Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS với một phiên bản dự phòng

Chuyển đổi dự phòng tự động Bảo vệ hiệu suất cơ sở dữ liệu Nâng cao độ bền Tăng độ sẵn sàng 
Hỗ trợ độ sẵn sàng cao cho ứng dụng của bạn với tính năng chuyển đổi dự phòng cơ sở dữ liệu tự động hoàn thành nhanh chóng trong vòng 60 giây mà không làm mất dữ liệu và không cần can thiệp thủ công.
Tránh việc tạm ngừng hoạt động I/O trên phiên bản chính của bạn trong quá trình sao lưu bằng cách sao lưu từ phiên bản dự phòng.
Sử dụng công nghệ sao chép đồng bộ Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS để dữ liệu trên phiên bản cơ sở dữ liệu dự phòng luôn được cập nhật theo phiên bản chính. Nâng cao độ sẵn sàng bằng cách triển khai phiên bản dự phòng trong Vùng sẵn sàng thứ hai và có khả năng chịu lỗi trong trường hợp Vùng sẵn sàng hoặc phiên bản cơ sở dữ liệu bị lỗi.

Cách thức hoạt động

Trong hoạt động triển khai Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS, Amazon RDS sẽ tự động tạo một phiên bản cơ sở dữ liệu (CSDL) chính và sao chép dữ liệu một cách đồng bộ sang phiên bản ở một Vùng sẵn sàng khác. Khi phát hiện ra lỗi, Amazon RDS sẽ tự động chuyển sang một phiên bản dự phòng mà không cần can thiệp thủ công.
Sơ đồ cách thức hoạt động của triển khai nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS

Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS với hai phiên bản dự phòng có thể đọc được

Tự động chuyển đổi dự phòng, thường diễn ra trong chưa đầy 35 giây Sử dụng điểm cuối riêng biệt để đọc và ghi Tăng độ trễ cam kết cho giao dịch nhanh hơn tới 2 lần Tăng dung lượng đọc
Tự động chuyển đổi dự phòng, thường diễn ra trong chưa đầy 35 giây và không làm mất dữ liệu cũng như không cần can thiệp thủ công. Định tuyến các truy vấn đến máy chủ ghi và các phiên bản dự phòng bản sao chỉ đọc thích hợp nhằm tối đa hóa hiệu suất và khả năng mở rộng.  Đạt được độ trễ ghi được cải thiện gấp 2 lần so với Nhiều vùng sẵn sàng với một phiên bản dự phòng. Có được khả năng mở rộng chỉ đọc bằng cách phân phối lưu lượng truy cập trên hai phiên bản dự phòng có thể đọc được.

Cách thức hoạt động

Triển khai cơ sở dữ liệu MySQL hoặc PostgreSQL bền vững, có độ sẵn sàng cao ở ba Vùng sẵn sàng bằng cách sử dụng Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS với hai phiên bản dự phòng có thể đọc được. Có được khả năng chuyển đổi dự phòng tự động thường diễn ra dưới 35 giây, độ trễ cam kết giao dịch nhanh hơn gấp 2 lần so với Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS với một phiên bản dự phòng, dung lượng đọc bổ sung và quyền lựa chọn phiên bản dành cho điện toán dựa trên AWS Graviton2 hoặc Intel.

Amazon Aurora

Tự động chuyển đổi dự phòng một cách nhanh chóng trong vòng 5 giây  Tối ưu hóa hiệu suất với tối đa 15 bản sao chỉ đọc Tối đa hóa độ bền

Đạt độ sẵn sàng 99,99% 

Tự động chuyển đổi dự phòng một cách nhanh chóng trong vòng 5 giây trong lúc một phiên bản gặp lỗi và tránh thời gian ngừng hoạt động Đảm bảo hiệu suất tối đa và tối ưu hóa dung lượng đọc bằng cách sao lưu dữ liệu vào một trong tối đa 15 bản sao lưu chỉ đọc có độ trễ thấp Bảo mật cho dữ liệu khi bị lỗi hoặc mất Vùng sẵn sàng nhờ lớp lưu trữ ảo hóa được hỗ trợ bởi SSD, giúp sao chép dữ liệu theo sáu cách trên ba Vùng sẵn sàng  Bảo vệ độ sẵn sàng cho cơ sở dữ liệu với thời gian hoạt động lên tới 99,99% cho mỗi chu kỳ thanh toán hằng tháng

