Quản lý tài chính trên nền tảng đám mây với AWS

Cải tổ doanh nghiệp nhờ khả năng minh bạch, kiểm soát, dự báo và tối ưu hóa chi phí

Nền tảng đám mây cho phép bạn thay thế các khoản chi phí cố định (như trung tâm dữ liệu và máy chủ vật lý) bằng các khoản chi phí biến đổi, đồng thời chỉ phải trả tiền cho tài nguyên CNTT mà bạn sử dụng. Bên cạnh đó, chi phí biến đổi cũng thấp hơn nhiều so với chi phí bạn phải trả khi tự làm mọi việc do tính kinh tế của khả năng thay đổi quy mô. Dù bạn sử dụng đám mây ngay từ đầu hay mới bắt đầu hành trình di chuyển sang đám mây, AWS đều có thể cung cấp một bộ giải pháp giúp bạn quản lý và tối ưu hóa khoản đầu tư của mình.

Trong giai đoạn chưa từng có này, nhiều doanh nghiệp và tổ chức đang bị gián đoạn hoạt động, ngân sách và doanh thu. AWS cung cấp một bộ giải pháp giúp bạn quản lý và tối ưu hóa chi phí. Bộ giải pháp này bao gồm các dịch vụ, công cụ và tài nguyên giúp bạn sắp xếp, theo dõi dữ liệu về mức sử dụng và chi phí, tăng cường kiểm soát thông qua tính năng thanh toán tổng hợp và quyền truy cập, hỗ trợ lập kế hoạch hiệu quả hơn nhờ tính năng lập ngân sách và dự báo, tiết kiệm chi phí hơn nữa nhờ tối ưu hóa giá và tài nguyên. 

Các lĩnh vực giải pháp quản lý tài chính trên đám mây

Sắp xếp, báo cáo chi phí và mức sử dụng theo phương pháp do người dùng xác định

Bạn cần nắm được thông tin đầy đủ, gần như tức thì về chi phí và mức sử dụng để đưa ra những quyết định sáng suốt. AWS trang bị cho bạn những công cụ sắp xếp tài nguyên dựa theo nhu cầu, trực quan hóa, phân tích dữ liệu về chi phí và mức sử dụng trong một bảng điều khiển dữ liệu chung, bồi hoàn chính xác cho thực thể thích hợp (ví dụ: phòng ban, dự án, sản phẩm). Thay vì dùng chính sách tập trung để kiểm soát chi phí, bạn có thể cung cấp dữ liệu chi phí trong thời gian thực theo cách hỗ trợ công việc của các nhóm kỹ thuật, ứng dụng và kinh doanh của bạn. Với dữ liệu chi phí chi tiết và có thể phân bổ, các nhóm có thể hình dung và nắm được thông tin chi tiết để kiểm soát hoạt động chi tiêu của mình.

Tìm hiểu thêm »
Quản lý cước phí và kiểm soát chi phí

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức cần có một cách thức đơn giản và dễ dàng để truy cập thông tin thanh toán AWS, trong đó có bản tóm tắt chi tiêu, bản phân tích tất cả chi phí dịch vụ phát sinh từ các tài khoản trong tổ chức, cùng với các khoản chiết khấu và khoản nợ. Khách hàng có thể chọn tổng hợp các hóa đơn của bạn và tận dụng các khoản chiết khấu lớn hơn dựa theo tổng mức sử dụng trong các hóa đơn của bạn. Các nhà lãnh đạo cũng cần thiết lập sẵn biện pháp bảo vệ thích hợp để bạn có thể duy trì khả năng kiểm soát chi phí, công tác quản trị và bảo mật. AWS giúp các tổ chức cân bằng giữa sự tự do và kiểm soát bằng cách cho phép quản trị quyền người dùng chi tiết.

