Chương trình đối tác AWS

Các chương trình giúp bạn xây dựng, tiếp thị và bán dịch vụ

Bạn có phải là Đối tác AWS không? Đăng nhập vào Trung tâm đối tác AWS »

Các cập nhật quan trọng

AWS đổi mới trải nghiệm của đối tác để thúc đẩy giá trị khách hàng lớn hơn và khả năng sinh lời cho đối tác. Đọc blog »

Dù bạn mới bắt đầu xây dựng hay đang mở rộng hoạt động kinh doanh dựa vào AWS, AWS đều cung cấp một loạt chương trình giúp bạn đổi mới, mở rộng và tạo sự khác biệt cho các dịch vụ của mình.

Khi bạn xác thực dịch vụ với AWS và trả khoản phí APN hằng năm trị giá 2500 USD, bạn có thể tiếp cận các chương trình khác biệt, tài nguyên thâm nhập thị trường, lợi ích về vốn, v.v. để thu hút sự ghi nhận của khách hàng và phát triển doanh nghiệp.
Lắng nghe từ các Đối tác AWS đang tận dụng giá trị của Chương trình đối tác

Các chương trình nhằm giúp bạn xây dựng doanh nghiệp dựa trên AWS

Chia sẻ cơ hội bán hàng để tìm kiếm sự hỗ trợ từ AWS.
Di chuyển và tối ưu hóa các giải pháp SaaS của bạn trên AWS.
Tăng tốc độ sẵn sàng lên nền tảng đám mây ở những lĩnh vực kinh doanh chính.
Mở rộng phạm vi tiếp cận, đẩy nhanh quá trình hoàn tất giao dịch, tối ưu hóa chi phí và mở rộng giá trị cho khách hàng AWS.
Đảm bảo điều kiện để thiết bị của bạn được niêm yết trong Danh mục thiết bị đối tác.
Áp dụng các phương pháp tốt nhất của AWS, loại bỏ rủi ro và xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ.
Áp dụng các phương pháp tốt nhất của AWS, loại bỏ rủi ro và xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ.

Các chương trình giúp bạn tiếp thị và tạo sự khác biệt cho các dịch vụ của mình

Làm nổi bật cũng như quảng bá chuyên ngành và chuyên môn kỹ thuật về AWS của bạn.
Trở thành chuyên gia cung cấp dịch vụ AWS cho khách hàng.
Xác thực và quảng bá các sản phẩm của bạn hoạt động với các dịch vụ AWS.
Xây dựng và cung cấp các giải pháp kinh doanh toàn diện để thúc đẩy sự chuyển đổi.
Hiện đại hóa các sản phẩm phần mềm của bạn để tận dụng toàn bộ lợi ích của đám mây.
Cung cấp các giải pháp cho tổ chức chính phủ, giáo dục và tổ chức phi lợi nhuận.
Tăng tốc chứng nhận và ủy quyền về bảo mật và tuân thủ của bạn.
Tìm sự hỗ trợ cho hoạt động ở khu vực công thuộc sở hữu của nhóm nhỏ hay thiểu sổ.
Hợp tác với AWS ProServe với tư cách là nhà thầu phụ để làm hài lòng khách hàng cuối.

Các chương trình giúp bạn bán hàng và phát triển với AWS

Đủ điều kiện được AWS tin tưởng giới thiệu.
Phát triển hoạt động kinh doanh trên đám mây khi trở thành Nhà phân phối AWS.
AWS Global Startup Program (chỉ qua lời mời)
Hỗ trợ mạnh mẽ cho công ty khởi nghiệp về công nghệ doanh nghiệp đang phát triển nhanh.
Cùng bán hàng với AWS.
Bán lại và cung cấp giải pháp trực tiếp cho khách hàng.
Di chuyển khối lượng công việc sang AWS và tăng tốc hành trình đám mây của bạn.