoặc thay đổi số bản dự phòng hiện có (Amazon RDS cung cấp một bản dự phòng riêng cho mỗi bản chính phiên bản CSDL). Đồng thời, không thể cấu hình bản dự phòng để chấp nhận hoạt động đọc cơ sở dữ liệu. Tìm hiểu thêm về cấu hình Nhiều vùng sẵn sàng.

Bản dự phòng của tôi có nằm trong cùng Khu vực với bản chính không?

Có. Bản dự phòng của bạn được tự động cung cấp ở một Vùng sẵn sàng khác trong cùng Khu vực với bản chính phiên bản CSDL của bạn.

Tôi có thể biết bản chính của tôi hiện đang nằm ở Vùng sẵn sàng nào không?

Có, bạn có thể thấy vị trí của bản chính hiện tại bằng cách sử dụng Bảng điều khiển quản lý AWS hoặc API DescribeDBInstances.

Sau quá trình chuyển đổi dự phòng, bản chính của tôi hiện đang nằm ở một Vùng sẵn sàng khác với những tài nguyên AWS khác của tôi (ví dụ: phiên bản EC2). Tôi có cần lo về độ trễ không?

Vùng sẵn sàng được thiết kế để cung cấp khả năng kết nối mạng có độ trễ thấp tới các Vùng sẵn sàng khác trong cùng một Khu vực. Ngoài ra, bạn có thể cần xem xét kiến trúc ứng dụng và các tài nguyên AWS khác với việc sao lưu dự phòng dư thừa trên nhiều Vùng sẵn sàng để ứng dụng của bạn có sức chống chịu tốt trong trường hợp xảy ra sự cố ở một Vùng sẵn sàng. Triển khai Nhiều vùng sẵn sàng giải quyết nhu cầu này cho bậc cơ sở dữ liệu mà không cần bạn phải can thiệp về mặt quản trị.

Ảnh chụp nhanh CSDL và bản sao lưu tự động tương tác như thế nào với hoạt động triển khai Nhiều vùng sẵn sàng của tôi?

Bạn tương tác với bản sao lưu tự động và tính năng Ảnh chụp nhanh CSDL theo cách tương tự như khi bạn chạy một hoạt động triển khai tiêu chuẩn trong một hoạt động triển khai Một vùng sẵn sàng hoặc Nhiều vùng sẵn sàng. Nếu bạn đang chạy một triển khai Multi-AZ, các bản sao lưu tự động và Kết xuất nhanh CSDL được lấy từ bản dự phòng để tránh gián đoạn I/O trên bản chính. Xin lưu ý rằng bạn có thể gặp phải hiện tượng trễ I/O lớn hơn (thường kéo dài một vài phút) trong quá trình sao lưu cho cả triển khai Single-AZ và Multi-AZ.

Khởi tạo một tác vụ khôi phục (khôi phục theo thời điểm hoặc khôi phục từ Kết xuất nhanh CSDL) cũng hoạt động tương tự như triển khai Multi-AZ dưới dạng tiêu chuẩn, triển khai Single-AZ. Có thể tạo các triển khai phiên bản CSDL mới bằng các API RestoreDBInstanceFromSnapshot hoặc RestoreDBInstanceToPointInTime. Các hoạt động triển khai phiên bản CSDL mới này có thể ở dạng tiêu chuẩn hoặc Nhiều vùng sẵn sàng, bất kể bản dự phòng nguồn được khởi tạo ở hoạt động triển khai tiêu chuẩn hay triển khai Nhiều vùng sẵn sàng.

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon RDS
Tìm hiểu qua các nội dung hướng dẫn dài 10 phút

Khám phá Amazon RDS qua các nội dung hướng dẫn đơn giản.

Khám phá nội dung đào tạo trực tiếp 
Đăng ký tài khoản AWS
Bắt đầu xây dựng với Amazon RDS và Amazon Aurora

Tìm hiểu Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS để bắt đầu.

Đọc tài liệu 
Bắt đầu xây dựng với Amazon RDS trong bảng điều khiển
Tìm hiểu chuyên sâu về Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS

Tìm hiểu chuyên sâu về cách thức hoạt động của Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS và các tùy chọn triển khai khác.

Xem phiên