Tìm hiểu thêm »
Lập kế hoạch hiệu quả hơn nhờ khả năng lập ngân sách và dự báo linh hoạt

Các doanh nghiệp và tổ chức cần lập kế hoạch và đặt ra kỳ vọng về chi phí đám mây của dự án, ứng dụng, v.v. Khi sử dụng nền tảng đám mây, các nhóm có thể liên tục tiếp nhận và ngừng sử dụng tài nguyên mà không cần phụ thuộc vào các nhóm phê duyệt, mua và lắp đặt cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, để tận hưởng sự linh hoạt này, các tổ chức phải thích ứng với quy trình lập ngân sách và dự báo mới, tự động. AWS đưa ra các dự báo dựa trên lịch sử mức sử dụng và chi phí của bạn, đồng thời cho phép bạn đặt ngưỡng cũng như cảnh báo ngân sách để luôn nắm được thông tin mỗi khi chi phí và mức sử dụng vượt quá ngưỡng giới hạn hoặc được dự báo sắp vượt giới hạn. Bạn cũng có thể đặt các mục tiêu về phạm vi và/hoặc mức sử dụng dự trữ cho Phiên bản đặt trước và Savings Plans, cũng như giám sát tiến độ thực hiện mục tiêu của phiên bản/mô hình này.

Tìm hiểu thêm »
Tối ưu hóa chi phí dựa vào các đề xuất về giá và tài nguyên

Với AWS, khách hàng có thể kiểm soát chi phí và liên tục tối ưu hóa hoạt động chi tiêu của bạn. Bạn có thể chọn một trong nhiều tài nguyên và mô hình giá của AWS để đáp ứng cả yêu cầu về hiệu năng lẫn hiệu quả chi phí. Bạn cũng có thể điều chỉnh lựa chọn của mình khi cần. Khi đánh giá các dịch vụ AWS cho nhu cầu kinh doanh và kiến trúc, bạn có rất nhiều thành phần linh hoạt để lựa chọn, chẳng hạn như hệ điều hành, loại phiên bản, vùng sẵn sàng và tùy chọn mua. AWS cung cấp các đề xuất tối ưu hóa tài nguyên để đơn giản hóa quy trình đánh giá. Nhờ đó, bạn có thể lựa chọn hiệu quả các tài nguyên đã tối ưu hóa chi phí. Chúng tôi cũng cung cấp các đề xuất về mô hình giá (tối đa 72% với Phiên bản đặt trước và Savings Plans, tối đa 90% với Phiên bản dùng ngay) dựa trên các dạng thức bạn thường sử dụng. Từ đó, bạn có thể tiết kiệm thêm chi phí mà không phải hy sinh hiệu năng thực hiện khối lượng công việc.

Tìm hiểu thêm »
Hướng dẫn quản lý tài chính trên đám mây trên AWS
Quản lý và tối ưu hóa chi phí của bạn cho các dịch vụ đám mây. Hướng dẫn này giúp bạn thiết lập các tính năng Quản lý tài chính trên đám mây (CFM), bao gồm khả năng hiển thị gần thời gian thực cũng như phân tích chi phí và mức sử dụng để hỗ trợ ra quyết định cho các chủ đề như bảng điều khiển chi tiêu, tối ưu hóa, giới hạn chi tiêu, bồi hoàn cũng như phát hiện và phản hồi bất thường.

Tìm hiểu cách cải tổ doanh nghiệp của mình nhờ khả năng minh bạch, kiểm soát, dự báo và tối ưu hóa chi phí.

Nhận chế độ xem một cửa sổ về dữ liệu sử dụng và chi phí AWS của bạn, đồng thời tạo bảng thông tin và xuất dữ liệu để phân tích sâu hơn

Tìm hiểu thêm »

Xây dựng chiến lược tối ưu hóa chi phí toàn diện và vận hành hiệu quả về chi phí trong khi duy trì hiệu suất cao

Tìm hiểu thêm »

Biến Báo cáo chi phí và mức sử dụng AWS của bạn thành thông tin chuyên sâu hữu ích chỉ bằng vài cú nhấp chuột với bảng thông tin chi phí và mức sử dụng

Tìm hiểu thêm »

Dịch vụ quản lý tài chính trên đám mây AWS

Dù bạn muốn sắp xếp, theo dõi mức sử dụng và chi phí, tăng cường kiểm soát thông qua tính năng thanh toán tổng hợp và quyền truy cập, hỗ trợ lập kế hoạch hiệu quả hơn với tính năng lập ngân sách và dự báo hay tiết kiệm chi phí hơn nhờ tối ưu hóa giá và tài nguyên, bạn đều có thể tận dụng các dịch vụ, công cụ và tài nguyên của chúng tôi để giảm chi phí sử dụng AWS. 

