Chương trình đối tác AWS

Các chương trình giúp bạn xây dựng, tiếp thị và bán dịch vụ

Các cập nhật quan trọng

AWS đổi mới trải nghiệm của đối tác để thúc đẩy giá trị khách hàng lớn hơn và khả năng sinh lời cho đối tác. Đọc blog »

Phát triển với Chương trình đối tác AWS

Dù bạn mới bắt đầu xây dựng hay đang mở rộng hoạt động kinh doanh dựa vào AWS, AWS đều cung cấp một loạt chương trình giúp bạn đổi mới, mở rộng và tạo sự khác biệt cho các dịch vụ của mình.

Khi bạn xác thực dịch vụ với AWS và trả khoản phí APN hằng năm trị giá 2500 USD, bạn có thể tiếp cận các chương trình khác biệt, tài nguyên thâm nhập thị trường, lợi ích về vốn, v.v. để thu hút sự ghi nhận của khách hàng và phát triển doanh nghiệp.

Cách khách hàng của đám mây chọn đối tác

Chuyên môn AWS
87% khách hàng của đám mây xếp hạng các chuyên môn là một trong ba tiêu chí lựa chọn đối tác hàng đầu và 74% đánh giá chứng nhận của đối tác của họ ít nhất hai lần một năm.
Đọc Báo cáo của Canalys 

Tiếp thị và tạo điểm khác biệt cho các dịch vụ của bạn