Amazon OpenSearch Service

(công cụ thay thế Amazon Elasticsearch Service)

Tìm kiếm, hiển thị trực quan và phân tích lên đến hàng petabyte văn bản cũng như dữ liệu không có cấu trúc

Lên đến 750 giờ mỗi tháng

trên các phiên bản t2 và t3 small.search với Bậc miễn phí của AWS

Vận hành OpenSearch cùng với cộng tác viên hàng đầu của phần mềm mã nguồn mở, hướng cộng đồng.

Nhanh chóng tìm kiếm, phân tích dữ liệu nửa cấu trúc và không có cấu trúc của bạn để bạn dễ dàng tìm thấy thứ mình cần.

Loại bỏ phí vận hành và giảm chi phí bằng việc tự động cung cấp, cài đặt phần mềm, vá lỗi, phân cấp bộ nhớ, v.v.

Sử dụng công nghệ máy học (ML) để phát hiện những điểm bất thường trong thời gian thực, tự động điều chỉnh các cụm và cá nhân hóa kết quả tìm kiếm của bạn.

Cách thức hoạt động

Amazon OpenSearch Service giúp bạn dễ dàng thực hiện phân tích nhật ký tương tác, giám sát ứng dụng trong thời gian thực, tìm kiếm trên trang web, v.v. OpenSearch là một bộ phần mềm phân tích và tìm kiếm phân tán, mã nguồn mở phát triển từ Elasticsearch. Amazon OpenSearch Service cung cấp các phiên bản mới nhất của OpenSearch, hỗ trợ 19 phiên bản Elasticsearch (phiên bản 1.5 đến 7.10) cùng tính năng trực quan hóa được Kibana và Bảng điều khiển của OpenSearch hỗ trợ (phiên bản 1.5 đến 7.10).

product-page-diagram_HIW_Amazon-OpenSearch

Trường hợp sử dụng

Giám sát, gỡ lỗi các ứng dụng và cơ sở hạ tầng

Dễ dàng lưu trữ và phân tích dữ liệu để thể hiện hiệu suất hệ thống của bạn một cách toàn diện với nhật ký quan sát, chỉ số và dấu vết. Thiết lập các cảnh báo tự động khi hệ thống của bạn hoạt động kém hiệu quả và tìm ra nguyên nhân gốc rễ cho những vấn đề về độ sẵn sàng.

Quản lý thông tin sự kiện và bảo mật

Tập trung và phân tích nhật ký từ các ứng dụng cũng như hệ thống khác nhau trên toàn bộ mạng lưới của bạn để phát hiện mối đe dọa trong thời gian thực và quản lý sự cố.

Giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm dữ liệu có liên quan trong các ứng dụng, trang web và danh mục của hồ dữ liệu nhờ trải nghiệm tìm kiếm mau lẹ được cá nhân hóa.

Cách bắt đầu sử dụng

OpenSearch là gì?


OpenSearch là một bộ phần mềm phân tích và tìm kiếm phân tán, mã nguồn mở bắt nguồn từ Elasticsearch.

Tìm hiểu thêm »

Tìm hiểu thêm về Amazon OpenSearch Service

Khám phá các tính năng bảo mật, phân cấp bộ nhớ, v.v.

Truy cập trang tính năng »

Kết nối với các chuyên gia về di chuyển


Nhận lời khuyên từ chuyên gia, công cụ và các ưu đãi tài chính bạn cần để dễ dàng di chuyển.

Khám phá các lựa chọn hỗ trợ »

Khám phá thêm về AWS