Cách thức hoạt động

Amazon Aurora sử dụng lớp lưu trữ ảo hóa được hỗ trợ bởi SSD, giúp tự động sao chép bộ nhớ của bạn theo sáu cách trên ba Vùng sẵn sàng, xử lý việc mất tối đa hai bản sao dữ liệu mà không ảnh hưởng đến độ sẵn sàng ghi và tối đa ba bản sao mà không ảnh hưởng đến độ sẵn sàng đọc.
Giới thiệu về Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS (1:20)

Giới thiệu về Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS

Dịch vụ triển khai Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS tăng cường độ sẵn sàng và độ bền của phiên bản Cơ sở dữ liệu (CSDL) Amazon RDS, biến các phiên bản này mặc nhiên phù hợp với các khối lượng công việc cơ sở dữ liệu sản xuất. Với 2 tùy chọn triển khai khác nhau, bạn có thể tùy chỉnh các khối lượng công việc cho độ khả dụng mà họ cần.
Giới thiệu về Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS
Dịch vụ triển khai Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS tăng cường độ sẵn sàng và độ bền của phiên bản Cơ sở dữ liệu (CSDL) Amazon RDS, biến các phiên bản này mặc nhiên phù hợp với các khối lượng công việc cơ sở dữ liệu sản xuất. Với 2 tùy chọn triển khai khác nhau, bạn có thể tùy chỉnh các khối lượng công việc cho độ khả dụng mà họ cần.

Bảng so sánh

Một vùng sẵn sàng của Amazon RDS hoặc Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS với một phiên bản dự phòng hoặc Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS với hai phiên bản dự phòng có thể đọc được

Tính năng

Một vùng sẵn sàng

Nhiều vùng sẵn sàng với một phiên bản dự phòng

Nhiều vùng sẵn sàng với hai phiên bản dự phòng có thể đọc được

Các công cụ có sẵn

 • Amazon RDS for MariaDB
 • Amazon RDS for MySQL
 • Amazon RDS for PostgreSQL
 • Amazon RDS for Oracle
 • Amazon RDS for SQL Server
 • Amazon RDS for MariaDB
 • Amazon RDS for MySQL
 • Amazon RDS for PostgreSQL
 • Amazon RDS for Oracle
 • Amazon RDS for SQL Server
 • Amazon RDS for PostgreSQL
 • Amazon RDS for MySQL

Dung lượng đọc
khả năng

 • Không có: khả năng đọc chỉ dành cho phiên bản chính của bạn
 • Không có: Phiên bản CSDL dự phòng của bạn chỉ là mục tiêu chuyển đổi dự phòng thụ động để có độ sẵn sàng cao
 • Hai phiên bản CSDL dự phòng đóng vai trò là mục tiêu chuyển đổi dự phòng và phục vụ lưu lượng đọc
 • Dung lượng đọc được xác định bởi lượng tài nguyên gián tiếp chung phát sinh từ các giao dịch ghi ở phiên bản chính

·        

Độ trễ thấp hơn (thông lượng cao hơn) cho các cam kết giao dịch

 

 

 • Cam kết giao dịch nhanh hơn tới 2 lần so với Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS với một phiên bản dự phòng

Thời lượng chuyển đổi dự phòng tự động

 • Không được cung cấp: cần có người dùng và người dùng cần khởi tạo hoạt động khôi phục tại thời điểm.
 • Hoạt động này có thể mất vài giờ để hoàn thành
 • Sẽ không thể thực hiện cập nhật dữ liệu sau thời điểm có thể khôi phục gần nhất (thường là trong vòng 5 phút cuối)
 • Đã có một phiên bản chính mới, có thể nhanh chóng phục vụ khối lượng công việc mới của bạn trong vòng 60 giây
 • Thời gian chuyển đổi dự phòng không phụ thuộc vào thông lượng ghi
 • Đã có một phiên bản chính mới, thường có thể phục vụ khối lượng công việc mới của bạn trong chưa đầy 35 giây
 • Thời gian chuyển đổi dự phòng phụ thuộc vào thời lượng trễ của bản sao

