Chỉ mục này làm nổi bật các công cụ dành cho nhà phát triển chính, SDK, Bộ công cụ IDE và Công cụ dòng lệnh để phát triển và quản lý các ứng dụng AWS của bạn.

Chuyển đến: Công cụ dành cho nhà phát triển | SDK | Bộ công cụ IDE | Dòng lệnh | Phát triển serverless


Công cụ dành cho nhà phát triển AWS giúp bạn lưu giữ và kiểm soát phiên bản một cách bảo mật mã nguồn ứng dụng của bạn và tự động dựng, kiểm thử và triển khai ứng dụng của bạn lên AWS hoặc môi trường tại chỗ.

AWS CodeCommit là dịch vụ nguồn được quản lý đầy đủ giúp các công ty dễ lưu trữ các kho Git riêng tư bảo mật và có quy mô cực kỳ linh hoạt. CodeCommit loại bỏ nhu cầu vận hành hệ thống kiểm soát nguồn riêng của bạn hay lo lắng về việc thay đổi quy mô cơ sở hạ tầng. Bạn có thể sử dụng CodeCommit để lưu trữ bất kỳ thứ gì, từ mã nguồn đến nhị phân và hoạt động trơn tru với các công cụ Git hiện có của bạn. 
Tìm hiểu thêm »

AWS CodePipeline là dịch vụ tích hợp liên tục và phân phối liên tục để cập nhật ứng dụng và cơ sở hạ tầng nhanh và ổn định. CodePipeline sẽ dựng, kiểm thử và triển khai mã của bạn mỗi khi thay đổi mã, dựa trên các mô hình xử lý phát hành do bạn xác định. Việc này cho phép bạn phân phối nhanh chóng và ổn định các tính năng và bản cập nhật. Bạn có thể dễ dàng xây dựng giải pháp từ đầu này đến đầu kia bằng cách sử dụng các plugin dựng sẵn cho các dịch vụ bên thứ ba như GitHub hay tích hợp plugin tùy chỉnh của bạn vào bất kỳ khâu nào trong quy trình phát hành của bạn. Với AWS CodePipeline, bạn chỉ phải trả tiền cho những gì bạn sử dụng. Bạn không phải trả lệ phí trả trước hay cam kết dài hạn.
Tìm hiểu thêm »

AWS CodeBuild là dịch vụ dựng được quản lý đầy đủ sẽ biên soạn mã nguồn, chạy kiểm thử và sản xuất ra các gói phần mềm sẵn sàng triển khai. Với CodeBuild, bạn không cần cung cấp, quản lý và thay đổi quy mô máy chủ dựng của bạn. CodeBuild sẽ thay đổi quy mô liên tục và xử lý đồng thời nhiều bản dựng, do đó, các bản dựng của bạn sẽ không phải chờ trong hàng chờ. Bạn có thể nhanh chóng bắt đầu sử dụng bằng cách sử dụng các môi trường dựng được đóng gói sẵn hoặc bạn có thể tạo các môi trường dựng tùy chỉnh sử dụng công cụ dựng của riêng bạn. Với CodeBuild, tài nguyên điện toán bạn sử dụng được tính phí theo phút.
Tìm hiểu thêm »

AWS CodeDeploy là dịch vụ giúp tự động hóa việc triển khai mã lên bất kỳ phiên bản nào, kể cả phiên bản Amazon EC2 và phiên bản chạy tại chỗ. AWS CodeDeploy giúp bạn nhanh chóng phát hành các tính năng mới một cách dễ dàng hơn, tránh thời gian ngừng hoạt động trong quá trình triển khai ứng dụng và giúp bạn cập nhật ứng dụng đơn giản hơn. Bạn có thể sử dụng AWS CodeDeploy để tự động hóa việc triển khai phần mềm, loại bỏ công đoạn vận hành thủ công dễ bị lỗi và dịch vụ này lại còn thay đổi quy mô theo cơ sở hạ tầng của bạn nên bạn có thể dễ dàng triển khai từ một đến hàng nghìn phiên bản.
Tìm hiểu thêm »


Đơn giản hóa việc sử dụng các dịch vụ AWS trong ứng dụng của bạn với API được điều chỉnh phù hợp với nền tảng hoặc ngôn ngữ lập trình của bạn.


Tăng tốc quá trình phát triển AWS của bạn bằng các công cụ đám mây chuyên dụng được tích hợp vào môi trường phát triển của bạn.


Kiểm soát các dịch vụ AWS của bạn từ dòng lệnh và tự động hóa công tác quản lý dịch vụ bằng tập chỉ lệnh.

Quản lý nhiều dịch vụ AWS từ một công cụ dòng lệnh duy nhất. Có trên các hệ điều hành Windows, Mac và Linux/UNIX.

Cài đặt »
Tài liệu »
Tìm hiểu thêm »

Quản lý tài nguyên AWS của bạn với cùng công cụ PowerShell mà bạn sử dụng để quản lý các môi trường Windows, Linux hay Mac. 

Cài đặt »
Tài liệu »
Tìm hiểu thêm »

AWS SAM Local là công cụ CLI cho phép bạn kiểm thử và gỡ lỗi cục bộ các chức năng AWS Lambda được xác định bởi mẫu Mô hình ứng dụng serverless của AWS (SAM).

GitHub »
Tài liệu »
Bài đăng blog »


Kiểm thử và triển khai các ứng dụng serverless được dựng trên AWS Lambda bằng cách sử dụng SAM Local và AWS SAM. Để xem thêm công cụ dành cho ứng dụng serverless, hãy truy cập ở đây.

The Mô hình ứng dụng serverless của AWS (AWS SAM) là mô hình dùng để định nghĩa các ứng dụng serverless. AWS SAM được hỗ trợ thuần bởi AWS CloudFormation và đem đến cách thức đơn giản hóa để định nghĩa các API Amazon API Gateway, chức năng AWS Lambda và bảng Amazon DynamoDB mà ứng dụng serverless của bạn cần. Các thông số kỹ thuật được cung cấp theo Apache 2.0. Tìm hiểu thêm trong tài liệu của chúng tôi.

AWS SAM Local là công cụ CLI bổ trợ cho phép bạn kiểm thử cục bộ các chức năng Lambda do mẫu AWS SAM xác định. Tìm hiểu thêm »

AWS SAM Local là công cụ CLI tool cho phép bạn kiểm thử và gỡ lỗi cục bộ các chức năng AWS Lambda được xác định bởi mẫu Mô hình ứng dụng serverless của AWS (SAM). Bạn có thể sử dụng SAM Local để kiểm thử cục bộ chức năng, khởi động API Gateway cục bộ từ mẫu SAM, xác thực mẫu SAM và tạo tải trọng mẫu cho nhiều nguồn sự kiện khác nhau.

GitHub »
Bài đăng blog »


Tìm thư viện mã từ cộng đồng trong Mã mẫu và thư viện »

Tìm công cụ kế thừa ở đây »