Chứng nhận AWS

Chứng nhận kỹ năng kỹ thuật và chuyên môn về đám mây để phát triển sự nghiệp và doanh nghiệp của bạn

Các kỳ thi AWS Certification hiện có

Chọn một huy hiệu chứng chỉ ở bên dưới để tìm hiểu thêm.
Nền tảng

Chứng chỉ dựa trên kiến thức dành cho hiểu biết nền tảng về AWS Cloud.
Không yêu cầu kinh nghiệm.

Associate

Các chứng chỉ dựa trên vai trò thể hiện kiến thức và kỹ năng của bạn trên AWS, cũng như xây dựng uy tín của bạn với tư cách một chuyên gia AWS Cloud. Nên có sẵn kinh nghiệm về đám mây và/hoặc kinh nghiệm vững vàng về CNTT tại chỗ.

Beta: Các bài thi này hiện đang là phiên bản beta
Professional

Các chứng chỉ dựa trên vai trò xác thực các kỹ năng và kiến thức nâng cao cần thiết để thiết kế các ứng dụng an toàn, được tối ưu hóa và hiện đại hóa, cũng như để tự động hóa các quy trình trên AWS. Nên có 2 năm kinh nghiệm về AWS Cloud.

Specialty

Tìm hiểu sâu hơn và định vị bản thân như một cố vấn đáng tin cậy đối với các bên liên quan và/hoặc khách hàng ở các lĩnh vực chiến lược này. Tham khảo hướng dẫn làm bài thi trên các trang về kỳ thi để nắm được kinh nghiệm nên có.

Nền tảng

Chứng chỉ dựa trên kiến thức dành cho hiểu biết nền tảng về AWS Cloud.
Không yêu cầu kinh nghiệm.

Associate

Các chứng chỉ dựa trên vai trò thể hiện kiến thức và kỹ năng của bạn trên AWS, cũng như xây dựng uy tín của bạn với tư cách một chuyên gia AWS Cloud. Nên có sẵn kinh nghiệm về đám mây và/hoặc kinh nghiệm vững vàng về CNTT tại chỗ.

Beta: Các bài thi này hiện đang là phiên bản beta
Professional

Các chứng chỉ dựa trên vai trò xác thực các kỹ năng và kiến thức nâng cao cần thiết để thiết kế các ứng dụng an toàn, được tối ưu hóa và hiện đại hóa, cũng như để tự động hóa các quy trình trên AWS. Nên có 2 năm kinh nghiệm về AWS Cloud.

Specialty

Tìm hiểu sâu hơn và định vị bản thân như một cố vấn đáng tin cậy đối với các bên liên quan và/hoặc khách hàng ở các lĩnh vực chiến lược này. Tham khảo hướng dẫn làm bài thi trên các trang về kỳ thi để nắm được kinh nghiệm nên có.

Chọn Lộ trình AWS Certification của bạn

Tìm hiểu AWS Certification nào phù hợp với bạn dựa trên các vai trò công việc mà bạn đang đảm nhận hoặc muốn đảm nhận.
Một người phụ nữ đeo kính có mái tóc đen dài đang mỉm cười bên cạnh một người đàn ông đeo kính cũng mỉm cười

Tại sao cần lấy chứng nhận AWS?

là mức tăng trưởng dự báo cho các công việc đòi hỏi kỹ năng đám mây trong vòng 5 năm tới. Chuẩn bị cho bài thi là một cách tuyệt vời để phát triển kỹ năng mới.*

tổ chức có nhân viên được AWS chứng nhận cho biết nhân viên đó đã tăng khả năng đổi mới, sáng tạo nhờ dịch vụ AWS.**

nhà lãnh đạo CNTT sử dụng nhân lực được AWS chứng nhận cho biết năng suất đã cải thiện sau khi nhân viên của họ có được AWS Certification và 89% lãnh đạo phản hồi khả năng khắc phục sự cố nhanh hơn.**

Nhận chứng nhận được công nhận trên toàn ngành

Tính đến tháng 2 năm 2024, đang có hơn 1,31 triệu AWS Certification còn hiệu lực, tăng 18% so với năm trước. Có hơn 1 triệu cá nhân được chứng nhận AWS duy nhất, trong đó 33% sở hữu chứng chỉ kỹ thuật thuộc danh mục hội viên, chuyên nghiệp và chuyên môn.

* Nguồn: Burning Glass, Skills of Mass Disruption, tháng 12 năm 2020.
** Nguồn: ESG Research Insights Paper Commissioned của AWS, Understanding the Value of AWS Certifications to Organizations, 2020.