Khả năng phục hồi cao hơn đối với tình trạng ngừng hoạt động của Vùng sẵn sàng

 • Không có: trong trường hợp xảy ra lỗi về Vùng sẵn sàng, bạn có rủi ro bị mất dữ liệu và cần hàng giờ để chuyển đổi dự phòng
 • Trong trường hợp xảy ra lỗi về Vùng sẵn sàng, khối lượng công việc của bạn sẽ tự động chuyển đổi dự phòng sang phiên bản dự phòng cập nhật
 • Trong trường hợp xảy ra lỗi, một trong hai phiên bản dự phòng còn lại sẽ tiếp quản và phục vụ khối lượng công việc (ghi) từ phiên bản chính

Giảm phương sai độ trễ cho các cam kết giao dịch

 • Không được tối ưu hóa về phương sai độ trễ
 • Nhạy cảm với những điểm suy giảm trên lộ trình ghi
 • Sử dụng túc số ghi 2/3: không nhạy cảm với tối đa một lộ trình ghi bị suy giảm

Khách hàng

SysCloud tạo bản sao lưu tự động cho các ứng dụng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) quan trọng, giám sát để phát hiện các tệp độc hại và cung cấp thông tin chi tiết mạnh mẽ về dữ liệu và sự tuân thủ của bạn — tất cả từ một trang tổng quan. SysCloud sử dụng Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS với hai phiên bản dự phòng có thể đọc được cho hệ thống giám sát nội bộ: “Tùy chọn triển khai Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS mới cung cấp cho chúng tôi một cách tiết kiệm chi phí để đạt được hiệu suất, độ sẵn sàng và khả năng mở rộng chỉ đọc tốt hơn”, Vikram Srinivasan, Giám đốc phụ trách Cơ sở hạ tầng tại SysCloud cho biết. “Với tùy chọn triển khai Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS mới, chúng tôi mong muốn tạo ra một trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng của mình.”

Giá

Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS hiện được cung cấp cho Amazon RDS for MariaDB, Amazon RDS for MySQL, Amazon RDS for PostgreSQL, Amazon RDS for OracleAmazon RDS for SQL Server. Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS với hai phiên bản dự phòng có thể đọc được hiện được cung cấp cho RDS for MySQL và RDS for PostgreSQL. Để tìm hiểu về cách Amazon Aurora mang đến độ sẵn sàng cao hơn bằng việc tự động sao chép bộ nhớ theo sáu cách trên ba vùng sẵn sàng, hãy xem Amazon Aurora.

Giá của hoạt động triển khai Một vùng sẵn sàng, triển khai Nhiều vùng sẵn sàng với một phiên bản dự phòng và triển khai Nhiều vùng sẵn sàng với hai phiên bản dự phòng có thể đọc được sẽ được tính theo phiên bản CSDL-giờ tiêu thụ, tính từ thời điểm phiên bản CSDL khởi chạy cho đến khi bị dừng hoặc bị xóa. Phần phiên bản CSDL-giờ không đủ một giờ sẽ được tính phí theo gia số giây với phí tối thiểu là 10 phút sau khi phát sinh thay đổi trạng thái bị tính phí như tạo, khởi động hoặc chỉnh sửa lớp phiên bản CSDL.

Để biết thêm thông tin về giá Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS, hãy xem các trang giá của Amazon RDS. 

Tìm hiểu thêm về các tính năng của Amazon RDS
Tìm hiểu qua các nội dung hướng dẫn dài 10 phút

Khám phá Amazon RDS qua các nội dung hướng dẫn đơn giản.

Khám phá nội dung đào tạo trực tiếp 
Đăng ký tài khoản AWS
Bắt đầu xây dựng với Amazon RDS và Amazon Aurora

Tìm hiểu Hướng dẫn sử dụng Amazon RDS để bắt đầu.

Đọc tài liệu 
Bắt đầu xây dựng với Amazon RDS trong bảng điều khiển
Tìm hiểu chuyên sâu về Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS

Tìm hiểu chuyên sâu về cách thức hoạt động của Nhiều vùng sẵn sàng của Amazon RDS và các tùy chọn triển khai khác.

Xem phiên