Trường hợp sử dụng Các tính năng Tài nguyên AWS
Sắp xếp Xây dựng chiến lược phân bổ chi phí sao cho phù hợp với logic kinh doanh của bạn AWS Billing ConductorAWS Cost Allocation Tags | AWS Cost Categories
Báo cáo Dựa vào dữ liệu chi phí chi tiết, có thể phân bổ để nâng cao nhận thức và trách nhiệm về hoạt động chi tiêu trên đám mây AWS Cost Explorer | AWS Cost and Usage Report | AWS Application Cost Profiler
Truy cập Theo dõi thông tin thanh toán của toàn bộ tổ chức trong một chế độ xem tổng hợp Thanh toán tổng hợp AWS | AWS Purchase Order Management | AWS Credits
Kiểm soát Thiết lập cơ chế quản trị hiệu quả với biện pháp bảo vệ thích hợp có sẵn AWS Cost Anomaly Detection | AWS Identity and Access Management AWS Organizations | AWS Control Tower | AWS Service Catalog
Dự báo Ước tính mức chi tiêu và sử dụng tài nguyên dựa vào các bảng thông tin dự báo do bạn tạo AWS Cost Explorer (Tự phục vụ) | AWS Budgets (Theo hướng sự kiện)
Ngân sách Kiểm soát chi tiêu bằng ngưỡng ngân sách tùy chỉnh và cảnh báo tự động AWS Budgets AWS Budget Actions AWS Service Catalog
Mua Tận dụng các bản dùng thử miễn phí và các khoản chiết khấu theo chương trình theo nhu cầu và dạng thức khối lượng công việc Bậc miễn phí của AWS | Phiên bản đặt trước của AWS | Gói tiết kiệm của AWS | Phiên bản dùng ngay của AWS | Amazon DynamoDB theo nhu cầu
Quy mô linh hoạt Điều chỉnh quy mô và lên lịch dịch vụ dựa theo nhu cầu và dạng thức sử dụng dự kiến Trình lập lịch phiên bản AWS Tạm dừng và tiếp tục Amazon Redshift | Tự động điều chỉnh quy mô EC2 | AWS Trusted Advisor
Điều chỉnh quy mô Điều chỉnh quy mô phân bổ dịch vụ của bạn theo nhu cầu khối lượng công việc thực tế Đề xuất điều chỉnh kích cỡ hợp lý cho Trình khám phá chi phí AWS | Trình tối ưu hóa điện toán của AWS | Điều chỉnh kích cỡ Amazon RedshiftAmazon S3 phân bậc thông minh
Kiểm tra Liên tục cập nhật về các cơ hội tối ưu hóa chi phí và triển khai tài nguyên

Trình khám phá chi phí AWS

4 điều quan trọng nhất bạn cần biết

VIDEO
Phân tích chuyên sâu về hành trình KPI của Fidelity
Lắng nghe cách thức và lý do giúp Fidelity phát triển KPI qua hành trình đám mây, cũng như cách họ triển khai trong tương lai.
Xem bài thuyết trình ›
BLOG
Bắt đầu sử dụng chiến lược CFM của bạn
Tìm hiểu cách bạn nên suy nghĩ về từng trụ cột CFM và lồng ghép công cụ vào chiến lược của mình.
Đọc blog ›
VIDEO
Sử dụng CFM để cải thiện kết quả kinh doanh
Xem những quy trình bạn có thể sử dụng để thiết lập các sáng kiến CFM của mình và tối đa hóa giá trị kinh doanh.
Xem và học hỏi ›
CÂU CHUYỆN KHÁCH HÀNG
Cách Delhivery tiết kiệm 15% chi phí AWS trong 50 ngày
Tìm hiểu cách Delhivery xây dựng khả năng giám sát và theo dõi chi phí tự động với tính minh bạch và trách nhiệm giải trình
Đọc câu chuyện ›

Câu chuyện của khách hàng

Đẩy nhanh hành trình CFM của bạn

Tương tác với Phòng thực hành giải pháp của Amazon Machine Learning

Kinh tế học trên đám mây

Tìm hiểu, xây dựng và hiện thực hóa giá trị doanh nghiệp với AWS.

Glass hourglass with glowing sand

Quản lý và quản trị

Đạt được sự linh hoạt trong kinh doanh và kiểm soát quản trị.

Cộng đồng và sự kiện về quản lý tài chính trên nền tảng Đám mây AWS

Cộng đồng và sự kiện

Kết nối, cộng tác và học hỏi từ các chuyên gia và khách hàng CFM.

Chọn đối tác AWS Machine Learning

Blog CFM

Luôn được cập nhật các thông tin mới nhất về Quản lý tài chính đám mây.